Tänkvärd förklaring till uteblivna SD-samtal!

Från en mejlvän kom följande förklaring till alliansens hårdnackade motstånd mot SD samtal.
Därutöver tror jag att signaturen ”Hans K” hade rätt i sin kommentar den 4febr om landets alla vägar till helvetet, att Annie Lööf är Bilderbergarnas förlängda arm till NWO.
……………………………………………………………………………….

”Jag tror egentligen inte att politikerna i PK-partierna ogillar SD:s politik. Annars skulle de ju inte sno SD:s program nästan rakt av.

Det är så här: De vet att Åkesson hela tiden har haft rätt i migrationsfrågan, och att PK-partierna har gjort fel i densamma. Det tar dem så hårt, att det enda sättet att skydda sig mot smärtan är att förneka sina fel. När Åkesson ständigt påminner dem om deras klavertramp, så river han av skorpan på deras sår. Han blir symbolen för deras dåliga samvete. Därför avskyr de honom, istället för att kritisera sig själva för sina misstag.”

Beskatta invandrarnas alla bidrag!

Här skriver gästskribent Karin Ferm om något mycket viktigt, att beskatta invandrarnas bidrag. Dagens snällism utan krav försvårar integrering och bidrar till förakt mot värdlandet, som plundras till max.
Varför ska bara Svenskar betala skatt i Sverige och inte de som lever på våra skattepengar!
Är en berättigad fråga, som inget svar får, då ingen journalist den ställer.
……………………………………………………………………………………………………

Sänkt levnadsstandard för skattebetalare, men inte för bidragsmottagare
” Idag så får de invandrare som lever på bidrag behålla sin standard, medan vi i Sverige som betalar skatt får vår standard sänkt på grund av alla avgifts och skattehöjningar !

Det är viktigt att invandrarna lär sig från första dagen i Sverige, att de själva ska bidra till svensk välfärd och offentliga kostnader!

Högsta prioritet vore att beskatta invandrarnas bidrag så det säkerställs att invandrarna inte får bidrag, som ger dessa mer pengar än vad en svensk som lever på Försörjningsbidrag får (tidigare kallat ”existensminimum”).  Vi kan åter konstatera att alla lika värde ”lagen”inte gäller för värdlandets befolkning.

Ställ krav
För att göra Sverige mindra attraktivt och för att rädda den Svenska välfärden MÅSTE myndigheterna ställa krav på migranterna INNAN de får full tillgång till hela vår välfärd. De måste då ha uppfyllt vissa elementära KRAV.
Men att kvala in till svensk välfärd är något som helt glömts bort i omsorg om förortens röster. Det viktigaste för 7-klövern är, att i alla sammanhang kraftfullt deklarera att samtala med SD kommer man aldrig att göra.
Hellre får hela landet sjunka som en sten, i migrationskostnadernas svarta hål. Att ta över stora delar av detta föraktade partis program går utmärkt för moderaterna, men att samarbeta, hu så hemskt!
För Annie Lööf är detta den viktigaste frågan i hela valrörelsen.

Minska bidragen
Ett första steg är att minska bidragen för invandrare till ett absolut minimum, för de som inte anstränger sig, för att själva skaffa sig ett arbete eller en utbildning. Där måste det finnas en tidsgräns som de ska ha gjort detta på. 

Beskatta bidragen
Sedan är det viktigt att beskatta samtliga bidrag som invandrarna får, för idag blir det en stor orättvisa då bidragen inte räknas som inkomst då det gäller de ”inkomstbeprövade bidragen” (som bostadsbidrag) eller inkomstbeprövade kostnaderna (dagis, hemtjänst, färdtjänst osv)

Slopa orättvisor
Samtidigt borde även invandrarna betala fullt pris hos läkare, tandläkare, på apoteket och då innefattas av högkostnadsskyddet. Klarar inte deras ekonomi det så får de precis som Svenska medborgare söka socialhjälp för dessa utgifter.
Varför ska de få en gräddfil, men inte fattigpensionären, som arbetat och slitit under hela sitt liv?

Om invandrarnas bidrag beskattas, så får kommunerna tillbaka en liten del av de utgifter de har för invandringen. Utan att det ska vara en kostsam administration för att staten ska ”ersätta kommunernas utgifter”.

Vid beskattning av bidragen blir pengarna dessutom mer rättvist fördelade mellan kommunerna.

Varför ska bara Svenskar betala skatt i Sverige och inte de som lever på våra skattepengar?”

