Kategoriarkiv: Vård

Rehabilitering, Genus, Autoimmuna sjukdomar

Till socialministern; ”70-åringar belastar inte BUP och föder inte bäbisar!”

Vi är många som reagerar på den hycklande socialministern Annika Strandhäll, en lögnerska som snott sanningens kläder. Men när hennes parti sjunker, då måste allt fetare lögner till, för nu är det vi pensionärer som orsakar sjukvårdskrisen!

Nu har hon också sparkast Ann-Marie Beglers GD för Försäkringskassan, för att hon som en nitisk statstjänsteman fullföljt Strandhälls order om minskade sjuktal (Rapport 27/4). Alla minns väl hur regeringen bröstade sig, när de avskaffade den bortre gränsen i sjukförsäkringen, men vad de inte berättade lika högt om,  var att handläggarna tvingades  göra hårdare bedömningar, en lydnad som syntes i lönekuvertet.
Men när kritiken väller fram, så sparkas en lojal statstjänsteman, som bara följt order.

Inget offer är för stort för att lura väljarna i valbåset. Lögner, förräderi, lagbrott, hets mot pensionärer, trollfabriker, stöd till bedragare mm finns i Löfvens verktygslåda.


I fjol skrev Sten Larnholt specialistläkare inom geriatrik  i GP om fega, röda Göteborgspolitiker,  som skyllde stadens dåliga ekonomi på sina gamla.

”Det är oärligt, fegt, svekfullt och vilseledande att försöka få det att framstå som om det ökande antalet vård- och omsorgsbehövande äldre är orsaken till Göteborgs allt sämre ekonomi.”
Inte ett pip om att det är alla nyanlända som pungslår hela ekonomin, när Strandhäll och hennes gäng vältrat över alla kostnader på kommunerna. Så jag begriper att hon känner varmt stöd av sina ”rövslickare.”

Tino Sanandaj skriver följande på facebook;
 ”Regeringens tack till äldre är att utse de till syndabockar för vårdkrisen: ”Det är inte flyktingmottagandet utan de allt fler äldre som sätter press på den svenska sjukvården. Det slår socialminister Annika Strandhäll (S) fast. – Vi räknar med 300 000 fler 70-plussare till 2025…I stället menar hon att det är den allt äldre befolkningen som pressar vården.”
Naturligtvis har vårdkrisen flera förklaringar, men det är absurt att förneka att hundratusentals nyanlända bidragit till att pressa resurser. Den åldrande befolkningen har varit känt och planerats för sen decennier, det är knappast ett nytt fenomen som överraskat.
Har socialministern inte läst sin egen myndighet om detta? Socialstyrelsen slog fast: ”Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård och psykiatri…”Vi ser att behovet av tandvård är stort, liksom mödravård eftersom många gravida asylsökande inte genomgått kontroller och uppsöker vården sent i graviditeten, säger Viktoria Svensson. Belastningen har också ökat inom psykiatrin, 20-30 procent av de asylsökande uppskattas vara drabbade av psykisk ohälsa.”
Flyktinginvandring pressar framförallt vården genom att öka antal patienter. De har också i snitt större vårdbehov i områden som psykvård och mödravård. Socialstyrelsens rapport: ”Mödravården är hårt ansträngd eftersom många asylsökande gravida inte har följts upp före ankomst en till Sverige och i hög utsträckning kommer till mödravården väldigt sent i graviditeten och ofta oanmälda…Barn- och ungdomspsykiatrin är generellt belastad genom fler besök och remisser. Ensamkommande barn har ofta komplexa psykosociala problem och behov av särskilda vård insatser”
Två av de områden med värst vårdkris är ungdomspsykiatrin och mödravård. Tror socialdemokraterna på allvar att det är 70-åringar som belastar ungdomspsykiatrin och föder bäbisar?” Slut citat.

En anslagstavla med 14 olika språk, på en barnavårdscentral i Helsingborg!

Någon 1177.se/oldinsweden behövs inte, för skatten kan ju inte räcka till allt!

Landets väntetider är en skandal som Alexandra Boscanin skriver i GP. Men regeringen bara upprepar att vi har en sjukvård i världsklass, men vad spelar det för roll, när svårt sjuka inte kommer in.  Läs tre av 33.000 skandalexempel. Något måste vara fel, när flera länder i Europa saknar köer, trots skattefinansierad vård.
Redan under min yrkestid med ansvar för en poliomottagning, under mina 10 sista yrkesår, så trängde nyanlända undan många återbesök från gamla svenskfödda poliodrabbade.

Jag upprepar, de hade arbetat hårt under hela sitt liv utan ett enda bidrag. På vanföreanstalten var målet att lära sig ett jobb det centrala, som t.ex telefonist, sömmerska, korgbindare, skomakare kunde många klara sin försörjning.

Men migranter har inte ens behövt lyfta ett finger för att lära sig språket. ”Jag har rätt till tolk” var ett vanligt argument, trots flera SFI kurser med stor frånvaro, från utomnordiska patienter. Hos korrekta har krav varit lika med kränkning. Kraven har de i stället vältrat över på värdlandets befolkning, tack vare sin postmoderna utstrålning.

Nu, plötsligt efter 30 års invandring har poletten trillat ner hos Löfven och kompani, att det nog kan vara bra att lära sig svenska. När arbetsgivare ratar arbetstagare, trots extra betalning utöver hela lönen, måste väl även den mest rabiata socialdemokrat inse att något är fel. Kontroll av resultat och reducering av bidrag, lär nog få vänta och risken med Löfven vid fortsatt styre, så uteblir de nog helt, för sådana åtgärder kan inkräkta på Annie Lööfs medmänsklighet.

