Är kvinnofriden hotad?

Håkan Karlberg, skriver i detta gästinlägg om hur våldtäkterna skenar och om hur polisen tvingas lägga dessa ärenden på hög, eftersom deras kapacitet måste läggas på mord och skjutningar.
Nu ropar alla på mer resurser, politiker, stjärnadvokater, feminister och etablerade debattörer, men ingen nämner det enda verkningsfulla.
Stäng gränsen och utvisa våldtäktsmännen!
……………………………………………………………………………………….

”Våldtäktsbrottens orsak tabu att nämna
 I TV-Aktuellt 170913 diskuterades polisens problem att utreda våldtäktsbrott. Bakgrunden var två aktuella fall, dels en 12-årig flicka, dels en ovanligt vedervärdig gruppvåldtäkt med minst 10 inblandade, som legat outredda under lång tid. Problemet är att polisens resurssituation är sådan, att mord prioriterats före våldtäkter, varför våldtäktsärenden läggs ”på hög”. Utredarresurserna räcker inte för att täcka in bägge brottstyperna.

Advokat Elisabeth Massi Fritz hävdade att det faktum att grova våldtäkter inte tilldelades tillräckliga resurser av polisen var en katastrof och att detta måste ändras omgående.

Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving förklarade i Dan Eliassons frånvaro att det är ingen inom polisen som tycker att det är acceptabelt att nedprioritera våldtäkter. Han försvarade sig med att det nu är 400 våldtäkter mer än tidigare. Dessutom påtalade programledaren att uppklarningsprocenten har halverats de senaste tre åren. Löfving hade ingen idé om hur problemet skall lösas.

Vad som inte framgick av diskussionen var huvudorsaken till situationen.

Ingen konsekvensbeskrivning
Riksrevisionen avslöjade nyligen i en rapport att samtliga 30-talet propositioner om migration från regering till riksdag 2004-2015, dvs. huvudsakligen under Alliansens tid, saknade konsekvensbeskrivning!

Under denna tid beviljade Migrationsverket 1 014 491 uppehållstillstånd, varav ca 75 % gäller utomeuropéer.

Ingen plan har uppenbarligen utarbetats för hur samhället skall rustas för denna stora och snabba befolkningsökning!

Och ovanpå detta, när vi nu befinner oss i en växande samhällskatastrof, beräknar Migrationsverket i sin prognos i juli att vi kan förvänta oss att över en halv miljon upp till drygt 800 000 personer söker uppehållstillstånd i Sverige fram till och med 2021. Detta innebär att befolkningsökningen fortsätter i oförminskad takt trots regeringens påstående om en kraftig åtstramning.

Skev könsfördelning
Av de som anlände 2015 är 71 % män. Könsfördelningen bland unga är 116 pojkar på 100 flickor. Muslimska män har svårigheter att finna partner både i den svenska befolkningen och i invandrares klankultur. Detta är naturligtvis en stor social bomb och som kan bedömas komma att medföra en över tid ökad mängd våldtäkter.

”Skulle vi följa EU-snittet borde Sverige i dag ha en poliskår på cirka 30 000 poliser. Antalet nyanlända och brottsutvecklingen i stort gör att polisen i framtiden inte kommer att kunna klara sina uppgifter med nuvarande resurser”, skriver polisinspektör Lars Alvarsjö. Eftersom vi tagit emot väsentligt fler invandrare/cap. än något annat EU-land borde poliskåren vara ännu större, kanske 40000 poliser, för att garantera lag och ordning.

”Öppna- stäng” operationer och cancer patienter dör
Jämför med situationen inom sjukvården: Bl.a. patienter med stora njur/lever/gastro-tumörer/metastaser som får vänta månader på operation. Så pass länge att när de väl opereras så har cancern växt så mycket att den inte går att operera bort och patienten lämnas att dö med palliativ vård. Vi kallar dessa operationer ”öppna-stäng” och de ökar i en mkt obehaglig takt, berättar en specialistsjuksköterska på Karolinska.

Katastrofal utveckling väntar
 Vårt rättsväsende, liksom sjukvården, är i kris och att förstärka resurser och förmåga är en långsiktig fråga. Att det under tiden fortsätter att strömma in nya utomeuropeiska invandrare i samma takt som tidigare kommer att förvärra situationen.

Detta pekar på vad vi måste göra först av allt: stoppa asylinvandringen.

Vi har sannolikt bara sett början på en katastrofal utveckling för rättssystemet; växande kriminalitet i kombination med otillräckliga resurser.”

……………………………………………………………………………………………………

Måste en kär, cancerdrabbad familjemedlen dö efter en försenad ”öppna-stäng” operation innan väljare förstår allvaret och konsekvenserna av det brutna samhällskontraktet?

Måste en dotters liv slås i spillror efter en brutal gruppvåldtäkt, innan familjen får insikt om regeringens medborgarfientliga politik?

Att vara human är att bry sig om de mest utsatta, både i flyktinlägren och på hemmaplan, men detta ger inga applåder i EU:s och FN:s korridorer, vilket är stasministrens främsta mål.

Tyvärr måste jag kalla 7-klöverns politiker för folkförrädare, eftersom de glömt bort sitt främsta uppdrag att skydda och sätta sina landsmän i första rummet.

Lästips!
https://www.svd.se/m-politiker-krafttag-kravs-for-att-sakra-kvinnofrid