Skrämmande likheter mellan Libanon och Sverige

Hur nära inbördeskrig är vi?”
Magnus Söderman, författare, journalist och opinionsbildare, ställer här en provocerande fråga, som säkert många avfärdar som strunt. Men efter att ha läst varningar, som en FN officer utdelade redan under 2008, om faktorer som får ett land att sönderfalla, ser jag skrämmande likheter med Sverige idag.

…………………………………………………………………………………………..

Från bloggen ”Rakt på och rätt fram” den 27/8.
http://www.odalman.se/hur-nara-inbordeskrig-ar-vi/

Faktorer för sammanbrott
Citat:
”Redan i juni 2008 skriver den före detta FN-officeren Anders Lugn en debattartikel i Aftonbladet. Textens rubrik: ”Sveriges väg mot katastrof” där han i artikeln jämför Sverige av idag med Libanon av igår; ett Libanon som slets sönder av inbördeskrig.

I sin text pekar Lugn ut ett antal förhållanden som låg till grund för det som hände i Libanon. De lyder som följer:

  • Svaga gemensamma nationella värderingar.
  • Svag nationell krigsmakt.
  • Svag nationell polismakt.
  • Extremt god tillgång till vapen.
  • Stor tillgång till droger – alkohol till kristna, hasch till muslimer.
  • Känsla av vanmakt i befolkningen: ”det är ingen idé att kämpa för ett bättre liv… fogdarna tar ändå det jag skrapar ihop”.

 Lägg till i listan ovan en massinvandring från mena-regionen utan hejd, närvaron av tusentals radikaliserade muslimer i riket och en låt-gå-attityd från makthavare och deras språkrör i gammelmedia.” Slut citat.

………………………………………………………………………………………………….

 Statsministern skall hålla ihop landet, som han drar isär.
Ja, hur det ser ut idag behöver ingen närmare beskrivning. Otaliga artiklar finns att hämta på nätet och dagligen i media, även om etnicitet alltid utlämnas och filtreringen är stor av kriminalitet kopplat till landets ohållbara invandring.

Statsministern skall nu hålla ihop Sverige.

Om murarna skall rivas eller byggas upp har jag ingen aning om och det verkar statsministern inte heller ha. Han får väl ringa och fråga herrarna i Bilderberggruppen.

Att hålla ihop ett land där majoriteten av migranterna kommer från underutvecklade, dysfunktionella länder, med olika tolkningar av islam är en omöjlighet.

Men det tar regeringen ingen hänsyn till, för rösterna från alla no go zoner har högsta prioritet.

http://politikfakta.se/2017/09/socialdemokraternas-starkaste-fasten-ar-no-go-zoner/

Saknar nya migrationsministern läsarförmåga?
När migrationsminister Helene Fritzon tycker att no go zoner är trams och anklagar sin norska kollega för svartmålning, då blir jag mycket orolig för hennes förmåga att läsa.

Polisen har nyligen skrivit en rapport om problemområden, som uppgår till 61 st, av dessa är 23 st särskilt utsatta. Minst 5000 kriminella finns i dessa områden, som verkar i ca 200 nätverk.

Småkillar kan tjäna upp till 20.000 varje månad på sitt första kriminella trappsteg och bidrar kraftigt till familjens försörjning. Killarna får uppskattning inte bara från bossen utan också från kriminella fäder om de finns kvar i familjen.

I tystnadskulturen finns inte bara rädslor, utan också stora förtjänster.

Tyvärr är nog fjäsk och inställsamhet förklaringen till ministerns oförmåga att läsa. När man är ny i gemet gäller det att visa bossen sin lojalitet, precis som i no go zonernas kriminella nätverk. Skillnaden är att det i Rosenbad är farligare än de som finns på gatan.

Statsministern ler förnöjt, trots att isen han går på är mycket tunn
Löfvens humör är ännu på topp efter dött lopp från alliansen, där han hoppas att misstroendeförklaringen mot vännen Hultkvist skall blekna bort.

Bleknat bort har också insikten om, att hans minoritetsregering inte ideligen kan lägga fram förslag, som inte har riksdagens stöd, men han bara morskar upp sig och kallar riksdagsmän som gör sin plikt för oansvariga.

Endast SD står fast vid sitt krav att också Löfven borde avgå.

Annie Lööf njuter nu av att vara ensam Herre på täppan, när Björklund har fullt sjå att sjasa bort kaxiga Birgitta Ohlsson. Lööf lovar miljarder till sjukvården, där hon ömmar för alla i två- årskön till BUP. Allt för att mildra sin politiks konsekvenser med alla nyanländas undanträngningseffekter.

Att väljare inte inser att hon är en ulv i fårakläder, när man varit gäst hos Bilderbergarna och fått inspiration till dubbla agendor.

Det är bara att instämma i signaturen ”Astas” slutsats i sin kommentar den 28/8,
Arma Sverige!

 Samma dystra framtidsutsikter kommer från journalist och satiriker Jens Ganman och den norske officeren Ola Kaldager.
http://avpixlat.info/2017/08/15/nar-valfardsstaten-ramnar-vantar-inbordeskriget/

Multikultur skapar multikriminalitet, konstaterar en lokalpolischef
http://katerinamagasin.se/multikultur-skapar-multikriminalitet/