Ångest – bästa förklaringen

Wikipedia: ”Ångest är ett sinnestillstånd som karaktäriseras av stark rädsla, nervositet eller oro, vare sig det är starkt situationsbetingat eller inte, men som inte beror på faktiskt hot eller överhängande fara.” Den här enkla och pedagogiska förklaringen fann jag i en dagstidning för många år sedan. Författaren heter Martin Hedén. ” Så sitter de äntligen … Fortsätt läsa Ångest – bästa förklaringen