månadsarkiv: oktober 2017

“Dom skall bort från gator och torg”.

Gästkrönikör Olle Ljungbeck sammanfattar i detta inlägg orsakerna till Sveriges förfall. Han tar upp politikers floskler utan handlingskraft, alliansens passiva åskådarplats och symbiosen mellan regeringen, MSM och SVT. Han belyser faran med okunniga politiker, vars brister i kompetens sprider sig, som ett virus i samhällskroppen, vilket orsakar ”affärer” på löpande band. Okunskapen ökar kraven på likriktning och åsikter från klarseende medborgare upplevs som ett hot och måste tystas.
…………………………………………………………………………………………………

Sveriges förfall
“Statsministern upprepar sitt mantra i sin ordfattigdom och passivitet; Dom skall bort från gator och torg”. Dessa sju ord säger mycket om Löfven. För det första att han talar utan att tänka och för det andra att han saknar engagemang och vilja i sin roll som statschef. För hade han det så skulle han inte uttrycka sig så.

Floskler utan handling
Då skulle han säga, att de skall infångas och få långa straff och när strafftiden är slut skall de utvisas. Men vi har ju nu länge, ja allt för länge sett att Löven är en ordbajsare och orden aldrig följs av handling. Men den som bär ansvaret för att ordningen i samhället operativt skall upprätthållas – Dan Eliasson – är lika passiv.” Det är ett hot mot samhället”. Vad hjälper dessa ord att oskadliggöra förövarna? Båda dessas uttalanden vittnar om passivitet och inte om handlingskraft.

Passiv allians utan handlingskraft
Om alliansen i första hand hade Sveriges och svenska folkets väl som främsta prioritet så skulle de självklart göra gemensam sak med Sverigedemokraterna (SD) och störta regeringen trots att valet är nära. Den rödgröna regeringen har ju tydligt visat att den inte förmår upprätthålla statens suveränitet vad gäller den invandrade brottsligheten.

Jag är medveten om att Alliansen har lika stor skuld till dagens katastrofsituation, men jag vill åtminstone tro att de på åskådarplats tvingas till insikt om nödvändigheten av omedelbara åtgärder för att förhindra vårt samhälles sammanbrott. Genom att “Alliansen” nu passivt åser hur rättssamhället faller samman, borde tala för att inte bara de som nu gått tillbaka till Moderaterna – utan också alla andra röstberättigade medborgare – blir mer tveksamma till att lägga sin röst på något annat parti än SD. Sverige är så gott som ett laglöst land i dag och ingen medborgare kan känna sig trygg – allra minst kvinnorna – skulden till detta är sjuklöverns.

För att lyckas återställa rättssamhället måste det självklart hos de som har makten att göra detta, finnas inte endast en lojalitet, utan också viljestyrka, handlingskraft och kärlek till sitt land och folk. Detta måste då också följas av beslutsamhet innebärande att alla som inte lever efter lagarna och är invandrare skall utvisas efter avtjänat straff. Att använda silkesvantar och tassa på tå för de gärningsmän, som nu är på väg att göra ett av världens tryggaste länder till ett inferno, kan endast resultera i mer omfattande grov kriminalitet, som slutar med ett sammanbrott för Sverige som civilisation. 

Korrektheten kväver sakligheten
Men för de som är beredda att ta över och lyckas med återställande av det samhälle Sverige var före massinvandringen krävs också att den politiska korrektheten byts ut mot saklighet, realism, sanningslidelse och handlingskraft, i motsats till dagens förljugenhet och godhetssyndrom.
PK-samhället.
Förruttnelsen i PK-samhället stinker lång väg. Avslöjanden om de ädla värnarna av godhetssamhället inom bl a media är på väg att bli en växande snöboll. De som i skydd av PK-media i åratal kunnat ägna sig åt att svärta ned medborgare av annan åsikt är nu avslöjade. Men det är långt kvar till att all skit är utgödslad.

Torftiga och meningslösa artiklar
Hur länge till skall t ex Aftonbladet kunna fortsätta med sin underlivsjournalistik som är så rå och kvinnokränkande att den slår den uslaste boulevardtidning. Ingen annan “tidning” överträffar Aftonbladet vad gäller att på ett torftigt, primitivt, grovt och vulgärt sätt skildra och fantisera inom områden som har med sexualitet att göra. Fantasierna rör sig kring sådant som inte har något gemensamt med verklig erotik och sensualism. För möjligheten att sälja lösnummer är man beredd till vilka eftergifter som helst vad gäller god journalistik.
Etablissemanget och den sk kultureliten, ger gärna avkall på allt vad bildning och kultur heter bara de får skriva i denna blaska och skulle aldrig komma sig för att kritisera företeelser, som kan riskera att dörren stängs för deras meningslösa och enkelspåriga alster.

Regering, media och SVT i symbios
Tydligt är att regeringens brist på bildning också ger utslag i medier liksom i public service. Regeringen får ju inte tillsätta tjänster, men kan ändå få in de personer de önskar i dessa organ. Genom ordföranden för public service har man kunnat placera en helt okunnig person som chef för Sveriges radio/television. Men inte nog härmed utan man har också lyckats med att göra en redaktör för en boulevardtidning – Aftonbladets förre chefredaktör Helin – till programdirektör på Sveriges television! Därmed har man kunnat placera en av sina främsta sympatisörer på en av de politiskt och propagandistiskt viktigaste tjänsterna på Sveriges radio/televisionen. Därför går det inte att undvika att se likheten mellan å ena sidan Aftonbladets undermåliga kulturella och bildningsmässiga innehåll med Sveriges televisions torftiga och vulgära utbud.

Smittsamt regeringsförfall
Regeringens och politikernas moraliska förfall sprider sig i samhället. Det moraliska, intellektuella förfall som regeringen representerar, fortplantas och sprids till den offentliga verksamheten inom stats- och kommunalförvaltning. Vi ser detta inte minst i de senaste årens många “affärer” på statliga verk. Men vi ser det också på regeringens utnämningar och tillsättningar av chefer inom statsförvaltningen. Det visar sig inte enbart genom bristande begåvning och kompetens utan också på en moral som inte nämnvärt skiljer sig från yrkesförbrytarens. Självklart smittar statsledningens (regeringens) undermåliga ledningsförmåga och korrumperade förhållningssätt av sig på underlydande chefer inom statsförvaltningen.

