månadsarkiv: mars 2018

Regeringens nya förslag till välfärdsmigranter; saknas asylskäl så kom ändå!

Callis Amid (L) är med all rätt upprörd över regeringens nya förslag om urholkning av asylrätten för gruppen ensamkommande afghaner utan asylskäl. Särbehandling efter att ha skrikit högst tillsammans med vänsteraktivister räcker för att kullkasta lagen med migrationsdomstolens beslut. Makten är viktigare än demokratin anser statsministen, inte konstigt att Nordkorea uppskattar Sveriges regering.
Jag begriper inte hur väljare tänker, som planerar att ge sin röst till regeringen med dess stödpartier och centerpartiet kan se sig själva i spegeln?

Callis Amid har tidigare kämpat för att afghanska tolkar skall få asyl i Sverige, som hjälpt svensk trupp, för att sedan bli lämnade åt sitt öde. Här saknas både känsla och förnuft, när politikernas kvarn malde långsamt. Men för sina aktivisters målgrupp, då går det fort.

Men först en eloge till ledarskribent Caroline Dahlman på Kristianstadbladet som alltid skriver kloka ledare, denna gång konstaterar hon att vänstern har rullat ut röda mattan för afghaner utan asylskäl, utan en tanke på vad det kostar och de ger heller inget svar på från vem och vilka pengarna skall tas. Dessa partiers godhetsknarkare verkar ha samma uppfattning, som mina patienter med annan etnicitet, att i Sverige finns det hur mycket pengar som helst. Nu hänger det på centern om detta förslag vinner laga kraft.
Så här twittrade Ann Heberlien
”För tre miljarder kan man alltså ge 9000 företrädesvis unga män utan asylskäl uppehåll och gymnasieutbildning i Sverige – eller lyfta
220 000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen. Politik är att välja.”
Men sådana val är nog inget för centerns kronprinssessa, för en fattigpensionär väcker inte samma känslosvall som bedjande mörkbruna ögon. Pensionärer är ett otyg som helst ska bort så fort som möjligt, inte minst för arga kommentarer på nätet.
Åter till Callis Amid som skrev följande på Facebook i går, den 20/3, om alla regeringens turer i fallet, som jag knappt längre orkar följa.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
………………………………………………………………………………………………………
”Regeringen har åter lagt ett förslag som urholkar asylrätten och som skapar en gräddfil för ensamkommande, primärt unga afghanska män som saknar skyddsskäl.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
Och likt förra gången blir förslaget påhejat av ett centerparti som inte tycks ha några som helst invändningar mot att rösta igenom ett förslag vars inrättande innebär en särlagstiftning för en specifik grupp asylmigranter som Migrationsverket och domstolsväsendet menar saknar skyddsskäl.
https://www.svd.se/c-om-ensamkommande-stort-steg-framat
Att det är en fråga om en specifik grupp asylmigranter är det ingen tvekan om. Frågan rör primärt de unga afghanska män som kom till Sverige under hösten 2015. Under 2015 (december inräknat) sökte 35369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Av dessa kom 23480 från Afghanistan, vilket motsvarar drygt 66 procent av de ensamkommande. 92 procent av de ensamkommande var av manligt kön och 93 procent av de ensamkommande var pojkar mellan 16-17 år.
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf 
Och regeringens förslag att ge tusentals asylmigranter som saknar skyddsskäl ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd handlar om Socialdemokraternas försök att klamra sig fast vid makten och hindra Miljöpartiet från att göra frågan om de ensamkommande till en kabinettsfråga, även om det är på bekostnad av gängse rättsordning och den reglerade invandringen. 
I oktober 2017 intervjuades migrationsminister Heléne Fritzon (S) i Agenda. På frågan om de ensamkommande skulle få stanna, som regeringspartners Miljöpartiet vill, oaktat den rättsordning som landat i att tusentals av dem saknar skyddsskäl, svarade hon:
”Jag bedömer att det inte är möjligt, då skulle vi överge den reglerade invandringen och ställa oss utanför prövningen av asylskälen”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-kan-inte-gora-avsteg-fran-asylratten
Drygt en månad senare, efter att frågan orsakat stora friktioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gjorde statsminister Stefan Löfven (S) ett uttalande:
”Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre.”
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JPmWm/intern-strid-om-unga-lamslar-regeringen-mycket-dalig-stamning
Några veckor senare gjorde regeringen en kovändning och presenterade ett lagförslag som undergrävde asylrätten, var djupt orättvist, riskerade att öka drunkningspåbuden på Medelhavet och utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/en-ny-mojlighet-till-uppehallstillstand-for-ensamkommande/Igår kunde vi läsa om hur regeringen väljer att gå vidare med detta förslag som har sågats av remissinstanser. Gårdagens lagförslag skiljer till del från det som presenterades i november förra året. Nu ska det även vara möjligt att beredas uppehållstillstånd vid studier på deltid samtidigt som den sökande inte längre ska behöva göra sin identitet sannolik.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

I samma lagrådsremiss skriver regeringen att ”Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning”. Men regeringens nya hafsverk ger inget svar på hur vandels- och säkerhetsprövningar ska kunna genomföras på ett godtagbart sätt när kravet på att göra sin identitet sannolik slopas för en grupp asylmigranter som saknar skyddsskäl. Ett tankefel Thomas Gür belyste förtjänstfullt under gårdagen.

Och mitt i allt detta dyker en rad frågor upp för mitt inre:

– Hur kommer det sig att andra utsatta folkgrupper såsom kristna assyrier har att rätta sig efter ett avslagsbeslut medan afghaner utan skyddsskäl bereds en ny möjlighet till uppehållstillstånd?

– Hur menar regeringen att vi är lika inför lagen i Sverige när en grupp som skriker sig hesa under en sittstrejk på Medborgarplatsen får igenom ett förslag på särlagstiftning medan andra utsatta minoriteter förväntas resa tillbaka till sina hemländer efter avslagsbeslut?

– Förstår regeringen och Centerpartiet att de, med detta förslag om särlagstiftning, underkänner det arbete som tjänstemän på Migrationsverket och juridiskt skolade på landets domstolar genomför, till stora kostnader?

– Dessa asylmigranter har kunnat tillgå en asylprocess som prövar individuella ärenden i inte mindre än tre instanser men har av professionella tjänsteutövare bedömts sakna skyddsskäl. Är Migrationsverkets och Sveriges Domstolars arbete ingenting värt?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vidden av det signalvärde som är associerat med detta förslag och att det faktiskt kan rendera fler drunkningspåbud på Medelhavet när fler söker sig till Sverige på nytt?

– Hur menar regeringen och Centerpartiet att Sverige ska kunna normalisera sin migrationspolitik till andra EU-länders när partierna så tydligt överger det fundament som utgör grunden i en reglerad invandring?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vilka effekter detta förslag kan ha på utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen? Upp till 50 000 utvisningsärenden beräknas lämnas över till polisen under de närmaste åren. Polisen räknar dessutom med att asylsökande som väljer att hålla sig gömda efter avslagsbeslut kommer att öka.
https://www.facebook.com/callis.amid/posts/10155376624480863

– När ska det gå upp ett ljus för regeringen och Centerpartiet att migration och integration hänger ihop? Sveriges kapacitet att ta emot nyanlända är kopplat till landets integrationspotential, Sveriges förmåga att erbjuda nyanlända en nystart.

