Kategoriarkiv: Miljöpartiet

MILJÖPARTIET –  FÖR SÄMRE MILJÖ!

I detta gästinlägg punkterar Jan Ivarsson politiskt obunden, mycket elegant, miljöpartiets satsning på miljön i valrörelsen. Kanske om Fridolin inte visar sig så mycket, finns en chans att de klarar riksdagsspärren?


………………………………………………………………………………………

Man måste säga att MP bedriver en ärlig politik. Partiet förkunnar att en av de främsta frågorna det vill driva är mer invandring. Så kan man göra när man har olika värderingar för den egna ekonomin och landets. Man utgår från att sämre BNP per capita inte skall påverka politikers ekonomi. Det är andra som skall bidra till politikens internationella solidaritet, som om partiet valts för representera världen och inte svenskarna.

Miljöpartiets politik innebär ökad belastning på landets välfärd och miljö!
Fler människor som inte behövs i produktionen innebär ökad belastning på ekonomin och står i bjärt kontrast till hållbar utveckling. Dessutom saknas bostäder. Sådana saknar nysvenskar förmåga att bidra till, men de har förtur i bostadsköerna för att inte försvåra folkutbytet.

Miljöpartiet stöder i regeringen en politik som lett till bättre ekonomi för arbetslösa invandrare än för svenska pensionärer med låg pension, trots att de har arbetat hela livet eller tagit hand om sina barn då barnomsorg inte fanns. Svenskar som inte kan betala hyran riskerar att hamna på gatan. Invandrare kan få bostad i villor som kommuner inköpt för deras behov. Det är miljöpartistisk politik.

Sveriges jordbruk svarar inte ens för halva livsmedelsbehovet. Importen räcker högst en vecka. Det är en av förklaringarna till att befolkningen i nordiska länder inte är så stor som i sydligare länder. I Norden behöver man samla i ladorna för vinterns behov. Sådana tankar bekymrar inte MP. Planering för föda och uppvärmning under vintern har stimulerat nordbors intellekt. Det bidrog till utbildning och en stark stat för sammanhållning. De insikterna håller nu på att förloras. Landet går mot klansamhällen och andra värderingar som svenskar lämnade för århundraden sedan. Kvinnofrågor som stått högt på agendan visar på fundamentala motsatser i miljöpartiets politik.

Miljöpartister bortser från invandringens inverkan på miljön genom ökade flygresor. Miljöbelastningen ökar med flygtransporter av människor som skall fylla Sverige och genom deras semesterresor till länderna de lämnat. För att inte tala om alla flygtransporter för livsmedel. Få nysvenskar äter julgris, surströmming eller lutfisk som var tidigare generationer svenskars sätt anpassa sig till lokal föda och metoder att lagra för vinterbehov.

Media berättar att miljöpartiet mist halva antalet medlemmar. Det kan vara en fördel. Det räcker att partistyrelsen är medlemmar. Då riskerar de inte besvara obekväma åsikter. Det viktiga är att väljarna inte halveras och därmed det statliga partistödet. Det är det enda partiledningen behöver oroa sig över för att framgent kunna fortsätta avveckla landets välstånd.

Tankar om forna miljöpartiet

Reflektioner om forna miljöpartiet kom från en mejl vän. Miljöpartiet, som Birger Schlaug var med och bildade, hade mer likhet med den gamla högern, än med vänstern. Skillnad råder mellan människors och kapitalets frihet. När kapitalets saknar tyglar, som i dag, då raseras det goda samhället. En ny tankefigur om samhället lanseras och jämförs med Rudolf Steiners tankar om ”Det tregrenade samhället”

…………………………………………………………………………………………………….

 ”Birger Schlaug är exempel på en grön strömning, som verkar ha mer gemensamt med klassisk konservatism (där Försiktighetsprincipen är ledstjärnan), än med vänstern.

Det var Schlaug som på sin blogg berättade att vårt första miljöparti var gamla Högern. Den tog f.ö initiativet till bildandet av Naturskyddsföreningen.

Därför känns det så fel, när vissa buntar ihop kärnkraftsmotståndarna med tokvänstern, eller hånar dem som varnar för den av människans framfart delvis betingade klimatförändringen. Klassisk konservatism står inte emot den gröna strömning, vilken ogillar globalismen. Birger talar också om, att frihet för människor är en sak, och frihet för kapital är en annan. När kapitalet släpps helt fritt kan det rasera det goda samhället.

För egen del har jag instiftat en tankefigur: “Kryddburksmodellen”. Frankrikes flagga bär Franska revolutionens färger: Blått för Frihet. Vitt för Jämlikhet. Rött för Solidaritet (förr Broderskap). Rätt dosering av varje krydda ger en härlig soppa!

Jämför även med Rudolf Steiners tankar om Det Tregrenade Samhället. Hittills har jag inte sett något teoretiskt system som slår Tregreningen.

Men Steiner sa: “Tro inte på vad jag säger, utan pröva det istället!”. Han såg sina förslag blott som skisser. I Järna sägs antroposoferna ha provkört “Tregreningen” i de företag de driver. Utfallet vet jag inte så mycket om. Men jag förstår att alla idéer är beroende av moralen hos dem som ska förvalta”.

—————————————————————————————————

Vad finns kvar av forna miljöpartiet i dag? 

Att makt korrumperar vet alla, men miljöpartiets muslimkramande och svek mot sina ideal är svårslaget. Forna miljöpartister måste ha magknip varenda dag.

Lästips!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner