Sverige och övriga EU länder utnyttjar ej personregister. Del 3.

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm att berätta om Svenska och Europeiska regeringars STÖRSTA misstag!
Första delen handlade om -Förnekelse av den svenska kulturen (4/6), den andra om ­-Politikers historielöshet (8/6).
Denna tredje del tar upp det dåliga utnyttjandet av befintliga personregister inom Europa.
Varför? Är frågan medborgarna borde ställa sig. 

”Nu tänker jag ta upp ett STORT misstag som samtliga regeringar i HELA världen gjort och gör. Nämligen att inte utnyttja alla personregister i samtliga land. I Sverige registreras vi från den dag vi föds och vi finns i många olika register under vår livstid. Något som vi ser som en självklarhet idag och vi har lärt oss fördelarna med dessa register. I alla fall ALLA laglydiga Svenskar!

DNA prov

Vad inte många tänker på är att det tas ett DNA-prov då vi föds och att detta registreras i ett speciellt DNA-register. Att vi måste lämna fingeravtryck då vi beställer ett nytt pass reagerar vi inte emot. Vi förstår varför, nämligen att om vårt pass försvinner ska ingen annan kunna använda det. 

Nu är det så att ALLA inte har tillgång till de olika registren utan speciellt tillstånd vid varje tillfälle. Till och med då du kommer in AKUT till ett sjukhus måste du (eller en anhörig) ge tillstånd till att just det sjukhuset FÅR läsa dina medicinska journaler från andra vårdinrättningar. ÄVEN om en snabb kontroll är nödvändig för att rädda ditt liv.

Tabu att samköra register

De olika socialkontoren kan idag inte samköra sina register, så därför kan någon person kan åka land och rike runt och plocka ut socialbidrag i flera kommuner genom att uppge SAMMA IDENTITET. Polisen har idag inte rätt att kontrollera misstänkta mot olika register om det inte finns grava misstankar om grövre brott. Att misstänka just gruppen nyanlända/asylsökare kan bli mycket kostsamt, med DO:s vaksamhet så fort det gäller identitet och ”utsatta grupper.”

Samma gäller de flesta länders lagar runt de olika registren. Men verkligheten har sprungit ifrån alla lagar och restriktioner då det gäller registreringar och dess användande, precis det som hänt med internationella konventioner.

Gemensamma register borde ha varit obligat efter EU:s öppna gränser

Redan FÖRSTA DAGEN då EUROPA öppnade sina inbördes gränser BORDE de samtidigt gett varandra tillgång till både folkbokföringsregistret och polisregistret och gett polisen tillstånd att kontrollera personers identitet digitalt mot dessa register. Så att samtliga länder lätt skulle/ska kunna upptäcka om någon som vistas i landet har rätt att göra det.

Stulna pass och åldersfusk 

Idag då det finns hur mycket FALSKA, STULNA eller ”borttappade” PASS cirkulerande, är det ÄNNU VIKTIGARE att ALLA som vistas inom EU:s gränser registreras, dels genom biometriskt foto, dels genom fingeravtryck och även genom ett DNA-prov.

En ÅLDERSBESTÄMMNING SKA också göras på samtliga som söker ASYL eller MEDBORGARSKAP. Dels för att förhindra att vuxna tillskansar sig bidrag som är ämnade för de under 18 års ålder. Dels för att INGEN ska kunna påstå att de är äldre (65+) än de egentligen är.

Teknisk kunskap finns, men finns viljan?

IDAG FINNS den tekniska kunskapen, ett globalt internet och möjligheten att på ett par minuter kontrollera om en person har rätt att vistas i respektive land.

Därför är det VIKTIGT att samtliga som tar ETT steg in i ett EUROPEISKT LAND registreras, oavsett om den personen tänker stanna i det landet eller fortsätta sin färd till ett annat land.

SAMTIDIGT är det viktigt att alla Europeiska länder samarbetar med och har tillgång till FN:s, UNHC:s och andra internationella register.

INGEN ska kunna komma ifrån denna registrering med hänvisning till religion.

En annan FÖRDEL med ett gemensamt register är att INGEN ska kunna söka asyl under olika IDENTITETER, INGEN ska kunna söka asyl i flera olika länder. Samt att det ska vara lätt att kontrollera att de som kommer hit med barn i släptåg, verkligen är de barnens föräldrar.

Verktyg finns redan

Kontrollen kan även innebära en sökning i Schengens informationssystem (SIS)

Används alla dessa verktyg på rätt sätt?

Nej, det gör de inte!

Europas regeringar MÅSTE börja använda de verktyg som finns, börja samarbeta över nationella och internationella gränser för att uppfylla sina viktigaste åtaganden; att skydda sitt land och dess medborgare.

INGEN med ”rent mjöl i påsen” borde ha något att invända mot det jag föreslår. Om någon ändå protesterar och kommer med ”storebror ser dig” och ”brott mot den personliga integriteten” så är det kanske för att de själva behöver granskas. ”

Slut på krönikan.

Men vem granskar makten, när media, den tredje statsmakten sviker sitt uppdrag?

Lästips!

Under sommaren kommer Karin Ferm att återkomma med ytterligare ”misstag”.

Israel-Palestina konflikten

Flera nycklar behövs

Många hävdar att nyckeln till fred i Mellanöstern är lösning på denna konflikt, men jag tvivlar. Ingredienserna i Mellanösterns alla konflikthärdar är komplicerade och betydligt fler än staten Israels agerande sedan andra världskriget. 

Utan att tillräckligt behärska historien blir jag misstänksam, när regeringen med Margot Wallström i spetsen bara använder en nyckel, genom att enbart ta parti för Palestina, i sällskap med majoriteten av vänsterintellektuella. De tycks helt nonchalera att Israel är den enda demokratiska utposten i hela Mellanöstern.

Den Israelprovocerande godhetsdemonstrationen med Ship to Gaza är bara ett exempel på konflikthöjande aktivitet. När bröderna Mattias och Jonas Gardell med Henrik Arnstad applåderar, då förstår jag att något är fel.

