månadsarkiv: juni 2017

Regeringens största misstag. Del 4.

Gästkrönikör Karin Ferm fortsätter här att analysera regeringens alla fel beträffande asyl- flykting- och invandringspolitiken. De är så många att de måste delas upp i flera inlägg. Del fyra handlar om bland annat lån, ansvarslöshet och särbehandling. Allt bottnar i brist på kunskap eller i vilja att se vad deras humanitära stormakt kostar för medborgarna, som aldrig fått möjlighet att säga ja eller nej till denna generösa politik. Medborgarna betalar nu rikligt till en välfärd, som inte levereras och är trötta på politikers lögner om långsiktig lönsamhet med sin ansvarslösa politik.

”Råttbo av skatter och avgifter 

Hela den Svenska ekonomin är ett råttbo av SKATTER, LÅN och AVGIFTER, som ingen har riktigt koll på hur de används och dessvärre ej på deras skadliga effekter på skatteunderlaget. En liten ljusglimt är att alliansen nu vaknat till inför sommarlovet, efter tre år utan opposition! De hotar med att fälla regeringens skattehöjarförslag till hösten, om Stefan Löfven med Magdalena Andersson lotsar fram det till riksdagen. Vi kan förvänta oss en urvattnad kompromiss, för inget parti, utom SD, vill ha ett nyval innan 2018.

Lån för att vara god

Orsakerna till dagens invandringsrelaterade problem är många, här lyfter jag fram några anledningar till haveriet.

 • Att inte ha lärt sig enkel EKONOMI och NATIONALEKONOMI är en orsak till haveriet.
 • Att sedan ta ytterligare LÅN till att finansiera något som inte är genomtänkt, BARA för att några i beslutande ställning TYCKER att vi HAR RÅD att vara generösa och goda mot alla, som önskar ett bättre liv, är totalt fel
 • Att samtidigt förvänta sig att den Svenska befolkningen ska ställa upp och med sina pengar hjälpa Staten att uppfylla dess löften, som vi inte fått tycka till om, visar på ett totalt FÖRAKT mot den egna befolkningen.
 • Att hjälpa människor på FLYKT är något som vi bör göra, det tycker de flesta av oss, men under ordnade och rättvisa former. Ledstjärnan i dag är endast att få visa sig god, utan en tanke på politikens följder.

Konsekvensanalys saknas 

 • OM regeringen tänkt till och gjort en KONSEKVENSANALYS först och med den som underlag fattat beslutet om HUR MÅNGA vi kan hjälpa per ÅR, hade vi kunnat hjälpa dessa människor på ett HUMANT och VÄRDIGT sätt.
 • OM Sverige TIDIGT satt upp Gränsbevakning och hindrat personer som endast är/varit ute efter Ekonomisk vinning och som inte haft LEGITIMA asylskäl att komma in i Sverige, skulle vi inte ha det KAOS vi nu har.

Ansvarslösa politiker

 • Att komma med undanflykter som “vi behöver arbetskraftsinvandring” och samtidigt inte ha kontroll på vilka som kommer hit är ANSVARSLÖST.
 • Att inte ha tagit reda på vilka KOSTNADER som en massinvandring innebär är ANSVARSLÖST.
 • Att inte ha insett att Invandring kostar pengar, inte bara i direkta bidrag, utan i utbildning, sjukvård, omsorg och framtida ålderpensioner är ANSVARSLÖST.
 • Att inte i förväg ha inventerat bostadsbeståndet i landet och möjlighet till egen försörjning innan regeringen öppnade gränserna vidöppna är ANSVARSLÖST

Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp fler områden som regeringen borde ha inventerat innan de uttalade orden “ALLA ÄR VÄLKOMNA” , men tror inte det behövs. De flesta svenska medborgare har full koll på vilka områden som nu GÅR PÅ KNÄNA på grund av den massinvandring vi haft de senaste åren.

Jag är inte emot invandring, men den BÖR SKE MED EFTERTANKE över både dagens och morgondagens följder. Vi ska inte ta emot fler, än att vi kan ge de personer som får ASYL ett VÄRDIGT MOTTAGANDE, ETT DRÄGLIGT LIV och EN ÄRLIGT CHANS att skapa sig ett bra liv i Sverige.

Tydligt budskap om vad som gäller

 • Vad vi MÅSTE göra samtidigt är att STÄLLA KRAV på de som kommer hit.
 • Vad vi MÅSTE göra är att redan från början säga ifrån, att vi INTE kan uppfylla alla DE KRAV de kommer med.
 • Vad regeringen MÅSTE gå ut med är att invandrare ENDAST har rätt att få de GRUNDLÄGGANDE BEHOVEN tillgodosedda. Resten är deras eget ansvar att anskaffa.

Vi HAR RÄTT att kräva att invandrare tar ANSVAR för sitt eget liv och att vi INTE kan ge dem allt de kräver av oss.

Särbehandling

Svenska folket har rätt att kräva av regeringen, att de inte som nu SÄRBEHANDLAR invandrare och ger invandrare fördelar som inte den inhemska befolkningen får.

Skräddarsydda bidrag och alla förturer kan stjälpa mer än hjälpa. Att få allt gratis utan minsta motprestation är att bädda för framtida och mycket svårlösta problem. Det har många curling-föräldrar blivit varse, när det är för sent att fostra om sin avkomma. Detta borde regeringen veta, när starka intressegrupper ständigt kräver mera, inte minst från muslimska organisationer.

Att beskylla försvaret för särintresse var betydligt enklare för tidigare finansminister Anders Borg, än att stoppa bidragen till förrädiska organisationer som inget skall ha. Muslimska brödraskapet har dubbla agendor, en demokratisk utåt och en odemokratisk inåt.

Idag SKAPAR REGERINGEN ett “vi och dom”-samhälle genom särbehandling och kravet att svenska befolkningen ensidigt ska visa hänsyn.

Samma hänsyn SKA de som kommer hit också visa OSS som redan bor här, men sådant beteende är ofta en sällsynthet. Svenne förakt och Svennehora är tyvärr vanligt vokabulär hos Ali, Amir och Muhammed som styr gatans parlament och ingen i förorten brukar protestera nämnvärt åt dessa föraktfulla uttalanden.