– När ska regeringen och Centerpartiet komma till insikt att Sveriges förmåga att ta emot och integrera nyanlända är begränsad?

– När kommer regeringen och Centerpartiet förstå att Sverige gör bäst i att använda landets ändliga resurser till att bistå dem med störst skyddsskäl framför dem med störst möjlighet att ta sig hit?

– Vad avser regeringen göra för att migrationspolitiken ska bli mer jämställd? Dagens system premierar dem med pengar och muskler i krigs- och konfliktzoner (läs män) medan de mest utsatta, kvinnor och barn, lämnas åt sina öden.

I slutändan kokar frågan ner till detta:
– Varför ska en grupp afghaner få en andra chans medan andra människor inte får det?

– Varför får en sittstrejk på Medborgarplatsen regeringen och Centerpartiet att göra avsteg från den reglerade invandring som de säger sig stå bakom?” 

………………………………………………………………………………………………………

Den humana stormaktens rättvisa av dessa hyckleriets mästare!

Hyckleriets ambassadörer

Hyckleridamer
Jag börjar med den största, utrikesminister Margot Wallström. Tag del av journalisten och författaren Rebecca Uvells redogörelse i fjol om denna egotrippade madames ekonomiska förehavanden, inte minst när det gäller hennes skattemoral från EU inkomster.
Konstigt att hennes kollega, finansminister Magdalena Andersson totalt glömde bort denna ”lagliga” skattesmitning, när hon med stor indignation skällde ut Leif Östlings för densamma efter hans ”Vad faen får jag för det”.

Bilden kommer från Uvells blogginlägg, med faktauppgifter från: SVT.

Sedan kan vi raskt gå över till advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som tycker att pensionärer skall ge avkall på sin välfärd för ”flyktingar som lider nöd”.  (Kristanstabladets ledare från 2016 är lika aktuell i dag).
Det är lätt att fälla upp sitt godhetsparply med en lyxlägenhet i Östermalm och med 200.000 i månadslön. Men det är klart hon måste hålla sina advokater varma, som fakturerar skattebetalarna miljonbelopp varje vecka, när de försvarar lyx- och välfärdsmigranter, som ständigt överklagar sina asylavslag.

Nya moderatsvängar
Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson är inte så dålig han heller, för när opinionsiffrorna stangerar och/eller sjunker, så svänger han, likt en slalomåkare,  från sina tidigare kaxiga uttalanden om tuffare migrationspolitik och lag och rätt.

”Vår politik är inte hårdare tag, det är rättsäkerhet” lät det i DN den 27/2.

Detta innebär i klartext att han inte vill veta invandringens astronomiska kostnader för skattebetalarna (som Elisabeth Svantesson försiktigt nämnde), han vill inte ha hårdare tag i migrationspolitiken, däremot vill han att landet skall omfamna globaliseringen med fri rörlighet och mångfald, tänk på det, Ni som har förledds av hans fagra tal.
Dessutom beundrar han vänsteraktivisten Justin Trudeau, premiärministern i Kanada. Jag Tycker liknelsen i Fria Tider med vår Gustav Fridolin passar bra, dvs. en oseriös pajas.

Den twitter frispråkige Hanif Bali  har moderatrna hitintills inte vågat peta, för han kan locka röster från SD. Men nu har även han tvingats pudla och har fått lämna partistyrelsen, efter att ha publicerat meilkonversation mellan UD och dess utvalde journalist Patrik Oksanen.
https://www.expressen.se/nyheter/bali-utreds-internt-av-moderaterna-/

Men på sociala medier går upprördheten åt motsatt håll, mot en feg partiledning, som inte står upp för sin mest populära politiker, kanske skjuter de sig i foten? Eller ligger andra aktörer bakom detta hycklande skådespel?
Jag har inte fattat hur UD fick till det med rysk signalspaning, när mejlkonversationen var en offentlig handling. Ryssarna behöver knappast spana, efter Transportstyreleskandalen. Men nu är det slut twittrat.
http://www.friatider.se/ilska-och-f-rv-ning-efter-att-hanif-bali-slutar-twittra

(Illustrationen kommer från “Steget Efter” på Twitter)

Samma hyckleri i Norge
Lika lite förstår jag upprördheten i Norge, efter att deras justitieminister Sylvi Listhaug från Fremskrittsparitet på Facebook skrev, att “Arbetarpartiet menar att terroristers rättigheter är viktigare än landets säkerhet.” Hon hade lagt fram ett förslag att man skulle kunna ta passet ifrån misstänkta terrorister utan domstolsförhandling.
Vilket jag anser vara en självklarhet, men grundlagens krav om att skydda sina och andra länders medborgare verkar nu vara passé. Så nu är det regeringskris för Erna Solberg.
https://www.svd.se/listhaug-over-gransen–nu-hotas-norge-av-kris

SD och alternativ oro
Tyvärr är jag lite orolig för konsekvenserna av SD:s utrensningsiver och vara till lags strävan inför mobbande 7-klöver. Fortsätter de så här, så får jag framöver skriva att  de ingår i 8-klövern. Men det kanske är det som är målet?  Att beskylla väljare, som är intresserade av Alternativ för Sverige (AfS) för att vara rasister och extremister är att skjuta över målet. Eller har SD tagit över 7-klöverns argument, när de kom in i riksdagen 2010? Mobbade brukar när tillfälle ges själva bli mobbare.

Utvecklingen för  ”Alternativ för Sverige” där asylstopp och återvändning är nyckelord.  Jimmie Åkesson  tror att få väljare skall lockas, men samma krav finns nu även i deras valbudskap.
Men osvuret är bäst, för på sociala medier är ilskan stor över SD:s låga profil, de nu måste spotta upp sig under valrörelsen och inte vela hit och dit i aktuella frågor. Jag undrar än hur de ställer sig till Nato? Skattefinansierad SVT tror jag fått deras stöd om de inte ändrat sig igen.

Centerns rekordhyckleri
Så till centerns rekordhyckleri med bortförklaringar efter shariadomen i Solna tingsrätt (blogg inlägg den 6/2).

”Det hade vi inte en aning om” borde väl mana någon Stureplansväljare till insikt,
när följderna av deras mångkulturella vurm visas i öppen dager med ledningens, ihåliga bortförklaringar.

Deras partiordförande Anne Lööf twittrar på med samma gamla visa, som vi hört till leda: “Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen.” 

Men om muslimers begäran om böneutrop med högtalare på minaretens topp i Växjö håller hon tyst, här ska KD:s Ebba Busch ha all heder för att ha satt ner foten, med ett tydligt nej. MP och VPK hänvisar till religionsfriheten och den vill många Växjöbor få behålla och inte tvingas bli överösta med rop om den ende sanne Guden, vilket inte går att jämföra med kyrkors klockringning. Statsministern fegar som vanligt ur och hänvisar frågan till lokala beslut.