Ensidig lojalitet är ej konfliktlösande

Sveriges regering erkände Staten Palestina den 30 okt 2014, efter att socialdemokraterna hade bildat minoritetsregering med miljöpartiet och med VPK som stödparti.

Regeringen ansåg direkt att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av Palestina var uppfyllda.

Vilket jag ännu har svårt att förstå, när terrorgruppen Hamas, som vill utplåna staten Israel, har stort inflytande i den Palestinska regeringen.

Syftet med Sveriges erkännande enligt UD var att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

För mig är det schizofrent, att först ensidigt ta parti för den partnern och öka dess bistånd och sedan tro att det kan bidra till fred….

Persona non grata

Inte konstigt att den ”synskadade” Margot Wallström är persona non grata i Israel.

Vad värre är, verkar hon i sitt övermod helt oförstående till Israels agerande. Hon intar en förorättad uppsyn, ett vanligt beteende hos makthavare när de handlat fel. 

De flesta reportage i MSM verkar ha influerats av regeringens inställning, därför är det alltid nyttigt att läsa artiklar från båda sidor för att få en egen uppfattning.

Ulf Öfverberg, ordf i Samfundet Sverige-Israel, skrev för några år sedan i SvD, att ”Hamas är problemet – inte Israel” (2014-07-14).

”…….Konflikten i Mellanöstern är komplex men i fråga om Hamas är den ganska enkel. Hamas idépolitiska rötter är en naziinspirerad islamism. De strävar följdriktigt efter en etnisk och religiös rensning av regionen. Kvinnor ska hållas under en pedantisk kontroll och homosexuella jagas. Judarna ska utrotas och sedan alla andra som inte delar Hamas utopi. Fundamentalismen är ledstjärnan och våldet metoden…….”

Detta är exakt vad som pågår i alla parallellsamhällen med no go zoner och dessvärre har utrikesministerns ”synfel” smittat hela regeringen. Busen är här inte Israel, utan alla medborgare som de stämplat som främlingsfientliga och högerextrema.

Ulf Öfverberg avslutar sin artikel med ”….. Vad människorna i Gaza behöver är en demokratisk regim – en regim som inte är en terrororganisation. Det är Hamas som är problemet – inte Israels självförsvar”

https://www.svd.se/hamas-ar-problemet–inte-israel

För Sveriges del vill jag tillägga en ny regering utan synnedsättning.

Lästips!

-”Israel–Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de motsättningar som uppstått mellan Israel och de palestinska araberna efter att staten Israel grundades år 1948 i Palestina” (Wikipedia).

En artikel om konflikten, med fokus på dess

– Historia

– Fredsprocessen

– Aktuella tvistefrågor

– Nuläget

https://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Palestina-konflikten

-Sören Wibäck journalist, författare med gedigen erfarenhet från Mellanöstern har skrivit boken ”Ett Land -Två Folk” om Israel-Palestina konflikten, som fått mycket goda recensioner. Till exempel

»Wibecks informativa översiktsverk kan vara utmärkt läsning för den som vill börja orientera sig i Mellanösternkonflikten och dess bakgrund.«  Svenska Dagbladet

»En balanserad och överskådlig bild av konfliktens historia och nutid.«  Upsala Nya Tidning

http://www.historiskamedia.se/bok/ett-land-tva-folk/

Nya Tider, en fascistisk tidning?

SVT granskar Nya Tider

 I förrgår kväll (8/6) fick jag av kulturdelen i Aktuellts nyhetssändning veta att jag satt och läste en fascistisk tidning. Nya Tider blev granskad av två utvalda experter, som nästan övertrumfade varandra i varningar för denna farliga tidning med fascistiska rötter.

Dess redaktör, Vára Suk framställdes som ondskan själv, vars svar i en intervju försåtligt framstod, som om han förnekade att förintelsen hade ägt rum. Vilket inte var sant. 

Sant var däremot en känslosam rekvisita som innehöll mörk berättarröst och tragiska ansiktsuttryck på de medverkande inklusive nyhetsuppläsarna. Budskapet präglades av en imponerande klippa och klistra förmåga.

Förintelsen är ett oklart begrepp

Ordet ”förintelsen” är ett mycket diffust och oklart begrepp, som kan misstolkats brett.

Jag har under alla år >1998 då Göran Persson initierade Forum för levande historia, väntat på en ny kampanj med kommunismens historia. Efter 1998 var nazismen utgångspunkt för landskampanjen och boken ”Om detta måste vi berätta”, vilket då hade mitt fulla stöd, för jag trodde att granskningen skulle fortsätta av historiens mörka händelser.

Hitler kunde inte på långa vägar tävla med Stalin i folkmord, denne despot avrättade, torterade och arrangerade hungersnöd så > 90 miljoner människor dog.

I dag verkar Forum för levande historia helt död, då det gäller att lyfta fram islamistiska fundamentalsters terror och mord, på kristna, kopter, HBTQ personer, avfällningar och övriga otrogna. Men, när det gäller undanflykter och bortförklaringar för brott som kan kopplas till islam, då blir Forumet och MSM levande igen.

Gott om mörka rötter i alla partier

Ork fattas alltid att granska andra partiers mörka rötter, det är bara SD:s rötter som dissekeras, förutom Nya Tiders.

Impregneringen med skrämsel för partiet är så stark, så att Stockholms stadsmission avvisar partiets stöd på 85.000 tusen kr som enligt önskemål skulle gå till fattigpensionärer. Direktorn Marika Markovits skriver i ett meil till Aftonbladet (hon ville ej ställa upp för en intervju) att;

”Vi väljer att avstå från gåvor/sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn.”

För statsmissionen är det viktigare att få visa sig god, än att vara det.  Jag undrar om alla fattigpensionärer håller med?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/py716/stadsmissionen-nobbar-85-000-kronor-fran-sd

Nazister fanns inom alla partier, inte minst inom bondeförbundet och högern.