Sverige kan inte och ska inte hjälpa alla

SVERIGE är ett LITET land, inte bara geografiskt utan också befolkningsmässigt. VI KAN INTE hjälpa alla som är på flykt och alla som vill ha ett drägligare liv, men denna självklarhet vägrar vänstersinnade att ta in. Denna förnekelse banar endast väg för ökat flyktinghaveri.

Om politikernas hade besinnat sig och tänkt före i stället för efter, hade vi kunnat hjälpa de med störst behov och låtit dem smälta in i samhället genom assimilering.

Då hade dagens problemfyllda parallellsamhällen inte förvandlats till no go zoner. Men nuvarande och förra regeringen gjorde tvärtom, öppnade upp gränsen på vid gavel för alla som ville in och det var inte för de mest behövande, snarare öppnades dörren de som inte allas skulle in.

Majoriteten var unga, starka och män, som endast kunde rabbla Koranverser, som i dag kan utgöra stor fara för medborgares liv och lem. Många förvandlas till IS sympatisörer och Sverige är nu inte bara världsbäst i humanitet, utan också av import och export av IS krigare. Sverige kan inte ens ta emot alla med riktiga asylskäl, när det sker på bekostnad av våra barn och barnbarns EKONOMI.

För någon gång ska alla dessa lån BETALAS tillbaka!”

————————————————————————————————————————-

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kommentar

Ekonomi är att hushålla med de resurser som står till buds.  Varje sunt tänkande husmor vet att om skafferiet ekar tomt, så går det inte att bjuda tjugo gäster på middag. Men dagens ”husmödrar” har ingen gammal kunskap om att först spara till kalaset, nej de trycker bara fram SMS lån på mobilen. Gråtande och ångerfulla snyftar de sedan i Lyxfällan, när de förstår att andra dagar är att vänta. Men de som ansvarat för landets haveri behöver aldrig själva dra åt livremmen, nej det är bara att vältra över kostnaden på folket, där de börjat med de allra svagaste. Pensionärer och gamla är en bra målgrupp, för de kan inte strejka. De riktigt gamla är fogliga och genomskådar ej politikerlögner. Värre är det med oss 40-talister, men när allt fler blir fattigpensionärer går all kraft åt till överlevnad.

 

 

Ljus i mörkret, när forskare redovisar fakta i stället för att idka propaganda

Seriösa forskare finns

I går skrev jag om forskningsmörker med vänskapskorruption hos de som delar ut och tar emot forskningsmedel. Gemensam nämnare är vurmandet för islam, mångkultur och globaliseringens frälsningsförkunnelser.

Självklart finns det seriösa forskare, till exempel statsvetare och samhällsvetare, som trots sina specifika områden, kan se helheten i ett ”helikopterseende.” Men skillnaden är ofta att forskningsmedel inte lika lätt trillar ut och spridningssvårigheter råder, eftersom media inte ”vill” uppmärksamma resultaten. 

”Helikopterseende” saknas hos den Gardellska familjen med vänner. Ideologi kan där mer styra både forskningsval och senare resultaten, än faktiska förhållanden.

Samma beteende med filteranvändning har länge skett på vänsterliberala redaktioner, även om en liten tillnyktring nu skett.

På DN debatt skriver opinionsforskare Peter Esaiasson den 18 juni, att ”Ensidigt offentligt samtal kan förklara mediemisstron.” 

Ingressen lyder;

”Den generösa flyktingpolitiken har varit ett elitdrivet projekt som aldrig haft majoritetsstöd i befolkningen.

Samtidigt har det offentliga samtalet om invandringen länge varit ensidigt med diskutabla och sannolikt också felaktiga påståenden. Det kan förklara varför medborgarna i dag känner sig vilseförda, skriver statsvetaren Peter Esaiasson.”

Orsaker till medias förtroendetapp hos debattörer

PE tar i sin debattartikel upp olika uppfattningar, som råder efter SOM institutets redovisning av medborgarnas låga förtroende för media i flykting- invandringspolitiken.

Anna Hedenmo och journalisten Lasse Granestrand menar att media inte redovisar det man inte tycker om och att konsekvensneutralitet och relevans är satt på undantag.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/medier-b%C3%B6r-rannsaka-sig-sj%C3%A4lva-om-flyktingrapporteringen-1.4370196

Vilket är sant för många insändarskribenters debattinlägg har hamnat i papperskorgen, när kritik med faktaunderlag kan kullkasta mångkulturen. Detta sker även på lokal nivå, som jag numera har återkommande erfarenhet utav.

Motattack

Självklart gick SVT:s programdirektör Jan Helin och Aftonbladets Fredrik Virtanen till motoffensiv. Dessa sammanflätade herrar menade på fullt allvar att det låga förtroendet inte har med journalistiken att göra! Man tar sig för pannan, hur korkad kan man vara?

Ta nu ett djupt andetag så Ni orkar höra deras krystade förklaring.

Nej orsaken är ”en massiv flerårig politisk retorik mot medier” vars rötter finns i ”auktoritetstroende etablissemangsföraktandre populistisk politik.”

Varför inte säga direkt att SD är skit!

Men Jan Helin blev lite spakare efter att ha sågats av Alice Teodoroescu i Aktuellt nyligen och vill nu krypa fram till något som liknar konsensus i frågan, om att förbättringspotential kanske finns.

Orsaker för ”lurade” medborgare

Orsakerna till att medborgarna känner sig vilseförda och lurade är budskapen från politiker (SD undantag) med deras media-megafoners lögnspridning. 

 • Stor invandring är långsiktigt bra för samhällsekonomin
 • Strukturell diskriminering är orsak till invandrarnas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden
 • Bundenheten till internationella överenskommelser
 • Generös flyktingpolitik är det enda som är moraliskt försvarbart
 • Flyktinginvandringen påverkar ej brottsligheten

Detta är något vi känner till sedan årtionden, men vi får vara glada att de äntligen sätts på pränt och t.o.m. publiceras på DN Debatt.

Kanske som en liten motvikt till ett nio sidors reportage från räddningsfartyget Aquarius med den hjärtskärande rubriken ”Lille Success överlevde den livsfarliga flykten?”