Bosättningslagen, ett skämt?
Ett tidigt aprilskämt, undrar jag, när jag nu ser hur regeringen backar om bosättningslagen från 2016. Efter två år skall kontrakten till bostäder för nyanlända, som kommuner tvingats ordan boenden åt, upphöra. Förtursinnehavarna skall ut på den ordinarie bostadsmarknaden, men det var aldrig meningen. Självklart skall de få behålla sina kontrakt, så länge de vill. Några kommunpolitiker i Uppsala mumlar om att det kan tyckas orättvist, men självklart kommer integreringen i första hand.

Tänk att komma till ett land, där Du inte behöver lyfta en fena för egen försörjning. Du blir översköljd med bidrag, bostad och kan sitta av SFI kurser i rad. Jag har haft otaliga patienter som krävt tolk efter 10-20 år i landet. Att ta sedan dit man kommer och assimileras ger vänstern kalla rysningar.
Tror någon att ompysslade “barn”,  utan utbildning, som haft kraft att ta sig > 600 mil upp till Norden, strävar mot egen försörjning, med en ideologi där värdlandets otrogna är mindre värda och där hemlandets seder får praktiseras i skydd av våra politiker?
För nu bedyrar bostadsminister Peter Eriksson, att den regeln inte längre gäller, utan kommunerna får ordna nya bostäder, till nästa tömning från flyktingförläggningarna och spara in mer på  gamla och andra resurssvaga. För nu måste förortens väljare hållas på gott humör inför valet.
Nu protesterar lägenhetsinnehavarna, “Ni slänger ut oss på gatan”, “Min son trivs så bra i Lidingö” ….Vänstern och miljöpartiet tolkar lagen, att kan man inte ordna bostad på egen hand, då får man bo kvar och för syns skull förlängs kontrakten månad för månad.
Fiffigt va?
Alla andra som kämpar för tak över huvudet ingår inte i lika värde lagen, där likvärdighetsprincipen effektivt satts ur spel.
Konstigt att politikers frekventa brott mot grundlagen helt förbises, trots att de i praktiken utgör betydligt större hot mot medborgarna, än arga kommentarer på sociala medier mot politikers förräderi.

Men jag tror aldrig att Annie Lööf, en sådan Bilderbergflicka, vaknar och ser partiets gradering av medborgarnas värde och likhet inför lagen.
Regeringens och centerns högsta prioritet att ”Stå emot främlingsfientliga krafter som söker inflytande” med adress till SD, förfaller något skrattretande efter  alla skandaler, där de rullat ut röda matten för muslimska fundamentalister, som trampar på vår lag. Waberiskandalen och Solna domen är bara förnamnet, på vad som lurar i vassen. Om dessa krafter inte är främlingsfientliga, så heter inte jag Harriet Larsson.

Fråga varför?
I debatten om makthavarnas strävan mot total nät censur, ställer Newsvoice:s  skarpa gästkrönikör Jan Norberg den rätta frågan till alla goda, etablerade debattörer, som förfasar sig över nätets hot mot politiker: Fråga varför, besvikna och desillusionerade medborgarna gör på detta viset? 

Men en sådan konkret fråga är inget för SVT, bara en part får föra problemets talan, (Rapport 11/3).

Citat från Norberg. ”…….Något har gått ordentligt snett när svenska myndigheter anser att folkvalda politiker bör skyddas mot sina väljare, dvs medborgarna vilka med sina skatter bekostar dessa politikers gärningar. Om medborgarna ägnar sig åt att uttrycka missnöjesyttringar i form av hot och hat mot sina egna folkvalda så känns det befogat att fråga sig: Varför?”

Återinför tjänstemannaansvar
Skribenten föreslår återinfört tjänstemannaansvar, som Karin Ferm krävt och redogjort för i gästinlägg på denna blogg i sällskap med Olle Ljungbeck, som i flera inlägg också krävt riksrätt för ansvariga politiker, där stöd finns hos den ideella föreningen MagMa direktdemokrati.

Den 18 april skall denna fråga diskuteras i riksdagen. Min misstanke är att riksdagsmännen upprepar samma hyckleri som tidigare… ”för då skulle ingen våga bli politiker.”
Konstigt att vi med legitimation inom vården har så mycket större mod än dessa blivande folkföreträdare?
Vi blir med all rätt anmälda för begångna fel och kan till sist bli av med legitimationen, men riksdagsmän, ministrar inom regeringen får bara lite snällt skäll från KU och så fortsätter de som förut.

Det högsta målet för makthavarna är att vi som protesterar skall hålla tyst.

”För att se vilka som har makten, se vilka som man ej får kritisera”
 Voltaires ord är lika aktuella i dag, för hyckleriets ambassadörer.

Tio viktiga frågor från Karl-Olof Arnstberg

”Folkfostran”

På sin och Gunnar Sandelins blogg ”Invandring och Mörkläggning” avslutar Karl-Olof Arnstberg sitt inlägg med att ställa 10 viktiga frågor, som bör ställas av medborgarna innan de går in i valbåset den 9 september.

https://morklaggning.wordpress.com/2018/03/08/folkfostran/#more-17443

“Med vilken rätt:

 1. Har makthavarna under 20000-talet släppt in och beviljat asyl till hundratusentals
 2. Har makthavarna vid universitet och högskolor bejakat, prioriterat och finansierat ren ideologiproduktion, som exempelvis genusteori?
 3. Ger makthavarna dem som beviljats asyl samma tillgång till skattefinansierad välfärd, som medborgarna har?
 4. Vägrar makthavarna att ge hederliga och uttömmande redovisningar av vad massinvandringen kostar?
 5. Förespråkar makthavarna mångkultur, en ideologi för vilken det saknas positiva förebilder och som forskarna vet är en källa till djupgående konflikter i samhället?
 6. För regeringen en feministisk politik, trots att historiker kan visa att det saknas exempel på lyckosamma feministiska samhällen?
 7. Tystas och skändas kritiker av den förda massinvandringspolitiken?
 8. Importerar makthavarna nya medborgare helt utan vana vid att leva i en demokrati, från länder som aldrig ens varit i närheten av att vara demokratiska?
 9. Har våra makthavare förbundit sig att med skattemedel försörja en miljon invånare, varav majoriteten utgörs av invandrare som inte är anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden?
 10. Ljuger politikerna för sina väljare och mörklägger besvärande fakta om våldtäkter, våldsbrott och annan kriminalitet, som hänger samman med massinvandringen.”
  Om väljare inte kan svara, så kanske det är dags att byta parti?

Barecelona avtalets krav, var olja mot migranter och jämna marken för islam.

Signaturen ”Staffan” har vid upprepade tillfällen i sina kommentarer lyft fram Barcelona avtalet mellan EU och arabländerna 1977. Här kommer en enkel sammanfattning, som kan bringa mer ljus över EU:s bejakande av flykting- och migrantströmmar.

Bakgrund
Efter att staten Israel utropades den 14 maj 1948 blev landet angripet av Egypten, Jordanien, Syrien, Saudiarabien och Jemen. Striderna fick följden att Israel utvidgade sitt landområde att även omfatta västra Jerusalem, innan ett vapenstillestånd slöts i januari 1949.

