Infiltration av ideologi i samhällets alla områden

 Politisk aktivism, där den inte hör hemma

 Ingen har väl undgått att Carin Jämtin lämnat uppdraget som partisekreterare för socialdemokraterna. Hon kanske blev trött på att släta över och bortförklara, att väljarna inte längre litar på detta gamla arbetarparti.

Sida protesterar

Nu är hon chef för SIDAS verksamhet och styr över miljarder, där ideologin fått företräde framför behoven, vilka kloka personer varnade för vid hennes utnämning.

Efter att president Trump nekat abortutförande organisationer att få medel ur USA:s biståndsbudget, så förkunnar Jämtin att alla organisationer, som tvingas vika sig för detta dekret, för att rädda övrig verksamhet, inte skall få ett korvöre ur Sidas budget.

Jag vore tacksam om hon kunde förklara hur Sida då kan fortsätta att vräka ut biståndsmiljarder till Palestina, där abort är förbjuden?

Ibland passar det att protestera. I eget hus med ryggen rak kan man stolt förkunna att ”vi gör det som är rätt.”

Saudis kungar får fjäsk, Trump endast protest

Men bland Saudis kungar, var det knäpptyst när Jämtins feministiska vänner var utstyrda i sjal för att visa sin inställsamhet. Ingen protest hördes mot förtrycket av kvinnor, som kämpar för en gnutta jämställdhet. Så borta går det bra att göra fel. Både Angela Merkel eller Thresa May besökte samma envåldhärskare med huvudet bart.

Men i detta fall är det viktigare att protestera mot den ryslige Trump än att rädda liv, hos de som befinner sig längst ner i fattiga och utsatta länders sociala hierarki.

Politiker strävar endast efter mer makt, som främst sker genom skattehöjningar och infiltration av sin ideologi, med nyckelpersoner i alla organisationer av värde.

Skolan och universiteten har de redan förstört, där okunniga, men ideologiskt skolade får bestämma i dess styrelser. Denna utveckling har också förtunnat landets kunskapsbank.

Annika Borg, teolog och skribent, är en modig röst från kyrkan, som inte låtit den vänsterstyrda kyrkan bromsa hennes penna. Här skriver hon just om detta att ”aktivism i biståndsbranschen drabbar utsatta.”

Inlägget i Sydsvenskan avslutar hon med när bistånds- och hjälporganisationer politiseras och befolkas av aktivister är det utsatta medmänniskor som får betala priset.”

Resultatet är precis likadant av regeringens politik här hemma.

https://www.sydsvenskan.se/2017-07-14/aktivism-i-bistandsbranschen-drabbar-utsatta