Fakta och humor som vapen i invandringsdebatten av Merit Wager och Jens Ganman

Merit Wager, f 1946, finlandssvensk skribent, debattör är en av Sveriges mest kända bloggare sedan 2005. Hon har redovisat många faktauppgifter i invandringsfrågor som politiker och MSM sopat under mattan. Här är ett citat från hennes senaste inlägg, med länk från signaturen ”Peter.” 

Hon skriver om politiker, som lekt med våra pengar och som borde tvingas avgå utan fallskärm och utan så mycket som skuggan av en förmån.

Ensamkommande ”barns” kostnader

”….Sverige har det dyraste mottagandet av den här kategorin asylsökande. Varje person som säger sig vara under 18 år (han må vara 22, 28 eller 33 i verkligheten), behandlas i Sverige som ett ”barn” och inhyses mycket dyrt, ges fickpengar, ofta gymkort, biljetter till badanläggningar, tandvård, sjukvård, skolgång, reskort med mera. Till det kommer kostnaderna för god man, asylombud, asylprocessen och överklagandeprocessen. Samt kostnader för polisutrednings- och rättegångskostnader för dem som begår brott. Och kostnader för återsändande och startbidrag på 30.000 kronor per person för dem som återvänder frivilligt.

De flesta torde vänta på beslut i minst ett år, en del längre – upp till 1,5 år.

Den totala kostnaden per faktiskt och påstått ”barn”, det vill säga asylsökande under 18 år (som i de andra länderna kallas ”minderårig”) uppgå troligen till ca 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt, ca 2,2 miljoner kronor för dem som väntar i 1,5 år på asylbeslut….”

http://meritwager.nu/allmant/alla-som-suttit-och-lekt-joakim-von-anka-varenda-en-borde-avga-borde-tvingas-avga-utan-en-enda-fallskarm-och-utan-sa-mycket-som-skuggan-av-en-forman/

Intervjuer med HVB personal

Jens Ganman, f 1976, journalist, författare, artist är nog mest känd för sina satiriska diagram där han förklarar den svenska invandringspolitiken. 

Exempel:

På denna blogg förklarade han värnandet om yttrandefriheten utifrån kulturministerns agenda, den 23 maj.

Fler av hans underhållande diagram finns på denna länk:

https://www.google.se/search?q=jens+ganman+förklarar&sa=X&rlz=1C2OPRB_enSE549SE549&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj1qtmXloHUAhXFCSwKHdMZBbY

Här har han däremot intervjuat tre personer med erfarenhet från ensamkommande på HVB hem. De berättar hur det svenska asylsystemet fungerar inifrån, eller rättare sagt inte fungerar.

Några citat från en läsvärd artikel, som bekräftar många av våra misstankar och mer därtill.

 ”I princip kan man ljuga om vad som helst och alla myndigheter tror på det, eller åtminstone rättar sig efter det.”

 ”En stor del av problemet är sekretessen mellan myndigheter och avdelningar. Den gör det oerhört svårt att föra en vettig dialog om allvarliga problem.”

 ”Många gånger hörde jag andra asylsökande muttra ‘flyttar den där (afrikanen ) in så dödar vi honom’”…”

 Polisen verkar ängslig när de måste ingripa mot aggressiva och våldsamma asylsökande.”

 ”Jag skäms när jag tänker på hur man hanterar skattemedel på ett så slösaktigt vis.

 ”Ytterst få av de ensamkommande ungdomarna som jag träffat har varit under arton år gamla. Jag moraliserar inte över att de ljuger om sin ålder, det är sällan i ont uppsåt men det finns starka incitament till att göra det…

 ”De som inte tillhörde islam hade det rätt tufft på anläggningen. Det förekom mycket hot, speciellt mot kvinnor som kommit till Sverige ensamma, utan manlig ‘övervakare’ ”

 ”…Vid ett flertal tillfällen hörde vi de boende säga saker som: ‘Vi är i Sverige – vi gör vad vi vill!’ när vi sa till dem…”

 ”Det fanns flera kvinnor på flera av de arbetsplatser jag varit på som hade förhållande och sexuella relationer med ungdomarna. Cheferna var nästan alltid medvetna om detta men lät det pågå så länge det kunde döljas.

”…många unga män på mitt boende blivit hitsända av sina familjer för att tjäna pengar och sen kunna skicka hem dem… många av dessa unga män hade en enormt stor press på sig hemifrån. Det är ett problem som media ofta missar.” osv.

https://jensganman.wordpress.com/2017/06/12/det-har-kommer-att-spela-sd-rakt-i-handerna-rapport-fran-den-humanitara-stormakten/

Kommentar:

Frågan jag ständigt ställer mig är;

Beror detta asylhaveri på våra politikers enorma inkompetens eller har de i sin moraliska hybris lovat EU, FN och Bilderbergarna att Sverige får vara försöksland för massmigrationen med folkutbyte?