”…..Till den fortsatta diskussionen kan jag som opinionsforskare bidra med två observationer, en hypotes och en förhoppning” skriver opinionsforskaren och fortsätter

”Den första observationen är att debatten har utgått från en mediecentrerad världsbild där enskilda redaktioner och redaktionella beslut tillskrivs betydelse. 

 • Vad var det som (eventuellt) mörklades?
 • Vilka etiketter klistrades på vem?
 • Vad kunde journalisterna ha gjort annorlunda?

Sådana diskussioner är viktiga för journalisterna internt, men är alltför närsynta för att förklara misstroende gentemot mediernas rapportering….”

Han avslutar sin artikel med att hoppas att det offentliga samtalet om invandringen kunde fungera bättre om parterna vore överens om grundläggande sakförhållanden. Han tar upp Norges Brochman utredning som föredöme.

Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge”

Inför det som kan bli en turbulent valrörelse 2018 vore det lugnande om en motsvarande utredning var i gång också här.”

Men i detta absurda land kommer det knappast att hända, det behövs bara att Mattias Gardell med sina muslimska vänner utropar stigmatisering och hot mot folkgrupp från minareten. Gardell och hans kollegor får väl vara behjälpliga med  JO- och DO- anmälan, så politikerna viker ner ner sig.

Frågan är väl snarare om de någonsin stått upprätta?

Länk till Peter Esaiassons artikel;

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3ACwZ1swEnhqwJ%3Awww.dn.se%2Fdebatt%2Fensidigt-offentligt-samtal-kan-forklara-mediemisstron%2F+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&

Miljonregn över politiskt korrekt forskning, medan okorrekt får förbud

Vetenskapsrådets fallenhet för nepotism och vänskapskorruption

Att vi har en feministisk regering har väl inte undgått någon?

Men att Vetenskapsrådet vräker ut miljoner till forskning om ”genustrams” förvånar kanske inte, men att rådet är ökänt för nepotism och vänskapskorruption tror jag få känner till. Under oantastbara ord som Vetenskap och Råd, så förmodar nog medborgarna att det går rätt till. Men det gör det inte!

Håll i Er nu!

Nästan 3 miljoner får deras gullgosse Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet för en studie om ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. 

En studie om arga afghanska män vore mer på sin plats, då de är överrepresenterade i sexual brott, både mot kvinnor och unga män, det sistnämnda under sedan ”Bacha Bazi”. Men här är det knäpptyst. De skulle inte förvåna mig om Gudrun Schyman med förledda följerskor skulle få till det, att det är vita män som också ligger bakom denna fruktansvärda sed.

Men Mattias Gardells sambo Edda Manga slår honom med råge. Hon får nästan 5 miljoner för forskning om ”Metodologiska laboratorier:Hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?”.

Förmodligen kan detta par fira med champagne varenda dag! Nästan 8 miljonerhar trillat in från givmilda vänner i Vetenskapsrådet.

Tänk om någon kunde forska om hur man kan skapa etiskt och hållbara metoder för att skilja agnarna från vetet i forskarvärlden. Produktionen på Södertörns högskola kunde vara en bra början.

Upgifterna om den Gardellska familjens forskningsmiljoner kommer från bloggen ”katerinamagasin.se”.

Katerina Janouch, journalist, författare, som tidigare var i blåsväder av kultureliten för sitt uttalande i utländsk press om konsekvenserna av Sveriges flyktingpolitik, skriver om detta och mer på sin blogg ”Genustrams och våra bortslösade miljoner. 

http://katerinamagasin.se/genustrams-och-vara-bortslosade-skattemiljoner/

Statistik från SCB om sexual brott

En granskning och sammanställning utifrån statistik från 340 domar om sexualbrott mellan 2015-2017 har gjorts av Joakim P Jonasson @pjjonasson, som publicerats på Avpixlat, var annars?

http://avpixlat.info/2017/06/12/statistik-halften-av-alla-sexbrottslingar-har-utomeuropeisk-harkomst/

Enligt SCB står utomeuropeiska invandrare för 49 % av alla förövare som dömts i tingsrätten. Med tanke på att de utgör 9,5 % av befolkningen och att mörkertalet är stort beträffande kvinnors benägenhet att anmäla, så är det skrämmande siffror. I det berikande Malmö uppgår den siffra till 75 %!

Ännu mer skrämmande är att åklagare ej yrkar på utvisning i > 70 % av fallen.

Att genusforskare blundar hårt är förväntat, men hemskt och alarmerande, liksom att dessa siffror inte inspirerar till forskningsstudier.

Detta ensidiga förhållningssätt skapar misstro mot hela forskarvärlden.

Håll i Er igen!

Myndigheten för samhällsskydd fortsätter inte påbörjad studie om muslimska brödraskapet i Sverige och dess kopplingar till aktivister i Europa och Sverige.

Ansvarig för studien var terrorforskaren Magnus Norell med två docenter.

Myndigheten blev nerringd, JO-anmäld och meilbombad från muslimska brödraskapet och deras vänner.

Vem tror ni återfanns som författare till en protesterande debattartikel av forskare med hjärtat till vänster och med stor öppenhet för islam. Självklart Mattias Gardell!

De ansåg att källor saknades, trots att litteraturlistan med källhänvisningar var tre sidor lång!

– Har de rökt på innan de läst det? Utbrast Norell. Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det…..

Men Magnus Norell fick efter denna turbulens  besked att MSB:s generaldirektör sagt nej till en fortsättning på studien om muslimska brödraskapet. Motiveringen, fick Norell veta, var “allt bråk” kring rapporten….

Så vi får bara konstatera att för muslimer och deras kramare lönar det sig att protestera!

https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/

Genustrams

Tack och lov avböjde en av mina döttrar en doktorandtjänst inom detta förrädiska område med ”genustrams” för ett par årtionden sedan, även om det säkert hade gynnat karriären.

Glädjande fick FI:s andra partiledare Victoria Kawesa ett lite hack i sin doktorand karriär, när hon blev anklagad för plagiat i sin forskningsframställning på en konferens i Linköping.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0Ro7o/fi-ledaren-anklagas-stal-kvinnlig-forskares-verk

”Vi blir ett bra radarpar” sa Gudrun Schyman efter valet i mars av denna dam och det tvivlar jag inte alls på.

