Arbete inget mått på integration?

Debattinlägg

Nationalekonomerna Assar Lindbäck och Mats Persson skrev ett välgörande debattinlägg i DN den 2/4 att läsa under söndagens morgonkaffe.

”Missvisande att hävda att integrationen blivit bättre”

De skrev att skillnaden i förvärvsarbete mellan infödda och invandrare är betydligt större i Sverige än i de flesta västländer och att behov finns att reformera arbets-och bostadsmarknad. Men att risk finns att samhället begränsar sig till de åtgärder som fungerat dåligt. Vidare att:

….”Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer. Egentligen är det omoraliskt att uppmuntra invandring, när man inte lyckats bättre att erbjuda invandrarna arbete och bostad….” 

http://avpixlat.info/2017/04/02/nationalekonomer-efterlyser-en-mer-restriktiv-invandringspolitik/

Assar Lindbäck hävdade för flera år sedan att hög invandring är oförenligt med bibehållen välfärd. Det borde varenda kotte förstå att man inte kan bjuda in fler gäster än vad som finns mat och stolar till.

Jag förstod direkt att detta inlägg skulle ge protester från mer regeringslojala kollegor och mycket riktigt replikerna anlände snabbt.

Vem vet, om inte repliker i PK anda kan ge utdelning vid fördelning av forskaranslagen??

Anders Nilsson,  skrev direkt att de ”Underskattar utlandsföddas sysselsättning.” Han skriver precis det som regeringen vill höra.

….”Satsar vi på praktiska arbetsmarknadsutbildningar riktade mot bristyrken så ska vi nog klara skivan – och på kuppen klara våra välfärds- och pensionssystem med ett behövligt inflöde av arbetskraft i en åldrande befolkning…..”

Önsketänkande och mer av det som inte har fungerat, förmodligen för att muntra upp statsministern inför kongressen, där många motioner om återställande av en generös flyktingpolitik har trillat in. Ett allvarligt tecken på landets degenerering.

http://www.dn.se/debatt/repliker/underskattar-utlandsfoddas-sysselsattning/

Forskarna Håkan Håkansson och Alexandra Waluszewski skriver att nationalekonomerna blandar äpplen och päron och att måttet om sysselsättningsgrad inte är adekvat för en lyckad integration.

Kanske det räcker med allehanda bidrag, så att de nöjda och glada får ägna sig åt hemlandets kultur och traditioner?

Om fallfrukt finns inget att nämna, analfabeter, lågutbildade som aldrig kommer in på en arbetsmarknad utan skattesubventioner.

När man läser deras inlägg med negligerandet av att Sveriges attraktionskraft inte har något med flyktingars val av asylland, förstår man att de lever i sin egen bubbla. Överlevnad för dagen poängteras, inte ett knyst om möjlighet till livstids försörjning.

Författarna skriver:

….”De har alltså inte frivilligt sökt sig från ett land till ett annat för att öka den ekonomiska nyttan av sin utbildning och/eller praktiska erfarenheter. De har på grund av krig, konflikter och förföljelse tvingats lämna sitt hem, sitt arbete, sina sociala och ekonomiska nätverk. Innan de ens kan fundera över hur de skall bidra till sysselsättningsgraden i det nya landet måste de fixa överlevnadsgraden…..”

http://www.dn.se/debatt/repliker/nationalekonomerna-blandar-applen-med-paron/

Tyvärr måste jag meddela forskarna att det faktiskt finns invandrare som aldrig funderat på hur de skall bidra till sysselsättningsgraden.

”I Sverige får man bidrag – behöver inte jobba!” har jag hört från flera av mina utlandsfödda patienter under yrkestiden.

Men jag förstår med tanke på wisselblåsarjakten, där dagens har förvandlats till landsförrädare, att jag hört fel och att jag borde omskolas till bättre erfarenheter, precis som under Maos tid. 

https://www.svd.se/aret-da-visselblasare-blev-landsforradare/om/ledare

En tanke kring ”Arbete inget mått på integration?

 1. ”Påtvingat försök till integration” är vad jag kallar det och har gjort i många år.

  Ett arbete är som sagt inget mått på integration – då den sociala gemenskapen och tilliten i landet är en mycket viktig faktor som vi aldrig kommer få tillbaka.
  Tänker ofta att – tänk om vi sedan långt tillbaka hade fått chansen att tydligt sagt ifrån
  att vi inte är intresserade av ”mångkultur” o framförallt inte islam – det kommer bli problem. Eftersom vi är sämst i väst på detta med integration måste det trots allt finnas ett inneboende motstånd men som inte tillåts komma fram – skickligt manövrerat av politiken och media i många många år.( O.Palme från 1975)

  Minns F.Reinfeldt efter migrations ö.k. med MP i en TV-intervju ( en länk till Expressen-TV) säga : Vi har valt en annan väg, jag (obs jag)har valt att ”öppna upp” på frågan och konstaterandet att flera grannländer stramar åt. FR fortsatte med ett erkännande inför ett forum på Sthlms Univ. att detta är som hämnd mot SD-väljare.
  En statsman? Ett sådant provocerande svek!
  I samband med de s.k. Muhammed-teckningarna hösten 2007 säger FR inför int.media ”att vi har valt att leva sida vid sida muslimer(obs först) och kristna” på frågan varför vi i Sverige inte blev så hårt drabbade av div.protester o upplopp.
  Denne man har kommit för lindrigt undan – och nu dras vi med S.Löven som har sina ”mina muslimska vänner” – som han sa i första partiledardebatten okt.2014 med J.Åkesson ang. framtida hot enl.J.Å.

Kommentarer är stängda.