Vad döljer politiker och media?

 Karin Ferm fortsätter i detta gästinlägg att granska makten och media.
Manipulering är maktens medel från vaggan till graven. Nyheter förstoras, förminskas beroende vem som är adressat och avsändare. Alternativ media uppfattas som ett hot, den är bångstyrig och svår att kontrollera, därför är riksdagsledamöters samstämmighet stor till koppeltvång.
SD nagelfars, där är person viktigare än sak. Vänsterliberala partier granskas med silkesvantar, medan de högerut får hårda handskar. Den viktigaste frågan är att komma på vad media vill dölja. Samma förhållande råder under samtal med patienter som har långvarig smärta, där det kan vara viktigare att lyssna in till det som inte sägs, utan döljs, för att komma en lösning på spåren.
………………………………………………………………………………………………

”Då vi är små kallas det uppfostran, istället för tvång att göra som föräldrarna vill, de lär oss att tänka på samma sätt som de gör.
På samma sätt blir barn och ungdomar i andra länder och världsdelar blir uppfostrade, manipulerade och indoktrinerade i helt annat sätt att tänka.

Manipulation är maktens redskap från vaggan till graven
Socialdemokraterna kom tidigt på att om de skulle få makten, behövde de manipulera hela Svenska folket till att tänka som de själva gör. Något de lärt sig från DDR och tidigare Sovjetunionen, som de hade nära samarbete med innan Andra Världskriget.
Därför var argumentation och retorik viktiga ”arbetsredskap” för vänstern.
Idag pratar politikerna om ”styrmedel” och ”värdegrund”, då de pratar om den manipulation som de bedriver. 

Vänstern insåg tidigt att för att nå ut med sin politiska agenda och för att lättare kunna styra befolkningen, ansåg de sig vara tvingade att infiltrera hela samhället, främst skolväsendet, som skulle ”fostra” de kommande generationerna.
De arbetade aktivt för att kunna ta över denna uppfostran FRÅN föräldrarna genom personalen på dagis, fritids och i skolorna.
Sedan insåg de tidigt att de behövde få makten i samtliga media, så att pressen skulle bli en villig och aktiv del av den manipulation de bedrev.
Därför uppmuntrades deras anhängare att utbilda sig i dessa områden. En långtgående strategi.

Borgerliga partier anammar vänsterns värdegrund
En av konsekvenserna av denna manipulativa strategi, är att de ”borgerliga partierna” började anamma deras värdegrunder och syn på samhället. Alla barn i Sverige har blivit indoktrinerade till en viss människo- och samhällssyn.
Barn växer upp och kommande generationer föräldrar börjar uppfostra barnen i samma anda, oavsett om de är helt överens om alla vänsterns åsikter i samhället eller inte. Ännu är alla medborgare inte indoktrinerade fullt ut, lite inflytande har föräldragenerationen kvar.

Då det gäller media, så har regeringen och etablerade media ett nära samarbete!
Regeringen ger media indikationer på vad de ska förmedla ut till svenska befolkningen och när de ska göra det.
Och framförallt vad de inte ska skriva om!
Det är här manipulationen av oss svenskar är som störst!
Regeringar oavsett färg har alltid styrt vad vi ska tänka på och prata om, allt som skrivs har en politisk vinkling.
Där har även 7-klövern lärt sig att samarbeta med media. Även om vänstern inom media är mera kritiska till de borgerliga partierna.
Det märkte vi under Alliansens tid i regeringen. Då var media mer regeringskritiska än de är nu. Hårdhandskar byttes till silkesvantar.

Flytta fokus, för att problem skall gömmas och glömmas
Regeringen väntar till ”rätt ögonblick” med att komma med ”nyheter”, för att manipulera oss till att ”glömma” något som de inte vill ska debatteras. De arbetar aktivt för att flytta befolkningens fokus från beslut som vi protesterar emot.
Då regeringen vill flytta fokus från dagens inhemska händelser, som till exempel problemen med bilbränder, bränder på boenden, gruppvåldtäkter, mord och andra våldsamheter i vårt samhälle, och inte har något annat aktuellt att komma med, går de ut med vad de ”planerar att göra” om några år!

