Kategoriarkiv: Yttrandefrihet

”Hets mot folkgrupp” når nya höjder och ”public service är kungen av fake news”

Nu går skam på torra land!

Med ett öppet brev till nye Rikspolischefen Anders Thornborg: ”Det behövs ett krafttag mot hatbrott,” går skam på torra land.
Undertecknarna var 425 sångare från ”änglakören” med DN/kultur som dirigent (14/2).

Här redovisas de som sjunger i första stämman: 
  • Mina Dennert, journalist och grundare av nätverket #jagärhär,
  • Kajsa Klein, medieforskare, medlem #jagärhär,
  • Helle Klein, journalist och präst,
  • Ola Larsmo, författare,
  • Anette Novak, journalist och medieutredare,
  • Özz Nujen, komiker,
  • Alexandra Pascalidou, journalist och författare, m fl.

Varför upprörs de inte av Özz Nujens girighet och brott i byggsvängen? Där han förmedlade svart arbetskraft, nämligen terroristen Akilov! Men, de kanske uppfattade det som en proformance uppvisning av denne kände komiker?

”…Det var för två veckor sedan som det uppdagades att familjen till den kände komikern Özz Nujen gjorde flera överföringar till terroristen Akilov som sammanlagt uppgick till 85 tusen kronor. Komikern var tillsammans med sin syster byggherrar för omfattande renoveringar på en familjeägd fastighet på Gotland som köpts 2015….”

https://samnytt.se/exklusivt-ekobrottsmyndigheten-utreder-ozz-nujens-overforingar-till-akilov/

Men detta agerande är småsmulor jämfört med Peter Springares konstaterande om att gruppvåldtäkter är kulturellt betingade, som anmäldes som hets mot folkgrupp!

Då borde med samma måttstock gälla för polisen Mustafa Panshiri !

Han borde i jämlikhetens namn bli åtalad för samma hets. Han åker runt i landet och föreläser om ”Bacha bazi” pojklekar = större pojkar, män våldtar de mindre. En vanlig sed i Afghanistan. Rika män, ofta krigsherrar låter unga pojkar först dansa och underhålla dem, för att sedan bli våldtagna. Med ”skojgrej” + lite ånger gråt så brukar domstolarna vekna, efter några timmars samhällstjäst så kan de fortsätta att praktisera sitt hemlands seder. Målgrupp för gruppvåldtäkten ”tahrush” en arabisk sed mot kvinnor, är  främst värdländernas kvinnor, eventuellt kan den också praktiseras på en oren kvinna, som inte står ut med släktens hedersförtryck.

Men, när åklagare inte yrkar på utvisning för våldtäksmän med hänsyn till att de är välintegrerade, då förstår jag att vi redan nått till vägs ände. Läs och förskräcks!

Deltagarna till Pansharis föreläsningar är ofta kommunens tjänstemän, som  tittar  ner, för en sådan smärtsam sanning raserar värdegrunden och mångfalden riskerar att tappa sin berikning.

Eftersom den förrädiska identitetspolitiken finns i hela samhället, så kan rättsväsende representeras av muslimska tjänstemän, som utåt ger sken av objektivitet, men inåt finns Allahs överhöghet. Kompetens är underordnat identitet inom hela vänstern, vilket bidrar till islamiseringens framfart.

Ulf G Möllers berättelse på facebook
Skickade en väninna med orden ”Var försiktig”!
På facebook berättade nyligen  Ulf G Möller från Halmstad om att han varit på polisförhör efter hans inlägg, där han konstatert att muslimer och islam var ett problem. Han vägrade betala böter för, ja vad tror Ni, självfallet för hets mot folkgrupp. Han hade dock en advokat vid sin sida som stöd.  Citat:

