Kategoriarkiv: Vård

Rehabilitering, Genus, Autoimmuna sjukdomar

Avståndet mellan medborgare och politiker bara växer

Ökat avstånd
Det visade gästkrönikör Håkan Karlberg i söndagens inlägg beträffande invandringens volymer. I detta inlägg finns samma diskrepans mellan ansvarig minister för en sjukvård i kris och personal med patienter. Det känns alltmer, som vi inte befinner oss på samma planet.

 Socialministerns Fake News
Socialminister Annika Strandhäll twittrade att vi har en sjukvård i världsklass, allt annat var bara fake  news. Men det hon inte uppmärksammat är att den inte längre når fram till medborgare, när patienter hinner dö i köer och många blir utan vård.

Folkhälsomyndigheten jamsar med och tonar ner riskerna. TBC är inget farligt, för smittrisken är mycket låg trallar de på, efter regeringens manual. 

Så här säger en akutläkare ”Ingen vågar säga sanningen. Sjukvården har belastats på alla sätt sedan den stora flykting- och migrationsvågen. Många är multipelt sjuka och kräver en massa tid och resurser….”

Källa: http://katerinamagasin.se/vi-som-jobbar-pa-sjukhus-har-fatt-radet-att-se-vart-vaccinationsskydd/

Migranter tränger ut andra
Redan under min yrkestid i polioarbete trängde invandrare ut äldre polioskadade, som hade arbetat och slitit hårt under hela sitt liv trots stora funktionsbortfall.

Tolkbehov, kulturkrockar och både orealistiska och orimliga krav var vardagsmat. Många återbud skedde eller bara att utebli utan meddelande om orsak, vilket kostade mycket pengar. Undantag var när besöket handlade om intyg för bidrag.

Nu är jag glad att jag inte är kvar och behöver konfronteras med patienter med invandrarbakgrund. Jag skulle aldrig klara av att vara professionell.

Idag har det blivit mycket värre.

Terror i stället för tacksamhet
När en skadad gängmedlem ramlar in på akuten, flankerad av maffiavänner eller högljudd familj,  hotas personalen, som inte bums förvandlas till uppassande tjänstejon. De som efter sina kriminella räder fått förlamningar och andra skador efter uppgörelser, skall därefter ha vård på belastade rehabiliteringskliniker. Det kan räcka att en patient med invandrarbakgrund kan terrorisera hela avdelningen, så andra patienter blir lidande, förutom personalen.

Vilket innebär att andra sjuka och skadade, som betalt skatt i hela sitt liv inte får rehabilitering.

Mycket utsatt är gruppen med stroke, om Du kan stå på dina ben och vet vad kungen heter så skrivs du snabbt ut från akuten eller efter några dagar på en vårdavdelning. Osynliga symptom med kognition, perception, tal och språkförståelse får ringa uppmärksamhet.

Men det är väl inflationen av klagomål både från patienter med personal, som socialministern kallar för Fake News.

När jag var yrkesverksam kallades vi som klagade för icke kulturkompetenta. Nästa steg blev utebliven löneförhöjning och till och med avsked, för den som öppnade munnen.

Något i samhället måste vara fruktansvärt fel, när yrkesverksamma inte vågar klaga. Borde inte facket reagera, när få vågar framträda med namn? Visselblåsare kan hyllas i teorin, men många som visslat ångrar sig djupt över denna färdighet i praktiken.

Ny myndighet för arbetsmiljö
Detta borde vara högsta prioritet för statsministerns nya myndighet i Gävle, som skall samla in fakta om arbetsmiljön. Sedan blir det väl fina konferenser, work shops och kunskapsutbyte, men efter att postrar tagits ner och konferenspersonalen städat upp, händer inte ett skit på hemmaplan.

Regeringen är nöjd, för med en ytterligare myndighet kan de visa vad de gjort och skylla utblivet resultat på myndigheten, kommunen eller på trög personal. Detta brukar vara Ylva Johanssons paradgren, efter att ha ropat vi ska klara av det.

Mångkulturens berikning har falnat
Belastningen från massinvandringen sprids nu till allt fler av samhällets sektorer. Orimliga påfrestningar inom polisen, vården och skolan är väl kända.

Men nu börjar även medelklassen höja sina röster, när gamla farmor tvingas bo kvar hemma, fastän hon behöver plats på ett vårdboende, när en familjemedlem inte får cancer behandling i tid, när dottern blir utsatt för sexuella trakasserier, när hemmet är upp och nervänt efter tjuvbesk osv. Då först kan det multikulturella engagemanget tyna bort, med undantag av de som tjänar storkovan inom flyktingindustrin. Jan Emanuel Johansson (s)tillhör nog rekordhållarna, när han kör ner till Stureplan i sin lyxbil. Han blev stenrik på sina undermåliga flyktingboenden. Jag misstänker stor beundran i rörelsens främsta led.

Regeringen sitter i en rävsax, hur skall de kunna försvara den heliga doktrinen om att allas lika värde, när funktionella olikheter får moder Svea att gå på knäna.?

Politikers internationella prestige gör att avståndet fortsätter att öka. För massinvandringen fortsätter i oförminskad styrka, som Håkan Karlberg visade i sin krönika den 10/9.

”Sverige, 2,4 vårdplatser (sängar) per 1000 innevånare. Näst sämst.”
Hälsar signaturen ”Peter” och bifogar länken
http://www.fristad.eu/2017/09/politiska-vanforestallningar/

Liv räddas och släcks på kvinnokliniker

Upprörda känslor
Många blev nog upprörda, när  överläkare Katarina Strand Brodd på Eskilstunas kvinnoklinik berättade i Rapport den 14 augusti, att hon försökt rädda  aborterade foster, vars hjärta slog och de små armarna och benen sprattlade, som om det bad om hjälp till livet.

Aborten hade felaktigt utförts efter vecka 22, då ett för tidigt fött barn kan överleva med avancerad hjälp.

Ingen vill se bilder på aborterade foster i delar, men jag tror att det är precis vad som behövs, trots starka protester. Svarta lungor på cigarettpaketen är däremot sanktionerat, men ett oskyldigt liv, som släckts får inte visas.

Högljudda feminister kräver kvinnans rätt till sin kropp, men mannens rätt till sitt barn och barnets rätt till ett liv glöms alltid bort. 

Paradoxalt är att i den ena förlossningssalen kan ett nyfött barn läggas barnet i kuvös, i den andra får det självdö.

Att detta skulle ske smärtfritt är lika dumt, som när den gamle filosofen Descartes påstod att djur saknade känslor. 

Om abort verkligen måste ske, så skall den ske mycket tidigt i graviditeten, idag kan abort användas som preventivmedel av oansvariga män och kvinnor.

I fattiga länder, där mannen bestämmer över kvinnans kropp och där religion förbjuder preventivmedel, kan illegala aborter vara enda utvägen för utarbetade kvinnor, som inte ser någon framtid för ytterligare ett barn. De får då riskera livet, precis som det var här för ett halvsekel sedan.

