Kristendomen utvecklar, islam avvecklar

 I SvD den 5/1 skriver Per Gudmundsson ”Tror Du på helvetet – bra för Dig” https://www.svd.se/tror-du-pa-helvetet-bra-for-dig

Han lyfter fram olika forskningsstudier, som jämför utvecklingen i länder som varit under osmanskt välde i gången tid. Skillnaderna i samhällsutveckling är stora än i dag. Islam lägger sig som en blöt filt över framsteg, innovationer och vad värre är, även över tilliten i ett samhälle, till skillnad från länder där kristendom varit och är medborgarnas religionstillhörighet.

Dessa forskningsresultat borde förskräcka Europas politiker, där populationen av den muslimska befolkningen stadigt ökar och tilliten till makthavarna minskar.

Gula västarna i Frankrike fortsätter sina protester med krav på president Macrons avgång, men här hemma är intresset större för paren i Let´s dance, än för islams framfart.

Att vi har den sämsta tillväxten av BNP/capita tyckas ha gått Magdalena Andersson förbi, visserligen har hon nu tystnat jämfört med tidigare, då hon basunerade ut att Sveriges ekonomi gick som tåget. Nu verkar hon stå kvar på stationen och ser moloken ut, för hennes falska biljett gällde inte på snabbtåget.

Utvisning för kriminella element kommer inte på fråga, eftersom varken hemlandet eller låtsasflyktingen är intresserade. Så nu vill Löfven, med sin nya lag ge uppehållstillstånd med bidrag i stället. Han hoppas nog på en extra stjärna av FN utöver den han fått för nya rekord i mottagande av nyanlända. Statsmedia får nog en stjärna av honom för deras lögner om minskad invandring. Vad sägs om 132.696 nya uppehållstollstånd under fjolåret!
http://www.friatider.se/l-fvens-nya-lag-ge-utvisade-kriminella-uppeh-llstillst-nd-och-bidrag-ist-llet

Från min mejlvän, fd bloggerskan kom dessa siffror, hon skriver ”Här finns statistik att plocka ifrån. God fortsättning på året önskas med förhoppning om att fler väljare skall vakna under det kommande året. När majoriteten har gjort det, då har vi sharialag, böneutrop, förbud mot klockklang, burka överallt. Tur jag är 71 år, men vad händer med kommande generationer?”

Från Snaphanen: http://snaphanen.dk/2018/12/26/nabo-til-et-nationalt-selvmord/#more-192911

Granne till ett nationellt självmord
Det uppskattas att det finns 1,2 miljoner muslimer i Sverige, vilket motsvarar 12 procent av befolkningen. Projekt Morpheus har räknat på hur det kan utvecklas fram till 2050.

År 2000: 1 av 100 (1%), motsvarande cirka 90.000 muslimer.
År 2010: 1 av 20 (5%), motsvarande cirka 470.000 muslimer.
År 2017: 1 av 8 (12%), motsvarande cirka 1,2 miljoner muslimer.

Den framtida andelen muslimer beror till stor del på hur generös den svenska invandringspolitiken kommer att vara, men nedan finns en preliminär prognos:

År 2020: 1 av 6 (16%), motsvarande cirka 1,7 miljoner muslimer.
År 2030: 1 av 4? (25%?), motsvarande cirka 2,8 miljoner muslimer.
År 2040: 1 av 3? (33%?), motsvarande cirka 3,9 miljoner muslimer.
År 2050: 1 av 2? (50%?), motsvarande cirka 6,2 miljoner muslimer.

(Kommentar; i SvD:s artikel den 5/1 av Per Gudmundsson uppges lägre siffror, 2050 består 20,5 % av muslimsk befolkning enligt en rapport från ”Pew research center,” notera att centret är en amerikansk tankesmedja baserad i Washington) 

Fram till dagens datum har den oroväckande utvecklingen i Sverige gått hand i hand med att den muslimska befolkningen har ökat. Med nästan spöklik precision har de förväntade islamistiska fenomenen inträffat i Sverige, när en ny nivå av muslimsk befolkning har uppnåtts. Om inte väldigt kraftfulla åtgärder införs nu kan Sverige att gå en väldigt osäker och våldsam framtid till mötes. För att förhindra islamiseringen i Sverige kan det krävas totalstopp av all asylinvandring och anhöriginvandring, återkallande av uppehållstillstånd samt incitament för återvandring till fredliga hemländer.

Detta är ett kontroversiellt ämne i skrivande stund. Men om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning kommer alla politiker och journalister om tio år att få ett brutalt uppvaknande. De kommer då att behöva kasta den politiska korrektheten överbord och istället tvingas kämpa för att bevara det sekulariserade och demokratiska svenska samhället. Förmodligen är det bättre att ta debatten och de obekväma besluten redan nu. Hur islamiseringen påverkar SverigeSlut citat.

Förmodligen ingår islamiseringen i NWO planen, när Sverige blivit bankrutt och ställts under den globala finanselitens  förmyndarskap, då är det slut på Let´s Dance.

Eller kan nationsvänliga krafter med fler Gula Västar ha sabbat Annie Lööfs och Emanuelle Macrons federalistiska plan för Europa?
EU- valet i maj ger en fingervisning. Där hoppet ändå spirar, när SvD skriver att högerpopulister, dvs. nationsräddare, sätter nytt rekord inför valet. https://www.svd.se/europas-hogerpopulister-satter-nytt-rekord-infor-eu-valet/om/sverige

Men även denna gång tycks den svenska mentaliteten vara att åka snålskjuts på andra länders klarsynta nationsvänner. En repris av eftergivenheten för nazismens herrar, som rådde under kriget. 
I dag är eftergivenheten inför islams framfart det största hotet,
 vilket EU:s vänner inte ser, eftersom det är medlet för
 nationsupplösning och med raka spåret mot NWO.