Dessa damer ruskar nog bara på sig och hänvisar allt till hierarkiska och patriarkaliska strukturer, där vita, medelålders män är måltavlan och medhåll får de av forskare till vänster.

Lästips för vår feministiska regering!

 • Bestialisk våldtäkt av afghanska män:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15081478.ab

 • Polis med afghanskt ursprung föreläser om pojkövergrepp, Bachia Bazi, en hemsk, men vanlig tradition i Afghanistan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/svt-granskar-overgrepp-bland-ensamkommande

 • Socialtjänsten i Karlskrona kommun beslutade efter två månaders väntan att inte anmäla en våldtäkt som en flyktingflicka på ett HVB-hem utsatts för, skriver BLT. Nu har den misstänkte våldtäktsmannen misshandlat flickan.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/socialen-anm%C3%A4lde-inte-v%C3%A5ldt%C3%A4kt-p%C3%A5-flyktingflicka-1.4366745

 • Polisen lägger ner 13 våldtäktsärenden varje dag! 2.224 anmälningar om våldtäkt hittills i år. Men majoriteten utreds inte, därför att de tar tid. I stället löser polisen enkla brott, som ökar uppklarningsstatistiken. För då kan Anders Ygeman fortsätta att stryka sin partibroder Dan Eliasson medhårs.

https://www.svd.se/polisens-facit-13-nedlagda-valdtaktsarenden–per-dag

 

Anders Ygeman av samma skrot och korn som Mona Sahlin?

Expressen

”Anders Ygeman, i dag minister med ansvar för polisväsendet, hyrde under 1990-talet en villa i Huddinge i Stockholm. Men han slutade betala hyran. Och lämnade huset nedslitet och vattenskadat, enligt ägarna. 

För de tre snickare som ägde huset blev det en ekonomisk katastrof.

– Jag lever än i dag på existensminimum och kommer aldrig att bli skuldfri, säger en av snickarna.

– Jag hoppas att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig, säger inrikesministern.”

Denne Anders Ygeman av yngre årgång, bodde aldrig själv i huset, nej han hyrde ut det i andra hand, utan att underrätta ägarna (här står ord mot ord) om detta förfarande, vilket ledde till stort slitage på huset och vattenskador, som krävde stora reparationer.

Opålitlig karl?

Inrikesministern vill utstråla trygghet och pålitlighet, men jag litar inte på karln.

Nyss fick jag en länk från Expressen, som bekräftelse. Vännen skrev ”Vilken slemmig karl den där Ygeman verkar vara.”

Att fela är mänskligt, men inte att sätta felen i system

Jag är väl medveten om att man skall ta medias nyheter med en nypa salt, även beträffande händelser, som ligger långt tillbaka i tiden. Jag är också medveten om att vi alla kan göra fel under livet, som vi kan sona och sedan få dra ett streck över. Men när oegentligheter upprepas under flera år, med förnekelse och smitning från ansvar, då skall varningsklockorna ringa. 

Att endast avfärda massiva skulder hos kronofogden, med ett 30-tal betalningsanmärkningar som gått till domstol och vägra inställa sig till förhandling i tingsrätten om utebliven hyra och kontraktsbrott med förklaring att jag under en period hade dålig ekonomi och glömska, håller inte.

Vem av oss har inte haft dålig ekonomi? Men trots detta alltid betalat räkningar i tid. En egenskap som många av dagens politiker inte tycker är så viktig utanför retoriken.

SSU plantskola för karriär, men stora ??? för moralen där

Under åren 1987-1994 studerade Ygeman på deltid och började sin politiska karriär som ordförande för SSU i Stockholm, därefter ersatte han Mona Sahlin i riksdagen, som tog ”time out” efter sitt ”tobleronefusk” på > 50.000 kr.

Vilket radarpar dessa två övertygade socialdemokrater var i teorin, i praktiken rådde  oegentligheter med parkeringsböter, obetalda CNS lån, utmätning på lönen för obetalda fakturor som skickats till kronofogden. 

Ardalan Shekabari en annan bluffmakare fick avgå 2005, som SSU ordförande efter trixande med pengar, medlemslistor och andra försyndelser. Sådan kreativitet tycks uppskattats inom partiledningen för han har belönats med civilministerposten!

Karriär och katastrof

Beträffande hyrestvisten med snickarna ovan, så kom aldrig Ygeman till förhandlingarna i tingsrätten. Han dömdes att betala 27.297 kr i utebliven hyra, men detta kunde han senare trixa ner till 6.000 kr.

Kanske var ”bröder som ilar till bröders hjälp” åter i farten?

Inrikesministern har nu nått karriärens topp med rundlig lön och tryggad framtid. För snickarna blev det katastrof.

Av de tre snickarna som satsade sina besparingar på att köpa huset i Huddinge, har en avlidit, en som vill vara anonym lever på existensminimum och har stora skulder kvar.

Den tredje Kaku Lindstedt hade flera jobb under många år och kunde bli skuldfri. Idag har han en ny firma med högsta kreditvärdighet. Trovärdigheten för inrikesministern är däremot skral.

Anders Ygeman åker nu limousin och frotterar sig med kollegor som lämnat både medborgarna och moralen för högre syften.

Kanske är beteendet som han visade i yngre dagar motorn för dagens karriärpolitiker?

Reporter Michael Syrén avslutar reportaget med att ställa två frågor, den första till Kaku Lindstedt:

 • Vad skulle du vilja säga till Anders Ygeman?

– Jag vet inte om jag har så starka ord. 

Den andra till Anders Ygeman:

 • Vad skulle du vilja säga till snickarna i dag?

– Jag hoppas att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig, svarar han.

Jag undrar när vi får lägga dessa ministrar med regering bakom oss?

http://www.expressen.se/nyheter/snickarnas-miljonskulder-25-ar-efter-braket-med-ygeman/

Ps. Nu har Meret Kaplan åter vaknat till. Han vill ha mer i fallskärm och är på krigsstigen mot SPV (Statens tjänstepensionsverk) och överklagar deras nej, till förvaltningsrätten. Ds.

http://www.aftonbladet.se/a/7rKlw

Fakta och humor som vapen i invandringsdebatten av Merit Wager och Jens Ganman

Merit Wager, f 1946, finlandssvensk skribent, debattör är en av Sveriges mest kända bloggare sedan 2005. Hon har redovisat många faktauppgifter i invandringsfrågor som politiker och MSM sopat under mattan. Här är ett citat från hennes senaste inlägg, med länk från signaturen ”Peter.” 

