månadsarkiv: april 2020

Vaccin – nödvändigt ont eller bara ont?

Hoppas Ni inte vaccinerar Er, skriver en bloggvän och bifogar en mycket lärorik video om skräckpropagandan i Covid-19 infektionens spår.

Rädsla är nog ännu effektivare styrmedel för makthavarna än skam och skuld.

När konsekvenserna av massinvandringen började bli uppenbara för allt fler väljare, som själva eller från sina närstående fått insikt om vad ”berikningen” innebar, då kom klimatet som en räddande ängel för våra ”öppna hjärtans” politiker. Ännu effektivare än klimatångest är dagens rädsla och skräck för smitta, intensivvård och död i coronans spår.

En tävlan pågår i hela världen med att ta fram ett vaccin, ett snabbt patent och Big Pharmas vinstmaskinen blir en evighetsmaskin.

Corona virus finns i otaliga varianter, men just Covid-19 infektionens virus uppför sig inte riktigt som de andra.

Om det är framställt i något laboratorium eller kommer från en djurmarknad lämnar jag därhän., men inga företeelser sker i ett vacuum. Det är alltid några som håller i spakarna.

 Att vaccin och penicillin har räddat otaliga människoliv går inte att bortse ifrån, men när makthavarna i allians med Big Pharma årligen skrämmer upp folk för att ta sin influenza spruta, då känns det fel.

Själv vägrar jag, eftersom jag inte vill irritera med immunförsvar ytterligare, pga av flera autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret ”snedtänder” och inte kan skilja på inkräktare, som bakterier, virus, ca celler och kroppens egna celler.

Vilken symbios som politiker och läkemedelsbolagen befinner sig i, framkommer när ansvariga för svin-influenzans vaccinationer, ännu påstår att de gjorde rätt, trots att > 500 unga fått sina liv förstörda av vaccinet, som gav narkolepsi.

Så nu kan det bli dags igen med massvaccinering mot ett förkylningsvirus, som muterar sig och som ingen har kontroll över. Låt kroppen i stället  få utveckla egen immunitet, om den är bestående får framtiden utvisa.

En annan bloggvän tipsade om denna bok ”Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser” av medicinanalytiker Peter C. Gotsche.

Han är skeptisk till både vaccinmotståndare och vaccinets försvarare. Han tar ställning för nödvändiga vacciner, men lyfter också fram helt onödiga och hävdar att

” det finns ingen grund för det auktoritativa rådet att vi alla borde vaccinera oss varje år, inte bara från vaggan till graven, utan tom från livmodern till graven.”

Följande säger han om läkemedelsmyndigheterna och deras allians med läkemedelsbolagen:

”Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.
Det tål att upprepas att våra receptbelagda läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken, och det visar att läkemedelstillsynen inte fungerar; myndigheterna skyddar oss inte mot livshotande skador från läkemedel. Inte desto mindre är bipacksedlar som är godkända av myndigheterna bra informationskällor när vi försöker ta reda på vilka skador vacciner orsakar….”

Denna  bok ställer jag mig i kö på hos biblioteket, boken går också att beställa via länken

“Vacciner – sanning, lögn och kontroverser”

Men läs gärna Christer Nilssons kritiska recension av boken först.

https://newsvoice.se/2020/04/vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

Samt en dokumentär om sanningen bakom vacciner.

https://newsvoice.se/2020/04/dokumentarserie-om-vacciner/

För vaccinets och mediciners förkunnare rekommenderar jag ”Piller och profit – en dödlig industri” av John Virpanen, fd VD för ett globalt läkemedelsföretag.

Den borde ligga på varje läkares nattduksbord.

Dödligheten i covid-19 infektionen ligger nu på ca 1500, men varför inte samma uppmärksamhet av > 3000 dödsfall från biverkningar av den dödliga industrin, som får fortgå år efter år, utan att politiker, myndigheter lyfter ett finger??

Har landet en dödsängel och bortförklaringsmästare till statsminister?

Olle Ljungbeck är övertygad om att så är fallet. I detta inlägg tydliggör han varför.

Sanningens minut närmar sig för Dödsängeln och Bortförklaringsmästaren

Statsminister Stefan Löfven, 2015 såg han möjligheten av att långsiktigt skapa en majoritet av partisympatisörer och medlemmar genom att släppa in hundratusentals individer från områden utanför Europa.