Inför ett nytt år – planerar USA för ett krig mot Ryssland – Kina?

Författaren, historiker Hans Myrebro är dagens gästkrönikör, vilket gläder mig, då ämnet om USA:s krigsambitioner och Sveriges medlöperi behöver lyftas fram i ljuset. Skillnad mellan USA:s, Rysslands och Kinas strategier belyses, liksom Ukrainas förstörelse och den ensidiga rapporteringen från västs media.

Tycker Du att denna nyskrivna artikel är intressant, så rekommenderar jag https://historisktkorrekt.se/
där böcker av författaren finns att beställa. T.ex

……………………………………………………………………………………………

Anfall eller försvar?
Nyårslöften eller föresatser figurerar jorden runt.  Ryssland och Kina har redan offentliggjort sina föresatser vilka är desamma för båda dessa storheter. De lyder; Vi är beredda inför ett krig – men märk väl, man talar då om ett försvarskrig.  Det är lätt att räkna ut vilken angriparen i så fall skulle vara – USA.

Samtal med Ryssland avvisas, Ukrainas applåderas
En liten tillbakablick i nyårstid kan väl vara tillåten. I juni 2016 inbjöd Vladimir Putin Sveriges och Finlands utrikesministrar till samtal varvid Peter Hultkvist snabbt slängde sig över telefonen och ringde Bryssel för att få dess råd. Rådet blev självklart att tacka nej till inbjudan, vem hade väntat något annat. Men när Joe Biden något år senare besökte Stefan Lövén var det stora leenden och ryggdunkningar som hördes över halva Stockholm. Biden har som bekant bl. a. gjort en aktiv insats för att sänka Ukraina ner till U-landnivå med nynazism som grund. En av Joe Bidens söner, Hunter, har sedan tagit vid för att fullborda nedmonteringen av den ukrainska staten genom att liera sig med dess allsmäktiga maffia.

Kina och Ryssland skulle knäckas
Men det hände mera sommaren 2016. Rapporter beställda av U.S. Army levererades från RAND-Corporation och Atlantic Council. Rapporten från RAND hade titeln; War with China och beskrev på ett antal sidor hur Kina skulle knäckas genom ett krig där: ” all of which would favor the United States in a long Severe War.”  Där fanns punkter som klargjorde att en total blockering av Kinesiska Sjön skulle kunna strypa landets livsviktiga import och export och få ner landet på knä utan att behöva använda kärnvapen. Så var tanken och ett demolerat Kina skulle snart kunna göra USA great again.

Hat och provokation i stället för dialog
Den andra rapporten hade utarbetats av Atlantic Council, som stöds ekonomiskt av Sveriges regering. Atlantic Council är en mycket inflytelserik tankesmedja under NATO´S beskydd, där mycket av smidandet går ut på hur man på bästa sätt misskrediterar och sprider hat mot Ryssland. Så Hultkvist´s departement var alltså involverad i uppbyggandet av ett hatkapital i Washington, när Putin hörde av sig och föreslog avspända samtal, förstå att karln fick Stora Skälvan. Det Atlantic Council föreslog i sin rapport var främst provokativa åtgärder som kunde få Ryssland att förlora kontrollen över försvarsmakten. Sådana provokativa åtgärder har också sedan vidtagits från US/NATO genom att flytta fram militära enheter och kraftfull utrustning så nära Ryska gränsen som möjligt.

Även elektronisk krigföring fanns med i planerna för att överskrida gränsen. På sid. 12 i rapporten från Atlantic Council heter det: ”Poland should announce that it reserves the right to deploy offensive cyber operations (and not necessarily in response just to cyber attacks). The authorities could also suggest potential targets, which could include the Moscow Metro, the St. Petersburg power network, and Russian state run media such as RT.”

Vi kan vara väldigt tacksamma för att dessa gravt störda elitmänniskor i respektive tankesmedja inte fick sin vilja igenom.

                                           …………………………………………………

Men så gick det några år och strax före jul 2018 kom det ut två nya rapporter från amerikanskt håll, rapporter som visar att nu har det skett en förändring på spelplanen och att det nu är dags för USA att dämpa tonen.

Rysslands och Kinas försvar passerar USA:s
Den ena rapporten har titeln, Providing for the common Defense, och tecknar klart bilden av ett USA med reducerad förmåga att avskräcka eventuella angripare . Den säger att: ” America is losing its advantage in key war fighting areas, such as air and missile defence, cyper and space operations, anti surface and anti-submari warfare, long range ground-based fires, and electronic warfare.”
Rapporten föreslår därför att anslagen till försvaret ska ökas väsentligt över väsentliga skyhöga ökningar som redan skett.  Att istället inleda samtal med de maktblock som utmålats som fientliga var helt uteslutet. Samtal i avsikt att försöka ta förnuftet till fånga och mildra motsättningarna – detta ser man som förräderi av den egna självbilden.

Världspolisens förmåga avtar
Det handlar allt om USA´s bristande militära förmåga trots gigantiska ekonomiska resurser. Det här är ingenting som man vill tala högt om i västvärlden och mainstream undviker ämnen. Men företeelsen är uppenbar. Andrei Martyanov har i sin nyutkomna bok, Losing Military Supermacy i detalj beskrivit hur Ryssland och Kina inom många viktiga militära områden erhållit större och effektivare slagkraft än USA. James O`Neill som i Global Research kommenterat rapporten säger att det finns ett flertal militära experter som är eniga om att det teknologiska gapet mellan USA å ena sidan och Ryssland –Kina å andra sidan tenderar att öka.

