Kategoriarkiv: Skola

Pedagogik

”Många studenter har stora problem att skriva”

Lärde i Lund protesterar
”Vi har undersökt skrivförmågan hos nybörjar­studenter på Lunds universitet. En femtedel bedömdes ha så stora brister att de knappast kan tas om hand inom ramen för utbildningen. Till exempel fann vi en text utan en enda korrekt ­mening, skriver forskarna Gunlög Josefsson och Sara Santesson, Lunds universitet.”
https://www.svd.se/manga-studenter-har-stora-problem-att-skriva

Ingen blir väl förvånad över denna slutsats.

Regeringens mål handlar om att frisera arbetslöshetsstatistiken genom att trycka in så många som möjligt till högskolan, oavsett deras kunskapsnivå. Politiker har också nästlat sig in i den högre utbildningens styrelser, allt för att bevara och sprida sin ideologi med indoktrinering.

Och som vanligt är det lärarna som enkelt skall fixa till det. Aldrig att dessa kunskapsförstörare i regeringen  kan erkänna, att ”det går att leda fram hästen till vattnet, men dricka måste den göra själv.”

Flumskolan
Denna oförmåga att klara av sina studier, beror på att spåren efter vänsterns flumskola nu fått full effekt på högskolenivå.

Roligt och lustfyllt skulle det vara med kunskapsinhämtningen, att traggla, repetera, anstränga sig och göra sina läxor blev förkastat av lata elever, föräldrar och politiker. Tvärtemot erfarenhet och tidigare kunskap.

Det var ”ut med det gamla och in med det nya” som Karin Ferm skrev om i går.

Redan under min yrkestid klagade handledare till studenter över deras dåliga skrivförmåga och värre har det blivit, när Rinkebysvenska anses fullt acceptabelt.

Rektorns favoriter
Den käcka, kamrat pedagogen blev snart rektorns favorit efter det fria skolvalet. Uppfostrargärningar gjorde att kunskapsöverföringen fick stryka på foten.

Rektorer har delat ut allt för många förstelärartjänster till lärare som står honom/henne närmast och inte är så kinkiga med betygen.

Dessutom har många elever, främst pojkar med invandrarbakgrund inte förutsättningar till högre studier. Att snällt godkänna deras förmågor under grundskolan och sedan (om de kom in) på gymnasiet är att göra dem en björntjänst, vilket också gäller för elever med svenskfödda föräldrar. Föräldrars egen utbildning och engagemang är avgörande för studieframgång.

Tyvärr fortsätter bara flummet
Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson, utan erfarenhet av högre studier, svamlar på om enkel bot för studenternas dåliga förkunskaper. Erfarenhet från ansvarsområdet är inget som statsministern prioriterar, när han utnämner sina ministrar.

Citat från ministern i artikeln: ”Brett deltagande handlar inte om att sänka krav, utan om att låta lärandet stå i centrum. Det handlar om att studenterna ska få möta en pedagogik som inte ­utgår från traditioner, utan som utgår från vetenskap om lärande.”

Vad som stått i centrum är kanske känsligt, för det går hon inte in på.

Tyvärr har hon missat mycket av vetenskapliga inlärningsstudier. Hon har nog bara lyssnat på inställsamma och karriärsugna tjänstemän på skolverket, inte på förtvivlade lärare som t.o.m. kan få stryk av kaxiga elever, som föräldrar och mesiga rektorer håller om ryggen.

Vad gör rektorer inte för skolpengen?

Hon har nog inte heller tagit del av gymnasielärare John Dubecks artiklar om förfallet i skolan, som först började med ett Facebook inlägg. Vilket fick vänstern att resa ragg och MSM att först nonchalera honom, sedan förfäras, när hans artiklar ändå publicerades. Samma behandling följde, som för Örebropolisens Peter Springare, som också vågade lyfta på locket.
https://www.facebook.com/lilouandjohn/posts/1842033946054229

Quick fix
Men med lite quick fix, så skall okunskapen avhjälpas på högskolan, anser regeringen med skyddsglasögon på. För att förhindra att insikt nås av deras förödande skolpolitik. Där Sverige sjunker som en sten i rankningslistor av världens universitet. Det borde inte komma som en överraskning efter fallet i Pisa undersökningarna.

Regeringen luras
”Med andra ord, med ny högskolepedagogik ska utmaningarna med breddat deltagande enkelt och lätt klaras av. Exakt vad denna nya pedagogik består i går hon inte in på.” skriver författarna och fortsätter ”…… Man kan faktiskt säga att man lurar in dessa studenter på en högskoleutbildning som de inte har förutsättningar att klara….”

Tyvärr är det inte bara här som regeringen luras, lögner sprids och löften sviks inom flera områden till godtrogna medborgare, som allt fler ser igenom.

Den indoktrinerade skolan

Professor varnar

Det här är en artikel, som jag önskar att lärare och föräldrar, speciellt boende på Söder i Stockholm skulle läsa.

Daniel B Klein, är professor i USA, med fru och barn boende i Sverige.

Han skriver om sin dotters erfarenheter i skolan och från egna upplevelser av skolsystemet både i Sverige och USA.

Jag ger här några citat från debattartikeln, som publicerades på Timbro.se den 23 maj 2017.

https://timbro.se/smedjan/sa-undviker-du-att-dina-barn-blir-indoktrinerade-skolan/

Skolans vänsterorientering

”Den svenska skolundervisningen är genomsyrad av ett vänsterpolitiskt perspektiv.

Men vad kan man egentligen göra som förälder för att förhindra att ens egna barn påverkas av den åsiktslikriktning som präglar såväl läroplanen som stora delar av lärarkåren?….”

”…Min dotter, som nu går i nionde klass, har år efter år berättat för mig om sina lektioner i skolan, och jag har följt hennes läxuppgifter. Tyvärr är mitt intryck att hela grundskolan verkar ha en dragning åt det röd-gröna hållet, och en del av det hon får lära sig är vilseledande, ibland till och med felaktigt…” 

”……Min dotter säger: ”Jag säger bara det de vill höra…..”

Hur många av oss har inte tvingats jamsa med och sagt det omgivningen vill höra, för priset är för högt för att avvika. Det är enklast att bli som de man är med.