Min mor berättade, när hon under 30-talet arbetade som andra husfru på Torsåkers slott, hur saliga slottsfrun med arrendator (som då blivit hennes make) med gäster blev, när de hörde Hitlers stämma dåna i radion.  Majoriteten av arbetarna genomskådade Heil Hitler budskapet, precis som de i dag gör med globalisternas                                                                                                    frälsningsläror.

Kanske ett krismöte har ägt rum på SVT?

Jag kan tänka mig att bakgrunden till inslaget i Aktuellt om Nya Tider, var att programdirektören för SVT, Jan Helin förstod att nu måste tyngre artilleri in, när Nya Tider bara får fler läsare och skall få medverka på bokmässan till hösten.

Men en olycka kommer sällan ensam.

SD:s väljarsiffror bara stiger och till råga på allt så strömmar allt fler invandrare till, som är trötta på regeringens dalt med återvändande IS-krigare och nyanländas gräddfiler.

Min misstanke är att det kommer fler av dessa onyanserade och propaganda program när t.o.m. Anna Hedenmo, programledare för Agenda och ordförande för publicistklubben, skriver i Expressen den 7 juni att Jan Helin har ett ansvar för misstron om invandring.

http://www.expressen.se/kultur/jan-helin-har-ett-ansvar-for-misstron-om-invandring/

Förtroende tappet till media bara ökar

SOM institutet i Göteborg har åter redovisat en undersökning om allmänhetens förtroende för medias rapportering. När det handlar om invandringsfrågor så anser ”en majoritet att svenska medier inte helt säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring”.

Sakine Madon, känd debattör, journalist i invandringsfrågor, avslutar en nyligen publicerad artikel med ett råd till sina kollegor ….”Självrannsakan vore bättre väg att gå än att peka finger åt de missnöjda väljarna”.

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-missnoje-far-invandrare-att-valja-sd

KU granskar

Till sist vill jag bara nämna Johan Westerholms inlägg på hans ledarsidor.se, där han tar upp KU:s kritik mot Anders Ygeman (S) och Alice Bah Kuhnkes (MP) lögner. 

Att kulturministern far med osanning och visar på stor kunskapsbrist är mycket allvarligt, slår han fast för  ” …Kulturministern ansvarar för public service-företagen, en central komponent i vår krisberedskap och civilförsvarsfömåga. Sådana får aldrig ens misstänkas att fara med osanning….”

Vidare att …..”Kulturdepartementet är det departement som ger Sveriges Radio och Sveriges Television dess sändningstillstånd. Att dessa public service-företag haft svårt att förhålla sig objektivt i nyhetsrapporteringen är ingen hemlighet…..”

https://ledarsidorna.se/2017/06/den-ljugande-ministern/

Så egentligen är min kritik av SVT och Jan Helin helt orättvis, de följer ju bara högsta chefens charlataneri.

Integration – paket utan innehåll

INTEGRATION – PAKET UTAN INNEHÅLL

Gästkrönikör Jan Ivarson, politiskt obunden reflekterar över integration utan innehåll.
Utgångspunkten var ett tal av Anna K Batra, som upprepade sitt mantra om trygghet och säkerhet. Men aldrig, aldrig att ett ord yppas om vad som orsakar otryggheten på gator och torg och heller aldrig vilka som bär ansvaret. Samma förhållningssätt råder inom hela samhället, förnekelse om massinvandringens påfrestningar och försämringar inom flertalet samhällsområden. Nu måste man prata om problemen,  men utan att nämna den brännbara grundorsaken. Flyktingindustrin är givetvis undantagen från försämringar.  Där råder motsatt förhållande, alltid mer och aldrig nog.

”I middagsnyheterna i radion på nationaldagen var det ett inslag om Anna K Batras (M) tal. Det rörde som vanligt trygghet och säkerhet. Sådana frågor står högt på agendan för alla partier sedan landet påtvingats massinvandring. Det sker förstås utan att kopplingar görs mellan brott och migrationspolitik.

Först sa politiker och media att vi behövde invandring, senare när lögnen blev uppenbar, åberopades solidaritet. Vi måste acceptera migrationens pris på samma sätt som vi gör med omkomna i trafiken.

Mer integration är politiskt standardprat, ett paket utan innehåll. 

Efter tio år har väljarna inte fått ett enda exempel på vad integrerande åtgärder skall bestå av, annat än svenskars anpassning och mer stöd till invandrare så de kan utveckla den kultur de flytt från.

Verkningsfulla förslag är svåra att beskriva, när det ännu inte är politiskt korrekt att ställa krav på invandrare.

För att det skall bli möjligt måste vi först invänta fler attentat. När de blir lika många som i trafiken, hoppas politikerna att vi vant oss och fortsätter rösta som förut. Goda svenskar vill ju inte kallas rasister.” Slut på Ivarsons krönika.

I en ledare i GP skriver Alice Teodorescu bland annat att

”….. Det vi nu ser, hos oss och i resten av Europa, är hur människor som flytt hit eller som haft förmånen att födas här i frihet och trygghet mördar de som öppnade upp sina länder för dem. Det är minst sagt provocerande, inte minst för alla oss som gjort rätt för oss i vårt nya hemland, inte sällan mot alla odds…..”  

”……Integration har i Sverige länge definierats utifrån ekonomiska termer, om man har ett arbete och är självförsörjande eller ej. Men hur integrerad är man om man inte låter sin dotter gifta sig med en svensk man eller om man vill mörda ”otrogna” som gett en skattefinansierad sjukvård, skola och trygghet? ”

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-integration-handlar-om-mer-%C3%A4n-bara-pengar-1.4349075

Här närmar sig AT försiktigt kärnan i ”integrationstomheten” som Jan Ivarson skriver om.

Det går inte att integrera invandrare som inte vill lämna det som är destruktivt i sin religion, islam. Hederskultur där kvinnan är mannens och klanens egendom, ofrihet, förakt för alla otrogna, islams överhöghet över alla andra religioner och dessvärre staten, för att nämna några exempel på denna förtryckande och bakåtsträvande religion.

