Vi blev grundlurade av bidragssystemen som orsakade fattigpensionärer

Nu kommer gästkrönikör Karin Ferm tillbaka med flera intressanta inlägg.
I detta inlägg skriver hon om kvinnors låga pensioner, som främst orsakats av deltids- och bidragsfällan. Vilket kändes lönsamt för stunden, men som har förvandlat många kvinnor, samt de som studerat vidare under vuxenlivet till fattigpensionärer.
……………………………………………………………………………………………

”Förlorarna i pensionssystemet
Det finns många 40- och 50-talister, som inte kunde läsa in Gymnasiekompetens på Ungdomsgymnasiet utan började arbete direkt efter grundskolan.

Dessa är bland de stora förlorarna, för de valde att studera i vuxen ålder, mycket för att få bättre pension än ett yrkesliv i ett låglöneyrke.

En del kunde av sociala/ekonomiska skäl inte studera efter grundskolan, utan måste ta sig hemifrån tidigt.  Alla i Sverige kommer inte från välbärgade eller stabila hem, utan har fått kämpa.

Trasiga hem, mammor som var änkor eller hade skilt sig. Det fanns många orsaker till att inte alla kunde läsa på ungdomsgymnasium på den tiden. Eller en strulig ungdomstid, som gjorde att betygen inte räckte till.

På vissa orter fanns det inte tillräckligt många platser på de Gymnasieutbildningar som fanns. Det kunde vara 300 sökanden på 30 platser i skolan. Konkurrensen var hård, för nu ville de flesta studera och få ett ”bra jobb”, helst ett yrke med status.

Det var dock inget krav från samhället att läsa vidare efter grundskolan, det gick att få ett arbete i alla fall.

Staten uppmuntrar till studier
Svenskarna uppmuntrades att i vuxen ålder läsa in både Gymnasiekompetens och att vidareutbilda sig inom ett yrke. Vi fick både studiebidrag och studielån till dessa vuxenutbildningar. Dessa var inkomstbeprövade, så att det lönade sig inte att arbeta vid sidan om.

Sveriges satsningar med vuxenutbildningar handlade mycket om att få ut kvinnorna i arbetslivet.

Under de åren fanns det gamla Pensionssystemet som innebar att de högst betalda 15 arbetsåren skulle till ligga grund för pensionen.
Dagis, dagmammor och fritids började finnas överallt, så att mödrarna skulle kunna både studera och arbeta.
Visst, det kostade pengar att ha barntillsyn, men det var inkomstbeprövat.

Samtidigt började vi få bostadsbidrag, höjda barnbidrag m.m. Bostadsbidragen var och är inkomstbeprövade, så att alla som ville skulle kunna studera vidare.

Kärnfamiljen får konkurrens
Den ”sexuella frigörelsen” gjorde att kärnfamiljen inte var den enda ”familjen” utan Sverige fick fler och fler ensamstående föräldrar. Antigen de som aldrig varit gifta eller efter en skilsmässa. 

Detta var inte bara negativt, utan räddade många personer från ett liv i ett destruktivt förhållande. De kunde försörja sig själv och sina barn tack vare bidragen från staten.
Många gifte sig och skaffade barn innan de började studera! Eller, som skaffade barn som ensamstående förälder. Det var på ”modet” att våga skaffar barn utan att vara i en ”kärnfamilj.

Detta uppmuntrades av samhället med bidragsförskott om den andra föräldern inte bidrog ekonomiskt.

Men alla dessa bidrag var INTE pensionsgrundande vilket många inte tänkte på. De levde ”för dagen” som de flesta andra. De hade inga pengar över till att avsätta för pensionssparande, spekulationer i aktier eller fonder.
Utan var glada och nöjda med att kunna leva i det konsumtionssamhälle som växte fram. De ville också ha del i de nöjen och prylar som andra hade.

De räknade med att senare i livet få det bättre efter att de studerat färdigt och fått ett bättre betalt arbete. De räknade med att kunna arbeta in pensionen efter att barnen flyttat hemifrån.
15 år är ju inte hela livet.
Men efter studierna och när man fick ett arbete blev det lite krångligare !