Begåvningar skyr politiken
Exemplen är många varav flera gått som följetong i medierna. Självklart har detta också att göra med att det är medelmåttorna som i dag går till politiken och för att hävda sig måste de agera oärligt och moraliskt förkastligt.
Såväl Tage Erlander som Olof Palme som båda var lysande begåvningar varnade för sjunkande intellekt inom politikerkåren. Vi ser i dag tydligt de negativa konsekvenserna av ett alltmera förljuget och konformistiskt samhällsklimat. Vi befinner oss i dag vad gäller regeringens, sjuklöverns och medias förhållningssätt till yttrande och åsiktsfrihet på samma nivå som i bl a forna Sovjetunionen och DDR. Krav på likriktning inte minst i invandringsfrågor gör det omöjligt för klarseende och realistiska medborgare att ge uttryck för sina åsikter i de traditionella medierna.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
……………………………………………………………………………………………………

”Vi är inga rädda rasister – vi är rasande realister” stod i en kommentar på nätet. Vilket jag tror att många läsare instämmer i.

Sexuella trakasserier och nätcensur

Statsministern i olämpligt sällskap
En kommentar från sociala medier.
”Löfven poserar återigen med en trolig våldtäktsman. När ska det ta slut?”
Under de senaste åren har statsministern glatt poserat tillsammans med en somalier i Katrineholm, som våldtagit en gammal kvinna, med afghanen som dömdes för sexuella övergrepp på ett konfirmationsläger och med den våldtäktsmisstänkte journalisten på Aftonbladet.
Nu måste statsministern få hjälp med att kontrollera, att han framöver inte poserar i dåligt sällskap.

Sexuella trakasserier
Nu börjar det bli känsligt för ledaren av en feministisk regering, när t.o.m. Camilla Läckberg meddelar på Instagram, att huvudstadens kändiselit, som är i svängen, sedan många år har känt till denne mans sexuella trakasserier. Men kvällspressen har mörkat. Extra känsligt blir det, när det är en av Aftonbladets gullgossar som är måltavla. Nu tvingas Aftonbladet att starta ett ”personalärende” efter initialt försvar mot den anklagade. En kändis och programledare på TV4 är också i hetluften (Nyheter TV4 19/10).

Dubbelmoralen hos Aftonbladet är stor.. Egna medarbetare skall skyddas och utsatta kvinnor hotas med förtal, men när motståndare bär sig illa åt, är principer för publicering av uppgifter mycket skrala.

Nätkampanjen #metoo
Nu tar många kvinnor bladet från munnen och vittnar i nätkampanjen #metoo om sexuella trakasserier och övergrepp. När t.o.m. utrikesminister Margot Wallström berättar om att hon utsatts för sexuellt trakasseri under ett EU möte, så kan frågan inte lika lätt avfärdas, som när gärningsmannen har utomeuropeiskt ursprung (Rapport 18/10).

Målgruppen för sista veckans anklagelser om sexuella trakasserier är främst vita män, borde inte kvinnor också passa på att anmäla män med annan etnicitet?

Eftersom överrepresentationen var stor från utomeuropeiska män beträffande våldtäkter, för flera år sedan enligt BRÅ. Tyvärr verkar viljan vara låg hos Morgan Johansson att få ökad kunskap om förövares hemvist, för BRÅ får inget sådant uppdrag.

Nätcensur 
Samtidigt, som nätets spridningsradie ökar, varnas det för att ”Delningar kan vara förtal” även om uppgiften är sann (Östgöta Correspondenten 18/10).

Jag ser påtaglig risk för vingklippt yttrandefrihet, när även sanning kan betecknas som förtal.

EU kommissionen hotar Facebook, You Tube och Twitter med stora bötesbelopp om de inte rensar bort ”hat” och ”rasism” inom 24 timmar på sina medieplattformar.

Frågan är bara vem som definierar vad som är hat och rasism?

I dag tycker jag att avsändaren får mer uppmärksamhet, än det som skrivs. Svennehat verkar vara acceptabelt, men absolut inte blattehat.

Förtal och hets mot folkgrupp är begrepp, som ofta missbrukas av makteliten för att tysta kritiken.

Både författaren Katarina Janouch och journalisten Ingrid Carlqvist har periodvist blivit avstängda på Facebook. Deras invandringskritik är gemensam nämnare.

Urholkad yttrandefrihet
Misstanke finns att det är journalister med bakgrund i kulturmarxism, som frenetiskt granskar sociala medier och anmäler det som stör tolkningen av värdegrunden.

Definitionen av förtal och hets mot folkgrupp tycks bli allt vidare, vilket gör att hela yttrandefriheten är i fara. Faran är att fakta- baserade uppgifter och statistik också åker dit.

Min önskan är att dessa nitiska journalister också kunde granska aktivisterna under #jag är här och invandrarföreningen Ung i Sverige, så kallade nättroll finns även hos vänstern.

Svenska Kyrkan, Amnesti, Röda Korset, Rädda Barnen och kändiseliten borde också granska sitt eget handlande innan de slänger den första stenen. Att få visa sig god verkar vara högsta prioritet och då finns ingen lyhördhet för andras erfarenheter.

Rädsla 
Vid köksbordet uttrycker många medborgare rädsla för ökat åsiktsförtryck med övervakning som i gamla DDR. Orsaken är oftast, att offentligt kritisera makthavarnas migrationspolitik. Partiledningarna utesluter medlemmar med avvikande åsikter på löpande band. Kvar blir en samling Ja-sägare utan folklig förankring med en ledning, som navigerar i mörker.

Rädslor kan skapa förödande angivarkultur och då är landet illa ute.

Demagogin mot Ryssland

 

Olle Ljungbeck är en känd och kunnig debattör, som signaturen ”Staffan” påpekade i sin kommentar i går. Jag är glad över att Ljungbeck även vill skicka inlägg till denna blogg. I detta gästinlägg tar han upp västs demagogi mot Ryssland och underdånigheten mot Nato.

”Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda.
H. L. Mencken, en amerikansk kritiker, definierar en demagog som “en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.” (Wikipedia)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Propagandan mot Ryssland
Demagogin riktad mot Ryssland och Putin tar sig allt osannare och kränkande uttryck. I dag tillåter sig regering, riksdagspolitiker, företrädare för försvarsmakten och Säpo sig vilka lögner som helst mot Ryssland och Putin. Nu senast anklagar man Ryssland för att stå för mest frekvent spioneri mot Sverige. Så är det självklart inte. Däremot vet vi att USA:s samlade spioneri mot övriga världen överträffar andra staters med råge.
Men, eftersom såväl regering som nämnda myndigheter har den öppna dörrens politik mot USA, så har detta land endast att be om “upplysningar” så får man dem endera tillskickade, eller när svenska officerare m fl övar tillsammans med USA.