Därefter har oroligheterna fortsatt. Under våren 1967 ökade spänningarna i området, sedan arabländerna hade bildat en försvarsallians. I gryningen den 5 juni 1967 anföll Israel med sitt moderna stridsflyg Egypten. Redan första dagen slogs Egyptens flygvapen ut och Israel kunde avancera. Följden, efter detta för arabstaterna så förnedrande nederlag, blev att Israel ytterligare kunde utvidga sitt område, med Västbanken, östra Jerusalem, Gazaremsan, Golanhöjderna och Sinaihalvön, som sedan lämnades åter till Egypten. (Källa: NE, Landguiden, AFP, Reuters).

Men 1973 var det dags igen för muslimerna att gå till angrepp för att ”kasta judarna i havet” och ett skamfyllt nederlag upprepades.

Efter dessa nederlag, så förstod Arabländerna att en annan strategi var nödvändig för att kväsa Israels bundsförvanter i väst.

Då samlades arabländernas oljekungar till ett möte i Kuwait 1973, där en kravlista för oljeleveranser till väst upprättades. Priset hade då fyrdubblats och oljekrisen var ett faktum, som hotade hela västvärldens välfärd, när dess motor, energiförsörjningen tog allt mer från ländernas BNP.

I Barcelona 1977 slöts avtalet mellan EU och arabstaterna. Priset för Europas  oljeleveranser blev migration och islamisering!

Den som redogjort mycket pedagogiskt för detta är innehavaren av bloggen ”Den rosa traktorn”, därifrån citerar jag kravlistan.
https://rosatraktor.com/2017/08/01/har-du-nagonsin-undrat-varfor-eu-har-oppnat-sina-yttre-granser-vidoppna-sa-att-horder-av-muslimska-flyktingar-kan-floda-fritt-over-vara-

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.”

Frankrike var i vanlig ordning gossen Judas, som övertalade de andra 9 dåvarande EU länderna att gå kraven till mötes, för Frankrike hade tappat sina kolonier och ställning som stormakt. Övertalningen lyckades men utan att ländernas medborgare informerades.

(Nu är landets president åter i farten. Emanuelle Macron leder EU:s aktion mot begränsning av yttrandefriheten. För nätets plattformar för folkets utbyte av åsikter gör att makthavarnas informationsmonopol har stoppats. Deras megafoner från systemmedia ställer givetvis upp, med DN och Expressen, som ivriga jakthundar på alla fake news med undantag av sina egna)

Därefter har oroligheterna, krigen, terrorns alla förgreningar i Mellanöstern eskalerat i kölvattnet av ”den arabiska våren,” vilket satte fart på flyktingströmmarna, där en stor del också var välfärdsmigranter, som önskad ett bättre liv. I dessa stömmar kunde kriminella och IS-krigare gömma sig. Hos oss behövdes inga ID-handlingar, det räckte att man sa att man kom från Syrien, så var PUT klart. “Vi måste lita på deras ord” kläckte en feminist från miljöpartiet ur sig, redan då hög på godhet.

Flera orsaker
Jag tror att det finns många orsaker till Tysklands och Sveriges sk. lockrop/pullfaktorer, utöver oligarkernas krav på folkutbyte.
Undefallenheten mot islam “fredens religion” kan bottna i att Tyskland var angripare under 2:a världskriget och Sverige endast åskådare. Priset för denna hållning får värdländernas medborgare betala. Makthavarna med sina lojala skaror har bara tjänat på det multikulturella kalaset.
Europas terroroffer överstiger nu ett 1000 tal av oskyldiga medborgare. Men det är smällar folket får ta, när IS krigarna praktiserar sin tolkning av islam. De promenerar ut och in, till generösa länder, som förträngt Dublin avtalet. Skulle någon påminna om det, så mobilserar vänstern tillsammans med liberaler horder av professionella gråterskor och media fångar små barn på bild.
Krigsindustrin har glada dagar med polariseringen mellan stormakterna, som i nutid har stor skuld bakom Mellanösterns våldsamheter.

Stormakternas skilda lojaliteter i Syrien
USA och Ryssland fick i Syrien olika lojaliteter, med gemensam nämnare att köra ut IS, som USA i tidigare skede gödslat med resurser.
USA  tillsammans med kurder och opposionella i Syrien vill störta Assad regimen, liksom Turkiet, medan Ryssland, Iran med shia muslimska miliser vill ha den kvar, vilket nu är ett faktum, när Putin tack vare sitt stridsflyg åter stigit upp på scenen för världspolitiken. Något som västs media inte berättar är att en stor del av befolkningen hellre vill ha kvar Assad, än styre av USA lojala grupper. I vanlig ordning är det stormakternas bevakning av olja, gas resurser, som nu är motorn i Syriens krigshärdar.

Oligarkerna gnuggar händerna och Sverige blev mångkulturellt
Det globala kapitalet med valutaspekulanten och torpeden Georg Soros i spetsen har fått EU:s ledare med understöd av vänsterliberaler, att helt öppna sina gränser för migrantströmmarna. Föråldrade internationella konventioner blev  alibi, som Sverige blev världsbäst på att efterleva, bortsett från Dublinkravet, att söka asyl i Europas första ankomstland. Förklädet blev humanitet, medmänsklighet, lika värde etc. Där såg Sveriges karriärtörstiga politiker till att bli den gode segraren i tävlingen “the good guy och the bad guy” med sin proklamation om världens stormakt i humanitet.

När folket protesterar allt mer mot denna öppna hjärtans politik, är Merkel och Löfven tätt sammansvurna i sina krav på att EU:s länder i öst också skall öppna porten för migrantinvasionen. Deras ledare håller ännu stången, för de vet genom historien vad detta kan innebära för sin egen befolkning.
Olof Palme hade redan 1975 fått riksdagen att besluta att Sverige skulle bli mångkulturellt, utan att frågan fördes ut till folket.
Vilket nu sänkt Moder Svea för lång framtid, mycket tack vare duperade, indoktrinerade och mutade medborgare, inte minst inom flyktingindustrin, som inte vill se migrationens konsekvenser, när plånboken fylldes med skattepengar.

En enkel sammanfattning är att högern/alliansen såg sänkta löner med spakare fack och vänstern fler röster, när många arbetare röstade fel. Kyrkan fick en bra plattform för sin affärsidé, att vara god och snäll, kanske med förhoppning om nya själar. Och över alltihop lyste globaliseringens fanbärare, som gnuggade händerna av förtjusning över folkutbytet. Medborgare som såg att detta var fel, smutskastades med stegrad förföljelse, där grundlagen nu också är utsatt för attack.

Allt detta har nu eskalerat och skakat om samhällets grundvalar. Om dagens politiker är helt okunniga om bakgrunden i Barcelona avtalet eller bara slipade för egen vinning vet jag inte.
Men varje medborgare måste inse sitt ansvar för framtida generationer den 9 september och förstå att man även har ansvar för det man inte sa eller gjorde, medan tid fanns.

Vi har fått nog av politikers lögner!

