Svenska regeringens största misstag. Del.1

Regeringens största misstag är att förneka den Svenska Kulturen, skriver gästkrönikor Karin Ferm, i en första del av sitt inlägg. Hon ställer frågor, som ansvariga politiker borde svara på. Tyvärr är det få journalister som ställer adekvata frågor. Den tredje statsmakten vill hellre avslöja folket för statsmakten, än tvärtom.
Förnekelse av vår kultur

”Att påstå att vi i Sverige inte har någon egen kultur, visar bara att de inte har förstått ordets sanna innebörd.

Svensk kulturs viktigaste delar är: Demokrati, offentlighetsprincip, frihet, frivilligt samarbete, tolerans, respekt, yttrandefrihet, valfrihet, humanism och religionsfrihet.

(Det är således betydligt mer än midsommarfirande, men av en okunnig och endast Bommersviks lärd Mona Sahlin kan vi inte förvänta oss, så mycket mer)

Klara besked för nyanlända

I svensk kultur ingår också att vi varit och är ett folk med emigration och immigration. Vad som är viktigast att komma ihåg, är att i detta ingår, att de som kommer hit blir upplysta om vilka förväntningar vi har på dem.

Vad, som är ännu viktigare är att klart tydliggöra, vad som inte är acceptabelt i vårt samhälle. Nämligen brist på respekt för vår kulturs viktigaste delar (enlig ovan)!

Respekt är ett ord som invandrare borde känna igen, för ”brist på respekt” är något som de flitigt använder, ofta som alibi för brottsliga gärningar. För då skadas brödernas, familjens och klanens heder, vilket givetvis måste åtgärdas. Vad svensk lag då säger är oväsentligt och vad värre är, är att våra domstolar med nämndemän hellre letar efter förmildrande omständigheter än att följa lagens bokstav, så fort det gäller unga män med oklar identitet.

Att vi på individuell nivå precis som på Nationell nivå förväntar oss att vårt lands särart ska respekteras, borde vara självklart. 

Obligatoriskt vore att i klartext tala om att bryter Du mot våra lagar, så åker Du ut! Men den risken vet alla är försumbar, med internationella konventioner. Vilket IS krigare, krigsförbrytare och grova brottslingar har god kännedom om och skulle kunskapen brista, så finns det gott om tjänstvilliga jurister.

Utförsbacken började redan 1975

Det året skrevs det in att Sverige skulle bli ett Mångkulturellt samhälle och då började  utförsbacken, men det var det få som märkte för folket fick inte vara med och besluta om denna för landet genomgripande förändring

Senare, när riksdagen nöjt konstaterade att Sverige nu är ett mångkulturellt samhälle, så hade hastigheten utför ökat betänkligt och som några få yrvakna medborgare då märkte.

Istället för att som tidigare arbeta för ”assimilering” (anpassning till det Svenska samhället, ”bli svensk”), vilket gällde för de som invandrade. Så skulle nu helt plötsligt alla ”integreras”, d.v.s. även svenska medborgare skulle tvingas anpassa sig till de regler som finns i invandrarnas tidigare hemländer!

Demokratin försvinner 
 • Var tog demokratin vägen?

När Regeringen samtalar med andra partier så får inte alla folkvalda partier göra sig hörda. Detta då andra politiska partier som precis klarat 4 % spärren inbjuds. Tilltron till regeringen och den demokratiska processen har allvarligt skadats av myndigheternas agerande.

 • Var har offentlighetsprincipen och vår yttrandefrihet tagit vägen?

Idag så tystas du om du försöker hävda en åsikt som inte stämmer överens med den politiskt korrekta inriktningen. Det finns inte längre en öppen, ärlig dialog som får höras! Vi ska tvingas anamma en åsikt som myndigheter och regeringstrogen press står för.

Regeringen, andra myndigheter och även den regeringstrogna pressen mörkar och underhåller information från Svenska medborgare. Skulle informationen komma fram, så skuldbelägger, demoniserar man, efter despotiska härskares tradition att skjuta budbäraren, när nyheten inte passade hovet.

Varningarna om åldersfusk på HVB hem är bara ett exempel, som tidigare har lyfts fram på denna blogg.

Regeringen mörkar sanningen och sätter munkavel på offentligt anställda.

 • Var tog Svenska folkets frihet vägen?

Frihet att kunna gå ut på kvällar och nätter utan att vara rädd för att bli överfallna och/eller våldtagna. Frihet att våga öppna dörren och slippa rädsla för att en tjuv tränger sig in.  Frihet att öppet visa sin sexuella läggning. Frihet att utöva våra traditioner som vi gjort i 100-tals år. Frihet att klä oss som vi vill. Frihet att om vi vill, ta till oss andra länders mattraditioner  och kultur.

 • Var tog det frivilliga samarbetet vägen ?

Nu blir det Svenska folket tvingade att hjälpa andra oavsett om de vill, kan eller har råd, vilket allt färre har, när dessa godhetsknarkare kört Moder Svea ner till backens slut. Välfärden har blåst bort på vägen ner och nu är skattehöjningar och lån enda alternativet för Sveas överlevnad.

 • Varför ska de som kommer hit inte behöva visa tolerans och respekt mot den inhemska befolkningen?  Det är alltid svenskarna som ska (om de inte vill bli behandlade och bemötta som paria) visa tolerans och respekt mot företeelser som inte ingår i en demokrati.
 •  Vart tog den omtalade valfriheten vägen?

 Idag så ska även fattiga kommuner tvingas att använda sin ansträngda ekonomi för att bistå Regeringen i deras politiska ambitioner. Så otroligt bekvämt att först öppna dörren och ta emot EU:s och FN:s välsignelser och sedan skicka notan till kommunens skattebetalare, som aldrig har ägt något inflytande i frågan om massinvandringen.