Resultatet ser vi nu. Varje år tusentals svenskar mördade, våldtagna, rånade, terroriserade och skjutna av dessa. Egendom som fastigheter och bilar förstörda genom sprängningar.

Mot detta har han inte agerat eftersom han är orolig för att då stöta bort dessa viktiga röster samt som kommande medlemmar i partiet.

Aldrig ett ord till de egna medborgarna som drabbats. Ej heller kraftfulla åtgärder innebärande bl a utvisning av grova brottslingar. Och detta får fortsätta år efter år. Hellre låter han en terrorist stanna kvar av omtanke om denne än att utvisa honom för atthan inte skall skada svenskar.

En verklig dödsängel!

 Han tillåter sålunda en massaker på sitt eget folk år för år. Detta kan vi läsa om varje dag.

Nu när Coronan drabbat oss visar han återigen samma avsaknad av känsla och ansvar för sitt eget folk.

Berikarna har nu fått arbete i våra äldreboende. Detta trots att ett stort antal saknar språkkunskaper och därför inte förhåller sig eller kan förhålla sig till de skyddsregler som gäller vid äldreboenden.

Bl a deras klankultur är hinder för att de skall efterleva de regler vi andra måste leva efter för att coronaepidemin inte skall spridas.

Jag har själv erfarenhet av att många inte förstår vårt språk och därför inte kan ta del av skyddsregler etc. Självklart är det höga dödstalet på äldreboenden orsakade av att invandrare tillbringar sin vardag som tidigare inte minst i grupper och inte iakttar eller förstår hur de skall iaktta skyddsbestämmelserna. Den som förnekar detta har inte sett verkligheten som jag gjort.

När Stefan Löfven, “Dödsängeln” säger att vi har inte lyckats skydda de äldre, ljuger han. Löfven har med berått mod låtit berikarna  vårda våra gamla trots de tydliga risker som jag nämnt och som självklart är av avgörande betydelse för spridning av virus. Det är hans förslag.

Men som vanligt har han gjort detta utan att tänka på konsekvenserna.

Flera statliga myndigheter har så gott som varje gång regeringen lämnat en lagrådsremiss för granskning fått kritik av framförallt Riksrevisionen och Lagrådet för att regeringen i de avlämnade förslagen aldrig gör några konsekvensanalyser.

Detta är regeringen skyldig till enligt regeringsformen. När det gäller invandrare på våra äldreboenden borde detta varit inte endast en självklarhet utan en nödvändighet.

Något sådan gjordes inte heller vid massinvandringen och nu ser vi resultatet. 

Ett stort antal av dessa har nästan inga språkkunskaper, dålig eller ingen utbildning från hemlandet varför de inte förstår den information de rimligen borde kunna ta del av.

En kultur med många individer samlade för umgänge på små utrymmen. Det är inte min avsikt att här slå mot de invandrare som nu arbetar vid äldreboenden. Många av dem är hederliga och ärliga individer.

Nej, skulden och ansvaret är helt Stefan Lövens som är den ytterst ansvarige. Som vanligt har han inte agerat rätt.

Inga konsekvensanalyser för att se om lämpligheten men också vad som krävs för att en invandrare skall få anlitas på äldreboenden.

När nu Stefan Löfven förklarar att övriga partier också är delaktiga i den katastrofala situation man orsakat bl a våra gamla får det stå för honom.

Han har genomgående under den tid han varit statsminister, återkommande visat att han inte är vuxen ledarskapet för vårt land. Därför måste alla övriga partier för att ta sitt ansvar mot svenska folket omgående genom en misstroendeförklaring få bort honom omgående.

För var dag som går orsakar han svenska folket än större skada.

Efter detta måste han ställas inför riksrätt. Tar inte de sju övriga partierna eller en majoritet av dessa ett sådant beslut är de brottslingar och skall av svenska folket betraktas som sådana vid nästa val.

Så här såg dödstalen senast ut i de nordiska länderna. Dödstalen vid äldreboenden i Sverige är betydligt högre än i de övriga?

Döda i Corona den 12/4

Sverige    887 (den 17/4 1400 dödsfall enligt Rapport)

Danmark  247

Norge       92

Finland     48

Island         7

Till detta kan läggas att förra året våldtogs drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

——————————————————————————–

Samma reaktion nu som inför ökningen av våldtäkter. Politiker har ingen aaaaning om varför coronan sprids mer och orsakar fler dödsfall i invandringstäta förorter, än i övriga landet.

