EL på en fri monopolmarknad

Om el på en fri monopolmarknad, skriver här Jan Ivarson åter ett mycket klarsynt inlägg. Frihet råder för producenter och tvång för konsumenter, där politiker i vanlig ordning är globaliseringens lakejer och verkställare.

—————————————————————————————————–

”På 1950-talet kunde man läsa att Sverige hade skapat välstånd genom industrialisering. Den möjliggjordes av billig el från vattenkraft i svenska floder. Sverige var tidigt med att elektrifiera järnvägar medan tåg i andra länder drogs av rökiga ånglok med 5% verkningsgrad. Många av dagens  politiker levde inte på 1950-talet och vet inte mycket om gångna tider.

Visa källbilden
Bild; energiföretagen.se

Politiker har velat göra elproduktion till en konkurrensutsatt vara, som andra varor på en global marknad. Jag kan inte undgå tanken att politiker även frestats av välbetalda uppdrag i Europa i sin iver att underlätta elhandel över gränserna. Europeisk elmarknad kan upplevas rimligt, men är skadlig för svenska konsumenter. Marknaden består av många konsumenter men bara av ett fåtal producenter med likartat utbud och prissättning. För konsumenterna är elmarknaden ett monopol. De är hänvisade till att köpa samma produkt från ett fåtal företag med i stort sett samma priser. Politiker har skapat en marknad med frihet för producenterna och monopol för konsumenterna.

På bilmarknaden erbjuds bilar i olika prisklasser. Alla bilbolag erbjuder inte samma bil med kraftigt varierande priser vid olika tider över året. Dyrare bilar har högre kvalitet. De som vill nöja sig med en billigare bil kan köpa en sådan. Lyxbilarnas pris bestämmer inte priset på enklare bilar. Det är så naturligt att de flesta anser det onödigt att påtala, men våra politiker tycker att deras väljare skall vänja sig vid sådan prissättning för el. Elpriserna varierar så groteskt att kunderna uppmanas att binda priset. Det innebär att de får betala ännu mer. Det kan jämföras med om bilköpare skulle uppmanas att inte betala kontant utan köpa dyrare på avbetalning. 

– Betala tryggt med samma pris varje varje gång.

På elmarknaden produceras pålitlig el i första hand med de billigaste metoderna. Vattenkraft är exempel. När detta inte räcker till, måste elnätet fyllas på från dyrare producenter. Till skillnad från bilmarknaden har politikerna riggat systemet så att alla producenter får samma höga pris! Det är som om alla bilpriser skulle sättas utifrån kostnaden för den dyraste bilmodellen. Förvånansvärt få har reagerat på detta. Politiker i de flesta partier har varit inblandade i den förkastliga prismodellen. Det framgår av att några i den politiska oppositionen försvarar prissättningen. För regeringspartierna är prismodellen välkommet sätt att få in mer skatt men för konsumenterna är det ett ofog.

Politiker har förklarat att högt elpris beror på höga gaspriser, men Sverige är ännu inte beroende av naturgas om vi inte importerar el. Men vi blir det när mer vindkraft installeras. Om vindkraftverken mångdubblas kommer de ändå inte att producera någon el vid stiltje. Är det kallt då, tvingas Sverige importera el från utlandet som är beroende av rysk gas. Därför påverkar gaspriset utomlands även priset på svensk el för att vi dragit ner på vår egen produktion.

Visa källbilden

Beslut att stänga ner kärnkraftverk har gjort oss beroende av dyr utländsk produktion, som med prissättningsmodellen innebär att all elproduktion får samma höga pris! Prismodellen är en önskedröm för ett fåtal producenter och en mardröm för landets miljontals konsumenter som är politikernas väljare. Dessa har litet inflytande sedan partierna blivit oberoende av medlemsavgifter som har ersattas av bidrag från statskassan.

Visa källbilden

Omfattande vindkraft innebär att den producerar massor av el under sommarhalvåret då elen inte behövs. Den måste då exporteras till lågt pris till Europa. Die dumme Schweden investerar således i vindkraft för att billigt tillgodose behov i andra länder. En annan nackdel med vindkraft är att den tvingar andra producenter att dra ner sin produktion då det blåser. 

Bildresultat för vindkraft vinter

El kan inte lagras. Elproduktion måste hela tiden anpassas till konsumtionen. Man kan jämföra med en bil som kör med konstant hastighet, säg 70 km/timme, likt el för att hålla frekvensen 50 Hz. Gaspådraget måste variera i uppförs- och utförslut. Det jobbet läger vindkraften på vattenkraft och kärnkraft som därmed får sämre lönsamhet.