Länk till artikeln med socialministerns uttalande i Aftonbladet:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/zLPBoK/strandhall-vardens-problem-beror-inte-pa-flyktingarna

 

”Är svensk sjukvård gratis?”

Veckans ”snackis” var SVT:s Washington korrespondent Carina Bergfeldt. Hon ondgjorde sig över räkningarna hon fått för olika sjukvårdsbesök i USA. På en tweet och påstod hon att i vissa länder kostar det och i andra är sjukvården gratis. Vilket resulterade i arga kommentarer på nätet.
https://www.svegot.se/2018/04/17/video-ar-svensk-sjukvard-gratis/

Kanske SVT hjälper denna Trump hatande och odiplomatiska korrespondent med hennes sjukvårdsräkningar, som tack för hennes goda, subjektiva vänsterrapportering, som tyvärr bara fortsätter.

Hon har tidigare belönats med Stora Journalistpriset för sina undermåliga rapporteringsinsatser. Men visst uppfyller hon kraven på en framstående propagandamegafon för SVT och regeringen.

Så visst stämmer det att lögnen bär sanningens ljusa kläder!
Hos hela vänstern återkommer samma uppfattning gång på gång, att när staten står för fiolerna, ja då är det gratis? Kanske är det identitetspolitiken som gjort att utomnordiska invandrares inställning smittat av sig, att Sverige består av ett outtömligt ymnighetshorn?

Tur att alternativa medier finns, här är det nättidningen Svegot, som rapporterar hur det står till. Men den nakna sanningen måste alltid straffas. Nu är Svegots ansvarige utgivare Ingrid Carlqvist anmäld för att ha startat en podkacast ”Ingrid&Conrad” utan ansvarig utgivare.

– Det är ju helt bisarrt, det finns tiotusentals Youtubers, ska alla dessa ställas inför rätta då eller? frågar Ingrid Carlqvist retoriskt.
https://www.svegot.se/2018/04/15/ingrid-och-conrad-riskerar-fangelse-for-grundlagsbrott/

Enligt Svegot är det bara tre podcats som anmälts till JK- ” Ingrid & Conrad”, Radio Regeringen och Radio Realism (före detta Radio Länsman, numera Verklighetschecken).

Men det kan säkert bli fler, för regeringen är i desperat behov av fler lögnare i sanningens kläder.

Anmälare? Givetvis den skattefinansierade Juridikfronten!!!

Vars målsättning är ”….att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt innehar en tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar”.

Undrar om de fått tips av Emanuelle Macron?

Jag förstår att både kulturministern och statsministern blev hänförda av glädje, när de läste denna målsättning och befallde sina underlydande att bevilja deras finansieringsansökan fort som tusan.

Hur tysta  utländsk press?
Kruxet är hur utländska medier som berättar den nakna sanningen om Sveriges förfall skall kunna straffas för nedsvärtning av Sverigebilden? I första omgången kommer de att klassas som spridare av fake news, som Voice of Europe med sina Uncensored News.

Taxes will rise in Sweden as half of all “new Swedes” remain unemployed after eight years

Konjunkturinstitutet riktar skarp varning till regeringen om den höga invandringsrelaterade arbetslösheten, vilket kräver besparingar och skattehöjningar, eftersom välfärden är rättighetsbaserad, sade dess chef.
Att minska på rättigheterna för de som inte vill integreras, lära sig svenska och göra sig anställningsbara etc finns inte på kartan.

Endast, vi höjer skatten!

Då kan främst rödgröna kommuner få fortsätta med att ge bidrag till illegala, som skall utvisas. Göteborgs röda kommunpampar kan fortsätta med sina excesser, bygga fler kamelcenter som fjaskot i Angered, polisen får knåpa med fler armband, fler broschyrer om hänsynstagande till muslimska traditioner, även om de bryter mot svensk lagstiftning, kan ges ut och skulle fantasin tryta så kan alltid fler genuscertfierade kurser bli obligatoriska för alla offentliga utövare.

Så nu blir det säkert nya titlar på hitte-på-jobben, som skattefinansieras flera ggr om. Allt för att trixa med arbetslöshetsstatistiken inför valet, vilket socialdemokraterna alltid varit mästare på.

När en invandrarkvinna, som varit arbetslös >16 år och äntligen fått ett skattesubventionerat städjobb beskrivs som en framgångssaga av SVT, då borde varenda medborgare förstå hur illa det står till. Läsare av Voice of Europe har nu fått denna bisarra information.

Lästips, om ork finns kvar:
Vård som inte kan anstå verkar inkludera allt…
http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/vardsomintekanansta

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/underskotten-vaxer-i-valfarden-20720

 

 

Kampen om hälsoparadigmet

Från en bloggläsare kommer detta passande gästinlägg, när sjukvården är den fråga som engagerar flest väljare. Skribenten efterlyser en folkresning för krav på valfrihet i vården, med syfte på dess innehåll. Alternativa, billigare metoder ratas av politiker i symbios med läkemedelsindustrin.
…………………………………………………………………………………………..
”Till de stora utgifterna för staten hör vården. Här kan tyckas att allt borde göras för att minska kostnaden, men framförallt patientens lidande.
Ser vi på vårdgivandet, så framträder två olika synsätt. Det ena bygger på – traditionell vetenskap.
Det andra på erfarenhet och visdom, utvecklad i samklang med naturen under långa tider.
Jo då, det finns oseriösa aktörer inom naturmedicinen, men det finns det även inom den vanliga vetenskapen. Vetenskapliga utsagor har ofta ett bästföre-datum, medan erfarenheten är tidlös.
Det märkliga är att staten inte gärna vill ha med alternativmedicinen att göra, hur seriös den än är. Inte tal om att subventionera exempelvis antroposofiska, biverkningsfria läkemedel. Däremot går det bra att ge subventioner till läkemedelsjättarnas biverkande mediciner. Här borde bli en folkresning för krav på valfrihet i vården. Den valfrihet som vi har nu, avser bara val inom samma system, dvs det fragmentaliska synsättet, i motsats till det holistiska, dvs helhetssynen. En video som förklarar saken djupare finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=0Y-RcuCSl4A

Regeringens falska vallöften

Nu kommer vallöften att stå som spön i backen, men jag råder läsare att titta i backspegeln.
Så här sa statsministern 2014:

Jag undrar vad cancerpatienter, säger i dag?

