Kategoriarkiv: Islamisering

Socialdemokratin med Stefan Löfven hotar demokratin och rättsstaten

Av Olle Ljungbeck, som i detta inlägg visar på statsministerns obefintliga ledaregenskaper och stora makthunger. Medlet till fortsatt maktinnehav är invandringen, där deras representanter i identitetspolitikens namn lätt får framträdande befattningar inom politiken, som i statliga verk och myndigheter. Att deras klankultur med medeltida värderingar krockar med våra egna och raserar både demokratin och rättsstaten bekymrar inte Löfven. Makten framför allt är hans motto.

—————————————————————————————-

Socialdemokratin har med Stefan Löfven blivit ett hot mot demokratin och rättsstaten. Därmed hotar också partiet ditt och mitt och övriga medborgares liv. Eftersom Löfven eftersträvar makten mer än allt annat kan han gå hur långt som helst för att behålla denna. Inte minst visar han detta genom sin uppgörelse med L och C. Genom denna allians är han på väg att helt ta avstånd från socialdemokratiska ideal.

Ett sådant avståndstagande är redan aktuellt. Nämligen att slopa hyresregleringen.

Genom denna överenskommelse med L och C vill han stärka sin makt och därmed fortsätta att riva ner vad S tidigare byggt upp. Men det är inte enbart genom ett närmande till dessa två allianspartier han vill stärka och öka sin makt.

Eftersom han är den som i stort sett öppnade slussarna för hundratusentals islamister – varav ett stort flertal är analfabeter och många terrorister – att invadera vårt land, hade han självklart en mening med detta.

Eftersom maktbegäret är det som styr honom i alla sammanhang räknade han tidigt ut att om han kunde värva flertalet av dessa individer till sitt parti skulle han på sikt också säkra makten för sig själv och partiet.

Att dessa människor har en kultur/religion och värderingar som går stick i stäv med vad vi kallar för civiliserade samhällen intresserar honom inte. Makten och inget annat kan få honom till vilka antidemokratiska beslut som helst.

Detta fullkomliga ointresse att värna om demokrati och rättsstaten, och därför till partiet endast knyta demokrater och personer som värnar dessa och inte terrorister blir tydligare för varje dag.

Allt fler invandrare från muslimska länder som blivit socialdemokratiska partimedlemmar och politiker börjar mer och mer synas i sammanhang där de bryter mot svenska värderingar och svenskt rättsmedvetande.  Istället utgår de från sina inhemska  antidemokratiska och auktoritära, men också inte minst sina kvinnokränkande värderingar då de agerar i sammanhang, som hänger ihop med de politiska uppdrag de fått genom sitt medlemskap i det socialdemokratiska partiet.

I många fall har dessa personer en ställning i sin invandrarkrets som gör att de som tillhör denna lyssnar och ofta följer deras råd och förslag.

Det kan t ex gälla val av parti. Socialdemokratin och inte minst Stefan Löfven har insett att genom att ge dessa mera framträdande invandrare politiska uppdrag oavsett om de är islamister etc så kan dessa dra till sig mera vanliga invandrare som medlemmar i partiet. 

Jag tvekar inte en sekund att påstå att det är en medveten strävan från Löfven att rekrytera sådana personer med auktoritet inom islam som pga av sin status inom invandrargruppen (klanen) kan dra medlemmar till socialdemokratin. Det allvarliga är ju att dessa individer har kvar såväl sina antidemokratiska värderingar som rättsvidriga normer för rättskipning, äktenskap, barnuppfostran etc.

Att det är så, börjar mer och mer synas i medierna. Inte minst vad gäller förhållanden som har med nämndemannaskapet och därmed också rättssystemet att göra.

Nyligen friade två invandrade nämndemän en person som klart och tydligt gjort sig skyldig till brott mot en kvinna. Deras försvar av mannen var helt i strid med svensk rättsutövning. Det är synnerligen vanligt nu att invandrade politiker inte minst inom socialdemokratiska partiet syns i medier där de agerat helt i strid med demokrati, och enligt det svenska rättsmedvetandet och rättssystemet. Detta är så allvarligt att riksdagen och rättsmyndigheterna borde agera.

” Jag betraktar mig inte som en landsfader”!

När han får frågan om han betraktar sig som en landsfader förnekar han detta. I stället svarar han; “Man får aldrig tveka om sin ledarroll”. Man kan inte annat än häpna över hans visade fräckhet när han gör detta uttalande. Han har ju aldrig intagit en ledarroll som gör skäl för namnet.

Oavsett vilka brott invandrare stått för har han aldrig visat något ledarskap för att stävja detta. Tiotusentals svenskar har sammantaget mördats, våldtagits, rånats, slagits, terroriserats utan att han en enda gång visat något som helst ledarskap. Skjutningar och bränder får passera i stort sett utan att han lyfter ett finger. I stället tar hans parti emot fler och fler av dessa individer som vill störta det svenska samhällssystemet.

Att därför tala om att han besitter ledarskap är en lögn. Men inte nog med att han trots sitt påstådda ledarskap gjort Sverige till en av de farligaste platserna för det egna folket så sviker han ytterligare på en mängd andra områden.

Äldrevården, äldreboenden och  sjukvården. 

Redan nu i tidigt skede av Coronan kan man påstå att rubricerade vårdområden havererat. Det råder ingen som helst tvekan om att den som skall ställas till ansvar för detta är landets statsminister Stefan Löfven. Ni kommer väl ihåg hur denne förstörare av det svenska samhället lovsjöng tillgången på personal till dessa områden som i stort sett är analfabeter. Han ljög totalt om deras förutsättningar för att klara uppgifter som vårdnadsgivare.

Vi har sett resultatet nu. Inga språkkunskaper, ingen vilja att följa de krav hälsomyndigheterna ställer på dem som skall vårda nämnda grupper. Inte minst bryter de mot kraven på att inte röra sig i för stora grupper och därmed sprida Coronan till de grupper de “vårdar”.

Statistiken visar tydligt att Löfvens räddande änglar orsakat massdöd bland sjuka och äldre. Statistik: Av de 2586 döda i nuläget den 1 maj är 2153 över 69 år och 433 mellan 0 och 69 år. Tror någon verkligen att dödstalen (som kommer att bli mycket högre) för de över 69 år  skulle varit så höga om annan utbildad, språkkunnig och sådana som lytt hälsovårdsmyndigheterna råd varit vårdare i stället för Stefan Löfvens änglar?