”….De Officiella problemen är inte bara en fråga om åsiktslikriktning inom lärarkåren, utan de genomsyrar hela läroplanen….”

Formuleringsrätten till dagens problem, miljö, flyktingkris, terror, ojämlikhet, goda och onda stater och människor etc bottnar i de välbeställdas rätt att vifta med pekpinnen och bakom alla dessa fina och ansvarstagande individer ligger den globala finanseliten.

I en demokrati gäller det att likrikta och få folket med sig, så de inte röstar fel. Diktaturer har det lite enklare, där finns bara ett parti, som väljarna gör bäst i att rösta på för att undvika repressalier. Om andra partier skulle finnas, så är de bara ett demokrati camouflage.

Lärarutbildningen visar vägen utför

Författaren berättar om en kvinna som går på lärarprogrammet vid Södertörns högskola, som säger ”… att när hon har en avvikande uppfattning döljer hon oftast vad hon tycker, hellre än att förneka sina åsikter (det vill säga låtsas som att hon har en åsikt som hon egentligen inte har)…..”

Precis samma strategi som hans dotter tvingas inta, vilket illustrerar effektiv påverkan i flera led.

Denna smygande ideologiska påverkan fanns redan för 25 år sedan, när min dotter utbildade sig till lärare. Hon hade tur att det då ännu gick att bli lärare med en kandidat eller magisterexamen inom sina ämnen, som kunskapsbas. För att sedan gå ett år på praktik ute på skolorna. Men där låg mångfaldsvurmare redan i startgroparna, som nu har intagit styrelserummen.

Muslimska gossar kan bli kränkta

Minns att hon berättade från ett bedömningstillfälle när hon undervisade i religion. Då en modig invandrarflicka räckte upp handen och frågade om inte Allah eller vår Gud också kunde vara en hon? Min dotter svarade att var och har rätt att bestämma över sin tro och även kön på alltings skapare. Men det svaret vållade nästan underkänt, trots en annars utmärkt och fängslande lektion. Förstod hon inte hur hon med detta svar kränkte de muslimska gossarna? Flickans undran var utan värde. (Lektionsbedömmaren var psykolog, vilket kan förklara en del…)

”……De flesta lärarna på utbildningen lämnar inte utrymme för några tvivel om att de tillhör vänstern. Det speglas i grundtonen på lektionerna och i kursmaterialet…..”

Detta är väl något som flertalet känner igen. Om en grundton från andra hållet skulle höras, så agerar rektorn fort med värdegrunden som rustning och vapen.

Hur många skolor har inte utestängt vissa partier när det gäller besök i skolan kring valen?

Det borde väl vara en bra övning för ungarna i kritiskt tänkande? Eller bottnar förbudet i rädsla för åsikter utanför värdegrunden?

Farlig likriktning

”… Då universitetslärare i pedagogik är omgivna av människor som har samma åsikter som de själva, och åberopar auktoriteter som har samma uppfattning som de själva, hamnar de ofta i ett grupptänkande – det vill säga ett felaktigt tänkande som delas av och förstärks av gruppen….”

Likriktning och grupptänkande är en farlig utveckling, förutom i skol-och universitetsvärlden, så utgör journalistiken ett paradexempel.

När kaka söker maka, så förtunnas rekryteringsbasen. De med andra åsikter, erfarenheter väljer annan yrkesbana i stället för att stånga sig blodiga mot inskränktheten, att ständigt tvingas ge avkall på sin uppfattning och rätta in sig i ledet. Många lärare byter yrkesbana, ett av skälen kan vara frustration över påtvingad falskhet och därutöver en skola i förfall.

När kritiska röster tystnar, så kan det lätt gå åt helvete, det finns det många exempel på genom historien. 

Rådet som författaren ger till föräldrar är att;

”….Berätta för dina barn att deras lärare till största delen är människor som tillhör vänstern, men att vänsterns politiska perspektiv inte nödvändigtvis är bra….”

Kruxet är, att en alltför stor del av föräldrakollektivet är vänster och förstärker skolans uppfattning även hemma.

Det är den största anledningen till politikers klåfingrighet och medborgarnas svårighet att nyktra till och inte bara godta bilden, som serveras på fat av ideologiskt blinda politiker. Skolan är för dem den främsta plattformen för indoktrinering och framtida röster.

Slutsats: ”När alla tänker lika, tänker ingen alls.”

Sveriges största fara; barnpolitiker utan kunskap

Dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna

Denna artikel skickade signaturen ”Peter” som skriver att författaren sätter ord på det många känner.

På Med bloggen (Medborgerlig Samling) skriver medlemmen Daniel Estefors att dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna.

”……Istället för ansvarstagande vuxna utgörs dagens politikerskrå av barn som agerar impulsivt utifrån spelteoretiska modeller, mediala åsiktskorridorer och en personlig jakt på moralisk njutning grundad i en på Södermalm hopsnickrad moralfilosofi…..” 

Vad grundorsaken är kan diskuteras.

Skribenten tar i artikeln upp bristen på kunskap, som råder inom alla områden, som litteratur, konst, historia, religion, sociologi, psykologi ….mm, som den största orsaken till politikers blindhet och folkets oförmåga att se igenom deras lögner.

Han skriver vidare:

”…….Vi måste också träna våra barn att genomskåda makthavarnas lögner. Vi måste lära dem att det är lögn om någon säger att vi måste lära oss leva med terrorattacker, att det var lika riskfyllt att gå på musikfestival för tjugo år sedan, att vi har en vård i världsklass, att vad en människa säger är viktigare än vad hon gör, att kritik mot makten är landsförräderi, att journalister besitter unik kunskap, och att skattefinansierad media är ett måste för en demokrati…..”

https://medbloggen.se/2017/05/19/barnpolitikerna-maste-ersattas-av-vuxna/

Enögd skola

Men detta är inte lätt när skolbarn förmås demonstrera för att Amir med familj måste få stanna. Barn som lider och dör i flyktinglägren, för att vårt bistånd delas ut till de som ej är flyktingar, ger inte samma frökenengagemang. Kanske samhällsengagemang för Amirs familj också kan förbättra lönen?