Hon skriver om politiker, som lekt med våra pengar och som borde tvingas avgå utan fallskärm och utan så mycket som skuggan av en förmån.

Ensamkommande ”barns” kostnader

”….Sverige har det dyraste mottagandet av den här kategorin asylsökande. Varje person som säger sig vara under 18 år (han må vara 22, 28 eller 33 i verkligheten), behandlas i Sverige som ett ”barn” och inhyses mycket dyrt, ges fickpengar, ofta gymkort, biljetter till badanläggningar, tandvård, sjukvård, skolgång, reskort med mera. Till det kommer kostnaderna för god man, asylombud, asylprocessen och överklagandeprocessen. Samt kostnader för polisutrednings- och rättegångskostnader för dem som begår brott. Och kostnader för återsändande och startbidrag på 30.000 kronor per person för dem som återvänder frivilligt.

De flesta torde vänta på beslut i minst ett år, en del längre – upp till 1,5 år.

Den totala kostnaden per faktiskt och påstått ”barn”, det vill säga asylsökande under 18 år (som i de andra länderna kallas ”minderårig”) uppgå troligen till ca 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt, ca 2,2 miljoner kronor för dem som väntar i 1,5 år på asylbeslut….”

http://meritwager.nu/allmant/alla-som-suttit-och-lekt-joakim-von-anka-varenda-en-borde-avga-borde-tvingas-avga-utan-en-enda-fallskarm-och-utan-sa-mycket-som-skuggan-av-en-forman/

Intervjuer med HVB personal

Jens Ganman, f 1976, journalist, författare, artist är nog mest känd för sina satiriska diagram där han förklarar den svenska invandringspolitiken. 

Exempel:

På denna blogg förklarade han värnandet om yttrandefriheten utifrån kulturministerns agenda, den 23 maj.

Fler av hans underhållande diagram finns på denna länk:

https://www.google.se/search?q=jens+ganman+förklarar&sa=X&rlz=1C2OPRB_enSE549SE549&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj1qtmXloHUAhXFCSwKHdMZBbY

Här har han däremot intervjuat tre personer med erfarenhet från ensamkommande på HVB hem. De berättar hur det svenska asylsystemet fungerar inifrån, eller rättare sagt inte fungerar.

Några citat från en läsvärd artikel, som bekräftar många av våra misstankar och mer därtill.

 ”I princip kan man ljuga om vad som helst och alla myndigheter tror på det, eller åtminstone rättar sig efter det.”

 ”En stor del av problemet är sekretessen mellan myndigheter och avdelningar. Den gör det oerhört svårt att föra en vettig dialog om allvarliga problem.”

 ”Många gånger hörde jag andra asylsökande muttra ‘flyttar den där (afrikanen ) in så dödar vi honom’”…”

 Polisen verkar ängslig när de måste ingripa mot aggressiva och våldsamma asylsökande.”

 ”Jag skäms när jag tänker på hur man hanterar skattemedel på ett så slösaktigt vis.

 ”Ytterst få av de ensamkommande ungdomarna som jag träffat har varit under arton år gamla. Jag moraliserar inte över att de ljuger om sin ålder, det är sällan i ont uppsåt men det finns starka incitament till att göra det…

 ”De som inte tillhörde islam hade det rätt tufft på anläggningen. Det förekom mycket hot, speciellt mot kvinnor som kommit till Sverige ensamma, utan manlig ‘övervakare’ ”

 ”…Vid ett flertal tillfällen hörde vi de boende säga saker som: ‘Vi är i Sverige – vi gör vad vi vill!’ när vi sa till dem…”

 ”Det fanns flera kvinnor på flera av de arbetsplatser jag varit på som hade förhållande och sexuella relationer med ungdomarna. Cheferna var nästan alltid medvetna om detta men lät det pågå så länge det kunde döljas.

”…många unga män på mitt boende blivit hitsända av sina familjer för att tjäna pengar och sen kunna skicka hem dem… många av dessa unga män hade en enormt stor press på sig hemifrån. Det är ett problem som media ofta missar.” osv.

https://jensganman.wordpress.com/2017/06/12/det-har-kommer-att-spela-sd-rakt-i-handerna-rapport-fran-den-humanitara-stormakten/

Kommentar:

Frågan jag ständigt ställer mig är;

Beror detta asylhaveri på våra politikers enorma inkompetens eller har de i sin moraliska hybris lovat EU, FN och Bilderbergarna att Sverige får vara försöksland för massmigrationen med folkutbyte?

Inkompetensen är nog förutsättning för detta troliga löfte. Förmodligen går all energi åt till klättring på karriärstegen för personlig vinning. Deras arbetsgivare, folket, har de glömt för länge sedan. Gamla politiker som kämpade för folkhemmet skulle vända sig i sina gravar om de såg dagens egotrippade kollegor, som eroderar folkhemmet varje dag.

Min förhoppning är att det i framtida historieböcker kan stå om hur svenska kunskapslösa politiker med lojal media slösade bort Moder Sveas kapital med sin gränslösa flyktingpolitik

Ett land som tidigare var ett föredöme i världen och som efter årtionden av ohämmat slöseri med generationers pengar förvandlades till ett avskräckande exempel.

Vad tror Ni bästa läsare?

Sverige Europas städare

Gästkrönikör Jan Ivarson, politisk obunden, återkommer här med ett skarpt och stimulerande inlägg om Sverige som Europas städare, men också med ett konstruktivt förslag om att omvandla nyanlända till miljöstädare.

Frågan är bara hur de som enbart kommit hit för ett bättre liv skulle reagera tillsammans med den rödgrönrosa vänstern? Kanske svaret från regeringen blir:

”Så hemskt inte kan vi väl tvinga våra flyktingar att arbeta? Betänk att ett sådant radikalt förslag kan innebära att vi tappar röster? Bättre är att de får vårt generösa studiestödstartsbidrag på 9.000 kr skattefritt varje månad, då kan vi hålla undan dom från arbetslöshetsstatistiken ända fram till deras pension. För några resultat- och deltagarkrav vill vi verkligen inte veta av…”

Jan Ivarson:

”Sverige får städa i Europa. Då det gäller att ta hand om välfärdsmigranter är åtagandet frivilligt. I strid med en stor del av folkets vilja, skall svenskarna hjälpa andra länders befolkning till ett bättre liv. Låg levnadsstandard orsakas ofta av religion och värdegrund. Därför söker sig främst unga män till väst och gärna till Sverige där de sociala förmånerna anses goda.

