Livskvalitet; bästa förklaringen

I Wikipedia står att ”Livskvalitet är ett grundläggande och omstritt begrepp inom hälsoekonomi och medicinsk etik.
Begreppet används också inom hälsopolitik, social lagstiftning och bostadsplanering, bland annat vid systematiska jämförelser mellan olika metoder för botande av sjukdomar.”

livskvalite

Det här är en mycket bättre förklaring som Lars-Olof Franzen har skrivet för många år sedan i en dagstidning, men den är lika aktuell i dag.

Livskvalitet
” Livskvalitet är ett annat ord för standardsänkning och tillhör den växande ordklassen desinformativor i svenska ordspråket.

Livskvalitet används företrädesvis av de rika som ogillar att underklassen gör anspråk på deras standard i stället för att nöja sig med ett sunt och friskt liv samt andliga värden.

Politiker erbjuder väljarna livskvalitet när lönerna urholkas och man blott har råd att sänka skatten för de besuttna.

Intellektuella talar förebrående om livskvalitet när folk föredrar video och brännvin framför deras urtråkiga kulturprodukter.

För näringslivet betyder livskvalitet höjda vinster och karensdagar som får människor att jobba även när de inte mår bra av det.

För folk i gemen är livskvalitet detsamma som en lyckad falskdeklaration, men snart nog visar det sig att även detta är ett privilegium för de redan rika”
Lars-Olof Franzen.