Kategoriarkiv: Skola

Pedagogik

Sjukskrivning främst till för asylsökande……

Det är inte bara Olle Ljungbeck och hans fru som råkat ut för utländska läkares inkompetens.  Läs detta meddelande från twitter, så  Ni som ev. studerar redan kan vända i dörren om sjukdom drabbar Er.Om detta är regeringens order för att stjälpa över asylkostnader på FK eller om det är resultatet av en svajig läkarlegitimation får vi fundera över.
Jag funderar på, om det inte vore bättre att dessa kompetenslösa läkare återvände till tunnelbanan.
Kanske Helena Bergström kunde göra del 2 av filmen ”Se upp för dårarna” och berätta hur en läkare med invandrarbakgrund mobbats ut från sin arbetsplats av oberikade patienter?
Då kanske hon kunde bli nästa års omslagsflicka på Bokmässans programblad, som i år pryds av Jonas Hassan Khemiri….
Pensionen sinar
Den allmänna pensionen räcker inte längre till. Därför är nya given att dagens 30-40 åringar måste arbeta till minst 70 år för att då få ut en pension, som det knappt går att överleva på.
”Pensionspiskan  viner nu hårt, nu är det allvar” skriver Joel Dhalberg i Svd.
Det är en illustration för några år sedan, svaret är nej på Aftonbladets fråga. Hur skulle annars socialdemokraterna muta in fortsatt makt om invandringen skulle sina?
I  dag ligger 328 000 under fattigdomsgränsen, nytt rekord i Norden och vi har halkat allt längre ner på EU listan, där tidigare fattiga länder passerat oss.
Riksdagen höjer riksdagsmännens arvode med 1.500 kr i månaden från 1 november med motivering att ökningen skall motsvara den på arbetsmarknaden, medan min systers väninna måste sälja bilen för att ha råd med tandläkaren.
Någon inviduell prestationsbaserad lön för riksdagsmännen är det inte tal om. En månadslön på 66.900 kr får alla oavsett om de mest sovit i sin bänk och därutöver tillkommer rikliga förmåner. Antalet kunde direkt halveras från 349 till 175.
Alla experter talar om högre levnadsålder, vilket är riktigt, men aldrig ett pip om att den allmänna pensionen också måste räcka till alla de invandrare med anhöriga som aldrig jobbat en timma.
Tänk om man också kunde rensa bort allt genustrams och den falska värdegrunden i undervisningen och helt satsa på att lära ungarna läsa, skriva och räkna och vid högre studier tvinga studenterna att  rappa på mot examen, för att tidigare komma ut i arbetslivet.
Inger Enkvist, professor  i Lund tycks tala, skriva och debattera för döva öron. Hon får vara glad att hon än så länge undviket drev och hot om avsked, som hennes kollega Kajsa Ekholm Friedman blev.
Nej, det är bara de äldre som skall klämmas åt och tvingas arbeta allt längre. Anledningen är att den politiska eliten aldrig bytt blöjor, förflyttat tunga gamla eller stressats av klockan för varje besök. De har redan i unga år lagt kraften på ungdomsförbunden och lärt sig både rövslickeri och korruption.
Minns hur de stora gossarna skrattade rått när de visade namn på medlemmar som inte fanns inom VUF (vänsterns unddomsförbund), vilket var en vanlig strategi för att öka föreningsstödet från skattebetalarna.
De valda sitter bekvämt i sin riksdagsbänk, som nu ser ut att bli mycket lång efter detta jämna val. För en vecka sedan  ägde talmansrunda nummer 2 rum, för att lirka upp någon ut skyttegraven. Nu har visst Ulf klättrat upp med Ebba i handen, men försåtliga Anne och Jan kan ha smygit sig över till fiendesidan. Hjälp finns på ena kanten, men problemet är att bandvagnen har fel märke.