Man började betala av på sina studielån som de tagit så fort de började arbeta. De såg fram emot den dagen de skulle kunna utnyttja den utbildning som de betalade av på.

Deltid uppmuntrades
Samhället uppmuntrade deltidsarbete för småbarnsföräldrar, för det ansågs skadligt för barnen att vara på dagis, hos dagmamma eller på fritids hela dagarna.

Så bidragen och avgifterna var anpassade därefter! Genom att myndigheterna lagt inkomstgränserna så att det lönade sig (för stunden) att arbeta deltid.

På grund av att de olika bidragen från staten och avgifterna för barntillsynen gällde det att räkna rätt!

Det blev viktigt att föda barn i rätt takt.

Regeringarna manipulerade svenska folket med bidrag och avgifter efter arbetsmarknadens behov!
Deltidsarbetande föräldrar fick ut mer pengar netto, efter att bidrag och avgifter blivit inräknade, än om de arbetade heltid.

Vad alla ”glömde” var att bidragen inte var pensionsgrundande!

Men så länge Sverige hade det gamla pensionssystemet räknade alla med att ändå hinna arbeta in en högre pension efter att barnen växt upp.
Då skulle föräldrarna gå upp i arbetstid och tjäna in sin pension.

Vad ingen tänkte på var att den dagen barnen var vuxna fick de konkurera med de stora barnkullarna från 1960-talet och de äldre hade svårt att få heltidsjobb. De hade ju arbetat deltid och ansågs inte vara konkurrenskraftiga på den alltmer datoriserade arbetsmarknaden.

De satt fast i ”deltidsfällan” då flertalet valt yrken där det fanns deltidstjänster!

Deras tidigare utbildningar ansågs förlegade, då datakunskap inte hade ingått i deras utbildning.

Nya pensionssystemet skapade fattigpensionärer 

Då dåvarande regering ändrade på Pensionssystemet var det för sent för dessa 40- och 50-talister att hinna arbeta in en vettig pension.

De hade tidigare på grund av låg deltidslön och bidrag inte haft en chans att pensionsspara, som det nya pensionssystemet är uppbyggt kring att man ska göra!

Större delen av deras yrkesverksamma liv låg redan bakom och de kommer idag att bli ”fattigpensionärer” för att de gick på politikernas manipulationer.

De satsade både tid och pengar för att få det bättre som pensionär, men idag får det sämre än en person som arbetat i ett låglöneyrke från start i ungdomen!”

………………………………………………………………………………………………

Att den allmänna pensionen kommer att sjunka finns att läsa om i snart varje dagstidning. I dag ligger pensionen kring 60 % av slutlönen, men för kommande generationer beräknas den sjunka till ca 40 %!

Utöver detta så kommer aldrig majoriteten av invandrare att kunna betala in till sin pension, när det tar ca 7 år för akademiker att komma fram till egen försörjning och många år till för lågutbildade. Där många förblir bidragsförsörjada resten av livet.
http://www.di.se/nyheter/inga-asylsokande-uppfyller-jobbkrav/

Medias lögn om högutbildade syrier är nu punkterad, samma gäller berikningen och lönsamheten.

Att manipulera befolkningen efter marknadens krav, verkar vara regeringars paradgren oavsett om det handlar om i dag eller i går.

IOM-chef spår ökad migration, så framtida pensioner kommer att ligga på bottennivå, trots heltid till 70 år. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6777433

Men då kanske det finns ett muslimskt parti och förvandling av samhället har skett. Fundamentalister regerar och väst inser att det är försent att protestera. Vänstern kallar detta för en konspirationsteori och borde ta till sig hur kommunisterna blev grundlurade i Iran, när Ayatollah Khomeini 1988 lät avrätta tusentals kommunister, som tidigare hade hjälpt honom till seger.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avr%C3%A4ttningarna_av_politiska_f%C3%A5ngar_i_Iran_1988

 

 

 

 

 

 

 

2 tankar kring ”Vi blev grundlurade av bidragssystemen som orsakade fattigpensionärer

Kommentarer är stängda.