Utmärkande för Stefan Löfvens personlighet och helt i motsatsförhållande till att han skulle vara en ledare är hur han hanterar problem. I stället för att ta tag i dessa och agera skjuter han dem på framtiden genom att tillsätta en utredning som det tar normalt två år för att komma fram till handling. Att någon svensk därför kan sätta sin lit till denne handlingsförlamade och obegåvade person är omöjligt att förstå. Så Svensson om Du fortsätter att ge denne dilettant och katastrof din röst är Du medskyldig till Sveriges förfall och nedgång på alla områden.

Du stöder med andra ord en person som är skyldig att göra allt vad som står i hans makt för att rädda Sverige och svenska folket från den katastrof som redan är här men kommer att bli än värre med Löfven som statsminister.

Du kan därför inte svära dig fri när det även bland dina närma anhöriga skördas offer för inte enbart Coronan utan alla de våldsdåd vi – svenska folket – varje dag utsätts för av Stefan Löfvens nya medlemskader.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

………………………………………………………………….

Nu är även muslimska brödraskapet med i försvaret.

Läs om detta förnedringsrån, Ni som röstat på Löfven och hans Jökar!

”Den 10 februari gick Ile Kristensson ut på Facebook och berättade vad hennes son utsattes för i lördags. Hon larmades på kvällen om att komma till lekplatsen där de bor. När hon kommer fram möts hon av en scen ”man inte vill se någonsin i sitt liv”. Hennes son stod där ”utan kläder, skräckslagen och gråtandes av smärta….
Utan kläder, skräckslagen och gråtandes av smärta står han där framåtböjd. 3 killar i 16-18 årsåldern har slagit honom i magen, huvudet, piskat honom med hans egna bälte över ryggen och benen. Han har bönat och bett om att de skulle sluta och de svarade skrattande ”vi har bara börjat”.

 Nu går skam på torra land, när pyromanen själv kräver ökat brandskydd.

Liberaler med Nyamko Sabuni skrev i Aftonbladet den 11 januari ”Barnrånen ökar- samhället sviker” med krav på en kriskommission.

Det är så dags nu, när partiet halkat ner under riksdagsspärren och deras nya partiledare aldrig vet vilket ben hon ska stå på.

Om det är några som svikit under årtionden, så är det liberalerna som mässat om öppna gränser med solidaritet och humanitet för ”alla som flyr för sina liv.”

 Liberal media har tävlat i snyftreportage om flyktingar och ensamkommande barn ofta med en trånande medelålders kvinna tätt bredvid sig.

Insändarspalter har fyllts av godhetssignalerande skribenter, som direkt kunde ha skrivit ”Se vilken god och fin människa jag är och vad fula och elaka Ni andra är, som inte håller med.”

För att deras humanitet skulle lysa mera klart, krävdes en mörk bakgrund och då var det fritt fram att svärta ner oss andra, som i möten med invandrare i vår yrkesutövning, tidigt insåg islams olycksbådande baksidor, med stora integrationshinder. Våra debattartiklar och insändare åkte direkt ner i papperskorgen.

Äntligen har fler upptäckt nyliberalismens inneboende förstörelse lusta av fosterlandet med klappjakt på dissidenter, som fått betala ett högt pris för sin rakryggade hållning.

En kommission om vänsterns och liberalernas synder, som knuffat ett fd tryggt och välordnat land utför stupet vore mer på plats.

Omvändelse under galgen är nu mycket populärt bland fd ministrar som lever i ekonomiskt oberoende för att de bände upp landsmännens hjärtan, för kriminella, terrorister och ekonomiska migranter.

Vad värre är, är att en majoritet av muslimer är uppfostrade i förakt och hat mot otrogna, som initialt har dolts utanför moskén, men som nu i kraft av allt fler landsmän blommar ut i krav kombinerat mer hat.

Precis som Koranens verser, de goda och fredliga Mecka verserna, som sedan åtföljdes av de mer krigiska Medina verserna, när Muhammed drog fram med sina mördarskvadroner, som inspirerat IS krigarna, vilka vi föraktade svenskar tvingas föda och göda, efter vänsterliberala ritningar.

Propositionen från 1975:26 där en enig riksdag bestämde att Sverige skulle införa mångkultur, en proposition som många nu vill slingra sig ur och omtolkar till egen fördel, måste omgående upphävas och sopa bort nästa dårskap också. nämligen proposition 1997/98:16 där det bestämdes att integrationen skulle vara ömsesidig.

Så, enligt detta beslut, så är det fritt fram att ta fram kniven, råna och förnedra förortens unga och kanske Mikael Damberg då får upprepa sitt floskelrekord om att vi känner Hopplöshet!

Hopplöshet med förakt känner jag för vår statsminister, som nu skyller invandrargängens förnedringsrån mot Svennar på alliansens tidigare skattesänkningar! Man tar sig för pannan och förstår att karln inte kan vara riktigt klok och efter denna horribla anklagelse lägger han till sitt vanliga mantra, det är inte acceptabelt! Med mej som statsminister glömde han att tillägga.

Vakna nu upp alla Ni som röstat på förövarna till detta sammanbrott!

Glöm inte det, när din avkomma blivit nästa offer för dessa bastarder, som hela 7-klövern närt vid sin barm, samtidigt som de ödelagt landet och svartmålat oss, som tidigt protesterade mot denna undergång.

Relaterade källor

Tag del av Hanif Balis fem förslag för att stoppa förnedringsrånen. Han avslutar sina tweets med
” Aja, det var mina två ören. Men kom ihåg, jag är bara en dum korkad gapig populist som borde blivit tagen i örat och utslängd ur politiken för länge sedan. Tacka vet vi intellektuella giganter som Löfven.” https://nyheteridag.se/balis-m-fem-forslag-mot-fornedringsranen/

https://samnytt.se/mor-larmades-till-lekplatsen-de-piskade-honom-med-hans-egna-balte-over-ryggen-och-benen/

https://detgodasamhallet.com/2020/02/13/mohamed-omar-makt-for-mig-ar-att-svenskarna-ska-se-pa-mig-och-lagga-sig-ner-pa-marken-och-pussa-mina-fotter/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPmPMG/barnranen-okar–samhallet-sviker?fbclid=IwAR3O8cr5eFqmVqiDIviG7LW5Flv1KXZ4OMZFimnb3beToNP-_1GCEsPot3g

https://detgodasamhallet.com/2018/03/25/mangkulturbeslutet-maste-upphavas/

https://www.friatider.se/lofven-skyller-fornedringsranen-pa-skattesankningar

https://www.friatider.se/v-invandrare-ranar-att-de-ar-fattiga

Är skolinspektionen lierad med islamistiska extremister?