”Väckarklockan har ringt, men värdlandets befolkning bara somnar om”

Känner inte Ni som jag en trötthet och en smygande likgiltighet efter valet? Därför kommer här endast en gammal salva om landets förfall.
Allt kommer att fortsätta som förut, medan landet närmar sig stupet.
Jan Tullberg uttryckte det enkelt på twitter; väckarklockan ringer, men folket drar bara täcket över huvudet och somnar om.
Ivar Arpi anser på samma forum, att särskilt utsatta områden, borde bytas till socialdemokratiska områden. Den efterföljande frågan var, hur skall högern kunna tackla den pågående demografiska utvecklingen, där majoriteten av invandrarna röstar rött?

En fråga som jag inte begriper, man vill väl inte tackla något som man själv bidragit till?

Dagens Allians anser jag vara utan färg, en samling, lata opponenter, som sovit i sina riksdagsbänkar och under denna dvala har Löfven utan skepparexamen fått köra landet på grund och nu tror de att med blocköverskridande samverkan skall fartyget lossna.

Det är snart bara vi gamlingar kvar, som känner ilska blandat med vanmakt över landets alla sjusovare, som i vaket tillstånd saknar kunskap för att genomskåda etablissemangets egocentrerade floskler. Upprop från eliten, kändisar och kyrkan har samma budskap, älska migranter och hata alla som värnar sitt land.

Värdegrund utan värde
Etablissemangets  framgång hos unga är uppenbar, när genus, allas lika värde med värdegrunden, konkurrerat ut förmågan att läsa, skriva och räkna.

När jag hälsade på min syster nyligen i huvudstaden, kom hennes barnbarn i nedre skolålder hem med en teckning med olika händer på i olika färger och i mitten stod ”alla är lika värdefulla”.
Anders Brevik som Martin Luther King! Men en sådan jämförelse får inte göras, för då faller hela godhetskonceptet omkull.

Vitt skilda värden
Att skilja på det -existentiella värdet och det -funktionella finns inte på skolans dagordning, för då skulle beriknings- och mångfaldskoncept ersättas av enfald. Tyvärr gör inte våra politiker det heller.

Åkesson borde i avslutningsdebatten ha nämnt, att inte lära sig svenska, inte anpassa sig till svenska seder i det offentliga livet, inte lyfta ett finger för att bli anställningsbar och vägra att assimileras och integreras innebär att det – funktionella värdet blir lika med noll.

Nu blev Annie Lööf så upphetsad att hon avbröt hans förklaring med sitt sedvanliga godhetsfräsande.

Ebba Busch borde ha haft kännedom om det – existentiella värdets betydelse, att vi är lika inför lagen efter vårt människoblivande, men även detta har eliten förstört med hjälp av rättsväsendet, som slitit bort fru Justitias ögonbindel, så fort det gäller brottslingar med annan härkomst.

Att få bli människa för växande foster ingår inte i 7-klöverns medmänsklighet, de förblir ensamma och överges utan hjälp till livet. Medmänskligheten har förbrukats på vuxna män oftast från Afghanistan, som ljugit om ålder och hemvist för ett bättre liv av de fina och korrekta människorna, som i sin genusvurm dagligen släcker liv. Att gruppvåldtäkterns förövare, där majoriteten kommer från Afghanistan släcker livsgnistan hos sina kvinnliga offer, finns ej i Annie Lööfs repertoar.
Att sänka abortgränsen är tabu, för kvinnans rätt till sin kropp får inte kränkas, hellre får nästan fullgångna foster självdö i en rondskål i operationssalen.

Bra skolor dräneras, dåliga prioriteras
Bra skolor, där ungarna lär sig ordning och reda, läser sina läxor och presterar, får nu allt mindre budget. Fridolin häller miljarder över förortens skolor och Björklund tror att lärarnas upphöjelse till förste och specialistlärare skall få en ovillig häst att dricka, som  med locktoner och gåvor leds fram till vattnet. Att flera internationella undersökningar konstaterat att svenska elevers betyg har ökat, men kunskapen har sjunkit efter att skolan hamnat på börsen, rör inte våra skolpolitiker i ryggen.