Minns från min yrkestid.

Varför fullföljer du inte dina SFI studier?

Varför det? Jag har ju rätt till tolk! Du inte veta det….

Väljarnas minne är mycket kort, vad som hände i går är ursäktat, glömt och förlåtit.
I krisens vardag duperas de av statsministerns vackra ord. Denne man som fått landet att sjunka ihop, tack vare sina maktambitioner.

Nu har han lyckats som en diktator att runda riksdagen tack vare en opposition, som är inte värd namnet. Corona åtgärder kan vidgas och omfatta det mesta och riksdagens veto i efterhand ger jag inte mycket för.

Vad är ett fritidshus och när får det användas?

VAD ÄR ETT  FRITIDSHUS OCH NÄR FÅR DET ANVÄNDAS, undrar Jan Ivarson och ger förslag på hur kommuner med många fritidshus skulle kunna kompenseras från dess ägare.

—————————————————————————————–

“I media diskuteras om stadsbor i tider av pandemi får flytta till sina fritidshus i glesbygder för att undgå smitta. De som flyttar gör det sannolikt för att undgå smitta, inte för att sprida den. Risk finns förstås att några kan vara smittade utan att veta om det. Stadsbor som vet att de bär smittan väljer nog att stanna i staden. 

Man kan förstå att folk i glesbygder blir oroliga när fritidshusen befolkas av tänkbara smittspridare, men för den skull måste man fråga sig om folk skall förbjudas att söka trygghet i hus som de äger. Det känns lika självklart som om skyddsrum får fyllas i ofärdstider även om alla inte får plats eller kommer från att annat hus. Frågan får särskild dignitet i Sverige, ett land som i åratal hävdat fri rörlighet mellan länder och världsdelar och som nu under pandemin låtit flyga hem turistande nysvenskar från mellanöstern. Då rimmar det dåligt att förbjuda svenskar resa till sina fritidshus, som i många fall uppfyller krav för årsboende.

En annan fråga är vad som är ett fritidshus och om vi har en lagstiftning för bostäder som hängt med i tiden. Under första halvan av 1900-talet var det mångas dröm att skaffa en fritidsstuga. De var ofta enkelt byggda, hade ingen eller liten isolering och kunde sakna indraget vatten. Ägarna bodde i en större ort där de var folkbokförda och betalde sin inkomstskatt. Deras fritidsboende utgjorde liten belastning på fritidskommunen. 

På senare år har folk med god ekonomi skaffat hus utförda för årsboende i attraktiva områden. De nyttjar dem för sin i fritid eller för boende under delar av året, men de fortsätter vara folkbokförda i en större ort. På Skaftö nyttjas ca 90 % av enfamiljsfastigheter i nya planområden för årsboende som fritidshus i lagens mening. Det ger positiva effekter för handel och viss annan verksamhet, men ökar belastningen för vård och kommunal service. Kommunerna får ingen del av fritidshusägarnas inkomstskatt. Nu tvingas kommuner neka hemtjänst och annan service för fritidsboende, i strid med en lagstiftning som inte hängt med i utveckling. Kommunerna saknar ekonomiska och personella resurser.

Många som har råd att äga flera hus för årsboende bor i dem mer än några sommarveckor. Varför inte låta fastigheternas taxeringsvärden spegla nyttjandetiden och fördela ägarnas inkomstskatt mellan kommunerna därefter? Då skulle småkommuner få en rättvis del av invånarnas skatt och boende. Nuvarande folkbokföring på en ort har blivit omodern. En ändring medför förstås genomgripande ändringar i lagstiftningen. Skattskyldige måste t. ex betala ett medelvärde av kommunernas kommunalskatt, om det skall finnas olika nivåer när vi har skatteutjämning. 

Lagstiftning skall anpassas till verkligheten, inte tvärt om. Det håller inte i längden med politiskt godtycklig Robin Hood-fördelning av kommunalskatterna i små kommuner där fritidsboende tidvis är fler än de årsboende.”

Jan Ivarson, politiskt obunden

Sunt förnuft från AfS!