Det framsynta jordbrukskollektivet

Här kommer en novell av gästkrönikör Jan Ivarson. Den har tidigare publicerats i Lysekilsposten, vilket hedrar denna lokaltidning. Här får vi både insikt och förståelse för hur Sveriges jordbrukskollektiv har utvecklats. Om avveckling sker av detta jordbruskollektiv återstår att se. Du kan säga Ditt  på nästa årsmöte den 9 september!
…………………………………………………………………………………………………

”I ett stort kollektivt jordbruk organiserade man arbetet så, att en grupp svarade för plöjning och harvning av jorden, en annan för sådden och en tredje grupp arbetade med rensning.

Efter sådden visade det sig att de som rensade inte klarade av sitt jobb. Skördar på hela åkrar trängdes undan av aggressivt ogräs med tendens att sprida sig. Man hörde nu dagliga klagomål på förekomst av tistlar, jättelokor, kvickrot och oönskade arter man tidigare inte skådat, eller som varit utrotade sedan hennaminne.

Det fanns olika meningar om var felet låg och förmannen som ledde rensarna kritiserades. Denne menade att arbetsbördan var för stor och att nya typer av ogräs hade slagit rot som man inte tidigare sett. Rensarna insåg klokt att inte lägga skulden på kollegor som importerat sådden. Att skylla på utsädet skulle vara brott mot den gemensamma värdegrunden som rådde på kollektivet och som årligen framhållits som rättesnöre för goda kollektivanställda.

– Det är osolidariskt att skylla på utsädet. Det gynnar bara jordbruksfientliga krafter, hade ledningen förklarat.

Bland utomstående hördes allt fler röster om att utsädet man importerat innehöll för mycket ogräs. Det ville kollektivets högsta råd inte kännas vid. De som kritiserade utsädet fick inte arbeta i kollektivet, inte hyra redskap eller närvara vid den årliga logdansen. Kollektivets ledning lovade pengar till fler rensare och för inköp av nya renshackor.

I debatten om ogräset fanns röster som menade att det som orättvist kallades ogräs, egentligen var viktiga arter och del av den biologiska mångfalden. Ett sunt jordbruk måste anpassa grödorna så att de kan integreras med främmande livskraftiga växter med god reproduktionsförmåga, framhölls det. För att säkra framtida grödor måste man se positivt på arter som man nu kallade ogräs. Främmande arter påstods bli både nyttiga och lönsamma på sikt. För att nå lönsamhet rekommenderades rensarna att arbeta tills de blev minst 75 år. Få var intresserade av det sedan deras tilläggspension plötsligt blivit mindre trots högkonjunktur. Löfte om att pensionen skulle återställas mottogs med tvivel om hur det skulle bli efter årsmötet.

I väntan på framtida lönsamhet ökade klagomålen på tilltagande ogräs. Kollektivledningen kände sig hotad inför kommande årsmöte och insåg att den måste visa handlingskraft. Därför beslöt man erbjuda rensarnas förman nytt jobb som förman för Utskottet för Genmodifierade Grödor. Till ny förman för rensarna valdes en person för att tillföra ny kompetens. Han hade tidigare lett arbetet med kemikaliegödning. Den hade ökat kraftigt sedan boskapsdriften och naturgödseln avvecklats, för att boskapen hade fisigt och rapat för mycket.

Kollektivet berömde nu sig självt och kände att de tryggare kunde invänta kommande årsmöte.”
…………………………………………………………………………………………….

Danmarks asylförslag hyllas och hånas
”Kollektivledningen” kanske kunde bli inspirerade av kollegor över sundet, av deras förslag till förbättrat och ett mer rättvist ”jordbruk”
I Kanada och Australien fungerar denna politik utmärkt.
Även om besvikelsen hos valutaspekulanten Soros och människosmugglarna är stor.  Statsministern såg ut som ett åskmoln i Rapport i går kväll, att förändra den heliga asylrätten vid landets gräns, skulle ju reta upp  hans väljarbas i förorten och hans godhetsgloria skulle  slockna.
Att DN var full av förakt var väntat, men Jenny Sonesson i GP resonerar mycket klokt. När skall det gå in i skallen på vår regeringen, att majoriteten migranter endast flyr till ett bättre liv och att riktiga flyktingar aldrig får komma hit.

Äntligen en sann #MeToo rörelse!

Europas kvinnor under attack.

Att se bakåt är att se framtiden, men enda gången regeringens ministrar vänder på huvudet är, när de åter rycker i SD:s mörka rötter. Dessa rötter kommer i framtiden, bara betraktas som en rännil, jämfört med EU:s multikulturella politikers tsunami med öppna gränser, som dagligen sköljer över kvinnor av testosteronstinna män från mellanöstern.