Vi är många som instämmer i Olle Ljungbecks gästinlägg, om att vi har fått nog. Han gör en genomgång av politikernas, viktigaste redskap efter alla skandaler; lögnen och sätter fingret på horribla förslag från godhetsindränkta politiker.
Vi får också ta del av hans erfarenheter från rättsväsendet och maktlojal media, efter sina enmans manifestationer.
……………………………………………………………………………………………………

“Folkhemmet raseras
Ingen dag förflyter utan att folkhemmet/Sverige utsätts för rasering av det vi håller högt och älskar. Inte en dag förflyter utan att korantrogna muslimer, som vägrar integreras, riktar förödande angrepp mot allt det våra förfäder kämpat för och som är en omistlig del av det arv vi fått från dem; demokrati, rättssamhället, jämlikheten, tryggheten, sammanhållningen etc.

Utan ansvar
När, de invandrare, som angriper och raserar detta, låter det från de ansvariga (sjuklöverpartierna); “Vi visste inget, vi har tagit för lätt på det, vi har varit naiva etc etc”. Något ansvar för det som skett och sker tar de inte på sig, trots att bevisen för deras skuld är enorma och på intet vis kan ifrågasättas. När politikerna öppnade landets dörrar på vid gavel, är ansvaret för vilka som kommer in, endast deras.

När Solna – domen med de två islamistiska centerpartistiska nämndemännen kommer på tal, förnekar Sverigeförstöraren Annie Lööf detta på ett så grovt sätt att man häpnar. Hon har känt till de här människorna och vad de står för i minst 10 år. Men kanske är det inte förvånande. Lögnen är i dag politikernas viktigaste redskap.

Måste vi inte kraftfullare och mer utmanande lyfta fram deras brott till svenska folket?

När vi så gott som dagligen får exempel på hur fundamentalister och brottslingar förstör, inte endast vår grundlagsfästa värdegrund, utan också materiella värden för tiotals miljarder årligen. Detta tack vare politikers eftergivenhet för muslimska krav, som strider mot  grundlagen. Grundorsaken är partiernas behov av invandrarröster.

Måste vi inte utöver att ställa frågan; “Hur har de kunnat genom en helt oreglerad invandring släppa in flera hundratusen migranter, flertalet utan asylskäl?

Där allt för många, oftast män, benhårt håller fast vid sin religion, där demokrati, samarbete, jämställdhet för kvinnor och trygghet att vistas på vilken plats som helst, utan att bli våldtagen eller rånad, varken ingår i deras värdegrund, kultur och traditioner.

Det onormala blir normalt
Frågan måste också ställas vad det beror på att de närmast ser katastrofen som något normalt!

På annat vis kan man inte förstå politikernas handlingsförlamning, genom att inte generellt utvisa alla som begått brott där straffsatsen är fängelse. Åklagare, som borde skydda offret, har mer blivit gärningsmannens advokat genom att sällan yrka på utvisning.

Måste vi inte börja fundera på, om det finns ett samband med acceptansen för massinvandrarnas förbrytelser mot svenska folket och de abnorma politiska förslag som sjuklövern och deras ungdomspartier på fullt allvar fört fram.

Kan vi överhuvudtaget betrakta bl a Annie Lööf som fullt tillräknelig när hon förordar månggifte och att Sverige kan ta emot 35 miljoner människor? 

Eller som liberalernas förslag att tillåta “syskonsex”, nekrofili etc!
Vi får hoppas att Solna domen sätter spår i kommande väljarundersökningar, med förhoppning om att beriknings-indoktrineringen spricker.

Hjärntvätt eller medveten strategi?
Kan deras sjuka beteende helt enkelt ha sin grund i någon form av hjärntvätt!
Kan dagis ha någon skuld i detta? (Jag har alltid varit en hängiven supporter för dagis och förskolan). Men det går samtidigt inte att komma ifrån att i förskolorna sedan lång tid tillbaka odlats samlevnadsformer, som väl kan jämföras med hjärntvätt. Där det som Weberlin kallar godhetssyndromet och jag själv brukar benämna snällism och tyckasyndom-ism bedrivs på ett sätt som är snarlikt hjärntvätt.

Eller kan det enbart bero på en medveten strategi från mediernas och politikernas sida?

Men hur kan det vara möjligt att den politiska korrektheten och enhetligheten omfattas av flertalet medier (med ett tydligt undantag GP) och politiska partier utom SD?

Snyftreportage om förföljarna
Varför finns det inte fler “upprorsmän/kvinnor” som tar striden om rätten för varje svensk medborgare att ha en egen åsikt om massinvandringen, men också driva dessa åsikter utan att hindras och förföljas av skattefinansierade ”näthatsgranskare”!

Sedan någon vecka pågår det i ett flertal dagstidningar någon slags snyft – och gråt-vals där politikerna begråts för sin påstådda utsatthet av hat och förföljelse. Inte minst Gefle Dagblad tar så gott som alla politiker i försvar hur illa de än förvaltat sitt pund. T ex blir snyftningarna för en av de ledande socialdemokratiska politikerna närmast parodiska. Till saken hör att denna politiker varit en total politisk katastrof för invånarna. Däremot är det ingen av medierna som skulle kunna komma på tanken, att vi som inte tillhör PK- eliten kanske drabbats och drabbas i än högre grad.

Jag kan ta mig själv som exempel, utan att för den skull vara ute efter något slags medlidande. Det har jag inget behov av. Jag vet var jag står och kommer att kämpa för mina ideal så länge jag kan. Fyller 86 om någon månad. Har i hela mitt liv kämpat för demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. För ett sekulärt samhälle där religion aldrig får inkräkta på politiken eller på annat sätt styra ett samhälle.

Privata erfarenheter av rättvisan


Från 75-års åldern och framåt har jag kallats till förhör av Säpo 4 ggr. En gång efter fyllda 80 blev jag handfast bortförd (efter anmälan av en politiker) av två poliser på torget i Gävle där även mitt plakat konfiskerades. Senast, men troligen inte sista gången blev jag trakasserad och falskt anklagad av en socialdemokratisk riksdagsledamot Elin Lundgren, Gävle. När hon tagit del av vad jag argumenterade för på mitt “demonstrationsplakat” rusade hon till Gefle Dagblad och berättade att; “Jag blev så jävla provocerad”. Självklart fick hon in detta i tidningen med tillägget att jag var tidigare dömd för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta, utan hon anmälde mig också för polisen.

Nu är verkligheten en annan. Jag har aldrig blivit straffad eller dömd för något. Jag fick också tillbaka mitt plakat (ärendet hade varit ända upp hos riksåklagaren) med meddelande från åklagaren att jag inte gjort mig skyldig till någon slags brottslig handling utan helt hållit mig inom yttrandefrihetsgrundlagens ram. Och detta gäller också alla de övriga tillfällen då man försökt tysta mig. Men inte ens när jag i Gefle Dagblad ville visa dem åklagarens rentvående av mig fick jag in detta i tidningen!

