Grundlagsändring – ett krav från Nato och USA?

Den 16 november tar riksdagen åter ställning till en ändring av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen gällande utlandsspioneri enligt (proposition 2021/22:55) som innebär att det blir brottsligt att röja uppgifter gällande internationella samarbeten som kan störa Sveriges relation till andra länder.

Om en grundlagsändring skall ske måste riksdagen godkänna den två ggr med ett mellanliggande val, därför är det nu åter bråttom. Under april i fjol röstade riksdagen första gången, då röstade liberaler och vänsterpartiet Nej. Jag misstänker att den ståndaktigheten nu har sinat och att deras Nej kan bli ett Ja. För nu skall Sverige in i Nato till vilket pris som helst och åter bli bäst i den internationella klassen, att trilskas kan kosta den internationella karriären oavsett färg.

Om riksdagen godkänner lagändringen (troligt med dagens knapptryckare, som bara trycker på knappen som partiledningen bestämt)) är risken överhängande att den blir lag.
Att lagen kraftigt försvårar den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN är syftet.

För det är precis vad stormakterna vill, att visselblåsare skall tystna. Åtal kan bli följden för de få modiga modiga journalister och redaktörer som finns kvar och vad värre är kan källskydd med anonymitet kring uppgiftslämnaren gå förlorad. Nu blir det alltså lag på att media måste skydda makthavarna mot folket.

Det som inte fästs på papper finns inte.

Om lagen gällt tidigare då skulle vi aldrig fått veta FN:s soldaters övergrepp i Kongo av Anders Kompass som initialt fick sparken som FN tjänsteman och övergreppen i Irak av USA hade gått under radarn, som blir innebörden av den här grundlagsändringen.

ÖB är mycket nöjd att talar om en nödvändig mental omställning i våra huvuden, som om inte värdegrundsmarineringen vore tillräcklig.

Nu skall vi hjärntvättas till lojalitet mot illojala makthavare, som sätter hela landet på spel efter världspolisens intresse, där krigshetsarna styr och backas upp av alla Davos bröder i den globala finansmaffian, där vapenindustrin nu skördar dagliga miljarder, precis som Big Pharma med sitt livsfarliga gen vaccin. Rädsla är det bästa medlet för att få medborgare med på båten oavsett om det är påstådda pandemier eller Putins anfallskrig.

Spion kan lätt bli Du och jag som skriver eller meddelar någon journalist om oegentligheter som kan störa internationella samarbeten.

Att tycka att Erdogans utlämningslista på bråkiga kurder är förkastlig kan räcka för att bli ett bondeoffer. För nu statsministern spelar schack med döden, i form av Natos kärnvapen inpå knuten, likt riddaren i Ingemar Bergmans klassiska film ”Det sjunde inseglet”. Där pesten hade haft sin lie mot mänskligheten.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_sjunde_inseglet#Handling

Nu gnuggar både S och M med sina stödpartier i släptåg händerna av förtjusning med HMF paragrafen på hemmaplan och spioneri anklagelse för avslöjanden på bortaplan. Skamligt att SD nu är med på detta odemokratiska tåg. Just nu är det endast vänster- och miljöpartiet som tvekar om detta dråpslag mot yttrandefriheten.

Wilhelm Agrells bok ”Tre Spioner i krig” handlar om spioneriets kärna, den konspirativa metoden, dubbelspelet och det ständigt närvarande hot som utgör dess lockelse, men samtidigt kräver sin tribut.” https://appellforlag.se/bok/tre-spioner-i-kallt-krig/

Men med denna grundlagsändring kan vem som helst få uppleva spioneriets tribut hemma vid köksbordet.

Relaterad källor;

6 tankar kring ”Grundlagsändring – ett krav från Nato och USA?

 1. När ska vi få en ny ÖB?
  Den nuvarande Pride-lallande vindflöjeln kan väl knappast ha den nya regeringens förtroende?

  1. Han lovar Nato kärnvapen på svensk mark, utan att höra med regeringen. Nu råder eufori bland alla medalj prydda generaler och deras undersåtar.
   Undrar om Kristersson har frigjort sig från Reinfeldts särintresse? Tyvärr sitter både han och Carl Bildt i moderaternas väggar.

 2. Det är USA som driver detta, och grundlagsändringen i Sverige är bara ett komponent och globalt projekt i att införa ett världsomspännande ”Sanningsministerium” där all information är kontrollerad.