Årets första inlägg kommer från Olle Ljungbeck, som oförtrutet fortsätter med sitt engagemang för främst förtryckta invandrarflickor i muslimska friskolor.
Skolinspektionens slappa agerande är skrämmande.
Jag förmodar att dessa karriärister vill ligga bra till hos en ännu slappare statsminister. Hans regering blundar hårt, när brott uförs av extrema muslimer, som har stort inflytande över dessa friskolor. Löfven, den falske feministen offrar invandrflickorna för föräldrarnas röster. Att elever radikaliseras är bara ett medel för att söndra och splittra landet.
Olle Ljungbeck anmäler åter skolinspektionen till justitieombudsmannen, för brott mot både grundlag och skollag, genom dess överseende med brott i muslimska friskolor. Tidigare har han anmält Römosseskolan och nu är det en muslimsk skola i Gävle som radikaliserar elever.

…………………………………………………………………………………………………..

“Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna?
Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna, men kanske inte endast denna utan även bl a Gävle kommun genom sitt menlösa agerande?

Nedanstående ett dagsfärskt uttalande av Säpo.
“Risk för elevradikalisering”.”

Barn på en skola i Gävle riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande miljöer”; detta skriver säkerhetspolisen i ett yttrande till Skolinspektionen.

Enligt Säpo har ett extremistnätverk haft möten i skolans lokaler  och en person, som av Säpo pekats ut som ett hot mot rikets säkerhet, har haft stort inflytande över skolans verksamhet. Men om skolan kommer att stängas är oklart!
Rubriken ovan är inte alls otrolig med hänsyn till hur Skolinspektionen hittills agerat med slapphet, likgiltighet mot radikala islamistiska religiösa friskolor.

Ett av de värsta exemplen är Römosseskolan som fortfarande drivs av islamister trots att den under 7-8 år tydligt brutit mot det mesta i skollagen.

Jag har under de senaste fem åren anmält ett inte ringa antal islamistiska religiösa friskolor till Skolinspektionen för grova brott mot skollagen, men även vår grundlag trots detta får de fortsätta att verka för Skolinspektionen!

Säpos uttalande är endast ett exempel av många där Skolinspektionen tydligt bryter mot skollagen och åsidosätter alla de skyldigheter som gäller för den som driver friskola..

I Gävlefallet som är synnerligen allvarligt vad gäller brott mot skollagen nöjde sig skolinspektionen att kritisera avsaknaden av staket kring skolan!!!

Att politiker som påstår sig värna barn och ge dem en god skolmiljö fortfarande kan tillåta islamistiska friskolor är ett hån mot alla barn som enligt vår grundlag skall ges de bästa möjliga förutsättningar för trygghet och god utveckling för att därmed kunna bli goda medborgare.

Självklart drivs dessa skolor också i strid mot vår grundlag. 

Eftersom Skolinspektionen aldrig följer skollag och grundlag bör Justitieombudsmannen granska inspektionen i alla de fall de agerat. Ett övervakande organ som Skolinspektionen skall vara, är meningslöst och onyttigt när det inte agerar efter lagarna.

I dag finns det ingen islamistisk friskola som driver sådan utbildning som Skollagen föreskriver.
Därmed är de olagliga. Med andra ord bäddar myndigheterna fär en radikalisering av invandrarbarn som kan få ödesdigra konsekvenser för det svenska samhället i framtiden.

Mottagningsbevis

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot din anmälan 2019-12-23 och den har fått diarienummer 9331-2019.

Observera att det inte går att svara på detta meddelande. Om du vill kontakta JO i ärendet via e-post är adressen justitieombudsmannen@jo.se. Det är bra om du i så fall uppger diarienumret.

På JOs webbplats finns information om hur vi handlägger din anmälan.
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Nar-en-anmalan-kommer-in-till-

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

…………………………………………………………………………………………

Ett genväg till högskolestudier för lågbegåvade, ett nytt och snällt högskoleprov. Löfven utgår förmodligen från sina egna bristfälliga studier; en haklvdan svetsarutbildning och oavslutade och ringa studier på Umeå universitet.

DEBATT. Matilda Ernkrans säger, som typiskt nog kallas ”minister för högre utbildning och forskning”, att ett särskilt högskoleprov ska skapas för dem som inte ens har studentexamen. Tanken tycks inte vara att låta dem ställa upp på ordinarie prov, som erbjuds alla med låga studentbetyg. Nej, de som inte har någon examen alls – ska erbjudas en ny genväg.”  https://newsvoice.se/2019/12/forakt-for-kunskaper/

Jag undrar hur många fler planer för att sänka Sverige, som Rosenbads konsulter nu filar på. Att det kommer flera, garanterar en lika arg pensionär, som under fjolåret.

Absurdistan tar nya tag

“Jag som trodde att alla skulle behandlas lika i Sverige….” skriver min gamla väninna och skickar länken, som handlar om speciellt omhändertagande inom vården för muslimer. Att ta sedan dit man kommer är inte att tänka på, med den enda rätta religionen, som måste upprätthållas i samhällets alla vrår.

Min svårt sjuka svåger fick vänta i en korridor > 12 timmar på Södersjukhusetes akutklinik och min svärson i nästan ett halvår innan han fick tid för operation av sin cancer, som krävde specialistkompetens på ett sjukhus i huvudstaden.

Muslimska skolor, muslimsk helgdag, muslimsk sjukvård, muslimsk omvårdnad, musliska böneutrop, säkerhetsrisk klassade hat- predikanter hyllas och går fria och anpassningen till förortens väljare ökar takten.

Tidigare hade Åhlens en färgad pojklucia i sin julbroschyr, i år firar Ikea inte jul utan vinterfest, allt för att inte stöta sig med den enda rätta religionen och söndra våra gamla traditioner.

Kanske det vore bättre att konvertera till islam?

Javisst, ett bättre Sverige för alla minoriteter och ett sämre för värdlandets medborgare!

Källa till den muslimska patienten inom vården. https://www.myndighetensst.se/download/18.bb29bdd15e1898eb033e889/1504013498586/Muslimsk+patient_A5_hela_3.pdf?fbclid=IwAR1VKFdMHiUp59KS8DuaTEIQtVruCNlrYTboivShcO6rRFJvUB_tGBWMhCI

Ett Upprop om försvar för fosterlandet, från Olle Ljungbeck

Går Du med?
Är du redo att försvara ditt folk, ditt land, din kultur och våra grundlagsfästa värderingar? Om så krävs även med kamp på alla plan mot islamisering och det invandringsrelaterade våldet? Frågar Olle Ljungbeck.

