Gamla citat allt mer aktuella i dag!

En bloggvän mejlade följande;

Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.

 En nation kan överleva sina dårar – och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.
Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.
Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten – i hemlighet och anonymt – tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! ”

———————————————————————————————————————————–

” Ingenting är mer ovärdigt ett kulturfolk än att utan motstånd låta sig styras av en ansvarslös härskarklick som drivs av dunkla drifter. Är det inte så att varje ärlig Tysk idag skäms för sin regering, och vem av oss anar det mått av skam som ska komma över oss och våra barn när en gång slöjan har fallit från våra ögon, och brott som vida överträffar alla mått, träder i dagen

 Citatet är hämtat från den tyska motståndsrörelsen ”Vita rosen” och deras första flygblad. Vita rosen bestod av sex medlemmar med anknytning till universitetet vilka propagerade mot Hitler under andra världskriget och avrättades genom halshuggning.  De mest uppmärksammade är de unga syskonen Sophie och Hans Scholl tjugoett och tjugotre år gamla universitetsstuderande vilka hade fått nog av det förtryck som rådde i det tyska samhället.

Landsförräderi kan inte preskriberas

Civil olydnad

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.

 Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.

 Och straffen skall bli annat än samhällstjänst.

——————————————————————————————————————

Historien upprepar sig bara om och om igen. Eftergivenheten för Hitler under 30-talet påminner om dagens eftergivenhet för islam. Rashygien riktas nu mot vita, där medelålders män helst skall utrotas. Krigseuforin med Nato är samma fenomen som inför första världskrigets masspsykos. Värnpliktiga som initialt inte blev antagna till slaktbänken skämdes och satt och grät i sin vrå. Verkligheten blev dock en annan i skyttegravarnas helvete.

Bild från militarhistoria.se

Krig måste alltid till för att trygga bankernas och hyperkapitalisternas vinster uppe genom överföring av folkets pengar till de rika av de rikaste. Andra länders naturtillgångar har alltid lockat maktens män.

Förklädnaden kan variera från religion till demokrati. Demokratin är ett urholkat begrepp i dag, när folket är frikopplat från landets framtid. Beslut om massinvandring och Nato anslutning har skett över våra huvuden. Statliga bidrag till fredsaktiveras organisationer smälte snabbt bort till skillnad från studieförbundens bidrag till islam, som envist hänger sig kvar.

Dagens pest är globaliseringen och dess brödraskap, internationella organisationer som WEF, FN, WHO och EU och så våra medlöpande politiker röda som blå, är numera ingen skillnad, samma skrot och korn. De arbetar endast för att försvaga landets själ.

2 tankar kring ”Gamla citat allt mer aktuella i dag!

  1. Wonderful website! It has a tonne of useful information, which I’m posting on Delicious and sharing to a few friends. I am grateful for all of your efforts.

  2. Medlöpande politiker röda som blå , den satt fint .
    Mvh Sjöström

Kommentarer är stängda.