Är sjuklöverpolitikerna ett tecken på ett negativt urval?

Här skriver gästskribent Olle Ljungbeck om ytliga, okunniga och karriärsugna politiker och undrar om de inte representerar ett negativt urval av befolkningen?  Att regera och opponera för folkets bästa har varken regeringen eller oppositionen gjort sedan förra valet. Konsekvensanalys saknas av deras beslut och har ersatts av floskler och lögner. Att rösta på något av dessa partier är att öka islamiseringen och därmed ge fri lejd åt brottsligheten som följt i dess spår.
…………………………………………………………………………………………………

Obegåvade politiker har ersatt gårdagens begåvade
Nej, detta är inget skämt. Samhället har sedan tjugotalet (efter demokratins införande) genomgått så stora förändringar att även urvalet till politiken med stor sannolikhet har påverkats. Man behöver inte vara statsvetare för att konstatera att demokratin i dag endast är formell. Denna slutsats kan vi dra av flera skäl, men det mest uppenbara är ju massinvandringen, som fick ske utan medborgarnas godkännande.

Fram till 1960-talet fanns det en stor begåvningsreserv bland arbetar- och medelklass som trots sin begåvning inte hade fått möjlighet att studera pga avfattigdom. Dessa begåvningar hade i stort sett som enda möjlighet politiken att gå till, om de skulle få användning för sin begåvning och kanske också i vissa fall förverkliga sina drömmar.

Därför gick många också dit och om vi ser på riksdagens och regeringarnas sammansättning fram till 80-talet så var den intellektuella nivån betydligt högre än dagens. Detta skrev tom Tage Erlander om i sina memoarer. Han var helt enkelt oroad över den sjunkande intellektuella nivån, men även Olof Palme hade samma åsikter. Sannolik orsak är att de studiebegåvade i hög utsträckning numera kan välja efter intresse eftersom ekonomin inte lägger hinder i vägen för högre studier. Man väljer sålunda i högre grad bort politiken.

Till politiken söker sig istället alltfler av de svagt begåvade, men också sådana som i stor utsträckning saknar bildning i ordets bästa bemärkelse och som vi nu får skörda konsekvenserna av.  Med sjunkande intellektuell nivå följer troligen också sämre moral som bristande ärlighet och respekt för sanningen. Men även oförmåga till verklighetsanalys och effektivt ledarskap.

En stor del av dagens politiker på regerings- och riksdagsnivå saknar högre utbildning trots att de ekonomiskt inte hindrats att fortbilda sig. Många har oavslutade studier som kan vara ett tecken på svag vilja och diffus intresseinriktning. I motsats till tidigare politiker som var målmedvetet inriktade på ett bättre samhälle för flertalet medborgare, verkar dagens ha en mer diffus målsättning med politiken, varför man inte kan undvika känslan av att dessa mer är ute efter att göra karriär än att tjäna sitt land på ett oegennyttigt sätt.

Att betraktas som god, viktigare än att vara det
Det saknas sålunda en genomtänkt filosofi hos dagens politiker. Oftare handlar det om att själv bli sedd som en stor humanist, feminist etc etc. Massinvandringen är det katastrofala exemplet på denna självgodhet. Inte den minsta analys vad en så oreglerad invandring skulle få för följder. Viktigare var att av världen bli betraktad som de främsta humanisterna. Att det sedan blev rena våldföringen på det egna folket var ointressant bara man själv kom i fokus som de ”goda”.

Statsministern utnämnde inte bara sig själv till den store feministen utan också sin regering som varande den enda riktiga sådan. Detta trots att svenska kvinnor aldrig blivit så kränkta och våldförda som under Stefan Löfvens snart fyraåriga regeringsperiod. Att tusentals svenska kvinnor/flickor blivit våldtagna/gruppvåldtagna och att denna brottslighet bara accederar tillsamman med mord, rån, terror, förstörelse av materiell egendom nämner dessa godhetsapostlar inget om.

Trots att samtliga sjuklöverpartiernas ledare är skyldiga till våldet och förstörelsen säger de aldrig ett ord om de drabbade kvinnorna/flickorna eller övriga offer. Man kan säga att dagens politiker står för en ytlighet, ja tom en fåfänghet där de inte tar tag i grundproblemen som t ex nu massinvandringens katastrofala konsekvenser, utan i stället står för en pseudo-politik som endast förvärrar den skada de redan orsakat svenska folket. Någon vilja att ta tag i den vidskepelse, primitiva sedvanor, samhällsfientliga religions- och kulturuttryck som t ex ett generellt förtryck av kvinnor/flickor vågar man sig inte på. Förortens röster är allt för viktiga, främst för regeringen.

Moralpoliser och löftessvikare
När M föreslår bestraffning av moralpoliser är detta givetvis positivt. Men möjligheten att bestraffa dessa antidemokrater och klanledare med egna lagar finns redan. Detta är en av sjuklöverns värsta brister – oförmågan till handling – trots att regelverket redan ger denna möjlighet.

