Regeringars största misstag. Del 11

Här kommer den sista delen i gästkrönikör Karin Ferms serie om ”Regeringars största misstag.”

Detta inlägg handlar om det största misstaget av alla, nämligen när Sverige gick med i EU och när mångkultur skrevs in i grundlagen, för mångkultur kräver sina utövare. När Sveriges gränslösa flyktingpolitik slog i taket under 2015, så ökade samhällets kostnader dramatiskt. Besparingar och omorganisationer hade långt tidigare praktiserats, med nedslående resultat i hela det offentliga Sverige, men efter 2015 har det blivit allt värre.
Karin tar upp en mängd områden som drabbats, till exempel försvar, infrastruktur och sjöfart och ger en mängd exempel på pseudobesparingar, som ser bra ut på pappret, men blivit en katastrof i verkligheten.

…………………………………………………………………………………………………

EU och mångkultur, två katastrofer 
När Sverige gick med i EU, öppnade våra gränser och skrev in mångkultur i Grundlagen började kostnaderna för samhället öka!

Finansiering genom besparingar och utförsäljningar
Då beslutades det att samtliga myndigheter och statliga företag skulle dra ner på utgifterna.

Järnvägen
Detta gjordes bland annat genom att dela upp och sälja ut en stor del av Järnvägen. Detta gjordes under stor tidsbrist och utan någon konsekvensanalys.

I samma veva hamnade reservdelar på ett företag och reparationer av järnvägsnätet på ett annat, och resultatet blev att samtliga reservdelar som behövdes vid reparationer skrotades.

Idag är underhållet på Sveriges järnvägsnät kraftigt eftersatt och kommer att kosta större summor än om det hade gjorts i tid.

Upphandlingar om förnyad vagnspark inom samtliga myndigheter skulle i möjligaste mån skjutas upp.

Vilket har gjort att järnvägsvagnar, tunnelbanevagnar, helikoptrar, båtar och annat idag är mycket gamla och utslitna.

Om det skulle vara tvunget att köpa nytt gick regeringen ut och krävde att samtliga upphandlingar skulle göras efter det billigaste alternativet, har resulterat att samtliga myndigheter köpte sämsta möjliga ”skrot”.

Bara för att upphandlingarna handlar om ”billigaste möjliga” inköp. Utan tanke på om inköpet stämmer överens med de krav som ska uppfyllas.

Inköp, där varken garanti, försäkring eller full utrustning betyder något. Utan en tanke på kvalitet.

Räddningshelikoptrar
Räddningshelikoptrar som inte är utrustade för Fjällräddning, inte utrustade för nattflygning osv.

Räddningshelikoptrar som är utrustade med billigaste möjliga motorer, som går sönder efter bara några timmars flygning. Helikoptrar som inte ens med den standardmotor som alla andra länder använder.

Tunnelbanevagnar 
Vid upphandlingen av nya tunnelbanevagnar gjordes köptes in vagnar från Italien, vagnar som inte var byggda för det Svenska vädret!

Inte konstigt att SL använder de få ”gamla, skraltigare och kalla” vagnarna som finns kvar, så fort det blir lite snö och is på T-banespåren.

Räddningsbåtar
Under det senaste året fanns de få räddningsbåtar och svävare som Räddningsverket har, placerade nere vid Medelhavet, samtidigt som Sjöräddningen inte ens hade pengar till de få farkoster som fanns kvar i vår skärgård.

Snöröjning
Snöröjningen upphandlas enligt samma princip. Billigast möjliga, så de som vunnit upphandlingarna har väldigt små marginaler, sämsta och minsta möjliga maskinpark och vid senaste snöfallet i Stockholm var de så rädda om snöplogarna, att de inte vågade sätta ner dessa mot asfalten.

Lotsar 
Sverige har inte råd att utbilda nya lotsar, eller anställa nya. De få som finns jobbar så mycket de kan, men ändå ligger det stora transportbåtar och väntar i dagar innan de får lotshjälp in och ut ur våra hamnar.

Det går inte att ta en lots från ett annat område, då varje lots ska vara utbildad för just de hamnar och farvatten som finns i deras område.

Att ha transportfartyg liggande och vänta kostar ofantliga summor varje dag. Ändå finns det inte tillräckligt många lotsar i Sverige. Kryssningsfartygen får förtur i de flesta fall!