Han och hans fru har under många år bedrivet frivilligt arbete för att förverkliga mänskliga rättigheter för flickor, kvinnor som förtrycks av en medeltida religion; islam.
Ljungbeck är en gammal och orädd veteran som förenar ord och handling i sin kamp för rättvisa, jämställdhet och för upprätthållandet av både grundlag och regeringsform.

Han har t.ex. skrivit otaliga insändare, krönikor (som även publicerats på denna blogg) brev till myndigheter, polisanmält brott mot skollagen och ensam stått med sitt plakat på stortorget i Gävle, där han kräver Stefan Löfvens avgång. Nu vädjar han om stöd från fler landsmän för att rädda fosterlandet.

Givetvis är hans aktioner en nagel i ögat på makthavarna, han har blivit anmäld för hetsmotfolkgrupp, men frikänts, till stor besvikelse för mångkulturella politiker, som t.ex. Elin Lundgren, S-politiker i karriären.

Läs och begrunda. Mejla gärna några rader till Olle Ljungbeck och tala om vad du är beredd att göra för att stödja uppropet och för att rädda landet från fritt fall. Sprid gärna länken från blogginlägget till vänner och bekanta.

https://word.harrietsblogg.se/2019/10/12/ett-upprop-om-forsvar-for-fosterlandet-fran-olle-ljungbeck/
………………………………………………………………….

“Sverige befinner sig i dag i den värsta krisen sedan vårt land blev en nationalstat. Orsaken är den katastrofala invandringen från framförallt 2015 och framåt. Den ytterst ansvarige för denna kriminella handling är Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven med stöd från de övriga partiledarna exklusive Jimmie Åkesson.

Läget för svenska folket till följd av denna helt ogenomtänkta och ansvarslösa handling är nu att Sverige är på gränsen till sammanbrott som suverän stat. De människor som kommit hit har till stor del gjort det för att ta över landet och tvinga på oss sin medeltida kultur och värderingar. Tyvärr har de har redan uppnått en del av detta. Flertalet av dessa människor representerar världens mest våldsinriktade religion/kultur – islam – som inte tillåter individuella friheter.

Sveriges regering har, trots vår grundlags/regeringsforms tydliga markering om att denna -islams- ideologi helt strider mot vad det svenska samhället står för, åsidosatt grundlagen.

Eftersom regeringen inte hävdar grundlagen mot fundamentalistiska migranter, som följer Koranen i stället för svensk lag, bryter den det samhällskontrakt mellan folket och regering som kan sägas att Regeringsformen utgör. 

Denna säger bl a i 2 §.
“Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 §  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
-Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.
Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

Som framgår av ovanstående är det regeringens skyldighet att skydda folket. Av denna anledning har regeringen våldsmonopol.

Våldsmonopol är en statsvetenskaplig och filosofisk term som beskriver den moderna statens exklusiva rätt att använda våld inom sitt territorium. 

Man kan säga att våldsmonopol och ett avgränsat territorium är två egenskaper som särskiljer staten från andra organisationer i ett samhälle.

Denna ensamrätt utövas under lagarna av vissa begränsade myndigheter (militärpolis etc). I en rättsstat utövas sålunda våldsmonopolet under lagarna och med garantier för att inte monopolet skall missbrukas. Våldsmonopolet i moderna demokratier yttrar sig i praktiken oftast genom andra former av tvångsmedel än direkt fysiskt våld, till exempel utdömande av fängelsestraff och fastställande av äganderätt vid tvister. Instanser som kriminalvård och kronofogde-myndigheter, som med tvång verkställer domstolsbeslut, är att se som delar av våldsmonopolet.

Våldsmonopol är i allmänhet en av de grundläggande förutsättningarna för att en stat ska erkännas som suverän stat av andra länder.

Det är en självklarhet att i en demokrati och rättsstat skall våldsmonopolet utövas under lagarna annars skulle det bli anarki. Och det är här vi nalkas oss frågan om folket kan gå utanför de skrivna lagarna och själva bruka våld i någon situation.

 Jag anser att i denna situation befinner sig Sverige i idag eftersom regeringen inte förmår skydda folket.

Därför måste vi våga ta upp frågan om kamp för att inte förintas som vissa folkgrupper utsattes för 70 år sedan.

Ett exempel: Den organiserade brottsligheten växer i Sverige. Omfattningen är nu så stor att forskarna har börjat tala om enklaver, områden som i princip inte längre behärskas av den svenska staten.

–” Vi håller på att tappa greppet.  Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades.
Apoteket rånades gång på gång, och de tröttnade till slut. Försäkringskassan har flyttat därifrån.
Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden – men det blir inga nyheter av sånt längre”.
Orden är polisen Jacob Ekströms.
Han talar om Rinkeby och Tensta.
– Om vi jagar en bil så kan den köra till vissa adresser i Tensta dit en ensam polisbil inte kan följa efter – för då blir det stenkastning eller upplopp. Det är no-go-areas. Vi når inte dit, fortsätter han.

Trots skrivningen i regeringsformens 2 § lever inte Sveriges regering i dag upp till bl a att verka för medborgarnas trygghet.

Under dessa förhållanden är ju medborgarna skyddslösa och för att inte förgöras eller dagligen utsättas som nu i Sverige för invandrarnas alltmera livsfarliga våld måste någon annan inträda för att skydda dem. Det finns ett flertal exempel på sådant såväl i tidigare som i dagens historia.

Det som ger oss – folket – rätten att försvara sig är följande. Grundlagen kan ses som ett samhällskontrakt mellan regeringen och folket. Regeringen har brutit kontraktet ensidigt genom att inte uppfylla de krav regeringsformen ställer på denna.

Detta är grunden till att jag anser att vi – folket – i nuvarande situation har rätt till organisation med kamp för att skydda oss. Märk väl. Inte mot svenska myndigheter etc utan mot de invandrare som kränker och hotar oss.

För att vi skall nå framgång måste vi ha en rikstäckande organisation med medlemmar som är motståndare först och främst till den katastrofala massinvandringen.

Den har inneburit en katastrof av en storlek och grymhet som Sverige och dess folk aldrig tidigare utsatts för.