Obevisade påståenden
Merparten av påståenden om kränkningar av alla de slag från Rysslands sida, som förekommer i pressen, faller på sin orimlighet. De är så obevisade, att de därför omöjligen kan vara sanna.
Under en lång följd av år har Ryssland beskyllts för kränkningar av svenskt territorium i en omfattning, som tyder på, att de som sprider dem, snarare är mytomaner än sanningsvittnen.
Självklart har alla dessa lögner som grund att skrämma svenska folket så det ställer sig positivt till Nato-anslutning och Värdlandsavtalet. Fräckheten att försöka inbilla svenska folket att USA är en större garant för Sveriges trygghet, än Ryssland är absurd.

USA, en riskfylld militärallians
Sverige skall inte ha några militärallianser med några andra än de Nordiska länderna inkl Island.
Att ha en sådan med USA är om inte självmord så en allvarlig risk för att bli inblandade i krig. USA har under en följd av år helt emot folkrätten, utan att vare sig Sverige eller EU reagera, kunnat gå in och störta andra länders statschefer.
T ex Saddam Hussein, Mohamad Gadaffi etc etc. Det går inte att försvara dessa folkrättsbrott med att statscheferna var diktatorer. Men även om denna rätt funnits har det visat sig vara helt fel strategi.

Med stor sannolikhet har störtandet av en rad diktatorer berett marken för alla de terrororganisationer, som i dag uppträder runt om i världen. T ex IS, Talibaner,  m fl. Så länge diktatorerna var ohotade av USA, Nato etc höll de också potentiella terrorister på mattan. Men när diktatorerna störtades såg underhuggarna sin chans och det är dessa som nu är IS m fl.
Därför är det ingen överdrift att påstå att USA, Nato, EU med hjälp av Sverige skapat dagen flyktingkatastrof.

Putin strategisk
Putin är mer strategiskt begåvad än såväl USA.s, Natos som EU.s militärhjärnor tillsammans. Han insåg i motsats till de nämnda – som var på väg att störta Assad – att en sådan “strategi” skulle skapa ett nytt Libyen eller Irak.
Vi ser resultatet redan av Putins mera intelligenta drag. (För den skull är det inte troligt att Putin vill ha kvar Assad.Men han menar att Assad bör lämna över makten, när förutsättningar finns för ett demokratiskt styre).

Krigsförbrytelser
Sverige har genom sitt deltagande på USA:s och Natos sida i störtandet av Mohammed Gaddafi gjort sig skyldig till krigsförbrytelser. Hade inte krigsförbrytardomstolen varit dominerad av västvärlden, så hade Sverige kunnat bli dömt för krigsförbrytelser med anledning av Libyenkriget. En allians med USA och Nato kan endast innebära ökad inblandning i krig med meningslösa offer i form av svenska soldater och ökade kostnader.

Nej till Nato och Värdlandsavtalet! 
En mycket stor del av svenska folket – som sannolikt – har lika stor förmåga som regeringen, politiker, försvarsmakten och Säpo att avgöra om Ryssland är ett hot eller inte har större förtroende för Ryssland än för USA.
Vi skall därför varken ansluta oss till Nato eller Värdlandsavtalet!

Mer samarbete med Ryssland
Däremot skall vi inleda ett ökat samarbete på alla områden med Ryssland. Detta bör även vara en målsättning för EU. Ett sådant har framtiden för sig och skulle stärka och utveckla de inblandade för framtiden. Det är just detta senare som USA bävar inför.
USA har haft sin storhetstid och kommer i framtiden inte att kunna spela rollen som världspolis.
Jag uppmanar alla svenska medborgare att till Putin uttrycka att vi inte som ovan nämnda krigshetsare känner någon oro för att Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige.
Tala i stället om att vi vill ha ett mycket mer intimt samarbete. Jag har själv gjort detta.

Krigsrisk
Att lägga vårt öde i händerna på sådana som Allan Widman, Säpo och USA –älskande generaler är att riskera Sveriges framtid fritt från krig. Inte minst med utgångspunkt från den kris politikerna skapat med sin vansinniga massinvandringspolitikborde varje svensk kunna inse, att de om möjligt är ännu uslare på, att genom anslutning till  USA och Nato skulle kunna skapa något bättre för Sveriges vidkommande än dagens 200-åriga fred.
Eftersom deras ställningstagande i huvudsak grundas på aversion, primitivt synsätt på Ryssland och ett skygglappsseende på USA innebär det allvarliga risker för Sverige att vara i allians med den senare staten.
Ja, en framtida krigsrisk måste räknas som trolig.”
………………………………………………………………………………………………………………………….

Kommentar: Den gamla rysskräcken finns kvar ännu i dag och kan vara jordmån för dagens demagoger.
EU:s bojkott av Ryssland är ingen framgångsrik strategi för fred i ett plågat Mellanöstern, där export av västs ”demokrati” har banat väg för terrorn och flyktingströmmarna. Genom historien har ett förtryck ofta övertagits av de förtryckta, som därefter blir de nya förtryckarna.
Majoriteten av befolkningen har inte alltid samtyckt med rådande regimer, men har tystnat i rädsla för förföljelser och repressalier. Sverige är inget undantag.
Motsatt åsikt
Läs gärna en motsatt åsikt, där Rysslands ”långsamt frätande systemkritik” riskerar att skada tilliten i demokratiska samhällen. Olle Wästberg, krönikör i Östgöta Correspondenten, skrev om detta i går.
Bedöm sedan vad som kan kallas för osakliga argument inom demagogin.
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-var-oskyddade-demokrati-om4855565.aspx

Övrigt:
Jag är tacksam för gästinlägg både från nya och ”gamla” kommentatorer. Nya kan bara skriva ”gästinlägg” som kommentar, så skickar jag min mejladress. Tidigare avsändare av godkända kommentarer har oftast min mejladress och kan skicka inlägget till den, liksom nya kommentarer om de inte vill ”fästa” pga av spamfilter och troligen tät trafik.