En religion som ligger som en blöt filt över Mena-ländernas möjlighet till utveckling, vilket flera i kommentatorsfältet har påpekat. Europa med sin egen arbetslöshet, kommer att sjunka ännu mer av denna folkvandring, där alltför många utgörs av lågutbildade unga män, som inte vill lämna sin medeltida religion, utan enbart få ett bättre liv, helt gratis utan förpliktelser. Besvikelsen är stor när smugglarnas utlovade paradis inte infinner sig, vilket nu är en tickande bomb i förorten. Argumenten om arbetskraftsbrist och en åldrande befolkning är mer ihåliga än en schweizerost.

En religion som eliten,  med denna massinvandringspolitik, låtit få fäste i hela Europa, med enorma kostnader och stora inneboende risker.

Svenska regeringars största misstag, del 2

Här återkommer Karin Ferm med en gästkrönika om våra regeringars misstag.

Utgångspunkten är politikers låga kunskapsnivå främst inom historia och religion. Tyvärr är det få i riksdagen som har avslutade examina på universitetsnivå och det är också få som har längre yrkeserfarenhet utanför politiken. Saknas dessa två, saknas också klokskap. Vi begär inte kunskap på Einsteins nivå av riksdagens politiker, men krav elementär kunskap inom olika områden borde vara obligat. De unga politikerna går direkt in i ungdomsförbunden och fortsätter sedan som politiker. De lär sig retoriken med klatschiga uttalanden som Mona Sahlins ”Det är häftigt att betala skatt” till Birgitta Ohlssons ”Avskaffa Sverige”. Gemensamt drag är egoism och självgodhet.

Vi äldre får tyvärr ständigt upprepa ”Herre förbarma Dig över oss.”

Karins inlägg:

 ”Dagens politiker har Inte lärt sig HISTORIA.

För att förstå världen idag behöver de som är i beslutande positioner kunna inte bara Svensk Historia.

De behöver känna till olika FOLKGRUPPERS historia. Nu skriver jag medvetet folkgrupper och inte länder. För under tidens gång har många olika händelser ändrat på ländernas gränser.

Detta är bakgrunden till de flesta inbördeskrig och krig mot grannländer. Inte minst de raka gränsdragningar som gjordes efter Andra Världskriget av de allierade.

Något som svenska politiker verkar vara helt okunniga om är att:

 • Alla folkgrupper delar inte den Svenska synen på lika människovärde för ALLA.
 • Alla folkgrupper delar inte på Sveriges syn på kvinnan och jämlikhet mellan könen.
 • Alla folkgrupper delar inte Sveriges syn på rätten till sin egen sexuella läggning.
 • Alla folkgrupper delar inte Sveriges syn på månggifte, våldtäkter, barnäktenskap m.m.

Politiker har en skyldighet att känna till alla RELIGIONERS historia. De behöver känna till vad som kännetecknar världens alla religioner, trosinriktningar och erkänna vad detta innebär för vårt sätt att leva. 

Religioner är inte lika

Vissa religioner förespråkar ett erövrande av världen, både genom krig, terror och folkmord.

Eller som nu genom massiv folkvandring, där de översvärmar fredliga länder och så småningom blir majoritet i landet genom att ha flera fruar och producera många barn. En långsiktig plan där de inte riskerar att minska sin egen avkomma, sin kultur och tradition.

Många folkgrupper har under vår tidsräknings gång blivit helt utplånade av religiösa fanatiker som velat sprida sin religion med våld.

Är det den vita rasen som nu står på tur?

Andra religioner förespråkar fred och samexistens. Vad som är viktigt är att våra Svenska beslutsfattare lär sig skillnaderna mellan dessa religioner. De behöver känna till kopplingen mellan RELIGIONER, LEVNADSKULTUR och LAGAR i världens samtliga länder.RELIGION har i årtusenden används för att hålla vanliga människor lydiga och lätta att styra.

Här var Karl Marx rätt ute med att religion är opium för folket!

Vanliga människor som inte var läskunniga hade inget annat att gå efter än den RELIGIÖSA LEDARENS ord. Detta har i alla år missbrukats av många maktgalna ledare. Under årens gång har befolkningen börjat tro att de politiska, mänskliga lagarna varit en del av deras religion.

En indoktrinering, som vi i Sverige inte har en chans att bryta med att ”tycka synd om”, ”integrera i vårt samhälle” ”upplysa om fakta” m.m.

Medborgare har större kunskap

Att så stor del av Sveriges befolkning idag känner hopplöshet, rädsla och negativ framtidstro är, för att Sveriges befolkning, främst den äldre, har större kunskap om både HISTORIA och RELIGION, än våra folkvalda politiker och deras tjänstemän.

Till exempel att araberna härstammar från världens mest våldsamma, krigiska folkstam BARBARERNA. En folkstam som genom att ha uppfunnit stigbygeln var en överlägsen ryttare och som därför kunde erövra stora delar av världen.” 

Slut på krönikan.

Dagens ”stigbygel” är föråldrade internationella konventioner, som öppnar för massinvandring av muslimer med en oförsonlig islam i bagaget och EU:s friheter allt efter den finansiella elitens ritningar. Politiker med media är deras medlöpare. Annie Lööf kanske fick nya anvisningar på sista Bilderbergmötet i Virginia förra veckan?

Lästips!

https://timbro.se/smedjan/alla-religioner-ar-inte-lika-bra/

 

 

 

 

 

 

Kvinnors kär-vänlighet når nya höjder

Blogspots ”röster”

När jag läser denna sentimentala och kvävande artikel, börjar alla mina varningsklockor att ringa. Jag blir jag först illamående, sedan förbannad över dessa falska änglavingar hos många kvinnor, som under dessa placerar ensamkommande unga män i stark beroendeställning till dem.