Tyvärr är sunt förnuft en bristvara i landet, både hos regering, opposition och lättledda väljare. AfS behövs verkligen som blåslampa i svensk politik, när SD alltmer tappat sin ideologi och rensat ut personer, som har stört partiledningens maktambitioner.

Ny videoblogg med Gustav Kasselstrand

Partiledare Gustav Kasselstrand har idag lanserat sin personliga videoblogg “Sunt förnuft med Gustav”.

– Jag kommer att tala om aktuella samhällsproblem och om de lösningar som behövs för att vi ska få tillbaka det gamla goda Sverige. Jag kommer att göra det med sunt förnuft och “på ren svenska”, utan något politikerspråk. Avsnitten blir korta och koncisa, högst några minuter.

– Genom att jag nu har min egen videoblogg breddar jag min närvaro på sociala medier och når ut till ännu fler personer. Jag ser verkligen fram emot det här, och hoppas att ni gör det också!

Klicka här för att komma till första avsnittet!

För mer information,
press@alternativforsverige.se

OFÖRSTÅND ELLER CYNISK PLANERING – DET LÄR VI KNAPPAST FÅ VETA

Av Jan Ivarson, som belyser politikerskapade dilemman i coronakrisens spår.

Sverige har utmärkt sig i hanteringen av coronaepidemin genom att vara saktfärdigt med att stänga gränser och förbjuda större folksamlingar. I nordiska grannländer har man uttryckt förvåning och bestörtning av hur epidemin och flyktingpolitiken hanteras i Sverige. De ser nu Sverige som ett extremt land som de kan behöva skydda sig mot. Den finske ekonomen Paul Lillrank anser att Sverige på sikt blir större hot för Finland än Ryssland. 

Folkhälsomyndigheten sa först att risken var liten för att smittan skulle drabba oss. Därefter ändrade man sig gång på gång till mer skärpta rekommendationer i takt med att antal smittade ökade och sjukhusens intensivvårdsavdelningar fylldes. Agerandet har hela tiden legat steget efter andra länder och verkligheten i Sverige. 

Nu kommer varningar att vårdkapaciteten snart är slut. Då kommer patienter sorteras bort som har sämst möjligheter att överleva. Försvarets två kvarvarande fältsjukhus har satts upp. Övriga 33 med respiratorer och annan utrustning har enligt tidningen Expressen skänkts till andra länder. Ett par lär vara i drift i Baltikum. Miljoner skyddsmasker har förstörts. De ansågs inte behövas och hade inte rätt EU-godkänd märkning. Härtill kommer så mycket avvecklad materiel att varuhuskedjan Överskottsbolaget ÖoB bildades för utförsäljningen. På så sätt kom något skattebetalarna till godo om de betalde än en gång för varorna utöver skatten.

Vårdpersonal tvingas nu ställa grupp mot grupp. Statsministern varnar för att många kommer att dö. På nätet framförs varningar om att halva befolkningen kan vara smittad i slutet av april och två tredjedelar i maj. Smittan har nått äldreboenden. Anhöriga uppmanas att inte besöka sina gamla medan personalen, med liten eller ingen skyddsutrustning, rör sig mellan vårdtagarna.

Med tanke på Sveriges avvikande strategi jämfört med andra länders, kommer frågan om regeringen agerar med okunskap eller med cynisk politik, för att gamla skall dö så att kostnaderna minskar. Många kommuners ekonomi var ansträngd redan innan pandemin. Nu vill regeringen åsidosätta riksdagen genom att styra med dekret. Det kan leda till begränsning av kritik mot regeringens politik som i forna DDR.

Folkökning med lågutbildade har lett till utanförskap och växande behov av försörjningsstöd.

Migrationens kostnader görs svåråtkomlig. På nätet har ca 300 miljarder kr / år nämnts och kostnaden ökar. Endast direkta kostader redovisas men inte indirekta som för t. ex. skolor, rättsväsende och försäkringsbolag. Utgifterna har nu nått kommunerna som tvingas till nerdragningar. En av dem har fått låna till drift och löner!

Om pandemin medför att många gamla avlider kommer de avlasta pensionskassorna och kostnader för äldrevård. Man vill ogärna tro att våra politiker är så cyniska att de underlåter begränsa spridningen, men samtidigt heller inte så dumma att de inte sett tillståndet i kommunerna och regeringens avvikande sätt att hantera pandemin. Det är samma partier nu och till viss del samma politiker, som för några år sedan sa att invandringen behövdes och var lönsam. 