När barnmorskor berättar om återkommande aborter, trots tillgång och ibland gratis preventivmedel, då blir jag mycket vred.

Förmågan att kunna skapa liv får inte stampas på, men här finns alltid mängder av ursäkter, när det slarvas med preventivmedel i stundens hetta, inte minst från rättighetskrävande feminister.

De betraktar sig alltid som en utsatt grupp, begravda i  identitetspolitik och relativism. Att skapa sina egna sanningar, eftersom allt är relativt är mycket populärt inom postmodernismen. Inga objektiva värden finns, med undantag av allas lika värde, som inte omfattar ofödda barn och de som ifrågasätter denna missbrukade lära.

Bara muslimer får vägra
Barnmorskan som tog strid för att slippa medverka i aborter, förlorade och fick mycket klander av de renläriga, men också varmt stöd från ofödda barns försvarare.

Konstigt att hänsyn till religion bara gäller muslimer, som vägrar ta vissa orena jobb. Förståelsen är här lika stor, som den är låg för kristnas trosuppfattning.

Själva handlingen med att släcka liv är densamma, även om aborter sker i en demokrati eller i en diktatur. Ett släckt liv kommer aldrig tillbaka.

……………………………………………………………………………………………………

En mejlvän skickade följande minne med en svår fråga:

”När min salig hustru och jag var unga, tog vi på semestern 1959 en Reso-resa med tåg till Österrike. I vår kupé satt även ett judiskt par från Lund.  Vi fyra blev förstås goda vänner på den långa resan.  Frun, som jag vill minnas hette Eva, berättade att hon suttit i tyskt koncentrationsläger under kriget. Hon pekade bl.a. på långa ärr på ett ben. Det var efter operationer i forskningssyfte, som nazze-läkarna hade utfört i lägret. Det var alltså inget ingrepp pga någon krämpa, utan bara för övning. Högste chefen för dessa experiment i Tyskland var den känslolöse SS-läkaren doktor Josef Mengele.

Tåget stannade vid vissa stationer. Vid ett sådant tillfälle studsade Eva till och vände sig till maken, ”titta!”. Pekade på stationsskylten: Dachau. Nu minns jag inte om det var just där hon var internerad, eller någon annanstans. Men ortnamnet fick oss att må illa psykiskt, även sedan tåget rullat igång igen.

 På SVT visades hur avlivning av ofödda barn kan gå till, när modern inte vill bli förälder.

En spruta med ett dödande gift förs genom moderns bukvägg in i barnets hjärta, som nu ska förlamas. Teamet som utför ingreppet håller koll på barnet via en datorskärm, och iakttar hur döden inträder.

Harriet, tror du att det är någon större skillnad på den personalens sinnelag och doktor Mengeles, om frågan ställs på sin spets?

Båda lyder de order uppifrån och anser sig därmed utan skuld till denna gärning.

Det handlar alltid om två skyddsvärda liv, och de barnmorskor som inser det och handlar enligt sin övertygelse, blir avskedade. Det vården tydligen anser sig behöva är folk med Mengeles cynism som kan verkställa beställda avrättningar.

 Att en tidslinje mellan två datum ska tillåtas avgöra när en människa är en människa med laglig rätt till livet, det är helt absurt!

Människoblivandet är ett flöde med avstamp i befruktningen. När hjärtat börjat slå, är människan på plats. Resten är påbyggnad och finjustering.

MRO:s hemsidawww.abortnej.se

………………………………………………………………………………………………

”Teamet som utför ingreppet håller koll på barnet via en datorskärm och iakttar hur döden inträder” får mig att associera till avrättningar i USA, där läkare övervakar dödsprocessen.

Mot dödsstraff protesterar inte minst feminister, men mot avlivning av nästan fullgångna foster är det knäpptyst. Liv avslutas i båda fallen.

 

Våldets vardag på akuten

FREDRIK ANTONSSON, fd undersköterska skriver om sina erfarenheter som undersköterska på SÖS. Publicerat på bloggen ”Iotakt” den 17 augusti 2017.
http://iotakt.se/akuten/

Han skriver om hur våldet och hoten är grövre, vidrigare och allvarligare. Förr kunde det handla om enstaka fyllon och pundare, men nu är det kriminella gäng med aggressiva våldsoffer och anhöriga som går bärsärkargång. Ett respektlöst patrask. De hotar personal om de inte får gå före alla andra och utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem på avdelningarna, där vården kan försämras för andra patienter.
Han skriver om kulturarbetare, våra experter på bortförklaringar, som alltid vet bättre än de som ständigt möter konsekvenserna av deras och politikernas moraliska hybris och han frågar sig om någon tror att Moder Svea är frisk?

Men vår nya adel, trippar bara in på privata sjukhus och tycker att vården fungerar bra. Fredrik Reinfeldt, gjorde sig lustig för några år sedan, när han att konstaterade att våra julgranar stod kvar….

Att vänta på sin tur är inget för regeringens skyddslingar, när sjukvårdspersonal med läkare vittnar om deras framfart.

Statsministern får väl konstatera att än så länge lever sjukvårdspersonal efter möten med aggressiva invandrare. Att andra mer sjuka patienters vårdbehov och trygghet åsidosätts, när avdelningar översvämmas av aggressiva gäng rör honom inte i ryggen. Hänsyn till deras kultur står mig upp i halsen, när gängen i stället borde kastas ut av militär och att vården för gängens skottskadade får äga rum på fängelser.

Att inte vara tillräckligt kulturkompetent fick jag höra redan i slutet på 80-talet, när jag blev beskylld för främlingsfientlighet av missnöjda invandrare som inte hade något funktionshinder. De kunde kräva parkeringstillstånd och bidrag, för påstådda svårigheter med att gå. Tillstånd för handikapparkering har alltid varit big buisness och strategin från politikerna är som vanligt att försämra för de som verkligen behöver det. Bedragaren skall skyddas till varje pris om det handlar om annan etnicitet och mycket välbeställda. En bäste broder skall helst inte nitas till och görs det mot en invandrare så är det rasism.

Våra makthavare tror att man kan locka tillbaka lärare, poliser och sjuksköterskor till yrket med samma låga löner och ännu sämre arbetsmiljö.

Ligger mångkulturella politikers IQ < 70 eller råder ständig black out i hjärnkontoret?

Våra politikers flathet mot dessa marodörer borde in i Guiness rekordbok, detta toppresultat skulle stå sig i minst ett par generationer.

Länkar med samma budskap

-https://www.hbl.fi/artikel/panikkanslan/

Signaturen ”Peter”
”Undrar om Finland (vår östra riksdel under 700 år) kommer ta emot svenska flyktingar.
Idag har det varit många skjutningar, Västerås, Uppsala och Stockholm. Två döda. Bråk på akutmottagningarna. Förmodligen behöver man upprätta fältsjukhus för att hantera situationen.
Även i Finland har personer idag huggits ner med kniv. Även Finland har immigranter, dock endast ett fåtal jfr med Sverige”.

