Kategoriarkiv: Valet 2018

Tänkvärd information inför valet!

Inför valet.
Här återkommer Olle Ljungbeck med ett gediget gästinlägg, som ger vägledning inför valet. Främst för tveksamma och för de som tänker lägga sin röst på 7-klövern och därmed bidra till ökat samhällsförfall.
Här på Stortorget i Gävle den 21 april fortsätter Ljungbeck sin ensamma plakatmanifestation, där fakta finns om migrationens konsekvenser. Tänk om han kunde få sällskap av fler!

…………………………………………………………………………………………………

”Viktig information till ”Svensson”
Svensson inför det kommande valet står Du inför en situation då konsekvenserna av hur du väljer att lägga din röst kan få katastrofala följder för dig själv, såväl som för din familj som svenska folket och landet Sverige. Ett återväljande av sjuklöverpartiernas nuvarande riksdags-och regeringsledamöter kan endast sluta i ytterligare sammanbrott för Sverige som ett tryggt samhälle att leva i.

Med det menar jag inte minst en fortsättning av det våld, som massinvandringen inneburit i form av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom. Men också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Liksom framväxten av ytterligare parallellsamhällen med olika lagar för samma brott beroende om Du är svensk eller individ tillhörande en utomeuropeisk kultur/religion. Med andra ord ett tudelat samhälle där vi så småningom går mot regelrätt inbördeskrig.

Sveriges förvandling
Sverige är ett helt annat land jämfört med vad det var före 2005 med hänsyn till trygghet, välfärd etc. För de svenska kvinnorna och flickorna innebär livet i dag en ständig otrygghet. Orsaken är massinvandringen. Nu har regeringen lagt fram sin budget. Löfven och finansministern skryter om hur man satsar på skola, sjukvård, åldringsvård etc etc. Men om Du tar dig en fundering på beloppens ”storlek”, på de områden som regeringen satsar till vad vi hänför som välfärd, kommer en sak att slå dig. Nämligen, hur små dessa belopp är i förhållande till vad som går till invandringen, för denna gökunges aptit har ingen broms.

Bilden kommer från Jeanders-bilder.blogspot.com

De belopp regeringen nu anslår i budgeten för skola, sjuk- och åldringsvård täcker inte på långt när behoven. Självklart är de inte tillräckliga, när vi de tre senaste åren fått in inte mindre än ca fyrahundratusen nya invandrare. Lägger man därtill att efter 8 år har endast varannan av dessa migranter arbete så är det uppenbart att tillskottet till nämnda områden inte på långt när räcker för att ge de egna medborgarna en rimlig välfärd, som de med världens högsta, totala skattetryck, betalt flera ggr om. Detta innebär att vi går mot en än större försämring för skola, sjuk- och åldringsvård, när samhällskontraktet ligger i statsministerns papperskorg.

Konjunkturinstitutet inser detta och tvekar inte om att skatterna måste höjas. De som får bekosta detta är de svenska medborgarna. En stor del av de utomeuropeiska invandrarna, som enbart är tärande får däremot en höjd standard på svenska folkets bekostnad!

Lagboken nonchaleras och illegala favoriseras
Ett utmärkande drag hos regeringen Löfven är tron på att kunna lösa alla problem skattevägen. Att inte våga använda sig av vår lagstiftning för att nå reella resultat är ett av hans mest utmärkande drag.

Vad innebär det t ex för Sveriges ekonomi  att inte utvisa minst de 80.000 personer som inte fått asyl, trots att lagen tydligt medger detta?

Vad innebär det ytterligare att regeringen vägrar utvisa 9000 unga män utan i stället skapar en ny lag som enligt Lagrådet totalt strider mot vad som enligt grundlagen gällerför stiftning av ny lag?

 Detta är inte endast ett brott mot demokratin utan också en respektlöshet mot det regelsystem och fundament denna vilar på.

För att få igenom lagen måste de rödgröna få stöd av centern som antytt att man kan komma att stödja ”lagen”. Samtidigt beskyller Annie Lööf SD för att inte vara demokratiska. Detta gör man tom mot bakgrunden av att Centern tillsammans med övriga sjuklövern skapade decemberöverenskommelsen! Ett grovt brott mot grundlagen och därmed demokratin. SD var däremot enda riksdagsparti som vägrade acceptera detta.

