Är sjal, huvudduk viktigare än hygien på våra sjukhus?

Ett brev till

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Regeringskansliet
10333 Stockholm

För kännedom

Undertecknad har lång erfarenhet både som vårdgivare och som patient.
Jag har arbetat med många duktiga kollegor med utländsk bakgrund, som utfört ett mycket professionellt arbete och har även samma erfarenhet som patient.
Mycket har hänt i förbättringsarbetet mot ökad säkerhet och vårdkvalité på våra vårdinrättningar.
Målet är att obehöriga ej skall komma in på sjukhusens avdelningar, varken de som går på två ben eller som har fler och bara syns på en agarplatta, så långt det nu bara är möjligt.
Visserligen känns det tomt och övergivet i nybyggda, och mer ”slutna” korridorer, men vi patienter med täta kontroller lär oss snabbt att hitta och förstår säkerhetsaspekten (Linköpings universitetssjukhus).
Beträffande hygienrutiner har också mycket hänt, sedan jag för några år sedan slutade min tjänst för pensionärslivet.
Numera är det korta ärmar, som gäller för all personal i vårdarbetet och desinfektion finns i varje sal.

– Men vad jag inte förstår är varför undantag beviljas utifrån kultur och religion beträffande klädsel hos kvinnliga elever/personal från andra länder under vårdarbetet?

Långa, privata sjalar i flera varv runt huvudet och vit rock med långärmad tröja under, kan vara vårdklädsel, när kvinnors hår/armar inte får visas. Men dessa privata tillbehör kan innebära både minskad hygien och öka risk för smitta.

Under denna vecka ha detta hänt mig vid två olika tillfällen vid mina besök i vården.
En gång under provtagning på en vårdcentral av en elev med denna klädsel och en gång vid möte i en korridor på sjukhuset där svårt sjuka och sköra patienter vistas.

– Har kvinnors önskemål med att dölja sitt hår större prioritet, än att skydda sköra patienter som redan kan ha tappat sitt, från onödiga bakteriella risker?

Jag anser att detta borde gå att lösa, inga privata kläder i det direkta vårdarbetet skall tolereras oavsett vårdgivarens kultur/religion.

– Varför inte erbjuda kvinnor som önskar skyla sitt hår, en ny operationsmössa varje dag, i stället för privata sjalar?

Jag förstår att det är viktigt att nyanlända snabbt kommer in i utbildning med arbete som mål, men inte på bekostnad av svårt sjuka patienter.

Ett annat problem är elevers, ofta nyanländas – dåliga språkkunskaper och svårigheter att rätt tolka kroppsspråk/mimik hos sjuka och gamla, som också kan höra dåligt. Tolkning av kroppsspråk kan ha kulturella skillnader och behöver inte ha samma innebörd i till exempel Sverige som Somalia.
Jag har, utöver svår grundsjukdom, en hörselnedsättning och då är det extra viktig att kunna höra vad personal och elever i vårdarbetet säjer.

Om undantag ständigt görs från medicinska aspekter, då hjälper inget säkerhetsarbete i världen.
Detta får inte bli de praktiska konsekvenserna av regeringens så kallade ”snabbspår.”

Anmält till inspektionen för vård/omsorg, IVO. Lex Maria under ”händelser som kan medföra vårdskada” 2016-02-20. Referensnummer: 160220-000000.

Kopia: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström

2 tankar kring ”Är sjal, huvudduk viktigare än hygien på våra sjukhus?

  1. Bästa vän och granne.
    Som alltid slår du huvudet på spiken med väl valda kommentarer av egna upplevelser.
    Hoppas innerligt att ditt inlägg når dit, där det kan få verkan.
    Kram Kersti

Kommentarer är stängda.