Kriminella skall inte vårdas på vanliga avdelningar
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kriminella-ska-inte-vardas-pa-vanliga-avdelningar-18184

Kriminella gäng stormar akuten: ”Personalen kallas för horor och slampor”
https://www.metro.se/artikel/kriminella-gäng-stormar-akuten-personalen-kallas-för-horor-och-slampor

Patienter ligger i bajs och personalen gråter på Ystads lasarett
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/patienter-utan-mat-och-mediciner-pa-ystads-lasarett?cmpid=del%3Atw%3A20170818%3Apatienter-utan-mat-och-mediciner-pa-ystads

Islamofobi, en ny diagnos??

Islamofobi
Nationalencyklopedin: ”Islamofobi är rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det västerländska samhället, att jämföra med antisemitism”.

Risken finns om mina nerver skulle svikta, att jag fick detta infört i min journal, vilket hänt på en psykklinik i Malmö.

Att islam leder till negativa beteenden i ett samhälle finns att läsa om varje dag i böcker, forskningsrapporter, dagstidningar, nätet och nyhetssändningar. Denna påstådda fobi är således ingen oförklarlig rädsla utan ett sunt beteende. Undantag finns givetvis hos  vänsteraktivister, som saknar förmåga till fakta och sunt förnuft.

Med barnläkarföreningens rödfärgade aktivister (som under flera år avrådde Migrationsverket från ålderstest på ensamkommande) i vita rocken bakom skrivbordet, då kan vad som helst hända med förnyelse av diagnoskoder.

Kanske är de nära vänner till svenskofobien, professor Mattias Gardell, som är idolen för statsministern och hans följe?

Lättåtkomliga journaler 
En patientjournal har vi alla mer eller mindre tjock. Förr fick vi hämta dem på vagnar från journalarkivet. I dag finns i varje landsting datajournaler, vars hantering har stora brister när det gäller tillgänglighet för obehöriga.

”Cosmic” kallades vår datajournal när jag lämnade yrkerslivet, men variationen är stor i landet, beträffande utformning.

Sammanhållen datajournal låter tryggt och bra, så den ena handen på olika avdelningar, vet vad den andra har gjort, men få läkare har tid att innan besöket kolla igenom tidigare interventioner.

En blind fläck brukar vara mediciners biverkningar, när patienten berättar om yrsel, illamående, klåda, utslag etc, så brukar ny medicin sättas in eller att doktorn slår dövörat till. Att skylla på ålder, livsstil och psykosomatik kan också vara populärt, även om dessa faktorer ibland kan vara rätt. Men om politisk uppfattning smyger sig in, då är vi ute på ett sluttande plan mot diktaturstater, där dissidenter spärras in under psykiatriska diagnoser.

Läkarprotest mot dålig sekretess
I expressen fann jag till min glädje en debattartikel från tio specialistläkare och professorer som den 7 augusti skrev angående journalsekretessen ”Patienterna vet inte hur illa ställt det är”

”Varför har den avskaffade journalsekretessen i sjukvården inte uppmärksammats mer? Svaret är att allmänheten, det vill säga våra patienter, inte vet hur illa det står till. Vårdgivarna – landsting och regioner – har inte velat diskutera eller informera om detta….

……Journalsekretessen har avskaffats under de senaste tio åren i de datajournalsystem vi försetts med. Vi som arbetar i vården vet att vem som helst av hundratusentals vårdmedarbetare i landet med minimal risk för upptäckt kan läsa alla patientjournaler.”

http://www.expressen.se/debatt/patienterna-vet-inte-hur-illa-stallt-det-ar/

”Islamofobi – en åsikt som förs in i patientjournaler”
Om detta skrev redaktör Johan Westerholm  på ledarsidorna.se i går.

”……..Termen islamofobi är ett exempel på en konstruerad term, som mer är en politisk åsikt men som nu börjat föras in i patientjournaler…… 

Så långt har nu den politiska retoriken och debatten fört oss. Där metoden att tillskriva människor psykiatriska diagnoser i försöken att misstänkliggöra meningsmotståndare och orimlighetsförklara andra uppfattningar förs påhittade diagnoser in i människors patientjournaler.

Är det rimligt att, med vården som verktyg, låta staten föra in förmodat politiska åsikter, som saknar stöd i patienternas egna dokumenterade berättelser, i patientjournaler?

En registrering som ligger forna Sovjetunionen och DDR nära i sin praktik. Där en åsikt, utan stöd i något annat än läkarens personliga subjektivitet, blir till en sjukdom som måste behandlas på något sätt. Med medicinering eller med tvångsinläggning i den slutna delen av psykiatrin.

En del sjukdomstillstånd inom psykiatrin medger att staten kan tillämpa tvångsmedel i form av tvångsinläggning.

Är det där vi är på väg att hamna?”

https://ledarsidorna.se/2017/08/islamofobi-en-asikt-som-nu-fors-in-i-patientjournaler/

När kort besökstid, hög belastning och kompetensbrist råder är det lätt att förvandlas till en jobbig patient och symptomen på sjukdom kan avfärdas som psykosomatik.

Läs på, skriv ner frågor och ta gärna någon anhörig med Dig, men håll för Guds skulle inne med din politiska åsikt, så inte ”Gökboet” bli verklighet.

Dödssjuka barn överges, men bestialiska mördare skall det daltas med

Detta är Sverige i dag
Föräldrar till dödssjuka barn får kämpa för hjälp. Kraven för att erhålla personlig assistans har stramats åt, nu måste ”grundläggande behov” uppgå till 20 tim/vecka för att assistans skall beviljas. Allt för att stjälpa över kostnaden på kommunen.

Våra inkompetenta och medborgarfientliga politiker sparar på allt (som ej drabbar dem själva) för att få bort invandrare från arbetslöshetsstatistiken, bidragen flödar till låtsasjobb och studier som för de utan studievana och analfabeter aldrig leder till egen försörjning. Varför anstränga sig, när bidragen ligger betydligt högre än ett slitigt låglönejobb?

Nya kvotflyktingar flygs in, PUT beviljas med rekordfart, ökad anhöriginvandring pågår och 300.000 ytterligare skall in under några år, för platsen som bäst i EU klassen får ej riskeras och har högsta prioritet.

Urholkning av grundläggande behov
När det gäller små, skyddslösa barn med svåra sjukdomar, som varken klarar att stå, sitta, gå, andas och kunna svälja sin mat själva, då har denna förrädiska regering varit mycket uppfinningsrik.

Att behöva andningshjälp, hjälp med att suga upp slem, att få sin näringstillförsel via en sond på magen ingår ej i grundläggande behov för assistanshjälp!!!! Tänk så smart för då reduceras timmarna för hjälp med fart.

Dessa livsuppehållande åtgärder kallar FK för egenvård eller sjukvård, rekord i cynism så det förslår.

I denna artikel kämpar föräldrar åter för hjälp till sitt dödssjuka barn, som har en mycket sällsynt genmutation, som slagit ut koppens alla funktioner.