Här kallas många av migranterna barn, trots att de klarat av att resa över världsdelar för att ta sig hit. När de kommit in i Sverige kräver de att få leva som de gjort i landet de lämnat där deras livsstil lett till fattigdom. Invandrares värderingar stöds av vår regering med miljoner i bidrag för integrationsprojekt och krav på svenskar att anpassa sig till invandrarna.

Tillväxten av ”No Go zoner,” ett politikerresultat 

Politikens framgång kan avläsas i utsatta områden som växer i storlek och antal. Flera områden har skapats med ny livsstil och rättskipning. TV berättar att tunnelbanan har slutat gå till ett område som heter Stallhagen.

Migrationen sker på bekostnad av svenskarnas välfärd. De gamla är en grupp som länge fått bidra till migrationspolitikens svarta hål. Våra gamla måste vara minst 90 år för att påräkna en plats på ett äldreboende om de inte tidigare fått avsevärda problem som omöjliggör ett liv på egen hand. Med kyrkans politisering och avvecklade religionsutövning har det blivit svårt för barnen att ta hand om tidigare generationer från olika äktenskap. Färder som bidragit till insemination för okänd avkomma har inga barn som kan ta hand om dem då de blir gamla.

Cyniska försämringar för gamla

Äldrevården är ett av få kvarvarande områden där det är möjligt att göra miljardbesparingar i vissa kommuner. Andra går redan på knäna. Vi får se mer nerdragningar i takt med att kommunerna tar över ansvaret från staten för försörjning av migranterna.

På miljöområdet höjs röster för att svenska bolag skall köpa upp tyska kolgruvor för att lägga ner dem. Pengar för statens dåliga utlandsaffärer i miljöns namn hämtas genom ständigt ökande fasta och rörliga elavgifter och energiskatter. Utbyggnaden av små elproducenter i landet som vindkraftverk, har medfört behov av dyra system för snabb omkoppling i elnätet i takt med hur vindarna blåser. Med vindarna blåser en del av vårt välstånd bort.

Under årtionden har politiker och media skrivit om oljeläckande fartyg från världskriget utmed bohuskusten och om skräp som driver in, främst av plast.

– Vi kan inte hålla på att städa år efter år, är en rubrik i tidningen Bohusläningen.

Miljöarbete för migranter i stället för bidrag 

Visst kan vi det. Det har kustkommunerna gjort i många år och nu kan migrationspolitiken bidra med resurser. Bohusläns kommuner har velat ha statlig hjälp men det har inte hörsammats. Nu finns förutsättningar som en skänk från ovan till regeringen att utnyttja arbetskraft som kommer över Medelhavet där svensk kustbevakning medverkar i transporterna.

Staten har i strandstädning fått en välkommen resurs för enkla jobb. Det behövs bara kort utbildning och små båtar med utrustning. Då kan försörjningsstöd och socialt utanförskap bytas till nyttigt arbete. Ett kustbevakningsfartyg kan övervaka arbetet. Vid avslutade etapper kan arbetskraften bjudas på förbrödrande grillfest och samtidigt lära nysvenskar att inte elda på berghällar.

Enda hindret är brist på politisk vilja.”

http://www.bohuslaningen.se/åsikt/debatt-och-insändare/vi-kan-inte-hålla-på-att-städa-år-efter-år-1.4339451

Kommentar:

Nog är det väl konstigt, stora trumman för att den knäande vården får ett tillskott på 2 miljarder, ja kanske 5 längre fram, men inte ett knyst om att ensamkommande sk. ”barns” årskostnad uppgår till >30 miljarder varje år! Ingen av våra politiker verkar ha reagerat över deras minnesförlust om ålder, eller var de kommer ifrån.

Skottpengar har länge rått på alla värdegrundslösa, som ifrågasatt detta beteende. En majoritet som intervjuas säger främst att de flytt för de vill utbilda sig och få ett bättre liv. Önskan om utbildning är ej asylgrundande, något som Sverige fått om bakfoten. Temporärt skydd skall erbjudas från förföljelse och när situationen förbättras i hemlandet, skall man återvända hem.

Mobilen är ständigt med, men passen far överbord. Dessa ”barn” har klarat en resa på > 600 mil upp genom Europas länder och kan nöjt utbrista, nu har vi nått målet, Sverige, ett paradis för bidrag.

Inte underligt att de är trötta och får hemmasnickrad terapi, ofta av medelålders vänstersinnade kvinnor och nu har vi alla fått veta att gymnasieutbildning ingår i landets flyktingpolitik för alla som vill komma hit. Ingen skall förlora sitt uppehållstillstånd pga av uppdaterad ålder försäkrade finansministern. Om detta skulle bli ett prejudikat, så skulle det innebära att straff aldrig kan ändras vid överklagande, när nya bevis kommit fram.

Sådant kan bara hända i landet absurdistan, där den politiska viljan till förändring är mycket svag!

Ps. Studiestödsstartbidraget införs den 2 juli, här går det minsann fort, men pensionärernas höjning på 6,66 kr/dag får vänta till nästa år. Ds.

Politikerveckan i Järva

De borde skämmas!

Nu sitter de där, våra partiledare, uppradade som hönor på en pinne i Järva och berättar leende om alla satsningar de skall göra i förorten. De borde skämmas i stället och be om ursäkt för alla sina underlåtenhetssynder.

Varningar har sannerligen inte saknats över det sluttande planet med ökad kriminalitet, knarkhandel, stenkastning mot blåljuspersonal, vandalism och inte minst hedersförtryck där ”skäggiga skuggor” förföljer och trakasserar främst kvinnor och unga som vill få bestämma över sitt eget liv.