Cancerpatienter  dör i köer och i Linköping förlorar patienter synen, då läkarkris råder på ögonkliniken. Otaliga exempel finns i hela landet.

Grovt vållande till annans död
En klen tröst är att åklagare i Stockholm utreder hantering av cancerköer, som grovt vållande till annans död. ”Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge tackade upprepat nej till hjälp utifrån med att operera akut cancersjuka. Två personer i kön avled.” DN 30/1.

Här instämmer jag i Olle Ljungbecks  och  ”Aktivisterna” med  krav på riksrätt med en sanningskommission för politiker, som på många fler områden än inom sjukvårdens är ”grovt vållande till annans död.”

Sveriges sönderfall är hemgjort
Offer för mord, rån, överfall, våldtäkter, hedersförtryck, bedrägerier, allmän förstörelse, ja listan kan göras hur lång som helst.
Att skylla på konventioner och asylregler är tunt försvar, då svenska politiker självsvåldigt har utökat asylskälen med humanitära och sociala skäl, utan att höra med folkviljan.
Vilket gör att majoriteten av välfärdsmigranter, kriminella och terrorister får stanna. Och de få som utvisas hjälper och gömmer vänsterns aktivister, som finns på alla plan. Medborgare som hänvisar till lagen, svartmålas och straffas. All denna dårskap sker för att befästa landets världsmästerskap i humanitet och gynna globaliseringen, som fått fördelning och orättvisor att skena med nyliberalismens och postmodernismens teorier.

Tröst till Ebbas föräldrar?
Vad säger statsministern till Ebbas föräldrar, vars dotter var ett av Akilovs offer på Drottninggatan?
Att hon var på fel plats vid fel tid, som han sa efter mordet på en mor och son på Ikea i Västerås?
Vänsterns protesterade mot Reva projektet, där polis skulle göra sitt jobb med att upptäcka illegala, som skulle utvisas, fick avslutas, när vår landsfader vände bort huvudet.
För under socialdemokraternas moraliska paraply ryms bara vänsteraktivister med Expo, AFA, illegala, kyrkans företrädare liksom kulturelitens, dvs. allsköns falska humanister, som får bryta mot lagen. Medborgarna står utan skydd oavsett väder.

Mitt råd är samma som Tomas Gur, ställde i en ledare i SvD den 3 febr, som signaturen ”Peter” tipsade om i en kommentar till inlägget den 4/2.
Fråga inte politiker vad de vill göra, utan hur de tror att samhället ser ut om 20 år. https://www.svd.se/avkrav-politikerna-konkreta-visioner

Men med nuvarande regering vid rodret eller en allians i minoritet pga av den opålitliga Annie Lööf och samarbetsvägran med SD, så misstänker jag att verklig kursändring inte kommer att ske.

Kanske fler än Reinfeldt då vältrar sig i miljoner, som Tack från den globala eliten för att ha banat väg till EU:s bestående överhöghet mot NWO?

Eller har medborgarnas indoktrinering och rädsla för att protestera tvättats bort av verkligheten som då klättrat allt högre upp på den ekonomiska och sociala stegen?

Hur tror Ni att landet ser ut om 20 år? Det är hög tid för Folkets Protest!

Annika Strandhäll ”Vi har en vård i världsklass”??

 Har vi en vård i världsklass?
Svar: Nej, i kris!
Om socialministern klämmer ur sig att den stora ökningen av anmälningar till IVO om misstag i vården, beror på ökad anmälningsbenägenhet, då vill jag ge henne en rejäl smocka.
Kris i vården förnekas. Långa köer till cancerbehandling är väl känt, gamla far illa, skickas snabbt hem till en hemtjänst, som har otillräcklig medicinsk kompetens. Brister i förlossningsvården tar visst aldrig slut, här kommer nya exempel.

  • En mamma i fick föda i bagageluckan, trots flera telefonsamtal till BB, att de ville komma in, för de kände att det snabbt drog ihop sig. Men svaret till paret blev att vänta. På knagglig väg i rusningstrafik flera mil, hann de till slut fram till sjukhusets parkering där kvinnan födde i bagageluckan. Tur var ändå att ett par barnmorskor passerade och kunde hjälpa till.
  • Allt såg till en början bra ut. När Klara Bjune Beijer, 30, och hennes make Kristian i våras åkte in till BB Stockholm i Danderyd förberedde de sig inför en planerad naturlig förlossning. Men snart gick allt fel. Hjärtljuden på monitoren sjönk, men Kristian hittade ingen barnmorska, när han kallade på uppmärksamhet, för hon hade en annan förlossning att ta hand om. Sedan kom blixtsnabbt beslut om akut kejsarsnitt, men kirurgen hittade inte fram till rätt operationssal och snittet fördröjdes i 10 min. Deras barn föddes med hjärnskador pga av syrebrist. 