O´Neill avslutar sin artikel med orden: ” These two reports demonstrate that the United States has lost its previous technological and military superiority, that it is willing to go to extraordinary lengths to prevent any further erosion of  its world wide role and its replacement by the two emerging countervailing superpowers, Russia and China. Whether or not that American determination will tip the world into a catastrophic nuclear exchange will be one of the major questions for 2019.”

Om inte förhindra ett världskrig, så kan säkert Rysk och Kinesisk överlägsenhet hindra USA att plantera nynazism och nu även jihadism i länder som Ukraina och eventuellt även i Baltikum. Men kanske också få stormakten i väst att börja fundera på om 100-års besinningslös aggression verkligen var värt priset.

Hans Myrebro

Vänsterns dödande mörker

Vänsterns väljare vill inte veta, inte se, inte förstå, när islams kvinnoförtryck synliggörs.

 Journalisten Magda Gad gör det på plats, men radikala feminister stampar på plågade, torterade, våldtagna och brännskadade kvinnor i hela världen, som förtrycks av korantrogna män. Här hemma krystar dessa förrädiska feminister fram ökad anmälningsbenägenhet och smetar ut kvinnoförtrycket med förkärlek på vita medelålders män, eftersom våldtäkternas förövare främst är afghanska män, som inte tar sedan dit man kommer, utan från hemlandets kvinnoförtryck. Dessa gossar får ett ansikte av Annie Lööfs medmänsklighet och hela vänstermaffian lallar med.
Glöm inte att Jan Eliasson, rörelsens beundrade FN man, först allierade sig med generalsekreteraren, när Anders Kompass fick sparken, efter att han berättat om våldtäkter på barn av FN soldager i Kongo.
Nu sitter Margot Wallström och kråmar sig i säkerhetsrådet, tack vare miljonmutor från bistånd och stiftelser till regimer, där kvinnan betraktas som mannens ägodel. För mig är utrikesministernden främsta ambassadören för den feministiska regeringens hyckleri.

Journalisten Magda Gad skriver på Facebook:

”Många har frågat mig varför jag inte rensar mer i kommentarsfälten. 
Det kommer jag inte att göra. 
Min journalistik bygger på öppen kommunikation, det har den alltid gjort och det kommer den alltid att göra. 
Däremot har jag några saker att säga om detta. Och det är med tyngd i hjärtat som jag nu kommer konstatera
 några saker om Sverige. 
Men låt oss börja i Irak. När jag bodde där och rapporterade om kriget förekom ett extremt hat i kommentarsfälten. 
Hat mellan shia och sunni, araber och kurder med flera etniciteter, religiösa sekter och politiska inriktningar. 
Jag raderade när det gick till konkreta hot mot andra eller mot mig. 
Svenskar som inte hade erfarenhet av Irak tyckte att det var jobbigt att ta sig igenom allt detta. 
Men efter ett tag hände något. 
Många började skriva att detta gjorde att de faktiskt lärde sig mycket om den pågående konflikten. 
De fick nämligen bevittna den live – direkt i kommentarerna. 
Diskussionen mellan grupperna blev som ett komplement till min rapportering – där klyftorna mellan
 människorna i Irak framgick i hela sitt kompakta och sorgliga mörker. 

Nu är det med mörker och sorg som jag konstaterar att en liknande diskussion denna gång sker
mellan olika grupper i Sverige. 

Den här gången är det svenskarna som är polariserade och skriver hatiska kommentarer till varandra
ofta utan att ens ha läst reportagen som kommenteras.
Man har bestämt sig på förhand vad både man själv tycker och vad andra tycker och tar inte in något annat. 
Jag ser det som ett tidsdokument över dagens Sverige – och därav ska det finnas kvar. 

Det som jag ser hända i dag är att allt ska tryckas in i höger och vänster – i svensk inrikespolitik.
Även när det som i det här fallet handlar om flickor och kvinnor – i utrikesreportage från Afghanistan.

I mina sämsta stunder önskar jag att jag slutade skriva för svensk media och istället riktade mig till ett land som bara tog in det jag berättade om, utan att dra in det i sin egen bubbla. 
Sverige klarade av att göra det, när jag skrev om våldtagna i Kongo och om kvinnor som sålts som slavar under IS. 
Men den här gången står den egna bakgården och den egna inrikespolitiska diskussionen i fokus. 

I mina bästa stunder förstår jag att det kanske tvärtom är mer viktigt än någonsin att skriva just för svensk media – och på något sätt försöka trycka hål på dessa åsiktsbubblor, som bara studsar mot varandra utan att mötas. 
Helst av allt önskar jag förstås att man kunde se ut från sina bubblor – att de kunna mötas och sprickas upp
 och att man orkade se in i det jag faktiskt skriver om.

Om kvinnor som fått bensin hällda över sig och som tänts på. 
Om Nasrin som kände lukten men som var fastbunden och inte kunde göra något. 
Om Zohra som fick syra kastat i ansiktet när hon protesterade mot att hennes man våldtog hennes lillebröder. 
Om Sohaila som är tolv år och gift med en 60-åring och gråter för att hon inte får gå i skola. 
Om alla flickor som vill dö fast de knappt börjat leva. 
Om kvinnorna som har levt hela liv utan att en enda dag känt lycka. 


Om det systematiska förtryck i landet som drabbar alla men som gör kvinnor till andra klassens medborgare, närmast en slavklass. För många av dessa flickor och kvinnor är den enda utvägen döden. Att ung eller gammal grävas ner i jord och få sluta lida. 
Men innan de dör ville de göra en sak – de ville vittna. De ville att världen skulle lyssna. Och jag lovade dem att jag skulle berätta åt dem. 
Nakna både i sin smärta, sin sorg och sin ärrade hud. 
Att som kvinna visa sig naken i Afghanistan är värre än något annat. Här ses det av många till och med som värre än att begå detta våld mot kvinnor. 
Men dessa kvinnor vågade göra det. 
Inte för att de skulle bli föremål för en inrikespolitisk diskussion i ett land långt bort. 
Utan för att någon skulle se. 
Och lyssna. 
På dem. 