Varningar har inte saknats i riksdagen

Denna 7 klöver har haft ett parti i riksdagen, som påpekat denna utveckling under åratal, men i stället för att lyssna har man i sin rädsla för konkurrens om de bekväma riksdagsplatserna, hånat, trakasserat och utestängt partiet och dess sympatisörer med en frenesi, som inte ligger långt efter dessa skäggiga skuggor.

Tänk om socialdemokraternas ledning kunde tala om varför de petade Nalin Pekul?

Bekväma riksdagsplatser skälet

Jo, de var rädda att hennes erfarenheter och mod att sätta dem på pränt skulle innebära tappade röster, som de så väl behöver, när deras väljare genomskådat den tomma retoriken. Att majoriteten av medborgarna anser att SD, detta hånade parti har den bästa invandringspolitiken och att var femte väljare nu lägger sin röst på partiet får dem bara att öka röststyrkan över partiets fula rötter.

Att syna sin egen backspegel och antidemokratiska vandel kommer aldrig på fråga för dessa oförvitliga och självgoda Sverigeplågare.

I stället för att i tid ha insett hur vansklig invandrarnas kultur och traditioner kan vara, så har man hämningslöst vräkt ut skattepengar på att förstärka dem. Muslimska brödraskapet har smekts medhårs med ständiga miljonbidrag, som bjudit in svavelosande predikanter till sina moskéer, som predikat om ond och bråd död åt otrogna, homosexuella, avfällningar och mot små flickor som inte vill bära sjal. 

Är detta en värdegrund som de delar?

Att klanen står över lagen, den utbredda tystnadskulturen, som ger fritt fram för tjuven. Tjuven, som utgörs av en hop från andra och tredje generationers invandrare, bortskämda gossar, som inte ids anstränga sig trots alla möjligheter, som stått till buds. Jakten på respekt och snabba pengar är mer bekvämt och tilltalande.

Nu höjs nattvandrande invandrande kvinnor till skyarna, men ingen frågor dem varför de och familjen har gett sina gossar frihet att bli en Svenne hatare och en  gatans marodör. Deras döttrar har det gått utmärkt att hålla inom lås och bom.

Polisen får ständigt skäll, men deras inkompetenta rikspolischef han stryks medhårs. Han knåpar på armband I stället för att ge order om hårda och resoluta tag, som en förtvivlad poliskår önskat. Resultatet är att ett vakuum har skapats för gatans parlament.

Gav publicering om utsatta områden, partiledarna eld i baken?

Kanske var det publiceringen från underrättelsetjänsten om den dramatiska ökningen av så kallade utsatta områden, som ökat från 15 till 23 under de sista två åren, som fick partiledarna att hoppa upp på Järvapinnen?

En utsatthet som de själva är skyldiga till genom att öppna Sveriges gränser för denna massinvandring, som landet inte klarar av.

Deras lovsång över den kulturella identiteten, har inneburit brott mot lagen om demokrati med yttrandefrihet och jämlikhet.

Damerna i vår feministiska regering iklädde sig sjal under besöket i Saudiarabien för att visa sin respekt för dessa kungar, som finansierar moskéer, islams utbredning och IS krigarnas terror under ytan.

De som sjungit högst i regeringen är de förrädiska miljöpartisterna.

Deras och hela vänsterns identitetspolitik och mångkulturella hyllningar har banat väg för ”tjuven.”

Jag begriper inte hur dessa politiker orkar se de Järvabor i ögonen, som vill bli en del av det svenska samhället och som inte får det skydd de förtjänar.

Sverige och övriga EU länder utnyttjar ej personregister. Del 3.

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm att berätta om Svenska och Europeiska regeringars STÖRSTA misstag!
Första delen handlade om -Förnekelse av den svenska kulturen (4/6), den andra om ­-Politikers historielöshet (8/6).
Denna tredje del tar upp det dåliga utnyttjandet av befintliga personregister inom Europa.
Varför? Är frågan medborgarna borde ställa sig. 

”Nu tänker jag ta upp ett STORT misstag som samtliga regeringar i HELA världen gjort och gör. Nämligen att inte utnyttja alla personregister i samtliga land. I Sverige registreras vi från den dag vi föds och vi finns i många olika register under vår livstid. Något som vi ser som en självklarhet idag och vi har lärt oss fördelarna med dessa register. I alla fall ALLA laglydiga Svenskar!

DNA prov

Vad inte många tänker på är att det tas ett DNA-prov då vi föds och att detta registreras i ett speciellt DNA-register. Att vi måste lämna fingeravtryck då vi beställer ett nytt pass reagerar vi inte emot. Vi förstår varför, nämligen att om vårt pass försvinner ska ingen annan kunna använda det. 

Nu är det så att ALLA inte har tillgång till de olika registren utan speciellt tillstånd vid varje tillfälle. Till och med då du kommer in AKUT till ett sjukhus måste du (eller en anhörig) ge tillstånd till att just det sjukhuset FÅR läsa dina medicinska journaler från andra vårdinrättningar. ÄVEN om en snabb kontroll är nödvändig för att rädda ditt liv.

Tabu att samköra register

De olika socialkontoren kan idag inte samköra sina register, så därför kan någon person kan åka land och rike runt och plocka ut socialbidrag i flera kommuner genom att uppge SAMMA IDENTITET. Polisen har idag inte rätt att kontrollera misstänkta mot olika register om det inte finns grava misstankar om grövre brott. Att misstänka just gruppen nyanlända/asylsökare kan bli mycket kostsamt, med DO:s vaksamhet så fort det gäller identitet och ”utsatta grupper.”

Samma gäller de flesta länders lagar runt de olika registren. Men verkligheten har sprungit ifrån alla lagar och restriktioner då det gäller registreringar och dess användande, precis det som hänt med internationella konventioner.

Gemensamma register borde ha varit obligat efter EU:s öppna gränser

Redan FÖRSTA DAGEN då EUROPA öppnade sina inbördes gränser BORDE de samtidigt gett varandra tillgång till både folkbokföringsregistret och polisregistret och gett polisen tillstånd att kontrollera personers identitet digitalt mot dessa register. Så att samtliga länder lätt skulle/ska kunna upptäcka om någon som vistas i landet har rätt att göra det.

Stulna pass och åldersfusk 

Idag då det finns hur mycket FALSKA, STULNA eller “borttappade” PASS cirkulerande, är det ÄNNU VIKTIGARE att ALLA som vistas inom EU:s gränser registreras, dels genom biometriskt foto, dels genom fingeravtryck och även genom ett DNA-prov.

