Den nya adeln sover sött, medan media yrvaket sätter sig upp…

Efter många år av ensidig berikningsindoktrinering av invandringens lönsamhet, börjar nu även traditionell media att vakna till, när verkligheten är uppenbar för alla utanför Rosenbad.

På Expresen.se finns i dag en intressant artikel i serien ”Utanförskapet inifrån”
Dagens rubrik är ”Ett parallellt samhälle växer fram”
Text: Federico Moreno. Foto av Anna Karin Nilsson.
Besök i Botkyrka, Hallunda och Norsborg utgör underlag.

Hasch säljs öppet i centrum och under ytan finns kriminalitet som styrs av mäktiga maffiafamiljer, vars representanter kuppats ända in i riksdagen tack vare politikers naiva aningslöshet och behov av invandrarröster.
Allt förpackat i lådan om humanitet, mångfald och allas lika värde. Att hållfastheten i lådans botten varit skral är nog inget som nämns i dagens Almedalstal.

Jag blev redan för 30 år sedan medveten om vilka enorma svårigheter som väntade i invandrings kölvatten.
Minns att jag redan i slutet på 80-talet blev hotad med anmälning av två mycket aggressiva söner till en kvinna som besökte mig på vårdcentralen för diffusa problem i rörelseapparaten.
Hon krävde alla upptänkliga hjälpmedel, som numera är borttagna från hjälpmedelslistan.
Enda problemet var att det inte fanns något fel på patienten efter noggrann undersökning och olika tester.
Visst, jag har också under min yrkestid haft svenskfödda som önskat hjälpmedel som de ej varit berättigade till, men majoriteten accepterar förklaringar om reglementet.
Men anklagelser om främlingsfientlighet och hot om anmälningar var betydligt vanligare hos utlandsfödda patienter.
Detta är ytterligare en anledning till att många socionomer i dag inte längre orkar jobba kvar i sin verksamhet. Men om detta skall vi inte berätta.

Under några år som företagsgymnast med ansvar för hemtjänstens personal, minns jag två kvinnor som vid skilda besök, grät över sin tunga arbetssituation med orimliga krav från söner till sina utlandsfödda mödrar.
”De knäpper åt oss med fingrarna och behandlar oss som pigor…”

Majoriteten av invandrare som fått permanent uppehållstillstånd tillhör de bättre bemedlade i sina hemländer och har definitivt inte nåtts av någon Du-reform och allas lika värde. De är uppfödda i ett herrskap och tjänstefolkssamhälle. Där en bakgrund som herrskapsfolk bidrar till orimliga krav på bidrag och service och i vårt undfallenhetssamhälle brukar det gå bra.
Men att för 30 år sedan nämna om dessa svårigheter var lika med att dra på sig föraktfulla blickar och bli förklarad som icke kulturkompetent.
Det är alltid lättare att vara snäll med en offentlig plånbok än med sin egen.
Kanske är detta också en förklaring till politikernas välvilja mot invandrare och ovilja mot den egna befolkningen.
Herrskapsfolket har i alla tider hittat fram till varandra oavsett kultur och gränser.