 Att undersöka alla faktorer varför en stor del av förortens unga gossar hellre satsar på en kriminell karriär i stället för yrkesutbildning eller högre studier intresserar inte Jerzy Sarnecki på BRÅ. Klasskillnader och utanförskap är hans upprepade huvudbudskap, som gör Löfven glad, för då har han alibi att ösa på med mer bidrag, som sedan generarer röda röster och ökat maktinnehav över medborgarna.
”Giftiga ingiftens” resultat är nog lika svartlistade som Åkessons försök till budskap om verkligheten.
http://word.harrietsblogg.se/2016/08/23/giftiga-ingiften-orsakar-handikappade-barn/

Kusingiften kan orsaka att kognitionen kan påverkas och kan resultera utagerande bokstavsbarn med dålig impulskontroll till grava handikapp. Jag har erfernhet från yrkestidens hembesök.

Jag vill åter påminna om Camilla Stoltenbergs avhandling, som påvisade kusingiftens ökade risk för främst kognitionsskadade barn. Detta fenomen kan också ligga bakom muslimers heliag vrede som Nicolai Sennels beskrivit i boken ”Helig Vrede.” Men forskare som i vetenskapliga studier bevisat något ofördelaktigt om islam och muslimer nedsablas totalt av regimens medlöpare i forskarvärlden.

Min äldsta dotter, välutbildad och med 25 års lärargärning i bagaget, från grundskola, gymnasium och som andraspråkslärare tar nu en lektorstjänst i Polen på Krakows universitet, inte för lönen, för den är låg, utan för att återfå värdighet i sin profession. Trots att vårt  land skriker efter duktiga lärare här hemma.

Innebörden av att vara duktig i dag är att stå rektorn närmast, att inte vara så kinkig med betygen och försöker läraren ge en mer objektiv bild av Israel-Palestina konflikten än Margot Wallström då är det kört med karriären.

Nu måste jag sluta att upprepa gammal skåpmat för jag är bara trött och besviken, fortsätter jag är risken stor för hetsböter.

Till Polismyndigheten. Anmälan mot Skolinspektionen.

Tänk om fler hade samma ork som Olle Ljungbeck att agera, både med plakat och pennan mot den pågående islamiseringen.
Jag undrar om polisen visar samma energi med denna anmälan, som de visade för ett par veckor sedan, när de kontrollerade Olles plakat. Kränkande ord (som de inte fann) måste straffas, men muslimska skolflickor får kränkas varje dag, trots förbud i Svea Rikes Lag.
Då måste även Löfven inse att något är fel, men det gör han inte. Den förkastliga lika värde lagen har gjort honom blind.
När majoriteten inser islamiseringens framfart och politikernas svek, då kan det vara försent.

……………………………………………………………………………………………………
”Undertecknad anmäler härmed skolinspektionen för att man lämnat Vetenskapskolan i Göteborg rätten att etablera en ny friskola på religiös grund i Gävle (Bomhus).
Skolan har getts namnet Nya Kastets skola och beräknas starta i höst med ca 100 elever.
Skolinspektionen har avslagit begäran om att driva skolan två gånger. Men när ägarna begärde det en tredje gång godkände Skolinspektionen ansökan.
I medierna har det nu framkommit att ägarna och företrädare för skolan har tydlig koppling till islamistisk extremism. Den kommer enligt företrädarna att ha en islamistisk profil.
Svenska skall inte vara första språk vilket självklart förhindrar integration.
Skolan kommer också att bryta mot grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagt förbud mot åtskillnad mellan könen i frågor där lagstiftningen helt förbjuder detta.
Självklart innebär tillståndet från Skolinspektionen brott såväl mot vår grundlag som FN.s konvention om mänskliga rättigheter med hänsyn till den extrema profil den kommer att ha.
Jag vill här framhålla skolinspektionens ständiga brott vad gäller tillståndsgivning till religiösa skolor. När vi i dag så gott som dagligen får höra om allt starkare utveckling i Sverige av extremism är det ytterst förvånande att en skola med denna inriktning kan ges tillstånd.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gövle

Svensk skollag tillåter könsapartheid

I går nämnde signaturen ”Staffan” i sin kommentar till Jan Ivarssons inlägg, om Abdirizak Waberis politiska karriär inom moderaterna.
identitetpolitikens namn står dörren öppen in i partierna, där dubbla agendor  kan praktiseras, likt ett Janus ansikte, som tyvärr blir allt vanligare  inom politiken.