”Jag hade alternativet att acceptera ett eventuellt föreläggande, men anser inte jag ska böta eller straffas för att jag varnar på facebook för en vidrig ideologi som islam är.
Jag gjorde jämförelsen med nazisterna på 30-talet och hur de först utmålade judar som problemet för att sen tvinga in dem i koncentrationsläger och påbörja utrotningen av dem:
En imam i Halmstad(där jag bor) föreläste i moskén och sa att homosexuella är ett virus.
Han blev inte dömd trots polisanmälan och polisutredning!
Jag sa till förhörsledaren:
Det är så det börjar: Att vissa pekas ut som problem och exempelvis kallas ”virus”. Nästa steg, är att de förföljs och mördas.
Samma faktorer som styr nazismen och dess anhängares förföljelser, styr islam och deras anhängare.
Det börjar med hårda ord och slutar med massmord och krig.
Islam är inte bara en religion. Det är en ideologi.Sånt som var otänkbart bara för cirka 10 år sen, är idag verklighet:
– Könssegregerade badtider
Böneutrop
– Barnäktenskap
Kalla homosexuella för virus
– Muslimska friskolor
– Statliga bidrag till islamistiska extremorganisationer
– Massördare som deltagit i IS folkmord, återvänder till Sverige utan rättslig åtgärd. Osv, osv.
Om islam fortsätter växa och får mer fäste i vårt samhälle,
kan vi säga adjö till demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och homosexuellas likaberättigade.
Att jag blivit kallad till förhör som misstänkt för brottet ”hets mot folkgrupp”, visar att yttrandefriheten redan är kraftigt begränsad – ja, rent utav strypt!Jag står för att islam är ett allvarligt hot mot vårt samhälle. Och jag menar vartenda ord!”
Nu måste väl varenda medborgare inse att Wilhelms Mobergs ”demokratur” närmar sig diktatur.
 DN:s trovärdighet knakar och kulturelitens rasar

Denna tidning med Wolodarski i spetsen håller nu på att tappa trovärdigheten hos flera kollegor, för tidningen hänger envist kvar i änglakörens reportoar, trots att vissa börjat sjunga falskt.
Vi andra har i vanlig ordning sedan åratal noterat DN:s fäbless för filter med silad och vinklad information. Här råder ingen återhållsamhet med varken hatobjekt eller fake news, men när änglakörens sångare har ägnat sig åt brottslig gärning är återhållsamheten stor.  T.ex  DN skrev initialt att terroristen Akilov var en ensamvarg utan IS kontakt….

Att public Service är kungen av fake news konstaterar Katerina Janoch i sitt magasin och ger många exempel. SVT:s USA korrespondent Carina Bergfeldt borde få sparken, en vänster aktivist som glatt twittrar  och hennes hemvist lyser igenom vartenda inslag.

Men precis som enväldiga härskare med  Ja-sägare kring benen, så blundar de för verklighetens förändring. De verkar ännu tro att det är den starkare med Bonnier bakom, som vinner och har glömt Darwins lära om den mest anpassningsbare. För nu visar många politiker stor förmåga till anpassning, till vad SD sa för årtionden sedan, som bemöttes med spott och spe.

Utrensningsiver
Men, jag har fortfarande inte förstått SD: lednings överdrivna utrensningsiver bara för att komma in i finrummet. Att fortsätta att peta folk ur laget som t.ex Anna Hagwall blev, kan stå dem dyrt och göra kärnväljare förbannade. (Se kap ”Petad ur laget” i boken ”Priset” med K-O Arnstberg som redaktör).

Jag misstänker att samma gäng från ”änglakören” ovan också demonstrerade mot Reva projektet, där polis skulle sköta sitt jobb med att identifiera illegala som skulle utvisas. Om detta hade fått ske är risken stor att Akilovs 5 terroroffer hade fått leva!

Nätverket #jagärhär börjar mer likna forna öststaters angiveriverksamhet om riksdagen röstar igenom den förkastliga grundlagsändringen om reducering av yttrandefrihet med straffpåföljd om nedsolkning av Sverigebilden sker, då är det adjöss med bloggen.
Nätverket ligger redan i stratgropen  tillsammans med första stämman i änglakören för att snabbt gå till aktion.

Kanske det kan bli nya instegs- nystarts – etableringsjobb?

Viktig länk!
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/

Stoppa Grundlagsändringen, som är High way to hell!

Yttrandefriheten i gungning
När makthavarna och den politiska eliten är hotade på riktigt då tar de till storsläggen för att hindra sanningen från att komma fram.
Folket skall duperas och lyckas inte det, så blir det enbart lögner och där är vi i dag.