När hjärtljuden krisar då är varenda sekund viktig för att få ut barnet, utan skador, det vet jag av egen erfarenhet. Om hjärnceller dött av syrebrist, så förändras hela livet för familjer som drabbats.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OwxXE/freja-foddes-med-hjarnskador-efter-flera-vardmisstag

Illegala gynnas, medborgare försummas
Men det som upprör mig mest är den likgiltighet som ansvariga politiker utsätter medborgarna för genom sitt engagemang för andra utifrån, som saknar asylskäl.

Illegala får sjukvård, tandvård, barnen får skolgång och i vissa kommuner delas försörjningsstöd frikostigt ut. Polisen vågar knappast peta på en illegal, utan att få både kyrkan och REVA entusiaster efter sig. För i Sverige tolkas det lätt som rasism, när man vill sköta sitt jobb.

Nu har visst de röda politikerna i Malmö börjar knorra om extrem ökning av försörjningsstödet, men de kräver väl bara mer i utjämningsbidrag, så kan de fortsätta som förut.
Göteborgs kommunpolitiker fortsätter att imponera med sitt gigantiska slöseri, inte minst på sina studieresor. Under de senaste tre åren har tjänstemän på infraservice unnat sig 20 studieresor, varav 15 till USA! Väl hemma så roar de sig med kamelcenter, kommunal mjölkgård och levande konstverk. Allt på bekostnad av deras verkliga uppgifter.
http://www.gp.se/ledare/kossor-%C3%A4r-ingen-kommunal-uppgift-1.4815090

Lilla Annas tragiska död
Men det som upprör mig mest är det tragiska fallet med lilla Anna, som dog, efter att hennes föräldrar förgäves hade bett om en ordentlig undersökning för dotterns svåra magsmärtor vid otaliga läkarbesök.

” I somras dog fyraåriga Anna Alleman hemma, i sin pappas famn.
Då hade familjen besökt sex olika läkare för hennes svåra magsmärtor, utan att få någon hjälp. Viktiga prover glömdes bort och undersökningar kunde inte göras på grund av personalbrist. Först efter flickans död hittade man en stor cancertumör i hennes kropp.”
Inga ord finns till tröst, när ett barn har dött. I sorgen finns ingen botten, när vetskap finns att livet hade kunnat räddas.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/4-ariga-annas-cancer-upptacktes-inte-forran-hon-var-dod

-https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wyq5o/lakarna-upptackte-inte-annas-cancertumor–dog-4-ar-gammal

”Den där Strandhäll påstår att Sverige har en sjukvård i världsklass. Förklara för mig hur en fyraåring då kan dö i cancer utan att cancern upptäcks, detta trots otaliga besök i sjukvården. Jag tycker så synd om flickan och hennes familj” skrev en väninna som skickade länkarna ovan.

Sjukhusledningarna upprepar samma mantra
Okunskap, slarv och den mänskliga faktorn brukar vara sjukhusledningarnas standard svar, när allt gått fel och så fortsätter de att rabbla om policy dokument och kompetensutveckling, för att felen inte skall upprepas.

Men det gör de, om och om igen. Det blir bara värre.

Alla kan vi göra misstag, men de flesta händelser/avvikelser har en bakgrund och kan ofta länkas till regeringens ansvarslösa politik. Där de satt sig själva i främsta rummet och glömt sina uppdragsgivare. Allt för att få glänsa i EU och FN.

Tänk om sjukhusledningarna i stället kunde sätta ner foten och ställa regeringen med socialministern mot väggen och kräva stopp och belägg för denna befolkningsökning, utan tillskott av resurser. Men, nej det händer inte. Vårdpersonalen skall bara jobba effektivare med sina trötta armar och ben. Personal slutar och bemanningsföretag skär guld med täljkniv.

Tidspress, personalbrist och ekonomi gör att allt fler patienter avfärdas innan de får passera dörren. Favorit råden som nu eskalerat är avvakta, ta lite alvedon och öppna ett fönster!

Halleluja ropen över tillskott av utländsk sjukvårdspersonal, verkar ha kommit av sig. 8 av 10 läkare med utomeuropisk läkarutbildning klarar ej proven för svensk legitimation. Många anmälningar finns också om dåliga svenskkunskaper, där patienter ej blir förstådda, vilket ger sämre eller ingen intervention.

# jagärhär nätverket skall tysta oppositionella
Några som kan kräva sin rätt med råge är många patienter med annan etnicitet.  Jag talar utifrån egen  erfarenhet, men enligt # jagärhär gruppen, som nu nästlat in sig på regeringsnivå, bedöms gedigna erfarenheter troligen som rasism och främlingsfientlighet.

Muslimer har nu t.o.m. fått en handbok att dela ut till sjukvårdpersonal, där orimlig hänsyn med dalt slår i taket. Om personalen skulle följa dessa kulturella råd, så skulle en muslim få eget rum och andra patienter skulle få trängas ihop i sköljrummet.

Regeringens utlovade satsningar kommer ej att hjälpa. Vägen brukar vara lång ner till golvets personal. Men vi får glädja oss åt smulan, med larm till utsatt personal och fler securitas vakter på akuten, när Ali, Muhammed och Ahmed kan dundra in med uppvaktande maffiafölje, de kräver förtur även här, för det är ju något som 7 klöverns politiker lärt dem.

”J´accuse”
Är det inte dags för att brev till regeringen med rubriken, ”J´accuse,” (jag anklagar) som Emile Zolas kända brev till Frankrikes president hade. När han tog ställning för den judiske officeren Alfred Drefys, som blivit dömd för högförräderi.
Men 2017 är det de klarsynta och orädda, som ser och påpekar politikernas förräderi mot sitt eget folk, som blir dömda.

