Efter ”svetsarn” kommer syndafloden

Hej!
Politiker ljuger systematiskt. Margot Wallström är ett redskap för globalisterna. Jag översatte en del från danskan och resten är svenskt. Läs det noga.
Hälsningar från en fd.bloggerska.

Ett svenskt, demografiskt fait accompli (fullbordat faktum)

Journalisten och socionomen Gunnar Sandelin, som var i Köpenhamn för fjorton dagar sedan, listar hur många utlänningar från tredje världen som kommer till Sverige i år och de kommande tre åren.

Det har tidigare antagits att infödda svenskar kommer i minoritet i Sverige omkring 2050, men i nuvarande takt kommer det att bli tidigare. Förmodligen omkring 2030. 83 procent av de svenska väljarna har trott på grund av mediernas tystnad och propaganda att de fortfarande hade gott om tid att överväga saker. De har inte så lång tid.

Den goda tiden gick ut  för tjugo år sedan, när jag började skriva om Sverige och landets kolonisering från tredje världen. Medan svenskarna sov de oskyldiga sömnen, som 83 procent av befolkningen fortfarande gör.

Efter ”svetsaren” – syndafloden

När majoriteten vaknar – och de gör de – vaknar de till en mardröm. När då? När som helst de kommande tjugo åren. Då blir det inte lätt att vara svensk politiker. Redan idag kan man knappast förstå varför så många människor ser fram emot de politiska inläggen. Vilket helvete är det inte att vara Sveriges statsminister.

Snart slipper Löfven  att ställas till svars, som klokt nog aldrig ville ha makten. Han blev ombedd  av Verkställande utskottet, men efter‘svejseren’ – syndfloden.. Fler mord och fler våldtäkter som dessa politiska landsförrädare inte ställs till ansvar för. Hittills.

En halv miljon uppehållstillstånd fram till slutet av 2021

 • Just nu matas vi med påståenden från politiker och media om att Sverige har ”stramat åt asyl- och migrationspolitiken”, men det stämmer inte. Vad som har hänt är att under den tillfälliga lag fram till 2019 som nu råder om tillfälliga uppehållstillstånd och högre krav för anhöriginvandring, så har volymerna tillfälligt minskat.
 • Jag förstår fortfarande inte varför journalisterna inte noggrant har läst Migrationsverkets senaste uppdaterade rapportfrån slutet av augusti. Där kan man utläsa att vi kommer att bevilja upp emot en halv miljon uppehållstillstånd för asylsökande, arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES (tredjeland) och deras anhöriga fram till slutet av 2021!
 • Med nuvarande marschtakt kommer vi att totalt sett bevilja130.000 uppehållstillstånd bara i år. Dessutom har vi de tre kommande åren ungefär 120.000 asylärenden för överprövning i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. En genomgång av Sveriges stora demografiska förändring.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Syndafloden

https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/

BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna

Den 10 december kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration”. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter.

Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas. Nu bekräftar Regeringskansliet till Samhällsnytt att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterar Justitiedepartementets kansliråd till oss.

Det föreslagna ramverket är relativt okänt i Sverige – inga större medier har rapporterat om det eller om Sveriges ståndpunkt i frågan. Samhällsnytt har gått igenom det slutgiltiga utkastet till dokumentet som kommer att antas av FN den 10 december och har funnit att dokumentets förslag ligger väldigt långt från den nya ”restriktiva” migrationspolitik som de flesta av de etablerade partierna aviserat. Läs hela artikeln.”

