Sverige och övriga EU länder utnyttjar ej personregister. Del 3.

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm att berätta om Svenska och Europeiska regeringars STÖRSTA misstag!
Första delen handlade om -Förnekelse av den svenska kulturen (4/6), den andra om ­-Politikers historielöshet (8/6).
Denna tredje del tar upp det dåliga utnyttjandet av befintliga personregister inom Europa.
Varför? Är frågan medborgarna borde ställa sig. 

”Nu tänker jag ta upp ett STORT misstag som samtliga regeringar i HELA världen gjort och gör. Nämligen att inte utnyttja alla personregister i samtliga land. I Sverige registreras vi från den dag vi föds och vi finns i många olika register under vår livstid. Något som vi ser som en självklarhet idag och vi har lärt oss fördelarna med dessa register. I alla fall ALLA laglydiga Svenskar!

DNA prov

Vad inte många tänker på är att det tas ett DNA-prov då vi föds och att detta registreras i ett speciellt DNA-register. Att vi måste lämna fingeravtryck då vi beställer ett nytt pass reagerar vi inte emot. Vi förstår varför, nämligen att om vårt pass försvinner ska ingen annan kunna använda det. 

Nu är det så att ALLA inte har tillgång till de olika registren utan speciellt tillstånd vid varje tillfälle. Till och med då du kommer in AKUT till ett sjukhus måste du (eller en anhörig) ge tillstånd till att just det sjukhuset FÅR läsa dina medicinska journaler från andra vårdinrättningar. ÄVEN om en snabb kontroll är nödvändig för att rädda ditt liv.

Tabu att samköra register

De olika socialkontoren kan idag inte samköra sina register, så därför kan någon person kan åka land och rike runt och plocka ut socialbidrag i flera kommuner genom att uppge SAMMA IDENTITET. Polisen har idag inte rätt att kontrollera misstänkta mot olika register om det inte finns grava misstankar om grövre brott. Att misstänka just gruppen nyanlända/asylsökare kan bli mycket kostsamt, med DO:s vaksamhet så fort det gäller identitet och ”utsatta grupper.”

Samma gäller de flesta länders lagar runt de olika registren. Men verkligheten har sprungit ifrån alla lagar och restriktioner då det gäller registreringar och dess användande, precis det som hänt med internationella konventioner.

Gemensamma register borde ha varit obligat efter EU:s öppna gränser

Redan FÖRSTA DAGEN då EUROPA öppnade sina inbördes gränser BORDE de samtidigt gett varandra tillgång till både folkbokföringsregistret och polisregistret och gett polisen tillstånd att kontrollera personers identitet digitalt mot dessa register. Så att samtliga länder lätt skulle/ska kunna upptäcka om någon som vistas i landet har rätt att göra det.

Stulna pass och åldersfusk 

Idag då det finns hur mycket FALSKA, STULNA eller ”borttappade” PASS cirkulerande, är det ÄNNU VIKTIGARE att ALLA som vistas inom EU:s gränser registreras, dels genom biometriskt foto, dels genom fingeravtryck och även genom ett DNA-prov.

En ÅLDERSBESTÄMMNING SKA också göras på samtliga som söker ASYL eller MEDBORGARSKAP. Dels för att förhindra att vuxna tillskansar sig bidrag som är ämnade för de under 18 års ålder. Dels för att INGEN ska kunna påstå att de är äldre (65+) än de egentligen är.

Teknisk kunskap finns, men finns viljan?

IDAG FINNS den tekniska kunskapen, ett globalt internet och möjligheten att på ett par minuter kontrollera om en person har rätt att vistas i respektive land.

Därför är det VIKTIGT att samtliga som tar ETT steg in i ett EUROPEISKT LAND registreras, oavsett om den personen tänker stanna i det landet eller fortsätta sin färd till ett annat land.

SAMTIDIGT är det viktigt att alla Europeiska länder samarbetar med och har tillgång till FN:s, UNHC:s och andra internationella register.

INGEN ska kunna komma ifrån denna registrering med hänvisning till religion.

En annan FÖRDEL med ett gemensamt register är att INGEN ska kunna söka asyl under olika IDENTITETER, INGEN ska kunna söka asyl i flera olika länder. Samt att det ska vara lätt att kontrollera att de som kommer hit med barn i släptåg, verkligen är de barnens föräldrar.

Verktyg finns redan

Kontrollen kan även innebära en sökning i Schengens informationssystem (SIS)

Används alla dessa verktyg på rätt sätt?

Nej, det gör de inte!

Europas regeringar MÅSTE börja använda de verktyg som finns, börja samarbeta över nationella och internationella gränser för att uppfylla sina viktigaste åtaganden; att skydda sitt land och dess medborgare.

INGEN med ”rent mjöl i påsen” borde ha något att invända mot det jag föreslår. Om någon ändå protesterar och kommer med ”storebror ser dig” och ”brott mot den personliga integriteten” så är det kanske för att de själva behöver granskas. ”

Slut på krönikan.

Men vem granskar makten, när media, den tredje statsmakten sviker sitt uppdrag?

Lästips!

Under sommaren kommer Karin Ferm att återkomma med ytterligare ”misstag”.

6 tankar kring ”Sverige och övriga EU länder utnyttjar ej personregister. Del 3.

 1. Sitt still i båten brukar ”proffsen” lugna oroliga småägare av aktier när ett eventuellt stort kursfall hotar Kanske gör jag en långsökt koppling men ibland känner jag ändå en stor misstänksamhet mot alla ”scaremongers” som finns på vår jord lite av den arbetsskada som kan träffa den som arbetat på SÄPO för länge till slut ser han spioner i varje buske eller som Stefan Löfven som tycks se nazister i varje SD medlem

 2. PKU-registret innehåller visserligen prover från nyfödda som kan användas till DNA-tester. Men något regelrätt DNA-register finns ej annat än för vissa brottsdömda.

 3. Rent spontant känner jag en stigande olust mot stegen till det ”perfekta” övervakningssamhället. Vi utgår naivt från att ”storpappa” staten vill oss väl. Vad händer när storpappa INTE vill oss väl? Då sitter vi väl alla med skägget i brevlådan med konsekvenser vi inte kunnat förutse

  1. Att storpappa inte vill oss väl är väl redan ganska uppenbart.
   Invandringen, utanförskapsområden, kriminalitet och en ekonomi på fallrepet.
   Invällare prioriteras framför den svenska befolkningen, t.o.m personer som vistas här illegalt.
   Så de vill verkligen inte oss väl.

  2. Ja, det finns alltid en liten, men ändå risk att register kan missbrukas! Men om t ex staten vill missbruka registren för att göra oss illa så har staten alltför många andra sätt att göra det ändå. Jag tror att vi måste låta våra register utnyttjas till vår egen säkerhet!

  3. Förslaget innebär inga nya personregister. utan att befintliga ska användas så att säkerheten i länderna ska kunna säkerställas.

   ”Staten” kan redan idag missbruka de befintliga registren mot oss medborgare. Vi finns registrerade överallt.

   Vad förslaget går ut på är att de olika myndigheterna ska kunna kontrollera i varandras register.

   Idag får till exempel Polisen inte ta fingeravtryck vid en poliskontroll, utan att det finns ett beslut från en Åklagare på plats.

   Vilket innebär att en som är efterlyst i t.ex. Danmark går fri även om Polisen träffar på honom i Göteborg. Bara för att Polisen inte får kontrollera mot befintliga Polisregister i hela EU.

   Finns redan idag rapporter om ”asylsökande” som har flertalet olika identiteter i flera olika EU-länder.

   osv.

Kommentarer är stängda.