”Chemtrails” verklighet eller konspiration?

Det bästa med Era kommentarer är inte bara bekräftelse, reflektioner, utan ny kunskap.
”Skall se vad som händer vid den stora militärövningen Aurora i september. Kommer det chemtrails? Skrev signaturen ”Hans K”  i sin kommentar i går.

Vad 17 är chemtrails?
Ni som är insatta, ler säkert åt min fråga.

Contrails  däremot hade jag en svag aning om att det hade något med kondens att göra.

När jag läst på förstod jag att dessa långa vita ”svansar” som bildas efter flygplan på hög höjd uppstår, när den varma luften från motorn möter kall omgivande luft. De är ca 100 m långa och försvinner efter några minuter.

Minns hur vi ungar på 50-talet låg i gräset och kickade upp mot himlen och tävlade om vilken svans som skull försvinna först, när ett flygplan fanns uppe i skyn. På den tiden var de inte så många. Nu kommer också ett minne från min far, fattig statarpojke i norra Värmland, när han berättade hur han och andra ungar barfota sprang över stock och sten, för att ryktet gick att någon sett en Ford nere i Arvika.

Enligt Wikipedia är
”Chemtrail (kemikaliespår), även Aerosolized powder contrails, är olika konspirationsteorier om att de långvariga spår som kan ses på himlen efter högtflygande jetflygplan skulle innehålla giftiga kemiska eller biologiska aerosoler som avsiktligen och i hemlighet sprayas ut av myndigheter i stor skala i olika syften.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chemtrail

När ordet konspirationsteorier kommer upp blir jag mycket misstänksam. Eftersom jag efter 70 år har  insett  att verkligheten ofta är värre än dikten.

Vad som motvilligt och få forskare vågar erkänna är att vädermanipulation förkommer genom utsläpp av tungmetaller.

Skillnaden är att dessa vita streck efter flygplanen, inte försvinner, utan ligger kvar och bildar efter hand ett tjockt molntäcke. (Skeptiker förklarar dessa bestående molnsjok med att det är fruset vatten av partiklar från förbränt flygfotogen…)

Tungmetaller faller ner och skadar miljö, människor och djur.

Sjukdomar, oförklarlig död bland växter och djur kan här med denna besprutning få en förklaring.

Farliga nanopartiklar
Boven är att sk. nanopartiklar finns kvar i luften, som vi andas in och som kan relateras till många sjukdomar, till exempel cancer och immunsjukdomar. Många sjukdomsgener i vårt DNA kan ligga slumrande i vår kropp, men behöver ett agens/ämne utifrån för att sätta fart. 

Nanopartiklar är små, ultrafina partiklar, som kan passera ut och in i kroppens celler. Konstgjorda nanopartiklar kan användas i behandlingen av cancersjukdomar.

Men de som kommer neddimpande från luften, kan vi jämföra med asbest fibrer, de kan till exempel förstöra de små lungblåsorna och kan ge inflammation som övergår i fibrosbildning. Lungans elasticitet försvinner och blir stel.

Därför vill forskarna att vi inte ska andas in nanofibrer

http://www.vetenskaphalsa.se/darfor-vill-forskarna-att-vi-inte-andas-in-nanofibrer/

– Frågan är vad som händer när man andas in detta? Försvinner krafterna som gör att de hålls samman, med den konsekvensen att man exponeras för alla de 10 000-tals partiklarna? Är det farligt? Eller är det farligt att utsättas för den större klumpen partiklar? Vi vet för lite, säger forskaren Maria Hedmer, vid Lunds Universitet i artikeln ovan.

Förbud mot vädermanipulation
I USA har vissa stater förbjudit denna vädermanipulering, vars syfte kan vara att minska uppvärmningen, som är en diskussion i sig. Privata flygföretag utför uppdragen av sina ”sponsorer” som kan vara regeringar med mer eller mindre dunkla syften.

Peter Krabbe
Ett tips som jag också fått av en bloggläsare är att läsa om arkitekt och samhällsplanerare Peter Krabbe, som är en ledande gestalt i ”chemtrails” debatten. Han har följt utvecklingen av förekomst under många år och är övertygad om dess förekomst.

https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/27/ar-nagon-bestammer-att-solen-skall-ga-i-moln/

Beroende är NWO: s ambition
I vanlig ordning går trådarna till förespråkarna för NWO. Deras idé är ju att alla länder vävs samman och skall vara beroende av varandra. Oberoende länder är mycket svårare att få att lyda.

Målet är att enkelt kunna straffa länder som inte följer agendan med utpressning, som nu görs mot EU:s klarsynta länder i öst, som inte vill öppna gränserna för islams förkunnare. Utpressning sker med hjälp av vår egen EU-springpojke som desperat upprepar en solidarisk flyktingfördelning, när Sverige osolidariska och låtsashumana flyktingpolitik, får betalas med allt fler människoliv.

EU:s jordbrukspolitik är ett utmärkt exempel på att landsbygden försvinner, småskaliga jordbruksproducenter kan inte överleva på enbart idealism. En levande landsbygd förvandlas till en död. Självförsörjande länder är ett hot mot globalt beroende.

Andra beroendeåtgärder förutom vädermanipulation är iscensatta konflikter, som ger flyktingströmmar, som tvingar mottagarländer till nya lån, eftersom FN:s omhuldade konventioner inte får rubbas på.

Spridning av sjukdomar och konstgjorda jordbävningar finns också på misstänkt agenda.

Konspiration eller grym verklighet är det nog ingen som vet?