När jag då contrade med att anmäla denna moraliskt högtstående och språkligt bildade socialdemokratiska riksdagsledamot fann hon för gott att ta bort det hon skrivit på nätet. Sannolikt oroades hon över att hennes falska anklagelse kunde komma att tunna ut bankkontot.

Agerandet från hennes sida där hon går till tidningen men också gör en anmälan om hets mot folkgrupp utan att ha förvissat sig om min skuld visar att hon inte har någon större sympati för med-borgarnas grundlagsenliga rättigheter. Att jag även vid mina demonstrationer blivit hotad av invandrare tycks även för polisen vara en bisak. Senaste gången jag kontaktade denna om en sådan hotelse fick jag beskedet att polisen hade annat att göra! Däremot finns tid till att granska Tommy Åbergs, den store, skattefinansierade nätgranskarens anmälningar.

Upprop till Svensson
 Inser Du att läget vad beträffar de svenska medborgarnas åsikts- och yttrandefrihet har inskränkts och kommer att inskränkas än mer om Du röstar på sjuklövern. Jag har nått en ålder där man om man haft ett öppet och nyfiket sinne lärt sig mycket om tidigare historia.

Vad jag vill ha sagt är att det i dag knappast går att skilja Sverige från den begränsning av åsikts- och yttrandefriheten som rådde i forna Sovjetunionen, DDR och Nazityskland, men också i ett flertal ytterligare kommunistiska stater, liksom de där Islam är statsreligion.

Du har inte bara ansvar för dig själv utan i ännu högre grad för dina efterkommande. Accepterar Du dagens utveckling kommer dina efterkommande att bli förslavade.

Hade jag i dag varit 40 år yngre skulle jag tveklöst bildat ett medborgargarde, som inte skulle tvekat att slå tillbaka mot denna förföljelse och terror!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”
……………………………………………………………………………..
Eftersom helgen stundar kanske Ni har ork, att också läsa journalisten Rebecca Weidemo Uvells faktafyllda reportage om attacken mot det fria ordet, som jag fick av en väninna med orden: Otäck utveckling!

 

 

Europas nya farsot; hets mot folkgrupp!

“Över hela Europa grips och döms nu människor  för hets mot folkgrupp och olika varianter av detta,”skriver Maria Celander i Svegot och ger exempel från England.
Där “Britian Firsts” två högsta ledare nu är dömda.
Här hemma kan det räcka med att sprida en ironisk bild om muslimers västliga förakt, för att bli kallad till förhör hos polis, efter anmälan om hets mot folkgrupp.
Svennehora, hatfyllda youtube visningar, liksom svavelosande moské predikanter är sällan hets  för  regeringens omhuldade näthatgranskare. Röstunderlaget får ej irriteras. I Rinkeby, där mellan 65-70% av de som röstade i förra valet gav sin röst till regeringen, får nu besök med mål att öka valdeltagandet, finansierat med 8 miljoner av våra skattepengar via MUCF.
Men först några ord om statsministerns besök hos Trump, där han nog höll fingarna i kors bakom ryggen.

Källa: http://jeanders-bilder.blogspot.se/   “Svenskt stål biter”

Vår landsfader har intygat hos självaste president Trump att några no go zoner inte finns och att Sverige fixar den invandringsrelaterade brottsligheten. Nej, förlåt, invandringsrelaterade, sa han givetvis inte. För i detta humana land har brottsligheten med gruppvåldtäkter, kvinnoförtrycket, könsstympningar, morden, rånen, fusket, lögnerna, överfallen av blåljuspersonal, vandaliseringar mm varken avsändare eller orsak.

Sila mygg och svälja kameler
 Jag förstår fullständigt att polisens resurser inte räcker till för övrig brottslighet. Utövarna har inget att frukta. Hårdare tag är i praktiken några timmars samhällstjänst, kanske förtur till BUP och orört medborgarskap.
Signalementen från polisen är så intetsägande, så man knappast vet om man ska hålla utkik efter en person, som är 10 eller 100 år. Etnicitet är självklart tabu att nämna, hellre får fler unga kvinnor bli våldtagna av de unga män, som har fallenhet för kulturella skojlekar.

Ökad oro
Däremot ökar oron hos medborgare, som brukar ge kommentarer på sociala medier och bloggare, där orden måste vägas på guldvåg, för att inte bli måltavla för näthatgranskaren Tommy Åberg och Juridikfrontens bidragsfinansierande infångande av okorrekta själar, som Nya Tider förtjänstfullt rapporterat om.
Allt fler bloggare upplever numera detsamma, att kommentarer sinar och det är precis målet för våra humana ledare, att skrämma och tysta sina uppdragsgivare. En fattigpensionär blev dömd till böter för att han skrev att det inte är svenskar som gruppvåldtar i en kommentar på Facebook, efter anmälan från den store “huntern” under falskt namn.

SVT Skåne gjorde ett reportage där speaker rösten nästan grät över pojkarna som gruppvåldtog en ung kvinna i Malmö under 10 timmar, de var offer för utanförskap, medan kvinnan, som glömdes bort fick vara surrogat.  Vilket fick Joakim Lamotte att gå i taket på sin facebook sida.

När inte ens Janne Josefsson och experter på rättsväsende/yttrandefrihet vill svara på frågor om Bonnierkoncernens krav  på Google att ta bort alster på nätet, som inte faller dem i smaken, då förstår jag att friheten att yttra sig, bestäms mer av kapitalet, än av grundlagen.

Jag återger här några citat från ett inlägg från bloggen ”Den rosa traktorn.” Bilden får Ni kolla själva. Det kan vara bra med lite tips i fall vi åker dit vid nästa jaktrunda.
https://rosatraktor.com/2018/03/08/med-anledning-av-mitt-forhor-idag-den-8e-mars/

Denna blogg nämnde också Karl-Olof Arnsberg i inlägget ”Vreden och Sorgen” den 12 mars, liksom Löfvens besök hos Trump med en glädjande rak kommentar från Jimmie Åkesson efter statsministerns lögner.
https://morklaggning.wordpress.com/2018/03/12/vreden-och-sorgen/#more-17458

Rättsväsendets nitiska granskare menade att den aktuella bilden framställer muslimer i dålig dager och att detta ska anses som ”Hets mot folkgrupp”.
Samma argument använde domstolen i England, när folket och deras representanter skall nitas dit.
Kanske är det något smart  tillägg i någon internationell konvention från EU-kommissionen?

Citat från bloggaren till “Rosa traktorn”
”…Själv anser jag att det jobbet sköter de så bra själva. Jag BEHÖVER inte hitta på eller hetsa, bara berätta sanningen och hänvisa till Korancitat.

Bilden postade jag enligt polisen första gången den 16:e September 2017 på min FB vägg och jag postade den offentligt. Bilden har sedan spridits och delats otaliga gånger, man nämnde antalet gånger, men det minns jag inte just nu.
Bilden finns även i en artikel här på bloggen De tycker du är en islamofob …..