Höga betyg är inte lika med klokskap
Vi är många som förvånats och förvånas över Annie Lööfs ofta omogna och okunniga uttalanden och hennes utlovade ja till denna regelvidriga gymnasieamnesti visar att någon klokskap förde dessa juridik studier inte med sig.

Det påminner mig om en händelse när jag arbetade vid ett stort företag som personalrekryterare. Annie Lööf skryter ju ofta över sin begåvning. Hon lär ha haft högsta betyg i alla ämnen. Efter en lång tid av brist på civilingenjörer lossnade det plötsligt och verkställande direktören bestämde att vi skulle rekrytera ett stort antal sådana.

Jag blev något förvånad när VD ratade de som hade högsta betyg genomgående. Hans förklaring var emellertid att dessa många gånger är studiebegåvningar och när de kommer ut i arbetslivet ofta blir misslyckade. Han valde därför personer som hade ett mindre antal höga betyg, resten fick gärna vara slätstrukna. Hans förklaring var att dessa individer hade en inriktning och visste vad de ville och blev oftast lyckade rekryteringar av denna anledning.

Svaga och obildade politiker
Faktum är att vi inte sedan det demokratiska genombrottet på 20-talet haft så intellektuellt svaga, obildade och utan yrkeserfarenhet som dagens regerings- och riksdagsledamöter. Detta kan vara en av orsakerna till respektlösheten mot demokratin och grundlagen men också mot lagarna i allmänhet och statsskickets regler.
Jag har givit några exempel ovan?

Var finns exempelvis logiken när Löfven satsar en miljard för ökad jämställdhet i världen men tvingar sina kvinnliga ministrar att bära slöja vid statsbesöket i Iran?

En av orsakerna är givetvis att han medvetet agerar på ett sätt, som skall få omvärlden att beundra honom och se honom som en stor statsman. Affärskontrakt sopar enkelt bort idealen hos denne låtsas-statsman.

Ökat förfall
Nedanstående har vi redan, men kommer att få mer av detta om sjuklövern vinner valet.

– Accelererande grov brottslighet som mord, våldtäkter, rån och enorm materiell förstörelse av egendom.

– Ökad otrygghet och våld mot kvinnor/flickor.

– Fler parallell/klansamhällen där inte svensk lag utan islamisk lag styr samhällena.

– Ökat våld i skolor, vid sjukhusmottagningar etc som kräver bevakning av  vakt- och polispersonal.

Redan i dag vädjar sjukhuspersonalen om skydd mot beväpnade gäng. 7 av tio skolor har anställt vakter!

– Mer vidskepelse, återgång till primitivare förhållanden och framförallt en tillbakagång för kvinnor som i dag gäller i muslimska/islamska stater.

En förutsättning för att Sverige inte skall gå tillbaka till det barbari som i dag råder i många stater där islam är statsreligion är, att vi på alla områden bestämt hävdar svensk värdegrund som den finns inskriven i grundlagen och allmän lagstiftning. Endast genom att konsekvent hävda de svenska lagarna kan vi bibehålla ett civiliserat, tryggt och humanitärt högtstående samhälle. Islamsk värdegrund för oss tillbaka till medeltiden, glöm inte det Svensson!

Kom inte och beklaga dig när det inträffat som jag förutspår här. Om Du än en gång röstar fram de nämnda i sjuklövern som måste klassas som de värsta landsförrädare Sverige någonsin haft kan Du inte skylla på någon annan än dig själv. Men tänk också på att Du med en röst på sjuklövern har förstört framtiden för dina barn och barnbarn. Ja, Du kan genom din röst ha lagt grunden till ett kommande inbördeskrig.

Framgångssaga??
 För ca en vecka sedan visade SVT ett reportage som man kallade en framgångssaga.
En 35-årig kvinna som vistats i Sverige i >16 år utan att någon gång haft ett arbete. Hon hade nu fått ett sk. nystartjobb (som ju också betalas med skattemedel) där arbetsuppgiften bl a är att städa.