Kruxet är det här med nätet, som kan ge alla och envar snabb information från olika källor, för att vi sedan kan ta ställning själva.

EU:s iver och vites hot på miljoner om inte nätets aktörer släcker sk. hat budskap inom 24 timmar, har fått Emanuell Macron (Rotschilds gullgosse) att gnugga händerna av förtjusning.

Självklart är regeringen på stort G.
Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetslagen (YGL) och tryckfrihetslagen (TL). Riksdagen skall nu fatta beslut och jag tror att 7 klövern och regeringen är lika eniga som när de införde den demokratiskt regelvidriga DÖ överenskommelsen. Därefter skall ett nytt beslut fattas av en nyvald riksdag för att förslaget skall vara giltigt. Inte konstigt att de har så bråttom.

Offentlighetsprincipen, bara offentlig för makthavarnas bröder
Men nu händer något intressant. Journalisterna har vaknat till och förstått att nu ryker offentlighetsprincipen, allt för att hindra att kommande skandaler skall nå till väljarna. För IT-skandalen fortsätter i oförminskad styrka och skrämmer visst dessa folkförrädare.

” …..Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser. Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen.  Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar….” (Citat från uppropet, stoppa grundlagsändringen)

En regering utan respekt för lagen
Men Svea Rikes Lag har regering och många riksdagsmän lika lite respekt för som förortens klanledare. Det är väl därför som de har svårt med hårdhandskarna, för de vill ju inte få en smocka själva.

”Yttrandefrihet för alla” skriver Nils Funcke, som är tryck- och yttrandefrihetsexpert och sitter i styrelsen för Publicistklubben.
https://www.expressen.se/kultur/yttrandefrihet-ar-inte-bara-for-journalister/

”…….Samma utmönstring ur grundlagarna vill kommittén göra när det gäller det rättsliga internationella samarbetet. Här skönjs konturerna av en lex Assange eller lex Snowden som öppnar för att svenska myndigheter i ökad utsträckning ska kunna tillgodose utländska staters begäran om utredningsåtgärder inom det yttrandefrihetsrättsliga området. Journalistkåren och mediebranschen måste lyfta sig i håret.
Se och värna yttrandefriheten som en medborgerlig rättighet och sluta sätta sig till doms över andra genom att beteckna icke brottsliga verksamheter som ett ”missbruk” av yttrandefriheten…..”

Och Jonas Nordling, Ordförande i Svenska Journalistförbundet, är inte sämre i sitt remissvar:

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.” 

Johan Westerholm har protesterat på ledarsidorna.se, som tidigare nämnts i ett blogginlägg.

”….På regeringens, och inom kort på riksdagens, bord ligger idag två omfattande lagförslag om förändringar i Yttrandefrihetslagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF. Förslag som kommer få vittgående konsekvenser om de antas i sin nuvarande utformning. Skulle dessa röstas igenom kommer jag stå inför ett val. Att lägga ned Ledarsidorna.se, att riskera att gå i fängelse eller gå i landsflykt. Dissident på riktigt, inte längre bara light-versionen….”

Denna gång är inte vägen till helvetet kantad av goda intentioner, utan av onda!

Följ därför denna länk och skriv på protestlistan, maila till din riksdagsledamot eller protestera direkt till konstitutionsutskottet.
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/

Bilden kommer från uppropet, se länken ovan.

Modiga medborgare, som agerar utanför köksbordet

Jag blir alltid lika glad när medborgare agerar externt mot makthavare och inte nöjer sig med ”köksbordet.”

En välkänd, gammal kämpe är Olle Ljungbeck i Gävle, som även skriver på denna blogg, han tillhör pionjärerna, som lämnade åsiktskorridoren. Självklart blir han ett hot mot politiker och  kallas för rasist av åsiktskorridorens vaktmästare. Vilket här har blivit benämningen på medborgarvänlig.

Flera mejlvänner gör likadant, kontaktar t.ex. SVT, SR för osakliga program, media, politiker och myndighetspersoner. De har min fulla uppskattning.

