Slukhålen migration och klimatet

Om dessa slukhål, skriver Jan Ivarson, politiskt obunden, ett kort och kärnfullt inlägg.

”Svensk politik driver landet utför. Vi har rasat från toppläge till någonstans i mitten bland västländer. Sverige har ännu ett positivt BNP med någon procent, men ligger kring noll eller strax under, räknat per invånare. Fler som inte arbetar skall dela på kakan. Vi har i årtionden fyllt på med ekonomiskt svaga personer och skapat sociala problem.
Vi kan se hur energibranschen dränerar folkhushållet. Elbrist och kriminalitet drabbar investeringar. Skatter på bilismen gör fler fattiga och avfolkar glesbygder. Politiker kunde inte se faran (!) kommer de säga om några år.
Svenskar blir fattigare jämfört med andra länder i Europa. Vi äger inte vårt pensionskapital vi betalt in under arbetslivet. Staten har tagit pengarna. De skall nu satsas på företag med ”rätt miljöprofil” och låg lönsamhet.
Stora sjukhus drar ner verksamheten av brist på pengar och vårdköerna förlängs. Välfärden tar slut när pengar satsas på missriktad migration och miljöpolitik.” 

Men inget biter på statsministern, trots dagliga rapporter numera även i hans egen statsmedia om skenande kostnader för kommuner i kris, där 8 av 10 har stora svårigheter att klara ekonomin.

Vilken idiot som helst hade räknat ut, att när den tvååriga etableringstiden tar slut och statens pengar sinade, så hamnar allt fler kommuner rakt ner i den humanitära stormaktens slukhål. Troligen trodde Löfven, att analfabeter, lågutbildade från en kultur med värderingar som kolliderar med våra egna, skulle ha lärt sig svenska, utbildat sig och skaffat sig en bostad under denna tidsperiod.

Kanske är det hans egen karriär han utgår ifrån, att utan vare sig kunskap eller klokskap kan man komma hur långt som helst, för facket är en utmärkt språngbräda i avsaknad av kompetens.

Ni minns kanske Ylva Johansson, som för ett par år sedan gjorde min bror, långtradarchauffören och min syster, förskollärare, heligt förbannade. Hon tyckte att bilmekaniker och arbete inom förskolan kunde vara passande jobb för migranter som saknade utbildning. Somaliska kvinnor, hade ju så många barn, sa denna numera höga dam och log, numera i Bryssels korridorer. Migrationen ligger på hennes bord, dvs bocken fick bli trädgårdsmästare.

I Madrid finns nu också många bockar på klimattoppmötet.

Isabella Lövin är stum av beundran för den vänsterprogrammerade Greta Thunberg och tycker, att hon är en fantastisk kraft.

Kanske klimatministern nu har bytt ut sin diselbil mot el och fått maken att transportera mindre tungt till sin konstnärliga gärning?

”Om man inte är orolig är man inte klok” och fortsätter hon”Varningarna nu är så glasklara som de kan bli. Det är inte politik, det är naturvetenskap” SvD 2/12.

Tyvärr glömde hon att lägga till att vänsterstyrda forskare, även är skickliga på alarm om jordens undergång, men även om fusk med data. Gurun Michael Mann åkte dit för forskningsfusk, för hans sk. ”hockeyklubba” var inte sann.

När självaste DN skriver om stockholmarnas ökade otrygghet, då borde väl någon i Rosenbad reagera. Men i vanlig ordning är annan hemvist tububelgat att nämna som orsak. Nu heter det bara kriminella gäng, helt anonyma utan avsändare.

Om det skulle handla om någon svensk, då tar regeringens media glädjeskutt av förtjusning, namn och bild åker fram innan han blivit dömd. Samma händer med fr.a kända, vita och medelålders män, som blir anklagade för en våldtäkt som hände för 10-20 år sedan, när ”offrens” minne plötsligt friskades upp av Meetoo rörelsens segertåg.

Den hyllade polisinsatsen ”Operation rimforst” i Malmö verkar redan ha smält, för efter glädjerusiga artiklar, så small det snabbt igen.

Klimatalarmen kommer som en räddande ängel, när allt fler landsmän blir offer för det invandringsrelaterade våldet. Hur lång tid ska det ta innan folket ser att klimatalarmisternas undergångsprofetior inte stämmer och märker att de ånyo blivit skatteplundrade, medan globalistmaffian gnuggar händerna?

Källor:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hemlosheten-okar-och-kostnaderna-skenar-30344?

https://www.svd.se/ministern-ar-man-inte-orolig-ar-man-inte-klok

https://www.dn.se/sthlm/stockholmarna-blir-allt-mer-otrygga/

https://www.nyatider.nu/klimat-hockeyklubbskurvan-avslojad-som-vetenskapsfusk/

https://newsvoice.se/2019/11/uwell-11-000-forskare-klimatet/

https://www.friatider.se/familj-i-malm-fick-skottsalva-genom-f-nster

3 tankar kring ”Slukhålen migration och klimatet

 1. Märkligt att inte ”Bonniers” rapporterar om Scb – affären! Kan det bero på att de är ”landsmän”? Det är som i politiken: De tidigare ”makthavarna” har verkligen sett till att det inte får finnas någon konkurrens när det gäller pengar eller ta till ”manipulationer” för att NÅ en plats i maktens boning.

 2. Det är inte bara ”Svensk politik driver landet utför”. Läser man Riksrevisionens kritik: SCB-fel riskerar vilseleda finanspolitiken
  Till saken är den att de ”aktörer” som man använt sig av var bl.a. INVESTOR! Man ”fixade” siffrorna förmodligen för att gynna det egna kapitalet. När blir det en grundlig utredning om familjen Wallenbergs påverkan på den svenska politiken som ekonomin. De har visst tillgångar på mer än 2 1/2 TRILJONER kronor, hur det nu gått till? Oavsett påverkade man en statligt myndighet med att delge den ”felaktiga” uppgifter. Ett grovt brott har begåtts, eller hur? Vad säger Riksdagen: Ska INVESTOR åtalas?

  Nedna, Publicerad idag 22.20

  Efter en revision får Statiska centralbyrån (SCB) kritik för betydande brister i myndighetens statistik. Granskningen pekar på svaghet i räkenskaperna hos SCB som riskerar att finanspolitiska beslut fattas på felaktiga grunder, varnar Riksrevisionen.

  Enligt Riksrevisionen är det en för stor skillnad mellan nationalräkenskapernas preliminära och definitiva utfall som ligger till grund för den största bristen. Finanspolitiken baseras på det preliminära utfallet och brister i statistiken kan leda till felaktiga beslutsfattanden för regering och riksdag. I de preliminära beräkningarna från SCB har även BNP-utfall underskattats systematiskt, menar Riksrevisionen.

  Det har tidigare redovisats missvisande statistik gällande antalet arbetslösa till följd av brister i materialet från en underleverantör. Riksrevisionen konstaterar att SCB behöver se noggrannare över statistiken som inhämtats av andra aktörer!

  1. Tack för upplysningen om koppling Investor och Wallenberg. Men socialdemokraterna har ju alltid suttit i Wallenbergs knä och när finansminister Magdalena Andersson gormat lite i Rapport, så fortsätter allt som förut, så någon riktig utredning är inte att vänta.

Kommentarer är stängda.