Ljus i mörkret, när forskare redovisar fakta i stället för att idka propaganda

Seriösa forskare finns

I går skrev jag om forskningsmörker med vänskapskorruption hos de som delar ut och tar emot forskningsmedel. Gemensam nämnare är vurmandet för islam, mångkultur och globaliseringens frälsningsförkunnelser.

Självklart finns det seriösa forskare, till exempel statsvetare och samhällsvetare, som trots sina specifika områden, kan se helheten i ett ”helikopterseende.” Men skillnaden är ofta att forskningsmedel inte lika lätt trillar ut och spridningssvårigheter råder, eftersom media inte ”vill” uppmärksamma resultaten. 

”Helikopterseende” saknas hos den Gardellska familjen med vänner. Ideologi kan där mer styra både forskningsval och senare resultaten, än faktiska förhållanden.

Samma beteende med filteranvändning har länge skett på vänsterliberala redaktioner, även om en liten tillnyktring nu skett.

På DN debatt skriver opinionsforskare Peter Esaiasson den 18 juni, att ”Ensidigt offentligt samtal kan förklara mediemisstron.” 

Ingressen lyder;

”Den generösa flyktingpolitiken har varit ett elitdrivet projekt som aldrig haft majoritetsstöd i befolkningen.

Samtidigt har det offentliga samtalet om invandringen länge varit ensidigt med diskutabla och sannolikt också felaktiga påståenden. Det kan förklara varför medborgarna i dag känner sig vilseförda, skriver statsvetaren Peter Esaiasson.”

Orsaker till medias förtroendetapp hos debattörer

PE tar i sin debattartikel upp olika uppfattningar, som råder efter SOM institutets redovisning av medborgarnas låga förtroende för media i flykting- invandringspolitiken.

Anna Hedenmo och journalisten Lasse Granestrand menar att media inte redovisar det man inte tycker om och att konsekvensneutralitet och relevans är satt på undantag.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/medier-b%C3%B6r-rannsaka-sig-sj%C3%A4lva-om-flyktingrapporteringen-1.4370196

Vilket är sant för många insändarskribenters debattinlägg har hamnat i papperskorgen, när kritik med faktaunderlag kan kullkasta mångkulturen. Detta sker även på lokal nivå, som jag numera har återkommande erfarenhet utav.

Motattack

Självklart gick SVT:s programdirektör Jan Helin och Aftonbladets Fredrik Virtanen till motoffensiv. Dessa sammanflätade herrar menade på fullt allvar att det låga förtroendet inte har med journalistiken att göra! Man tar sig för pannan, hur korkad kan man vara?

Ta nu ett djupt andetag så Ni orkar höra deras krystade förklaring.

Nej orsaken är ”en massiv flerårig politisk retorik mot medier” vars rötter finns i ”auktoritetstroende etablissemangsföraktandre populistisk politik.”

Varför inte säga direkt att SD är skit!

Men Jan Helin blev lite spakare efter att ha sågats av Alice Teodoroescu i Aktuellt nyligen och vill nu krypa fram till något som liknar konsensus i frågan, om att förbättringspotential kanske finns.

Orsaker för ”lurade” medborgare

Orsakerna till att medborgarna känner sig vilseförda och lurade är budskapen från politiker (SD undantag) med deras media-megafoners lögnspridning. 

 • Stor invandring är långsiktigt bra för samhällsekonomin
 • Strukturell diskriminering är orsak till invandrarnas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden
 • Bundenheten till internationella överenskommelser
 • Generös flyktingpolitik är det enda som är moraliskt försvarbart
 • Flyktinginvandringen påverkar ej brottsligheten

Detta är något vi känner till sedan årtionden, men vi får vara glada att de äntligen sätts på pränt och t.o.m. publiceras på DN Debatt.

Kanske som en liten motvikt till ett nio sidors reportage från räddningsfartyget Aquarius med den hjärtskärande rubriken ”Lille Success överlevde den livsfarliga flykten?”

”…..Till den fortsatta diskussionen kan jag som opinionsforskare bidra med två observationer, en hypotes och en förhoppning” skriver opinionsforskaren och fortsätter

”Den första observationen är att debatten har utgått från en mediecentrerad världsbild där enskilda redaktioner och redaktionella beslut tillskrivs betydelse. 

 • Vad var det som (eventuellt) mörklades?
 • Vilka etiketter klistrades på vem?
 • Vad kunde journalisterna ha gjort annorlunda?

Sådana diskussioner är viktiga för journalisterna internt, men är alltför närsynta för att förklara misstroende gentemot mediernas rapportering….”

Han avslutar sin artikel med att hoppas att det offentliga samtalet om invandringen kunde fungera bättre om parterna vore överens om grundläggande sakförhållanden. Han tar upp Norges Brochman utredning som föredöme.

Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge”

Inför det som kan bli en turbulent valrörelse 2018 vore det lugnande om en motsvarande utredning var i gång också här.”

Men i detta absurda land kommer det knappast att hända, det behövs bara att Mattias Gardell med sina muslimska vänner utropar stigmatisering och hot mot folkgrupp från minareten. Gardell och hans kollegor får väl vara behjälpliga med  JO- och DO- anmälan, så politikerna viker ner ner sig.

Frågan är väl snarare om de någonsin stått upprätta?

Länk till Peter Esaiassons artikel;

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3ACwZ1swEnhqwJ%3Awww.dn.se%2Fdebatt%2Fensidigt-offentligt-samtal-kan-forklara-mediemisstron%2F+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&

En tanke kring ”Ljus i mörkret, när forskare redovisar fakta i stället för att idka propaganda

 1. Vi börjar se en tillnyktring och ett litet erkännande från MSM att det under lång tid brustit i rapporteringen om olika samhällsproblem relaterade till den alltför stora immigrationen.
  Kanske dags för MSM att be alternativmedia om ursäkt för de epitet och förolämpningar man gett dem som rapporterat om problemen under lång tid.

Kommentarer är stängda.