Varför tycker Nils och Niklas så olika?

Gästkrönikör ”Fröken X” svarar här på en fråga från en vän, om hur vi kan tycka så olika med samma utgångspunkt. Utgångspunkten är, den av kultureliten så föraktade, tidningen ”Nya Tider”.

”Fröken X” låter två fiktiva personer inta motsatta ståndpunkter och filosoferar över bakgrunden till deras slutsatser.

Den ena personen, ”Nils” lovordar tidningen, för att den tar upp frågor, händelser som media oftast ”glömmer”, medan ”Niklas” förkastar den av samma anledning.

 ”Jag fick nyligen en fråga av en vän:

– Hur kommer det sig att två normalbegåvade personer, med förmåga att
analysera, kan komma till diametralt olika uppfattningar om en tidnings
innehåll? 

Den ene, Nils, prisar Nya Tider, medan den andre, Niklas, sågar den reservationslöst och medger inte att någon enstaka artikel kunde ha en poäng.

Nej, tidningen är totalt värdelös från A till Ö, och dessutom farlig genom sin blotta existens.

-Hur kan åsikterna skilja sig så?”

Nya Tider föredöme eller farlig?

Nya Tider tar upp nyheter som inte har tillrättalagts enligt politisk korrekthetsmall, frågor som vanliga tidningar inte vågar  eller ”glömmer” att ta upp.

Modigt och viktigt, tycker Nils. Obehagligt och skrämmande, tycker Niklas.
Trots att tidningen är partipolitiskt obunden har den av vanliga media belagts med det felanvända begreppet högerextrem, något som Nils tycker är helt galet.

Tidningen skriver om olika samhällsfrågor, men det är främst dess belysande av problem kring invandringspolitiken, som gjort att den hamnat i medialt blåsväder.

Samtidigt, som många tar tydligt avstånd, ökar tidningens prenumerantantal med snabbt fart.

Nya Tider delar folk i två läger

Den här frågan delar uppenbarligen inte bara Nils och Niklas i två motsatta läger, utan också folk i största allmänhet.

Jag tror vid närmare granskning inte att skillnaderna behöver vara så stora.

Tidningen hotar Niklas goda ideal

Niklas som förmodligen vill vara humanitetens och godhetens förkämpe, har fått lära sig att Nya Tider står för antidemokratiska värden. Vilket strider mot det som han värdesätter så högt: allas lika värde, medmänsklighet & solidaritet, öppna armar och gränsöverskridande kulturella möten.

Därför drar han en tydlig skiljelinje mellan sig och Nya Tider, eftersom den hotar allt som är centralt i hans livsföring och ideal.

Nils ser inte samma hot mot dessa ideal

Nils ser vad Niklas inte ser, nämligen att Nya Tider och dessa ideal inte behöver stå i någon
motsättning, utan att de går att förena.

Detta kommer Niklas att ha svårt att ta till sig. Det spelar ingen roll om han uppmanas att läsa
tidningen och peka ut något antidemokratiskt utan att lyckas, för han är helt fast i sin övertygelse ändå.

Jobb och MSM kan påverka

Visst kan det vara så att Niklas har ett jobb som kräver politisk korrekthet och där trycket
utifrån förstärker viljan till polarisering ytterligare, men han kan ha samma åsikt även utan sitt jobb.

Inte heller behöver hans ställningstagande bero på media, även om media naturligtvis påverkar genom att epitet som antidemokratisk och högerextremistisk används gång på gång.

Barndomens snällhetsideal 

Jag tror att media bara har en sekundär roll i det hela, och att grunden för Niklas tänkande kommer
redan från tidig barndom.
De flesta av oss har sedan barnsben blivit inpräntade med att vi ska vara snälla mot varandra och ta hand om varandra och acceptera varandras olikheter, ty olika berikar (inget ont sagt om detta).

Den som gör snälla saker får föräldrars och dagisfröknars gillande.

Vi har också fått lära oss att det är aja baja, elakt, ont och dumt att agera motsatt mot dessa nyss nämnda beteendeideal. Att man ska vara snäll och bry sig om andra är en grundföreställning vi har med oss från barndom upp i vuxenlivet, och den är i sig viktig och bra.

Skoltidens historieundervisning

Under vår senare skoltid får vi lära oss om de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget.

Historien får inte upprepa sig”, är ett mantra som präntas in i vår tänkande. Vi lär oss att bli livrädda för att det kan ske igen och att bli uppmärksamma på varningstecknen. Detta är i sig också viktigt och bra. Så länge som det inte går till överdrift.

När resurserna inte räcker

Men vad händer när det kommer en massa flyktingar som behöver hjälp och så finns det en grupp människor, som påstår att vi inte har möjlighet att ta emot dem allihop och att vi måste begränsa de resurser som vi lägger på dem?

Så kan man väl inte agera, vi ska ju vara snälla mot varandra?

Varningsklockorna ringer direkt: ”Aja baja, elakt, ont och dumt”.

Fast det uttrycks i mer vuxna termer: ”främlingsfientliga, rasister, nazister, fascister”.

Logisk slutsats

Eftersom Nya Tider har kritiska artiklar om flyktingpolitiken så måste redaktionen och skribenter som bidrar till dess innehåll helt enkelt vara farliga. Ett sådant agerande betyder att de måste ogilla olika och ogillar man olika, så är man inte en god människa, utan ond.

