Fler kvotflyktingar, Danmark säjer nej, men Sverige ja.

Fakta från FN
”En kvotflykting är en person, som registrerats av FN:s flyktingorgan UNHCR, som bedömer vilka flyktingar som är i behov av ett nytt hemland.
UNHCR presenterar sedan dessa för något av de cirka 25 länder i världen – varav ett är Sverige – som tar emot kvotflyktingar.
När en kvotflykting kommit till Sverige ska Migrationsverket hitta en lämplig kommun där personen kan bo.”

Danmarks ledare har verklighetskontakt, medan Sveriges lever i det blå.

Danmark:
Så här säger Danmarks migrationsminister Inger Stöjberg: Inga fler kvotflyktingar till Danmark, nu är det helt enkelt fullt.
Förslaget har brett stöd i Folketinget av bland annat socialdemokraterna.

Sverige:
Sverige åtar sig att ta emot fler kvotflyktingar.
– Vi går från 1900 till 5000 på några år. Det är mycket i internationella sammanhang, säger statsminister Stefan Löfven (S).

stefan-lofven-fn

För är man medarrangör till president Obamas möte om flyktingkrisen i FN, så måste statsministern självklart visa sin tacksamhet med ny generositet, så att Sverige lever upp till sitt rykte om landet med gränslös humanitet.

3 tankar kring ”Fler kvotflyktingar, Danmark säjer nej, men Sverige ja.

 1. Till Sverige har kommit t.o.m. augusti i år ca 20 tusen asylsökande -vilket är ca 8-10 ggr
  fler än till våra nordiska grannländer. Varför? jo bl.a. för att vår generösa hållning fortfarande är en sådan ”magnet” ute i världen och att den s.k. gränskontrollen i sydsverige är mycket blygsam enligt vittnesmål från inblandade personer (polis tull).
  – Heja Danmark som trots låga tal verkligen förstår vilka problem detta medför och framförallt invandring från muslimska länder vilket är en självklarhet ,borde vara för alla ledare i väst med lite sunt förnuft.
  -Islamiseringen måste motarbetas på alla håll o kanter – det finns inga ”ja men” när det gäller denna oåterkalleliga ödesfråga – tänk att vara med och betala för islamiseringen via skatten , genom försörjningsbidragen och vidare bidrag till trosamfund , föreningsbidrag o.s.v. – hur känns det ?

  Det finns en sådan aningslöshet i samhället över vad som väntar framöver.
  Personligen inhämtar jag dagligen kunskap i detta ämne – islam ska aldrig tillåtas
  påverka vårt samhälle (önsketänkande)-men tyvärr för sent – politikerna som låtit detta ske genom åren borde ställas till svars.
  -Jag vill inte dela samhället med islam – undviker all tänkbar kontakt /konfrontation ute i det offentliga rummet, i butiker eller vad som!
  Islam ska aldrig ,aldrig betraktas som en del av civilsamhället.
  – Svenska Kyrkan är en stor svikare -jobbar för dialog över religionsgränserna – ex.
  Fisksätra, Nacka med en delad fastighet –kyrka/ moske´.
  -I min kommun finns sedan många år ett interreligiöst råd som ska verka för dialog.
  Ok, det var en utvikning – gränserna måste stängas!

 2. Det finns ju olika typer av korruption, faktiskt. Jag är inte principiell motståndare till att ta emot politiska flyktingar. Men nu är det faktiskt så att Göran Persson för att täcka upp för kapitalets finanskris beslöt sig för att lätta pensionsfonderna på en ofantlig stor summa hopsparade pengar. Till råga på eländet skrev han en bok : Den som är satt i skuld är icke fri. Mot bakgrund av hans påstådda politiska värderingar är detta väl det största politiska svindleriet i modern tid? Så flyktingar är välkomna när det finansiella läget tillåter som det brukar heta (åtminstone vad mig anbellangar)

  1. Kvotflyktingar är ok, tycker jag men innan dess , måste de som inte har skäl att stanna lämna detta landet.

Kommentarer är stängda.