Våldet från invandrarna har hittills inneburit ett stort antal dödade, tusentals våldtagna kvinnor/flickor, tusentals rån, såväl fysisk som psykisk terror från manliga som kvinnliga invandrare mot svenska skolflickor- och pojkar, ständiga hot om terror mot svenskar. Förstörelse av egendom som bl a bilar och fastigheter till flera tiotals miljarders värde etc.

Till detta skall läggas de medeltida och icke civiliserade kultur- religions-och värdegrundsyttringar som allt mer påtvingas oss. Denna förstörelse skulle varit omöjlig om regeringen hävdat våldsmonopolet.

Jag förklarar mig härmed beredd att tillsammans med likasinnade verka för uppbyggnaden av en skyddsorganisation som skall ta upp om så behövs kraftfulla åtgärder mot de folkets fiender vars våld jag här beskrivit.

I denna organisation anser jag vi skall verka för att också införliva alla de människor som utsatts för invandrarnas våld och terror. Det rör sig om tiotusentals personer.  

Organisationen, när den bildats och nått en viss numerär, bör då ställa krav på utvisning av alla de invandrare som våldfört sig på folket, som inte följer svenska lagar och värdegrund men också sådana som vill påtvinga oss sin kultur/religion och värderingar.

Når vi inte resultat genom att regeringen är beredd att tillmötesgå våra krav måste vi vara beredda till omfattande aktioner eftersom hotet från invandrarnas sida kommer att accelerera och inte endast hota vår kultur och värdegrund utan också medborgarnas liv i en omfattning som till slut gör oss oförmögna att skydda oss.

För de som kan upptas som medlemmar i denna organisation krävs följande:

-att de är ostraffade

– att de som helhet vill värna och slå vakt om den svenska modellen av samhälle som grundlagen i huvudsak anger och för vilken Sverige tidigare varit ett mönster för andra demokratiska stater.

Detta är ingen illusion eller hugskott. Verkligheten visar klarare än någonsin att om vi vill värna vårt land dess folk, dess värderingar/kultur/ och ett homogent samhälle etc då måste vi handla kraftfullt och inte rädas över vad konsekvenserna blir för oss själva.

De som är beredda att verka för en sådan rörelse och att därmed vara med och rädda vårt land, dess folk och den slags civilisation som flertalet av oss varit stolta över kan höra av sig till mig.”

Olle Ljungbeck.

Adr: Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

-E:post: olle.ljungbeck@gmail.com 
-Mobil: 070 295 4207
……………………………………………………………………………..

Islamiseringen ökar takten, arabiska in och fläsk ut i en korrekt skola i Västerås.

Hämtat från Facebook-gruppen ”Min åsikt”: 

Min son har nyligen börjat i årskurs 6 Nybyggeskolan Västerås och det innebär att han kommer läsa moderna språk den här terminen.
Under höstterminen får dom pröva på franska, tyska och spanska för att sedan välja det språk dom vill fortsätta med. Så långt var allt bra.
Han kommer hem från skolan och jag frågar hur det gått på första lektionen i moderna språk och han svarar att det var okej men vi ska även läsa arabiska i 2 veckor!?
Jag går en smärre chock och ringer upp rektor och frågar varför arabiska ingår och hon svarar att skolan gar bestämt att alla elever måste även pröva på arabiska.
Jag säger då att min son inte kommer delta i någon arabiska undervisning och hon säger då att : ” Han dör väl inte av att läsa arabiska i 2 veckor och att det blir ogiltig frånvaro om han inte är med.
Jag känner mig uppgiven nu. Skolmaten har bytts ut så fläsk är borttaget och det serverad kycklingkorv och kalkon till alla rätter. Min son som gillar fläsk ska då anpassa sig när det gäller maten och nu dessutom bli tvingad att läsa arabiska i 2 veckor. Jag är trött så ändå in i själen.
Ska det behöva vara så här?

// Sandra Bortot

Nu befinner sig nog SVT i bryderi mellan sin omvittnade mångkulturella glädje och sin gamla policy att inga religiösa symboler skall bäras av nyhetsuppläsare.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hon-vill-lata-slojan-ta-plats-pa-tv/repsic!wtarCOoJCTPbWUu0KG5kFg/

Fortsätter detta så kan krav komma om att flickor måste dölja sitt hår och sitta längst bak i klassen. Muslimers haram skall givetvis drabba alla, det är Löfvens nya solidaritet, allt för att få ryggdunkar för sin kulturkompetens i EU och få behålla sitt röstunderlag i invandrartäta förorter.

YTTRANDERFRIHET OCH ÄRLIG MEDIA, VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGORNA

Skriver Jan Ivarsson, politiskt obunden, i denna krönika, som är en fröjd att läsa.
Vi kan bara konstatera att gammelmedia med DN och Aftonbladet i spetsen inklusive SVT/SR:s vänstervridning varit mycket lyckosam. Den pågående islamiseringen beskrivs som enstaka händelser, bortförklaras eller tigs ihjäl. “Steget Efter” vet hur upprördheten skiftar på redaktionerna.

Först ett citat från Gtb:s universitet. https://samnytt.se/undersokning-visar-att-norska-journalister-ar-mindre-vansterorienterade-an-svenska/


Rödgrön journalistkår i Sverige
För några år sen visade en undersökning utförd av Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, att Miljöpartiet hade ett stöd av 42 procent av Sveriges journalister. Extra starkt var MP-stödet inom public service där hela 80 procent röstar på något av de rödgröna partierna. Asp konstaterade även att Miljöpartiet har en gräddfil i media och inte granskas lika hårt som övriga partier….”

Nu till Ivarssons kloka inlägg:


“Min fru och jag deltar i olika opinionsundersökningar. I någon av dem kan det finnas en ruta där man får skiva vad man tycker är landets största problem. 
Invandringspolitiken, tror ni kanske jag skrivit?
Nej, jag har skrivit att jag i första hand önskar förbättrad yttrandefrihet och en ärlig media.
Om vi hade det, hade migrationspolitiken inte orsakat de problem den har. Det hade svenskarna inte tillåtit. De skulle ha röstat annorlunda. Det vet media. Därför har de undertryckt och förringat negativa nyheter om migrationspolitiken.
Varför, vad har de för skäl att hindra svenskar får veta sanningar?
På senare tid har ifrågasättande artiklar börjat dyka upp i riksmedia.
De är omvändelser under galgen när läsare, annonsörer och lyssnare flyr gammelmedia och public service.
Därför har privata nyhetskanaler som SwebbTV.se fått tusentals följare.