De som hittills förkastat Nya Tider måste ha en stark drivkraft bakom. Vi kan t.ex. tänka oss att Niklas mot alla odds skulle förälska sig i en person med motsatt åsikt. Då kommer han att fråga sig varför hans partner tycker som han/hon gör.
Nu går det inte längre komma undan frågan, Niklas vill förstå varför de kan tycka så olika.

Åsiktsförändring kan ske, när man själv drabbas

Drivkraften kan också komma från ett plötsligt uppvaknande, en insikt utifrån något
som drabbat en själv, ens barn eller annan närstående.  Farmor kanske har blivit rånad, inbrott kan ha skett i sommarstugan, nya bilens backspeglar är puts väck, sonen får ingen bostad och en ung kusin har blivit våldtagen och tappat livsgnistan.

När saker kryper så nära inpå att man inte längre kan värja sig, då kan rötter ryckas upp med invanda mönster och en vandring mot förståelse inför oliktänkande ta sin början.

De flesta ”Nils” som jag känner har en gång varit en ”Niklas.”

De som varit med om en mental resa mot omvärdering vet att det tar tid. Det handlar om att lämna tidigare uppfattningar bakom sig, när de inte längre stämmer med dagens verklighet.

Flest fördomar hos de fördomsfria

Niklas och hans vänner tror gärna att människor som Nils har en massa fördomar och att de själva är så fördomsfria.  Nils märker dessa fördomar både mot sig själv, som mindre god eller rättare sagt ond, precis som Nya Tider beskrivs av MSM.

Även om Niklas inte nödvändigtvis kommer att gilla Nya Tider (ingen tidning passar alla), så kan i alla fall ett samtal uppstå om han lägger bort sitt eget filter, trots att det är svårt.

Kanske han till slut kan förstå att även Nils kan gilla olika och att man kan gilla olika på skilda sätt.

Medmänsklighet och humanitet kan både ses och tolkas olika och om ingen insikt finns om dess långtgående konsekvenser, så kan dessa begrepp slå över i sin motsats.

Men den insikten är en lång process, som alltför många inte ens har påbörjat. Det är mer bekvämt att bara hålla med andras åsikter, utan att tänka själv.

Kvinnor vill helst vara kvar i ”godhetszonen”

Låt oss tänka att Niklas blir utbytt mot en Nina. Hos en kvinna sitter det här tänkandet extra djupt inpräntat. En kvinna har särskilt stora förväntningar på sig att vara snäll, medkännande och omhändertagande och står därför under ett helt annat socialt tryck, vilket gör det svårt för henne att lämna den invanda ”godhetszonen”.

För en man är kraven utifrån på snällhet inte alls lika höga, vilket betyder att män förmodligen har lite lättare att frigöra sig från de gängse mönstren. En person som har svårt att anpassa sig efter rådande samhällsnormer och dess sociala koder både i dag och i går, står redan lite utanför systemet och behöver inte ta så stort steg för att ansluta sig till liknande tankar som Nils, utan hittar en naturlig tillhörighet i det utanförskap som även Nya Tider ingår i.

Kanske detta kan vara en förklaring till varför könsfördelningen ser ut som den gör inom de
kretsar som står utanför den gängse åsiktskorridoren?

Oliktänkande är maktens hot

Att vara före sin tid och bana väg för nya insikter grundat på erfarenhet och kunskap är alltid jobbigt, för maktpersoner lämnar inte makten frivilligt. De ser heller inte åsiktsförtrycket mot andra.

Först när majoriteten ser att de har fel kan de tvingas till reträtt eller byta åsikt med en U-sväng.

Det är främst samhällets makthavare som via media ”skapar” våra åsikter. Vår IQ och EQ kompetens kommer längre ner, men behövs för att genomskåda budskapen uppifrån.

Men som vuxna tänkande individer, borde vi oftare stanna upp och fråga oss, varför tycker jag som jag tycker, varför säger jag det jag säger och inte minst varför säger jag det jag egentligen varken tycker eller känner?”

————————————————————————————————————————-

Länk, som passar in efter denna tänkvärda krönika.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/medier-b%C3%B6r-rannsaka-sig-sj%C3%A4lva-om-flyktingrapporteringen-1.4370196

Katerina Janouch jämför ”Niklas” och PK-eliten beteende med en missbruksfamiljs handlingsmönster. Man förnekar för man skäms, men har oförmåga att bryta den onda cirkeln. Bortförklaringar och lögner skyddar missbrukaren, som bara faller djupare ner och drar andra med sig mot botten.

Nu är det Moder Svea som handlöst faller mot botten, om vi inte förmår att sätta stopp.

3 tankar kring ”Varför tycker Nils och Niklas så olika?

  1. Redan när jag hörde Gullan Bornemarks sudda sudda din sura min tänkte jag att jag ser precis lika sur ut som jag vill. Of topic hur kommer det sig att USA bara behöver två politiska partier medan Sverige håller sig med åtta snarlika partier? Det som verkligen förenar dem är skräcken för pensionärer och den blivande ålderdomen. Det enda de inte är rädda för är en väl tilltagen pension (för egen del)

  2. Skillnad i uppfattning om vad som bra eller dåligt ligger ofta i att folk har en eller dubbla ekonomiska förstånd.

    De som har ett ekonomiskt förstånd tycker tidningar som Nya Tider är bra.
    De som har två ekonomiska värderingar, en för sig själva och ena annan mera generös för samhällets kassor, ogillar Nya Tider.

Kommentarer är stängda.