Så här börjar artikeln: https://www.blankspot.se/jag-hamtar-en-levande-dod-fran-taget/#

Han kom till mig, vi hade aldrig tidigare träffats, men haft mycket chattkontakt. Jag hämtar en levande död från tåget, en person som måste ledas för att orka gå den korta sträckan hem”

Det är sajten ”Blockspot” som har en vinjett ”Röster” där anonyma gäster kan ”bidra med nya perspektiv på frågor som redaktionen skriver om”

Min ilska riktas mot dessa kvinnor, ofta medelålders vänstersinnade, som har gränslöst behov av att få göra gott och sedan få berätta om det i alla skyltfönster.

Den lockande målgruppen är unga män, sk ensamkommande ”barn” som de tar i sitt hägn. Ali, Amir och Muhammed får den slumrande godheten att brista ut i blom.

Oskar och Greta på hemmet, som aldrig får gå ut, väcker inte samma passion.

Nu är deras trygghetsskapande åtgärd att dela säng med dessa brunögda gossar! 

”….  Jag bäddar soffan, han lägger sig, jag sitter bredvid. Tar hans hand, kramar honom….”

sedan eskalerar närheten fort med stöd av andra ömhetstörstande kvinnor, som ger alibi för dessa övergrepp på utsatta personer.

”…. Det blir fler besök, han är placerad på migrationsverket boende, men får en natt då och då hemma hos mig. Nu funkar inte soffan längre, han får följa med till min säng. Jag textar en vän, hjälp – jag måste ta honom i min säng! Får svar: Det gör vi allihopa, ta det lugnt. Det är så, ge honom närhet, det är det du kan göra.

En familj tar sedan emot denna traumatiserande gosse, vilket får denna mottagerska att djupt sörja, när hennes säng är tom.

” ….Nu sitter jag tillbaka i mitt vanliga liv, för alltid förändrad. Med extremt djupa band till denna unga person som jag delat lidandet med. Jag oroas varje dag, mina tankar går till honom och hans liv många gånger varje timme….”

Övergrepp

Låt oss kalla saker för dess rätta namn, detta är endast ett övergrepp på en försvarslös yngling av en ömhetstörstande kvinna med egocentriskt godhetsengagemang där sexuella spår inte kan uteslutas.

Vänd på steken om det hade varit en vit, medelålders man som skrivet så om sina ”trygghetsskapande åtgärder” för ett ensamkommande flickebarn. Då hade samhället agerat fort! Han hade direkt blivit misstänkt för pedofili och hamnat i häktet. 

Men när det gäller kvinnor beter sig samhället som de tre små aporna, ser inte, talar inte, hör inte…..eller är det dagens nya perspektiv som presenteras på denna medborgarfinansierade blogg?

Professionalitet

Om jag under mina yrkesår skulle ha utsatt mina svårt ryggmärgsskadade, unga pojkar och män för samma trygghetsåtgärd, då skulle jag ha mist min legitimation. Dessa låtsasbehandlingar är livsfarliga och gör traumat bara värre. Inom vården är rådet att bli vid sin läst, även om missbruk tyvärr kan ske för egen vinning.

Kontrollen brister vid öppnandet av både HVB hem ,flyktingboenden och familjehem.

Arbogakvinnan, Johanna Möller, illustrerar detta med utnyttjande av unga flyktingmän, som gav henne sexuell tillfredsställelse och hon hade ändå en socionomexamen i bagaget som länge dolde hennes oegentligheter både på anläggningen och i sängen.

Ann Heberlain reagerar

Tack och lov reagerar fler. Ann Heberlain har på ledarsidorna.se här vässat pennan för knivvass argumentation.

https://ledarsidorna.se/2017/06/vilka-overgrepp-sker-pa-de-ensamkommande-har-vi-lart-nagot/

Hon skriver ”….. Vad är det egentligen som beskrivs i texten? Det är inget annat än en beskrivning av hur en vuxen person – sannolikt en kvinna – tar en sårbar, traumatiserad pojke alternativt ung man till sin säng för att ”ge honom närhet”. Det är en isande beskrivning av hur en vuxen kvinna utnyttjar en ung man, en pojke, som befinner sig i stark beroendeställning till henne….”

 Vidare att ….”Kommentaren från den vän som textförfattaren söker råd hos när hon ”tvingas ta honom till sin säng”, visar att det här beteendet, att vuxna kvinnor utnyttjar unga mäns utsatthet som asylsökande i Sverige, är helt accepterat och systematiserat i miljön runt de ”ensamkommande flyktingbarnen. Det gör vi allihopa, ta det lugnt”, svarar vännen och ger rådet att ”ge närhet, det är det du kan göra”. Det är, vill jag påstå, ett oprofessionellt och direkt felaktigt råd….”

Hon skriver att dessa outblidade kvinnors hemsnickarde behandlingar för trygghet bara är toppen på ett isberg.

”Det är rena bordellen” uttryckte en vän till henne med god insyn i verksamheten, så nu vet vi vad som kan förkomma på privata förläggningar och i familjehem.

Mörka- svartmåla- bekänna

Blunda och kalla det för elakt förtal håller inte längre, som bortförklaring, samma utveckling äger här rum som med åldersfusket.

Mörka- svartmåla-innan fakta övermannar dessa godhetsknarkare  under galgen.

Denna utveckling genomsyrar hela  flyktingindustrin, tyvärr med ansvarsfrihet för de största skurkarna och dess medlöpare.

AH avslutar sin artikel med att jämföra med misshandlade barnhemsbarnDeras berättelser dokumenterades i Vanvårdsutredningen (2012). Vi borde ha lärt oss något av den.  Vilka berättelser kommer vi så småningom att få höra från de pojkar och unga män som varit placerade på HVB- och i familjehem för ”ensamkommande flyktingbarn”?

Så vi skattebetalare kanske får slanta upp en gång till med skadestånd för dessa samhällsfinansierade övergrepp.