***
Här kan du läsa reportagen:

*Kvinnorna som tändes på med bensin:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/afghanska-kvinnor-visar-vad-man-gor-med-deras-kroppar/

*Fick syra i ansiktet när hon protesterade mot att maken våldtog hennes lillebröder:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/-han-kastade-syra-pa-mig-nar-jag-ville-flytta-hem-till-mamma/

*12-åring gift med 60-åring:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/12-ar-och-gift-med-en-60-aring/

*Flickorna som vill dö:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/for-flickorna-har-helvetet-bara-borjat/

*Kvinnorna som aldrig känt lycka och nu är det för sent:

https://www.expressen.se/premium/nyheter/deras-liv-ar-en-vantan-pa-att-fa-do/

Mer att läsa: http://www.ronie.se/islam/2019/01/01/usa-magda-gad-och-kampen-mot-fortrycket-av-afghanistans-kvinnor/

Ljus och mörker i media och på nätet

Stök = Sammandrabbning och överfall
Nyårsnatten var lite stökig sa polisen, men inte värre än vanligt. Visst, det stämmer nog för värdlandets medborgare har fått vänja sig vid att brottsbenägna unga män med invandrarbakgrund äger gatan och kräver respekt där de går fram.

Illustrationen, samt länkar kommer från Magnus Stenlunds blogg ”Sunt Förnuft”, vilket han har ett stort mått utav.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1nAvM/stokigt-under-nyarsnatten
https://www.dn.se/nyheter/sverige/smallare-kastades-mot-polisbilen-i-vasteras/

Citat: ”Nyårsstöket är regelrätta sammandrabbningar.
Varenda etablerad nyhetsmedia berättar nu om ’nyårsstöket’. Alltid samma ord, ’stök’ och ’stökigheter’. Hur kan man kalla 320 raketattacker mot liv och egendom i Stockholm för ’stök’? Ungdomar som medvetet skjuter en man i ansiktet med raketer? Ordningsvakter som förs till sjukhus, ambulanser som attackeras?”

Denna månad har jag en billig prenumeration för 50 riksdaler av SvD och i rättvisans namn ser jag en strimma ljus sippra in bland bagatelliseringar, omskrivningar, bortförklaringar, så fort det gäller aktiviteter från förortens unga.
 I gårdagens tidning den 3/1 fastnade jag för två ledare.

Elitens flockbeteende
”Sveriges mörka själ” av Per Gudmundsson, som lyfte fram en reportage bokSchweden`s  dark soul – the unravelling  of a Utopia” av den svenska, världsberömda journalisten Kajsa Norman, som skildrar den korrekta flockmentalitens gemensamma riktning inne i åsiktskorridoren och när de korrekta ibland försiktigt trippar utanför. En av bokens huvudpersoner är Chang Frick som startade nättidningen ”Nyheter i Dag.”
https://www.svd.se/sveriges-morka-sjal

Hederskultur
Den andra ledaren är av Hanna Hellquist, som skriver om hedersförtryckta och våldutsatta kvinnor i Afghanistan. ”Där 90 % av kvinnorna utsatts för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld”. Hon sammanfattar artikeln med att något är skevt i vårt land, när man med ena handen strösslar otaliga miljoner över ett land för att ”påverka attityder,” men härhemma ”håller vi för munnen av rädsla för att insinuera att det skulle finnas skillnader i tankesätt och värderinger……” Med ”Vi” kanske hon syftar på sina journalistkollegor, eftersom de i åratal har fördömt oss med andra attityder än de korrekta från det vänsterliberala etablissemanget, där majoriteten av journalisterna har sin hemvist.
https://www.svd.se/med-pennan-mellan-vridna-fingrar

Behovsprövat barnbidrag
Sedan finns en liten notis om hur centerns ungdomsförbund tillsammans med en liberal riksdagsman föreslår att barnbidraget skall behovsprövas. På ytan låter det sunt och bra, men avsändarna gör mig misstänksam.  Hanif Bali på twitter sätter huvudet på spiken.  Omfördelningen kommer främst att gynna barnrika invandrarfamiljer, där kvinnan aldrig kommer ut i förvärvsarbete. Ytterligare gödning till islamiseringens framfart.

Penningtvätt
De röda politikerna i Göteborg förnekar sig aldrig, de är mer rakt på än de medmänskliga bröderna ovan. Nu har de kommit på att invandrare måste få mer fördelaktiga lån till egen bostad genom penningtvätt. Nej, de svamlar fram motivering som ingen vaken väljare förstår.

Tänker på finanskrisen 2008 som började med billiga lån till obemedlade familjer i USA, som sedan inte klarade av räntor och amotering. Klipska finansmän paketerade om lånen till oigenkännlighet innan allt brakade samman och förlusterna vältrades över på folket.

Blajmening från Expressen
Jag slutar med en blajmening från Expressens vice kulturchef på twitter, han upprörs över kritiken av Greta Thunbergs klimatalarmism.

Årets förvillare
Minns att SVT i Rapport före jul, lyfte upp detta flickebarn, som fick tala på klimatmötet i Polen före jul, men SVT glömde att berätta att det var inför tomma stolar. Skickligt arrangerat av ångestridna klimatalarmister.