I sin fanatism att manipulera medborgare att tro att arbetslösheten för invandrare löser sig, drar sig varken Ylva Johansson eller övriga rödklövern med hjälp av SVT för att förnedra och kränka dessa omedvetna offer, som förvandlas till avskräckande exempel på den humanitära stormaktens sönderfall.

Vad visar då reportaget. Jo en kvinna som skall utföra ett smutsigt arbete i nästan släpande långkjol och i övrigt en klädsel som allra minst hör hemma i denna typ av arbete. Inte heller arbetsredskapen är anpassade för uppgiften. En svensk yrkesarbetande lokalvårdare skulle varit klädd i långbyxor och för övrigt till jobbet anpassad klädsel. Inte heller skulle hennes arbetsredskap varit en skyffel och sopborste, utan en dammsugare anpassad för städning i trappor.

Att Ylva Johansson etc inte noterar galenskapen visar på deras ”engagemang” och bristande verklighetsförankring! Exemplen är oändliga. Trösten är att denna framgångssaga spridits i utländsk press och åter perforerat Sverigebilden.

Utmärkande i högre grad än någonsin är hur lättvindigt dagens regering öser ut miljarder som inte leder till någon som helst nytta eller förändring. Ett annat exempel är appen för nyanlända, en webbtjänst som arbetsförmedlingen har levererat för att få nyanlända i jobb, utan att ha involverat arbetsgivare! Till en nätt kostnad på > 90 miljoner. Inte konstigt att AF inte hinner med att förmedla jobb, när projekt sjösätts utan konkret innehåll.

Men när det däremot kommer till konkreta/reella åtgärder som t ex att genomföra åtgärder som grundar sig på lagstiftning händer ingenting. De 80000 + de 9000 är talande bevis för detta. Men de är inte de enda. Terrorister, våldtäktsmän, andra grova brottslingar får i många fall röra sig fritt, när de i stället skulle låsas in eller utvisas. Fortfarande förekommer barn- och tvångsäktenskap, månggifte, hedersrelaterad brottslighet, som bara accelererar liksom könsstympning.

Mångkulturella politiker, största samhällsfaran
De religiösa muslimska friskolorna får ha rektorer som med alla medel motverkar integrering och an-passning till vår grundlagsfästa värdegrund. Religiös vidskepelse med sin grund i islam vinner ökat fotfäste genom att svenska politiker i sin obildning inte har förstånd och begåvning att bannlysa den. I stället för ett sekulariserat samhälle är Sverige på väg mot accepterande av religiösa fördomar, vidskepelse etc. I stället för att verka efter upplysningstidens idéer är vi på väg mot ett mörker som rådde för flera tusen år sedan. Och de som skall bekämpa detta – politiker, regerings- och riksdagsledamöter som tjänstemän inom stat och kommun har varken bildning, mognad eller kurage att agera mot detta andliga, kulturella förfall och degeneration.

Men därför kommer de också att gå till historien som de vilka var på väg att bli det civiliserade samhällets dödgrävare. Men min förhoppning – Svensson – är att Du inte med din röst låter detta bli verklighet.

Kulturelitens knytblusprotest
 Förra veckan demonstrerade flera hundra ”Knytblusar” mot Akademin. Det är typiskt för etablissemanget och PK att göra meningslösa och till inte förpliktigande demonstrationer. Ingen av dessa skulle våga gå ut ensam med ett plakat på torget. Men vad jag vill säga här är att det för påverkan på verkligheten betyder lika lite om man samlas i knytblusar för att demonstrera eller som Löfven kastar ut miljarder. Resultatet på skeendet blir i båda fallen noll, när kulturetablissemanget bedriver sin symbolaktivism.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”
……………………………………………………………………………………………………..