Här är en av dem, Håkan Karlberg, som i detta brev ger en mycket vederhäftig kommenterar efter en artikel om att vi nu är många, som känner skam över den friande domen i av våldtäktsmännen i Fittja. HK lyfter fram dubbelmoral och de ytterst ansvariga för landets ökade kriminalisering.
https://www.hd.se/2017-12-19/tobias-lindberg-en-skam-for-lag-och-ratt

Men muslim kramande miljöpartister försöker nu väcka opinion för att statsministerns fega förslag om ”gymnasieamnesti” skall få majoritet i riksdagen i vår. Dessa verklighetsfrånvända själar har aldrig tagit del av att sexualbrotten nästan enkom (95,6 %) utförs av utomeuropeiska män, enligt Joakim P Jonasson genomgång om fällande domar över sexualbrott. Regeringen vill inget veta, därför ger Morgan Johansson inget sådant uppdrag till BRÅ.
http://www.friatider.se/ny-unders-kning-om-sexbrott-956-procent-av-verfallsv-ldt-kter-beg-s-av-invandrare

Maria Ferm (MP) tycker att de borgerliga sviker de ensamkommande. Vilket jag inte förstår. För mig är det svek, när lögnare belönas och sanningssägare åker ut.
https://www.svd.se/mp-de-borgerliga-sviker-de-ensamkommande

……………………………………………………………………………………………………

”Journalist Tobias Lindberg                                                                                       2017-12-20

Helsingborgs Dagblad.

Apropå ditt inlägg i HD om ”skam”.

Du liksom i stort sätt alla journalister vägrar att se den enkla sanningen; sedan millenieskiftet har drygt 1,5 miljoner invandrare fått uppehållstillstånd i Sverige. T.o.m. 2021 väntas enligt Migrationsverket ytterligare minst en halv miljon, främst anhöriga. Du känner säkert till att politikerna struntade i att konsekvensanalysera ett 30-tal propositioner om migration under perioden 2004 – 2015. Ann-Charlotte Martéus i en Expressenartikel: ”omöjligt att förutse följderna för finanser, skola-vård-omsorg, rättsväsen, integration – vad ni vill. ” Var någonstans var ”tredje statsmakten” då?

Ca 50000 ”illegala” huvudsakligen män, i åldersspannet 15-19 år 126 pojkar på 100 flickor………Och en minskande poliskår, som idag inte hinner med att utreda grova brott. Det kommer att bli många våldtäkter att skriva om, vi kommer att se många manifestationer. Vilken tickande bomb! Men rikta dina skambeläggningar mot rätt mål!

Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström”Det fanns ett fåtal insiktsfulla och modiga debattörer som vågade gå mot strömmen och som varnade för de konsekvenser vi nu ser. Vi avfärdade dem. Många av dem som på ett högst rimligt vis kritiserade migrationspolitiken buntades ihop med rasister, populister och mörkermän. Jag skäms för att jag medverkat i riksmobbning av dessa debattörer.”

Du tillhör en yrkeskår som aggressivt har motarbetat en fri debatt om invandringspolitikens konsekvenser och istället smutskastat eller uteslutet de som försökt.
Nu står vi där. Vilka är det som skall skämmas?

Vänliga hälsningar!
Håkan Karlberg
……………………………………………………………………………………………………

Vi blir allt fler, som känner skam över regeringens behandling av resurssvaga medborgare.
Sveket mot folket genom sin ansvarslösa politik, når allt högre upp på den sociala trappan och då börjar det bli farligt.

Kraften börjar gå ur epitetet främlingsfientlighet, därför råder nu inflation av förbud och censur.  Facebook stänger av olämpliga sanningssägare från nätet, betalda AFA aktivister har bråda dagar att granska våra kommentarer och inlägg.

Böter för hets mot folkgrupp utfärdas frekvent, medan grova brott, avskyvärda våldtäkter inte hinns med.

Torbjörn Sassersson redaktör för NewsVoice skriver om ”En ny statlig utredning föreslår att svenska medier och journalister som avslöjar nyheter som skadar Sveriges relationer till andra länder och organisationer ska kunna dömas för spioneri. Brottet rubriceras ”utlandsspionage”. Förslaget möter nu hård kritik.”
https://newsvoice.se/2017/12/08/staten-kriminalisera-journalister/

Glädjande är dock att journalister och media personer protesterar, men så har det alltid varit, när maktens långa arm drabbar dem själva.

