Avståndet mellan medborgare och politiker bara växer

Ökat avstånd
Det visade gästkrönikör Håkan Karlberg i söndagens inlägg beträffande invandringens volymer. I detta inlägg finns samma diskrepans mellan ansvarig minister för en sjukvård i kris och personal med patienter. Det känns alltmer, som vi inte befinner oss på samma planet.

 Socialministerns Fake News
Socialminister Annika Strandhäll twittrade att vi har en sjukvård i världsklass, allt annat var bara fake  news. Men det hon inte uppmärksammat är att den inte längre når fram till medborgare, när patienter hinner dö i köer och många blir utan vård.

Folkhälsomyndigheten jamsar med och tonar ner riskerna. TBC är inget farligt, för smittrisken är mycket låg trallar de på, efter regeringens manual. 

Så här säger en akutläkare ”Ingen vågar säga sanningen. Sjukvården har belastats på alla sätt sedan den stora flykting- och migrationsvågen. Många är multipelt sjuka och kräver en massa tid och resurser….”

Källa: http://katerinamagasin.se/vi-som-jobbar-pa-sjukhus-har-fatt-radet-att-se-vart-vaccinationsskydd/

Migranter tränger ut andra
Redan under min yrkestid i polioarbete trängde invandrare ut äldre polioskadade, som hade arbetat och slitit hårt under hela sitt liv trots stora funktionsbortfall.

Tolkbehov, kulturkrockar och både orealistiska och orimliga krav var vardagsmat. Många återbud skedde eller bara att utebli utan meddelande om orsak, vilket kostade mycket pengar. Undantag var när besöket handlade om intyg för bidrag.

Nu är jag glad att jag inte är kvar och behöver konfronteras med patienter med invandrarbakgrund. Jag skulle aldrig klara av att vara professionell.

Idag har det blivit mycket värre.

Terror i stället för tacksamhet
När en skadad gängmedlem ramlar in på akuten, flankerad av maffiavänner eller högljudd familj,  hotas personalen, som inte bums förvandlas till uppassande tjänstejon. De som efter sina kriminella räder fått förlamningar och andra skador efter uppgörelser, skall därefter ha vård på belastade rehabiliteringskliniker. Det kan räcka att en patient med invandrarbakgrund kan terrorisera hela avdelningen, så andra patienter blir lidande, förutom personalen.

Vilket innebär att andra sjuka och skadade, som betalt skatt i hela sitt liv inte får rehabilitering.

Mycket utsatt är gruppen med stroke, om Du kan stå på dina ben och vet vad kungen heter så skrivs du snabbt ut från akuten eller efter några dagar på en vårdavdelning. Osynliga symptom med kognition, perception, tal och språkförståelse får ringa uppmärksamhet.

Men det är väl inflationen av klagomål både från patienter med personal, som socialministern kallar för Fake News.

När jag var yrkesverksam kallades vi som klagade för icke kulturkompetenta. Nästa steg blev utebliven löneförhöjning och till och med avsked, för den som öppnade munnen.

Något i samhället måste vara fruktansvärt fel, när yrkesverksamma inte vågar klaga. Borde inte facket reagera, när få vågar framträda med namn? Visselblåsare kan hyllas i teorin, men många som visslat ångrar sig djupt över denna färdighet i praktiken.

Ny myndighet för arbetsmiljö
Detta borde vara högsta prioritet för statsministerns nya myndighet i Gävle, som skall samla in fakta om arbetsmiljön. Sedan blir det väl fina konferenser, work shops och kunskapsutbyte, men efter att postrar tagits ner och konferenspersonalen städat upp, händer inte ett skit på hemmaplan.

Regeringen är nöjd, för med en ytterligare myndighet kan de visa vad de gjort och skylla utblivet resultat på myndigheten, kommunen eller på trög personal. Detta brukar vara Ylva Johanssons paradgren, efter att ha ropat vi ska klara av det.

Mångkulturens berikning har falnat
Belastningen från massinvandringen sprids nu till allt fler av samhällets sektorer. Orimliga påfrestningar inom polisen, vården och skolan är väl kända.

Men nu börjar även medelklassen höja sina röster, när gamla farmor tvingas bo kvar hemma, fastän hon behöver plats på ett vårdboende, när en familjemedlem inte får cancer behandling i tid, när dottern blir utsatt för sexuella trakasserier, när hemmet är upp och nervänt efter tjuvbesk osv. Då först kan det multikulturella engagemanget tyna bort, med undantag av de som tjänar storkovan inom flyktingindustrin. Jan Emanuel Johansson (s)tillhör nog rekordhållarna, när han kör ner till Stureplan i sin lyxbil. Han blev stenrik på sina undermåliga flyktingboenden. Jag misstänker stor beundran i rörelsens främsta led.

Regeringen sitter i en rävsax, hur skall de kunna försvara den heliga doktrinen om att allas lika värde, när funktionella olikheter får moder Svea att gå på knäna.?

Politikers internationella prestige gör att avståndet fortsätter att öka. För massinvandringen fortsätter i oförminskad styrka, som Håkan Karlberg visade i sin krönika den 10/9.

”Sverige, 2,4 vårdplatser (sängar) per 1000 innevånare. Näst sämst.”
Hälsar signaturen ”Peter” och bifogar länken
http://www.fristad.eu/2017/09/politiska-vanforestallningar/