10 tankar kring ”Efter ”svetsarn” kommer syndafloden

 1. Problemet med ett Nyval ritar om den politiska geografin. Tänk om ”de rätte siffrorna” skulle bli presenterade under en betydligt striktare kontroll än av vad vid använt oss av idag. Nyvalet kanske skulle bekräfta det som som folk i allmänhet misstänker om valet var ”manipulerat” eller inte. Som röstberättigande har du RÄTT att följa rösträkningen efteråt när den påbörjas efter 20.00. Vi kommer få höra ursäkten att VI har kommit fram till att det som är bäst för Sverige i detta svåra läge (inget prat om Nyval inte) är att det dels inte blir något Nyval utan att man har fått ihop en ”Skitregering”! Det är viktigare att man inte tappar sina ”fotfästen” i Riksdagen än värna om Sveriges väl! Valet med dess effekter visar ju på att de går ju inte folkets vilja och önskan till mötes. Är det inte det som politikerna är till för och skall realisera så långt det är möjligt? D.v.s. Folkets vilja och önskan. Då vi 100 % ignoreras och får NOLL i gehör, vad skall vi då med dessa politiker till? De fyller ingen funktion för det svenska folket och därför skall de KASTAS UT.

 2. Kolla på V S MP C tillsammans har dom 175 mandat i riksdan så inte ens en M KD SD regering kommer hjälpa.
  NYVAL NU
  SD 2022

 3. Var är ALLA protester från ER som röstade på de sketna 7 partierna? Ville NI inte ha stopp för invandringen! Jag kanske har missförstått det hela utan NI röstade FÖR fortsatt invandring. Då ber jag om ursäkt. Naturligtvis gjorde ni det för det SA ju alla av de 7:s gäng att invandringen kommer inte att stoppas utan att fortsätta. Eller hur era idioter som TRODDE att ni röstade för asylstopp när NI i själva verket röstade för FORTSATT invandring. Varför släpptes inte Afs fram som ett alternativ för Sverige till dess befolkning? Kan det bero på att de var det ENDA PARTI som hade OMEDELBART ASYLSTOPP i sitt Partiprogram! Fi, det går bra det men sen får det inte bli något mer parti.

 4. Drar du inte lite väl höga växlar på det här med att media ska beläggas med munkavle? Yttrandefriheten respekteras ju uppenbarligen.

  ”Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internetbased information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.”

  Du får också gärna specificera vad som menas med ”hjälp till lån” och på vilket sätt detta avtal skulle leda till öppna gränser. Ser inget sådant samband i avtalstexten.

  1. ”Främja oberoende, objektiv och kvalitetsrapportering av medier, inklusive internetbaserad information, bland annat genom att sensibilisera och utbilda mediepersonal på migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etiska rapporteringsstandarder och reklam och stoppa allokering av offentlig finansiering eller materiellt stöd till media butiker som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot invandrare, med full respekt för mediefriheten. ”
   När jag tragglat mig igenom ditt urval av text undrar jag vem/vilka har tolkningsföreträde av rasim, intolerans, främlingsfientlighet, diskriminering, vem ska utbilda, vilka intressen ska primeras osv. JK har ju t.ex uttalat att det endast kan handla om majoritetsbefolkningen, när hets mot folkgrupp kommer på tal. Minoriteter är skyddade i relativism och identitetspolitiken. Jag tror det handlar om att täppa till munnen på dissidenter. Tänker på Viktoria Marinova, som nu mördats, en journalist som grävde i misstänkt EU korruption, tre st kollegor med samma sanningslidelse har mördas i Europa bara i år. EU och FN litar jag inte ett dugg på, deras texter i konventioner, avtal är mycket försåtliga för båda dessa organisationer vill verka för överstaslighet på bekostnad av nationallösa samhällen.

   1. Samtidigt har ju justitieombudsman samt vissa tingsrätter gått emot JKs uttalande. Vet du om det finns rättsfall kring detta?

    Förstår inte riktigt ditt resonemang ang Viktoria Marinova. Skulle EU på något sätt ligga bakom detta menar du? Är väl snarare bulgariska politiker och tjänstemän som skulle ha något att förlora på eventuella avslöjanden om korruption om jag förstått det rätt.

    Korruption är ju ett problem i alla sammanhang där makt och pengar samlas, har vi ju sett här också den senaste tiden med Pernilla Gunther, Michael Svensson, Patrick Reslow m.fl.

