Olika uppfattningar inom läkarkåren om åldersbestämning av ensamkommande barn

Barnläkare: Vissa har varit 40 år gamla.

”Åldern på flera ensamkommande flyktingbarn har ifrågasatts.

Nu förespråkar barnläkaren Josef Milerad medicinska åldersbedömningar – och hävdar att vissa barn han mött egentligen är 40 år gamla…..”

aldersbestamning

…… ”De flyktingbarn som är i tonåren och lägre tonåren – det är de som får betala priset. Det här är resurser som är avsatta för barn, men går till en annan åldersgrupp, säger han till Expressen….”

….”Josef Milerad har undersökt många personer som enligt Migrationsverket klassats som barn, men han menar att närmare 40 procent av dem han träffat är mellan 20 och 25 år gamla – och vissa så gamla som 40 år.”

….”Han menar att läkarkåren måste våga acceptera något osäkra röntgenundersökningar. …På grund av att frågan är så kontroversiell tror Milerad att flera av hans kolleger inte törs säga att de tycker som han. Detta för att de är rädda för att stämplas som främlingsfientliga…”

Hela artikeln som jag citerat ur är publicerad 2 sept 2016 skriven av Åsa Asplid, finns på
http://www.expressen.se/nyheter/barnlakare-vissa-har-varit-40-ar-gamla/

I Läkartidningen nr 21/2016 finns en artikel av Ann Sofia Dahl.

”Medicinska åldersbedömningar av asylsökande skall starta till hösten”

Regeringen ger Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område” lyder inledningen på artikeln.

Artikeln har fått två kommentarer som väl speglar läkarkårens skilda uppfattningar.

Den första uppfattningen, som anser att det är oetiskt för ”barnet” att utsättas för ålderbedömning som har 2,5 % felmarginal, representeras här av Sigmund Soback, pensionerad läkare.

Han tillhör nog beundrarskaran kring Barnläkarföreningens frontman professor Anders Hjerns bestämda åsikt att det är kränkande för barnet, som i vissa fall kan vara upp till 40 år!!

Den andra verklighetsbaserade uppfattningen att det vår skyldighet att utföra åldersbestämningar står Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare för.

Hans träffsäkra rubrik ”God dag Yxskaft” säger allt om den infekterade och alltför ofta räddhågsna debatten inom läkarkåren.

Felanvända resurser
2016-05-23 21:00 | Varför slösas dyrbara resurser på sådan pseudoverksamhet istället för att använda alla tillgängliga resurser för att hjälpa dem som redan är här? Någon/några har satt en åldersgräns av administrativa skäl. Det finns väl ingen vetenskaplig eller ens logisk anledning till denna åldersgräns. Alla ensamkommande behöver hjälp och stöd. Ta bort åldersgränsen så skulle ingen försöka ljuga om sin ålder och ”barn inte behandlas som vuxna och vuxna inte som barn”. Dessutom skulle resurser sparas som kunde användas på ett vettigare sätt.
Sigmund Soback, Leg. läkare, Pensionär

Goddag yxskaft!
2016-05-24 19:31 | Sigmund Soback, det är akut påkallat att införa medicinska åldersbedömningar. Som i omvärlden. Kan RMV göra åldersbedömningar i brottmål så kan de göra det i asylärenden. Hänsynslöst mot riktiga barn och svenska skattebetalare att personer i myndig ålder passerar som barn i detta enorma komplex som inrymmer bedrägeri. Blotta införandet av kontroller, som vare sig de funnits att tillgå men negligerats från att användas av en utbredd tjänstemannafeghet, torde minska benägenheten att ljuga om sin ålder och kanske i sig minska trycket av asylanter till Sverige. En tänkande person måste ifrågasätta rimligheten i att Sverige ifjor tog emot ca 35 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn – fler än något annat land – av hela EU:s ca 90 000; alltså mer än en tredjedel trots att Sverige endast har en femtiondedel av EU:s befolkning. Det är makalöst hur frånvarande sinnet för konsekvenser och proportioner, all sorts rim och reson, tillåts vara inom politiken och debatten på området, i en så ödesmättad fråga för både mottagarlandet Sverige och migranterna. Kanske är det en viss tillnyktring på gång. Fråga dig hur rätt det var att ta pengar från utlandsbiståndet till bara fjorårets 163 000 registrerade asylanter, varav kanske hälften eller fler kan förväntas få avslag, efter år och dars oviss väntan, och många nu återvandrar till sina hemländer en illusion och många pengar fattigare. Signalpolitiskt inflaterade förhoppningar som sprack, till stora kostnader för Sverige och dem som tog sig hit i drömmen om en bättre framtid. Socialsekreterare, gode män, poliser på randen till sammanbrott… Enkom för att försöka leva upp till Den humanitära stormaktens feberyra utfästelser.
Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare

Jag citerar åter Stefan Hedlunds (professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet) uttalande, att orsaken till Sveriges numera havererade flykting- asyl- och integrationspolitik är humanitär hybris och demonisering av Sverigedemokraterna.

2 tankar kring ”Olika uppfattningar inom läkarkåren om åldersbestämning av ensamkommande barn

 1. I UG programmet nämndes inget om hur våra grannländer gör! Svagt!
  Har uppfattat som Norge har ett väl fungerande system/metod för att ”skingra angnarna från vetet” – liksom i Finland – borde ha använts av reportrarna /redaktionen.
  Det är sådant som gör att UG ändå inte är 100 ”icke PK” utan att det finns spärrar tyvärr-
  men det är trots allt tillsammans med Vetenskapens värld de mest trovärdiga o vettiga
  program som vi betalar licens /TV-avgift för.

  Inslaget av dessa s.k. ensamkommande i det offentliga rummet är påtagligt i min hemstad – uppträder kaxigt i klasar om 5-10 st bl.a. på fräsiga mountainbikes när de kommer till gymmet, med ibland rödfärgat del av håret (vidrigt) – o givetvis i den täta
  shopping-gatubilden i centrala staden.
  Det är en stor skandal att ca 40% av denna grupp söker sig till just Sverige – fel signaler o politik d.v.s. alldeles för generösa möjligheter som måste bromsas upp
  omgående -om viljan ändå fanns .

 2. För en lekman är det fullständigt ofattbart att vår samlade läkarkår som ger sig ut för att kunna så ofantligt mycket gör halt vid denna ”utmaning”

Kommentarer är stängda.