Våra bildnings- och kunskapsinstitutioner är värdegrundsindoktrinerade från ett vänsterperspektiv. Att dess politiker är nickedockor till den ekonomiska eliten får aldrig Hanna och Andereas veta. De uppfostras till små miljö- och moralpoliser av lärare som svalt allt på utbildningar, där avvikande åsikter betraktatas som högerextremism.

Politikers klåfingrighet har förstört generationers förmåga till kritiskt tänkande. Skolverkets karriärtörstiga tjänstemän har inte legat på latsidan. Nya direktiv distribueras ut nästan varje månad till trötta lärare, som applåderas av deras olärde och naive skolminister Gustav Fridolin.

Vem vet, han kanske har en Koranskola som föredöme?

Grundkunskap viktigt för att googla rätt

Grunden till all kunskap är inte att bara klicka på Google, där man kan lätt kan hamna vilse, när inget eget golv finns att ta sats ifrån.

Om detta kan min äldsta dotter berätta, som arbetat som lärare i över 20 år, hur baskunskap saknas hos alltför många gymnasieelever, vilket också förskräcker universitetslärare.

Ett exempel är när de blivande studenterna presenterade sitt arbete inom religion med sång ”We shall overcame some day…” och började sedan berätta om Martin Luther King. Problemet var att uppgiften handlade om 1500-talets Martin Luther och hans teser….

Inger Engkvist kritisk

Inger Enkvist, professor i Lund, har länge varit en av dagens skola största kritiker, vilket självfallet irriterat de värdegrundsfrälsta, till vilka PPL kom som en skänk från ovan, tänk att få söka kunskap själv!

Kanon för dåligt utbildade lärare!

Katederundervisning dömdes ut, som en forntida relik, vilket gjort att det även här gått åt helvete för ungar som behöver den bäst.

Lovsången har dock dämpats en smula och boken ”Lärarens återkomst” av Jonas Linderoth rekommenderas till de som ännu tror på metodens välsignelser.

I boken ”Feltänkt” från år 2000, kritiserade Inger Enkvist skolsystemet och boken vållade stor uppståndelse, inte minst, bland många annars menlösa och fega rektorer.

Barnpolitiker följer endast lag och rätt

Men vid närmare eftertanke så följer bara dagens ”barnpolitiker” lag och rätt, som tar sin början 1975 med prop 1975:26 som en enig riksdag biföll. 

Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle. Olof Palmes internationella iver för socialistiska diktatorer var inte förgäves. Dessa folkmördare gnuggade händerna av förtjusning över Sveriges generösa biståndsmiljarder till nya vapen, som kunde tysta oliktänkande.

Leif ”blomman” Blombergs verk ”Sverige, framtiden och mångfald”

Många kanske minns Leif Blomberg (s) fd. invandrarminister som låg bakom SOU: 1996:55 vars titel löd ”Sverige, framtiden och mångfald.”

Alla samhällets områden, arbetsmarknad, social-, skol- och kulturpolitik skulle underordna sig dessa direktiv, vilka fått samma dignitet som tio Guds Bud.

Problemet var dock att medborgarna inget fick veta om denna proposition som sedan blev lag. Trots detta så har varenda arbetsplats temadagar om värdegrund och mångfald, vilka borde förses med röd varningsflagg till luttrad personal.

MSM sov eller kanske fick rådet att inte skriva om något, som kunde uppröra väljarna?

Eller var direktiven bara ett led i följsamhet till den sk. Monnet-metodens små, små tyranniska steg mot NWO??

I Leif Blombergs förslag betonades:

–  jämlikhet,

–  valfrihet

–  samverkan.

Invandrare skulle få samma rätt till välfärd som medborgarna (ibland mer, som 50.000 kr till möbelinköp, egen kommentar) och de skulle själva få välja om de ville bli integrerade till landets kultur eller om de hellre ville utveckla sin egen.

Vilket har gjorts med råge i invandrartäta no – go zoner, med moralpoliser, hedersförtryck, stenkastning, bilbränder, skottlossning och mord. 

Samverkan innebar att alla svenskar måste acceptera dessa mål, utan att få säga ett ord.

Vår historia och kultur suddas bort

Ansvariga politiker bestämde helt sonika, att det som skall hålla ihop Sverige endast var den samtida tillhörigheten. Gårdagen med vår gemensamma historia med mina och Era förfäders slit blev utan värde och hamnade på soptippen av dessa historielösa mångfaldsvurmare.

Vad värre var så glömde de bort sitt främsta uppdrag att skydda sin nation!

Desto mer värdefullt blev invandrarnas kultur, som visas i parti och minut, med förkärlek av SVT.

Inte ett uns av kärnan i all tillit finns hos dessa ” barnpolitiker,”att grunden för öppenhet för den andres förflutna, är att först få trygghet i vår egen.

Ödeläggelse av kulturarv

Rekord i förstörelse av vårt kulturarv innehas av kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) som trycker ner unika samlingar i källaren på statens muséer och låter platsen övertas av mångkulturella expositioner.

Vi kan vara glada över den kunnige och orädde experten Ola Wong, som ständigt protesterar mot denna ödeläggelse.

”Regeringen använder museer för egna politiska mål.

Är museerna verkligen fria om politikerna bestämmer vilka åsikter de ska propagera för? Ola Wong har läst den 240 sidor långa kulturarvspropositionen och ser hur den egna åsiktsstyrningen är en blind fläck för regeringen” löd ingressen för hans debattinlägg i SVD den 17 maj.

https://www.svd.se/tank-fritt–sa-lange-du-tanker-ratt

Jag förstår att mina åsikter och era kommentarer väcker ont blod hos de renläriga, för det är ju vi som bryter mot lagen!

Det är också orsaken till nedsläckta konton från SI myndigheten, utförda av en vänsteraktivist, men denna gång fick myndigheten backa och be om ursäkt, när protesterna blev dem övermäktiga.

Kruxet är svårigheten att bli delaktig i något som beslutats över våra huvuden. Det går inte att utesluta att forna Sovjets och DDR:s politik inspirerat till dessa diktatorfasoner.