    Generellt har jag lite svårt att se hur Samhällsnytts artikel speglar innehållet i avtalstexten. Ser avtalet mer som ett sätt att påskynda processen, motverka människosmuggling och få till stånd en mer hållbar lösning i sändarländena, t.ex. genom tydligare information från mottagarländerna om vilka regler som gäller. Men står ju ingenting om att ändra t.ex. asyllagstiftningen.
    Sedan finns det ju utbredd kritik mot att avtalet skulle privatisera och outsourca stora delar av ansvaret för migrationsfrågan. Skulle kunna tänkas bli ett problem.

    1. Jag anser att EU är ytterst ansvarig som släppte in flera östländer, som t.ex Bulgarien, Rumänien i gemenskapen, allt för att få makten att sträcka sig österut. EU kommission visste mycket väl om korruptionen, bristen på transparans, rättstatlighet i dessa fd Östländer. Men de såg genom fingrarna, precis som de gjorde så fort bläcket ha torkat på den gamla överneskommelsen om konvergensreglerna. Grekland, Italien släpptes då in trots enorma budgetunderskott och tack vare redovisningsfiffel och efter hand bröt även de större länderena mot dessa regler.
     EU:s dokument, liksom FN:s är bara papperstigrar.
     Det är minsann inte bara i dessa länder som korruptionen flödar. Alla minns väl när Santer med sina kommissionärer fick sparken för detsamma.
     Min åsikt är att alltid försöka nå källan till symptomen, men journalister som ”follow the money” lever mycket farligt.
     Jag anser att både EU och FN är enorma penningslukande kolosser på lerfötter, som borde avvecklas. Själv skulle jag föredra starkare och mer utvecklat nordiskt samarbete, men jag tror knappast att Norge, Danmark, Island och Finland är intresserade att få med oss med dessa rekord i mord, våldtäkter, bilbränder mm.
     Avtalstexter är som regel mycket diffust skrivna och tolkas efter makthavarnas intresse.
     Jag förstår överhuvudtaget inte varför migranter från Afrika ska in i Europa. Klankrig förekommer visserligen och motsättningar som gödslas av biståndspengar, där även Sverige/capita innehar rekordet. Utlandskorrespondent Erika Bjerström med lång erfarenhet från Afrika, sade för en tid sedan i Rapport, att det sällan är flyktingar som flyr från Afrika, det är unga män med mobilen i handen som lockas av Europas välfärd, där Sverige åter är lockropens värsting. Dessa män skulle behöva stanna kvar för att fortsätta att stärka landet. Nej, bakom detta försåtliga dokument, oavsett tolkning, ligger helt andra krafter.

 5. Finns det INGEN organisation eller någon som kan anordna en insamlingsfond till en eller flera Juridiska ombud (Silbersky & Co t.ex.) där man ska pröva om det finns underlag till att åtala politiker för Landsförräderi, om så har begåtts. Detta skall rättsligt prövas i SAK mot ALLA politiker om så behövs.
  Enligt Brottsbalk (1962:700) 22 kap. Om landsförräderi m. m. finns det en MÖJLIGHET att gå via den vägen för att bli av med de parasitpolitiker som raserar Sverige dagligen DÅ hoppas jag att det kan realiseras. D.v.s. att VI det svenska folket skall kunna pröva om politiker har begått Landsförräderi eller inte. Eller ingår det inte i ”den svenska demokratin” när det gäller åtal mot ER, Politiker?

  Brottsbalk (1962:700) (BrB)
  22 kap. Om landsförräderi m. m. Den som, då riket är i krig, hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller … eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag

  22 kap. 7 § Brottsbalk (1962:700): För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller landssvek döms det till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling ska även anses att … att avslöja eller förhindra landsförräderi eller landssvek ska dömas till ansvar enligt 23 kap. Till ansvar för underlåtenhet att avslöja landsförräderi

  22 kap. Brottsbalk (1962:700): 22 kap. Om landsförräderi m. m. Den som, då riket är i krig, hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder … eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag

  22 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700): åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag (1986:645).

 6. Ja vad skall man säga. Något så infernaliskt ont trodde jag aldrig skulle få vara med om. Är gammal men oroas för mina barn och barnbarn. Man känner sig maktlös. När sker uppvaknandet från dom 82 procenten? Det lär bli en mardröm utan like.

Kommentarer är stängda.