Inkompetensen är nog förutsättning för detta troliga löfte. Förmodligen går all energi åt till klättring på karriärstegen för personlig vinning. Deras arbetsgivare, folket, har de glömt för länge sedan. Gamla politiker som kämpade för folkhemmet skulle vända sig i sina gravar om de såg dagens egotrippade kollegor, som eroderar folkhemmet varje dag.

Min förhoppning är att det i framtida historieböcker kan stå om hur svenska kunskapslösa politiker med lojal media slösade bort Moder Sveas kapital med sin gränslösa flyktingpolitik

Ett land som tidigare var ett föredöme i världen och som efter årtionden av ohämmat slöseri med generationers pengar förvandlades till ett avskräckande exempel.

Vad tror Ni bästa läsare?

10 tankar kring ”Fakta och humor som vapen i invandringsdebatten av Merit Wager och Jens Ganman

 1. Här är i alla fall en tendens till uppvaknande av A.Ygeman – men det går inte att
  lita på att han är ärlig – det är hur som helst alldeles för sent, denna godtrogenhet, aningslöshet , naivitet som präglar vår statsledning, och givetvis beröringsångest mot
  islam och islamiseringen – att inte orsaka s.k. stigma., trampa dem på tårna.

  Fr.o.m. idag ska varje politisk debatt/samtal handla om detta, journalisterna ska kunna och våga ”ställa på” politiker och representanter för samhället – ” är det så här vi ska ha det ? -vad är ditt förslag?´…os.v. Almedalen i vardande , perfekt.

  ://omni.se/ygeman-om-extremismen-i-sverige-orovackande/a/qqRPO

 2. Ja , tänk att vi ska ta det som en normalsituation enl. Säpo-chefen – det nu uppkomna läget med tusentals jihadister /IS anhängare i landet som vi dessutom har försörjt( om inte så deras föräldrar) och säkert fortfarande försörjer – det ska vi aldrig aldrig acceptera ! – tyvärr lite svårt med humor fn. läget är alldeles för allvarligt.
  Ni kan höra S.Löven när han med eftertryck säger ” vi kan aldrig garantera att inget dåd kan ske”. – så klart han garderar sig inför kommande terrordåd.

  Vi hyser i vårt land så många oönskade individer!

 3. Läser idag Säpo säger att i Sverige finns tusentals IS anhängare. Bara för någon månad sedan nämndes några hundra. Landet verkar gå utan någon styrning. Det är förbaskat otäckt.

 4. För mig är det helt tydligt att Sverige måste strypa invandringen för att ha en möjlighet att få ordning på samhällets allvarliga problem. Utanförskapsområden skapades och ökade i antal redan vid lägre invandringsvolymer än de vi har idag.
  Till råga på allt elände har man nu börjat flyga immigranter från Grekland och Italien till Sverige. Beslut av EU om fördelning av de välfärdsimmigranter som bl.a. svenska kustbevakningen är med och plockar upp utanför Libyens kust.
  Det måste också bli ett slut slöseriet med bidrag och skattemedel som beskrivs i Merit Wagers artikel och även t.ex. nu i Rebecca Uvells granskning av Folkbildnings institutets affär med Ibn Rush.
  Det duger inte att ha en regering som bara höjer skatter och låter slöseriet fortsätta.

 5. Har med stort intresse och förskräckelse/förbannelse följt Merit W.s blogg i ca 7 år.
  Hon är så skicklig och vass och orädd .
  I ett annat samhälle borde hennes texter vara ledstjärna för politikerna – men knappast.

  Tänk bara att en sådan regel som efterlevandepension utbetalas till ”barnen” efter endast muntligt intygande att en förälder inte längre är i livet.
  .. eller som min egen kommuns beskrivning på hemsidan betr. de s.k. ensamkommande
  efter de två åren – ” när de sedan kommer ut till eget boende” – kan tolkas som att det är en självklarhet att de har en gräddfil till egen bostad , men fortfarande med
  stöd från kommunen , bl.a. hyran betald etc… Våra egna ungdomar då ?
  Anm. reservation för absolut fakta.

 6. Slutnotan gällande flyktinginvasionen 2015 kommer att visa sig i kommunernas räkenskaper med full kraft i början på 2018, det kommer inte att bli roligt. Lycka till Sverige.

 7. Din fråga som du ställer dig. Är helt riktig Sverige är ett lätt land att göra folkutbyte på. Vi svenskar är så fromma att lura. Märker kanske när det gått för långt.

  1. Ja, svenskarna vill bara vara till lags. Löfvén solar sig i glansen från EU och globalisterna. Gör som de säger. Säljer ut Sverige för att få beröm av dem.Han suktar bara efter glorian Våra politiker har sålt ut Sverige för egen vinnning

 8. Det är nog inte många som med eget namn vågar tycka nånting! Det blir precis som med mig att yttra sig under pseudonym. Annars mister man vänner och till och med släktingar och familjemedlemmar! Jag håller i alla fall med fullt ut i detta inlägg!

Kommentarer är stängda.