Från en bekant kom denna länk, med följande meddelande ”Jag känner mamman i reportaget privat och hon är fin människa. Det är så sorgligt med deras dotter och allt kämpande för dottern mot FK och kommunen”.

http://www.allas.se/de-kampar-for-sin-sjuka-dotter-eleonora-kanns-som-dodens-vantrum/

Socialminister Annika Strandhäll är med regeringens fulla stöd mycket smart, när det gäller att dra undan mattan för kämpande föräldrar, som arbetat, betalt skatt och önskar få avlastningshjälp för att möjliggöra yrkesarbete några timmar.

Daltet med terrorister
Kraften verkar regeringen i stället ha använt till att rulla ut röda mattan för återvändande mördare, vars terrorutflykter, du och jag ofta har tvingats finansiera med skatten.

För ”krigarnas” smarthet, när det gäller att fuska till sig välfärdspengar är lika stor som regeringens flathet att stoppa dessa bedrägerier, inte minst med assistansfusket, dubbla identiteter och åldersfusket.

Enligt en ledare i SvD den 9 augusti med rubrik ”Fusket i välfärden måste få ett stopp” betalas nästan 4 miljarder ut till oseriösa assistansbolag, där en stor del av pengarna används till terrorresor. Uppgift finns om att välfärdsbedrägerier kan uppgå till minst 10 -20 miljarder varje år!  Genom privatiseringarna öppnades slussen till våra välfärdssystem.

Migrationsverket får ibland ett anfall av handlingskraft, när de utvisar en specialist inom data programmering, som arbetar, betalar skatt, för att någon nitisk tjänsteman upptäckt något fel i redovisning av hans utlandstjänstgöring.

Sila mygg och svälja kameler tycks vara ledstjärna i hela regeringens arbete, där jag tror att statsministern slarvigt svetsat till ”stuprören” och beordrat medarbetare att ständigt intyga, att han aldrig vet vad som sker.

Jamsandet och daltandet med ”återvändare”, det vill säga bestialiska mördare tar aldrig slut.

IS-krigare som av egen fri vilja har varit ute på mördarturné, får inte utvisas, utan skall ha särskilt stöd och rehabiliteringsprogram, vilket gör mig galen. Bidragande orsak till denna vrede är att jag arbetat med svårt sjuka och handikappade patienter under drygt 40 år samt möten med invandrare som lurats att tro att Sverige är ett ymnighetshorn av våra egna politiker.

Jag upprepar till leda, krav på omedelbart förlorat medborgarskap för både sympatisörer och de som krigat och återvänt!

Vilket självfallet skulle minska lusten att dra ut i strid, vilket vore betydligt effektivare, än extremistsamordnarens telefon med begränsad öppettid.

Här får de i stället en behaglig tillvaro med omsorg, förståelse och självklart försörjning, medan svårt, sjuka och döende barn blir utan hjälp. Allt för många fattigpensionärer och gamla på ”hemmen” får ju redan svälta ihjäl.

Borde inte dessa orimligheter tränga genom medborgarnas värdegrundsindoktrinering, eller är landet helt utan räddning?

Mikael Ribbenvik, chef på migrationsverket, mumlade lite försynt i Almedalen att ”återvändares” sociala förmåner skulle ses över och Morgan Johansson deklarerar nu att han inte vill riva dessa krigares pass, de kan ju vilja göra en ny turné?

Kanske dessa herrar snabbt ändrat inställning om de själva med anhöriga blivit utsatta för dessa krigares djävulska straff för otrogna i islams namn?

Statsministern och hans handplockade ministrar, som är av samma skrot och korn som han själv, verkar vara totalt likgiltiga för offren både här hemma, ute i Europa och i Mellanöstern, som deras förödande politik bidragit till.

Varför kan de inte vara ärliga i sina värdegrundspredikningar och säga att offren för IS-krigarnas framfart saknar allt värde, liksom alla vi som inte begriper att vissa är mer värdefulla än andra?

Läs gärna artikeln i GP, där detta citat är hämtat ifrån, som en mejlvän skickade i går.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ett-h%C3%A5n-mot-flyktingarna-n%C3%A4r-terrorister-till%C3%A5ts-%C3%A5terv%C3%A4nda-1.4512149

”Tänk dig att fly från ondska på detta sätt, till ett land som välkomnar en.
Tänk dig att fly från människor som våldtar, torterar, hänger, hugger av huvuden, dränker och säljer människor (alltifrån nyfödda flickor till vuxna män), för att sedan möta dessa personer i landet du flytt till, för ”Vi kan inte göra människor statslösa”, som Morgan Johansson säger.
En grupp som har gjort fem miljoner människor hemlösa sedan 2011 och satt dem i flykt.
Vi ska alltså ta emot dessa människor och låta dem leva ett helt vanligt liv i Sverige igen.

Vi ska ha dessa människor som grannar och kollegor, runtom oss som om ingenting har hänt.

Vem vet, de kanske står bakom dig i mataffären imorgon.

Samma personer som kastat ner homosexuella män från höghus, eller sålt hundratals flickor som sexslavar. 

Att ta emot återvändande terrorister är ett hån mot dem som flytt hit. Det är ett hån mot dem som lämnat sina familjer för att kriga mot dessa monster. Det är ett hån mot oss som tar emot flyktingar och försöker bygga upp deras liv igen. Det är ett hån mot de goda!
Än i dag jobbar tusentals människor med att hjälpa dem som flytt hit. Det är alltifrån språkcaféer till aktivitetskvällar för barn. Arbetet kommer fortsätta, men att förklara för dessa människor att ondskan är på väg tillbaka, det lär bli ett arbete i sig. 

Pardis Manuchehri
Volontär – Islamic Relief” 

 Övrig länkar

Att vaccinera eller inte vaccinera, det är frågan?

Från en meilvän kommer följande hälsning:
”Ber att få vidarebefordra nedanstående appell. Oavsett vilken hållning man har till lagstiftning om tvingande vaccinationer, så torde det vara berikande att veta hur motståndet håller på att organiseras. Har alltså tolkat texten som i huvudsak ett ställningstagande till lagstiftning, inte främst till vaccin i sig.”
För och nackdelar mot vaccinering diskuteras flitigt.
Nej, någon diskussion är det knappast mellan berörda parter, oroliga föräldrar står sig ganska slätt mot myndigheter, som tillsammans med läkemedelsverken håller monolog och får vaccinationsmotståndare att framstå som oansvariga och suspekta. Det är skillnad att få en spruta frivilligt efter eget beslut eller med tvång efter andras order. 

Italien är nu på krigsstigen, min misstanke är att det är de stora migrationsströmmarna som för med sig sjukdomar, resistenta bakterier, som gör att det uppväxande släktet skall skyddas,

Senast den 8 augusti kommer Italien att officiellt fatta det sista beslutet som kommer att tvinga alla barn att ta emot 12 vacciner för att få gå i dagis och skola.