Stefan Löfven vinner säkert med råge första platsen på listan över löftesgivare, som aldrig genomför det de lovat. Även i detta fall ser vi en tydlig brist på handling, som mycket väl kan tyda på ett negativt urval av politiker.

Våra kvinnor/flickor är ständigt hotade om de ger sig ut ensamma. I skolorna terroriseras våra barn av invandrarelever. När de lämnar skolan så är de på hemvägen eller joggingrundan ständigt hotade. Det har sålunda gått så långt att Sveriges medborgare inte längre kan känna sig säkra var de än vistas.

Kan politiker som orsakat detta och fortfarande låter det ske, anses tillhöra en normal del av befolkningen? Nej självklart inte. Men trots detta finns det medborgare som kommer att rösta på dem!

Sjuka idéer från politiker
Som om inte denna politik ödelagt Sverige tillräckligt föreslår flera sjuklöverpartier sådant som nedanstående.

”Vi kan ta in 35 miljoner invandrare” (Annie Lööf)”

”Inget skoltvång” (Centern)

”Tillåt Nekrofili”(samlag med lik) (L)

”Samlag mellan syskon” (incest) (L

”Tidelag”. (samlag med djur) (L)

Ovanstående har föreslagits av såväl partiledare som ungdomsförbund! Tyder inte detta på att något är fel med dagens politiker – åtminstone sjuklöverns.

Det visar närmast en abnormitet och att något gått fel när sådana sjuka idéer förs fram och inte folkets väsentliga behov. Att skylla på ungdomligt oförstånd med mera går inte heller. I stället måste det hänföras till dessa partiers brist på verklighetsanknytning och medvetenhet om sin uppgift. Men självklart också brist på bildning.

När Sverige står inför en våldsvåg och förstörelse av allt det som föregående generationer byggt upp förs sådant här fram.

  Är den medborgare vid sina sinnens fulla bruk som röstar fram partier som står bakom detta?

Förnekelse och God dag yxskafts svar
Dårskapen kunde väl inte visats tydligare än när Jimmie Åkesson diskuterade(eller försökte) våldtäkter utförda av invandrare med Stefan Löfven. I stället för att diskutera den katastrofala situationen som Sveriges kvinnor/flickor är utsatta för började Löfven i stället tala om LAS!.

Samma förnekelse av dessa fruktansvärda våldsdåd från de individer Stefan Löfven tagit hit för att spela humanist, visade Morgan Johansson i lördags vid en utfrågning. När intervjuaren tog upp frågan om etnicitet och invandrarnas övervikt bland förövarna vägrade Johansson svara på detta. Han sade sig i stället vilja arbeta förebyggande och menade att etnicitet inte var viktigt.

Hur han skall kunna arbeta förebyggande om han inte vet från vilken grupp huvuddelen av förövarna kommer ifrån, förstår inte jag.

När det sedan gäller att arbeta förebyggande har regeringen haft nästan fyra år på sig att göra detta men ännu har inget hänt.

Att som Jan Björklund låta de nuvarande religiösa skolorna var kvar och inte tillåta nya, visar ju inte precis på någon humanism. Sålunda låter han ett inte ringa antal flickor för framtiden terroriseras i de skolor som blir kvar. I sanning en stor humanist!

Åkesson tar hem debatten
Vi kan se en tydlig skillnad mellan å ena sidan Åkesson och å andra sidan sjuklövern. Åkesson vinner alla debatter med vilken än det må vara av företrädare för sjuklövern.  Detta beror ju helt och hållet på att Åkesson ser verkligheten och formar sin politik därefter. Han berättar sanningen om denna och försöker inte dölja sin målsättning som är starkt knuten till problemen och lösningen av dessa.

Sjuklövern har ingen genomtänkt målsättning och vågar aldrig redovisa sanningen om dagens verklighet. Under sådana förhållanden kommer sjuklövern alltid att vara förlorare. Men de riskerar också därmed Sveriges framtid om de får behålla regeringsmakten.

Annie Lööfs hyckleri med verkligheten
Se på Annie Lööf. Hon kommer att rösta för att 9000 afghaner skall få stanna i Sverige trots att lagen går emot detta. Hon gör det trots att konsekvensen blir att vi får ett ytterligare höjt mansöverskott. Forskning visar tydligt att med ett mansöverskott följer också ökat våld mot kvinnor som bl a dagens Sverige uppvisar med kraftigt ökade våldtäkter/gruppvåldtäkter.

Vi har i dag också statistik på att invandrarna är kraftigt överrepresenterade i detta våld. Medan 7-klöverns partiledare hycklar om okänd orsak.

När Annie Lööf i dag ”talade till nationen” upprepade hon sina floskler. ”Den kamp mellan värderingar som pågår i västvärlden är en kamp som jag vägrar förlora”; säger hon. Återigen har hon tappat verklighetsperspektivet. Den kamp som pågår i Sverige emellertid, är ju kampen mellan svenska och islamistiska värderingar. Genom Annie Lööf och övriga sjuklövern är vi här i Sverige på väg att förlora den till islamisterna.