Eller minns någon av Er läsare artiklar eller någon debatt om denna mångetniska utredning som blev lag 1997???

Regeringens skolfördelning bör utvecklas

”Ett Ironisk eller framsynt förslag till jämställt Sverige – du avgör.

Skriver gästkrönikör Jan Ivarson, politiskt obunden.

”Ledarsidorna.se skriver i artikeln ”Regeringen har förklarat krig mot medelklassens barnfamiljer”. Förslaget innebär att invandrarbarn skall fördelas till bra skolor. Det antas medföra att fler skolor får rättvis fördelning av dåliga resultat.

Tyvärr löser förslaget inte grundläggande problem med ojämn fördelning av bosättning. Ett mer radikalt sätt för att integrera invandrare är att införa reglering av hur folk får bosätta sig. Det är ett självklart nästa steg i att göra landet jämställt så att alla delar blir jämnt berikade av mångkulturen. Rättvis fördelning av bosättning kommer även verka dämpande på bostadspriserna.

De som erbjuder en bostad till uthyrning eller försäljning, skall först få den ”bosättningsfördelad”, i ett utvecklat av Postkodlotteri. Dragningar skall fördela bytesrätten så att alla postnummer får jämn fördelning mellan ursvenskar och invandrare. På sikt kommer det vara gynnsamt för pursvenskar när invandrare blir i majoritet.

Under ett introduktionsskede kan man tänka sig att den som frivilligt anmäler avyttring av bostad till lotteriet får ett antal lotter. Överskottet skall gå till bidrag åt invandrare som tilldelas borätt i dyra områden och till integrerande åtgärder som stöd till invandrarföreningar så de kan stärka sin kultur i Sverige. Ett blandat boende förväntas stärka entreprenörskap och humankapital.

I dagsläget kan förslaget upplevas radikalt. Med stöd av statsmedias program för integrerande lotteri- och matlagningsprogram kan vi anta att opinionen svänger så att förslaget kan genomföras om några år. Förslaget förväntas tas upp på kommande S-kongress.”

Tyvärr händer det ofta att verkligheten överträffar dikten.

Peter Tillbergs fotorealistiska målning ovan från 1972, med tiel ”Blir Du lönsam lille vän?” Är nu åtföljd av många, många frågetecken????

Men jag tror att Tillberg på 70-talet ville illustrera den instängda skolan med fönster som inte gick att öppna till världen utanför. Men det blev tvärtom, när världen kom in till skolan, sjönk resultaten som en sten.

Så här skrev en meilvän om regeringens bryderi om en jämlik skola.

”Regeringen vill lotta om vilka som skall gå på de bästa skolorna. Fast det är väl samma sak, som att lotta om vilka som skall gå på de sämsta.”

 

 

 

Vem har bestämt att utbildning från bottennivå, är lönsamt?

Ibland undrar jag om inte andra krafter styr politikers naivitet på område efter område.

Nämligen, EU:s ständiga förkunnelse om Europas behov av invandring.

Kanske är det långfredagen, som får mig att associera denna lydnad till påvens frontsoldater på 1500-talet. 

Jesuitordens präster, som av dess grundare Ignatius Loyola, fick inpräntat ”att inte tänka, bara blint lyda, när en överordnad befaller.”

Reformationen skulle motarbetas med alla medel, för maktens bevarande.

Om skiljelinje fanns mellan Jesu lära och påvens, så var påvens den enda rätta.

Kanske är dagens påve Rothschilds bankimperium, med alla småpåvar och dess hantlangare?

Jan Ivarson,
politisk obunden, ger i denna krönika ytterligare ett exempel på denna naivitet hos politiker. De vill ge sken av lönsamhet med utbildning för invandrare från absolut bottennivå. Kanske naivitet borde bytas ut mot solidaritet inför dagens påvar?

CENTERIDÉ: HÖGUTBILDA FRÅN BOTTENNIVÅ 

”Centerpolitikern Fredrik Christensson skrev i Lysekils Posten ”Därför behövs ett nytt ledarskap för Sverige”. Han talar om vikten av hög utbildning för att Sverige skall kunna behålla sitt välstånd. Det är klokt. Tyvärr driver hans parti politik för motsatsen, lägre kunskapsnivå genom massinvandring av lågutbildade.

De flesta partier står för öppna gränser med inflöde av lågutbildade personer.

Många har värderingar med rötter i medeltiden som hindrar västerländsk utveckling och det välstånd asylsökarna söker.

De vill ha del av kakan, men alla vill inte baka den på västerländskt sätt. De ägnar sig hellre åt sin gamla kultur och religion.

Skall vi lyckas med utbildning måste den bedrivas i flera generationer men utsikterna är små. Det ser vi på växande utanförskapsområden trots att miljarder går dit istället för till hög utbildning.

I Sverige undandras högre studier och andra viktiga områden miljarder kronor. De spenderas på hundratals hemspråk och grundskoleutbildning för vuxna.

Härtill kommer miljarder för sociala insatser och bekämpning av kriminalitet.

Därför saknar näringslivet kvalificerad arbetskraft.

Det har regeringar haft som förevändning för ytterligare invandring av lågutbildade! Regeringen efterfrågar enkla jobb som skall betalas som om de är kvalificerade. En svår nöt att knäcka. Inte ens politiker vill köpa sådana tjänster.

Christenssons parti driver politik för intag och utbildning av folk från utbildningsmässig bottennivå. Det gynnar inte hans väljare. Det är lika naivt som att förnya fordonsflottan genom renovering av gamla bilar så de blir som nya. Få tror det är en bra idé. Det framgår av bilparken på Cuba.

Många politiker arbetar för att förstöra landet, så att de senare kan komma med förslag om förbättringar. Christensson (C) är en av dem.”

Förbättringar för vem är frågan?

 

Var finns dagens Rosa Park?

Valfrihet

Valfrihet har varit politikers omhuldade modeord under många år, från vänster till höger, men valfrihet gäller inte för alla.

Naturligtvis inte för svenskfödda, som väljer nationen med dess kultur och tradition före invandrares religion, där förkastliga seder och bruk ofta predikas och vad värre är dagligen praktiseras.

Konfessionslös skola?

