En skola i kris; svar önskas av skolminister Fridolin!

Nu har Gustav Fridolin aviserat att han avgår som språkrör nästa år, för hans tid är ändå snart ute enligt miljöpartiets stadgar om tiden för detta uppdrag.
Tänker också på förbundskansler Angela Merkel, som efter upprepade förlustval för sitt CDU också aviserat att hon lämnar partiledarskapet.
Tyvärr sitter hon kvar som kansler, liksom Fridolin ännu som skolminister och risk finns att han fortsätter eller åter dyker upp som minister, när Annie Lööf och Stefan Löfven har rumlat runt, om inte Sjöstedt demonstrerar i bröllopssviten, som redan Steget Efter hintat om, när Lööfskan lånat Moder Sveas kläder.
Trots denna risk vill jag ge skolministern, som skulle fixa skolan på 100 dagar ett hett tips!
Ta ett vikariat på några gymnasieskolor i Stockholm. Eftersom Malmö redan är islamiserat så ger det ingen rättvis bild om hur läget är i landets övriga skolvärld. Det får bli huvudstaden, då jag minns Din fäbless för flyg framför kollektiva färdmedel. Du får gärna välja Stockholms innerstad så  har du gångavstånd och är portföljen tung, så kan Du ta lådcykel!
Författaren, debattören Fredrik Segerstedt summerar sina erfarenheter från två gymnasieskolor i Stockholms innerstad. Hans erfarenheter, efter ett par vikariat kan summeras med förvåning och frustration, som sedan övergick i kaos och krig!
Den första skolan gav mest förvåning över elevernas rädsla för ansträngning och kunskapsinhämtning. De var mycket kreativa i aktiviteter som störde och avbröt lektionen. Därefter kom frustrationen över att enkla baskunskaper inte tycktes ha fastnat på dessa gymnasieungdomar från grundskolan.

”…..Insikten att tonåringar knappt kan formulera begripliga meningar, för att inte tala om komponera en sammanhållen text, slog till som en knytnäve i magen…..”

I nästa skola kom kallduschen.

”….En stor del av eleverna, särskilt pojkar, var komplett ointresserade av att delta i undervisningen. Demonstrativt satt de med sina jackor på och mobilerna i handen, lyssnade varken på föreläsning eller instruktioner. De svarade knappt på tilltal och tog inte ens fram sina datorer när det var dags att göra research och skriva. När de skulle repetera vad uppgiften de nyss fått handlade om svarade de att de inte visste – men att de skulle göra den hemma…..”

”…….merparten av lektionerna var en kamp – med en ständig känsla av att våldet låg precis under ytan. Och så smällde det. Utan förvarning rök två sjuttonåriga killar ihop och började slåss på allvar…..”

När vikarien slår näven i bordet, rycker en kille fram och vill slåss, upprepade gånger. Att ringa expeditionen var lönslöst, svaret blev ett lakoniskt ”Vi ser vad som pågår.” Så vikarien fick bara konstatera att våld var en integrerad del av vardagen.

En luttrad kollega gav tröst:
”De vet att de kommer att få F. Men de är här för att få lunch och SL-kort. Och det är bättre att de är här än ute på stan och hittar på jävelskap.” 

”…..Enligt statistik från Arbetsmiljöverket har anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan ökat med 129 procent mellan 2012 och 2017. I Nässjö i september våldtog en elev en lärare inne i skolans lokaler. Enligt ett otal vittnesmål är våldet vardag för tusentals lärare runt om i landet…..”

Vikarien Segerstedt ställer tre frågor, som skolministern bör svara på, han som så lätt fixar till det både med kolbitar och dagar.

  1. Vad i hela friden gör de där? Gymnasiet är ju en frivillig skolform som dessutom kostar pengar. Finns det inga bättre sätt att ordna förvar, lunch och SL-kort?
  2. Hur går det med de elever som faktiskt är där för att lära sig något? De påverkas negativt både av dessa elevers ointresse och av den irritation och de konflikter som uppstår av deras närvaro. De blir bestulna på tid och energi – och därmed kunskap.
  3. Om dessa elever nödvändigtvis ska vara i skolan, är det inte rimligare att de får gå i särskilda klasser där det bedrivs special­undervisning som de kan ta till sig och där de inte stör de andra eleverna? 

 Nu vevar jag ett varv till på mitt gamla positiv. Nya läsare kan ta del av min tidigare skolfrustration under Kategori: Skola.