Jag behöver endast nämna att parallellsamhällena växer som svampar ur jorden, minaretutrop i allt fler samhällen utan hänsyn till medborgarnas rätt till frihet från religion. Allt fler islamistiska/religiösa/kultur-inslag som helt strider mot våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

Om inte Annie Lööf är klyftig nog att förstå vad som pågår eller enbart är ute efter att manipulera oss får Du som väljare själv uttolka. Men inte är det de svenska värderingarna hon värnar.

Om inte våra värderingar är hotade Annie Lööf?
Varför vill då M skapa lagar mot parallellsamhällenas moralpoliser? Det visar återigen hur sjuklövern i sin politik väljer att agera som godhetsapostlar utan att se till konsekvenserna av sin politik. Hur många svenska kvinnor/flickor tror du Annie Lööf, kommer att våldtas p g a din självgodhet och låtsas- humanism?

Svensson sök kunskap själv och låt Dig inte manipuleras
Inte endast i invandrarfrågor utan i så gott som all politisk verksamhet förnekar dagens sjuklöverpolitiker verkligheten. Nu senast när man invigde ett nytt regemente på Gotland stod såväl politiker som ÖB och varnade för Ryssland. Ja ÖB varnade tom för Rysslands upprustning. Då hör det till verkligheten att USA.s försvarskostnader (611) är tio gånger så höga som Rysslands (69) . Nato(881), Kina (215).

Till dig medborgare som avser att lägga din röst på något parti inför det kommande valet. En sak måste Du ha klart för dig. Sanningen om Sveriges situation på alla samhällets område måste Du själv skaffa dig. Att lita på sjuklöverns löften och information om tillståndet i vårt land innebär med säkerhet att Du serveras lögner i stället för sanningen. Och att de hellre sviker löften, som serverats  dig är säkrare, än att de genomförs. Det borde vara något Du säkert lärt dig de senaste fyra åren. Detta gäller samtliga sjuklöverpartierna.

Tror Du förresten att krisen inom sjukvård, skola, omsorg etc är orsakad av något annat än kostnaderna för massinvandringen. Även i detta fall försöker de manipulera dig.

Steget Efter/Twitter illustrerar statsministerns oförståelse inför hans sjunkande luftballong.

Att socialdemokraternas opinionssiffror sjunker kan vara tecken på deras lagstridiga beslut och att fler genomskådat deras lögner i praktiken, men fler behöver vakna.

Så vad är alternativet, om inte Sverigedemokraterna (SD).

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

6 tankar kring ”Är sjuklöverpolitikerna ett tecken på ett negativt urval?

 1. Om gammelsossar var så ”intelligenta”, varför klarade aldrig någon enda av dem att skaffa sig ett arbete en dag i sitt liv, efter grundaren som faktiskt var skräddare? Erlander arbetade inte en enda dag i sitt liv. Det är lätt att sitta som stalinistisk drömboss och hitta på vad som helst och känna sig överlägsen sitt förslavade undersåtepack. Men allt Erlander genomförde ledde ju till total katastrofkollaps! Hur är det intelligent?

  1. Kan inte hålla med om din historieskrivning. Jag är född -49 och har under detta liv enbart fått det bättre fram till finanskrisen -08. Då en viss Göran Person med hantlangare Per Nuder beslöt sig för att stötta krisande banker med svindlande två hundra miljarder ur pensionsfonderna dvs redan införtjänade pengar som fanns i de berömda ladorna. Eftersom som storpappa staten inte har någon kronkalle att ta hänsyn till blev det lite si som så med återbetalningen

 2. Kristna Värdepartiet må räknas till den grupp som är raka motsatsen till dessa vidrigheter:

  ”Inget skoltvång” (Centern)

  ”Tillåt Nekrofili”(samlag med lik) (L)

  ”Samlag mellan syskon” (incest) (L

  ”Tidelag” (samlag med djur) (L)

 3. ”Negativt urval” är ett uttryck som passar dagens politik.

  Vad driver politiker att förstöra vårt land?
  Vad driver politiker att skapa fler utsatta områden och ta in fler till försörjningsstöd?
  Varför vill politiker ta in folk med icke västerländska värderingar som skapat problem i länder de lämnar?
  Tror politiker att de som kommer inte har med sig den livsstil de hade i landet de lämnade utan får svenska värderingar vid passage av gränsen?

  1. Svar: Ja, det tror de, för det har de lärt sig i EU, som lärt sig av Soros, den globala finanselitens torped…

 4. Ljungbeck skriver helt rätt att kvinnor blivit mer utsatta under den självutnämnda feministiska regeringen, än under någon annan. Det konstiga är att färre kvinnor än män röstar på partier som säger sig vilja ändra på detta. De är SD, AfS och MED.

  Om man vilka förändring förefaller det effektivast att rösta på SD som är störst, men det viktiga är att väljarna försvinner från partier som stått bakom politiken som skapat problemen. Röstflykt är det enda argument partiledningar lyssnar till.

Kommentarer är stängda.