Skolan skall vara konfessionslös, undervisningen skall vara religionsneutral och samtidigt tillåts religiösa friskolor! Snacka om dubbelmoral!

Det var inte länge sedan de renläriga förbjöd skolavslutningar i kyrkan, så ungarna fick stå och frysa på en fotbollsplan.

Muslimer kunde kränkas  genom att bara sitta i en kyrkbänk, sådant får inte tillåtas i det humana Sverige.

När folkets protester blev för många, så kröp ansvariga politiker en aning närmare korset. Men med stränga order till stackars präster, som ännu tror på Jesus lära, att inte nämna ett ord om hans gärningar.

Svavelosande predikningar

I valfrihetens namn så har religiösa friskolor fått tillstånd att verka. I muslimska friskolor har fundamentalistiska läror glatt fått predikats, med rikliga bidrag från vår feministiska regering. Jämställdhet är här ett skämt, för värdegrunden läcker som ett såll.

Så här kan det låta från Sveriges förenade muslimers (SFM) föreläsare:

”Hon får inte gå ut utan tillåtelse från sin man”

”Flickor skall inta ha parfym och får inte skoja”

”Ni hamnar i helvetet om Ni inte täcker Er”

Arvsfonden, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) belönar svavelosande predikanter och inbjudna föreläsare med miljonbidrag, med kulturministerns välsignelse.

Var finns dagens Rosa Park?

Efter den senaste skandalen med segregering i förorten, nu i skolbussen, som Kalla Fakta på TV4, avslöjade i går, så börjar visst våra politiker skruva lite besvärat på sig och mumla om åtgärder. Statsministern höjer rösten, men inget händer.

Invandrarflickorna får sitta längst bak i bussen, medan pojkarna brer ut sig där fram, på uppmaning från medföljande sjaltäckta fritidslärare.

Vore detta inte ett gyllene tillfälle för vår feministiska regering att utse en representant som kunde agera som en modig ”Rosa Park”? 

När hon 1955 vägrade resa sig från sin sittplats i bussen för en vit man!

Nu, 2017 är det repris från dominanta muslimska pojkar. De tar allt större plats även utanför hemmet på bekostnad av flickorna, som ständigt får veta sin plats.

Att Fi:s språkrör skulle agera i denna riktning finner jag utslutet. I sin ideologi påminner de mer om rektorn i den muslimska friskolan, al-Azhar i Vällingby, som körde ut Kalla Faktas reporter, övertygad om att hans läror och handlingar är de enda rätta. För de står i Koranen.

Fi:s ideologi behöver bara en rad, allt är den vite mannens fel.

När skall fler svenskar se igenom denna idioti?

Nu ropas det unisont från etablerade debattörer och politiker om ökad kontroll, tillsyn och skärpning av skollagen, men inte ett knyst om vem som öppnade dörren för dessa verkliga förstörare av landets jämställdhet  med sin ”fredliga” religion.

 Länkar

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/ko7kA/kvinnor-far-inte-ga-ut-ha-parfym-eller-skoja

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/bl19l/lar-ut-att-12-aringar-hamnar-i-helvetet–far-bidrag-av-staten

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-stoppa-moralpoliserna-som-ger-sig-pa-kvinnor

https://www.svd.se/konsuppdelad-friskolebuss-i-vallingby/om/sverige

http://www.gp.se/ledare/erkänn-klanernas-närvaro-1.4223582

https://www.svd.se/forskare-svenska-staten-oerhort-feg

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-dalta-med-maen-som-hatar-kvinnor-32862

https://timbro.se/smedjan/det-regnar-pengar-paraplyorganisationer/

 

 

 

 

Förneka, hota och anmäla är maktens taktik mot sanningssägare

Det går knappast en dag utan en skola eller vårdinrättning hotas av saftiga böter för brister i arbetsmiljön.

Överbeläggningar på vårdavdelningar, platsbrist, oskäliga väntetider och stressad personal. IVO (inspektionen för vård och omsorg) har mycket att göra. Lex Maria och Lex Sara anmälningar strömmar in.

”Skola riskerar miljonvite” stod det i går i Östgöta Correspondenten. ”Här saknas tryggheten” och vidare ”bråk, språkliga kränkningar, elever som går ut och in i klassrummen och grejar med mobiltelefonerna på lektionerna. Skolinspektionen hittade varken studiero eller trygghet på Birgittaskolan vid sina besök.” 

Längre fram i artikeln kryper det fram att ca 40 % av eleverna saknar kunskaper i undervisningsspråket.

Skolan satsar nu på ”heltidsmentorer och på en förbättrad elevhälsa och på värdegrundsarbete med psykologhjälp.”

Jag tror tvärtom att värdegrundsarbete har motsatt effekt.

Konsensus, allas lika värde står inte så högt i kurs hos dessa värstingar som ständigt kräver respekt för sitt agerande. 

Svensk förståelse, vänlighet med godhjärtenhet förvandlas till bensin på brasan.

Jiiiipi, nu är det fritt fram att visa sin dominans från hemlandets eller hemmets auktoritära fostran, men dessa små liv får aldrig skuldbeläggas utan orsaken är skolans ledning och lärare som brister i kompetens.

Då är det en lättnad att läsa gymnasieläraren John Dubecks erfarenheter i Nya Tider v.6 2017 där han bl.a skriver …”För att kunna motivera lärarna att pumpa in luft i betygssystemet har man tvingats till drastiska åtgärder för att bryta ner viljan hos de förstockade lärare som envistats med att fortsätta med sin diskriminerande pedagogik som multiplikationstabellen, lugn, ro, kunskapsförmedling och läxor.”

Den 13/2 fanns även Dubecks insändare på Avpixlat, förmodligen är inte MSM media intresserad av det som avviker från deras värdegrund.

För skriver man på Avpixlat eller Fria tider då är man en högerextremist och rasist, oavsett innehåll med erfarenhet och källor.

Risken är nu stor att han blir anmäld för diskriminering eller hets mot folkgrupp precis som polisen Peter Springare i Örebro. Att kalla en spade för en spade gör man inte ostraffat i dagens Sverige.

Tänk så himla bekvämt för politiker i Rosenbad!