Jan Ivarson Politiskt obunden

https://www.expressen.se/gt/qs/sverige-skankte-bort-sina-faltsjukhus-bara-tva-kvar/?fbclid=IwAR0TzkdPDssnEIb3Iy5t6g4pB9cRQu2KGCQMrepuziH-


Peter Krabbe gör här en sammanfattning av coronkrisen.

Barnkonventionen – en skänk från ovan till unga ligister

Samtidigt med Covid-19 infektionens bevakning, så pågår samma nationsförstörande beslut av regeringen, som tidigare.

Uppdrag Granskning tog nyligen upp barnkonventionen som blivit lag. En storslagen gåva från regeringen till främst förortens alla smågangsters. Barnkonventionen är nu lag och har nu bakbundet händerna på poliser, som vill stävja våldet och bura in dessa marodörer.

Barnkonventionen antogs av FN redan 1989 och ratificerades genast av Sverige. FN:s största rövslickare, skulle min salige far ha sagt, när Löfvens förrädiska regering nyligen har gjort den till lag.

Alla barn skall nu garanteras ett gott liv. enligt artikel 27: “Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnens fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”

I artikel 14 bränner det till för där skall barnets tanke-, åsikts- och samvetsfrihet garanteras och föräldrar skall ge barnet ledning.

Här undrar jag om det är hedersförtryck som ungarna skall få moralisk ledning i eller om Fadime och Pela kan få andas ut i sin himmel?

Om våra domstolar skall få avgöra brotten i tiotusentals familjer där hedersförtryck råder, så lär hedersförtrycket permanentas och öka i omfattning. För jag misstänker att en alltför stor del av nämndemännen, åklagare, domare nynnar med i “änglakören” och har vänsterstyrda hjärtan, där offren sviks och glöms, när daltandet och förståelsens för unga förnedringsrånare nu fått laglig förstärkning.

Vi är många som instämmer i professor Inger Enkvists konstaterande “Fel att göra barnkonventionen till lag”, i sin kolumn på ledarsidan i SvD den 2 april.
https://www.svd.se/fel-att-gora-barnkonventionen-till-lag

Varken protster från respekterade och kunniga personer eller från poliskåren kan stoppa den humanitära stormaktens förakt för sin befolkning.

Onämnbara smittvägar på äldreboenden?

 Detta får inte skrivas eller sägas...skriver Olle Ljungbeck och fortsätter.
Är det de som skulle berika oss som smittat ett flertal på ett stort antal äldreboenden?

Dödstalen orsakade av Corona skiljer sig stort för å ena sidan Sverige och å andra sidan de 4 nordiska länderna. Samma gäller dödstalen på Sveriges äldreboenden i förhållande till de övriga.

Detta är märkligt eftersom man påstått sig vara särskilt rigorös avseende kontakter uti-från på äldreboenden. Men då bör man kanske ha i minnet att på dessa består vårdpersonalen av ett mycket stort antal av personer från utomeuropeiska länder.

Kulturen vad avser dessa människors samvaro skiljer sig mycket från vår egen kultur. Sålunda lever individer från dessa länder i många fall i vad vi kallar klansamhällen som vi lämnat för länge sedan. Även om dessa människor lämnat sina hemländer har de kvar mycket av klankulturen som innebär stora sammanhållna grupper även här i Sverige. Självklart är det under sådana förhållanden omöjligt att undgå smitta om någon eller några i dessa sammanhållna grupper blir smittade. 

Vi vet också att ett mycket stort antal av dessa individer arbetar på våra äldreboenden, vilket innebär att om de är smittade bär de denna smitta med sig till äldreboenden.

Språksvårigheter, okunnighet om smittorisker och i många fall varken normal skolutbildning eller tillräcklig information om smittospridning gör att sannolikheten är stor att dessa vårdare kanvidareföra smitta till de äldreboenden de arbetar på. Eftersom ett mycket stort antal äldreboenden smittats varav ett mycket stort antal patienter dött och dessa boenden i mycket hög grad har invandrad personal med den bakgrund jag nämnt, som vårdare, måste frågan ställas om de nämnda i högre grad än övrig personal kan vara smittförare?