Föräldrar som inte blint lyder bestraffas med böter på 7 500 euro per barn och år, och riskerar dessutom att förlora vårdnaden om sina barn. Risken är stor att det blir en förebild för övriga EU-länder.

Det är lite Kafka och Orwell över det hela. Svenska politiker lär nog snabbt vakna till, för de gillar EU:s överhetsbeslut, med att här rädda liv, som också kan förstöras för en del som överreagerar på vaccin.

European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) har startat en utmärkt namninsamling för att stoppa medicinsk tvångsbehandling av barn i Europa. En miljon namn underskrifter behövs från 7 länder, då kan Bryssel titta på frågan och se om förslaget är godtagbart.

http://vaccin.me/2017/07/11/freedom-europe-sajten-som-demonstrerar-mot-vaccintvang-och-bjuder-in-dig-att-delta

Från mitt eget liv och från min yrkestid vet jag att vaccinationer kan rädda liv, men jag vet också om dess biverkningar. En del vacciner kan ge symptom direkt för vissa, andra kan bida sin tid, precis som alla piller vi stoppar i oss.

Eftersom jag själv bär på en autoimmun gen, som orsakar olika sjukdomar och överreagerar jag mot  vissa mediciner och avstår alltid från vaccinationer, för att inte ytterligare reta upp ett bråkigt immunförsvar.

Men jag uppmanar ingen att avstå, varken från vaccinationer eller piller, men däremot att skaffa sig kunskap från både för och emot sidan och lyssna på sin kropps signaler. Alternativ kanske finns.

När makthavare, som politiker med myndigheter, läkemedelsverken med läkarkåren sjunger i samma kör, då blir jag misstänksam. Dagens sanning kan vara osanning i morgon.

Paniken banade väg för pandemrix 

Ni minns väl myndigheternas panik inför svininfluenzan under 2009, som man trodde skulle utvecklas till en gigantisk pandemi. Massvaccination ägde rum av medborgarna, unga som gamla av det snabbt framtagna vaccinet pandemrix.

Året efter började det dock komma in rapporter först från Finland, senare i Sverige och Europa om att vaccinet gett upphov till att barn och unga utvecklat sjukdomen narkolepsi – en sjukdom som orsakar plötsliga sömnattacker och rubbad nattsömn.

Narkolepsi teori

Teorin bakom insjuknandet är att vaccinet innehöll höga halter av ett virusprotein, som var mycket likt ett hormon i hjärnan (hypokretin)som reglerar sömn och vakenhet. Detta hormon angreps således av vaccinets virusprotein som förstörde denna sömn- och vakenhetsregulator. 

Till en början förnekades i vanlig ordning sambandet, precis som vid skadorna av asbest , neurosedyn och många andra mediciner. När stora pengar står på spel är det lättast att förneka med tre små apors beteende.

De unga, som fått sina liv förstörda har tillsammans med föräldrar organiserat sig och gemensamt kämpat fram ersättning.

Medicinsk tragedi

”Det som skett i spåren av svininfluensavaccinationen är en medicinsk tragedi, säger Göran Stiernstedt, chef på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Stiernstedt anlitades som expert i samband med beslutet om massvaccineringen med Pandemrix 2009.

Över 700 fall av sömnsjukdomen narkolepsi tros ha samband med Pandemrixvaccinationen ute i Europa, varav ca hälften (374) är svenska.

Nu i efterhand ångrar Stiernstedt beslutet. Han var tveksam redan när beslutet togs men uppmanade ändå svenskarna att vaccinera sig. Idag när vi vet konsekvenserna är han dock övertygad om att beslutet som togs var fel.”

http://vaccin.me/2012/11/30/over-700-fall-av-narkolepsi-en-medicinsk-tragedi/

Att införa tvångslagstiftning för vaccinationer främst under barndomsåren är att omyndigförklara Europas medborgare.

När det gäller andra områden som till exempel skola, vård och omsorg, då hyllas valfriheten, men inte när det gäller monopol, vilket råder inom läkemedelsindustrin, där  ställs alternativ i skamvrån.

Tvångslag för migranter

En bättre början vore att obligatorisk hälsoundersökning i stället infördes för alla migranter, som kan föra med sig resistenta bakterier, TBC och ohyra till länder i väst, som utrotat gamla sjukdomar och loppors plåga, som under förra seklet vållade sjukdom och för tidig död.

Men så fort det gäller migranter då är flatheten stor, men för EU:s egna medborgare går det fort med förbud och förslag på tvångslagar.

Läkemedelsbolagen korrumperar vården

Signaturen ”Nisse ”skriver här ett inlägg om läkemedelsbolagens starka inflytande i vården och om dess ständiga kampanj mot alternativa läkemedel. En smutskastning som ofta bedrivs av samma aktörer som mot SD. Konkurrensen skall bort, oavsett om den handlar om riksdagsplatser eller om vinstmonopol.

————————————————————————————————————————

Mutmiddagar?

När jag frågade min husläkare för ett antal år sedan, huruvida det fortfarande är vanligt med mutmiddagar och annat lockande, som läkemedelsjättarna bjuder läkarna på, svarade hon: ”nej det är slut med sådant”. 

Tydligen var det ett tillfälligt stopp. För nu läser jag en artikel av en läkare, med rubrik ”Hur läkemedelsbolagen korrumperar sjukvården.”

Vi får information om gratis luncher, bjudresor, glassiga patientbroschyrer, där biverkningarna förminskas och om hur larmen om överdoser efter avregleringen ökat.

Länk: http://www.dagensarena.se/opinion/roya-hakimnia-lakemedelsbolagen-korrumperar-sjukvarden/

Full fart på frieriet

Jag kan bara konstatera att det är full fart på frieriet igen, och det är inte bra för oss patienter. Dessa gåvor till läkarna kan verka som psykiska kontrakt, ägnade att binda läkarna i en lojalitet, avsedd att leda till stegrade vinster genom medicinförskrivning i myckenhet.

Kanske detta är en av orsakerna till att många åldringar medicineras, så att säga, upp över öronen?

Mediciner mot krämpan och sedan mediciner mot biverkningarna, som måste ha nya mediciner.

Professor Yngve Gustavsson i Umeå kämpar oförtröttligt vidare mot gamlas övermedicinering och deras dåliga mat som levereras i plastlådor. Många tusen svälter till döds i dag 2017, men här blundar myndigheterna, för mycket lite händer efter larmen.

Då och då kan man läsa att skärpning är på gång beträffande läkemedelsbolagens inflytande i vården. Men det verkar vara på stället marsch. Däremot är läkemedelsmyndigheten på hugget ifråga om att göra livet surt för seriösa alternativmedicinare, exempelvis på antroposofiska läkare och homeopater.

 Jag läste på webben något träffande:

1)  En cancersjuk går till vården för att få hjälp. Vården behandlar, men patienten dör ändå. Orsak: Cancern tog hans liv.

2)  En cancersjuk går till alternativvården för att få hjälp. Får behandling, men dör ändå.  Löpsedeln: Alternativvården tog livet av honom.