 

Självklarheter förvandlas till främlingsfientliga

Stöket på våra bibliotek
I veckan som gått har åter stöket på biblioteken debatterats.
Kanske fler höll på att sätta i halsen än undertecknad, när de läste vad kulturborgarrådet Roger Mogert (S) i Sthl klämde ur sig i en debattartikel, att krav på tysta bibliotek ofta är främlingsfientliga!!!
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3ARICSY-7vMlMJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fsthlm%2Fvi-maste-ha-ett-storre-uppdrag-till-biblioteken-an-att-bara-vara-en-tyst-plats%2F+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se

Vidare i texten står att borgerliga debattörer, som larmar om stökiga bibliotek ofta har en främlingsfientlig agenda och drivs av klassförakt. Han identifierar sig med de stökiga ungdomarna och ser sin egen barndoms bildningstörst i deras utlevelse och brist på respekt!!!!

Har karln fått hjärnsläpp, tänkte jag?

Nästa förslag kan bli bus och håll i gång under kristna gudstjänster, vördnad och stillhet kanske betecknas som en skymf mot Koranrens Allah?

Protester
Hans debattinlägg väckte tack och lov ursinne på sociala medier.
SvD:s ledarskribent Paula Neuding blev riktigt förbannad, hon har under lång tid rapporterat om dessa vandaler, som skrämmer bort unga och gamla från biblioteken, som kulturborgarrådet med ansvar för Sthl:s bibliotek vill förvandla till fritidsgårdar utan regler, med ihåligt snyft från sin egen bakgrund.
https://www.svd.se/svara-mogert-annars-ar-du-feg

Kanske finns i hans minnesbank mer kunskap från ideologin än från böckernas värld, vilket kan ha bidragit till att ha fick bli kulturborgarråd? 

Sund bibliotekarie
Det som gläder mig är att en sund bibliotekarie, Einar Ehn, som tjänstgör på biblioteken i Vällingby och Hässelby tar bladet från munnen. Han skriver att ”Föräldrar och äldre vänder i dörren”

och att kulturborgarrådet tar parti för mobbarna och det är han inte ensam om. Bortförklaringarna till invandringsrelaterad brottslighet, tycks aldrig ta slut.
https://www.svd.se/bibliotekarien-foraldrar-och-aldre-vander-i-dorren

Vi inte bortskämda med att bibliotekarier protesterar mot stryka medhårs filosofin. Allt för många av hans kollegor har stor utrensningsiver för böcker, som de anser ha rasistisk underton. Att ta på sig dåtidens glasögon finns inte i deras identitets- och mångkulturella värld. Ingen läsare från en minoritet får bli sårad, hellre får hela kulturarvet stryka med.

Kanske Gamla Testamentet i bibeln står på tur och vill de få sin rasistiska granskning bekräftad, varför inte börja med Koranen?

Protester från yrkesverksamma
Allt fler yrkesverksamma protesterar nu, mot vad 7-klöverns flyktingpolitik ställt till med i deras dagliga arbete, trots att risken för repressalier är stor.

När ansvariga politiker med stor energi kallar dessa rop på hjälp för främlingsfientliga och klassföraktande mot ungdomars störande aktiviteter, då har vi långt till tillnyktring.

När skall regeringen ta parti för sina uppdragsgivare, medborgarna, borde den övergripande frågan vara till valet nästa år.

Men så länge ödmjukheten och lismandet för EU och FN pågår, så kommer ingen kursändring att äga rum i vårt dagliga liv.

Nyckelpersoner protesterar
 Än är undrens tid inte förbi. Ingen har väl undgått att regeringen drog tillbaka utnämningen av Tomas Bodström till landshövding för stockholmarna, vilket han själv djupt beklagar. Nu får han nöja sig med fortsatt advokatgärning och författarskap. ”Förtroende saknas från nyckelpersoner” var civilminister Ardalan Shekarabis förklaring.

Men att förtroende saknas enligt flera SKOP undersökningar beträffande förd flyktingpolitik och medias rapportering bryr sig regeringen inte om. Medborgare är visst inga nyckelpersoner.

Mot diktatur och mörker på UD

I helgen blev jag förvånad när jag läste SvD och DN.

Mot diktatur? 
I SvD intervjuades Håkan Juholt, som nyligen börjat sin tjänst på Island som ambassadör och som oförskräckt säger att han aldrig vill flytta hem igen. Han ser en stor fara i Sveriges framtida utveckling och varnar för att demokratin kan ersättas av diktatur.

– Jag tror inte att hotet är en diktatur med rullande stridsvagnar på Sergels torg, utan ett expertstyre där vi inte låter landet styras av medborgarnas värderingar. Demokratin glider oss ur händerna. Färre vill bli folkvalda, partierna tonar ned ideologin. Visst, jag ser en risk att det kan bli diktatur på sikt, säger han med stort allvar”
https://www.svd.se/ambassador-juholt-aker-inte-tillbaka-till-sverige

Utrikesminister Margot Wallström ger överlägset svar ”Juholt lär sig inom kort” när hon befinner sig på trygg mark i Luxemburg, på möte med kära kollegor och kulturminsiter Alice Bah Kuhnke (MP) är självklart upprörd, över att Sverigebilden från UD nonchaleras av denne nya ambassadör.

Släckta lampor på UD
Tänk att jag äntligen får hålla med Peter Wolodarski i söndagens DN krönika den 15 oktober, där han skriver ”När ska Wallström tända lamporna på UD?”

Där beskriver han UD:s ifrågasatta väg mot den åtråvärda platsen i FN:s säkerhetsråd, som var fylld av oegentligheter med mutor och ökat bistånd till nyckelpersoner i röstberättigade länder från tredje världen.

Men det som är mest upprörande, skriver han, är svårigheterna att från UD få fram offentliga handlingar i ärendet, vilket också JO kritiserat och krävt att departementet vidtar åtgärder för sin bristfälliga hantering, när det gäller för medborgare att få ut offentliga handlingar.

Att begära ut handlingar från UD var som att fastna i en evighetslång passkontroll”

Offentlighetsprincipen och därmed yttrandefriheten verkar inte vara populärt på UD.

PW avslutar med att konstatera att Margot Wallström ”…..fortfarande inte har tänt lamporna på sitt eget departement på Gustav Adolfs torg.”

Tragiskt är hur otroligt långt från medborgarna eliten på UD är, mutor, lögner och brott mot eget regelverk verkar vara vardagsmat, när deras Sverigebild skall försvaras.

Jag förstår att deras lampa är släckt över tillståndet i Sverige.