Svenskar har tröttnat på att höra hur partier och folk med högeråsikter ständigt omnämns som ”högerextrema” och ”invandrarfientliga”.
De har tröttnat på att vänsterpolitik framställs som det normala och att allt till höger är extremt och samhällsfarligt. – Vi hör det i rapporter om både inrikes- och utrikespolitik.
– Vi hör det i uttryck som ”invandringsfientliga” partier går framåt istället för invandringskritiska.
– Vi ser det på slagsidan åt vänster i TVs tyckarsoffor.

Man hör aldrig någon kallas försvarsfientlig som vill minska försvarsanlagen. Tvärtom kallas de som vill ha ett starkt försvar för nationalister med nedsättande undertoner. Vi som gjort värnplikten fick lära oss att våga våra liv för nationen. Nu framställs det inte sällan som tvivelaktigt att värna nationen. Den anses bara få vara kvar för att invånarna skall betala skatter så den i övrigt avvecklade nationens politiker kan försörjas och får pengar att dela ut.
Gammelmedia har artiklar om att alla som kommer till vårt land har rätt till vårt välstånd, men inga skyldigheter att betala för det!
Om det är en utbredd uppfattning bör vi börja med att införa lika kommunskatt.
Varför skall vissa kommuner ha högre skatt om alla länders folk med lägre skatter om ens några, skall ha tillgång till svensk välfärd?
Lika för alla bör rimligen börja inom landet.
Vi minns medias bevakning av järnrörsaffären, om en SD -politiker som bar ett järnrör för att värna sig mot överfall på Stockholms gator. Media skrev om den i veckor och det förekommer ännu en och annan efterdyning.
Jämför järnrörsaffären med hur media bevakar vad politiker gjort.
Ingen rikstidning har ifrågasatt politikers uttalande för länge sedan om att det inte pågår någon islamisering, samtidigt som moskéer och böneutrop blir fler och muslimska föreningar får bidrag.
Några händelser förmedlas i media, om sådant som ändå når en bred allmänhet.

Vi har fått läsa om skolor som inte ville visa svenska flaggan och om barn som inte fick ha skolavslutning i kyrkan. Vi har fått höra att badhus infört olika badtider för män och kvinnor och om kvinnor som simmar omkring i svarta kläden. Vi har hört att skolflickor uteblir för att de förts ut ur landet för giftas bort. Klasskamraterna kan inte undgå att märka det och berättar för sina föräldrar. Då har media ställt upp med förklarande artiklar men utan radikala förslag till åtgärder. Det skulle gynna partier med värdegrund tänker man på redaktionerna.
Gammelmedia ställer inte politiker framför kameror och ber dem förklara sina påstående om att Sverige behöver invandring och visa hur den är lönsam.
Däremot ställde TV en företagare framför en kamera för att be honom förklara varför han inte skattat i Sverige för inkomster han haft i annat land och skattat för där.
Underförstått, en god svensk skall skatta där skatten är högst – i Sverige.
Själva tycker politiker om att ha höga löner för EU-uppdrag och skattefria ersättningar som inte är tillåtna för andra svenskar. Det är förväntat när mediabolagen infiltrerats av personer med vänsteråsikter och gärna söker sig till uppdrag med höga arvoden. 
Vänsterfarsoten har även drabbat våra högskolor. Där kan man få forska om människokött kan bli föda.
I vårt debattklimat kan en person som lunchat med en sverigedemokrat bli av med jobbet och anslag för forskning dras in, om forskaren inte anses ha rätta politiska åsikter.  Media hade skrivit i månader om en sverigedemokrat framfört tankar om kannibalism och en sådan medlem hade uteslutits ur partiet. 
Skevhet i medias rapportering kan pågå för att väljarna i valtider förtränger yttrandefriheten för löften om större bidrag och lägre skatter, vilka sällan infrias.


“Goodbye England” Sweden next!

Här kommer en skrämmande artikel om islamiseringen av England, som återger vad som hänt med landet, efter att deras gränser öppnades, utan någon som helst kontroll över vilka som kom in. Källan, sist i inlägget kommer från en upprörd och samhällsmedveten mejlvän.

Journalisten Robinson skall nu placeras i ett fängelse under nio månader för domstolstrots och dessutom har en bulla utfärdats för alla som sprider denna vidriga dom. Fängelset är känt för sina många Jihadister, vilket innebär att Robinson fruktar för sitt liv. https://samnytt.se/tommy-robinson-fangslas-i-jihadistiskt-traningslager/
https://newsvoice.se/2019/07/tommy-robinson-sista-ord/
Att det sker i England är inte så konstigt, där kryllar det av muslimer på viktiga samhällsposter, samma utveckling är på gång i hela väst Europa, där Sverige åter vill vara bäst i klassen. Sverige har Julian Assanges förstörda liv på sitt samvete. Enligt denna artikel så får vi hoppas att Trump benådar honom, i en nära framtid. Jag anser till skillnad från ledarskribenten att Assanges gloria lyser klart. Om han nu hjälpt Trump till makten, så föredrar jag det i stället för “The Swamp” som satsade allt på Hillary Clinton. https://www.nsk.se/2019/07/18/glo%C2%ADrian-faller-av-assange-och-wikileaks/
Trump har nu skickat hjälp till rapparen Asap Rocky som sitter häktad för misshandel i det humanitära landet. Jag tycker rättsväsendet har hoppande lojaliteter, lagboken med grundlagen eller regeringens dolda styrmedel.

Kanske vill Löfven fjäska in sig hos EU:kommissionens nya ordförande och visa att han är musen som röt mot det stora landet i väst?
https://www.hbl.fi/artikel/usa-skickar-toppdiplomat-till-asap-rocky-aklagaren-skarper-brottsrubriceringen/

Här kommer skrämmande siffror från islamiseringen i England.

”…..Allt följande uppnåddes av bara 4 miljoner muslimer ur 66 miljoner befolkningen:
-Över 3 000 muslimska moskéer
-Över 130 muslimska sharia domstolar
-Över 50 muslimska sharieråd …..”

Inom 7-klövern har shariatrogna muslimer ännu tvingats avgå, när det mediala trycket blev för stort. Partiledningarna har blundat för deras brott mot grundlagen, då riksdagsmandat står på spel så får sharialag vind i seglen. Klanröstning är fina fisken för partiledningarna.

Här kan vi verkligen tala om en Trojansk häst, som de tvingat folket att dra in med alibi från öppna hjärtan och alla lika värde lagen. Dessa herrar har öppnat luckan för shariatrogna muslimer i utbyte mot deras röster. Att muslimer bildar eget parti, när tillräckligt många fått samhällsbärande poster, bryr sig dessa fosterlandsfiender inte ett dyft om, för då har de sitt på det torra med placebojobb från Rotschilds imperium.

