Demagogin mot Ryssland

 

Olle Ljungbeck är en känd och kunnig debattör, som signaturen ”Staffan” påpekade i sin kommentar i går. Jag är glad över att Ljungbeck även vill skicka inlägg till denna blogg. I detta gästinlägg tar han upp västs demagogi mot Ryssland och underdånigheten mot Nato.

”Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda.
H. L. Mencken, en amerikansk kritiker, definierar en demagog som ”en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.” (Wikipedia)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Propagandan mot Ryssland
Demagogin riktad mot Ryssland och Putin tar sig allt osannare och kränkande uttryck. I dag tillåter sig regering, riksdagspolitiker, företrädare för försvarsmakten och Säpo sig vilka lögner som helst mot Ryssland och Putin. Nu senast anklagar man Ryssland för att stå för mest frekvent spioneri mot Sverige. Så är det självklart inte. Däremot vet vi att USA:s samlade spioneri mot övriga världen överträffar andra staters med råge.
Men, eftersom såväl regering som nämnda myndigheter har den öppna dörrens politik mot USA, så har detta land endast att be om ”upplysningar” så får man dem endera tillskickade, eller när svenska officerare m fl övar tillsammans med USA.

Obevisade påståenden
Merparten av påståenden om kränkningar av alla de slag från Rysslands sida, som förekommer i pressen, faller på sin orimlighet. De är så obevisade, att de därför omöjligen kan vara sanna.
Under en lång följd av år har Ryssland beskyllts för kränkningar av svenskt territorium i en omfattning, som tyder på, att de som sprider dem, snarare är mytomaner än sanningsvittnen.
Självklart har alla dessa lögner som grund att skrämma svenska folket så det ställer sig positivt till Nato-anslutning och Värdlandsavtalet. Fräckheten att försöka inbilla svenska folket att USA är en större garant för Sveriges trygghet, än Ryssland är absurd.

USA, en riskfylld militärallians
Sverige skall inte ha några militärallianser med några andra än de Nordiska länderna inkl Island.
Att ha en sådan med USA är om inte självmord så en allvarlig risk för att bli inblandade i krig. USA har under en följd av år helt emot folkrätten, utan att vare sig Sverige eller EU reagera, kunnat gå in och störta andra länders statschefer.
T ex Saddam Hussein, Mohamad Gadaffi etc etc. Det går inte att försvara dessa folkrättsbrott med att statscheferna var diktatorer. Men även om denna rätt funnits har det visat sig vara helt fel strategi.

Med stor sannolikhet har störtandet av en rad diktatorer berett marken för alla de terrororganisationer, som i dag uppträder runt om i världen. T ex IS, Talibaner,  m fl. Så länge diktatorerna var ohotade av USA, Nato etc höll de också potentiella terrorister på mattan. Men när diktatorerna störtades såg underhuggarna sin chans och det är dessa som nu är IS m fl.
Därför är det ingen överdrift att påstå att USA, Nato, EU med hjälp av Sverige skapat dagen flyktingkatastrof.

Putin strategisk
Putin är mer strategiskt begåvad än såväl USA.s, Natos som EU.s militärhjärnor tillsammans. Han insåg i motsats till de nämnda – som var på väg att störta Assad – att en sådan ”strategi” skulle skapa ett nytt Libyen eller Irak.
Vi ser resultatet redan av Putins mera intelligenta drag. (För den skull är det inte troligt att Putin vill ha kvar Assad.Men han menar att Assad bör lämna över makten, när förutsättningar finns för ett demokratiskt styre).

Krigsförbrytelser
Sverige har genom sitt deltagande på USA:s och Natos sida i störtandet av Mohammed Gaddafi gjort sig skyldig till krigsförbrytelser. Hade inte krigsförbrytardomstolen varit dominerad av västvärlden, så hade Sverige kunnat bli dömt för krigsförbrytelser med anledning av Libyenkriget. En allians med USA och Nato kan endast innebära ökad inblandning i krig med meningslösa offer i form av svenska soldater och ökade kostnader.

Nej till Nato och Värdlandsavtalet! 
En mycket stor del av svenska folket – som sannolikt – har lika stor förmåga som regeringen, politiker, försvarsmakten och Säpo att avgöra om Ryssland är ett hot eller inte har större förtroende för Ryssland än för USA.
Vi skall därför varken ansluta oss till Nato eller Värdlandsavtalet!

Mer samarbete med Ryssland
Däremot skall vi inleda ett ökat samarbete på alla områden med Ryssland. Detta bör även vara en målsättning för EU. Ett sådant har framtiden för sig och skulle stärka och utveckla de inblandade för framtiden. Det är just detta senare som USA bävar inför.
USA har haft sin storhetstid och kommer i framtiden inte att kunna spela rollen som världspolis.
Jag uppmanar alla svenska medborgare att till Putin uttrycka att vi inte som ovan nämnda krigshetsare känner någon oro för att Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige.
Tala i stället om att vi vill ha ett mycket mer intimt samarbete. Jag har själv gjort detta.

Krigsrisk
Att lägga vårt öde i händerna på sådana som Allan Widman, Säpo och USA –älskande generaler är att riskera Sveriges framtid fritt från krig. Inte minst med utgångspunkt från den kris politikerna skapat med sin vansinniga massinvandringspolitikborde varje svensk kunna inse, att de om möjligt är ännu uslare på, att genom anslutning till  USA och Nato skulle kunna skapa något bättre för Sveriges vidkommande än dagens 200-åriga fred.
Eftersom deras ställningstagande i huvudsak grundas på aversion, primitivt synsätt på Ryssland och ett skygglappsseende på USA innebär det allvarliga risker för Sverige att vara i allians med den senare staten.
Ja, en framtida krigsrisk måste räknas som trolig.”
………………………………………………………………………………………………………………………….

Kommentar: Den gamla rysskräcken finns kvar ännu i dag och kan vara jordmån för dagens demagoger.
EU:s bojkott av Ryssland är ingen framgångsrik strategi för fred i ett plågat Mellanöstern, där export av västs ”demokrati” har banat väg för terrorn och flyktingströmmarna. Genom historien har ett förtryck ofta övertagits av de förtryckta, som därefter blir de nya förtryckarna.
Majoriteten av befolkningen har inte alltid samtyckt med rådande regimer, men har tystnat i rädsla för förföljelser och repressalier. Sverige är inget undantag.
Motsatt åsikt
Läs gärna en motsatt åsikt, där Rysslands ”långsamt frätande systemkritik” riskerar att skada tilliten i demokratiska samhällen. Olle Wästberg, krönikör i Östgöta Correspondenten, skrev om detta i går.
Bedöm sedan vad som kan kallas för osakliga argument inom demagogin.
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-var-oskyddade-demokrati-om4855565.aspx

Övrigt:
Jag är tacksam för gästinlägg både från nya och ”gamla” kommentatorer. Nya kan bara skriva ”gästinlägg” som kommentar, så skickar jag min mejladress. Tidigare avsändare av godkända kommentarer har oftast min mejladress och kan skicka inlägget till den, liksom nya kommentarer om de inte vill ”fästa” pga av spamfilter och troligen tät trafik.