Romer som hamnade i Skåne polisens register, är nu mycket nöjda över det ökade skadeståndsbeloppet.

Hur många reportage har inte media haft på helsideuppslag på en ledsen yngling som väntar på PUT med en hängiven kvinna bredvid sig.

Tänk vad dessa närhetstörstande kvinnor förstör för de män och kvinnor, som försöker göra ett seriöst arbete på alla HVB- och familjehem.

Åldersfusk mycket lönsamt

Men nu är det fritt fram för alla världens gossar att komma hit och bli försörjda, under sina gymnasiestudier, ålder och asylskäl är utan betydelse.

Jag begriper inte att denna generositet skall ingå i flyktingpolitiken?

Anledningen är att statsministern vill lugna sina vapenbröder till vänster och då är miljardkostnader oväsentligt. Skillnaden är stor jämfört med den ringa pensionshöjningen nästa år, då håller Stefan Löfven hårt i plånboken.

Silkesvantar för ensamkommande och de rikaste, tagel för oss andra

De som fått PUT tack vare lögn om ålder, skall inte förlora sitt uppehållstillstånd, förkunnade finansministern efter avslöjandet om det omfattande åldersfusket. Så nu kan hon ägna all kraft åt skatteindrivning från pensionärer som halvårsvis bor utomlands.

Att ca 30 % undanhålls i skatt genom fiffiga lösningar av de allra rikaste i hela Skandinavium, jämfört med 0,3 % av vanliga skattebetalare, bekymrar inte Magdalena Andersson (Rapport 29/5).

Hon jagar i stället pensionärer, småföretagare och mediokra inkomsttagare. Att 95 % av alla konton i Schweiz är till för skattefiffel, verkar heller inte uppröra henne (Rapport 29/5).  Panamaskandalen, där skatteverket varnade sin egen broder har nu blåst över. I Sverige tillhör de ensamkommande ”barnen” och de rikaste de priviligierade på skattebetalarnas bekostnad.

Tidigare inlägg om detta ”närhets”missbruk:

http://word.harrietsblogg.se/2017/04/03/medmansklighet-eller-lantan-efter-uppmarksamhet-kvinnors-engagemang-for-ensamkommande-barn/

Om personal på ett HVB hem i Åmål, som drack alkohol och umgicks med en minderårig som bodde på HVB-hemmet. En av dem har också haft en intim relation med den minderårige, finns att läsa på denna länk:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-ger-personalen-den-minderarige-en-lapdance?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170605%3Ahar-ger-personalen-den-minderarige-en-la

Denna länk skickade signaturen ”Peter” ”Våldtagna kvinnor får stå tillbaka för grupper med trauma från krigszoner”. Han påminner oss om Stefan Löfvens ord ”Vi ställer inte grupper mot varandra”. 

Det går  inte att utesluta att dessa ompysslade ensamkommande ”barn” framöver kan tillhöra de män som våldtar. Hemlandets patriarkaliska övertag mot kvinnor försvinner inte med PUT.

Fira Sveriges nationaldag!

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,  

Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Glöm invändningar mot nationaldagsfirandet, från till exempel Kristina Lindkvist, kulturjournalist på DN, var annars? ( SVT Godmorron under v.21) och pastor Karin Olofsdotter i Falun. Hon ville inte vara sämre utan vill skriva om ovan sång, som är förlegad och imperialistisk.

Ärkebiskopen med sitt valspråk ”Allahu Akbar” kan säkert hitta inspiration  för nydanande av psalmer, bibelns texter och kyrkans ritualer, så  medborgare med annan religion inte blir sårade.

”Nationaldagen borde vara en fest” stod det i en insändare i lokaltidningen i går av en pensionär, angående dagens firande, som mer blivit ett engagemang med internationell inriktning med världsmusik och med andra kulturer i centrum.

”….I stället för att vara stolta över vårt land och dess traditioner ägnar vi oss åt självutplåning den enda dag då det traditionellt svenska borde vara i fokus…..”

Dagen har alltmer förvandlats till en dag för hyllning till nysvenskars medborgarskap. Svensk kultur suddas ut, men enligt vänsterns mångkulturella skara finns den inte, så det är ett helt logiskt agerande.

Så hissa den svenska flaggan så länge som den ännu får flamma stolt mot dunkla skyar, där EU fanan gömmer sig.

Läs gärna folklivsforskaren Dan Krons gästkrönika i Gp. ”Hur skall vi inkludera andra om vi skäms för det svenska?”

”Cirkusnumret mångkultur” där knivar blivit terrorvapen

”CIRKUSNUMRET MÅNGKULTUR” 

Om cirkusnumret mångkultur skriver gästkrönikör Jan Ivarson,  politik obunden, en insiktsfull krönika, som på ett enkelt sätt sammanfattar vad Europas politiker ställt till med genom sina öppna gränser och villighet att följa förlegade internationella konventioner.  Terrordådet i England i förrgår är bara det senaste exemplet, där Europas medborgare fått betala med sina liv.

Många orsaker finns till Europas massinvandring, men alla löper samman i kampen om naturtillgångar, krigsindustrins profitbehov och dess dirigenter den globala finansiella eliten. Något som en kommentator till denna blogg upplyste mig om, var hur kohandeln mellan Europa och Arabstaterna gick till, med syfte att trygga framtida behov av olja efter 70-talets oljekris. Organisationen EAD (The Euro-Arab Dialouge) förhandlade med Arabländernas kungar, som dock krävde en gentjänst. Vilket var invandring till Europa och fritt fram för arabisk kultur och moskéer, det vill säga start för dagens pågående islamisering.

Jan Ivarsons krönika:

”I likhet med ett spännande cirkusnummer bestämde svenska politiker, under största möjliga tystnad, att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Spännande blev det, men var det så lyckat?

Mångkulturens konsekvenser

Vi har nu årtionden av erfarenheter. Skottlossningar tillhör vardagen och kvinnor är borta från delar av det offentliga rummet.