Läs gärna Karl-Olof Arnstbergs inlägg på sin och Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning” om bakgrunden till krisen inom Svenska akademin.

https://morklaggning.wordpress.com/2018/04/19/svenska-akademien/#more-17583

och Johan Westerholms inlägg på Ledarsidorna.se om samma kris.

https://ledarsidorna.se/2018/04/symbolaktivismen-dar-man-branner-bocker-branner-man-till-slut-manniskor/

och Paula Neuding, redaktör för Kvartal, som i sin artikel belyser skillnaden i förstörelse av Sverigebilden med utgångspunkt i Akademikrisen.

-https://kvartal.se/kommentar/sverige-bilden-av-patriarkal-tyranni

Positiva Nyheter om Soros och SR, men Annie Lööf dödar Alliansen!

Äntligen, utbrister nog många läsare skriver människan något positivt!
(Men innan detta inlägg är slut, så är hon förbannad igen, men jag börjar med det positiva).

Viktor Orban har Soros  knuffat ut
Georg Soros påverkansorgan för ökad massinvandring till Europa ”Open Society Foundation” stänger sitt kontor i Ungern. Först blev jag orolig att Annie Lööf skulle bjuda in honom till Sverige med sitt obskyra sällskap. Men tidningen Die Presse i Österrike meddelar att organisationen med sin globala finansiär flyttar till Berlin.
Det var väl AfD;s framgång i valet i fjol, som chockade både CDU och SPD, som sedan tvingades kampera ihop, som avgjorde flytten. Men vi kan inte andas ut förrän efter valet, för skulle AfS komma in i riksdagen, lär nog en filial öppnas här.

Dessutom har Viktor Orban, satt hårt mot hårt, med krav på 25 % skatt och transparens, som fick Soros att slå igen.
https://svegot.se/2018/04/20/george-soros-viker-sig-open-society-stanger-kontor-i-ungern/

Jag undrar vem som tagit SR i örat och stängt av Ring P1: programledare inför valet?

Nu tjurar Alexandra Pascalidou och Täppas Fogelberg i kapp och förstår inte ett smack av att de bedrivit vänsterpropaganda, så tom Sjöstedt ligger i lä. Sverker Olofsson ligger visst också risigt till. Jag får bara upprepa det gamla vanliga, att de som förtrycker ser aldrig förtrycket själva.

Men vad jag inte förstår är varför de får bedriva ohöljd vänsterpropaganda alla övriga månader?

Bilden kommer från Steget Efter/Twitter.

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/A2g5qr/sr-profilerna-stoppas-infor-valet-det-ar-for-angsligt

Positivt är också att miljöpartiet inte får namn på sina listor i Dalarna, vilket innebär att de i flera kommuner inte kan ställa upp i valet. Att svika sina grundvärderingar är en mycket farlig strategi, som även SD borde ta intryck av.

Glädjande är också att socialdemokraterna har tappat 2,6 % av röstunderlaget sedan december 2017, men statsministern försökte med påklistrat leende bortförklara dessa signifikanta siffror, som alltid ”går upp och ner” (Rapport den 23 april). Att hans systerpartier i hela Europa sjunker som en sten, verkar inte gå in.

Frågan dessa pampar inom rörelsen aldrig ställer är, ”Varför skall folket lyssna på oss, när vi aldrig lyssnar på dem?”

Lagrådet tycker jag också ska ha beröm för att de klart och tydligt uttryckt rättshaveriet i regeringens lagförslag om gymnasieamnesti, men vad hjälper det när statsministern negligerar det, tack vare Annie Lööf som krupit upp i hans knä.

Efter Annie Lööfs svek får  migrationsverket ge besked att de prioriterar de som ljugit sig in, som här illustreras av Steget Efter på Twitter.  Fast egentligen är det ingen större skillnad mot flyktingpolitiken i sin helhet.
Nu måste jag sluta tvärt, för nu är jag arg igen.