Här kommer en fortsättning, där Waberi helt ogenerat visar sitt rätta ansikte.

”Får en man med denna hållning leda en stor skola i Borås är högtidstalen i riksdag och regering om jämlikhet inte värda många ören.”

Skriver en ledarskribent i Borås Tidning, som anser att Borås politiker mer borde ha vässat argumenten i sin anmälan mot den muslimska friskolans blivande rektor, som under tidigare rektorskap i Göteborg, tillämpat könsapartheid.

http://www.bt.se/ledare/korantavlingar-och-kvinnor-kladda-efter-guds-onskan-nagot-ar-galet-med-skollagen/

Mannen är Abdirizak Waberi, som fått kammarättens ja till att starta en muslimsk friskola i Borås, som med all sannolikhet kommer att bryta mot Svea Rikes Lag och tillämpa diskriminering av flickor. Borås stad överklagade skolinspektionens godkännande, men förlorade i denna instans. Borås stads invändningar om risk för ökad segregation var inte tillräckligt konkreta för att skollagens skrivning skulle kunna grunda ett avslag, var kammarrättens svar. Nu ansöker staden om prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen och ledarskribenten ger här tips om bättre argument för framgång.

Olle Ljungbeck har skrivit om Waberis tidigare rektorskap på Römosseskolan i Göteborg i gästinlägg. Där Waberi baserat utbildningen på islamistiska principer, med diskriminerande resultat. http://word.harrietsblogg.se/2018/02/27/floskelsvar-i-stallet-for-fakta-fran-fega-politiker/

(Länken till Borås tidning kom ursprungligen från en kommentar på nätet, av signaturen:
Björn Hson Bagge)

Citat från artikeln:
Borås stad kan även bifoga sin ansökan till domstolen vad Waberi, redan då rektor för Römosseskolan, sa i en intervju 2006 med RFSU:s tidning Ottar.

Reportern noterade att de undervisar om, att mannen enligt Koranen får ha flera hustrur. ”Ja, mannen kan ha fyra hustrur”, svarade Waberi.

”Men följer ni då värdegrunden för den svenska skolan?”, frågade reportern. ”Vad är värdegrunden?”, svarade Waberi.

På frågan ”varför får inte kvinnan gifta sig med fyra män?” svarade han: ”Gud har bestämt så och gud vet vad som är bäst för människan. Mannen klarar av att ge kärlek till fyra kvinnor, men jag tror inte att kvinnan har den kärlek som krävs för att vara med fyra män. Dessutom – om kvinnan är med fyra män vet hon inte vem som är fader till barnen. Bara ett DNA-test kan ge svaret.”

Varför inte göra DNA-test som vi kan i vårt moderna samhälle?, replikerade reportern. Svaret: ”Vi kan inte göra om Koranen för att vi har fått DNA-test. Vi gör inte om Astrid Lindgrens böcker för att hon har dött heller.

Så där fortsatte intervjun.”

Löfvens feministiska regering blundar
Vår feministiska regering har hitintills inte lyft ett finger för att förändra skollagen, trots deras fagra tal om att skolan skall vara konfessionslös och ha ”grundläggande värderingar om jämlikhet.”
Våra värderingar är inte ens vatten värda av Waberi och hans muslimska bröder. Regeringens proklamerade värderingar är endast till för värdlandets befolkning.
Hur skall dessa värderingar och lika värde ”lagen” tränga igenom en religion, som är en statsideologi och som varken godkänner andra religioner eller landets lagbok, är för mig obegripligt.

