Vänd på ”kuttingen” i integrationsdebatten!

Ett känt fenomen som används för att vi skall kunna se saker i ett nytt perspektiv är att använda så kallade ” ideom.”

I Wikipedia står följande definition om ideom:

”Idiom betyder språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart.
Idiomatisk innebär något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt.
Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk som en ”infödd.”

…..Bland nybörjare i ett språk är idiomen bland det svåraste att få grepp om, eftersom de sällan finns listade i böcker och ordlistor, utan bara förutsätts att man känner till. Språkläroböcker tar oftast bara med de allra mest vardagliga och vanliga.

Exempel på ideomatiska uttryck:

-Det gick som smort (det gick mycket bra, inga problem uppstod)

-Klart som korvspad (något som är mycket tydligt och som alla borde inse)

-Storm i ett vattenglas (att överdriva kraftigt för att få något att framstå som viktigare än det egentligen är; gräl om något oväsentligt)

-Vara på smällen (att vara gravid)

-Ingen fara på taket (inget katastrofalt som hänt, trots ett problem)

-Ingen ko på isen (inget omedelbart problem)

-Komma till skott (sätta igång)

-Kratta i manegen (förbereda någon inför vad som ska hända, preparera, lobba lite för)
Sitta ner i båten (avvakta, ta det lugnt)”

Ett annat exempel på ideom är att vända på kuttingen/steken/korten.

u-svang

Detta används ofta beträffande könsroller, för att synliggöra orättvisor/orimligheter.

Följande citat kommer från Språktidningen (spraktidningen.se) september nr 2011.

Artikelns rubrik var ”Varför vänder man på kuttingen?”

”Man kan även se en kutting – ett mindre kärl, en kagge eller en tunna – i vilken bland annat brännvin förvarades. Brännvinstunnan vändes ibland upp och ner för att man ville veta om det finns något kvar i botten; man vände på kuttingen. Numera används uttrycket bildligt när man vill se saker i ett nytt perspektiv”

Här vänder bloggaren Tobias Svensson på ”kuttingen” i integrationsdebatten för att läsaren skall se det absurda i den svenska integrationspolitiken.

Citatet kommer från ett blogginlägg (2016-09-03) med rubrik:

”Posörerna bjuder återigen på ohämmat frosseri”

”……Eftersom vårt etablissemang föraktar allt som är europeiskt, måste vi kanske vända på korten för att visa hur absurd denna mentalitet är.
Föreställ er en svensk familj som flyttar till Irak. De trycker upp stora kors i ansiktet på alla de möter, de kräver fläskkött i skolorna och de hävdar envist sin rätt att bada i bikini överallt. De kräver statsbidrag för uppförande av kyrkor och särskilda skolor där de slipper majoritetsbefolkningen.
Alla irakiska politiker och medier går då samman och förklarar att det verkar helt rimligt och att alla irakier bör integreras i det nya och spännande svenska.
När den svenska familjen kastar sten mot räddningstjänst, plockas allehanda irakiska tyckare fram som förklarar att det är helt i sin ordning och nog beror på ekonomiska faktorer och rasistiska strukturer.
Nej, sådant sker naturligtvis endast i den självföraktande västvärlden…..”

Detta borde få även den mest rabiata vänsteranhängare att vakna, men icke.
Rasistiska strukturer, identitetspolitik och kulturrelativism är ett sömnmedel inom vänstern, för att slippa se verkligheten. Effekten av dessa tomma fraser är starkare än propavan!

Fler intressanta inlägg finns på http://tobbesmedieblogg.se/