Inte konstigt att SVT blev årets största förvillare, utan minsta konkurrens! De sopade hem 98 % av rösterna.

https://newsvoice.se/2019/01/arets-forvillare-2018-svt/

Skillnad råder mellan nätets och medias publikationer

Inte för jag tror det hjälper, men jag gör ändå ett försök för att försvaga vänsterns mångfaldsimpregnering med ett axplock från nätet och systemmedia från ett par mellandagar. Om jag skulle välja en vecka då skulle bloggen inte räcka till.

Alla tidningsläsare vet att det i flertalet fall handlar om brottslingar med invandrarbakgrund, när MSM har små notiser till vänster i dagstidningarna om rån, överfall, våldtäkter mm.

Låt mig börja med FN:s migrationspakt, där Steget Efter har följt med en krasslig Moder Svea till 7-klöverns doktor, som ordinerar kraftfull medicin, med starka biverkningar, eftersom den inte har utvärderats. Riksrevisionen får väl omigen konstatera att konsekvensanalys saknas, men Löfven gav stränga order till Heléne Fritzon om snabb påskrift i Marrakesh den 10-11 dec i fjol. Han var väl rädd att hans humanitära gloria skulle blekna.

Migrationsverket fortsätter sin kompetensutvisning, jag misstänker order från vår feministiska regering.

Vänsterns politiska aktivism har sedan länge lämnat gatan och flyttat in till statliga verk och myndigheter, då sosseeliten har fullt upp med att fjäska in sig i EU och FN. Där fina poster kan erbjudas om allt går åt helvete här hemma.

Förr dominerade svårt sjuka på akuten, nu överskuggar skott- och knivskador kikhosta och hjärtbesvären i våra storstäder.

Media fortsätter att leverera Fake News, självklart låter Schweiz bättre än Marocko….Att ytterligare en kvinna hittats med huvud bredvid vill inte media förtälja sina läsare. Men dessa bestialiska mördare har ju bara följt Koranens bud och vill de vila upp sig i Sverige så belönas de rikligt av snälla socialtanter som skall göra dem snälla…

Radikala feminister förnekar sig aldrig, nu ger de sig på journalisten Magda Gard som skildrar hedersförtryckta kvinnor i Afghanistan. Dessa medlålders batikdamer kanske är rädda för att deras ensamkommande, brunögda gossar skall bli ledsna av elakt förtal…

Jag undrar om Annie Lööf nu börjat knapra på sin sko?

Eller får hon uppdraget den 7 januari att bilda regering? Av talmannen som också tolkar pågående islamisering som medmänsklighet och demokratisering.

Glöm inte att läsa en förträfflig sammanfattning från toklandet Sverige 2018. https://toklandet.wordpress.com/2018/12/30/smatt-och-gott-fran-2018-del-2/

Nej, nu orkar Ni inget mer. Tyvärr går statsministerns väljare aldrig utanför åsiktskorridoren, så detta inlägg var helt bortkastat för rörelsens vänner.

Jämställd blomvattning!

Min äldsta dotter har tagit paus under ett år från den svenska skolan, för en lekortstjänst på Krakows universitet via Svenska Institutet. Hon är nu hemma på jullov med nyttiga erfarenheter i bagaget, men makens blomvattning blev inte godkänd:

”Jag har nu förklarat den demokratiska vattningen för Wanja-Maria, varje lördag får alla blommor exakt lika mycket vatten. Att hon i någon liberal vansinnig teori menar på att man ska anpassa vattningen efter varje blomma motverkar det jämställdhetsideal jag eftersträvar rik eller fattig stor eller liten, ni får samma av mig, ansvarig vattnare, samma dos. Det ska sägas att viss individuell skillnad kunde spåras hos växterna och de som stod i flera deciliter vatten påvisade viss vissenhet, men detta är inget som vattnaren jag behöver ta ett fullt ansvar för utan den individuella plantan har inte svarat mot kollektivets normalkurva i utveckling och kan då ses som ett undantag och ett absolut ansvar kan inte läggas hos vattnaren …..”

Men hönsen, kissarna och hittehunden Morris mår däremot prima, så jag misstänker att omvårdnaden där nått individuella höjder….

Låt 2019 bli upprorets och befrielsens år!

”Låt 2019 bli upprorets och befrielsens år från 7-klövern och de av dem insläppta fundamentalister inom islam, som jag kallar barbarer,” skriver Olle Ljungbeck i årets första gästinlägg.

”Landsförrädare
Sjuklöverns partiledare från och med Fredrik Reinfeltd och övriga Stefan Löfven, Annie Lööf, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Gustav Fridolin och Isabella Lövin är alla utan undantag landsförrädare och genom sin politik vållande till den katastrofala våldsvåg, som alltifrån 2005 och fortfarande gjort Sverige till ett av de värst utsatta länderna i världen vad gäller mord, våldtäkter, rån, terrorisering av flickor och pojkar i våra skolor och förstörelse av enskild och allmän egendom genom brand och sprängningar.

Alla dessa nämnda är skyldiga till historiens värsta brott. Men två av dem är mer utpräglade i sin ondska.

Löfvens och Lööfs makthunger
Nämligen Stefan Löfven och Annie Lööf. Dessa båda drivs enbart av maktbegär för egen del och kan gå hur långt som helst i sin patologiska strävan efter makt.
Därmed har de stora likheter med de maktmänniskor som förstörde sina länder vid mitten av förra sekelskiftet. 

Ur Regeringsformen.

Enligt Regeringsformen 2.a § skall Regeringen  bl a verka för social omsorg och trygghet samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Men också verka för att demokratins idèer blir vägledande inom samhällets alla områden….

