Att vaccinera eller inte vaccinera, det är frågan?

Från en meilvän kommer följande hälsning:
”Ber att få vidarebefordra nedanstående appell. Oavsett vilken hållning man har till lagstiftning om tvingande vaccinationer, så torde det vara berikande att veta hur motståndet håller på att organiseras. Har alltså tolkat texten som i huvudsak ett ställningstagande till lagstiftning, inte främst till vaccin i sig.”
För och nackdelar mot vaccinering diskuteras flitigt.
Nej, någon diskussion är det knappast mellan berörda parter, oroliga föräldrar står sig ganska slätt mot myndigheter, som tillsammans med läkemedelsverken håller monolog och får vaccinationsmotståndare att framstå som oansvariga och suspekta. Det är skillnad att få en spruta frivilligt efter eget beslut eller med tvång efter andras order. 

Italien är nu på krigsstigen, min misstanke är att det är de stora migrationsströmmarna som för med sig sjukdomar, resistenta bakterier, som gör att det uppväxande släktet skall skyddas,

Senast den 8 augusti kommer Italien att officiellt fatta det sista beslutet som kommer att tvinga alla barn att ta emot 12 vacciner för att få gå i dagis och skola.

Föräldrar som inte blint lyder bestraffas med böter på 7 500 euro per barn och år, och riskerar dessutom att förlora vårdnaden om sina barn. Risken är stor att det blir en förebild för övriga EU-länder.

Det är lite Kafka och Orwell över det hela. Svenska politiker lär nog snabbt vakna till, för de gillar EU:s överhetsbeslut, med att här rädda liv, som också kan förstöras för en del som överreagerar på vaccin.

European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) har startat en utmärkt namninsamling för att stoppa medicinsk tvångsbehandling av barn i Europa. En miljon namn underskrifter behövs från 7 länder, då kan Bryssel titta på frågan och se om förslaget är godtagbart.

http://vaccin.me/2017/07/11/freedom-europe-sajten-som-demonstrerar-mot-vaccintvang-och-bjuder-in-dig-att-delta

Från mitt eget liv och från min yrkestid vet jag att vaccinationer kan rädda liv, men jag vet också om dess biverkningar. En del vacciner kan ge symptom direkt för vissa, andra kan bida sin tid, precis som alla piller vi stoppar i oss.

Eftersom jag själv bär på en autoimmun gen, som orsakar olika sjukdomar och överreagerar jag mot  vissa mediciner och avstår alltid från vaccinationer, för att inte ytterligare reta upp ett bråkigt immunförsvar.

Men jag uppmanar ingen att avstå, varken från vaccinationer eller piller, men däremot att skaffa sig kunskap från både för och emot sidan och lyssna på sin kropps signaler. Alternativ kanske finns.

När makthavare, som politiker med myndigheter, läkemedelsverken med läkarkåren sjunger i samma kör, då blir jag misstänksam. Dagens sanning kan vara osanning i morgon.

Paniken banade väg för pandemrix 

Ni minns väl myndigheternas panik inför svininfluenzan under 2009, som man trodde skulle utvecklas till en gigantisk pandemi. Massvaccination ägde rum av medborgarna, unga som gamla av det snabbt framtagna vaccinet pandemrix.

Året efter började det dock komma in rapporter först från Finland, senare i Sverige och Europa om att vaccinet gett upphov till att barn och unga utvecklat sjukdomen narkolepsi – en sjukdom som orsakar plötsliga sömnattacker och rubbad nattsömn.

Narkolepsi teori

Teorin bakom insjuknandet är att vaccinet innehöll höga halter av ett virusprotein, som var mycket likt ett hormon i hjärnan (hypokretin)som reglerar sömn och vakenhet. Detta hormon angreps således av vaccinets virusprotein som förstörde denna sömn- och vakenhetsregulator. 

Till en början förnekades i vanlig ordning sambandet, precis som vid skadorna av asbest , neurosedyn och många andra mediciner. När stora pengar står på spel är det lättast att förneka med tre små apors beteende.

De unga, som fått sina liv förstörda har tillsammans med föräldrar organiserat sig och gemensamt kämpat fram ersättning.

Medicinsk tragedi

”Det som skett i spåren av svininfluensavaccinationen är en medicinsk tragedi, säger Göran Stiernstedt, chef på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Stiernstedt anlitades som expert i samband med beslutet om massvaccineringen med Pandemrix 2009.

Över 700 fall av sömnsjukdomen narkolepsi tros ha samband med Pandemrixvaccinationen ute i Europa, varav ca hälften (374) är svenska.

Nu i efterhand ångrar Stiernstedt beslutet. Han var tveksam redan när beslutet togs men uppmanade ändå svenskarna att vaccinera sig. Idag när vi vet konsekvenserna är han dock övertygad om att beslutet som togs var fel.”

http://vaccin.me/2012/11/30/over-700-fall-av-narkolepsi-en-medicinsk-tragedi/

Att införa tvångslagstiftning för vaccinationer främst under barndomsåren är att omyndigförklara Europas medborgare.

När det gäller andra områden som till exempel skola, vård och omsorg, då hyllas valfriheten, men inte när det gäller monopol, vilket råder inom läkemedelsindustrin, där  ställs alternativ i skamvrån.

Tvångslag för migranter

En bättre början vore att obligatorisk hälsoundersökning i stället infördes för alla migranter, som kan föra med sig resistenta bakterier, TBC och ohyra till länder i väst, som utrotat gamla sjukdomar och loppors plåga, som under förra seklet vållade sjukdom och för tidig död.

Men så fort det gäller migranter då är flatheten stor, men för EU:s egna medborgare går det fort med förbud och förslag på tvångslagar.

5 tankar kring ”Att vaccinera eller inte vaccinera, det är frågan?

 1. Det som absolut borde vara en självklarhet är obligatorisk hälsokontroll för ALLA nyanlända – karantän – vi ska inte påtvingas av ren slapphet o godhet ”nya” tidigare
  utrotade sjukdomar och allt vad det innebär i personliga lidanden och belastningen på
  den skattefinansierade sjukvården.
  En hög ansvarig för Smittskyddsinstitutet sade rakt ut i SVT-rutan för en tid sedan –
  ja, vi har nu en åter mycket svårbehandlad och kostsam tbc i Sverige – vad hände ? inte mycket.

 2. Italienska senaten har röstat för en minskning av obligatoriska vaccineringar från 12 till 10. Polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor och Hepatit B och blödarsjuka typ B. Ytterligare 4 ”rekommenderas”: meningkock B och C, pneumokocker och rotavirus. Man minskar också straffen för föräldrar som inte vaccinerar och tar bort risken för förlust av föräldraskap. Enligt Rai news.

 3. När SR Ekot, SVT och de andra medierna talar om vaccin, så är det enbart vaccinförespråkarna som åberopas eller intervjuas. Om dessa medier verkligen ville upplysa oss allsidigt, så borde de självklart även låta vaccinmotståndarna koma till tals, till exempel genom att bjuda in någon företrädare för denna hemsida:
  http://www.vaccin.me

  Jag hoppas att den appell, som motståndarna till tvångslag har skickat ut, ska leda till ett organiserat motstånd, som i sin tur bringar medierna till en seriös journalistik.

 4. Kan inte annat än instämma starkt i att detta hot om tvångsvaccinering måste stoppas och istället måste kraven ställas på migranterna!

Kommentarer är stängda.