…….Jag tycker däremot inte om en misogyn ideologi som kallas Fredens religion”.
”Och det står mig fritt att tycka illa om misogyna ideologier om jag vill. Det finns ingen lag mot att jag inte får tycka illa om misogyna ideologier.”
Under förhörets gång svarade jag mest med motfrågor i övrigt, som inte verkade gillas. Men för att poängtera min oskuld svarade jag med följande frågor och motiveringar:
(Jag bryr mig inte om att återge alla källor här, de har jag refererat till så många gånger förr att ni vet att jag kan det där).

 • Står det i koranen att muslimer ska förfölja och utplåna kristna och judar?
  (Ja det gör det, Jag refererade till källor på det.)
 • Står det i koranen något om det jag påstår om deras inställning till homosexuella? (ja det gör det, jag refererade till källor på det.)
 • Firar muslimer våra helgdagar?
  (Nej, och det har förekommit hot och trakasserier mot svenskar, och uttalanden från imamer som påstår att vårt firande är kränkande mot mulismer, jag refererade till källor på det.)
 • Får muslimer äta Gris? (Nej, Jag refererade till källor på det.)
 • Respekteras våra lagar när 52% av landets muslimer föredrar Sharia?
  (Jag refererade till källor på det. Bland annat genom att hänvisa till nyligen uppmärksammad händelse i Solna)
 • Får Muslimer dricka alkohol? (Nej, Jag refererade till källor på det.)
 • Förespråkar islam FÖR demokrati? (Nej, tvärt om. Jag refererade till källor på det.)
 • Erkänner islam de mänskliga rättigheterna? (Nej, Jag refererade till källor på det. Kairodeklarationen)

Med andra ord, jag styrkte varje påstående på bilden i fråga.
Jag påpekade dessutom att ordet Islamofob är en Oxymoron, vilket jag fick förklara vad det betydde Wikipedia.

Vi talade även lite om Barcelona-avtalet som jag hänvisat till som källa, samt MSB’s utredning av Muslimska Brödraskapet. Vi talade även lite om den utredning av Joakim P Jonasson om kopplingen mellan våldsbrott och den ökade invandringen, när vi ända talade om invandrare på hans fråga.

Man ställde ett par frågor om FB grupper och olika personer associerade med dessa grupper, på detta svarade jag att jag vet ingenting. Vad andra skriver får de stå för.
Jag vägrade kategoriskt att svara på några som helst frågor om FB-grupper eller andra personer, och om jag kände dom han nämnde eller inte.

Efter dessa argument fick jag gå. Man menade att det var tämligen meningslöst att fortsätta. När inspelning av förhöret stängdes av passade jag på att fråga avslutningsvis om hans bedömning om det påstådda brottet och han svarade med att det verkade allt för svagt då det ”verkade” vara fakta bakom påståendena på bilden och i artikeln.
Men han sa det var åklagarens beslut, slutgiltigt svar om utredning och förhör kan jag vänta inom 3 veckor.
Så nu väntar jag på det avgörande beslutet, dom, åtal eller nedläggande…inom 3 veckor.” Slut citat.

Så nu får vi vänta på fortsättning och jag får kolla om ”källorna” finns i hans tidigare blogginlägg. De kan vara bra att ha inför landets Orwellska och Kafka liknande framtid, där man ”får säga allt utom sanningen.” Tyvärr tror jag att någon har snott Fru Justitias ögonbindel.

Är Alternativ för Sverige, ett alternativ?

”Nyligen startade denna hemsida för AfS. Bra eller dåligt att AfS existerar?” Frågar en trogen bloggläsare med denna länk som utgångspunkt för sin fundering: https://alternativforsverige.se/

Citat:
Nu bringas även SD att ljuga mot ett annat parti.
Genom att kalla AfS för rasistiskt, utser de sig själva till åtminstone ½ PK-parti. Jag kan inte se något rasistiskt i AfS´ politik, som den presenteras på deras hemsida. Kan Du?
Det är som en naturlag, att den som själv var kuvad, blir en kuvare när han kommer upp en bit på skalan. Så var det även med MP i början. Hu, vad de gamla partierna ljög och gjorde narr av nykomlingen. Och nu sitter MP och fördömer andra nykomlingar. Ja, det tycks tillhöra rollspelet.

Likaså i det kyrkliga. Frikyrkorna, som var förföljda av statskyrkan på 1700- och 1800-talen, blev själva förtryckare när de väl blivit erkända och kommit in i Sveriges Kristna Råd, dvs stugvärmen. När AfS en gång är uppe i toppen så gör de väl likadant mot nästa, som i sin tur kuvar nästa nykomling osv.
Nu kan det väl tänkas, att överströmningen till de migrationskritiska partierna växer så pass, att det blir stor framgång för både SD och dess “kalv”. Lek med tanken att SD får 35% och AfS får 20%, det blir 55%. Och en chockad Löfven kanske proklamerar undantagstillstånd, förbjuder de båda partierna och utlyser nyval. Nåja, det var bara en lek. Men, med tanke på hur man så fiffigt desarmerade över åttahundratusen SD-röster, genom Decemberöverenskommelsen, och hänvisade till värnet av demokratin, så vete 17.” avslutar bloggläsaren sin fundering.
………………………………………………………………………………………………..

Jag kan bara konstera att denna naturlag, att de förtryckta blir de nya förtryckarna, alltid är lika aktuell.

 SD:s bryderi
Den fd ordföranden i SD:s ungdomsförbund, Gustav Kasselstrand har bidat sin tid. Det gamla ungdomsförbundet fick sparken av SD:s ledning för några år sedan. Han betonade i sitt installationstal för sitt nya parti, två ömma punkter hos fd. moderpartiet; deras stora utrensningsiver och anpassningsförmåga. 

Kanske tänkte Åkesson med ledningen strategiskt för att locka till sig fler väljare?

Men, när moderaterna, med smarte Kristersson, som jag tycker påminner om Macron, snodde flertalet av SD:s förslag, vandrade missnöjda moderatväljare tillbaka till moderpartiet och SD sjönk i väljarundersökningarna och missnöjet ökade i stället hos kärnväljarna.

Partiers fäbless för utrensningar
Utrensningsiver finns dock inom alla etablerade partier, där ingen katt får finnas bland hermelinerna, som kan rubba maktbalansen, för de som tagit sig högst upp.
När jag hör hur partiledningar bedyrar att det är högt i tak, så blir jag alltid misstänksam.
Hur många gånger i historien har detta inte upprepats?
När katten verkar nöjd och mätt, så finns det andra, mer hungriga som kan gå till attack.

Åkesson och Le Pen har det inte lätt
I Frankrike har Marine Le Pen det heller inte lätt med sin normaliseringsiver.
Hennes gamle far, Le Pen, partiets grundare är förknippad med antisemitism och är ett sänke för partiet, som nu skall bli rumsrent. Det  är klart att han och kärnväljarna är förbannade.
Hennes närmaste man, Florian Philippot, har bildat ett nytt parti Les Patriotes (Patrioterna) och hennes systerdotter kanske bidar sin tid för att ta över ledarskapet.

Om namnbytet  på partkongressen i Lille den 11 mars, till Nationell Samling kan samla fler väljare än frontens supporter, återstår att se (Rapport 11/3).
Men isen kan vara tunn, som lätt kan trampas igenom, även om Emanuelle Macrons förförelsetalang inte har samma verkan, som före valet.
Hoppet kanske står till Trumps tidigare chefsstrateg, Steve Bannon, att han skall ge råd för större framgång (DN 11/3).