Sedan gäller det de lotskuttrar som ska köra ut lotsarna till de stora båtarna. Antingen är de gamla och utslitna, eller så har billigaste möjliga skrot köpts in!

I ett lotsområde där det idag ska finnas fyra lotskuttrar, är endast en av dessa i drift. De andra ligger och väntar på reparationer.

Det innebär att en lots inte kan komma in till hamn igen efter att ha lotsat ut ett transportfartyg, utan tvingas att följa med till nästa hamn. Kanske följa med längs halva landet, eller det kunde också ha varit en Rysk hamn!

Detta innebär att lotsen får åka taxi till hemstaden och arbetstidsreglerna hindrar honom att lotsa ut någon mer transportbåt det dygnet.

Och bara en lotskutter på flera lotsar och flera olika hamnar, gör att transportfartygen inte kommer iväg, och andra inte kommer in i hamn och kan lossa sin last.

Vilket kostar mycket pengar för alla inblandade. Och som kan innebära stora problem för Sveriges industrier!

Försvaret 
För att inte tala om Försvarets nermontering, där allt materiel antingen såldes till en suspekt vapenhandlare, eller helt enkelt skrotades.

Även om Svenska civilsamhället ville ta tillvara på den maskinpark, som militären tidigare använt vid naturkatastrofer i Sverige.

Regelverket hindrade civilsamhället att hämta maskiner och fordon. Myndigheterna vägrade avsätta pengar för att bekosta transportera av dessa maskiner och fordon.

Inte ens Scouterna fick gå in i militärens förråd, för att hämta de oanvända tält och kampingutrustningar som fanns där. osv.

Samma mönster återkommer i stort sett i alla samhällets funktioner.

Slänger använda fullt funktionella arbetsredskap och köper in nya av lägre kvalitet, eller så slits det gamla ut och repareras till höga kostnader.

De få gånger nyinköpt görs som ska ersätta det utslitna står i stort sett längre tid på reparation än de gamla trotjänarna, de få gånger något bytts ut.

Inköp som visar sig vara mycket dyrare i längden än att köpa in bästa möjliga kvalitet som håller i många år och som har ett mycket större användningsområde.

De inköp som inte är fullt utrustade eller av högsta kvalitet, kostar i långa loppet mycket mer än att köpa in bästa möjliga kvalitet på en gång.

Nya inköp som inte innehåller några garantier, någon försäkring!

Vatten- och avloppsledningar
Idag är större delen av Svenska dricksvattenledningar på gränsen till att falla samman, rost kommer helt plötsligt genom vattenkranen osv.

Samma sak gäller för alla avloppsledningar och Avfallsstationer, som inte är dimensionerad efter det utökade trycket på grund av befolkningsökningarna.

Det ska sparas, och då är det underhållet och utbyte av materiel som försvinner först.

Bara för några år sedan revs flera stora bostadsområden, då hyresvärden (oftast ett kommunalägt) inte har skött underhållet under flera tiotal år.

Rivning av hus
Hus som var dyra att bygga och som byggdes i områden där det inte fanns någon inflyttning, då industrin försvunnit utomlands.

Sedan blev det billigare att riva än att underhålla och reparera!

För politiker inom 7-klövern kan inte tänka längre än till nästa val!

Orsak
Detta för att Svenska myndigheter bestämt sig för att spara pengar som behövdes till invandring, bidrag till invandrarna, integrationen, skolor, sjukvård, tandvård och skolgång till invandrarna. m.m.

På de områdena sparas inga kostnader!

Listan på områden där upphandlingarna handlar om ”billigast möjliga”, och som visat sig vara ett rent katastrofinköp, kan göras mycket lägre!

Bara för att Politikerna inte var kapabla att göra vare sig en inventering av vad som behöver göras löpande, ha en fungerande arbetsplan eller en konsekvensanalys!

Länkar om försvarets avveckling

https://www.youtube.com/watch?v=y2ik0WLWcFU

https://www.youtube.com/watch?v=7GzBzH8VFAg

https://www.youtube.com/watch?v=JFcVvjldSuA

Du som läser detta får gärna utöka listan på sådant jag glömt nämna!”