 

 

EU elitens, politikers och medias olika stolar

Två stolar

Att EU eliten och majoriteten av våra politiker sitter på dubbla stolar har jag misstänkt länge.
Den ena stolen kommer från den finansiella världseliten, vars budskap till världens ledare, opinionsbildare m.fl inflytelserika personer överförs muntligt en gång varje år på ”Bilderbergarnas” mötesplats. Där målet är stegvis, ökad centralisering, med mer EU makt mot NWO.

Sekretessen är stor och ingen journalist frågar deltagare vid hemkomst om vad som diskuterats eller beslutats. Det är som att fråga; hur mycket pengar har du på banken i fonder och aktier?

Den andra stolen har tvingats fram av så kallade högerextrema det vill säga nationalistiska partiers framgångar i hela Europa.

Volymer får nu diskuteras i EU och många av de svartmålade partiernas förslag har putsats av och omvandlas till nästan korrekta.

Problem
Problemet för nationalistiska partier är deras strävan mot mitten för att öka väljarstödet. Om förtunning av kärnbudskapet sker, så kan fler lämna partiet och de som angett partiet som sitt val i väljarundersökningar, går tillbaka till moderpartiet.

Vi får väl se om moderaternas ”Kristenssoneffekt” blir bestående?

Nu är t.o.m. riksdagsman Hanif Bali (M) glad över att partiet äntligen vågar tala sanning om migrationspolitiken. Normalt brukar ungdomspartier vara mer radikala än moderpartiet, men på deras stämma i helgen lät flera representanter som mångkulturella miljöpartister.

Svår balansgång 
Det är mycket svårt att balansera rätt i opinionen. Att sätta ner foten eller stryka medhårs kan ge både förtunning och förstärkning av väljarstödet.

Skandaler som skett inom SD blåser över efterhand, liksom i övriga partier, men när partiet röstar för skattefinansierad SVT och SR, då kan många kärnväljare börja skruva på sig och undra vart kompassriktningen är på väg.

Att inte vela hit och dit utan hålla fast vid sitt kärnbudskap oavsett vind, brukar vara framgångsrikt på längre sikt. Väljare är som marknaden, de vill ha förutsägarbarhet och lita på vad som gäller.

Rösträtten
Kruxet för politiker är att rösträtten ännu finns kvar, därför gäller det att förlänga tiden mellan valen så mycket det går, så länge som partier styr med rätt ideologi. Blir det fel, så riskeras nyval eller varför inte upprepning av odemokratisk DÖ?

Bara en stol för MSM
Vilket jag också misstänkt länge, när det gäller förd flyktingpolitik, där folket i flera undersökningar visat att förtroende saknas.

Mats Dagerlind, krönikör på Samhällsnytt rapporterar här om en EU-finansierad handbok, som ska lära journalister rapportera ”rätt” om invandring.
https://samnytt.se/eu-finansierad-handbok-ska-lara-journalister-rapportera-ratt-om-invandring/

Jag undrar om inte Peter Wolodarski på DN kan vara inspiratör? För Svensk media med SVT och SR har under många år i praktiken följt dessa anvisningar, till punkt och pricka, som nu kommer på pränt.

Citat ”… En ny handbok för journalister verksamma inom EU har sett dagens ljus. Boken som har titeln ’Reporting on Migration and Minorities: Approach and Guidelines’ är framtagen av Internationella Pressinstitutet i Wien i samarbete med ett antal mediebolag och vill vara ett rättesnöre i ”etisk journalistik” och ”mot hatpropaganda” för den som arbetar med att rapportera om migration och etniska minoriteter….”

Några axplock från artikeln:
– Enbart ord som associeras till goda ideologier och konnotationer skall användas. Negativa skall väljas bort. (Konnotation = intension/begreppsinnehåll enl. Wikipedia)
– Undvik att vara allsidig så den önskade infallsvinkeln synliggörs
– Läsaren skall erbjudas ”ett ändamålsenligt register av röster och åsikter.” Obs! Definitionen av ändamålsenliga åsikter är enbart de som kommer från migranter och medlemmar av minoriteter.
– Glöm konsekvensneutralitet, visa ej den andra sidan. Om den ändå tas med, beskriv den som extrem och hatpropaganda
– Om orsaker till samhällsproblem beskrivs, nämn ej något om religiös eller kulturell koppling. För brott har sällan något med etnicitet att göra.
– Rubriker skall ge rätt intryck
– Lyft fram personliga perspektiv, framför samhällsanalys. Det vill säga mer ”snyft” än sanning.

Nej, nu skall jag inte plåga eventuella läsare mer, men hur kan seriösa journalister acceptera detta svammel?

Kanske det är filantropen Georg Soros, som spekulerade sönder både pundet och vår valuta under tidigare finaskris, som ligger bakom? Att tusentals människor då förlorade sina hem och sin försörjning, rör inte denne globala man i ryggen.

En av hans stiftelser finansierade tidigare en handbok till migranter med råd om, hur de skulle kunna ta sig in i Europa.

Lyssna på den fd. grekiska finansminsterns erfarenhet från EU:s inre arbete. Vad tycker alla EU entusiaster?
https://www.facebook.com/digitalavarlden/posts/1087381504731586

……………………………………………………………………………………………………

Blogg upplysning till ev. kommentatorer!

 Ett par ”gamla” kommentatorer har meddelat att deras nyskrivna kommentarer ej ”fäster” i kommentatorsfältet.
Orsaken kan vara att spamfiltret nu sorterar bort dem, eller att spam trafiken är för tät.
Länk: https://support.blogg.se/hc/sv/articles/200722393-Publicering-syns-inte-

Jag upprepar mitt råd till kända kommentatorer: Skicka Din kommentar direkt till min mejladress, så lägger jag in den under Din signatur.

Svensk medborgare eller bosatt i Sverige!