I en nära framtid kan det bli riksdagsmän som följer Svea Rikes lag som få avgå, för då har sharialag gjort sitt intåg i grundlagen. Radikala imamer bidar nog bara sin tid. Tillfredställelsen är stor idag då gränserna öppnas ännu mer, när anhöriga till låtsasbarnen får komma till bidragsparadiset. https://samtiden.nu/2019/07/idag-oppnas-granserna-till-sverige-annu-mer/

”…..Steg för steg – tum för tum, sprider sig cancer. Om detta helvete inte skrämmer Dig är du en del av problemet. Ja, den “plötsliga döden i Europa” händer här och nu. När du inte bryr dig om gränser och invandrare, som inte assimileras in i vårt samhälle, ja då är det bara en fråga om tid, eftersom det kommer att fortsätta. …” med dessa ord avslutar författaren sin artikel.

 Källa: https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3473928.html:

Skolinspektionen sköter inte sitt uppdrag, slappheten mot Römosseskolans brott är skrämmande

Olle Ljungbeck fortsättar att agera för att Römosseskolan skall stängas och skriver till berörda myndigheter om Skolinspektionens slapphet. Tänk om det varit en friskola med prägel av nazism, den hade aldrig fått starta. Men när det gäller muslimer och deras religion islam, då finns inga spärrar mot tjänstemännens mångkulturella överjag.

Anmälan mot den ryggradslösa och handlingsförlamade Skolinspektionen.

Jag polisanmäler härmed Skolinspektionen för att den låter Römosseskolan fortsätta att misshandla barn. Denna misshandel har pågått i flera års tid och Skolinspektionen har visserligen anmärkt på detta men låtit skolan fortsätta med upprepande av kränkningarna mot barnen. Hur många barn skall vi tillåta bli förstörda för livet innan skolans tillstånd dras in? Det är en stor skam och ett fruktansvärt våld mot barnen utan att något görs.Jag kräver att Skolinspektionen åläggs att stänga skolan men också att ny ledning för skolinspektionen snarast tillsätts.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ljungbeck har tidigare anmält Skolinspektionen för brister i sin
tillsyn, beträffande den muslimska Römosseskolan, som
ständigt bryter mot skollagen.
Nya religiösa friskolar skall numera inte få tillstånd att starta, men varför i fridens namn får gamla vara kvar? 
Så typiskt svenskt, räddhågset alla för en, när det är muslimska
friskolor som omedelbart borde stängas, med deras ständiga brott mot både skollagen och Svea Rikes Lag.
När orden islam och muslim förekommer då tar rättsväsendet,
statliga verk och myndigheter på sig silkesvantar och mångkulturella
glasögon.

Här ger Ljungbeck en smf av den senaste granskningen: 

”Den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg får nu kritik av Skolinspektionen på flera punkter.  
Skolan ska bland annat ha separerad undervisning för pojkar och
flickor i Idrott och hälsa och det ska inte vara tydligt för eleverna att
de religiösa inslagen är frivilliga.  
Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn och fattat två beslut
om föreläggande för de två enheterna vid den muslimska friskolan
Römosseskolan i Göteborg.
Både enheterna kritiseras för att ha könsuppdelad undervisning,
främst i Idrott och hälsa, men även andra ämnen, och även för brister i studiero.
Enheten som riktar sig till de yngre eleverna, F-2, kritiseras även
för att det inte är tillräckligt tydligt för eleverna att de religiösa
inslagen är frivilliga.
Skolinspektionen skriver att samtliga intervjuade elever uppger att
de inte uppfattar det som frivilligt att delta vid bönen.
 
”Måste vara frivilliga”
– Det får finnas sådana inslag men skollagen är tydlig med att de
måste vara frivilliga och att det ska vara tydligt för eleverna, säger
Johan Kylenfelt, avdelningsjurist vid Skolinspektionen.
Elever har uppgett att man inte kan tvinga någon att vara med
på bönen men också tillagt att ”om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset”.
Vidare kritiseras enheten F-2 för att sakna skolbibliotek.
 
Vill inte kommentera kritiken
Bakom Römosseskolan står Föreningen Islamiska skolan i Göteborg
som nu har till den 22 oktober på sig att vidta åtgärder.
Skolinspektionen kommer sedan att göra en uppföljning.
Om bristerna kvarstår kan myndigheten fatta beslut om vite.
SVT Nyheter Väst har varit i kontakt med skolans rektor som inte
vill kommentera Skolinspektionens kritik.
Skolinspektionen har tidigare genomfört tillsyn vid skolan under
2011 kritiserades skolan på en rad punkter, bland annat för brister
i arbetet med att skapa en trygg miljö och att förhindra kränkande
behandling.
2015 riktades kritik vad gäller trygghet och studiero. Vid uppföljande tillsyner bedömdes bristerna ha åtgärdats.”  

RELATERAT Skolinspektionen utreder den muslimska skolan 17 maj 2019  
Lagen om särskild utlänningskontroll – så funkar den 17 maj 2019  

Sveriges regering medskyldig till IS brott.

Den humanitära stormakten med Reinfeldt och Löfven i spetsen är medskyldig till IS terroristernas fruktansvärda brott. Det känns så skönt, när den svenska läkaren Neman Ghafouri, uttalar denna anklagelse i DN den 9 juni.  ”Svenska läkaren som befriar slavar: Sveriges regering medskyldig till IS brott.”

Tusentals yazidiska kvinnor och barn är fortfarande kvar i terrorsekten IS grepp. Den svenska läkaren Nemam Ghafouri spelar en nyckelroll, när de ska befrias och skräder inte orden om  skulden från Löfvens feministiska regering. Men de enda som når fram till Löfvens öron är kvacksalvarna i forskning Jerzy Sarnecki och Mattias Gardell.

Ett par dagar innan stod Löfven på nationaldagen och skroderade om att det inte var bättre förr, utan han var garant för tryggheten både i Sverige och i Europa, men kan undra om karln inte är helt tokig?