Samtidigt har vi ett rättsväsende, som går på högvarv i multikulturell, dvs muslimsk förståelse. Bortförklaringar, förmildrande omständigheter, sänkta straff med utvisningstabun står som spön i backen, trots de grova brotten.

Näthatgranskare skördar framgångar
Men för några ovarsamma ord på nätet råder motsatsen, dryga böter delas generöst ut för ”hets mot folkgrupp,” ett begrepp som blir allt vidare. Där den EU betalda näthatgranskaren Tomas Åberg bidragit till 800 anmälningar, varav 13 % lett till åtal. Han menade att äldre inte är så observanta, som unga på nätets Fake News (Rapport 27/2).
Jag tror att det lika gärna kan vara tvärt om.
Skolminister Fridolin är vill absolut inte reta upp sina väljare, vars föreningar/förgreningar,  kulturministern har gödslat med skattepengar i mångkulturens namn. Hennes muslimska vänner inom brödraskapet var en viktig del i hennes karriär, vilket naturligtvis har återgäldats med råge.

Jag ställer samma fråga som Waberi: Vad är värdegrund?
Den verkar vara mycket instabil med stor flexibilitet , beroende på uttolkarens grad av korrekthet.

Min frustration bara växer över väljares oförmåga att upptäcka regeringens Janus ansikte, bakom de fagra orden, som nu sköljer över oss från deras valplattform.
Trygghetsparti, bättre sjukvård, bättre skola, bättre försvar, fler sjuksköterskor, fler poliser (som inte finns) etc.…ja, allt skall bli bättre och tryggare, men utan att stänga kranen till landets förfall.

Asylstopp och mur mot pågående islamisering, är det enda som kan bromsa Moder Svea i landets utförsbacke!

Men att göra finansmogulen Georg Soros besviken, det gör inte 7-klöverns politiker. Denne valutaspekulants aktiviteter borde granskas för undeminering av demokratin i EU:s nationalstater. Men västs media bara tittar åt höger, där Ryssland allena är den stora skurken. Läs Nya Tiders artikel v.9 ”Georg Soros försök att manipulera länder får mothugg”

Tappra eldsjälar och ömkliga politiker

Engagemanget för att värna invandrarkvinnor, flickor från förtryck är beundransvärt, från Olle Ljungbeck med fru.

 I detta gästinlägg får Ni ta del av en skrivelse till politiker, men gensvaret från ansvariga är klent. Deras floskler om att demokrati och respekt hänger ihop är upprörande, med tanke på verkligheten. Invandrarflickorna offras för sjuklöverns röster. Det som är mest upprörande är att rektorn Abdirisak Waberi, som diskriminerat skolflickor, under sitt rektorskap, på den muslimska Römosseskolan i Göteborg nu fått godkänt för att utvidga. O.L. har tidigare anmält skolinspektionen till polismyndigheten, vilket publicerades i blogginlägget den 20 febr 2018.
Detta brev samt debattinlägg har tidigare publicerats av redaktionen för Höglandsnytt.
(redaktionen@hoglandsnytt.se


…………………………………………………………………………………………………

 Till sjuklövern; Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor,Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin.

För kännedom till Jimmie Åkesson

Som framgår av nedanstående har jag polisanmält Skolinspektionen för att de godkänt islamisten Abdisiriak Waberi som rektor för en blivande muslimsk skola.
Jag har bifogat en av de artiklar jag skrev när Waberi var rektor vid Römosseskolan i Göteborg. Av detta framgår det tydligt att Waberis ideologi och värdegrund helt strider mot de lagar och konventioner jag angett i anmälan.
Från några av er har kommit uttalande, som att detta är förskräckligt etc. Men någon handling som innebär att Waberi hindras från att tillträda rektorsskapet har jag inte noterat. Sålunda följs era ord ytterst sällan av handling medan ni däremot är snabba att pådyvla andra åsikter som rasism, nazism etz.
Ni har här en verkligt tillfälle att visa att ni står för demokrati och mot nazism och rasism genom att förhindra detta brott mot de ungdomar som kommer att vistas vid skolan. Skyll inte på att det är ett domstolsärende och ni därför inte kan göra något. Jag kan troligen de spelregler, som gäller i det här fallet betydligt bättre än ni och vet därför att ni kan hindra det.
Om ni inte gör detta kommer jag alltid att betrakta er som bärare av den värdegrund som nazistiska och rasistiska ideologier står för. Inte minst visar ni detta genom att tillåta en person leda en skola, som så grovt kränkt ja närmast terroriserat invandrarflickor.