I detta gästinlägg resonerar Karin Ferm om skillnaden mellan svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Hon tar upp baksidan på dubbelt medborgarskap, som lätt kan missbrukas och som försvårar både assimilering och integration.
Invandrare, välfärdsmigranter och/eller flyktingar kan flytta hem och ha kvar sin bidragsförsörjning från Sverige.
Jag har haft utomeuropeiska patienter, som strax efter ankomst till Sverige, glatt krävt socialen på semesterpengar till landet, som de nyss har flytt ifrån, samma erfarenhet som Gunnar Sandelin skrev om på DN debatt för många år sedan. (Nu är debattutrymmet främst till för renläriga).
Vi är många som upprepar att dagens lagar och regelverk
inte är anpassade till massmigration, tyvärr är missbruket för egen vinning stort. Flera identiteter uppmuntrar till ”välfärdsshopping” både inom och utanför landet.
Samma otidsenlighet gäller för FN:s och EU:s stolta konventioner, som är en viktig del i globalisternas önskade folkvandring/folkutbyte. Vilket innebär att någon förändring inte kommer att ske.
…………………………………………………………………………………………………
Skillnad

”Det är en stor skillnad på att vara svensk medborgare och att vara bosatt i Sverige.
Varför envisas då regeringen och andra partier inom 7-klövern med att kalla alla som bor i Sverige för SVENSKAR?
En viktig fråga är hur många Svenskar som bor i Sverige och hur många med annan nationalitet som bor i Sverige.
De sistnämnda uppgår snart till 25 % av landets befolkning.

Rösträtt och dubbla medborgarskap
Att ge invandrare, som bor i Sverige rösträtt i kommunala och landstingsval anser jag vara helt fel. Bara för att de bor i Sverige är de INTE Svenskar och borde inte få vara med och bestämma i VÅRT LAND.
Denna åsikt får förmodligen partierna till vänster att ta fram rasiststämpel, eftersom de numera har sitt viktigtaste röstunderlag i förorten. Där en imam i Uppsala förkunnade vad moskéns besökare skulle rösta på, innan valet 2014. Miljöpartiet i första hand, sedan kom vänsterpartiet eller socialdemokraterna. Bara att säga ”vårt” land får dessa mångkulturella partier att resa ragg.

Migranter är INTE svenskar, utan är medborgare i andra länder, där de har sin rösträtt.
Att tillåta “dubbla medborgarskap” är fel, för dessa personer har inget “hemland” i ordets rätta bemärkelse.

De som påstått att de varit “flyktingar” väntar tills de fått Svenskt medborgarskap och sedan är det vanligt att de återtar eller har behållit sitt tidigare medborgarskap, så att de på så sätt får dubbla medborgarskap. Dubbla medborgarskap, som även deras barn får även om de är födda i Sverige.
Det gör att deras barn födda i Sverige inte känner sig som Svenskar utan hellre som utlänningar. Vilket banar väg till Segregering i stället för Integration och/eller Assimilation, som borde äga rum istället.
Samma regler för de som söker asyl, borde gälla även de som fått Svenskt medborgarskap.

Nämligen om de återtar sitt tidigare medborgarskap i ett annat land, borde det Svenska medborgarskapet återkallas.

De flesta länder som invandrarna kommer ifrån erkänner INTE det Svenska Medborgarskapet, utan ser dessa personer som “sina medborgare och landsmän”.

Låt oss titta på utlänningslagen.

Svensk författningssamling, utlänningslag 2005:716
4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande
När en utlänning upphör att vara flykting eller annan skyddsbehövande

5 § En flykting upphör att vara flykting om han eller hon
1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare,
2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidigare har förlorat,
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller
5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelsort inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselandets skydd.

Första stycket 5 gäller dock inte en flykting som på grund av tidigare förföljelse har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).
Andra väljer att bo i Sverige och behålla sitt medborgarskap i ett annat land.
De kan inte räkna med att bli betraktade och bemötta som “svenskar” bara för att de för tillfället bor i vårt land.
De varken ser sig som “svenskar” eller sätter Sveriges intressen i första hand. Det är främst välfärden som lockar.

Dubbla tungor och slutna ögon
Den politiska eliten inom 7 klövern är experter på att tala med dubbla tungor. Först stiftar de lagar om mångkulturella rättigheter, som lägger grunden för utanförskap. När integrationssvårigheter tornar upp sig, skyller politikerna ihärdigt på förortens utanförskap och svenskars främlingsfientlighet. När det sistnämnda är betydligt större inom olika invandrargrupper, men det blundas det för. I dag råder inflation om mer resurser, men aldrig ett ord om att landets kapacitet är uttömt för flera år sedan. Landets humana rykte står över fakta, förnuft och insikten om att landet fallit ihop som ett korthus.

Svenska intressen först!
Jag kommer ihåg min morfars ord efter att han fått Svenskt medborgarskap, som jag fått återberättat av mamma och andra släktingar!
“Nu är jag en äkta Svensk och från och med nu sätter jag Sveriges intressen i första hand!”
Något som få invandrare i nutid tänker!”
……………………………………………………………………………………………………

Vad anser Ni bästa läsare om dubbelt medborgarskap?

(Om tidigare kommentatorer inte får sin kommentarer att “fastna”, mejla den direkt till mig i stället)

Medias opartiskhet, vilket skämt! Filter mera bestämt.

Problem utan orsak
Det som ändå hänt är att invandringsrelaterade problem dagligen rapporteras i tidningar.
Nej, inte om orsaken till problemen, utom bara om problemen.

Enligt systemmedia tycks de komma från Mars. För några år sedan var det bara på internets källor, som problemen fanns. Där avsändaren först fick stämpeln rasist, som sedan fick sällskap av en med fake news på.

Här skriver Joakim Lamotte på sin Facebooksida den 12 okt om den afghan, som jag nämnde i gårdagens inlägg. Han som gjorde statsministern och vissa vänsterkvinnor så glada och som fått breda ut sig medialt.

I Katerina Magasin kan Ni läsa om hur  kyrkan i Söderköping försökte tysta ner det hela och om hur övergreppet på konfirmationslägret gick till och om förföljelserna från medelålders feminister mot den 14-åriga flickan efteråt. 

http://katerinamagasin.se/mamman-till-14-aringen-som-utsattes-for-overgrepp-min-dotter-trakasseras-och-hotas-med-straff-av-vuxna-kvinnor/

…………………………………………………………

Joakim Lamotte

”Varför granskar inte svenska medier talespersonerna för afghanerna?
Jag sitter och läser domen från Norrköpings tingsrätt där en av talespersonerna för ensamkommande afghaner i Sverige har dömts för sexuellt ofredande mot en minderårig flicka. Han, som enligt migrationsverket är 20 år, befann sig förra året på ett konfirmationsläger där han ofredade en 14-årig flicka sexuellt. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

Mannen är en framträdande talesperson för ensamkommande afghaner och har figurerat flitigt i svenska medier. Igår berättade han på sin Facebooksida att han nu, efter domen, kommer ta en paus från medieframträdanden. I kommentarsfältet får han varmt stöd från svenska kvinnor som menar att han säkert är oskyldigt dömd.