(För ingen har väl undgått att Annie Lööf deklarerade i går att hon röstar ja, till regeringens lagvidriga gymnasieamnesti. Alibi för denna Bilderbergprinsessa var medmänsklighet. Observera att den enkom är vigd åt ljugande män, som inte skall vara här.
Utan denna medmänsklighet är fattigpensionärer, hemlösa svenskar, cancersjuka som kan få dö i operationsköer, lärare som får stryk, vårdpersonal som måste ha securitashjälp, socialhandläggare som får däcken sönderskurna, bibliotekarier med överfallslarm, överfall på blåljuspersonal, våldtäkts-och rånoffer tillsammans med  folket som dignar under allt högre skatter.
Att någon med förståndet i behåll kan rösta på denna förrädiska madame är för mig en gåta. Nu öppnas dörren för S+C+Vpk +Mp (om de sistnämnda hänger sig kvar) borde inte Ulf Kristersson sluta med att hojta, att med SD samarbetar jag ej? När han nu sitter med lång näsa.

Reaktionerna har varit hårda i flera MSM:s ledarskribenter, förutom på alla alternativa medier. Några exempel,

  • ”I Centerns Sverige finns inga gränser. Allra minst för principlösheten” skriver Per Gudmundsson i SvD.
  • Alexandra Boscaninin i GP skriver om hur ”Centern bäddar för rättsosäkerhet i migrationspolitiken”. 
  • PM Nilsson undrar var gränsen går för Annie Lööf i DI
  • Ledarskribenten i NTW skriver att Annie Lööf dödade alliansen
  • Remissyttrande från JK om ny möjlighet till uppehållstillstånd, ”…..Mot bakgrund av de svårigheter som i många fall finns att fastställa asylsökandes identitet och de problem som också finns när det gäller bedömningen av asylsökandes ålder är det enligt Justitiekanslern högst osäkert om ett genomförande av det nu framlagda förslaget kommer att få avsedda effekter. Justitiekanslern anser även att det finns frågetecken kring förslaget ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv…..” 

Till sist åter en mitt i prick illustration från ”Steget Efter” på twitter om mordet på Alliansen.

Spännande valrörelse, med ökat hot från småpartier utanför riksdagen

Spännande valrörelse!
Småpartier utanför riksdagen lurar i vassen. Medeborglig Samling kan ta röster från Moderaterna, Alternativ för Sverige från Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är väl bara Kristdemokraterna, som inte hotas av avknoppning, men å andra sidan verkar väljare rata dem.

Här kommer några reflektioner från en bloggläsare, efter att SD:s riksdagsmän Olle Felten och Jeff Ahl har gått över till AfS, deras motiveringen är partiets utslätning med anpassning till moderaterna.
…………………………………………………………………………………………………..

 ”Avhopparna är besvikna på SD pga löftesbrott, anser de.  De är också emot att SD inte gav mera motstånd mot värdlandsavtalet med Nato.

Men det hade ju i så fall blott varit symboliskt, s.k. signalpolitik. Ty majoriteten var ju för avtalet. De båda avhopparna anser att SD anpassat sig för mycket till Moderaterna.

Ja det kan tyckas. Och det är en avsiktlig avslipning av kanterna, så att säga. Ty SD inser att de inte får egen majoritet i årets val. De måste samarbeta med något annat parti för att få igenom något. Att då kasta ut ”belastningar” som Kent Ekeroth, Anna Hedwall m.fl. och att inte vara skarp mot Nato, inte kräva tvärstopp i migrationsfrågan, det är ett led i att göra sig gillad av M, åtminstone så pass att samtal kan föras. Man kan förstå SD härvidlag.

Förstår även AfS. De har ju rätt i att SD har slipats av, och de plockar nu upp de SD-poäng som partiet börjat ringakta, såväl idéer som riksdagsledamöter. Detta är ett vågspel. Ty skulle SD inte fullt ut få den framgång som de haft i sikte, och AfS inte når 4 %, ja då är spelet över, och det är bara att inse nederlaget och kanske fly till Ungern.”

Med utgångspunkt från dessa rader så får vi önska både SD och AfS lycka till!

Taktik för att sopa SD under mattan!