Först orsakar de massinvandringen, sedan åderlåts samhällets kärnuppgifter när befolkningen ökar, förutom att anslagen reduceras och när skola, vård och polis fallerar, då kommer deras fogdar och utdelar böter.

Att inte politiker i kommun och landsting sätter ner foten och vägrar lyda dessa orimliga krav  är för mig en gåta. 

Men det är klart karriären sätter man inte på spel. Då är det enklare att lägga ner ett lasarett, dra ner på personal och reducera anslag och kalla det för effektivisering som man blivit lärd från någon överbetald konsult.

Hur länge till skall denna strategi hålla, när allt fler upptäcker utebliven leverans från samhällskontraktet?

Juleljus släcks av mångkulturell rektor

”Södra skolan ändrade i jultexterna

Psalmer: Vi ska värna om traditionerna

Nu närmar vi oss julen med våra gamla svenska jultraditioner där våra julsånger bidrar till att föra våra jultraditioner vidare och förhöja julstämningen. Detta är en tradition vi skall värna om. ljuleljus

Men vad händer? När jag tillsammans med mitt barnbarn, ( som går på Södra Skolan ) lyssnade på några julsånger och kom till sången ”Nu tändas tusen juleljus” så berättade mitt barnbarn att man inte fick sjunga vers 2 med texten ”född av Herren Jesu Krist vår frälsare och gud”, samt vers 4 med texten ”en stråle av Guds kärleks ljus, samt att texten i vers 3 ”en stjärna över Betlehem” ändrades till ”en stjärna över alla oss ”.

Men vad håller ni på med på Södra Skolan?

Jag ställer därför frågan till skolans rektor: Vem har tagit beslutet att ändra i julsången?  Och har man enligt upphovsmannarätten rätt att ändra texten?

flyktingbarn

Nu får det vara slut med särbehandlingen av de nyanlända eleverna, tanken var väl att dom skulle integreras i det svenska samhället och inte tvärt om.  Vi skall vara rädda om de svenska traditionerna. Snart har vi inga kvar.”

 Skriver en, med all rätt upprörd, farmor eller mormor i en insändare som publicerades i PD, en provins del till Nya Värmlandstidningen den 16 dec 2016.

Den mångfaldsförstörda rektorn Marie Fredriksson på Södra skolan i Åmål ville sedan inte ge tidningen några kommentarer efter flera protester och det kanske var lika bra.

Med risk för att vara en upprepande papegoja, så hävdar jag med en dåres envishet att förutsättningen för att öppna sig för andra med deras traditioner är att först ge fri lejd åt sig själv, landets egen kultur och dess traditioner.

luciatag-2

Inför våra högtider är det som de mångkulturella fanbärarna laddar om lite extra.

Vi få veta att våra traditioner minsann kommer utifrån, jag tror det bara är julmusten som dessa självgoda inte hittar i sina utlandsgömmor. Lutfisk, lucia skinka, jultomte, julgran osv är seder utifrån, så vi skall bara hålla tyst och ödmjukt beundra andras traditioner.

Hur länge skall dessa fanatiker få hålla på?

Varför kan de inte använda sitt utrensningsengagemang till strykningar i den svavelosande Koranen?

koranen2

Islam är en hierarkisk, dominant religion som inte erkänner några andra, enligt verser i Koranen är det fritt fram att ljuga, tortera och mörda otrogna och dessa råd tillämpas sannerligen med besked. Både i landet de flytt till och ifrån. bibel2

Kristendom är en mer undfallande religion som uppmanar till att tycka om andra lika mycket som en själv. Kärlek till sin nästa är budskapet och då förstår vi direkt vem som förloraren är.

Att en troende sunnimuslim skulle vända andra kinden till är lika otroligt som om jag skulle fira jul på månen.

Lika upprörd blir jag av ett porträtt av deras skyddshelgon, kulturminister Alice Bah Kuhnke i Östgöta Correspondenten den 19 dec med anledning av hennes 43 års dag.

alice-bah2

Hon säger bl.a….”Världen brinner så jag har inte tid med tjafs som står i vägen för det jag vill åstadkomma…” sedan säger hon ”att jag är snabb med att inse mina misstag och be om förlåtelse…”

Det är så jag smäller av, men som förut står hon väl med fingrarna i kors bakom ryggen.

Nu måste jag lugna ner mig med Blossa starkvinsglögg oavsett var den kommer ifrån och lyssna extra noga på vers 2, 3 och 4 i ”Nu tändas tusen juleljus….”

glogg2

Smolk i Pisas glädjebägare

Äntligen fick Björklund lite revansch, efter att ha kämpat mot flumskolan under sin tid som utbildningsminister.

Gårdagens Pisa resultat visade glädjande att utförsbacken vänt för svenska elevers kunskapsinnehav. Chockvågen från resultaten under 2013 har nu ersatts av eufori.

elever

Men tittar man närmare på resultaten saknas i många stycken signifikans och försämringar synliggörs.

I går skrev nationalekonom Gabriel Heller Sahlgren ”Att förändringarna i Pisa är opålitliga” i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Det han främst anser vara en stor blunder av OECD är att hänsyn till länder i väst och öst saknas när det gällde datorbaserad prestation. Där har mer datorvana elever i väst en stor fördel mot elever i Asien. Detta framkom även tydligt i förra mätningen, där matematik krävde dator svar.

Annat smolk i glädjebägaren är att likvärdigheten brister. Det fria skolvalet ökar bara skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever och bör ifrågasättas, eftersom skillnaden nu är större än för genomsnittet i hela OECD.  Samma förhållande gäller för läsförståelsen, främst för pojkar.

Detta blir en svår nöt att knäcka för våra politiker, som hyllar mångfald i teorin, men snabbt tar sin egen unge ur klassen, för att avkomman skall slippa en nyanländ bredvid sig.

Asien med Singapore ligger i topp som tidigare, som orsakas av en kultur med mer krav och disciplin. Dessutom för de en mycket restriktiv invandringspolitik.

Men Sverige fortsätter på den mångkulturella vägen. Utbildningsradion inom SR har nu börjat sända programmet ”Melanin” vars målgrupp är högstadieelever.

ur-2

Syftet är att ge eleverna verktyg för att både se och bemöta rasismen i det svenska samhället!!