Grundlagen och i detta fall Regeringsformen är tydlig vad gäller Regeringens skyldigheter mot folket. Den är vår främsta lag och är övergripande annan lagstiftning.
Det Sjuklövern orsakat svenska folket genom att tillåta barbarer fritt tillträde till vårt land och där inte endast tillämpa sin ”kultur” utan också tillåta dem tvinga den på oss trots att de inte ännu inte nått upp till civilisationens nedersta stegpinne – är ett grovt brott mot Grundlagen.

Brott mot grundlagen
Eftersom Regeringen inte hindrar dessa barbarers framfart har den gjort sig skyldig till brott mot Grundlagen. Sanningen är tom allvarligare än så. 7-klöverpartierna gynnar och uppmuntrar nämligen dessa barbarers avsikt att ta över vårt land. Värst i detta fallet är Socialdemokratern, där inte endast ungdomsförbundet SSU har låtit islamister bli medlemmar i ett flertal föreningar. Men också partiets högsta ledning har förbindelser med starkt extrema individer och grupper. Här visar sig maktgalenskapen på så sätt att man för att få fler medlemmar och därmed kunna behålla makten är beredd att som medlemmar ansluta icke demokrater och extrema grupper till partiet.

Rätt att göra uppror
Därför har Vi, folket – enligt internationell men också av ren självbevarelsedrift rätt att göra uppror och bekämpa dessa landsförrädare, eftersom de nämnda partierna tillåter barbarerna att förgöra och våldföra sig på svenska kvinnor, män, flickor och pojkar utan att på något sätt stoppa vansinnet. 
På mindre än ett år skulle vi får ner brottsligheten till ett minimum om vi använde oss av utvisning för alla som gör sig skyldiga till brott där straffskalan är fängelse.

Uppror är därför nödvändigt eftersom Socialdemokraterna med flera partier väljer barbarerna före sitt eget folk!

Detta barbari har enligt polismyndiheten bl a tagit sig följande uttryck under 2018.

  • Ihjälskjutna  44                                     
  • Häktade för grova vapenbrott 299
  • Skottlossning 272                                 
  • Vapenbeslag 825 
  • Skottskadade 129
  • Detonerade handgranater 18
  • Handgranater tagna i beslag 31
  • Ett 40-tal explosioner bara i Malmö

Dessutom finns 630 ouppklarade mord, rekord i hela EU!

Ingen insikt om egen skuld
Det som är än mer anmärkningsvärt är att inget av Sjuklöverpartiernas ledare erkänner eller ger uttryck för att det är just de själva som skapat dagens katastrofala förhållanden i vårt land. 

Den 27/12 uttryckte en hög polischef sig på så vis att han ansåg att det råder krigstillstånd i Sverige!

Internationell rätt ger befogenhet för uppror
DU Svensson om så är fallet och det är det, måste Du väl inse att det är varje medborgares skyldighet att göra sin plikt. Det innebär att vi ställer ultimatum till Sjuklövern.

Utvisa alla invandrade barbarer som gjort sig skyldiga till brott där fängelsestraff är minimum annars tar vi lagen i egna händer. Den rätten har vi enligt internationell rätt. De människor som leder Sjuklöverpartierna är farligare än Du tror, därför att deras agerande är patologiskt, vilket gör dem särskilt hänsynslösa.
När man som dessa landsförrädare inte utvisar, inte för alltid förbjuder de som förstör vårt land att inte återvända etc saknar dessa politiker utan undantag moral och heder. 

Floskler ersätter analys och logik
Men även på det intellektuella och kulturella planet röjer de en nivå som lämnat kulturstatens minimikrav. När t ex Annie Lööf håller en monolog om invandringens förträfflighet häpnar man över hennes brist på analys och logik.

Som före detta personalchef med tusentals rekryteringar bakom mig av kvalificerad personal skulle jag aldrig kunnat tänka mig att anställa denna människa. Att hon trots detta varit minister och nu även med om att ta fram en regering visar tydligt på att Sverige befinner sig i total bankrutt vad gäller politiker som har egenskaper och förutsättningar att leda vårt land. Detta förfall accelererar för var dag, varför vårt uppror inte får dröja.

Islamister i statens tjänst
Men även kulturellt har de låtit barbarerna på de platser där dessa behärskar samhället, byta ut den högt civiliserade statens normer, värderingar och samlevnadsregler mot konflikter, kvinnoförtryck och antidemokratiska värderingar som förslavar individerna.

Svensson för din familjs, dina barns och barnbarns skull men också som tack till de människor före oss skapade ett av världens främsta länder, låt 2019 vara upprorets år där vi befriar oss från Sjuklöverns diktatur och barbarernas förgörelse av vårt folk. Vi är värnare av människan. De – Sjuklövern – värnar den globala eliten och är landsförrädare och hinder för demokrati, frihet och trygghet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

”Mitt parti gör Sverige tryggare????”

Stefan Löfven; ”Mitt parti gör Sverige tryggare”???

Vi var nog många som satte i halsen, när vi hörde Stefan Löfvens jultal i Avesta. Vad säger karln?
Att hans parti gör Sverige tryggare, fick mig att kippa efter andan.

Rosenbad har tjocka väggar och en samling ”rövslickare” som hindrar verkligheten från att sippra in. Löfvens låtsasresa mot ett tryggare Sverige är resan mot ättestupan för folket, medan en liten elit blir stormrika och samhället destabiliseras.
44 dödsskjutningar hitintills i år och 630 ouppklarade mord, en extremt oroande utveckling säger polisen, som statsministern med sina väljare tycks omedvetna om.
Muslimer utgör i dag 12 % av befolkningen, 1,2 miljoner och ökningen är alarmerande. Fortsätter denna utveckling är de i framtida majoritet.
Assimilering/integrering försvåras, men det är väl det som är meningen från högsta ort, att samhället skall söndras och folket skall inbillas att räddningen kommer från EU och FN.