Inställda operationer

Här återkommer Jan Ivarsson, politiskt obunden, med en gästkrönika som handlar om en sjukvård i kris. Nu skriver ändå media om problemen (politikernas utmaningar) men aldrig, aldrig en analys av dess bakomliggande orsaker. ”Svenskarna måste nu välja mellan välfärd för andra eller för egen del” med de orden avslutar skribenten sitt inlägg. Vi är många som håller med.
…………………………………………………………………………………………………

”Var fjärde operation ställdes in på Danderyds Sjukhus enligt nyheterna i TV4 lördag morgon den 4 november. Det sas inget om orsaken och det var väntat. Det blir att gissa, våga tala om det och ta emot kritik.

Kan orsaken vara så här?
Befolkningen har ökat och medfört ökat behov. Utrotade sjukdomar som TBC har återkommit. Vården belastas med skottskador, knivskärningar och våldtäkter i världstopp som vi tidigare varit förskonade från. Gruppvåldtäkter förkom inte innan Sverige förklarades vara ett mångkulturellt samhälle.

Ökad arbetslös befolkning kräver mer bidrag som tas från andra områden. Det är inte möjligt ens för en socialistisk regering att höja skatterna annat än med några procent för migrationens behov. Skattehöjningar minskar dessutom det folk får kvar i plånböckerna och därmed intresset för vidareutbildning och övertidsarbete. Alla andra områden måste barskrapas. Därför har landstingen inte råd att betala löner så det blir attraktivt att jobba i vården. De får även dra ner på dyra mediciner. Avdelningar står tomma och operationer ställs in. För det har en majoritet av väljarna röstat, men inte insett konsekvenserna.

Rösta annorlunda!
Så yttrar sig Sveriges kollaps som följd av migrationspolitiken. Vi kan endast ändra på detta genom att rösta annorlunda. Genom att överge partier som driver välgörenhet för utlänningar på svenskarnas bekostnad. Svenskarna måste välja mellan välfärd för andra eller för egen del.
……………………………………………………………………………………………………

Det är numera inte bara på akuten som förortens skadade gängmedlemmar löper amok, med sina maffiavänner. När rehabilitering sedan krävs så kan dessa gossar terrorisera en hel avdelning med sina och familjens ohemula krav på uppassning. Larm är vanligt på kliniker, andra patienter kommer i kläm, när arbetsmiljön gör att många vänder i dörren.
Ta genast bort förturer med privat vård för alla riksdagledamöter.
Låt dem få sitta i timmar och vänta på SÖS akuten och i månader under hopplös väntan på cancerbehandling, allt medan kroppen förtvinar. Kanske en strimma insikt skulle komma på dödsbädden om vad de orsakat med sin öppna hjärtans politik, innan det egna hjärtat slutat slå.

Sten Larnhoft
, geriatriker, punkterar politikernas och media lögner om att vi behöver nyanlända i sjukvården, då vi blir allt äldre. Han skriver i en debattartikel i Gp att det inte är de äldre, utan de nyanlända som orsakar budgetunderskotten i kommunerna och orsakar allt sämre vård/omsorg för de gamla.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/skyll-inte-v%C3%A5r-d%C3%A5liga-ekonomi-p%C3%A5-de-%C3%A4ldre-1.4793159

Från rehabilitering till försäkringskassan är steget inte långt. En observant vän skickade dessa länkar.
Den första handlar om ”Sjukförsäkringen, en trygghet i upplösning,” vilket  försäkringskassan tolkar som att de ”gör bättre och mer enhetliga bedömningar.”
Vilket innebär att en timmerbilsförare med skadad hand i bandage, under rehabiliteringstiden förlorade sin sjukpenning med uppmaning att söka nytt jobb!!
Den andra länken uppmanar till deltagande för en manifestation i morgon den 7 november.

http://sverigesradio.se/kluvetland
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1693506954054951&id=393367820735544

Regeringen gör som vanligt vältrar över verkställandet av migrationens framtvingande besparingar på andra, som skattebetalarna dyrt får betala. Regeringen innehar numera  världsmästerskap både i hyckleri och förräderi mot sina landsmän.

Medborgare förvandlas till ”integrationspolitiska trappsteg”

”Låt oss slippa den totala integrationen” skriver Per Gudmundsson i Svd.se den 11/10 med anledning av den nyinrättade myndigheten, som jag skrev om i går ”Delegationen mot segregation.”

Det är alltid lika skönt, när en etablerad ledarskribent fattar pennan och skriver, precis som det är.
https://www.svd.se/lat-oss-slippa-den-totala-integrationen

Gudmundsson skriver om hur regeringen i sin desperation förvandlar sina medborgare till ”integrationspolitiska instrument”.

Kvalitetssäkring trängs ut av desperata integrationsförsök
Skolbarn, gamla och vårdsökande förvandlas till trappsteg för integrationen. Kvalitetssäkring får stryka på foten. Kompetens för yrkesutövningen är inte längre så viktigt, när det gäller att trycka ut nya som gamla invandrare i yrkeslivet.

Vad gör inte Ylva Johansson för att frisera den trista arbetslöshetsstatistiken för invandrare?

Broschyr om hänsyn till muslimska patienter
 IVO får ökade anmälningar om att patienter inte blir förstådda av utländska läkare, som får arbeta trots stora brister i svenska språket.

Förståelsen är däremot stor att utlandsfödda gamla får skräddarsydd personal, som har kunskap om deras kultur, matvanor och traditioner.

Värdlandets medborgare är det inte så noga med, de skall hålla tyst och betala.    

Samma gäller på sjukhusen, där kunskap  om muslimers krav finns i nytryckt broschyr ”Din muslimska patientinformation till dig som vårdar patienter med islamisk tro”, som Nya Tider skrev om under v. 40.