Vi funderar över om vi vågar besöka folksamlingar och gallerior med stora glasytor som kan orsaka svåra skador vid bombexplosioner.

Vi har fått lära oss behandla sjukdomar vi inte tidigare haft och sådana som återkommit.

Vi har successivt anpassat samhället till främmande värderingar som har infiltrerat rättssystemet.

Politiker talar mycket om integration, men ger inga exempel på vad den består av. Hittills har integration inneburit krav på svenskas anpassning till ökad brottslighet, bostadsbrist och höga bopriser.

Diskriminering av gamla svenskar

Gamla invandrare förstår dåligt svenska och ogillar svenska seder. Därför anses det självklart att de skall tas om hand av invandrad personal. När gamla svenskar inte vill bli omhändertagna av invandrare skapar det turbulens och fördöms som oacceptabel rasism. Det är främst svenskar som framför den kritiken för att framstå som politiskt korrekta i sin karriär.

Korrekta reflexioner

Vi har fått skolor som inte vågar hissa svenska flaggan.

Vi har politiker som inte vill fira nationaldagen och vill avskaffa nationen Sverige.

Hur det skall bli med beskattningen i ett avskaffat land som ger politiker pengar att fördela, har de inte berättat?

Inte heller vem skall avlöna politikerna i ett land som inte finns?

Kan en politiker som kandiderar till posten som partiordförande uttala sig mer korkat?

Vad skall man tänka om de som röstar på en sådan politiker?

Fler nackdelar än fördelar förändrar retoriken

Förändringar brukar medföra både nack- och fördelar. Det konstiga är att i landets största förändring genom tiderna, har inga tillskyndare av mångkulturen kunnat beskriva några fördelar av massinvandringen annat än att några arbetar.

De senare åren har argumenten ändrats från fördelar till skyldigheter att hjälpa andra. Vår tidigare statsminister tog fram solidaritetsargumentet, med öppna hjärtan, sedan det blivit uppenbart att påstådd nytta med invandring var lögn och politiken krävde mer pengar från nerdragningar på andra områden.

Det räckte inte längre med nerdragning inom försvar och infrastruktur. Lögnerna har kommit i skymundan i media som haft fullt upp att klandra Donald Trump.

Nu gäller att goda svenskar skall bekosta andra länders välstånd för att de själva inte kan åstadkomma sådan med den värdegrund de har. Den inför vi nu i Europa. Bara några stater med tidigare kommunistförtryck gör motstånd. De vet hur det är att leva med ofrihet och politiska lögner.

Ytterligare ett nytt attentat har inträffat i London. Vi får vänja oss leva med terror efter att ha öppnat gränserna för okontrollerad invandring som vi i hög grad försörjer.

Ansvaret ligger på de som infört okontrollerbar invandring och mångkultur” Slut på krönikan.

Från bomber, till fordon och knivar

Theresa May sade utanför Downing Street nr 10 att ”Nu är det nog” efter terrordådet på London Bridge och Borough Market. Med detta menade hon att endast övervakning måste ske av de 3000 tusen mest farliga och potentiella terroristerna. Utvisning finns inte på kartan (Rapport 4/6). 

Har någon hört en politiker nämna om förändring av föråldrade internationella konventioner, som till exempel mänskliga rättigheter, asylrätten och EU:s friheter?

Vilka innebär att IS krigare, dess sympatisörer, fundamentalister med Kalifat planer och kriminella kan skutta ut och in över gränserna som de behagar, för att roffa och lura åt sig medborgarnas pengar till ondskefulla planer. Utvisning slipper de om förföljelse kan ske i hemlandet. De omänskliga åtnjuter stor mänsklighet, efter bibelns ord att vända den andra kinden till. Terroristerna förnyar sig ständigt, från bomber, fordon och nu till knivar. Månne gift attacker är att förvänta nästa gång??

Asylstopp och omedelbar utvisning av terrorister, både nya, gamla och potentiella borde medborgarna kräva i stället för att lägga ner blommor och tända ljus för de döda, som bara ger mer tårar efter nästa terrordåd.

Ps. Läsvärd artikel: ”Kaliber nio och 5,56 millimeter fungerar mot terrorister – inte handhjärtan” Ds.

 

 

 

 

 

 

Svenska regeringens största misstag. Del.1

Regeringens största misstag är att förneka den Svenska Kulturen, skriver gästkrönikor Karin Ferm, i en första del av sitt inlägg. Hon ställer frågor, som ansvariga politiker borde svara på. Tyvärr är det få journalister som ställer adekvata frågor. Den tredje statsmakten vill hellre avslöja folket för statsmakten, än tvärtom.
Förnekelse av vår kultur

”Att påstå att vi i Sverige inte har någon egen kultur, visar bara att de inte har förstått ordets sanna innebörd.

Svensk kulturs viktigaste delar är: Demokrati, offentlighetsprincip, frihet, frivilligt samarbete, tolerans, respekt, yttrandefrihet, valfrihet, humanism och religionsfrihet.

(Det är således betydligt mer än midsommarfirande, men av en okunnig och endast Bommersviks lärd Mona Sahlin kan vi inte förvänta oss, så mycket mer)

Klara besked för nyanlända

I svensk kultur ingår också att vi varit och är ett folk med emigration och immigration. Vad som är viktigast att komma ihåg, är att i detta ingår, att de som kommer hit blir upplysta om vilka förväntningar vi har på dem.

Vad, som är ännu viktigare är att klart tydliggöra, vad som inte är acceptabelt i vårt samhälle. Nämligen brist på respekt för vår kulturs viktigaste delar (enlig ovan)!

Respekt är ett ord som invandrare borde känna igen, för ”brist på respekt” är något som de flitigt använder, ofta som alibi för brottsliga gärningar. För då skadas brödernas, familjens och klanens heder, vilket givetvis måste åtgärdas. Vad svensk lag då säger är oväsentligt och vad värre är, är att våra domstolar med nämndemän hellre letar efter förmildrande omständigheter än att följa lagens bokstav, så fort det gäller unga män med oklar identitet.