Jag undrar vad fasen det är som händer?

Varför går medelålders kvinnor ut och skyddar en person som dömts för sexuellt ofredande?

Och varför skriver inte traditionella medier ett ord om att ett av deras sanningsvittnen nu är dömd för sexualbrott?

Inte heller skrev svenska medier något när det häromåret uppdagades att dåvarande ordföranden för Sveriges ensamkommandes förening visade sig vara dömd för kvinnomisshandel, hemfridsbrott och för att ha onanerat på en buss?

Detta är en kille som suttit i varenda tv-soffa i Sverige, inklusive hos Malou von Sivers, för att skapa opinion när det gäller ensamkommande asylsökande.
Varför skriver de inte en rad om vad de har dömts för?
Svenska medier gör dem till kändisar, hjältar och maktmänniskor. Genom att låta dem berätta sina historier inför stor publik höjs deras trovärdighet enormt.

När svenska medier ger dessa personer sina plattformar måste de också våga berätta HELA deras historier. Allt annat är ynkligt och går totalt emot idén om konsekvensneutral journalistik.

Är det konstigt att förtroendet för journalister är lågt i det här landet?
_____________________________________________
Stöd till arbete med oberoende journalistik och fri debatt.
Swish: 0707760990
Gilla sidan: Joakim Lamotte

Har du något att tipsa om, tveka inte att höra av dig.”
…………………………………………………………………………………………………….

När berättar traditionell media hela sanningen bakom flyktingpolitiken? Det undrar majoriteten svenskar enligt flera Skop undersökningar.

Skräckexemplet Sverige bara eskalerar

”Vi har fått ett land som är ett skräckexempel för sina invånare. Fria tider skrev i går om Svenska ambassaden, som visar alla bidrag man har rätt till i Sverige, men inga skyldigheter, Danmark visar tvärtom landets krav på skyldigheter, jag tappar hakan varje dag,” mejlade min syster.
http://www.friatider.se/svenska-ambassader-lockar-araber-med-skyh-ga-bidrag

Vi är nog många som tappar hakan varje dag, med undantag av vår feministiska regering, som tycks ha immunitet mot orsaken till eskalerande samhällsproblem.

Våld, trakasserier nu vardagsmat
Våld på sjukhus, våld i skolan, våld mot polis, brandmän, busschaufförer, parkeringsvakter, våldtäkter mot kvinnor, rån, överfall mot gamla, hot, trakasserier mot personal på socialkontor och mot migrationshandläggare osv är numera vardagsmat.

Att de aldrig ger sig och inser vad deras flyktingpolitik ställt till med?

Högt förtroende för statsministern
Vad som är ännu värre är att statsministern får högt förtroende av väljare, om vi nu ska lita på den senaste undersökningen från Novus.
Att han har mage att i riksdagsdebatten skylla kriserna i samhället på tidigare regerings skattelättnader?
Nationalekonom Jacob Lundberg har i sin doktorsavhandling visat att statens skatteintäkter tvärtom ökar, när medborgare får behålla lite mer av sina surt förvärvade slantar. Eftersom de då får lust att jobba mer.

Handlar Löfvens sympatier om Stockholmssyndromet?
Där gisslan tar parti för gärningsmännen.

Statsministern har skakat hand med en ensamkommande afghan, troligen berättade afghanen inte att han var dömd för sexbrott och hade ljugit om sin ålder, men vad gör inte den ”enkle svetsaren” för att bevara sin humana framtoning i medier.
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/kyrkan-har-svikit-oss-om4848539.aspx

”Sugar mammas”
När det gäller närhetstörstande medelålders vänsterkvinnor, är det väl ingen som tappar hakan längre. De levde rövare nyligen på Landvetter, när några av deras kära afghaner utvisades. Kanske bottnar protesterna i, att de nu för en tid åter blir ensamma i sängen?
http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2017/10/tumult-och-kaos-nar-utvisningen-av.html

Läs gärna vad en läkare skriver med insyn i flyktingförläggningar. Där vissa av de anställda kvinnorna berikar sig med inneboende, som befinner sig i underläge och beroendeställning.
https://stefankrakowski.wordpress.com/2017/10/11/unga-asylsokande-och-sugar-mamas/

Vad dessa ”sugar mamas” tycker om polygami vet jag inte, men FI är som vanligt i gasen och hyllar detta kulturella inslag. Att det bryter mot svensk lag är självfallet oväsentligt, det blir väl något svammel om berikning från främmande kulturer. Risken är nu stor att politiker och migrationsverket viker sig, när det gäller verkställande av utvisningar av afghaner utan asylskäl.

Sonja-gen
Hoppas Ni orkar läsa Katarina Janouch blogginlägg, hon tillhör ett glänsande undantag bland kultureliten.
Jag kommer osökt att tänka på den änglalika och självuppoffrande Sonja Marmeladova i Dostojevskis ”Brott och Straff.” Det verkar som feministerna har utrustats med en stor dos av så kallade ”Sonja gener,” som förstört kvinnorörelsen för lång framtid. Hennes livsuppgift blev att rädda skitstöveln Raskolnikov, som först vaknade till, när det var försent.
http://katerinamagasin.se/ladies-problem-om-det-ohemula-gullandet-med-en-domd-sexbrottsling/

Bluffen ”Tag mig i stället”
Nu har många feminister med supporters utrustat sig med märken där det står ”Ta mig i stället” för utvisning av bidragsslukande, åldersfuskande och lagbrytande afghaner.

Men som vanligt, när vänstern protesterar är det bara tomt part. För när ”Nya tider” v.41, ringde upp några av dessa aktivister med erbjudande om anställning för en afghan som då leder till temporärt uppehållstillstånd, var det ingen som ville åka i hans ställe. De flesta slängde på luren.

Vi får glädja oss åt att afghanernas ifrågasatta talesperson Fatemeh Khavari nu skall göra en tripp ner till Afghanistan, för att följa de fåtal som utvisats och som vanligt ställer systemmedias journalister inga besvärliga frågor.
http://hotpot.se/politik/fatemeh-khavari-aker-hem-till-afghanistan-pa-obestamd-tid/

Utländsk media rapporterar om månggifte
Tur är ändå att utländsk media varken duperas av regeringens lögner, utan själva gör reportage, där flera parter får öppna munnen, till skillnad från svensk medias fäbless för bara en version i aktuell fråga, eftersom innehållet styrs av chefsredaktören. Journalister har vittnat om vad som händer, om de råkar öppna fel dörr till problemet.