 Lästips!
http://katerinamagasin.se/sverige-star-handfallet-infor-valdtaktsjihad/

En polismans berättelse från Malmö. ”…i Sverige kan man säga allt, utom sanningen”

Ps. Det har kommit till min kännedom att flera läsare är ”blockade”, deras kommentarer fastnar inte, det går ej heller att omregistrera sig. Jag beklagar verkligen detta problem. Kravet för att kommentera är som tidigare att man skall vara inloggad och registrerad. Tar jag bort denna begäran, så väller spam åter in.

Råd: Många av Er har min mejladress, skicka kommentaren direkt till den, så lägger jag in den. t.ex. Från signaturen xx kommer följande kommentar:………Ds.

Hopp eller förtvivlan om yttrandefriheten?

Förändring i luften?
Paula Neuding, journalist, anar en förändring i luften beträffande den politiska korrektheten. Hon gick i polemik med den renlärige Roger Mogert, kulturborgarråd (s) i Sthl. Efter att han i SvD den 11 oktober ansåg att klagomål på bibliotekens gravt störande element, dolde främlingsfientlighet.

Kanske ville han visa sig på den styva linan för kulturministern? Men han halkade av rejält och slog i backen, för hans multikulturella inlägg fick bumerangeffekt.

PN tar också upp en diskussion mellan Ivar Arpi och den genusfrälste Fredrik Bondestam, som tappade tråden och blev tyst. Vilket är vanligt, när de korrekta tvingas diskutera i sak, i stället för att med stämpelfärg måla rasism. 

”På flera olika områden i samhällsdebatten har det hittills varit lätt att ”fula ut” den som ansetts ha fel värdegrund, men nu faller dylika försök platt och de som far ut med anklagelser om rasism krävs på rimliga argument. En förändring anas i luften”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/inte-lika-latt-att-fula-ut-asiktsmotstandare-langre-19438

Har värdegrunden blivit grundare, kan man fråga sig?

Mitt svar är både ja och nej.

Rättsväsendet i orätta händer


En hierarki råder även här. Kända debattörer kan nog skönja ett ja, men inte vardagsfolket utan kändisskap, de nitas till i parti och minut av rättsväsendet, som inte längre gör skäl för namnet. Regeringen vill statuera exempel, så Nisse i Hökarängen håller tyst och inte pladdrar på nätet.

Kuttrasjuet mellan Alice Bah Kunkhe och Mina Dennert, grundaren av #jagärhär nätverket, pågår för fullt. De har fått både Justitiedepartementet och Totalförsvarets forskningsinstitut med på båten och de tycker redan att alternativa medier med dess obekväma åsikter är ett hot mot demokratin.

Utvecklingen går framåt. Under min yrkestid var jag inte kulturkompetent och nu klassas mina, kommentatorers och gästkrönikörers åsikter, som ett hot mot demokratin!

EU lojalitet
Eftersom statens organ är lyhörda för vad regeringen önskar att de skall tycka och trycka, är deras handlande fullt logiskt för tjänstemännen själva, i alla fall på jobbet, så inte tjänsten ryker.

Regeringen har hela sin uppmärksamhet riktad mot vad EU eliten proklamerar och då finns ingen lyhördhet kvar till sina riktiga uppdragsgivare. Där kan möjligen den ensamma mamman få utgöra underlaget till ett gripande exempel i politikernas anekdotiska bevisföring under kommande valrörelse.

Nej med övertygelse
svarar förmodligen – Bernt Herlitz på Gotland angående skönjbar förändring i det officiella tyckandet. Minns Ni hur han i sitt arbete som tandhygienist tipsade Migrationsverket om vuxna ensamkommande och blev sparkad från jobbet. Han blev anmäld för brott mot tystnadsplikten, men blev frikänd i första instans, men Region Gotland överklagade till högre rätt och vann målet med hjälp av stjärnadvokat (för skattepengar). Frågan är om familjens egendom nu har konfiskerats, eftersom Bernt skall betala rättegångskostnaderna.