Om kärnkraften inte byggs ut vid utökad vindkraft, måste nya gasturbiner byggas som är snabbt reglerbara, för att svara för utjämningen som vindkraften inte klarar av. Då blir Sverige beroende av importerad naturgas. Brist på el driver upp priserna och minskar intresset hos globala företag att investera bort bristen.

Man bör eftersträva fria marknader men monopolverksamheter bör kontrolleras av staten.”

Jan Ivarson, politiskt obunden

—————————————————————————————————-

Staten förvandlar alla sina ansvarsområden med infrastruktur, försvar, el, sjukvård/omsorg, utbildning till varor på börsen för att tillfredsställa den globala ”BIG” eliten, som politiker trånar efter att få tillhöra. De utgör deras legoknektar med riklig belöning efter väl förrättat värv genom att förstöra nationalstaten och plundra sina medborgare.

5 tankar kring ”EL på en fri monopolmarknad

 1. Vi skall inte glömma varför denna falska konkurrens för monopol skapades. Att öka inkomsterna och därmed kostnaderna för konsumenterna. Staten och bolagen behövde mer pengar. Sedan arbetar man med det falska tesen att ju högre priser, ju mer sparar folk på utgifterna. Det stämmer inte. Grundproblemet är att Sverige drivs på grunden av ideologi, och tycka till kriteria av en fasansfull inkompetent mobb. Inte på pragmatiska och ingenjörsvetenskapliga grunder. För att bli politiker behövs ju ingen kompetens alls. En statsminister eller politiker behöver ingen utbildning, inte ens kunna läsa och skriva, eller taks svenska. Svenskarna tillåts inte välja politiker och beslutsfattare, bara partier, och den enda kvalifikationen är ett välsmort munläder. Det vore mycket bättre att kunna avskeda dom när dom visar sig vara inkompetenta, utan fallskärm och fet pension. För att få förändringar måste det fallerande dysfunktionella systemet ändras.

 2. Som gammal elingenjör. När jag arbetade i slutet på 60talet och på 70 talet hade vi i Sverige ungefär 50/ 50 vattenkraft och kärnkraft. Vi toppar kopplades kondenskraft in vid hög belastning under den kalla perioden. Hade kollegor under den här tiden som arbetade vid olika kärnkraftverk. Den senaste året 2021 var sju månader kallare än 2020. Enligt Eon s statistik

 3. När det gäller Facebook vill jag minnas att ”server-lådan” i Luleå kom på plats redan för ca 10 år sedan – anledningen till den nordliga etableringen var det ”svalare” klimatet
  vilket givetvis är gynnsamt för denna typ av verksamhet – och givetvis det inbjudande
  mottagandet.

  1. Facebook Luleå data center började byggas i oktober 2011 var färdigt i mars 2012. Att anledningen skulle vara den nordliga etableringen var det ”svalare” klimatet är lögn och absolut nonsens. Kylning kan bättre genomföras med tillgång till vatten, som havsvatten. Orsaken till valet av Sverige och Luleå är uppenbart andra. Mest troligt är att det rör sig om massövervakning och amerikansk spioneri drivet av CIA. Det förklarar även rabatten på elektricitet med påstått 97%. Sverige betalar alltså för att privilegiet att ha ett USA och förmodat CIA kontrollerat data center i landet Studera kartan, och den ostörda närheten till Ryssland är tydlig. En annan tydlig sak är att Luleå är en av de platser som ligger närmast USA enligt storcirkel navigation. Detta är bara ytterligare en USA installation på svenska skattebetalares bekostnad, samma princip som NATO, svenska legotrupper på svenska skattebetalares bekostnad.

 4. ”……Det var sommaren 2017 som ministrarna Isabella Lövin (MP), Mikael Damberg (S) och Ibrahim Baylan(S) skickade ett brev till Google, Facebook och Amazon. Målet var att få IT-jättarna att etablera sig i Sverige. Enligt Aftonbladet avslutades brevet med meningen: ”Vi är redo för business och står till er tjänst”.
  Dessutom fick exempelvis Facebook ett etableringsstöd på 140 miljoner kronor från skattebetalarna, vilket motsvarar 2,5 miljoner per jobb, och elskatten sänktes med 97 procent för serverhallarna som alltså slukar enorma mängder energi…..”
  https://samnytt.se/ekeroth-elbristen-beror-pa-inkompetens-och-korruption/.
  Motprestation: Censur, censur!!
  I veckan har samtliga konton som tagit hand om Det fria Sveriges Facebooksida spärrats av sociala medier-jätten. Så, visst har dräneringen av skattebetalarna lönat sig för regeringen, där Morgan och Magdalena myser. Allt medan den tame Kristoffersson uppvaktar sko-äterskan Annie Lööf, i en gemensam debattartikel i SvD. https://www.svd.se/sok-bred-enighet-kring-sakerhetspolitiken

Kommentarer är stängda.