Det är inte min avsikt att här göra den invandrade personalen till syndabockar. Men däremot är det de myndigheter som i stor utsträckning accepterar alltför usla kunskaper för den personal som skall vårda våra äldre som skall ställas till svars om mina farhågor visar sig berättigade. En av dem som visserligen inte har det direkta ansvaret för äldreboenden – Stefan Löfven – men som är ytterst ansvarig för hur vi hanterar Coronaepidemin skall självklart ställas till ansvar.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

——————————————————————————————-

“Professor i mångkultur: Bra att fördomsfulla äldre dör,” en artikel från 2013, som Olle Ljungbeck bifogade. Vår misstanke är att denne unga karriärprofessor med rätta åsikter och korrekt forskningsområde är mycket nöjd i dag.

Publicerad 29 mars 2013 kl 00.18

“INRIKES.Svenska pensionärer är den mest fördomsfulla gruppen, hävdar Mikael Hjerm, professor i sociologi och expert på mångkultur vid Umeå universitet.
– För att tala klarspråk: När de dör kommer saker att förändras till det bättre, säger han i en intervju.

Mikael Hjerm är född 1969 och har gjort en kometkarriär inom det akademiska Sverige. Han har erhållit Umeå universitets skattefinansierade “karriärbidrag” och arbetar idag på sociologiska institutionen vid Umeå universitet, där hans forskning inriktas på att bekämpa nationalism, konservatism och invandringskritiska attityder. Den 1 oktober 2010 utsågs han till professor i sociologi.

I en intervju med The Local ger Mikael Hjerm sin bild av svenskars rasistiska attityder. Enligt den unge akademikern är Sverige inte på det hela taget ett främlingsfientligt land, men många äldre utgör fortfarande ett problem.

– Den mest fördomsfulla gruppen är de äldre, som växte upp i en annan tid. För att tala klarspråk: När de dör kommer saker att förändras till det bättre, säger han till The Local”

Vill någon veta mer om denne skitstövel till professor, med hans selekterade värdegrund, så finns uppgifter här

https://www.umu.se/personal/mikael-hjerm/

—————————————————————————-

Mohamed Omar bekräftar bakgrunden till Ljungbecks misstanke i denna artikel. https://detgodasamhallet.com/2020/04/11/mohamed-omar-ar-coronaviruset-rasistiskt/

“……… I Sverige visar statistik att det invandrartäta utanförskapsområdena i Järva i Stockholm har stor smittspridning. Rinkeby-Kista är den stadsdel som har flest covid-19-smittade i relation till befolkningen. Många av dem som dött av sjukdomen är så kallade svensksomalier……..”

Olle Ljungbeck är inte ensam om sina misstankar.

“Vi umgås helst många på en gång”, skriver invandrarförfattaren Nuri Kino i SvD. https://www.svd.se/nuri-kino-annu-en-kniv-i-vara-hjartan

“……..Beteendet skulle också kunna förklara den omfattande döden på äldreboenden, då kommuner och vårdbolag på många håll har förlitat sig på personalförsörjning via instegsjobb och andra program för att försöka sätta MENA-invandrare i arbete genom olika gräddfiler med skattefinansierade inslag. Även bland de anställda inom hemtjänsten är andelen etniska svenskar på många håll mycket låg. https://www.friatider.se/mena-grupper-anser-sig-extra-hart-drabbade-av-corona

Men vår “landsfader” med den politiska eliten, folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren är nu lika aningslösa som de var när våldtäktsepidemin eskalerade. Sambandet med invällandet av unga män uppfostrade i en patriarkalisk och kvinnoförtryckande kultur, mörklades med främlingsfientlighet och rasism.

Påskdagens glädje och hopp

Under påsken påminns vi om Nya Testamentets berättelser om Jesu lidande, död och uppståndelse. I dessa legender finns allt i livet samlat, smärta, lidande, tomhet, sorg, men också om glädje och hopp.

Jag låter en kristen församling “Brobyggarna” få tolka varför Judas Iskariot förrådde Jesus för 30 silverpenningar till översteprästerna, som därefter kunde fängsla honom. En tolkning som får mig att tänka på den globala finansmaffian och dess lakejer i egenskap av den politiska eliten.