Nej, svarar nog också – den 70-åriga kvinnan, som kommenterade i en tidning att på gatan utanför hennes fönster, så utträttade tiggare (EU migranter) sina behov. Hon blev dömd till böter för hets mot folkgrupp, men denna dom togs upp som ett skrämmande exempel i en internationell tidning, från det moraliska Sverige.

Fakta är hets mot folkgrupp
Jag tror inte heller att – 65-åringen, som skrev att invandrare begår gruppvåldtäkter och nu har dömts för hets mot folkgrupp, heller håller med om en förändring

Han skrev på Fac ebook att det är ”nyinkomna” invandrare som begår gruppvåldtäkter i Sverige, inte svenskar. Nu döms mannen till villkorlig dom för hets mot folkgrupp. Enligt tingsrätten kan ett sådant uttalande ”inte anses väcka eller bidra till en saklig diskussion”!!!

Så nu vet vi från rättsväsendet att fakta, med statistik inte ingår i en saklig diskussion. Mannen dömdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 50 kronor.

http://www.friatider.se/65-ring-skrev-att-invandrare-beg-r-gruppv-ldt-kter-d-ms-f-r-hets-mot-folkgrupp

Inget förtal
”Hovrättens friande dom mot Aftonbladet och tidningens kulturreporter Martin Aagård, som kallat artisten Richard Herrey för ”rasist” på Twitter, överklagas nu till Högsta domstolen, rapporterar Dagens Media.”

”Hovrätten har funnit att uttalandena i den aktuella kontexten varit att uppfatta som allmänna och negativt hållna värdeomdömen av kulturpersonen/debattören och inte som ett påstående om faktiska sakförhållanden. Journalisten har därmed inte gjort sig skyldig till förtal”, skrev hovrätten.
http://www.friatider.se/aag-rds-rasist-tweet-mot-h-gsta-domstolen

Tolkningen om vad som är ”faktiska sakförhållanden” har stor variationsbredd beroende på målgrupp. Jag kan bara konstatera, att det i högsta grad är ”skillnad på lort och pannkaka”. På min farmors tid var skillnaden stor mellan sk. fint folk och fattiga statare. I dag går skiljelinjen mellan korrekta och okorrekta åsikter, men förtrycket är detsamma.

Sila mygg och svälja kameler
Några som är glada är Sveriges unga muslimer (SUM) som nekades statsbidrag pga sin koppling till fundamentalister, som predikar om hat, hets och död åt otrogna, de överklagade och har nu fått rätt i förvaltningsdomstolen. Så nu kan de fortsätta att bjuda in hatpredikanter för skattepengar och kulturministern kan andas ut.

Rättsväsendets förfall illustreras av deras förmildrande  inställning till vapenfylld taxibil, ett kilo knark, våldtäktsmän som får sänkt straff och slipper utvisning och som stöd till SUM:s hatpredikanter.
Ibland tror jag att nämndemännen kan vara medlemmar i vänsterns antifascistiska nätverk, AFA.  Där uppmärksamheten är på topp mot symboler i demonstrationståg, som enligt deras mening kan feltolkas.

Hålla, hållå hemliga armén sover Ni?  Ja, sover det gör  DO, JO och #jagärhär, när det handlar om annan etnicitet. Värdlandets medborgare måste däremot hålla tungan rätt i mun för att inte åka dit, för en sann, men kanske ovarsam formulering.

Jan Tullberg svarar i sina krönikor också både ja och nej till förändring av framtida yttrandefrihet. Han skriver att:

De etablerade partierna måste på sikt antingen anpassa sin politik till folkviljan eller demonisera populisterna med alltmer antidemokratiska metoder. En trolig prognos är att de kommer att göra både och….”
http://www.friatider.se/sv-ra-l-sningar-p-enkla-problem

Lärdomen av detta inlägg är, att tycker vi fel så är det hets och hot mot demokratin, men tycker vi rätt, så får vi yttra oss, så deras  demokrati förgylls.
Dagens demokrati är elitens projekt, som nonchalerar den sanna folkviljan.
Sanningen är alltid det första offret, när makthavarna avlägsnat sig från folket.