Mörkläggning av FN:s migrationspakt

Här skriver Håkan Karlberg ett öppet brev till SvD om medias tystnad kring FN:s migrationspakt.
Visa att Du värnar om landets framtid genom att sprida detta inlägg och Mynttorgsaktivisternas upprop för protestdemonstration.
” Sändes den 22 nov till SvD. Som av en händelse hade Expressen en artikel om avtalet.
Tove Lifvendahl

Kopia Per Gudmundsson och Ivar Arpi
Svenska Dagbladet

Den 10-11 dec skall Sverige i Marrakesh skriva under FN-avtalet Global Compact for Migration (GCM), den s.k. New-York-deklarationen. Avtalet debatteras i många länder och ett växande antal EU-länder har tackat nej.
Dokumentet har inte översatts till svenska och ingen politisk debatt har inför undertecknandet, i motsats till i våra grannländer, förts i Sveriges riksdag. Många svenskar känner inte till avtalets existens, än färre vet vad det innehåller.
Om detta avtal, dess innehåll och följder för Sverige, som under vissa omständigheter kan bli dramatiska, är information och debatt vad det är Sverige ska skriva under frånvarande i traditionella media liksom i Svenska Dagbladet. Trots att migrationsfrågan vid senaste valet visade sig vara valets viktigaste fråga.
År 1975 fattade en enig riksdag, utan offentlig debatt, beslut om att införa mångkultur i Sverige. Invandringen, som då låg på en blygsam nivå, ökade successivt fram t.o.m. 2005 till 62000/år.
Under Alliansregeringen 2006-2014 nära fördubblades antal beviljade uppehållstillstånd/år och sammanlagt utdelades nära 1 000 000 uppehållstillstånd under denna period. I Alliansens valmanifest 2006 fanns inte ett ord om migration och 2010 endast att Sverige skall ha en human asylpolitik. Ordet volym ansågs av Reinfeldt som ett ord man inte pratar om ”eftersom invandring berikar Sverige”.
Under perioden 1975-2014 gavs uppehållstillstånd till ca 1,5 miljoner invandrare, vilket skapade en dramatisk förändring av Sverige, utan att politiken debatterades med eller presenterades för den svenska befolkningen! Inget parti har gått till val för en politik som så dramatiskt har förändrat Sverige.
Under Alliansregeringen fattades nära 30 beslut i Riksdagen gällande vår migration. Enligt Riksrevisionen var konsekvensanalyser antingen undermåliga eller saknades helt. Under den senaste mandatperioden fortsätter inflödet i ökad takt, 3-4 gånger våra grannländer tillsammans, trots regeringens utfästelser om EU:s miniminivå.
Den svenska migrationspolitiken, med irreparabla konsekvenser som följd, har uppenbarligen förts bakom ryggen på det svenska folket.
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare på Centrum för global migration vid Göteborgs universitetangående angående GCM: Våra beslutsfattare har inte informerat om den här pakten, det har varit helt frånvarande i traditionell media vad det är Sverige ska skriva under.
 • Är det nu återigen dags att utan öppen debatt fatta ett beslut ovanför huvuden på folket och med allvarliga konsekvenser för ett redan av migration hårt pressat Sverige?
 • Vilka kommer konsekvenserna bli för Sverige?
 • Hur kommer landets medborgare att påverkas?
 • Är det verkligen vettigt att skriva på ett ramverk som riskerar att ge landet fler problem och eventuellt öppna för ännu större invandring än den som är idag?
Söker man på internet efter svenska artiklar om GCM är den svenska pressen i stort sett tyst medan avtalet fått stor uppmärksamhet i nätmedia. Det finns i det senare både ytterst alarmerande, som fri invandring och yttrandeförbud, som lugnande tolkningar.
Det som anses som lugnande är att avtalet inte är bindande. Man bör dock vara misstänksam mot att svenska politiker har en starkare dragning till att vara ”solidarisk” och ”bäst i klassen” i det internationella spelet än att utöva ansvar för Sverige.
Caroline Dahlman, Kristianstadsbladet: Avtalet är för omfattande, för ogenomtänkt och kan verkligen få svåra konsekvenser för svenska kommuner och skattebetalare.
Varför är SvD tyst i denna fråga?

Håkan Karlberg

Några undantag i pressen:

http://www.kristianstadsbladet.se/article/sag-nej-till-fns-globala-migrationsavtal/

https://www.nsk.se/2018/11/19/varfor-sa-tyst-om-avtal-om-helt-oppen-grans/

https://www.sla.se/2018/10/26/glom-valloftena-om-minskad-invandring/”

Äntligen kom SD:s Nej till denna framtidsförstörande pakt

SD säger klart nej till FN:s migrationsavtal – Löfven säger ja

5 tankar kring ”Mörkläggning av FN:s migrationspakt

 1. Varför kräver inte svensk media att få ut svenskspråkig version av GCM-pakten från UD.
  Hårresande att M.Wallström skriver att inget sådant finns i Regeringskansliet.

  https://samnytt.se/regeringen-vagrar-oversatta-fns-migrationsavtal-handlingen-forvaras-inte-hos-regeringskansliet/

  Det är olyckligt att det förekommer missförstånd/ihopblandning ute på nätet av kommentatorer som har uppfattningen att FN.s GCM- är lika med Marrakesh -avtalet
  vilket är fel – M-avtalet är mellan EU och Nordafrika och undertecknades redan 2 maj
  2018 – ett pro -migration/handel etc… Det kunde vi läsa om i MSM eller ?? nej nej.
  Samtidigt finns och pågar UfM ->Union for Mediterranean (tid. Barcelonadeklarationen) med 43 medlemmar , EU + Mena -länder – ivrig förespråkare är lille E.Macron.
  Sedan drygt 3 år finns Agenda 2030 som är mycket omfattande som svensk media inte
  heller tar sitt ansvar och tydligt berättar om alla de förpliktelser som ”vi” (Lövfen o Co) har committat oss till – 3/17/163 mål – typ” RobinHood ” verksamhet – från de rika till de fattiga.

 2. Återigen får vi svart på vitt att vi är kapade av utländsk makt.
  När saker och ting döljs eller fördröjs då är det som ett kvitto på att ”andra” kontrollerar politikerna, Polisen, SÄPO, Militären och andra med högre samhällspositioner.
  Det saknades en plan B!
  Se till att det blir Extraval och att man informerar ALLA medborgare att det är deras lagliga rätt att närvara vid rösträkningen efter det att vallokalerna stängts för röstning.
  Har en övergångsregering rätt att fatta beslut om FN:s migrationsavtal?
  Stoltenberg, Norges f.d. Statsminister är under utpressning sedan Utøya där hans son ”skonades”. Vem eller vilka är det som ligger bakom Stoltenbergs ”förödande beslut? För det finns väl ingen som tror att det är ”han” som ligger bakom FN:s migrationsavtal?
  Vilka är det som ligger bakom, Stoltenberg?

 3. Jag vädjar till alla läsare att sprida detta inlägg till vänner, bekanta och på ev. facebook-konton. Det är vår skyldighet , som nationsbevarnade vänner. Detta avtal är dödsstöten för landets framtid. Jag är oerhört rädd för att Björklund, den store EU vännen blir Löfvens nyttiga idiot i en kommande regering med Annie Lööf som domptör.

Kommentarer är stängda.