Ett varmt Tack till Olle Ljungbeck, som oförtrutet fortsätter att protestera i både ord och handling, med årets sista inlägg.

Vi får trösta oss med att det alltid är mörkast innan det ljusnar och hoppas på ett mer Sverigevänligt 2019.

Ett Gott Nytt år önskas alla läsare, som jag hoppas även under nästa år vill ta del av vad som finns utanför åsiktskorridoren!

”Till

Polismyndigheten, Konstitutionsutskottet, Högsta Domstolen m fl.

Stefan Löfvens tydliga försök att manipulera och ljuga för medborgarna måste bestraffas.
Han uppmanar i en partifilm på Facebook den 15 december 2018 medborgarna att bli medlemmar i hans parti eftersom ”hans parti gör Sverige tryggare”! ”Vi har börjat resan mot ett tryggare Sverige, men vi måste vara fler som hjälps åt”.  Ovanstående har Stefan Löfven moral att gå ut med samma dag som Säpo meddelar att vi har aldrig som fram till denna dag haft så många skjutningar med dödande utgång som hittills.

Hans uttalande är ju inget annat än ett rått hån mot alla de som fått ta del av hans ”trygghet” i form av mord, våldtäkter, rån och förstörelse av enskild och allmän egendom. Någon dag senare rapporterar samma myndighet att vi f n i Sverige har mer än 2000 våldsbenägna jihadister. Dessutom vet man att minst 150 aktiva Is -hängare som nyligen återvänt och rör sig fritt i i vårt land! Deras rörelsefrihet är total, varför de vilken dag som helst kan genomföra fruktansvärda massakrer på svenska medborgare.

Inget görs för att undersöka deras brott och därefter ställa dem inför rätta. Men inte nog med detta. Stefan Löfven har varit statsminister i 4 år (avsatt efter valet 2018) under vilken tid Sverige tagit in ett sådant enormt antal migranter som aldrig tidigare.

Eftersom det – som det skall göras enligt grundlagen –  aldrig gjordes någon konsekvensanalys har tiotusentals starkt kriminella och våldsbejakande individer kunnat komma in i landet och därmed orsakat svenska folket enorma lidande i form av mord, våldtäkter, rån och förstörelse av såväl privat som allmän egendom i en storleksordning som aldrig tidigare förekommit.

Trots detta påstår denne skurk och lögnare att Sverige blir tryggare med hans parti. I själva verket är sanningen att hans parti och därmed hans politik har skapat ett förhållande som – från att ha varit ett av världens tryggaste länder – nu till ett av de mest otrygga i världen.

Ingen kvinna i Sverige kan i dag vara trygg om hon befinner sig ensam utan säkerhetsvakt. Aldrig tidigare har så många kvinnor men också småflickor våldtagits som under Stefan Löfvens regeringstid. Att en individ, därtill en statsminister kan få gå ut med så fruktansvärda lögner utan att t ex Konstitutionsutskottet lägger in en misstroendeförklaring mot honom tyder på att detta utskott också består av korrupta ledamöter. Eller att inte en enda tidning eller public service en enda gång sagt sanningen om denne mytomans/psykopatiska agerande visar på var journalisterna från dessa medier har sin politiska hemvist.

Enligt forskningen är en individ som står för så grova lögner med en uttalad avsikt att manipulera och bedra andra människor som Stefan Löfven gör också behäftad med en stark psykopatisk personlighet. Ingen frisk människa kan förvanska verkligheten som Stefan Löfven gör och därför är han farlig så länge han får inneha någon uppgift i det svenska samhället.  Hans enda strävan är makt och hur många människor som går under så länge han får behålla denna är för honom likgiltigt. Att han därför än en gång kan vara kandidat till statsministerposten visar på ett enormt förfall bland svenska politiker men givetvis också en undfallenhet hos svenska folket som inte varit möjlig för femtio år sedan.

Eftersom Sverige inte har någon rättsinstans utom Konstitutionsutskottet som kan bestraffa honom vädjar jag till alla medborgare i Sverige att agera för att denne brottsling får sitt straff.

Vad skiljer Stefan Löfven vad gäller lögner och manipulationen av det egna folket från Paul Joseph Goebbels, nazisterna propagandachef?

Det går inte med vilken slags advokatyr som helst, att frikänna Stefan Löfven från den fruktansvärda katastrof han är skyldig till genom massinvandringen. Aldrig tidigare har svenska folket utsatts för sådant våld och terror. Att då som Stefan Löfven gör, påstå att hans parti står för trygghet är en sådan grov lögn som endast de värsta diktatorerna och folkförrädarna tidigare nått upp till. Alla svenska medborgares strävan måste då vara att som främsta mål kräva rättsliga åtgärder mot honom. Dessa åtgärder måste minst resultera i livstid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

https://24malmo.se/ranvag-i-malmo-under-julhelgen-svart-att-saga-om-det-finns-en-koppling_5f47e3f5

SD kontra SamNytt, en mailväxling

En mailvän skriver:

”Hej Harriet!

Jag tror att Karlsson har skjutit sig i foten, genom att angripa Samhällsnytt i denna sak. Tråkigt när Sverigevänner ligger i luven på varandra. Det kan bara 7-klövern och PK-media glädja sig åt. 

Gissningsvis ligger orsaken till osämjan SD kontra SamNytt i de många uteslutningar som SD utfört mot medlemmar som stuckit ut på något sätt. Partiledningen bävar för att PK ska utnyttja händelser för att (lögnaktigt) påskina nazism i SD:s led. Ledningen vill täppa till minsta yttring av det slaget, dvs sådant som fienden skulle kunna omarbeta och använda som bränsle i sin hatmaskin. Även om jag har förståelse för SD:s strategi som sådan, så tror jag att ledningen går för långt i vissa fall. SD kastar ibland ut barnet med badvattnet. 