3)  En cancersjuk går till alternativvården för att få hjälp. Får behandling och blir frisk! Påföljd: Alternativläkaren åtalas för kvacksalveri!

Häxjakt på ett alternativ

Jag kan nämna ett exempel på läkemedelsverkets aktivitet mot alternativa metoder. 

Leg. läk. Henning Saupe, på dåvarande Arkadiakliniken i Stockholm, tillämpade hypertermi-metoden på cancerpatienter. Alltså en upphettning på cancern. Enligt legenden hade han framgång med sin metod. Vet ej om dr Saupe blev åtalad. Men han förbjöds av myndigheten att fortsätta. Varvid han flyttade till Kassel i Tyskland. Enligt tysk lag är det helt okej med den metoden. Man kan googla på hans namn och kolla hur han arbetar. Jag tycker fallet påminner om scenario 3.

Det vore intressant att veta, i vad mån det finns en koppling mellan myndigheten och medicinbranschens lobbyister. Vågar någon forska i detta?

————————————————————————————————————————-

Intresserade kan läsa denna länk om ”Häxjakten på Dr Saupe och Arkadiakliniken.”

Länk: http://www.narrator.se/narratorse/boken/adwise/haxjakt%20hypertermi.htm

En annan viktig länk finns i Staffans kommentar. En gedigen historik av Lars Bern som handlar om hur läkemedelsverket är industrimonopolets grindvakter. Rockefeller var även här i farten och förvandlade forna tiders naturmediciner till biverkningsfull kemi.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Brakar Sverige samman utan invandring?

Gästskribent Håkan Karlberg

Han analyserar i detta inlägg över det vanliga påståendet, ”att utan invandring stannar Sverige.” Fokus ligger på vårdens bemanning. Utgångspunkten för hans granskning är tillgängliga fakta, befriad från känslor och korrekt ideologi. Hans slutsats är statsfinansiell vinst utan invandring!

Politiskt korrekta påståenden

”Utan invandrare stannar vården” kunde man för några år sedan läsa i Dagens Nyheter.

”Vi behöver fler i arbete, utan invandring stannar Sverige” påstod Johan Schück i samma tidning. Att Sverige skulle stanna utan invandrare är en uppfattning som hävdats då och då. Denna uppfattning är säkert mycket utbredd bland politiker, journalister och allmänhet. Professorn i journalistik Jesper Strömbäck har skrivit en uppmärksammad bok med titeln ”Utan invandring stannar Sverige”. Denna har fått en rad positiva recensioner i ett antal tidningar. Tino Sanandaji har skrivit en kort men kritisk recension.

Strömbäck skriver i presentation av boken: ”Utan invandring skulle inte bara stora delar av den svenska arbetsmarknaden braka samman – också andra delar av samhället och välfärden skulle drabbas”.

Argumenten möter verkligheten

Alla de fördelar av invandring som Strömbäck radar upp i boken såsom ökad kreativitet, kulturutbyte, inflöde av nya idéer, ökad konkurrensförmåga och företagsamhet stämmer dåligt med erfarenheter från Sveriges stora asylinvandring. Vilket Lars Åberg bekräftar i den nyutgivna boken ”Framtidstaden. Om Sverige i morgon blir som Malmö, hur blir Sverige då?”.

Strömbäck anger att utan invandring hade antalet invånare i Sverige sedan 1990 varit 17 procent mindre och alla kommuner hade haft färre invånare, vilket han uppenbarligen anser vara en nackdel. Mot detta kan hävdas att den svenska invandringen innehåller ett betydande antal lågutbildade, som det inte finns jobb till.

Vad är i så fall nyttan av befolkningsökningen?

Känsloargument

Clara Block Hane, författare och journalist, skrev nyligen en debattartikel i Expressen under rubriken ”Utan invandrare skulle sjukvården braka samman”.

Hon berättade om sin åldrade och sjuka pappa som inte kunde ta sig upp ur sängen och sökte assistanshjälp. Han valde en ung bilmekaniker från Iran, som kom hem till pappan flera gånger om dagen. ”Inte en enda dag var han sjukskriven. Vår pappa blev fint vårdad och mina systrar och jag kände oss trygga och avlastade. Jag kan inte tro att det hade blivit lika fantastiskt med en svensk hemtjänst.”

Claras kommentar riktad till Katerina Janouch mot bakgrund av uppståndelsen kring den omdiskuterade TV-intervjun i Tjeckien och som enda argument intrycken av den säkert utmärkte iraniern: ”Och jag vet också, alldeles säkert, precis som du, att utan invandrare skulle svensk sjukvård och svensk äldrevård falla samman som ett korthus. Utan dem skulle pensionärer på riktigt svälta ihjäl, sjukvården skulle på riktigt braka samman”.

Så som Clara beskriver det såg det inte ut i Sverige före den stora invandringsvågen.

Finland hjälper

Finland klarar sjukvården, liksom övrig välfärd, med en i förhållande till Sverige mycket liten invandring. Vi har nyligen avlastat våra överbelagda BB-avdelningar med att sända barnaföderskor till Finland!

Är verkligen invandringen, och då främst den stora asylinvandringen, nödvändig för att vårt samhälle inte skall ”falla samman som ett korthus”?

Öppen debatt saknas

Tyvärr har vi i Sverige, i motsats till exempelvis Danmark, inte haft en öppen och allsidig debatt om invandringen och dess konsekvenser. Den allmänna medvetenheten om rådande förhållanden är därför mycket ofullständig. Att överhuvudtaget på faktagrund offentligt ifrågasätta påståendet om invandringens nödvändighet har hittills varit förenat med personliga risker.

När det gäller Clara Block Hanes uppfattning, så är hon kanske inte medveten om att andelen invandrare i arbete totalt sett ungefär motsvarar andelen invandrare i befolkningen. Inom Stockholmsområdet är andelen sysselsatta med invandrarbakgrund inom servicesektorn enligt Svenskt Näringsliv ungefär 35 procent. Motsvarande andelen invandrare inom Storstockholm, är cirka 31 procent. Inom sjukvården har ca 25 procent invandrarbakgrund.

Ett tankeexperiment

Det stora befolkningstillskottet med invandrarbakgrund, drygt 1,5 miljoner, har ökat efterfrågan på samhällstjänster i motsvarande grad. Om vi haft invandring ungefär som i Finland, skulle sjukvårdens resursbehov vara betydligt mindre.

Vi gör tankeexperimentet (ref. ThomasGür) att vi inte hade haft någon invandring samt funderar över hur detta skulle påverka resurssituationen för sjukvården i Stockholm.

Andelen personer med invandrarbakgrund är i Stockholmsområdet 31 %, 25 % av sjukvårdpersonalen har invandrarbakgrund. Allt annat lika innebär detta att sjukvårdens patientbeläggning utan invandrare blir ca 69 % av nuvarande.

Patienterna minskar alltså med 31 % samtidigt som 25 % av personalen försvinner. Alltså en bemanningsvinst med 6 %. Det är rimligt att övriga resursbehov också reduceras till ca 69 % av dagens behov.