Detta inlägg kommer från en läsare som vill vara anonym, det handlar om olika scenarion från 7-klövern inklusive media, med syfte att svartmåla och stänga ute SD från inflytande. Allt för att minska deras framgång inför den 9 september.
Skribenten uppmanar till debatt!
……………………………………………………………………………………………………

 Jag tror att linjerna börjar ta form i PK:s slagordning för att sopa undan SD, eller åtminstone minimera dess framgång den 9/9.
1) Peka ut Ryssland som upphov till allt ont. Gärna med en koppling till SD. (Nya Tider v.8 slår hål på motsvarigheten i USA.)
2) Regimmedierna, och även de privata, ger förtur åt Moderaterna ifråga om radikal migrationspolitik. Fokus flyttas.
3) C, KD och L går emot M i vissa frågor. Moderaterna är evigt tacksamma för att övriga Alliansen är emot M:s migrationspolitik, ty därmed slipper M genomföra den.
4) SVT och resten av medier kommer ha mycket tal om Auschwitz, NMR och liknande, samt på något sätt nämna SD i anslutning.
Exv ”flera av de anhållna extremisterna var tidigare med i SD”. Eller ”SD-mannen var förr en känd Vit-maktare”.

  Nu vill SVT rädda KD kvar i riksdagen.
För att Alliansen inte skall rämna.
Det triggar igång stödröstandet. Ur SD-synpunkt lär det inte ändra något till det sämre för SD:s del, vad jag tror. Utan det blir mer en omfördelning inom Alliansen.
Om det går ut över C och L, så är det bara bra, menar jag. Särskilt L som är värstingen. Om något parti ska ut ur Riksdagen så är det inte KD.
Trots att KD har Nato på menyn, så är de enligt min mening mindre dåliga än de andra på den kanten.

S och vänstern talar om kvinnofälla, när en mor vill vara hemma med sitt lilla barn, åtminstone till tre års ålder.
S vill ha kollektiv uppfostran, gärna smått främlingskap till familjen (kärnfamilj = borgerlighet = snudd på fascism, usch!), så de små blir duktiga sossar med tiden. Här är KD motvikten i familjepolitiken.

Med Kent Ekeroth på listan kommer SD att gynnas röstmässigt.
Det, som SD-ledningen är rädd för är, att Alliansen ryggar för samarbete med SD om Ekeroth är kvar.
Men jag tror att SD missbedömer saken, precis som de missbedömde uteslutningen av invandraren Anna Hagwall. (”se kap ”Petad ut laget” i boken ”Priset” Debattförlaget)
Nu är det så att Alliansen ryggar för SD även utan Ekeroth!
Utan Ekeroth = färre röster och ingen samverkan med Alliansen.

Med Ekeroth= större framgång i valet, varvid Alliansen och de rödgröna bringas prata med SD.

 Ekeroths plus- och minuslista har ett netto som innebär ett övervägande plusvärde. Han måste dock mogna och inse vilket elände hans utsvävningar drar med sig för rörelsen, till fiendens stora nöje.

Hans intelligens är astronomisk vad gäller allt annat. Nu måste han använda denna talang på den egna personen. Hans ”synder” är inte av det grövsta slaget, han är inte kriminell.
Men SD:s fiender begriper utnyttja hans svagheter till tusen, och det borde han inse.

Jag förstår Åkesson & Karlsson också.
Det måste ha känts otryggt för dem och hela partiet att Ekeroth kunde kosta på sig det som skett, och att de därför i sin ängslan ville lämpa honom överbord.
Men om de sansar sig och får lite avstånd i tiden till skandalerna, så hoppas jag att de ändrar sig. Dock har de försvårat för sig, genom att de så kvickt målade ut Ekeroth som opålitlig, och därmed målade in sig i ett hörn, som de inte kommer ut ur, utan att ge 7-klövern anledning att göra narr av dem.
Så vad de än väljer, kommer fienden att mysa. I det läget kan de lika gärna bita i det sura äpplet och låta Kent Ekeroth stanna på sin post. Med tiden kommer han, om han skärper sitt leverne, att lysa som den Riksdagens stjärna som han egentligen är. Amen!”
……………………………………………………………………………………………

Mats Dagerlind skriver i Samnytt : ”…..En efterlängtad present har SD:s valberedning redan gett vänstern och liberalerna genom att tillmötesgå deras krav på att peta Kent Ekeroth. Det i stället för att genomskåda och vägra låta sig styras av den välregisserade aktion som haft just detta syfte, att underminera och splittra SD som politisk motståndare. Hur många fler presenter av det slaget blir det innan den 9 september?