Jag tror exv att Anna Hagwall var ett sådant ”barn” som borde få vara kvar. Att hon lyfte frågan om media-koncentrationen till en familj, hade inget med judehat att göra. Men antagligen trodde SD-ledningen att PK skulle utnyttja det så. Vilket också höll på att ske, tyckte jag mig märka. Jag tror alltså inte att partiledningen ansåg henne vara rasist, utan man ville undanröja varje försök från motståndarnas sida att ta chansen. Den personalpolitiken har tydligen funkat, eftersom PK numera måste anstränga sig för att kunna fortsätta yra om rötter. Nackdelen är dessvärre, att SD gör sig av även med begåvningar. AfS har en annan policy härvidlag, och jag tror att de kan ta upp en del av dem som SD ratat.”

Svar:
”När SD nu har 1,1 miljoner väljare, borde de sluta med fjäskeriet för 7-klövern och i stället sätta ner foten och försvara sina medlemmar.
De borde ta stafettpinnen med manifestationer á la Mynttorget, ordna demonstrationer, plakatmanifestationer som Olle Ljungbeck, då skulle fler ansluta sig, när partiet visar vart skåpet skall stå. Ensam skulle inte jag våga, men i sällskap med fler skulle jag delta. Om fler öppet visar var de står, så skulle svartmålningen blekna fortare och media tappa sitt tolkningsföreträde.
 Nu blir många väljare osäkra och kan rösta på Kristersson eller Löfven, för snart är det ingen skillnad förutom tjatet om SD:s mörka rötter. Åkesson har dock fortfarande mitt stöd, med tanke på all mobbing de utsatts för och ändå orkat fortsätta, det förlåter vissa övertramp, men de måste vara snabbare på bollen och tydligt visa var de står, när kontroversiella frågor dyker upp. Nu slinker de hit och dit med risk att hamna i diket, som det gick för prästens lilla kråka.”

Med vänlig hälsning!

Harriet

Källa: Mattias Karlsson saknar fog för sin kritik mot Samhällsnytt

Ett hoppfullt tal i slutet på året!

Detta tal ger hopp, det kommer från Nyheter i Dag, där
johannes.nilsson@nyheteridag.se återger skarpa ord från Egyptens president om folkvandringen till väst. Här ligger SD:s talskrivare i lä. Läs och njut.

”SHARM EL-SHEIKH Om ni flyttar till väst måste ni foga er fullständigt i deras lagar, seder och kultur, sade Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi som svar på en fråga om att länderna i väst stängde sina gränser för migranter från tredje världen. 

Under en utfrågning vid World Youth Forum som hölls i turistorten Sharm el-Sheikh i Egypten fick Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi en fråga om länder i väst som förhindrade invandring från tredje världen.

Den egyptiske presidenten skrädde inte orden i sitt svar.

– Istället för att fråga varför länder stänger sina portar för oss, borde ni fråga er själva varför Afghanistans folk inte tar bättre hand om sitt eget land. Varför har de dödat varandra i över 40 år? Detta händer även i andra länder: i Pakistan, i Egypten, i Syrien, i Irak, i Jemen och i Somalia, sade al-Sisi.

– Vi slåss mot varandra i våra egna länder, och så förväntar vi oss att länder som arbetar dag och natt för att uppnå framsteg, för att skydda sitt folk och för att upprätthålla en viss levnadsstandard, vi kräver att de ska släppa in oss så att vi kan ta del av deras framgång, efter att vi har stridit inbördes i våra egna länder.

Läs även: Debatt om FN:s migrationspakt stoppad: ”Mycket beklagligt”

– Är ni upprörda över att ledarna i Tyskland, England, Italien eller andra europeiska länder stänger sina gränser för att skydda framsteg de uppnått efter många år? Förväntar ni er att de ska öppna dem så att vi kan åka dit, kräva att vi ska få behålla vår kultur, som kan vara väldigt annorlunda mot arbetsmoralen i dessa länder?

– Ni kräver att få åka dit med er egen kultur, som ni inte anser förhandlingsbar. Ni säger ”så här är vi och ni måste acceptera oss på grund av mänskliga rättigheter”. Nej.

– Om ni kommer till ett annat land som gäst ska ni fullständigt foga er i deras lagar, seder, traditioner och kultur. Ni måste foga er totalt. Om ni inte är villiga att göra det – åk inte dit. Förvänta er inte att de ska öppna dörren för er så att ni kan åka dit och skapa problem.”

Källa: https://nyheteridag.se/egyptens-president-forvanta-er-inte-att-de-ska-oppna-dorren-for-er-sa-att-ni-kan-aka-dit-och-skapa-problem/

Hopp behöver vi när vi läser om hur svenska kvinnor och flickor är under attack. http://projektsanning.ronnquist.com/2018/12/28/notera-att-vi-kvinnor-och-barn-ar-under-attack/

P

Polisen anger ”krigstillstånd” i invandrartäta städer, kvinnor våldtas, blir överfallna, pensionärer blir rånade, men bestialiska mördare, dvs. återvändare behandlas med bomullsvantar, som hotar landets befolkning med terrorangrepp, då har partiledarna jullov och putsar på sitt medmänskliga varumärke, som skall glänsa i Bryssel och i FN:skrapan.

Tur att jag inte har fallenhet för galenskap, den egenskapen har våra politiska företrädare blivit rikligt berikade med, men de har dolt den mycket skickligt under den humanitära stormaktens täcke.