Olle Ljungbeck, Gävle.

…………………………………………………………………………………………………….

Fortsättning följer i morgon, där  ett kunskapsfyllt debattinlägg återges efter ansvariga politikers floskelsvar.

Nu blir vi dummare i Norden, främst de unga

Ett långt inlägg får Ni försöka orka idag, vilket beror på att jag även här är förbannad över sakernas tillstånd.

IQ sjunker
Tyvärr visar flera forskningsrapporter från Norden på samma resultat, vid mätning av begåvning genom IQ-tester från de sista åren.
https://fof.se/artikel/iq-sjunker-i-de-skandinaviska-landerna
När man började mäta begåvning på 1930-talet så gick intelligenskurvan uppåt i hela västvärlden. Bättre levnadsvillkor med ökat näringsintag, minskning av smittosamma sjukdomar, förbättrad hygienen och lite längre fram på 60-talet möjlighet för fler från arbetarklassen i vissa av Europas länder, att få studera efter den 6-åriga folkskolan.
Att  hög IQ inte är garanti för klokskap från livets skola vet vi, men klokskap är svårare att mäta och brukar först synliggöras i backspegeln, när dåtidens ja-sägare har tystnat.

Realen och studenten var stort


Att ta realen och sedan studenten var stort. Minns hur våra föräldrar slet för att vi ungar skulle få fortsätta i skolan. Böcker var då ännu inte gratis (dvs. skattefinansierade, för inget är gratis från staten) en stor utgiftspost för en arbetarfamilj, där fars lön skulle räcka till allt. Min syster och jag åkte tåg från brukssamhället till staden, som låg 5 mil därifrån och ägnade många timmar åt läxor på kvällen, för vi visste att vi hade kostats på. Att sommarjobba var självklarhet redan från 12 års ålder.

Första generationen med studielån
Vi 40-talister från arbetarklassen fick sedan, som första generation möjlighet att studera vidare tack vara studiebidrag och studielån, vilket gick bra, med sparade medel från sommarjobb och uppfostran från Luthers anda fanns ännu kvar.
Minns att far vinkade av mig på stationen, när jag tog tåget till Göteborg för fortsatt utbildning med orden ”Bli inte med barn och ta inget på avbetalning.” Att kramas ingick inte i arbetarklassens avskeds reportoar.

När och varför gick kurvorna nedåt?
Orsakerna är många, utöver invandringes påfrestningar i skolan.
Resultatet av det fria skolvalet blev att betygen blev medel för skolpengen och där många curlade föräldrar från 80-talet förvandlade sin avkomma till generation snöflinga med ångest.
Professorn i övernattningslägenheten högst upp i huset, bara suckar. Det kan tom. hända att upprörda mammor ringer för att  tentan ej blev godkänd, när deras beundrade avkomma inte presterat. Matematiken på högre nivå, satte väl inte känslorna i svang.  I en studie visade det sig att elever som gått i friskolor hade svårare att sedan klara av universitetsstudier, jämfört med elever från den kommunala skolan, trots att de hade högre betyg (Rapport 21/2).