Gränslös hänsyn
Hänsyn skall tas till att hela släkten vill tränga sig in, när en i familjen ligger i en sjukhussäng. Att svårt, sjuka medpatienter blir störda och utsätts för risker finns inte i författarnas värld. Önskemål om enbart kvinnlig personal anses vara rättmätigt krav.

Anpassning av besökstider skall ske, när det passar muslimer, fredagar är ingen bra dag, för då råder en speciell gudstjänstdag. Bönerum med mattor är en självklarhet och att hänsyn måste tas till dagens bönetider.

Speciella barnmorskor skall utbildas, medan svenska gravida kvinnor undervisas i att föda i taxibilar. Det värsta är att denna 40-sidiga kravbroschyr har Du och jag tvingats betala med skattepengar, för utgivare är ”Myndigheten för stöd till trossamfund.”

Jag misstänker att myndighetens direktör Åke Göransson kan få en klapp i ryggen av statsministern och vem vet kanske en ännu bättre tjänst framöver. Så någon broschyr om din kristna, svenskfödda patient, får nog aldrig se dagens ljus.

Per Gudmundsson skriver om att Sverige är världens mest inkluderande samhälle. ”….Det av EU finansierade Migrant Integration Policy Index (MIPEX) väger samman 167 indikatorer för att ranka den utvecklade världens integrationspolitiska ansträngningar. Sverige ligger i topp…..”

Ensidig belysning
Men vad hjälper det, när politikerna bara jobbar med en sida av problemen, där svenskar skall anpassa sig ner till utplåning, allt annat är främlingsfientligt.

Att vända på sidan och se destruktiva inslag inom islam, som hederskultur, ingiften, patriarkat, sharialag, kalifat, tystnadskultur och klan väldes utbredning i förorten verkar vara helt förbjudet.

PG avslutar artikeln med att ”…anledningen till att segregation ändå är ett gigantiskt problem är att Sverige under ett par decennier överskridit sin integrationspotential. Ett samhälle kan inte absorbera hur många som helst, hur fort som helst.”

Klart som korvspad för alla utom för regeringen och Peter Wolodarski på DN.

OBS! Tidigare godkända kommentatorer, kan efter datorrengöring få svårt att få nya kommentarer att fastna. Skicka dem då direkt till min e-post, som flertalet av ER har, så lägger jag in dem. Man måste registrera sig på nytt med namn och mejladr (endast signaturen syns på bloggen) Bara två länkar accepteras, eftersom spam ofta har fler. Beklagar problemet, hoppas få hjälp av närstående framöver. Mvh! Harriet.

Muslimsk tradition, viktigare än hygien på våra sjukhus

Mejl från en vän

”Jag blir så himla trött på landets styre, mer pengar till skolor där ungarna inte sköter sig, sköter ungarna sig är de ekonomiska ramarna små, det är ett straff med bra föräldrar……Nu får muslimska sköterskor ha sina långa ärmar har DO slagit fast, den sjuka patienten får finna sig i den muslimska världen! Inte ett pip från regeringen, men det är ju heller inte att vänta!”

DO bestämmer
Nu har DO bestämt att socialstyrelsens föreskrifter om hygien inte längre gäller, när man kör över Södersjukhusets krav på en muslimsk undersköterska, att ej bära långa ärmar under vårdarbete.
https://samnytt.se/do-beslut-religios-vidskepelse-overtrumfar-medicinska-hygienkrav-i-varden/

Muslimsk tradition prioriteras framför sjukhusens hygienkrav och omsorg om sköra patienter.
I föreskriften ”Basal hygien i vård och omsorg” från Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) står under paragraf 5:a ”….arbetsklädernas ärmar skall vara så korta att de slutar ovanför armbågen.”

Vidare under paragraf 5:c ” Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna skall vara korta och fria från konstgjorda material.”

Sköra patienter DO nonchalerar
Tyvärr tillhör undertecknad en skör patientgrupp, på grund av flera autoimmuna sjukdomar. Vid svåra skov behövs immundämpande mediciner, vilket ökar infektionskänsligheten. Om man, därutöver överreagerar mot vissa sorters penicillin är man illa ute. Det vet jag av erfarenhet.

För drygt ett år sedan behövde jag ta regelbundna blodprover under tuff behandling. Jag blev mycket upprörd vid provtagning, när jag fick en elev, med personlig utsmyckad huvudduk och långa ärmar.

Inte för att hon var elev, vi måste alla få träna under våra utbildningar, men på överordnades slapphet att inte kontrollera att hygienkrav följdes.

Långa ärmar är tabu.
Efter skrivelser till sjukhusledning, utbildningsansvariga och socialstyrelsen, fick jag besked att långa ärmar var helt tabu. Däremot var huvudbonader, som sjal tillåtit.

Mitt förslag, efter att ha sett många utformningar av smyckade sjalar, var att en operationsmössa skulle erbjudas kvinnor, som inte vill visa sitt hår.  Vilken kan bytas varje dag, eller efter besök hos infektiösa, som infektionskänsliga patienter. Men ett sådant enkelt förslag föll platt till marken. Privata sjalar är tillåtit i flera varv runt huvudet.

Hur ofta de tvättas vet varken jag eller hygiensköterskan?

Många muslimska kvinnor är starkt målade, pryder sin huvudbonad med olika attribut, privat är detta givetvis helt i sin ordning, men inte i vårdarbete med sjuka och skadade patienter.

Nu borde landets patientföreningar reagera till IVO, socialstyrelsen med krav på regeringen att ogiltigförklara detta förkastliga DO beslut, som kan öppna dörren för att sjukhusinfektionerna ytterligare kommer att öka.

Räcker det inte med ökningen av TBC fall och resistenta bakterier?

Förordningar nonchaleras, när muslimska traditioner prioriteras.