”I ett bisarrt reportage från Sverige intervjuar nederländsk tv araber och asylaktivister om månggifte. Först får en kvinnlig svensk asylarbetare beskriva hur fantastiskt hon tycker den muslimska traditionen är. Sedan intervjuas en av fruarna:
– Oavsett vad jag säger gör han vad han vill. Jag har naturligtvis inget val, säger den muslimska kvinnan.”
Hon berättar tyst att hon är slav hos sin man. Vilken fantastisk tradition!!!
http://www.friatider.se/svensk-asylaktivist-hyllar-m-nggifte-sen-f-rklarar-muslimska-kvinnan-att-hon-r-en-slav-t-sin-man

Utredningar tar bort problemen från dagordningen
Nu börjar röster höras om att lagen måste ändras och att månggifte som ingåtts i hemlandet skall upplösas. Men det lär nog ta tid. Hur många utredningar pågår inte om problem, vars lösning alla vet, även om vänsterintellektuella den förtränger. Utredningar av pålitliga bröder får som vanligt ta lååång tid, till skillnad från skattehöjningar, som klubbas snarast möjligt.

Om fienden attackerar Sverige
Om fienden med tungt artilleri skulle passera gränsen, så skulle nog regeringen först tillsätta en utredning, som får ta tid, även om Riksdagen, Rosenbad och Sagerska palatset vore ockuperat.

Stockholms nya landshövding, Tomas Bodström kanske ligger och njuter i sitt nya badkar i Tessinska Palatset, när de tidigare tre badrummen inte räckte till åt denne rörelsens charmknutte.

Tradition inom socialdemokratin är att rikligt belöna sina ja-supporters. Kompetens har låg prioritet vid utnämningar. Jag misstänker att det kan vara en bristvara hos de med rätt partibok?

Kanske får även pensionsspararna som blev blåsta på 242 miljoner av pensionsbolaget Allra (Rapport 13/10), där Bodström var styrelseledamot, vara med att finansiera utökningen av hans hygien attiraljer via skatten?

Kanske var den blivande landshövdingen då på Spa för ett välgörande bad, när dessa oegentligheter fanns på Allras dagordning?

Medborgare förvandlas till ”integrationspolitiska trappsteg”

”Låt oss slippa den totala integrationen” skriver Per Gudmundsson i Svd.se den 11/10 med anledning av den nyinrättade myndigheten, som jag skrev om i går ”Delegationen mot segregation.”

Det är alltid lika skönt, när en etablerad ledarskribent fattar pennan och skriver, precis som det är.
https://www.svd.se/lat-oss-slippa-den-totala-integrationen

Gudmundsson skriver om hur regeringen i sin desperation förvandlar sina medborgare till ”integrationspolitiska instrument”.

Kvalitetssäkring trängs ut av desperata integrationsförsök
Skolbarn, gamla och vårdsökande förvandlas till trappsteg för integrationen. Kvalitetssäkring får stryka på foten. Kompetens för yrkesutövningen är inte längre så viktigt, när det gäller att trycka ut nya som gamla invandrare i yrkeslivet.

Vad gör inte Ylva Johansson för att frisera den trista arbetslöshetsstatistiken för invandrare?

Broschyr om hänsyn till muslimska patienter
 IVO får ökade anmälningar om att patienter inte blir förstådda av utländska läkare, som får arbeta trots stora brister i svenska språket.

Förståelsen är däremot stor att utlandsfödda gamla får skräddarsydd personal, som har kunskap om deras kultur, matvanor och traditioner.

Värdlandets medborgare är det inte så noga med, de skall hålla tyst och betala.    

Samma gäller på sjukhusen, där kunskap  om muslimers krav finns i nytryckt broschyr ”Din muslimska patientinformation till dig som vårdar patienter med islamisk tro”, som Nya Tider skrev om under v. 40.

Gränslös hänsyn
Hänsyn skall tas till att hela släkten vill tränga sig in, när en i familjen ligger i en sjukhussäng. Att svårt, sjuka medpatienter blir störda och utsätts för risker finns inte i författarnas värld. Önskemål om enbart kvinnlig personal anses vara rättmätigt krav.

Anpassning av besökstider skall ske, när det passar muslimer, fredagar är ingen bra dag, för då råder en speciell gudstjänstdag. Bönerum med mattor är en självklarhet och att hänsyn måste tas till dagens bönetider.

Speciella barnmorskor skall utbildas, medan svenska gravida kvinnor undervisas i att föda i taxibilar. Det värsta är att denna 40-sidiga kravbroschyr har Du och jag tvingats betala med skattepengar, för utgivare är ”Myndigheten för stöd till trossamfund.”

Jag misstänker att myndighetens direktör Åke Göransson kan få en klapp i ryggen av statsministern och vem vet kanske en ännu bättre tjänst framöver. Så någon broschyr om din kristna, svenskfödda patient, får nog aldrig se dagens ljus.

Per Gudmundsson skriver om att Sverige är världens mest inkluderande samhälle. ”….Det av EU finansierade Migrant Integration Policy Index (MIPEX) väger samman 167 indikatorer för att ranka den utvecklade världens integrationspolitiska ansträngningar. Sverige ligger i topp…..”

Ensidig belysning
Men vad hjälper det, när politikerna bara jobbar med en sida av problemen, där svenskar skall anpassa sig ner till utplåning, allt annat är främlingsfientligt.

Att vända på sidan och se destruktiva inslag inom islam, som hederskultur, ingiften, patriarkat, sharialag, kalifat, tystnadskultur och klan väldes utbredning i förorten verkar vara helt förbjudet.

PG avslutar artikeln med att ”…anledningen till att segregation ändå är ett gigantiskt problem är att Sverige under ett par decennier överskridit sin integrationspotential. Ett samhälle kan inte absorbera hur många som helst, hur fort som helst.”

Klart som korvspad för alla utom för regeringen och Peter Wolodarski på DN.

OBS! Tidigare godkända kommentatorer, kan efter datorrengöring få svårt att få nya kommentarer att fastna. Skicka dem då direkt till min e-post, som flertalet av ER har, så lägger jag in dem. Man måste registrera sig på nytt med namn och mejladr (endast signaturen syns på bloggen) Bara två länkar accepteras, eftersom spam ofta har fler. Beklagar problemet, hoppas få hjälp av närstående framöver. Mvh! Harriet.