En sida har startats på Facebook under namnet ‘Stöd Kent Ekeroth till en plats på riksdagslistan 2018’. Ni hittar den HÄR.”

Ps. Jag tar gärna emot fler inlägg från läsare, under signatur, anonymt eller med namn. Skriv bara i en kommentar ”Gästinlägg,” så skickar jag min mejladress. Efter ev. redigering får Ni alltid godkänna gästinlägget innan publicering. Ds.

Regeringen klär bruden inför valet!

Brudklänningen kostar 63 miljarder, med delfakturar fram till 2020 av våra skatter. Inte konstigt att detta utarmar välfärden för alla skattebetalare.
Om regeringens fula tricks för att få ner invandrarnas arbetslöshet inför valet, skriver gästskribent Jan Ivarson, politisk obunden om i detta inlägg.

Här ledsagar brudgummen sin brud till vallokalen den 9 september!
………………………………………………………………………………………………….

”Migrationspolitiken belastar statistiken för arbetslöshet.
Då är goda råd dyra. Miljardstöd med skattepengar är ett sätt att få ner siffrorna. Man tar lite hänsyn till om de nya jobben behövs. Mycket pengar står på spel. Kreativiteten är stor i kommunerna som ser manna falla från himlen. Din kommun har väl inte missat erbjudandet?

Extratjänster kallas lösningen. Bara kommuner får del av dem, inte privata företag. I 22 kommuner betalas extratjänsterna med 18 700 kr/månad. I Nacka är medellönen 22 200.

Sandviken, kommunen som ansåg sig ha lönsam invandring, har uppfunnit fyra nya jobb – Cityvärdar. De skall skapa trygghet för kommunens ungdomar som är på väg att hamna i utanförskap.

Arbetsförmedlingen betalar och SIF svarar för värdarnas utbildning. Det skapar jobb på flera ställen.

I Olofström är målet 60 extratjänster för språkstöd på arabiska och dari. Det finns ett språk som heter så. En variant av persiska som talas i Afghanistan. Hur det blir med extratjänster till svenskundervisning är okänt. Inte så viktigt när det finns tolkar och de vill inte bli av med sina uppdrag.

Skattebetalare kan befara extratjänster för Bidragsinformation, så ingen går miste om sina rättigheter. Namnet känns möjligen lite utmanade så det behövs något bättre som Samhällsinformation för Nyanlända.

Gamla svenskar behöver extratjänster. De har svårt att hantera datortelefoner och möjligheter för sjukvård och kostnader. De hänvisas inte sällan till att ange siffror för sina behov på mobiler de inte har eller förstår sig på. Gamla svenskar anses nog inte utgöra en minoritet som behöver extratjänster. De flesta har barn som får hjälpa dem. Tyvärr bor många barn på stort avstånd från föräldrarna. De kan ha flera föräldrar från olika samboförhållanden att ta ansvar för. Här bör en feministisk regering tillhandahålla extratjänster, så kvinnor inte överbelastas med fler gamla släktingar än de klarar av. Situationen kommer i någon grad att underlättas genom avsaknad av en förälder för inseminerade barn.

Regeringen hoppas på över 11 000 personer i extratjänster. Den kommer år 2020 ha lagt drygt 63 miljarder kronor på att förbättra arbetslöshetsstatistiken. Det är mer än den årliga försvarsbudgeten – för att kosmetiskt förbättra i huvudsak importerad arbetslöshet. Permanenta jobb lär det inte bli.

Som god svensk förväntas du rösta för mer av detta och för höjd skatt!

Underlaget är hämtat från Uvell.se där det finns mer att läsa.
https://uvell.se/2018/02/02/regeringen-och-bonussystemen/

………………………………………………………………………………………………………..

Läs gärna om hur regeringen mutat kommunerna med sin klassiska socialdemokratiska politik, dvs. att gömma undan arbetslöshetsstatistiken.

Ps. Vill Du skriva ett gästinlägg? Skriv bara ”Gästinlägg” i en kommentar, så skickar jag min mejladress till Dig! Ds.