Orsakerna är många, men till frustrationen tornar främst vänsterns flumskola med kamrat pedagog och PBL (problembaserat lärande) då eleverna skall söka kunskap själva. Bakgrunden kan vara att de själva hade svårt att klara betygen och då blev politiken en utväg, som för utrikesministern med rörelsens bröder och systrar på regeringskansliet.
Sedan kom generation ”snöflinga” från 80-90 talen, som blivit föräldrar. Uppfostrade med att en tillsägelse är en kränkning  tar de sin odåga i försvar.
Hotar lärare och rektor, med att ta sin lilla Mats ur skolan och för att rädda skolpengen tvingas rektorer bli ryggradslösa mesar och ger förste tjänster till lärare som kan ge lata odågor glädje betyg, så skolans rykte inte ryker…

Främsta orsaken till kaos och krig i skolsalen utgör hela 7-klöverns berikande mångkultur, där invandrares avkomma i flera led, speciellt pojkarna känner sig som kungar, när Muhammed, Ali, Amir.. lämnar hemmet, dit inga av samhällets skyldigheter nått in.

Vänsterns predikan om rättigheter, och kravlös bidragspolitik har förvandlat tidigare driftiga föräldrar till en armé av fordrande välfärdskonsumenter under större delen av livet.  Enda ansträngningen är att lägga rätt valsedel i kuvertet var 4:e år. Många av tidigare generationers invandrare, som fick spotta i nävarna för egen försörjning, så fort de kom in, ser nu 7-klöverns föraktade Sverigedemokrater, som enda räddning.
Oavsett vilket ämne jag tar upp, så blir slutsatsen densamma; finns det något område som dessa kunskapslösa, medborgarfientliga och karriärtörstande politiker inte har förstört?

Det enda som får deras uppmärksamhet är bruksanvisningen för nationsförstörelse av den globala finanselitens NWO ledning.

Tacksam för tips om nationsgynnade exempel!

Ps. Tyvärr tror jag knappast att våldtäkter, knivar, utslagna tänder, blåtiror och skjutvapen lockar skolministern åter till läraryrket. Att få vara minister med livvakter utomhus passar honom bättre och att få predika om mångfald och miljö för utarbetade och muddrade landsmän är heller inte så dumt. Ds.

Källa: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/chockartat-att-gasta-skolans-verklighet-24748?fbclid=IwAR2tf29G26WfsyjAqVlA4PhhfuCgOzYpCLy0UvdI9QvyKnoCnLjmddUhOWY

2 tankar kring ”En skola i kris; svar önskas av skolminister Fridolin!

  1. Jag tycker vi backar till Lekis och Lågstadiet för det är ju där som ”avarterna” får gro ostört p.g.a. av att man är konflikträdd med dessa barns föräldrar. Därför vill man inte ha insyn utan problemen hålls och ska lösas innanför skolan. Föräldrarna får inget veta! Varken den som mobbar eller den som blir mobbad! Skolpersonalen vet att de försvinner snart till mellanstadiet och då får de ta hand om problemen. Likadant är det på mellanstadiet där man också väntar på att problemen övertas av högstadiet.
    Skolan har ett ansvar med att undervisa och vad beträffar ungdomars sociala beteende så är det väl föräldrarnas ansvar. Elever som stör skall naturligtvis flyttas. Det kan inte vara meningen att skolan tillåter att ett par stycken kan år efter år haverera alla de övrigas studiegång. Antingen ska föräldrarna närvara vid undervisningen eller får de gå i en ”Likasinnad” skola där de kan ta kål på varann eller studera sig tillbaks till sin tidigare skolklass. Enbart närvaron av dessa avarters föräldrar/anhörig är nog det enda som kan vända den framtida utvecklingen hos dessa och därmed även rädda de övriga ungdomars framtid.
    Krav på att Föräldrar/anhöriga skall närvara när ens barn stör borde vara en självklarhet. Barn som far illa där skall deras föräldrar också få veta. Idag får INGEN veta någonting. Lekis, dagis och all skolpersonal (undervisning) Varför gör NI inget åt det hela? Det går ju år efter år och problemen är densamma förutom att de ökar och blir grövre! När man sedan hör: Men alla barn har ju rätt till skola. Ja, men inte på bekostnad av MITT barn! Fridolin, du och Margot kan gömma er under samma ”sten”, men se till att det finns utrymme för MÅNGA fler.

Kommentarer är stängda.