Sedan 1975 har fullbordade våldtäkter ökat med 1522 %!
I dag läggs 19 våldtäktsärenden ner varje dag, för mord och andra grova brott måste prioriteras. Om 10.000 Afghaner utan asylskäl får stanna finns misstanke, att dessa siffror kan bättras på av deras ”skojgrej” tahrrush lek, en tradition från främst Afghanistan, där råa gruppvåldtäkter ödelagt livet för otaliga kvinnor.

Så nya rikspolischefen Anders Thornberg har lite att bita i, kanske hans erfarenheter från Säpo inte omfattar armband och mysiga fikastunder, där förståelsen i konsensusdialogen får huliganerna att gapflabba.

Jag tror ofta att regeringens utnämningar är ett skämt. Nej, inte Anders Thornborg, för han patrullerade redan 1981 på Söder och har gedigen poliserfarenhet, men att utnämna folkförrädaren Fredrik Reinfeldt till ordförande för en trygghetskommission som ska arbeta brottsförebyggande är väl magstrakt.

Varför inte låta pyromanen bli brandchef?

Asylstopp och repartiering är svaret, för det behövs ingen kommission.

Katarina Janouch ger röst åt en ny, sann #Metoo rörelse från Tyskland.

Citat: Nu kommer en ny kvinnorörelse för att belysa den ansvarslösa migrationspolitikens konsekvenser för Europas flickor och kvinnor, som dagligen sviks av de så kallade feministerna. Politikerna vänder oss ryggen. Det är dags att tala öppet om följderna av att tusentals utländska unga män tagit sig till våra länder. Det är dags att tala klarspråk om importerad kriminalitet och importerade sexualbrott, som tvingar oss att förändra vårt sätt att leva och som dagligen skördar nya offer. Den nya motståndsrörelsen heter #120db, det sanna #metoo, och belyser det verkliga hotet mot oss.
http://katerinamagasin.se/europas-dottrar-ar-attack-ni-later-oss-istallet-att-erkanna-era-misstag/

Är det någon som tror att dessa skändade och våldtagna kvinnor skulle få tåga arm i arm på nästa kulturevenemang?

Att få läsa upp sina våldtäktsmäns gärningar inför kungligheter och kultureliten, som gjort allt för att sopa dessa bestialiska gärningar under mattan.
Flera av metoos tårögda kvinnor kan berätta om en kränkning för 10 år sedan, då någon överförfriskad man råka komma för nära behagen. Att de dessförinnan kunde ha slängt med håret, givet utmanande, löftesrika blickar och knäppt upp många knappar i blusen, när varumärket och karriären skulle gynnas, är helt bortglömt. Om förhoppningarna uteblev efter besök av aktören på kammaren, då djävlar kan hämnden kännas ljuv, även efter 10 år.

Men systemmedia tiger som muren om våldtäkter, där gärningsmasnnen har annan etnicitet. I stället får jag varje vecka i min lokaltidning (Östgöta Correspondenten) läsa snyftreportage på flera sidor om ensamkommande, som nu mår dåligt. Lärare, gode män och läsare tillhörande ”änglakören” har förtur på debattsidor och under Ordet Fritt, där kritiska röster för länge sedan åkt ut. Att följa lagen och lyfta fram konsekvensanalyser är nu mycket fult.

Inlägget i Katerinas Magasin avslutas med:

”Aktivera dig och gör din röst hörd.
Berätta på sociala medier med hashtaggen #120db om dina erfarenheter av importerat våld.
Gå till www.120db.info och bli en del av vår motståndsrörelse.
Bli aktiv – och gör din röst hörd!”

Att ersätta vita, medelålders män med en brunögd, leende Amir eller Muhammed är lika omöjligt, som att jag skulle bli nästa ordförande för feministiskt initiativ.

Lästips!
– De öppna gränsernas offer talar ut. 

-Merit Wager alltid lika klok och klarsynt.

Ps. Ingen blev väl klokare av att få höra Annie Lööf i Agenda i går kväll i Svt 2 angående amnesti för afghanska män, där majoritetet ljugit om ålder och ofta om hemvist. Centern ville visa ”medmänsklighet och humanism”, (nej inte för våldtagna kvinnor) ”förslaget var komplicerat och måste få tid…” När  likvärdig vård kom upp, valbudskapet från centern, slog jag över till ”Bron”Ds.