”Judas hade inte kärlek. Han satte inte värde på det han fick vara med om och hade inte tro.
Han sökte inte rättfärdighet och lät sig inte drivas av rena motiv. I stället sökte han sin egen vinning. Han var falsk. Han var girig. Han var en tjuv.
Han hade hand om kassan och brukade stjäla ur den.
Eftersom han inte bevakade sitt eget hjärta utan trodde att han på något sätt skulle få lön genom orättfärdighet, så fick Satan tillfälle. Det står att Satan for in i Judas.
Vi lär av Judas liv att en människa kan komma Kristus mycket nära och ändå förråda Honom…..”

Tänk om fosterlandet nu kunde återuppstå, som Jesus gjorde under påskdagen?

När vi i Corona krisens spår upptäcker att det är praktisk medmänsklighet och solidaritet i lokalsamhället som hjälper och gläder oss mest, inte vackra, men innehållslösa, ord från vår landsfader, som främst värnar sig själv och alltid är utan skuld.

Relaterad källa
http://www.brobyggarna.org/832.judas.html

En God påskafton önskas alla läsare!

Länken nedan är för Er som vill veta mer om påskens bakgrund enligt kristen tradition, där Jesu lidande-död.-uppståndelse är det centrala.

Nu är alla veckor präglade av Stilla veckan, så ät gott och njut av våren, trots dessa bistra tider, för ljusare tider kommer utanför fönstret. Om det även gäller för samhällsutvecklingen vågar jag inte sia om, när väljarna har duperats av Löfvens landsfadersroll.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stilla_veckan

Tomma bredskapslager vittnar om svek från dagens överstepräster och Judas efterföljare

När den Stilla veckan inför påsken, närmar sig sitt slut och Jesu lidande-död- och -uppståndelse står för dörren enligt kristen tradition, då associerar jag till dagens överstepräster och Judas svek, som avslutning på detta inlägg.

Beredsskapslagren ekar tomma, skriver Emma Jaenson i en ledare i Ystads Allehanda. Vänstern skyller nu bristen på sjukvårdsmaterial på avregleringen av apoteksmonopolet, men den förklaringen punkteras snabbt. Eftersom både Norge och Finland har lager av sjukvårdsartiklar, trots en avreglerad apoteksmarknad.

”….Med tanke på att vi är ett av de länder med högst skattetryck i världen är det provocerande att staten inte har åtgärdat sina mest grundläggande uppgifter. Man kan fråga sig, likt många redan gjort den senaste tiden, vart våra pengar egentligen går?…”

Att ta bladet från munnen och säga som det är vågar inte en ledarskribent systemmedia, utan håller det för säkrats att humma lite obestämt.

Glädjande är då att läsa kommentaren från Jari Norvanto, som sammanfattar vad allt fler medborgare nu konstaterar, när beredskapslagren ekar tomma i den humanitära stormakten.

”Sverige – Den Humanitära Stormakten – har bespetsat sig på kvasidebatter och befordrar inkompetens. Jagat järnspöken och ”högerextrema populister.” Prio massinvandringen, islamisering, genus, Klimatet med stort K, gränslöshet både gällande territoriet och i största allmänhet. Hatet mot nationen, exotifieringen av det främmande.
Rättighetsaktivism och alla plikters och samhällsbärande dygders död. Särintresset politikerklassen, det välfärdindustriella komplexet och offerhierarkin har tagit skruv efter några årtiondens eskalering. Oppositionen är en chimär. Till sist måste ju något gå sönder, när ”statsmakten” MSM dessutom underblåser denna urartning och blivit ett med systemet.”

Massmigrationen med Reinfeldts och Lövens folkliga svek är ett brott mot grundlagen får inte skrivas i klartext, för då kanske inte jobbet finns kvar.
Deras hybris med att glänsa på de internationella arenorna, med ryggdunkar och applåder från den globala finansmaffians lakejer i FN och EU får mig att tänka på Judas som enligt legenden i Nya testamentet förrådde Jesus för 30 silverpenningar, vilket underlättade för översteprästerna att gripa honom.

Att många av dessa globala politiker har blivit rikligt belönade för sitt folkliga svek råder inget tvivel om. Kassorna hos dagens överstepräster, den globala finansmaffian, är outsinliga och medborgarna styrs av deras lakejer, gloibala politiker med sin media. Skam, skuld och rädslor är deras medel vare sig det handlar om flyktingar, klimatet eller pandemier.

Källa: https://www.ystadsallehanda.se/ledare/varfor-har-sverige-brist-pa-allt-av-varde/