 • Vart tog det humanistiska tänkandet vägen?

Idag resulterar Regeringens politik till ett DOM och VI tänkande. Från båda håll! Det är inte humant att släppa in de personer som i hemlandet har förföljt och våldfört sig på de som först kom hit för att få skydd och ett säkert boende.  Det är inte humant varken mot den inhemska befolkningen eller mot de som kommit hit med berättigade asylskäl.

Bättre att ta in färre med riktiga asylskäl och ge dessa människor ett humant och respektfullt mottagande, än som idag ha öppna gränser, där vi inte vet vilka som går fram och tillbaka över vår gräns. Allra bäst är givetvis att fördela hjälpen i närområdet, där riktiga flyktingar finns, som bebos av svaga, sjuka och kvinnor med barn som knappt har mat för dagen.

Religionsfrihet ska inte bara gälla de extremistiska fundamentalister som kommit hit! Utan även för oss andra, infödda svenskar och nyblivna svenskar, som vill bli en del av samhället. Men då lever de farligt i alla parallellsamhällen, som hela tiden fylls på. ”Skäggiga skuggor” kontrollerar att ingen sjal åkt av och att de unga blir bortgifta med en släkting i hemlandet.

För godhet är som knark, mycket beroendeframkallande. Tillvägagångssättet är dock detsamma, att råna folk på pengar.” Slut på gästkrönikan.

För mig är kultur, ett lands rötter med generationers levnadsvisdom, som ger näring. Men det är just detta som utgör hinder mot en världsregering, därför är förstörelselustan stor hos globaliseringsfrälsta politiker, att låta trädets rötter få förtvina. Midsommar är töntigt, all kunskap kommer utifrån, utan dessa impulser skulle vi bo kvar på ett jordgolv etc.

Vad skall nyanlända assimileras och integreras till, när landets kultur suddats ut och trädet förtvinat? Kommer ärkebiskopens valspråk ”Allahu Akbar”att ersätta ”Du gamla Di fria”?

 

8 tankar kring ”Svenska regeringens största misstag. Del.1

 1. Detta olyckliga riksdagsbeslut 1975:26 som O.Palme drev igenom med full acklamation,
  och ett uttalat hot till media att aldrig säger aldrig förmedla något negativt om invandringen framöver. Känns igen ..?
  Delmål skrevs in : Jämlikhet – alla människor lika
  Valfrihet – full valfrihet att välja assimilering alt. behålla sin egen kultur etc.. och vi ursprungsbefolkningen ska anpassa oss.
  Samverkan -” ömsesidig tolerans o solidaritet”.

  Så rullade det på till nästa enhälliga omröstning 1997 till ”Sverige ,framtiden o mångfalden” signerad Leif Blomman Blomberg(s) där media plikttroget intog sömnläge . Prop 1997/98:16 .

  Då var det dags igen -2010 – men nu allvarligare. Grundlags förändring-omskrivningar.
  Röstades igenom november 2010 efter valet med rösterna 329 /20 (SD) efter den första
  omröstningen inför sommaruppehållet (enligt reglerna) – alltså ett riksdagsval däremellan.
  Var det något som fanns med på allvar i valkampanjen?
  -återigen gjorde media som OP uppmanat – ligg lågt –
  Helt klart Sverige-fientliga skrivningar som nu snart gällt i sju år. Varför kommer det
  aldrig eller sällan upp på dagordningen?

 2. Kameleontmodellen verkar trolig. Kan påbörjas redan i valvakan, genom att SVT:s fasta aktörer upphör med ironiska formuleringar mot SD-sfären, dit även Nya Tider nog kan räknas. Exempelvis kan beteckningen ”högerextrem” bli utmönstrad.

 3. Ja, de talar i ordalag som arbetsgivaren kan godkänna. Det handlar ju om brödfödan även för typ SVT-personalen.

  Men hur ska exv SVT-folket göra efter valet 2018, ifall statsmedierna får en ny styrelse då.

  1. Beror på hur styrelsen och regeringen ser ut.
   Befarar att en styrelse blir tillräckligt radikal och vitsar var bok´jektjvitetsskåpet skall stå.
   Några söker nya jobb, andra blir kameleonter och byter skepnad. De kan motivera med att de lojalt arbetar för sin arbetsgivare.

   1. Ffel i inlägget ovan

    Beror på hur styrelsen och regeringen ser ut.
    Befarar att en styrelse blir tillräckligt radikal och visar var objektivitetsskåpet skall stå.

    Några söker nya jobb, andra blir kameleonter och byter skepnad. De kan motivera med att de lojalt arbetar för sin arbetsgivare.

 4. Vi skall inte bara skylla på våra politiker.

  Större delen av väljarna har röstat på partier som vill ha det så här. Det beror på att de flesta ännu fortfarande ostört kan handla julklappar på Elgiganten och lägga under plastgranen.
  De flesta kan ännu fira midsommar med sill och snaps.
  De flesta ursvenskar bor i villa och har inte nåtts av mångkulturen. Då deras närmiljö hotas av boende för ensamkommande påtalas en rad hinder.
  Den vakna tiden lägger de på arbete, curla barnen och arbete i föreningar.
  De har ännu mångkulturen på avstånd och försöker tyst välja etniskt rena miljöer för familjen.

  När de någon gång talar om invandring är det i positiva ordalag i förhoppning om att det skall gynna karriären.

 5. Denna artikel borde stått att läsa i en större dagstidning Men ALL sanning är bojkottad Endast lögner får serveras

Kommentarer är stängda.