Allt för att manipulera oss till att ”glömma” dagens problem.
Regeringen kan även gå så långt att de ”läcker” till exempel ett missbruk av skattepengar, för att få vår uppmärksamhet och ge oss något nytt att tänka på.

Tjock budget hedras, tunn kritiseras 
I höstens valbudget gillar regeringen att media lojalt skriver, mest till barn och pensionärer! Men bidrag får alltid betalas med skattehöjningar nu eller senare. Moderaterna klagar över en slösa mentalitet. De föredrar avbetalning på statsskulden och mer offensiva drag på arbetsmarknaden. Men dessa klagomål får liten uppmärksamhet. Regeringen vill tysta den debatten.
Precis som de tystat skriverierna om alla skattehöjningarna och dess konsekvenser. Under Allianstiden hade det varit stora skriverier om dessa följder under en lång tid.

Sedan släpper de inte ut information om andra åtgärder, som  de inte vill att vi ska få veta något om i förväg, de inväntar ”rätt ögonblick”. Tills att de vill manipulera oss från att tänka något annat samhällsproblem.

Regeringslojal media sätter SD under lupp 
Etablerad media är lydiga redskap till regeringen, dvs. dess megafon.
Etablerade media samt regeringen arbetar aktivt med att sprida vinklade artiklar och förtal om t.ex. SD och både deras politiker och medlemmar.
Visst, inom ett parti som inte funnits i riksdagen så många är, finns det olika meningar om vilken väg partiet ska gå. Det finns de som kommer med uttalanden, motioner m.m. som strider mot partiets politiska agenda.
De är ”satta under lupp” av hela det ”etablerade samhället”, samt att media vinklar rapporteringen för att få partiet att komma i dålig dager hos sina medlemmar.

Regeringen vill flytta vårt fokus från SD:s sakfrågor och istället manipulera oss att diskutera deras partimedlemmar.
Att det finns olika åsikter inom samtliga partier skrivs det mindre om. Att arbeta politiskt handlar om kompromisser och att följa majoritetsbeslut. Samt att anpassa sig till verkligheten.

Samtidigt som regeringen tystar ner vad deras egna medlemmar gör. Mängder av socialdemokratiska och vänsterpolitiker har fått lämna sina poster i tysthet. Men den officiella bilden är att det är deras egna beslut inte att de fått sparken.

Alternativ media ett hot
Ett av regeringens största problem är alternativa media som inte följer vänsterns agenda, utan skriver och förmedlar kunskaper som ofta  är kritiska mot den förda politiken. Samt alla medborgare som twittrar, skriver på Facebook och har bloggar. Vi har genomskådat makthavarnas manipulation, men tyvärr så är även vi smittade till viss del.

Vi diskuterar mycket om vad pressen vill att vi ska prata och skriva om, och glömmer de andra samhällsfrågorna.
Vilket är viktigast, att diskutera de samhällsfrågor som Regeringen försöker tysta ner, eller det som skrivs och sägs av ”etablerade media?”

Så länge vi är uppmärksamma på att både regeringen och media aktivt försöker manipulera debatten i samhället, kan vi istället vara uppmärksamma på vad som det INTE sägs och skrivs om.
Det gäller att ifrågasätta VARFÖR skriver pressen om just det ämne, som är aktuellt för regeringen just nu.
Att diskutera andra länders politik kan vara nyttigt, men det kan också vara ett sätt att tysta svåra frågor i inrikespolitiken.
Svansföringen mot andra länders flyktingpolitik är mycket hög, trots att beundran ersatts av tvivel, när de ser landets haveri.  Att flyktingbördan skall delas rättvist, är statsministerns mantra i Bryssel, aldrig ett ord om att denna börda skall bort, så rättvisa kan skipas för nödlidande i flyktinglägren.
Min uppmaning lyder:
Det gäller att komma på vad det är som de manipulativa informationskanalerna försöker dölja.”

…………………………………………………………………………………………

”Främling vad döljer Du för mig, i dina mörka ögon” sjöng Carola Häggkvist i Malmö 1983 i Eurovisionens schlagerfestival och jag ställer samma fråga i dag.