Sverige har rekord i ”High way to hell”

Beslutsångest om gymnasieamnesti

”Har de rökt på?” undrade min väninna när hon läste SvD i går. Där stod: ”MP:s språkrör: Sverige kan återigen börja ta emot fler flyktingar.”

Bredvid på första sidans ingresser stod ”Terror: Rakhmat Akilov hade kontakt med minst två personer i en terrorcell i Irak då han utförde attacken”. Och Per Gudmundsson skrev att hans dåd lyfte terrorn till en ny nivå, som DN initialt bestämt förnekade, det var bara en ensam galnings dåd….

Om Akilov hade blivit utvisad efter lagen, så hade fem människor fått fortsatt att leva, men vad bekymmarar sig en sann miljöpartist om det? De textar väl nya skyltar med Refuges Welcome och vem vet om inte Annie Lööf i smyg ställer upp med färg?

Annie Lööf har fastnat i en rävsax
Denna förrädiska dam sitter nu fast i en rävsax och försöker förhala frågan om gymnasieamnesti omigen. Först var regeringens förslag inte genomarbetat, sedan gjorde de det med en imponerande fart, helt efter centerns önskemål. Men nu vet denna dam inte om det är rättssäkert och vill vänta med sitt svar efter att alla remissinstanser sagt sitt.

KD och L har sagt nej till denna regelvidriga amnesti, liksom M och SD.

Tänker Lööf bli polare med MP eller Vpk efter valet, för ett ev. ja är att dra ur proppen för Alliansen?

Hur kan präktiga bönder rösta på denna Stureplans aktivist?
Fast majoriteten har nog redan ersatts av dess hipsters. Centerns partiledare tycker nog att hon är hippare än gemene man, som inte har fastnat i nyliberalism och postmodernismens garn, där fördelning och orättvisorna skenar.
Var det inte 40 miljoner hon sa kunde komma in till detta smörgåsbord?

Men verklighetsfrånvända miljöpartister är ändå ärliga i sitt uppsåt. Så här skrev dess talesperson i invandringsfrågor på twitter.
Maria Ferm@MariaFerm 

Maria Ferm (Mp) den 14 dec 2017 på Twitter ”Det finns inga prestationskrav, inga krav på särskilda betyg, utan det enda som gäller är att eleven ska vara där och försöka. Att inte ge dem en chans att stanna gör att dessa elever istället tvingas sluta studera, bli hemlösa och leva kvar i utsatthet eller avvisas.”

Studera utan krav? Varför skriver hon inte att gymnasier skall omvandlas till fritidsgårdar?

Att i stället hjälpa dessa ensamma ”barn” (vissa upp till 40 år, med familj och barn i hemlandet) med adekvat yrkesutbildning i Afghanistan, som gästkrönikör Karin Ferm har skrivit om, finns inte i de mångkulturellas förvrängda värld. Men ett stort problem är att många av dessa män är hazarer från Iran och aldrig har satt sin fot i Afghanistan.

Fest hos Fridolin
Självklart skall alla som tar sig till Sverige få stanna, sedan måste hela släkten hit, då blir det mångkulturell fest hos Fridolin och Lövin.
Pensionsåldern går att höja till 98 år och utrymmet för skatteuttag är oändligt. Fattigpensionären kan blanda bark i brödet, miljövänligt och bra för detta klimatsmarta parti, som jag ber till Gudarna om sorti efter valet.

Skojiga våldtäkter…
Kvinnor får undvika det offentliga rummet, eftersom afghanska män är starkt benägna att praktisera sitt hemlands sed med gruppvåldtäkter, tahrrush, som går under benämningen ”En skojgrej”.

Smolket i MP:s glädjebägare är att Ann Hebnerlein  skriver en bok om Gruppvåldtäkter, vars crowfounding nu överstiger en miljon, efter att hon först blev avstängd från plattformen Kickstarter. Så jag förstår att det brådskar med modernisering av yttrandefrihetslagen.

Merit Wager
En tröst är att läsa protest-veteranen Merit Wager:
”Och samtidigt, i detta nu, sitter politiker och på fullt allvar överväger att bevilja uppåt 9.000 – 10.000 afghanska män utan asylskäl uppehållstillstånd i Sverige…”
http://meritwager.nu/allmant/och-samtidigt-i-detta-nu-sitter-politiker-och-pa-fullt-allvar-overvager-att-bevilja-uppat-9-000-10-000-afghanska-man-utan-asylskal-uppehallstillstand-i-sverige/

Lagbrytare
Att först stifta lagar och sedan bryta mot dem, för att vänsterns asylaktivister protesterar är high way to hell, som Löfven också kan stoltsera med.
Grunden lades av Reinfeldt med sin öppna hjärtans politik, efter oligarkernas planritning mot NWO, där folkutbyte är ett medel för erodering av välfärdsstaten. Motsättningar ökar av alla förturer och låtsasjobb, då blir folk spakare, liksom fackföreningarna när konkurrens om de lägsta  jobben ökar, vilket har en tendens att dra ner de som befinner sig ovanför.