Utrensningars styrka och svaghet
Utrensningar kan också vara ett svaghetstecken på att åsikter inte fått stötas och blötas inom partiet, för att taket varit för lågt.
Bakom både Le Pen och Åkessons strävan mot mitten, för att nå fler väljare, kan lika väl få motsatt effekt. Rädsla för att tappa makt med förmåner finns alltid högst upp.

Detta utrensningsbeteende ligger numera som en blöt filt över Sverige, där Sverigebildsförstörare skall kväsas, även om grundlagen förstörs.

Imponerande jobb
Att SD med Åkesson i spetsen gjort ett imponerande jobb under hårt och ofta brottsligt motstånd är ställt utom varje tvivel, men att vila på gamla lagrar är inget skydd mot en föränderlig verklighet. Ett misstag, som många partier gör är att ta sina kärnväljare för givna, när ideologin får ge vika för vidlyftiga kompromisser.

Europas folk protesterar
I hela Europa går sk. missnöjespartier framåt och vänstern backar. Socialisterna i Italien undrar vad som hände, när deras trogna väljare försvann.

Angela Merkel kramar nu om sin forna konkurrent, som före valet lovade väljarna att aldrig ingå i hennes regering. När makten framför allt suddar ut ideologin, då lever partiet farligt.

Tyvärr tror jag inte att moderaterna med Kristersson blir inspirerade, att bilda regering med SD.
Trots att Annie Lööf ständigt gläntar på sossedörren, medan Jan Björklund lever i det blå och tror att han till euron skall nå, när partiet närmar sig riksdagsspärren.

Bilden kommer från Jeanders bildblogg.

Nätets sanningar måste bort
Folkets protester måste EU stoppa, nätets dissidentsmitta måste bort, när vaccinationen med brunfärg och skrämsel inte längre biter, när väljare ser hur deras politiker dem ständigt sviker.

Vänsterns och liberalernas folkförräderi med multikulturell globaliseringsiver har varit EU:s bästa draglock, som till varje pris måste bevaras, trots att lokets effekt har avtagit. Fram med dryga böter och censur, så uppstudsiga landsmän fattar, att det är oligarkerna som styr. Deras vilja är draperad i flyktinghumanitet och allas lika värde, som har duperat partiernas väljare, som inte vill se dess konsekvenser.

Här kommer några citat från Kasselstrands installationstal.

https://www.youtube.com/watch?v=ROy4CFN-UuA

Asylstopp och återvandringspolitik
”Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummande av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem. Tvärtom – de är ansvariga för den nuvarande situationen.
Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att bli godkända av de andra partierna.
Sverige behöver ett nytt alternativ…..
Alternativ för Sverige är en ny politisk rörelse. Vårt mål är att påverka Sverige i rätt riktning – inte att bli godkända av de partier som orsakat Sveriges problem………”

”……Alternativ för Sverige anser att Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Utan dessa två åtgärder kan vi inte komma tillrätta med de enorma problem som idag präglar vårt land….”

Länk: https://svegot.se/2018/03/12/ung-skaning-gar-fran-sverigedemokraterna-till-alternativ-for-sverige/

Vad tror och tycker Ni läsare om framtida utveckling?

Skam går på torra land- nedslagen av ensamkommande, ställd innanför skranket för HMF!

Nu har rättsväsendet tappat alla spärrar i sin nitiskhet mot facebook berättelser/kommentarer. Allt fler kallas in på förhör, pensionärer som rånats, misshandlats av utomeuropeiska män, får be om ursäkt, skämmas för okorrekta kommentarer på nätet och betala dryga böter. Deras gärningsmän går fria, för specifikt signalament, betraktas som kränkning, när det handlar om dessa förövare.

Den nya nättidningen “Svegot” rekommendrar jag varmt.  Den står för nyheter- fördjupning- opinion. www.svegot.se

Där stod i en artikel av Ingrid Carlqvist i går, att i morgon

Citat:”…på onsdag 14 mars ska Christina Öberg släpas inför skranket i Jönköpings tingsrätt för åtta fall av hets mot folkgrupp, HMF.
– Varför ställer sig inte alla svenskar upp och skriker: ”Nu får det vara nog”, undrar Christina i en Youtube-video.”

”…2016 blev Christina Öberg svårt misshandlad av ett gäng ”ensamkommande” när hon cyklade hem till sin bostad. De fyra ”ensamkommande” stod i vägen för henne så hon klev av cykeln och bad dem flytta på sig. Efter det minns hon inget mera. I videon berättar Christina att misshandeln hon utsattes för ledde till ett stort jack i bakhuvudet, hjärnskakning, hjärnblödning, två diskbråck i nacken och ett krossat vänsterknä. Om inte en man hade kommit förbi hade de ”ensamkommande” antagligen slagit ihjäl henne.
Efter undersökning på sjukhuset skickades hon hem – helt utan hjälp. Hon kände det som om samma myndigheter som ständigt daltar med de ”ensamkommande” struntade i om Christina överlevde eller dog….”

Då är min förståelse stor att hon skriver om detta på facebook, med mindre korrekta ord. Men det gör man inte ostraffat. Hon skall i morgon innanför skranket för påstådd hets mot folkgrupp.

Nu måste vi alla reagera mot detta övergrepp av vårt rättsväsende med sanktion av våra multikulturella 7-klövers politiker.

Svegot skriver avslutningsvis på artikeln att ”….på onsdag 14 mars ska Jönköpings tingsrätt ta ställning till de åtta åtal polis och åklagare fått ihop mot Christina Öberg. Hon är rädd att de kommer att döma henne till fängelse, och uppmanar alla som har möjlighet att ta sig till Jönköpings tingsrätt kl 14.30 så att hon inte döms i det fördolda.

Alla har rätt att närvara på en rättegång och det är även tillåtet att ta upp ljud från rättssalen. Tidningen Svegot publicerar gärna ljudfiler från rättegången. Den som spelar in ljud kan ta kontakt med oss på kontakt@svegot.se.”

Journalisten Ingrid Carlquist är en av de 12 författarna i boken ”Priset” och skriver i sitt kapitel om ”Journalisternas hat mot en avfälling”.

Hon börjar sitt kapitel med ”Efter 30 år på framför allt Kvällsposten och Aftonbladet tog jag 2011 det definitiva steget ut från mainstream-medierna och satsade helhjärtat på alternativa medier……Visst förutsåg jag att mina forna kolleger skulle bli irriterade, men aldrig hade jag kunnat föreställa mig det explosiva hat som skulle riktas mot mig….”

Alla medborgare som har en gnutta sunt förnuft kvar i hjärnkontoret, måste nu inse ”att nu får det vara nog” med förräderi och förföljelse från makthavarna mot sina landsmän.

För nästa gång kan det vara Du och jag.

Källa:
https://svegot.se/2018/03/12/christina-oberg-trakasserad-av-polisen-for-pastadd-hmf/