Att vi på individuell nivå precis som på Nationell nivå förväntar oss att vårt lands särart ska respekteras, borde vara självklart. 

Obligatoriskt vore att i klartext tala om att bryter Du mot våra lagar, så åker Du ut! Men den risken vet alla är försumbar, med internationella konventioner. Vilket IS krigare, krigsförbrytare och grova brottslingar har god kännedom om och skulle kunskapen brista, så finns det gott om tjänstvilliga jurister.

Utförsbacken började redan 1975

Det året skrevs det in att Sverige skulle bli ett Mångkulturellt samhälle och då började  utförsbacken, men det var det få som märkte för folket fick inte vara med och besluta om denna för landet genomgripande förändring

Senare, när riksdagen nöjt konstaterade att Sverige nu är ett mångkulturellt samhälle, så hade hastigheten utför ökat betänkligt och som några få yrvakna medborgare då märkte.

Istället för att som tidigare arbeta för ”assimilering” (anpassning till det Svenska samhället, ”bli svensk”), vilket gällde för de som invandrade. Så skulle nu helt plötsligt alla ”integreras”, d.v.s. även svenska medborgare skulle tvingas anpassa sig till de regler som finns i invandrarnas tidigare hemländer!

Demokratin försvinner 
 • Var tog demokratin vägen?

När Regeringen samtalar med andra partier så får inte alla folkvalda partier göra sig hörda. Detta då andra politiska partier som precis klarat 4 % spärren inbjuds. Tilltron till regeringen och den demokratiska processen har allvarligt skadats av myndigheternas agerande.

 • Var har offentlighetsprincipen och vår yttrandefrihet tagit vägen?

Idag så tystas du om du försöker hävda en åsikt som inte stämmer överens med den politiskt korrekta inriktningen. Det finns inte längre en öppen, ärlig dialog som får höras! Vi ska tvingas anamma en åsikt som myndigheter och regeringstrogen press står för.

Regeringen, andra myndigheter och även den regeringstrogna pressen mörkar och underhåller information från Svenska medborgare. Skulle informationen komma fram, så skuldbelägger, demoniserar man, efter despotiska härskares tradition att skjuta budbäraren, när nyheten inte passade hovet.

Varningarna om åldersfusk på HVB hem är bara ett exempel, som tidigare har lyfts fram på denna blogg.

Regeringen mörkar sanningen och sätter munkavel på offentligt anställda.

 • Var tog Svenska folkets frihet vägen?

Frihet att kunna gå ut på kvällar och nätter utan att vara rädd för att bli överfallna och/eller våldtagna. Frihet att våga öppna dörren och slippa rädsla för att en tjuv tränger sig in.  Frihet att öppet visa sin sexuella läggning. Frihet att utöva våra traditioner som vi gjort i 100-tals år. Frihet att klä oss som vi vill. Frihet att om vi vill, ta till oss andra länders mattraditioner  och kultur.

 • Var tog det frivilliga samarbetet vägen ?

Nu blir det Svenska folket tvingade att hjälpa andra oavsett om de vill, kan eller har råd, vilket allt färre har, när dessa godhetsknarkare kört Moder Svea ner till backens slut. Välfärden har blåst bort på vägen ner och nu är skattehöjningar och lån enda alternativet för Sveas överlevnad.

 • Varför ska de som kommer hit inte behöva visa tolerans och respekt mot den inhemska befolkningen?  Det är alltid svenskarna som ska (om de inte vill bli behandlade och bemötta som paria) visa tolerans och respekt mot företeelser som inte ingår i en demokrati.
 •  Vart tog den omtalade valfriheten vägen?

 Idag så ska även fattiga kommuner tvingas att använda sin ansträngda ekonomi för att bistå Regeringen i deras politiska ambitioner. Så otroligt bekvämt att först öppna dörren och ta emot EU:s och FN:s välsignelser och sedan skicka notan till kommunens skattebetalare, som aldrig har ägt något inflytande i frågan om massinvandringen.

 • Vart tog det humanistiska tänkandet vägen?

Idag resulterar Regeringens politik till ett DOM och VI tänkande. Från båda håll! Det är inte humant att släppa in de personer som i hemlandet har förföljt och våldfört sig på de som först kom hit för att få skydd och ett säkert boende.  Det är inte humant varken mot den inhemska befolkningen eller mot de som kommit hit med berättigade asylskäl.

Bättre att ta in färre med riktiga asylskäl och ge dessa människor ett humant och respektfullt mottagande, än som idag ha öppna gränser, där vi inte vet vilka som går fram och tillbaka över vår gräns. Allra bäst är givetvis att fördela hjälpen i närområdet, där riktiga flyktingar finns, som bebos av svaga, sjuka och kvinnor med barn som knappt har mat för dagen.

Religionsfrihet ska inte bara gälla de extremistiska fundamentalister som kommit hit! Utan även för oss andra, infödda svenskar och nyblivna svenskar, som vill bli en del av samhället. Men då lever de farligt i alla parallellsamhällen, som hela tiden fylls på. ”Skäggiga skuggor” kontrollerar att ingen sjal åkt av och att de unga blir bortgifta med en släkting i hemlandet.

För godhet är som knark, mycket beroendeframkallande. Tillvägagångssättet är dock detsamma, att råna folk på pengar.” Slut på gästkrönikan.

För mig är kultur, ett lands rötter med generationers levnadsvisdom, som ger näring. Men det är just detta som utgör hinder mot en världsregering, därför är förstörelselustan stor hos globaliseringsfrälsta politiker, att låta trädets rötter få förtvina. Midsommar är töntigt, all kunskap kommer utifrån, utan dessa impulser skulle vi bo kvar på ett jordgolv etc.

Vad skall nyanlända assimileras och integreras till, när landets kultur suddats ut och trädet förtvinat? Kommer ärkebiskopens valspråk ”Allahu Akbar”att ersätta ”Du gamla Di fria”?