Nationalstaterna skall bort, för de bara trasslar till det för profiten. Nu faller de ihop av migrationens svarta hål, där Sverige var det perfekta försökslandet med  både smarta  och lättlurade  politiker, vars gemensamma nämnare är kompetensfattigdom och karriärgirighet.

Dilemmat är att federalism med ökad EU makt inte har tillräcklig attraktionskraft, bortsett från Björklunds gäng. Hans parti sjunker glädjande som en misslyckad sufflé, trots hans handelsdamer i EU, där Trump, denna opålitliga karls ”America First” bara trasslar till det.

En fortsatt arg väninna
”De som sköter sig blir utvisade och de som missköter sig får stanna kvar. Mycket märkligt” skrev hon och bif länken:
https://www.svd.se/migrationsverket-slanger-ut-studenter-som-foljt-reglerna
(Men det är klart för statistikens skull måste ju verket visa att de följer några regler…)
Hon skrev vidare  ”Ett ord räcker för att beskriva detta: Otäckt !”
https://uvell.se/2018/01/29/islamist-i-migrationsdomstolen/

Som sagt i Sverige finns det många vägar till helvetet och stor tveksamhet råder om goda intentioner, snarare onda planer från EU, FN, NWO:s hantlangare, som saluför vägbyggets ritningar och mutar sina medarbetare, majoriteten av EU:s politiker.

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande förändringar inom flera samhällsområden skriver gästkrönikör Olle Ljungbeck. När jag tagit del av alla 13 områden med konkreta förslag på både kompetenta personer och lösningar, beklagar jag att han inte är eller med största sannolikhet inte heller blir regeringschef.
…………………………………………………………………………………………

 1. Utvisningar

Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella, men ännu ej dömts. De skall ut visas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador, men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra ”tillbehör” där avsikten är att skada.  Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter, som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva får välja partner och alla som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse.  Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

 1. Juristkommission

Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverregerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom, som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.
I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare  från Sverige. Befinner juristteamet att de är ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

 1. Grundlagsutredning för verklig demokrati

Landet har plågats av skendemokrati/demokratur, som redan Wilhelm Moberg påpekade i en DN-artikel den 14 dec 1965. Men sedan dess har det bara blivit värre.

Håkan Juholt (fd partiordförande för socialdemokraterna, sedan i fjol Sveriges ambassadör på Island) påpekade detsamma, som Moberg gjorde för > 50 år sedan, till UD:s förskräckelse.
https://www.svd.se/ambassador-juholt-aker-inte-tillbaka-till-sverige

En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations- frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson.  Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för  avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken ”Knapptryckarkompaniet”.

En skamligt obildad kulturminister
En, som i detta sammanhang bör nämnas är hur Stefan Löfven kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon – Alice Bah Khunke – utnämnde en pellejöns tidigare – som ordförande för något hon kallade   grundlagsutredning, men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig! Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt.

Att sedan Löfven tillsatt denna människa till demokrati och kulturminister stärker uppfattningen att han varken är demokrat och heller har kompetens för sitt ämbete. Troligen är det därför han har överseende med dessa våldsverkare, som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

 1. Översyn av statsförvaltningen.

En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i  FN etc etc. Hon var på  sin tid chef för riksrevisionsverket, men för stark och duktig för Göran Persson varför vi  därmed förlorade den i vår tid skickligaste ”statstjänstemannen”. 

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef. Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

 1. Försvaret.

Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism –  får påverka vårt framtida försvar. Mitt råd är att inga försvarsallianser skall ingås, utom eventuellt med de fyra nordiska länderna. Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

 1. Jordbruket.

Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel.

Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet. Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det, så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten togs vikten av självförsörjning upp. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

 1. Skolan.

Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor. Privata skolor är OK, men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen, som förvårar integration.

Lärare skall vara lärare och ej en kamrat pedagog. Deras auktoritet skall tillbaka, i dag är det elever och krävande föräldrar som styr och flata rektorer håller med, för de är rädda om skolpengen. Medan duktiga lärare slutar och förfördelas om de inte är korrekta nog och generösa med betygen.

