Politiskt korrekt – en mitt i prick kommentar från DGS

När krigen rasar i Ukraina och i Gaza så är det lätt att vända bort blicken. I Ukraina råder klappjakt på de sista männen som ska knuffas ner i skyttegravarna och i Gaza tvingas folket åter att fly när Netanyahu inte ens lyssnar på Joe Bidens råd och fredsförhandlingarna går fram och tillbaka, medan Israel och Hamas skyller på varandra.

I DGS den 13 maj skrev Peter Engellau ett ironiskt inlägg om värdegrundens framfart.
https://detgodasamhallet.com/2024/05/13/patrik-engellau-dumbom-och-vardegrunderna/

Ett citat från filosofen Ludwig Wittgenstein fick vi läsare på köpet ”Om det man inte kan tala, måste man tiga”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

Vilket passar förträffligt in i dagens korrekta värdegrunds samhälle. Vissa ord får inte sägas och de som sägs måste vägas på guldvåg för att inte kränka och riskera att bli bortstötta för gott. Kvar blir endast en parad av innehållslösa floskler efter att kulturelitens brandkår ryckt fram. Om det riktigt skiter sig (och det gör det ofta) då pressar de ansvariga för landets moras ut det är inte OK, det är inte acceptabelt, sen är det klart och raset fortsätter som förut.

”Sten Björnberg den 13 maj, 2024 kl. 08:23 

POLITISK KORREKT

Politiskt korrekt skall du va
annars blir du paria
Har du ej samma åsikt som alla andra
är du värd att klandra

Vill du ha en bra karriär
PK ismen dit dig bär
alla är lika som bär

Alla skall med
men måste finna sig i PK sektens besked
och matas med deras sked

Är du inte politiskt korrekt
blir du av PK sekten knäckt
är din värdegrund ej bra
är du ingenting att ha

Sanningen min vän
är för pkisterna den värsta fienden
så det är inte lätt
med internet
Där får man skriva vad man vet
till pkisternas stora förtret”

————————————————————————

”Flera olika definitioner förekommer av begreppet politiskt korrekt. I Sverige används begreppen från olika källor enligt Wikipedia.

  • Nationalencyklopedin om personer ”som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten” 
  • Svenska Akademiens ordlista definierar det som ”överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar”
  •  Norstedts Nyordsboken definierar begreppet som något ”som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”

Bild från mxp.blogg.se

Tyck illa om Putin, Trump, Israel, klimatförnekare, vaccin vägrare, mångfaldskritiker, kravställare är några tips för dig som vill vara lönsamt korrekt.