Känsloreportage stjälper mer än hjälper riktiga flyktingar

Medias fördömande av en SD:s politikers twitter kommentar om att små flyktingbarn kan liknas vid grisar är helt rätt, inga ursäkter finns för att sådant uttalande, det gör oss bara bedrövade.
Däremot skulle jag önska att media vore lika observant på nedvärderande uttalanden och gärningar mot svenskfödda medborgare, unga som gamla och alla sextrakasserier mot unga kvinnor, som numera fått sin utomhusradie starkt begränsad.
Men här råder stor återhållsamhet med fakta och inflation råder i bortförklaringar.
Den historiska kunskapen visar på stora luckor hos feministerna till vänster och deras politiker, när de nu försöker smeta ut Mena ländernas medeltida kvinnoförtryck på alla svenskfödda män.
Elever på en skola i Kristianstad är numera rädda för våld och trakasserier av nyanlända skolkamrater, men de får av rektor endast höra att de måste visa förståelse för att ” dessa barn kan ha varit med om fruktansvärda saker.” Således skall de svenska eleverna få vara slagpåse, för att fega och politiskt korrekta rektorer inte vågar sätta ner foten, trots föräldrars oro och klagan.
Vi minns alla den gripande bilden på den treårige Aylans tragiska drunkningsdöd under fjolåret, som gav berättigat känslosvall i hela världen.
Strax efter denna händelse kom andra uppgifter fram från utländska källor, om att det finns många luckor i den överlevande faderns berättelse.
En kvinna som var med på flyktingbåten, Zainab Abbas, förlorade två av sina barn och hävdade bestämt att Aylans pappa, Abdullah Kurdi, själv var människosmugglare och ansvarig för resan när båten slog runt. (Australienska nyhetskanalen Network Ten, Wall Street Journal)
I början på året åtalades Alyan Kurdis pappa i Egypten för vållandet till annans död och det fastslogs att han själv var människosmugglare på den aktuella båten över Medelhavet.
Orsaken till familjens resa var att fadern lockades av det svenska beslutet om fri tandvård för flyktingar. I Turkiet där familjen bodde och saknade flyktingskäl, fanns inte möjlighet till denna förmån.
När vår vice statsminister Åsa Romson jämförde tragiken på Medelhavet med Hitlers förintelseläger, så tar man sig för pannan över samma historielöshet som vännerna till vänster besitter. Miljöpartiet har i hög grad bidragit till alla så kallade pullfaktorer, som lockat ut migranter på Medelhavet till välfärdslandet Sverige, men den insikten finns inte hos verklighetsfrånvända miljöpartister.
Våra journalister får mycket lågt förtroende av allmänheten i olika undersökningar, precis som arbetsförmedlingen och detta borde mana till mer eftertanke om arbetssätt och mindre av bortförklaringar.
Den rödgröna journalistkårens främsta syfte verkar vara att locka fram känslor hos läsaren, allt för att sälja fler tidningar. Känsloimpulser når hjärnan mycket snabbare än fakta från högre centra i hjärnan.
Men det är ingen riskfri strategi, för med tiden uppstår empatiutmattning hos läsaren av alla gripande flyktingreportage.
När fakta och bakgrundskontroll lyser med sin frånvaro så blir medias agerande endast en bumerang, som på sikt gör det svårare för riktiga flyktingar att nå fram till Europa.