Tack och lov var det många som reagerade bl.a Bitte Assarmo som saknar detta från förr: ”…..Det jag däremot saknar med det Sverige som nu är borta är sådant som jag tidigare nämnt. Den olåsta ytterdörren, barnens oövervakade promenad till skolan, frånvaron av våldsamma vapenbrott och dödlig terror. Jag saknar vetskapen om att ambulansen skulle komma om någon blev sjuk, och att det bara tog ett par minuter innan polisen kom om något hände. Och ja, jag saknar den tid då sjukhusens akutmottagningar inte ståtade med stora plakat där det står att allt våld polisanmäls….Ja, jag tror till och med att statsministern själv skulle göra det, om han levde i verklighetens Sverige. Men från sin tron försöker han istället få medborgarna att tro att våld, otrygghet och en raserad välfärd är ett slags oundvikliga biverkningar av de framsteg som gjorts.
Så är det inte. Det handlar om illa genomtänkt politik i kombination med en bristande respekt för medborgarna. Det borde statsminister Löfven ha talat om på nationaldagen, istället för att jämföra dagens Sverige med 1800-talets.”
https://detgodasamhallet.com/2019/06/10/bitte-assarmo-stefan-lofvens-forsatliga-budskap-pa-nationaldagen/

Här kommer gammal skåpmat för nya läsare, som tyvärr förnyas av Löfven med sin fruktansvärda Jök- regering, där Annie Lööf trivs som fisken i vattnet. Att Sjöstedt skulle göra allvar av sina tidigare ord om misstroende, när förändrat LAS förslag röstas om i riksdagen, var det väl ingen som trodde. Munväder utan substans i vanlig ordning.

Löfven ökar på Reinfeldts import av unga fundamentalister som läser Koranen bokstav för bokstav. Innan PUT så läser de tyst, men när det beviljats så blir röstvolymen hög, men en som då blir glad är biskop Eva Brunne, som föredrar muslimer framför Sverigevänner. För några år sedan så ville denna dam rensa ut alla kristna symboler från svenska sjömanskyrkor, för att inte såra sina hjärtevänner. Hon är ju mycket lojal mot sin chefs “Allahu Akbar”.

Kvinnor och barn, som lider nöd i flyktinglägren har trillat ut från regeringens öppna hjärtan, med undantag av IS terroristerna och deras barn. Margot Wallström lider med dem och har självklart ingen aning om att en av hennes höga chefer gillar unga pojkar att leka med.
Kanske seden bacha bazi trängt in ända till UD?

“SvD AVSLÖJAR | En högt uppsatt chef på Utrikesdepartementet stämmer träff på Sergels torg. En pensionerad lärare skryter om övergrepp mot elever. En nyckelperson i Priderörelsen vill ses och ha sex. I del två av SvD:s granskning konfronteras männen som vill träffa David, 14” https://www.svd.se/david-och-maennen-del-2

På UD ryms annars bara EU, FN och girigheten.

Till Löfvens och Annie Lööfs ”kom till oss” lyssnade främst unga, friska män utan asylskäl, men listiga som pull utroparna var, så fick humanitära skäl också bli asylgrundande. Moskéer fick byggas på löpande band, gärna med finansiering från Saudi, som med Sharialag kan stena kvinnor till döds om de tittat för länge på en man eller våldtagits och släpats bort. Böneutrop tillåts från allt fler moskéer, så ingen otrogen missar att islam är den enda rätta religionen. Gävle moskèn har länge haft sin blomstringstid, bl.a som rekryteringscentral till IS ”resenärer” där MUCF:s frikostighet blev omvittnad, liksom vänskapen med bröderna i “Tro och solidaritet”.

Politiska eftergifter till islam är en förvirrad socialistisk handling som tom Säpo vill få stopp på.

Säpo bedömer att de förvarade imamerna utgör ett akut hot mot rikets säkerhet, därför ska de utvisas.

Snopet för Löfven att Säpo nu agerar resolut. Men innan migrationsverket slutligen sagt sitt så kan nya stanna-kvar-skäl fabriceras. Vad som lovades under Järvadagarna är inte ens värt att lägga på minnet, för avståndet mellan ord och handling är för stort.

Statsministern värnar om religionsfriheten, framför allt när det gäller islams framfart, där fick han god hjälp av sin feministiska ärkebiskop, som hade alla moderna kvalifikationer för uppdraget.
Sedan gynnas dessa Kalifattroende med bidrag, där en stor del av assistansfusket bidrog till terrorresor, (då kom regeringen via Strandhäll på, att andningshjälp för sjuka små, inte ingick i skälig levnadsnivå). Exporten av terrorister blev lika känt som det svenska musikundret, när Europas medborgare mejades ner i flera terrordåd, där några utförare var Löfvens bortklemade skyddslingar, som i sitt utanförskap kände samhörighet med sina terrorbröder i hela världen.

Efter att ha utfört sina barbariska dåd, så kunde svenska IS terrorister åka hem och vila upp sig, lite gråt i Agenda muntrade upp dem och när Skråmos sju barn synliggjordes då slog Rädda Barnen upp ögonen och krävde hem alla små, givetvis med sina föräldrar om de var i livet. När oskyldiga barn med sina föräldrar mördades av dessa barbarer så blundade man hårt utan en tanke på att rädda några barn. När IS kalifat sedan började falla, då kilade många direkt hem och kunde lugnt promenera på Göteborgs gator igen som om inget hade hänt, medan kruset från statsministern och Morgan Johansson inte hade någon hejd. Bidrag och förturer var givetvis obligatoriskt, men samtal är frivilligt, för ingen får utsättas för kränkning. Jeander vet hur det går till.

Övriga Nordiska länder hade i tid kriminaliserat terror resenärer och deras finansiärer, men som vanligt har senfärdigheten slagit nya rekord i Löfvens Sverige, eftersom intresset var lågt för denna straffskärpning.

Problemet var att de själva var finansiärerna!

Viktiga röster i förorten skulle kunna hämmas inför valen både under 2014 och i fjol.

Hela tiden känns det som allt som skrivits på denna blogg, bara blir värre. Förmodligen måste varje svensk nås av det importerade våldet, men med SVT:s vänsterliberala tolkningsföreträde så kanske det inte räcker för Svensson att sovrummet är fullt av glassplitter, att hans gamla mor lurats på sina smycken och pengar, att sonen rånats på jacka och mobil och att dottern ligger och kvider efter grupplek från ensamma män.

Svensson vet hur det kan gå, med en granne som sade för mycket och åkte på saftiga böter och med en arbetskamrat som fick sparken för sitt SD engagemang. Allt detta bara fortsätter, medan Löfven anklagar Orbán och Salivini för diktaturfasoner, allt för att imponera på EU:s stora grabbar, dvs. den globala finanselitens verkställande gossar.

Lästips i helgen! https://detgodasamhallet.com/category/bitte-assarmo/