Lästips!

Flyktingkris, grupptryck och mediekritik.

I SVD debattforum 2016-03-27 skriver den mycket kunnige och respekterade Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet om hur ”Flyktingar kan knäcka EU”.

I ingressen står ”Flyktingkatastrofen har gjort det tydligt att EU bygger på en dröm om liknande värderingar som inte stämmer. I stället för att hantera situationen gemensamt, driver EU isär i växande ovänskap där grannar anklagar varandra. Ledare i Tyskland och Sverige bör rannsaka sig själva.”
I slutet på debattartikeln skriver Stefan Hedlund ….”Vad flyktingkrisen nu visar är att myten om gemensamma värderingar inte ens höll på hemmaplan. Tyskland och Sverige har gått i bräschen för en politik som som få andra velat veta av, grundad på värderingar som som få andra velat bekänna sig till. Angela Merkel och Stefan Löven stora personliga skuld i denna tragedi ligger i att de så envist vägrat inse att deras egna moraliska värderingar inte delas av andra, och att försöka att tvinga andra till samsyn inte hade förutsättningar att lyckas.
Om alla medlemsstater faktiskt hade tagit sin del av den gemensamma bördan hade konsekvenserna varit fullt hanterliga. Men att provocera fram en massiv flyktingström på grundval av falsk förespegling om att alla andra faktiskt skulle följa det svensk-tyska exemplet var så djupt oansvarigt att ansvar faktiskt borde utkrävas.”

Tänk om statsministern kunde ersätta sin nuvarande rådgivare i flyktingfrågor, Henrik Arnstad med Stefan Hedlund!
Henrik Arnstad är journalisten som omhuldas av regeringen trots sina stora akademiska brister, hans flytande CV och låga trovärdighet i forskarvärlden och i akademiska kretsar. Men med de rätta politiska åsikterna kan man komma långt i politikens finrum!

Att ansvariga politiker för flyktingkrisen i Europa skulle ta till sig Abraham Lincolns kloka ord är föga troligt; ”Man kan lura folket en lite stund och man kan lura en del av folket hela tiden, men man kan aldrig lura alla hela tiden.”
Men när verkligheten blivit deras största fiende, ökar hoppet.

Om grupptryck
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/lat-inte-en-krona-ga-till-is-aktivism/

Om mediakritik
http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.3037109-teodorescu-hur-modiga-vagar-vi-vara-egentligen-