En Glad och God Midsommar önskas!

Med Vilhelm Mobergs ord från ”Svensk Strävan” 1941 önskas ER alla en trevlig midsommarhelg!

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.
Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.
Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.
Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.”

4 tankar kring ”En Glad och God Midsommar önskas!

 1. Denna text väcker starka känslor. Påminner om barndomsminnen där man som ung fick hjälpa till med sliten att få skörden under tak. Stor del av släkten var involverad. Kvällsbadet som belöning , gammal och ung. Stojet kring matbordet med sill och potatis.
  Sorgsenhet, finns kvar…
  Vanmakt, vad håller på att ske med vårt land, vårt idoga arbete med att bygga upp vår välfärd, tryggheten…
  Främmande kulturer ockuperar stadsdel efter stadsdel..
  Ilska, hat mot våra politiker som önskat, önskar att detta ska ske…
  Svenskarna har rest sig förr, måtte det ske igen så vi kan sopa rent i maktens korridorer..

 2. Vilhelm Moberg sägs ha stått syndikalisterna nära. Alltså den tidens vänster, innan den förvandlades. Den vänster som odlade det nationella, för att kunna verka även internationellt, med avstamp i vår identitet.

Kommentarer är stängda.