Vad blir nästa acceptans av utomeuropeiska traditioner?

Koranens ”haram”, DO lyder
Risk finns att lagar och förordningar blir underordnade DO:s välvilja efter fundamentalistiska krav.

Varför kan inte DO läsa på om begreppet ”darura” anpassning i Koranen, då kan ”haram” vilket betyder förbjudet, förvandlas till ”halal” tillåtit.

Nej, i DO:s värld är det i detta fall endast ”haram” som gäller, att anpassa sig till lagar, regelverk betraktas nu som diskriminering. Jag är mycket orolig för att DO skall fortsätta med sin välvilja efter muslimska krav.

Denna verksamhet borde omgående läggas ner.

Avståndet mellan medborgare och politiker bara växer

Ökat avstånd
Det visade gästkrönikör Håkan Karlberg i söndagens inlägg beträffande invandringens volymer. I detta inlägg finns samma diskrepans mellan ansvarig minister för en sjukvård i kris och personal med patienter. Det känns alltmer, som vi inte befinner oss på samma planet.

 Socialministerns Fake News
Socialminister Annika Strandhäll twittrade att vi har en sjukvård i världsklass, allt annat var bara fake  news. Men det hon inte uppmärksammat är att den inte längre når fram till medborgare, när patienter hinner dö i köer och många blir utan vård.

Folkhälsomyndigheten jamsar med och tonar ner riskerna. TBC är inget farligt, för smittrisken är mycket låg trallar de på, efter regeringens manual. 

Så här säger en akutläkare ”Ingen vågar säga sanningen. Sjukvården har belastats på alla sätt sedan den stora flykting- och migrationsvågen. Många är multipelt sjuka och kräver en massa tid och resurser….”

Källa: http://katerinamagasin.se/vi-som-jobbar-pa-sjukhus-har-fatt-radet-att-se-vart-vaccinationsskydd/

Migranter tränger ut andra
Redan under min yrkestid i polioarbete trängde invandrare ut äldre polioskadade, som hade arbetat och slitit hårt under hela sitt liv trots stora funktionsbortfall.

Tolkbehov, kulturkrockar och både orealistiska och orimliga krav var vardagsmat. Många återbud skedde eller bara att utebli utan meddelande om orsak, vilket kostade mycket pengar. Undantag var när besöket handlade om intyg för bidrag.

Nu är jag glad att jag inte är kvar och behöver konfronteras med patienter med invandrarbakgrund. Jag skulle aldrig klara av att vara professionell.

Idag har det blivit mycket värre.

Terror i stället för tacksamhet
När en skadad gängmedlem ramlar in på akuten, flankerad av maffiavänner eller högljudd familj,  hotas personalen, som inte bums förvandlas till uppassande tjänstejon. De som efter sina kriminella räder fått förlamningar och andra skador efter uppgörelser, skall därefter ha vård på belastade rehabiliteringskliniker. Det kan räcka att en patient med invandrarbakgrund kan terrorisera hela avdelningen, så andra patienter blir lidande, förutom personalen.

Vilket innebär att andra sjuka och skadade, som betalt skatt i hela sitt liv inte får rehabilitering.

Mycket utsatt är gruppen med stroke, om Du kan stå på dina ben och vet vad kungen heter så skrivs du snabbt ut från akuten eller efter några dagar på en vårdavdelning. Osynliga symptom med kognition, perception, tal och språkförståelse får ringa uppmärksamhet.

Men det är väl inflationen av klagomål både från patienter med personal, som socialministern kallar för Fake News.

När jag var yrkesverksam kallades vi som klagade för icke kulturkompetenta. Nästa steg blev utebliven löneförhöjning och till och med avsked, för den som öppnade munnen.

Något i samhället måste vara fruktansvärt fel, när yrkesverksamma inte vågar klaga. Borde inte facket reagera, när få vågar framträda med namn? Visselblåsare kan hyllas i teorin, men många som visslat ångrar sig djupt över denna färdighet i praktiken.

Ny myndighet för arbetsmiljö
Detta borde vara högsta prioritet för statsministerns nya myndighet i Gävle, som skall samla in fakta om arbetsmiljön. Sedan blir det väl fina konferenser, work shops och kunskapsutbyte, men efter att postrar tagits ner och konferenspersonalen städat upp, händer inte ett skit på hemmaplan.

Regeringen är nöjd, för med en ytterligare myndighet kan de visa vad de gjort och skylla utblivet resultat på myndigheten, kommunen eller på trög personal. Detta brukar vara Ylva Johanssons paradgren, efter att ha ropat vi ska klara av det.

Mångkulturens berikning har falnat
Belastningen från massinvandringen sprids nu till allt fler av samhällets sektorer. Orimliga påfrestningar inom polisen, vården och skolan är väl kända.

Men nu börjar även medelklassen höja sina röster, när gamla farmor tvingas bo kvar hemma, fastän hon behöver plats på ett vårdboende, när en familjemedlem inte får cancer behandling i tid, när dottern blir utsatt för sexuella trakasserier, när hemmet är upp och nervänt efter tjuvbesk osv. Då först kan det multikulturella engagemanget tyna bort, med undantag av de som tjänar storkovan inom flyktingindustrin. Jan Emanuel Johansson (s)tillhör nog rekordhållarna, när han kör ner till Stureplan i sin lyxbil. Han blev stenrik på sina undermåliga flyktingboenden. Jag misstänker stor beundran i rörelsens främsta led.

Regeringen sitter i en rävsax, hur skall de kunna försvara den heliga doktrinen om att allas lika värde, när funktionella olikheter får moder Svea att gå på knäna.?

Politikers internationella prestige gör att avståndet fortsätter att öka. För massinvandringen fortsätter i oförminskad styrka, som Håkan Karlberg visade i sin krönika den 10/9.