Invandrare som vägrar skolgång och som inte lärt sig förstå, tala, läsa och skriva vardagssvenska inom 3 år utvisas (ej Rinkebysvenska, som nu är högsta mode, långt upp i hierarkin). I dag finns inga krav från värdlandet, däremot dubbelt upp från nyanlända och tidigare invandrare. ”Vi har rätt till tolk” är ett vanligt svar.

Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltar i olika aktiviteter. Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

 1. Högskolor och universitet.

Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor, men som bär dem helt oförtjänt. Forskningsanslag kan både i går och i dag också ha beviljats utifrån ideologi, där svaren på förhand var/är styrda.

 1. Kulturen.

Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur. Sång, musik, teater måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning, efter att medborgare fått säga sitt.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

 1. Sjukvården

Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga bakterielockande attribut, som smycken, huvuddukar och långa ärmar i arbetet få förekomma. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar får utföras. Vården skall utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder, som ibland inte hunnit bli vetenskapliggjorda, men som haft god effekt på många patienter.

Någon som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

 1. Pension.

För anställda i yrken med hög förslitning får ingen höjning av pensionsålder beslutas. ”Fattigpensionärernas” pension höjs med 2000 kr/ månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

 1. Medierna.

Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.  Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel, som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlags- fäst, offrar detta till förmån för invandrade, vars religion/ kultur/traditioner utgör det största assimilerings- och integrationshindret.

I dag visas det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten. Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år.

Här om någonsin stämmer talesättet; ”man biter inte den hand som föder en”. Mediernas förhållningssätt mot medborgare som inte delar deras synpunkter på tillexempel invandring är djupt kränkande.

 1. Klimatet.

Jag delar inte majoritetens åsikt att det enbart är människan, som påverkar uppvärmningen av vår jord.
Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta. Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder sk interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Stoppa överbefolkningen, effektivare medel.  Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen.

Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människo, som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbebyggda områden, som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Rädda och rena vattnet
Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof. I ställeför att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver, trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten. Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Barnbegränsning
Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning.  Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning. Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en blivande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet.

Feminist eller sadist?
Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än den någonsin varit. Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfven!

Dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning utifrån den aspekten att han inte gör något mot våldet och terrorn!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Stoppa Grundlagsändringen, som är High way to hell!

Yttrandefriheten i gungning
När makthavarna och den politiska eliten är hotade på riktigt då tar de till storsläggen för att hindra sanningen från att komma fram.
Folket skall duperas och lyckas inte det, så blir det enbart lögner och där är vi i dag.

Kruxet är det här med nätet, som kan ge alla och envar snabb information från olika källor, för att vi sedan kan ta ställning själva.

EU:s iver och vites hot på miljoner om inte nätets aktörer släcker sk. hat budskap inom 24 timmar, har fått Emanuell Macron (Rotschilds gullgosse) att gnugga händerna av förtjusning.

Självklart är regeringen på stort G.
Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetslagen (YGL) och tryckfrihetslagen (TL). Riksdagen skall nu fatta beslut och jag tror att 7 klövern och regeringen är lika eniga som när de införde den demokratiskt regelvidriga DÖ överenskommelsen. Därefter skall ett nytt beslut fattas av en nyvald riksdag för att förslaget skall vara giltigt. Inte konstigt att de har så bråttom.

Offentlighetsprincipen, bara offentlig för makthavarnas bröder
Men nu händer något intressant. Journalisterna har vaknat till och förstått att nu ryker offentlighetsprincipen, allt för att hindra att kommande skandaler skall nå till väljarna. För IT-skandalen fortsätter i oförminskad styrka och skrämmer visst dessa folkförrädare.

” …..Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser. Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen.  Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar….” (Citat från uppropet, stoppa grundlagsändringen)

En regering utan respekt för lagen
Men Svea Rikes Lag har regering och många riksdagsmän lika lite respekt för som förortens klanledare. Det är väl därför som de har svårt med hårdhandskarna, för de vill ju inte få en smocka själva.

”Yttrandefrihet för alla” skriver Nils Funcke, som är tryck- och yttrandefrihetsexpert och sitter i styrelsen för Publicistklubben.
https://www.expressen.se/kultur/yttrandefrihet-ar-inte-bara-for-journalister/

”…….Samma utmönstring ur grundlagarna vill kommittén göra när det gäller det rättsliga internationella samarbetet. Här skönjs konturerna av en lex Assange eller lex Snowden som öppnar för att svenska myndigheter i ökad utsträckning ska kunna tillgodose utländska staters begäran om utredningsåtgärder inom det yttrandefrihetsrättsliga området. Journalistkåren och mediebranschen måste lyfta sig i håret.
Se och värna yttrandefriheten som en medborgerlig rättighet och sluta sätta sig till doms över andra genom att beteckna icke brottsliga verksamheter som ett ”missbruk” av yttrandefriheten…..”