Tröst mot denna ständiga dårskap är ändå att ledarskribenter med utländskt påbrå får komma till tals, visserligen är dessa få artiklar bara ett alibi för deras yttrandefrihet, men vi får glädjas åt smulan.

Debattartikel i SVT Nyheter 2016-12-06

Av Naomi Abramowicz

”Melanin – en skola i offerkultur eller viktigt program för svarta?

Det började med kritiserad och olaglig annons där Utbildningsradion letade efter en inslagsproducent som ”har erfarenheter av att rasifieras som afrosvensk”. Annonsen omformulerades och har nu resulterat i programmet Melanin. Men åsikterna går fortfarande isär: Är det en skola i kränkthet och offerkultur eller ett program som är viktigt för svarta svenskar?” Lyder ingressen till artikeln.

”….Det är bara en röst som får komma till tals och det tycker jag är ett konstigt grepp med tanke på att det ska rikta sig till högstadieungdomar framför allt, säger Expressens ledarskribent Naomi Abramowicz.

I en ledarartikel kallar hon Melanin för en ”skola i kränkthet och offerkultur”.

Annonsen hör och häpna  fälldes sedan av DO eftersom formuleringen stred mot svensk lag och var diskriminerande.

….”I ett av avsnitten som handlar om separatism säger berättarrösten:

”I en värld präglad av rasism kanske du också känner att det är svårt att andas. Ofta vill man slå tillbaka och kämpa emot. Men ibland vill man bara vara i ett tryggt space där man slappna av.”

Naomi Abramowicz tycker att det är problematiskt hur grupper ställs mot varandra i programmet.

– Det man fick fram av den här serien var en sorts vi mot de-bild. ”De vita vill oss inte väl därför måste vi skapa egna trygga rum för att de vita kommer aldrig förstå oss”. Jag tror att lära ungdomar att vita vill dem illa inte att det är särskilt konstruktivt.”

http://www.svt.se/kultur/medier/melanin-en-skola-i-offerkultur-eller-viktigt-program-for-svarta

Jag är nog inte ensam om att få svårt att andas i vårt mångkulturella land, där idiotierna med omvänd diskriminering, ständigt staplas på varann.

 

Den undfallande skolan med små våldsverkare som löper amok

Alltför många skolor har stora disciplinproblem, rektorer vill gärna sopa detta under mattan, så inte skolan skall få dåligt rykte. Gemensam nämnare brukar vara stor del invandrarelever.
Engelska skolan slår nya rekord på börsen och en skola med kristen värdegrund har grundats i Örebro. Nyckelord för dessa skolor är disciplin med ordning och reda, ord som får en vänsteraktivist att utåt protestera. Kön är lång till dessa skolor.
Det fria skolvalet har gjort det möjligt att välja efter många kriterier. Föräldrar som vill sina barn väl, väljer i praktiken bort skolor, när andelen elever med invandrarbakgrund ökar.
I teorin brukar dessa medelklassföräldrar ofta predika om vikten av mångfald och anser sig vara utan fördomar i sitt fina världsmedborgarskap.
Forskaren Maja Lilja från Örebro Universitet visade i en studie att det i praktiken förhöll sig precis tvärt om, när föräldrar skulle välja skola åt sina barn. Studiens resultat var att ”Svenska mammor väljer bort mångkulturen.”
Det är också väl bevisat att så kallade ”white flight” sker när andelen invandrare når en viss punkt i bostadsområden och de som flyr är främst bättre bemedlade och har ofta mångkulturell samhällssyn. Utåt, i teorin, men inte i praktiken!
Forskaren Gabriel Heller Sahlgren, skrev redan på DN debatt 2015-07-29 att massinvandringen/elevsammansättningen var den enda säkra faktorn bakom Pisaraset, vilket media i det längsta försökte förneka.
Vänsterns förödande likhetssträvan med rötter i 60-talets studentuppror har skapat alltför många mjäkiga och undfallande skolor, där disciplin kan kränka varenda elev och tillsägelse betraktas som ett allvarligt fel. För disciplin ”kan hämma kreativiteten och det demokratiska lärandet,” heter det från de renläriga.
Den destruktiva kreativiteten är det emellertid inget fel på, när jag läser i Göteborgsposten från den 26 oktober 2016 (www.gp.se/nyheter/göteborg/elev-sog-lärare-17-gånger)
En våldsam elev på Bjurslättsskolan i Göteborg misshandlade en stackars lärare upprepade gånger.
Denna låg/mellanstadieskola har hög andel invandrarelever. I artikeln framkommer inte etnicitet på dessa små våldsmän.

Så här lyder artikelns inledning:
”En elev slog sin lärare med 17 slag i magen och i ansiktet. En annan elev hotade en lärare med att gå hem och hämta en pistol för att skjuta den. Bara i år har 50 olika tillbud rapporteras in. Nu sätts akuta åtgärder in på Bjurslättsskolan.”

Så här berättar lärare i en intervju av Karin Jonsson.
”Jag får ta hand om elev som är aggressiv mot andra barn och vuxna. Får totalt 17 slag i magen, ansiktet, benen, händer. Blir även skrikit i vänster öra så att det tjuter. Det tre sista slagen gjorde att jag fick lämna rummet då jag psykiskt inte klarade mer och på grund av smärta. Barnet försökte även bita mig men lyckades inte.”

”Jag säger till eleven att sluta slåss och berättar att man inte får slåss på skolan. Han fortsätter att säga emot och säger att han får slåss medan jag säger emot och berättar hur det är. Han blir arg och säger ’Ska jag gå hem och hämta pistol och skjuta dig?’”

”Vi hade precis haft skolfotografering och skulle gå tillbaka till klassrummet. Eleven hade redan under fotograferingen betett sig illa och det fortsätter även senare. I klassrummet kastar olika föremål både böcker, pennor, stolar med mera inne i klassrummet. Jag tar ut eleven i korridoren och placerar eleven på en stol. Eleven börjar då hoppa på mig, dra mig i håret, slår mig i ansiktet, slår mig på överkroppen samt sparkar mig på ben och i magen. Eleven har även rivit och nypt mig på armen.”