  Ministry of Truth, Sanningsministeriet, var en regeringsministerium i Orwell’s dystopi 1984. Ministeriets uppgift var att säkerställa att innevånarna endast fick den information som var sanning, i regimens åsikt förstås. Vad vi upplever just nu är att USA och väst i myrsteg skapar ett sådan globalt ”ministerium”. Detta med denna grundlagsändring är ett viktigt steg. Nya Zeelands premiärministers, Jacinda Ardern, tal i FN var tydligt. All information skall kontrolleras av regimerna, de som står under kontroll av USAs oligarki och World Economic Forum, WEF, och Klaus Schwab ligan. Detta med den svenska grundlagsändringen är en del av deras globala Build Back Better projekt. Målet – totalitär världskontroll. Ledarna i länder som Nya Zeeland, Finland och Sverige är idag utbildade, uppfostrade, och indoktrinerade till lydnad och underordnande av WEF. Dom är WEFs lokala verktyg och ledare.

 3. Hur jag tolkar detta är att det är ytterligare ett tecken på, för att inte säga bevis, att den svenska regimen idag inte är något annat än en marionettregim till USA. Svenskarna har helt förlorat kontrollen över sitt land. Tidigare exempel var värdlandsavtalet, kärnvapenavtalet, och Huawei förbudet, vilket svälter Sverige på avancerad teknologi från Kina och hämmar Sveriges framtida utveckling och välfärd. Liknande som USA håller på att avindustrialisera Tyskland, Sverige av-teknologiseras på liknande sätt och tvingas bli en evig slav under USA diktaturens kontroll. Dessa anti-Kina kampanjerna för att stödja USAs strävan att stoppa Kinas utveckling och isolera Kina. Välkommen till dagens 1933 och 1984.

  Nu kräver USA svenskt medlemskap i USA kontrollerade NATO, vilket ökar USA beroendet och stärker USA kontrollen. USA säger till den svenska regimen ”Hoppa”, och regimen svarar ”Hur högt.”

  Detta är samma metod och system som USA länge har tillämpat på länder i Afrika för att bibehålla dom som fattiga, undernärda och en beroendeställning av USA. Något som Kina nu håller på att bryta.

  USA har tydlig kontroll över MSM i Sverige. Ingen kan ha missat Bonnierpressens, på främst DN, dagliga hätska attacker på Kina med grovt förfalskad och fabricerade ”nyheter” om mänskliga rättigheter, läckta dokument, läger, förföljelser, allt helt i enlighet med USAs policy och vilja. Man drev USAs linje och propaganda om bojkott av OS, Taiwans oberoende, marknadsför USAs vacciner, USA dreven om mänskliga rättigheter, kopplingar till militären, motarbetar Volvos utveckling, osv. Det är ju mycket tydligt. Alltihopa har bevisats falskt. Det är för mig helt uppenbart att Bonnier, med flera, driver amerikansk propaganda och politik. Sverige dominerade nyhetsförmedlare står alltså under kontroll av främmande makt – USA. Bonniers kommer knappast att riskera sin omfattande mycket profitabla affärsverksamhet i USA genom att gå emot USAs krav på att sprida anti-Kina propagandan. En slags gränsöverskridande korruption.

  Avsikten med denna ”uppdatering” av grundlagen, som i min åsikt sker på USAs order, liksom tidigare ”avtal” och ”förbud”, är att USA inte vill se sina missdåd, våldsdåd, krigsförbrytelser och propaganda avslöjad.

  USA vill se till att alla som misshagar diktaturen genom att avslöja USA blir en ny Assange.

 4. Jag har översatt en artikel här dom väl beskriver vad som pågår, och det är skrämmande och farligt..
  https://mychinaway.blog.se/usas-sanningsministerium-format-efter-orwells-dystopian-mardromsroman-1984/

  Detta är en fri översättning av en mycket viktig artikel. Originalet är på engelska, och alla klarar inte språket. Det står helt klart att grundlagsändringen i Sverige är ingen unik händelse i isolering. Det är bara en mindre komponent i ett mycket omfattande försök att ta totalitär kontroll av all information och helt avskaffa yttrandefriheten, vilket skulle lämna fritt spelrum för den nu alltmer intensiva USA propagandan, lögnerna och desinformationen. Jag har ofta jämfört detta med hur en gång Nazityskland tog totalitär kontroll av information och utnyttjade det för indoktrinering och propaganda. Nu är vi uppenbart tillbaka till 1933.

  1. Tack för upplysning om dagens Orwellska sanningsministrerium i form av USA:s DGB (Desinformation Governance Board) där
   ”styrelsen skulle fungera som en statlig censurenhet som dikterar vad som är och inte är sant, vad medborgare får tycka och vilka informationskällor bör tystas och deplattformeras.”
   En skrämmande utveckling (dvs. avveckling av yttrandefriheten till USA) som skett i det tysta fram till i dag, då grundlagsändringen kommer att bli ett faktum.
   Skam över SD som kommer att rösta med!

   Så här skriver regeringen (numera marionettregim till USA) på krisinformation.se:
   ”Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) leder arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.”
   Dvs. Samordning med krigsnationen USA, med syfte att sätta munkavle på alla kritiska röster.

Kommentarer är stängda.