Exemplet ovan gäller Stockholm med förorter. Liknande förhållanden gäller säkert även i Malmö, som har en större invandrarandel än Stockholm, och i Göteborg. Sjukvården i landet i övrigt närmar sig storstädernas, särskilt genom den stora akuta tillströmningen av s.k. nyanlända.

Som Lars Åberg frågar: ”Om Sverige i morgon blir som Malmö, hur blir Sverige då?”

Sjukvårdens erfarenheter

Läkartidningen; Personer i Sverige med utländsk bakgrund har sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen. Invandrare är dessutom mer tidskrävande av kulturella skäl, ”tar mer plats”. Och är därför möjligen överrepresenterade bland vårdtagarna. Detta innebär att sjukvårdens resursbehov i så fall minskar ytterligare om invandrargruppen tänks bort.

Norsk studie

Ett annat förhållande är att enligt norska SSB kostar varje utomeuropeiske invandrare 4,1 miljoner Nkr under sin livstid.Tallet inneholder alle skatteinntekter, fratrukket alle offentlige utgifter, sier seniorforsker i SSB, Erlend Holmøy, til Finansavisen”.

Eftersom förhållandena i Sverige och Norge kan antas vara likartade, innebär detta att invandrares sjukvårdskostnader till stor del betalas av den övriga befolkningen.

Slutsats

 Detta inlägg söker inte visa att invandring inte behövs, inte heller flyktinghjälp. Utan att ”massutmaningen”, som Tino Sanandaji kallar vår invandring i sin nya bok, inte kan motiveras av arbetskraftsskäl.

 Påståendet att sjukvården, och även annan verksamhet, skulle ”klappa ihop” ihop utan invandrare är lindrigt talat tanklöst. Vårt experiment att tänka bort invandrare visar på en betydande resursbesparing och statsfinansiell vinst.

 Håkan Karlberg

Ps. Varför det är svårt att få svenskar att välja vissa serviceyrken, som busschaufför eller städare, är en annan debatt. Men något argument för invandring är inte detta. Man kan exempelvis studera hur våra grannländer, särskilt Finland, gör. Ds.

 

Vården krisar, men politiker prisar dåligt utbildad personal

TBC och MRSA orsakas av massinvandringen

Att aldrig journalistkåren kan hålla sig till fakta.

När det gäller nyanländas förtjänster så blir det stora versaler, oegentligheter glöms bort eller publiceras med små rubriker, så vi helst inte skall se.

Den gamla, tidigare utrotade, sjukdomen TBC har nu fått egen mottagning i Angered. 

Multiresistenta bakterier sprids snabbt, orsakar stort lidande och död för sköra patienter. Löss och annan ohyra är stora problem, främst i tättbefolkade områden.

Många invandrar familjer är stora, med högt slitage på lägenheter och har inte samma villighet att följa bostadsbolagets krav som hyresgäst. Det vågar jag säga efter många hembesök.

När TBC och MRSA bakterier först uppmärksammades så var förklaringen att vi svenskar reser mer än förut, inte ett ord om nyanländas farliga bagage.

Nu håller inte den förklaringen längre, migrationen erkänns mycket motvilligt som orsak, men det läkare i stället gör är att tona ner riskerna.

Jag tror inte att personal, patienter och övriga som drabbats håller med om denna riskeliminering.

Flertalet utomeuropeiska läkare klarar inte kunskapskraven

Utomeuropeiska läkares svårigheter att nå upp till yrkesspecifika krav, för svensk legitimation, står nu i skottgluggen. 

När flertalet av dessa läkare ständigt får underkänt på kunskapsprovet, så öppnas snabbt tycka synd om kranen.

Socialstyrelsen beskrivs av journalister mer som en grym ”Caligula,”  än som  en garant för att vi skall få                                                                                säker vård.

Saklig information brister

Expressen led med barnläkaren Walaa från Syrien som inte fick jobba som läkare i Sverige, vilket är helt riktigt eftersom hon ej klarat kraven för svensk legitimation.

Det var glädjande att se hur läsare tyckte i kommentatorsfälten, de avfärdade snyftet med sunt förnuft. Här är ett exempel.

”Nu när det är så inne att diskutera fejknyheter och demagogi kanske denna SVT-story kan vara intressant?
Till att börja med har vi ingen generell läkarbrist i Sverige. Vi hör tvärtom till de länder som har allra högst läkartäthet. Däremot sitter våra läkare ofta fast i tröstlös byråkrati, och hinner därför inte med med så många patientbesök. Men det beror inte på *antalet* läkare, utan på hur vården är organiserad.
För det andra: när det gäller läkare från illa fungerande länder så är det både svårt och tidskrävande att granska deras utbildningar. Även före kriget var Syrien en diktatur utan fri och öppen informationshantering. Korruptionen var utbredd.

Vi kan alltså inte veta om en viss läkare erhållit sin legitimation via skicklighet eller via exempelvis kontakter.

Det går att lösa detta ändå, men det tar sin tid.
Och var så säker på att samma journalist som nu kritiserar Socialstyrelsen (som absolut gör sina misstag, men som faktiskt inte har startat några krig i Syrien) kommer kräva dess huvud på ett fat den dag någon kvacksalvare släpps igenom systemet och sedan orsakar patientskador eller i värsta fall någons död.
Ty så är det med journalister. De kan kosta på sig att lyfta en snyfthistoria på tisdagen och sedan glömma alltihop senast onsdag eftermiddag. Myndigheter och vårdgivare har inte den lyxen.

De måste få allt rätt från början.
Så vilka är de ogina krav som ställs på läkare, och som kvinnan i det här fallet inte uppnått? Ett handlar om att man måste behärska språket på mer än gymnasienivå. Hyfsat rimligt, kan tyckas. Läkare och patienter som inte förstår varandra innebär en direkt hälsorisk.
Vi kan dock inte veta vad problemet är, för SVT redovisar inte en enda faktauppgift. Inslaget bygger uteslutande på intervjupersonens åsikter.
Det är kanske inte fake news, men det är banne mig inte saklig information heller.”

 SVT och media fortsätter att förvrida fakta, eller snarare komma med lögner. Det har sedan lång tid funnits ett kunskapsprov för att få svensk läkar legitimation, däremot har de nyligen gjort om provet.

Varför tar aldrig dessa informatörer upp och belyser varför det finns ett kunskapsprov?

Omtanken om läkaren går före patientsäkerheten, när landstingen skriker efter personal. Då är det lätt att landstingen själva ordnar snabbspår och önskar lätta på kraven.

Främsta orsaken är att massinvandringen kräver stora vårdresurser, men det döljer politiker med ett Hip, Hip Hurra för utländsk personal!

Omsorg om patienten, strategi mot minskad makt

Hierarki

Efter en rond på Sahlgrenska sjukhuset 1967.

”Du måste passa in på rätt plats i ronden, efter sjuksköterskan har jag ju sagt, nu har du blivit sist igen” sa min instruktionsgymnast argt, när jag åter kom sist i rondens ”Luciatåg”.