”Fyra elever revolterar mot undervisningen och en elev puttar in mig i en dörr, fäller krokben och slår mig i magen. De fortsätter sedan med att ’bryta sig in i’ annat klassrum och saboterar undervisningen, böcker och möblemang. När jag ska kontakta målsman kastar en elev – från ca 2 m – en hård pressad pappersboll mot mitt öga. Lite smärta i huvudet pga dörr-knuffningen, ett litet jack vid ögonbrynet samt ett ’stressat’ öga uppstår pga pappers-bollen.”

”En elev åkte sparkcykel i vår korridor bland alla 6-åringar och sina egna vänner. Han slutade inte trots tillsägelser. Jag sa att jag skulle ta cykeln om han fortsatte. Han sa att han skulle mörda mig och skära halsen av mig och att jag skulle vara tyst. Jag fick hans klasskompis att springa och hämta deras klasslärare. Han fortsatte att skrika på mig och sa att jag skulle få se…”

Åtgärderna bestod av att skyddsombudet gjorde anmälan till arbetsmiljöverket och att rektorn skulle tillsätta tre vikarier som skall ”uppdatera de individuella planerna för de berörda eleverna….” Uppföljning skall ske av lärarförbundet under november, men hitintills är de nöjda med åtgärderna.
Borde inte lärarförbunden och skolverket starta en kampanj mot dessa undfallande skolor där ungar får härja fritt?
Grundorsaken är att Sverige inte klarar av massinvandringen. Skolans överdrivna förståelse för mångfald, genus, jämlikhet och lika värde står högt på dagordningen, oavsett elevers kultur, som styr förmåga till förståelse av dessa vackra värden.
Men ett sånt engagemang skulle säkert sätta käppar i hjulet för vidare avancemang och ministerpost skulle då vara otänkbart.

En nätfråga på familjeliv för ett par år sedan löd:
(www.familjeliv.se) 2014-05-31.
”Vad tycker ni om Bjurslättsskolan i Göteborg?
Hej!
Vi har nu börjat kolla upp skolor nära oss i Lundby men även inne i centrum. Från början var det ett stort NEJ för Bjurslättsskolan.
Dock har jag hört att förskoleklasserna ska vara riktigt bra. Då återstår ju hur det är i klass 1-6?
Är lärare, undervisning, pedagogik, trygghet osv lika bra där? Har hört att upplägg på lektionerna ska vara sådär men behöver höra det från fler innan jag kan få en uppfattning om det stämmer eller inte.

Ni som har barn på skolor med hög andel barn med utländsk bakgrund, upplever ni att era barn har fått sämre vanor, sämre språk och sämre attityd osv? jag tycker mig märka att min son pratar sämre svenska och sämre grammatik under den tiden på förskolan vilket oroar mig lite då han egentligen är kanonduktig på svenska. Det påverkar väl skriften också tänker jag. Eller är det så att det inte påverkar särskilt mycket när de kommer upp i åren.
Självklart måste man vara ännu mer aktiv som förälder hela tiden och speciellt om man märker att det går åt fel håll men det är ju en viktig aspekt som man gärna slipper kämpa för sedan.
Tar gärna emot synpunkter på positivt och negativt om denna skola. Hade varit kanon egentligen eftersom den ligger nära oss.”
TACK!!!!

Kanske denna förälder nu får tänka om i fall han/hon placerade sin son på denna skola?
Jag hade inte utsett en skola med hög andel invandrarelever, om jag i dag tillsammans med döttrar skulle ha valt skola. Till skillnad från många andra från 68-års studenter nyktrade jag till redan 1975 från den röda läran. Tyvärr har många av dessa kroniskt rödas avkommor, funnit denna väg vara mycket fördelaktig för karriären.
Invandrarelever är ofta svagpresterande, inte minst bortskämda pojkar och skolan tvingas anpassa sig efter dem och förväntningarna sjunker, men det kompenseras gärna med höga betyg.

I Danmark förordas att en klass inte får ha mer än 18 % av invandrarelever och i England sker nivågruppering, men här hemma är det som vanligt usch och fy för allt som påminner om särskiljande åtgärder, eftersom alla är lika…
Under oktober i år presenterade skolverket en studie, som handlade om vad arbetsgivaren prioriterade vid anställning av unga. Beskedet var hyfs! Passa tider!
Alltför många av curlade unga, har inte denna elementära kunskap i ryggsäcken, som förr kom med modersmjölken. Det gäller i lika hög grad både svenska elever och de med utländsk bakgrund.
”Hyfs viktigast för att klara jobbet” var slutsatsen från studien.
Skolverket försökte däremot lyfta upp motivationen, till skillnad från luttrade arbetsgivare.

Något som jag tidigare skrivit om på denna blogg är ”Okorrekta forskningsresultat gör makten inte glad” 2016-08-26 där förklaringar finns om tänkbara orsaker till stökiga invandrarelevers uppträdande.
Ingifte, dålig näringstillförsel under småbarnsår kan sätta spår och minska kognitionsförmågan. Därutöver en kultur med hävdelsebehov och krav på respekt, som skiljer sig från vår.
Tyvärr har dessa ansedda forskare från både i går och idag, enbart betraktats som främlingsfientliga och även tystats ner av den vänsterliberala ideologins fanbärare.
Nej, mer resurser, högre lärarlöner blir bara marginell hjälp så länge politiker vägrar inse bakomliggande orsaker till kunskapsraset i den svenska skolan och att skolministern skall heta Gustav Fridolin ytterligare ett par år, ger mig kalla kårar.

(På Newsvoice.se, som tillhör oberoende media, finns en artikel under avdelning ”Kultur” från den 13 oktober, som handlar om mina erfarenheter från rehabiliteringsarbete kopplat till forskningsresultat)

Tabubelagd forskning om kulturskillnader – Alla ska vara lika men alla är olika

Rättelse: I denna artikel är ett efternamn på en forskare felstavat, det står tyvärr Senner, korrekt namn är Nicolai Sennels, som en kunnig läsare påpekat. Jag beklagar detta slarvfel.