”Sverige, 2,4 vårdplatser (sängar) per 1000 innevånare. Näst sämst.”
Hälsar signaturen ”Peter” och bifogar länken
http://www.fristad.eu/2017/09/politiska-vanforestallningar/

Liv räddas och släcks på kvinnokliniker

Upprörda känslor
Många blev nog upprörda, när  överläkare Katarina Strand Brodd på Eskilstunas kvinnoklinik berättade i Rapport den 14 augusti, att hon försökt rädda  aborterade foster, vars hjärta slog och de små armarna och benen sprattlade, som om det bad om hjälp till livet.

Aborten hade felaktigt utförts efter vecka 22, då ett för tidigt fött barn kan överleva med avancerad hjälp.

Ingen vill se bilder på aborterade foster i delar, men jag tror att det är precis vad som behövs, trots starka protester. Svarta lungor på cigarettpaketen är däremot sanktionerat, men ett oskyldigt liv, som släckts får inte visas.

Högljudda feminister kräver kvinnans rätt till sin kropp, men mannens rätt till sitt barn och barnets rätt till ett liv glöms alltid bort. 

Paradoxalt är att i den ena förlossningssalen kan ett nyfött barn läggas barnet i kuvös, i den andra får det självdö.

Att detta skulle ske smärtfritt är lika dumt, som när den gamle filosofen Descartes påstod att djur saknade känslor. 

Om abort verkligen måste ske, så skall den ske mycket tidigt i graviditeten, idag kan abort användas som preventivmedel av oansvariga män och kvinnor.

I fattiga länder, där mannen bestämmer över kvinnans kropp och där religion förbjuder preventivmedel, kan illegala aborter vara enda utvägen för utarbetade kvinnor, som inte ser någon framtid för ytterligare ett barn. De får då riskera livet, precis som det var här för ett halvsekel sedan.

När barnmorskor berättar om återkommande aborter, trots tillgång och ibland gratis preventivmedel, då blir jag mycket vred.

Förmågan att kunna skapa liv får inte stampas på, men här finns alltid mängder av ursäkter, när det slarvas med preventivmedel i stundens hetta, inte minst från rättighetskrävande feminister.

De betraktar sig alltid som en utsatt grupp, begravda i  identitetspolitik och relativism. Att skapa sina egna sanningar, eftersom allt är relativt är mycket populärt inom postmodernismen. Inga objektiva värden finns, med undantag av allas lika värde, som inte omfattar ofödda barn och de som ifrågasätter denna missbrukade lära.

Bara muslimer får vägra
Barnmorskan som tog strid för att slippa medverka i aborter, förlorade och fick mycket klander av de renläriga, men också varmt stöd från ofödda barns försvarare.

Konstigt att hänsyn till religion bara gäller muslimer, som vägrar ta vissa orena jobb. Förståelsen är här lika stor, som den är låg för kristnas trosuppfattning.

Själva handlingen med att släcka liv är densamma, även om aborter sker i en demokrati eller i en diktatur. Ett släckt liv kommer aldrig tillbaka.

……………………………………………………………………………………………………

En mejlvän skickade följande minne med en svår fråga:

”När min salig hustru och jag var unga, tog vi på semestern 1959 en Reso-resa med tåg till Österrike. I vår kupé satt även ett judiskt par från Lund.  Vi fyra blev förstås goda vänner på den långa resan.  Frun, som jag vill minnas hette Eva, berättade att hon suttit i tyskt koncentrationsläger under kriget. Hon pekade bl.a. på långa ärr på ett ben. Det var efter operationer i forskningssyfte, som nazze-läkarna hade utfört i lägret. Det var alltså inget ingrepp pga någon krämpa, utan bara för övning. Högste chefen för dessa experiment i Tyskland var den känslolöse SS-läkaren doktor Josef Mengele.

Tåget stannade vid vissa stationer. Vid ett sådant tillfälle studsade Eva till och vände sig till maken, ”titta!”. Pekade på stationsskylten: Dachau. Nu minns jag inte om det var just där hon var internerad, eller någon annanstans. Men ortnamnet fick oss att må illa psykiskt, även sedan tåget rullat igång igen.

 På SVT visades hur avlivning av ofödda barn kan gå till, när modern inte vill bli förälder.

En spruta med ett dödande gift förs genom moderns bukvägg in i barnets hjärta, som nu ska förlamas. Teamet som utför ingreppet håller koll på barnet via en datorskärm, och iakttar hur döden inträder.

Harriet, tror du att det är någon större skillnad på den personalens sinnelag och doktor Mengeles, om frågan ställs på sin spets?

Båda lyder de order uppifrån och anser sig därmed utan skuld till denna gärning.

Det handlar alltid om två skyddsvärda liv, och de barnmorskor som inser det och handlar enligt sin övertygelse, blir avskedade. Det vården tydligen anser sig behöva är folk med Mengeles cynism som kan verkställa beställda avrättningar.

 Att en tidslinje mellan två datum ska tillåtas avgöra när en människa är en människa med laglig rätt till livet, det är helt absurt!

Människoblivandet är ett flöde med avstamp i befruktningen. När hjärtat börjat slå, är människan på plats. Resten är påbyggnad och finjustering.

MRO:s hemsidawww.abortnej.se

………………………………………………………………………………………………

”Teamet som utför ingreppet håller koll på barnet via en datorskärm och iakttar hur döden inträder” får mig att associera till avrättningar i USA, där läkare övervakar dödsprocessen.

Mot dödsstraff protesterar inte minst feminister, men mot avlivning av nästan fullgångna foster är det knäpptyst. Liv avslutas i båda fallen.