Och Jonas Nordling, Ordförande i Svenska Journalistförbundet, är inte sämre i sitt remissvar:

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.” 

Johan Westerholm har protesterat på ledarsidorna.se, som tidigare nämnts i ett blogginlägg.

”….På regeringens, och inom kort på riksdagens, bord ligger idag två omfattande lagförslag om förändringar i Yttrandefrihetslagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF. Förslag som kommer få vittgående konsekvenser om de antas i sin nuvarande utformning. Skulle dessa röstas igenom kommer jag stå inför ett val. Att lägga ned Ledarsidorna.se, att riskera att gå i fängelse eller gå i landsflykt. Dissident på riktigt, inte längre bara light-versionen….”

Denna gång är inte vägen till helvetet kantad av goda intentioner, utan av onda!

Följ därför denna länk och skriv på protestlistan, maila till din riksdagsledamot eller protestera direkt till konstitutionsutskottet.
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/

Bilden kommer från uppropet, se länken ovan.

Margot Wallstöm är sur

Utrikesministern är sur över att hon inte får EU med sig i godkännande av Palestina som stat, vilket var en av hennes största bravader som utrikesminister, efter valet 2014.

Hennes kollega i Österrike, Katrin Kneissl har inte samma  förtroende för Hamas och Fatah, som vår regering.

Att erkänna en stat, där ett ledande parti vill utplåna den andra staten från jordens yta, banar inte väg till nya fredsförhandlingar, vilket Wallström tycks tro.
Men hon ger sig inte, nu skyller hon på, att  Israels agerande mot henne kan ha påverkat andra mindre Palestina-entusiastiska länder att säga nej till Palestinas begäran. Att hon själv med sitt ensidiga och odiplomatiska agerande kan  ha försatt henne i ”persona non grata” från Israel, finns inte.

Och inte blev det bättre när tumult utbröt i knesset (Israels parlament) när Mike Pence, USA:s vice president den 22 januari under ett besök sa att ”Det är en stor ära för mig att vara i Israels huvudstad, Jerusalmen.” Vilket fick de arabiska ledamöterna till handgemäng. Pence väntade ut bråket och förklarde att flytten skulle ske redan under nästa år (SvD 23 januari).

Globaliseringen ökar avståndet mellan folket och politiker
Vad som är så svårt i denna konflikt är att många sätter likhetstecken med Israels befolkning och  med  Rotschild och Soros finansiella imperium, en judisk världskonspiration.
Att sätta likhetstecken  mellan folket och deras makthavare gör att det lätt blir fel. I flertalet länder är avståndet större än någonsin, mellan folket och dess politiker, tack vare att de är globaliseringens lakejer.
Jag är oerhört kritisk till vår feministiska regering, men en medborgare i Israel kanske tror att jag är en mångkulturell, muslimtrånande feminist.
När jag istället glädjs åt ökat stöd för partier som MSM svartmålar och hotar. De är den enda räddningen för att oligarkernas framfart skall bromsas. Men nya makthavare kan vara ett lätt offer för tidigare förtryckare, som genom historien visat på stor skicklighet, att snabbt byta stol, färg och parti.
Förmögna, kapitalägare liksom dagens politiker har en otrolig förmåga att inta många skepnader, inte minst när historien vänder.

 

 

”Politikers budskap till nyanlända är att det lönar sig att missbruka systemet”

Fuskare belönas, arbetare straffas!

Att de som i dag sliter, arbetar och betalar skatt straffas, är en känd sanning, inte minst för tidigare generationer, som lagt grunden till välfärden.

Ett lurigt pensionsavtal för gamla pensionärer, som jobbat inom kommun/landsting vållar stor ilska, det resulterar i minskning av pensionen för ca150. 000 med flera hundra i månaden. Inte konstigt att de känner sig blåsta, när Löfven redan för ett år sedan vitt och brett utlovade förbättrade pensioner.
Först sa arbetsgivaren/SKL blankt nej till justering av avtalet ingen känns vid eller begriper hur det kunde bli så tokigt.
Men efter  några dagar, när det började blåsa upp, så kom nog nått ljushuvud på att ”För sjutton gubbar, vi kan inte ha 150.000 förbannade pensionärer i hasorna på oss inför valet.” Så nu skall tjänstepensionerna återställas till fjolårets nivå. (Rapport 26/1).