En ÅLDERSBESTÄMMNING SKA också göras på samtliga som söker ASYL eller MEDBORGARSKAP. Dels för att förhindra att vuxna tillskansar sig bidrag som är ämnade för de under 18 års ålder. Dels för att INGEN ska kunna påstå att de är äldre (65+) än de egentligen är.

Teknisk kunskap finns, men finns viljan?

IDAG FINNS den tekniska kunskapen, ett globalt internet och möjligheten att på ett par minuter kontrollera om en person har rätt att vistas i respektive land.

Därför är det VIKTIGT att samtliga som tar ETT steg in i ett EUROPEISKT LAND registreras, oavsett om den personen tänker stanna i det landet eller fortsätta sin färd till ett annat land.

SAMTIDIGT är det viktigt att alla Europeiska länder samarbetar med och har tillgång till FN:s, UNHC:s och andra internationella register.

INGEN ska kunna komma ifrån denna registrering med hänvisning till religion.

En annan FÖRDEL med ett gemensamt register är att INGEN ska kunna söka asyl under olika IDENTITETER, INGEN ska kunna söka asyl i flera olika länder. Samt att det ska vara lätt att kontrollera att de som kommer hit med barn i släptåg, verkligen är de barnens föräldrar.

Verktyg finns redan

Kontrollen kan även innebära en sökning i Schengens informationssystem (SIS)

Används alla dessa verktyg på rätt sätt?

Nej, det gör de inte!

Europas regeringar MÅSTE börja använda de verktyg som finns, börja samarbeta över nationella och internationella gränser för att uppfylla sina viktigaste åtaganden; att skydda sitt land och dess medborgare.

INGEN med “rent mjöl i påsen” borde ha något att invända mot det jag föreslår. Om någon ändå protesterar och kommer med “storebror ser dig” och “brott mot den personliga integriteten” så är det kanske för att de själva behöver granskas. ”

Slut på krönikan.

Men vem granskar makten, när media, den tredje statsmakten sviker sitt uppdrag?

Lästips!

Under sommaren kommer Karin Ferm att återkomma med ytterligare ”misstag”.

Israel-Palestina konflikten

Flera nycklar behövs

Många hävdar att nyckeln till fred i Mellanöstern är lösning på denna konflikt, men jag tvivlar. Ingredienserna i Mellanösterns alla konflikthärdar är komplicerade och betydligt fler än staten Israels agerande sedan andra världskriget. 

Utan att tillräckligt behärska historien blir jag misstänksam, när regeringen med Margot Wallström i spetsen bara använder en nyckel, genom att enbart ta parti för Palestina, i sällskap med majoriteten av vänsterintellektuella. De tycks helt nonchalera att Israel är den enda demokratiska utposten i hela Mellanöstern.

Den Israelprovocerande godhetsdemonstrationen med Ship to Gaza är bara ett exempel på konflikthöjande aktivitet. När bröderna Mattias och Jonas Gardell med Henrik Arnstad applåderar, då förstår jag att något är fel.

Ensidig lojalitet är ej konfliktlösande

Sveriges regering erkände Staten Palestina den 30 okt 2014, efter att socialdemokraterna hade bildat minoritetsregering med miljöpartiet och med VPK som stödparti.

Regeringen ansåg direkt att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av Palestina var uppfyllda.

Vilket jag ännu har svårt att förstå, när terrorgruppen Hamas, som vill utplåna staten Israel, har stort inflytande i den Palestinska regeringen.

Syftet med Sveriges erkännande enligt UD var att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

För mig är det schizofrent, att först ensidigt ta parti för den partnern och öka dess bistånd och sedan tro att det kan bidra till fred….

Persona non grata

Inte konstigt att den ”synskadade” Margot Wallström är persona non grata i Israel.

Vad värre är, verkar hon i sitt övermod helt oförstående till Israels agerande. Hon intar en förorättad uppsyn, ett vanligt beteende hos makthavare när de handlat fel. 

De flesta reportage i MSM verkar ha influerats av regeringens inställning, därför är det alltid nyttigt att läsa artiklar från båda sidor för att få en egen uppfattning.

Ulf Öfverberg, ordf i Samfundet Sverige-Israel, skrev för några år sedan i SvD, att ”Hamas är problemet – inte Israel” (2014-07-14).

”…….Konflikten i Mellanöstern är komplex men i fråga om Hamas är den ganska enkel. Hamas idépolitiska rötter är en naziinspirerad islamism. De strävar följdriktigt efter en etnisk och religiös rensning av regionen. Kvinnor ska hållas under en pedantisk kontroll och homosexuella jagas. Judarna ska utrotas och sedan alla andra som inte delar Hamas utopi. Fundamentalismen är ledstjärnan och våldet metoden…….”

Detta är exakt vad som pågår i alla parallellsamhällen med no go zoner och dessvärre har utrikesministerns ”synfel” smittat hela regeringen. Busen är här inte Israel, utan alla medborgare som de stämplat som främlingsfientliga och högerextrema.

Ulf Öfverberg avslutar sin artikel med ”….. Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar”

https://www.svd.se/hamas-ar-problemet–inte-israel

För Sveriges del vill jag tillägga en ny regering utan synnedsättning.

Lästips!

-”Israel–Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de motsättningar som uppstått mellan Israel och de palestinska araberna efter att staten Israel grundades år 1948 i Palestina” (Wikipedia).

En artikel om konflikten, med fokus på dess

– Historia

– Fredsprocessen

– Aktuella tvistefrågor

– Nuläget

https://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Palestina-konflikten

-Sören Wibäck journalist, författare med gedigen erfarenhet från Mellanöstern har skrivit boken ”Ett Land -Två Folk” om Israel-Palestina konflikten, som fått mycket goda recensioner. Till exempel

»Wibecks informativa översiktsverk kan vara utmärkt läsning för den som vill börja orientera sig i Mellanösternkonflikten och dess bakgrund.«  Svenska Dagbladet

»En balanserad och överskådlig bild av konfliktens historia och nutid.«  Upsala Nya Tidning

http://www.historiskamedia.se/bok/ett-land-tva-folk/