Då fanns fortfarende mycket av hierarkin kvar när storronden skred fram på fredagar.

Patienterna låg i eller satt på finbäddade sängar och försökte förstå vad det var som deras kropp inte rådde på. 

Några år senare kom jag, som sjukgymnast, in till Arvid på en neurokirurgsavdelning. Han var 72 år och mycket dålig efter en stor hjärnblödning och skulle mycket försiktigt mobiliseras i sängen.

”Jag förstår att dä ä dåligt mä mäj, för doktorn han satte sej på sängkanten…” var Arvids insikt av doktorns placering.

Makt lämnas inte frivilligt

I dag har mycket hänt för att stärka patientens makt, men sanningen är att ingen släpper ifrån sig makt frivilligt.

Det är läkarförbundets och läkemedelsbolagens strategi, när det gäller alternativ medicin och patientens rätt att få läsa sin journal hemma på nätet och få medverka i val av alternativ vid behandling.

In på 2000-talet kunde man ofta få höra ett nedvärderande ”det här är en typisk nätpatient” av ifrågasatta läkare, när kunskapsmonopolet fick sig en törn.

Naturen har under århundraden varit kloka gummors skafferi, när det gäller att få fram medel som kan lindra och bota olika krämpor.

Bland folket fanns stor respekt för deras kunnande, som makthavarna, inte minst inom kyrkan, upplevde som ett hot. Speciellt utsatta var dessa kloka kvinnor under häxbränningarnas mörka tid.

I dag är det inte kyrkan utan läkemedelsbolagen som känner sig hotade av naturmedicin och antroposofi, de får ofta hjälp med bevakning av sitt revir av politiker, som eldats på av läkarförbundet. 
Politiker kan genom ogenomtänkta beslut stärka den medicinskt korrekta åsiktskorridoren och därigenom stjälpa människors valfrihet och andra möjligheter till friskhet.

Svartrocken ersattes av vitrocken

Man kan säga att prästernas svartrock senare ersattes av doktorns vitrock, som har makt att bestämma över liv och död.

Förföljelsen mot naturläkemedel och alternativ medicinen tog åter fart efter den så kallade ”Flexner rapporten 1910.”

Abraham Flexner (1866-1959) var en känd pedagog och fick uppdrag av myndigheter i USA att skapa en gemensam modell för läkarutbildningarna. Syftet var från början gott, att få undermåliga skolor att stänga, men som ofta sker i en syntes-antitesutveckling är att mycket som är värt att bevara renas ut, för att det nya skall få mer ljus.

Kroppen med alla organsystem höjdes upp, medan själen glömdes bort.

Bara det som då var vetenskaligt bevisat inom medicinen förespråkades och den omtyckta alternativa medicinen betraktades som kvacksalveri.

Vilket tyvärr 100 år efter fortfarande dominerar inom en majoritet av läkarkåren, som inte ids ta del av vetenskapliga arbeten från alternativen.

På kontinenten upplevs alternativ medicin inte som ett hot mot sjukvården, utan mer som ett komplemment  till traditionell medicin.

Lättledda och fega politiker bara jamsar med och slår dövörat till hjälpta patienters protester, när nu Vidarkliniken riskerar att stängas.

Orsakerna är lite diffusa, brister i journalföring på en filial anges som ett skäl för att landstingen skall bryta avtal och chockhöja registreringsavgiften för nya naturläkemedel.

Tänk om samma nitiska granskningsaktivitet hade visats inom skolmedicinen, då hade många kliniker på landets sjukhus fått slå igen.

Medicinska upptäckter

Att forskningsframsteg genom medicinens historia har räddat otaliga människoliv liv är odiskutabelt och värd all beundran.

Jag tänker främst på upptäckterna av pencillin av herrarna Fleming och Flory, röntgen av herr Röntgen, vaccination av Jenner, blodgruppsbestämning av Landsteiner och hygien där läkaren Semmelveis och sköterskan Florence Nightengale var banbrytare.

I dag är forskningen intensiv på mer patientspecifika läkemedel inte minst inom cancerforskningen, för att eliminera att till exempel cellgift och strålning slår ut kringliggande vävnad.

Tro kan försätta berg

Spännande forskning pågår inom ett område, som tidigare endast betraktats som placebo. Forskningen går under namnet förväntansteori, som nu fått en neurofysiologisk, vetenskaplig förklaring.

(Petrovic Predrags doktors avhandling från 2002 på KI är något av föregångare inom detta nya forskningsområde. En annan forskare inom området är Pert Candance och sjukgymnast Anna Enblom lade fram sin avhandling om placebo effekt vid akupunkturbehandling, för några år sedan vid Linköpings Hälsouniversitet).

Det finns ett litet område bakom ögonen i frontalloben (det orbifrontala området) vars funktion har stor betydelse för interaktionen mellan patient och terapeut. Forskare har visat att förväntan, bemötandet, beröring och samspelet kan påverka kroppens organ både i positiv och negativ riktning, när dessa neuron aktiveras.

En rättighet, journalläsning via nätet

Att få ta del av sin egen journal kan i dag betraktas som självklart, men alltför många läkare sätter sig på tvären och vill låtsas skydda patienten. Vi kan bli ledsna, vi missuppfattar, vi behöver vägledning, allt för att förhindra att makten minskas.

 Därför var det befriande skönt att läsa ett debattinlägg i SVD den 8 januari 2017 av professor Jörgen Nordenström, docent Magna Andresachs och Nina Rehnqvist som tidigare varit ordförande för socialstyrelsen.

Rubriken lödObegriplig kritik mot förnyad vård.”

”Svensk sjukvård har påbörjat en spännande resa, där många av vårdens traditionella arbetssätt förändras – sjukvårdens DNA byggs om. Utvecklingen inom IT och patientens aktiva medverkan bidrar med data, som driver vården mot förbättrat patientvärde. Att läkarnas organisation gör motstånd mot detta är obegripligt. Lyder ingressen.

Läkares argument är att HSL kan åsidosättas av värdebaserad vård, frågan är ännu vem ska bestämma värdet för vem? Patienten, läkaren, anhöriga, klinikchefen….

Men HSL har stora luckor i dag, resursstarka med kontaktnät kan glida förbi långa köer och privata alternativ finns för de som kan betala. Landstingens ekonomi gör att mer kostsamma behandlingsalternativ kan saknas.

Skandalerna över tid med neurosedyn, asbest och sterilisering av undermåliga individer borde mana läkarförbundet till mer eftertänksamhet. När makt hotas vill ingen titta i sin backspegel och lära sig av historien.

  • Varför kan inte alternativ medicin och antroposofi just får vara ett alternativ till den traditionella medicinen?
  • Varför skall valfriheten just här vingklippas med höjda avgifter?

Beteendet med att först fördöma, förkasta och svartmåla, allt och alla som hotar etablerade sanningar med revir, innan någon kursändring sker är tyvärr signum för makthavare genom historien.