Staten, landstingen och kommuner kämpar frenetiskt för att finansiera Reinfelds och Löfvens egotrippade karriär politik, från deras ”öppna hjärtan” till ”murförbud.”
Ibland går det fort, när regeringen på jakt efter nya inkomster, dammsuger vartenda skrymsle för att stoppa ner i migrationens svarta hål.
Läs Petterssons blogg ,(som består av många kunniga debattöre. Den totala årsavgiften för migrationen uppgår till minst 390 miljarder, medan offentliga siffror från makthavarna är en bråkdel, allt för att vilseleda opinionen.

Finansministern ler, när hon pungslår folket, men lämnar ligorna i fred
Hon rabblar sitt mantra att pengarna skall gå till vård, skola och omsorg. För att skydda regeringens desperata jakt på medel till sin röstboskap. Här finns inget oacceptabelt.
Svensk moms på varor från Kina gladde finansministern, efter att hon jagat pensionärer, som flytt landet för att kunna leva drägligt på gamla dagar.

Obeskattad tjänstepension, hu så hemskt!

Men när det gäller att stoppa stöldgods från landsbygden står tullen handfallen, snus export går bra att stoppa, men inte maskiner och bilar för miljardbelopp, som internationella ligor beställt. Orsaken är en lat regering som inte ids besluta om ny förordning eller ändring av brottsbalken, hävdar förtvivlade tulltjänstemän.

Fega politiker har satt i system att slösa bort välfärden på de som missbrukar systemet, här rullar miljarderna med fusk och bedrägerier. Först är det locket på, när trycket blir för stort, då skall de utreda länge. Helst bortanför valet.
Så går det när de medvetet eller omedvetet går i globaliseringens ledband, som alla kapitalets  karriärister, dvs. ”röv slickare” gjorde i Davos.

Tänk om någon politiker kunde säga ”Sweden first” och mena sina medborgare, men det kommer aldrig att hända, så länge väljare tror på moderaternas  budskap om hårdare tag. och tycker synd om alla som skall utvisas.

Bidrag ger makt åt politiker, men maktlöshet åt medborgare
För bidrag ger makt, röster och passiva medborgare, vilket passar den politiska adeln ypperligt. Att ställa krav är en kränkning, vilket nyanlända fort lär sig. Sinar kassan är det bara att höja skatten, trots att Sverige går som tåget.
Här anpassas nyanlända snabbt till bidragsamhället, efter att på egen hand ha tagit sig över 600 mil till Sverige, som är det primära målet efter migrantmoder Merkels Tyskland. Om man vore förföljd, då skulle första asylland ha accepterats. Anpassningen till bidrag går mycket fort, till skillnad från vilja till integrering.

Dalt och kravlöshet
Väl här behandlas de som barn med dalt och en stor dos tycka synd om.
Många hårresande berättelser har min äldsta dotter (grundskole-gymnasie-SFI lärare) fått av sina elever, numera akademiker som vill arbeta och försörja sig. Här passar ordet kränkning bättre in, när snabbutbildade SFI lärare ofta från förskolan låter alla deltagare, oavsett bakgrund, få stämma upp i klapp och klang repertoaren.

Dessa erfarenheter om dagens dalt och barnbehandling bekräftas ofta av invandrare, som kom på 50, 60 och 70-talet. De kom för att arbeta, inte för att bli en belastning. Oavsett arbetsmarknadens högre krav och automatisering, så kommer majoriteten invandrare i dag för att leva gott på bidragssystemen.

Här i Katerinas Magasin där rubriken på detta inlägg är hämtad, berättar Bianca Murtagic om sina erfarenheter.

”Bianca Muratagic kom till Sverige som flykting från krigets Bosnien. Hon kommer från en familj där man alltid gjort rätt för sig. Hennes föräldrar kämpade och arbetade för att ta hand om familjen och samtidigt bidra till det nya landet som erbjöd fred och trygghet. Idag konstaterar Bianca att landet hon älskar sviker både svenskar och invandrare. Kravlöshetens politik har skapat segregation, utanförskap, bidragsberoende och kaos. ”Fega politiker ser hellre stillatigande på hur landet förstörs, än slår näven i bordet. När tänker ni börja göra ert jobb?…..”

 Tänk på det bästa läsare i valbåset den 9 september!