När alla oavsett förmåga skulle studera helst ända in på högskola/universitet, så var kraven tvungna att sänkas, vilket har skett successivt och med indoktrinerade föräldrar, som inte ids förhöra läxor och kan kräva uppdukad frukost åt de små liven, så ser framtiden mycket mörk ut.
Att staten inte längre klarar allt, när vi åter har rekord i asylbeviljande/capita, lär komma som en kalldusch och när föräldrars kapital försvunnit, då finns bara eget huvud, armar och ben kvar att lita på.

Jan Norberg skriver här i Newsvoice om denna glada, men ofta lata generation, som kräver övermått av hänsynstagande. Han frågar sig hur denna generation skall kunna axla ansvaret för samhällslivet. Arbetsgivarsidan hyser nu stor oro, för nu betraktas att komma i tid, som en merit.

Att samhällets förändring med teknikförädling, rationalisering  genom automatisering kräver ökad kunskap med allt längre utbildning är sant, men är inte hela sanningen.

Våra utbildningar från dagis och förskola, fram till universitet och högskola är statens främsta plattform för indoktrinering, därför får skolan aldrig vara i fred.

Lärare har förvandlats till en snäll kamrat pedagog och där krav och rättelser blivit kränkning. Då  ökar chansen  att makthavarna får den avkomma de vill ha, för att sedan bli utbytbar för det globala kapitalet. Flexibel, förändringsbenägen och global är vinnarkoncept, ovanpå det lika värdet. Rötter till tidigare generationer försvårar bara flyttkarusellen. Rotlöshet gillar det globala kapitalet, för då blir manipulationen mer brukbar.

Normkritisk är normen
Ni läste väl om hur den mest meriterande sökanden till professorstjänst fick vända i dörren, för han var inte tillräckligt normkritisk.
http://academicrightswatch.se/?p=3120#more-3120

Att  det var på konstfack förklarar en del, men dessvärre är detta inte en engångsföreteelse, när mediokra till helkorkade politiker nästlat sig in i styrelsen för högre utbildningar. Nu är insikt och flit ingen merit.

”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund” skrev Martin Ingvar (professor inom neurovetenskap) med kollega samt en författare i SvD 2015-03-22.

Fel blir rätt när SFI elev ej får kränkas
Jag återger inledningen till artikeln.
En elev på en SFI-kurs förnekade förintelsen, det var enbart ett påhitt. Läraren reagerade och påpekade att resonemanget var helt fel. Men att ge en reprimand till en invandrarelev gör man inte ostraffat. Läraren hade kränkt eleven genom att han blev ifrågasatt!

Så här löd motivering från den hjärntvättade utbildningssamordnaren ”Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia, som vi tagit del av. När vi har andra elever som tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta”.
Detta var ingen ensamvarg, utan är ett flockbeteende hos främst vänstern, där normkritiken gör falskt till sant och där hyllandet av identitet gör tokdårar till experter. Vilket fört landet allt närmare stupet.

Ny Pedagogik
En annan orsak till skolans förfall var den nya problembaserade pedagogiken, PPI därefter PPL. Eleven skulle söka sin kunskap själv. Katederundervisning blev lika med ”Caligula”, dvs en despotisk lärare som förtryckte och hetsade eleven. Den rollen har, som tidigare sagts, övertagits av föräldrar och elever, där lärare och rektorer står i skottgluggen.

Kortvarigt vikariat efter idisslande ko
I slutet på 80-talet vikarierade jag som lärare på Hälsouniversitetets sjukgymnastutbildning, men det blev kortvarigt. Just då hade problembaserad inlärning införts till stor frustration för oss kliniker. Vi konstaterade snabbt att det var den längsta vägen till kunskap, efter de heliga 7 stegen. Jag skrev en lång debattartikel om detta, men då tog det hus i helsike från universitetets högsta topp. Jag var inte vatten värd och skämtet från kollegor löd ”Du har väl securitasvakt med Dig?” När jag skulle till Hälsouniversitetets bibliotek, för då var datoriseringen ännu i sin linda. (För ev. intresserade läsare, skall jag framöver leta på och återge denna upprörande artikel, men bilden som redaktören träffsäkert illustrerade inlägget med, var en stor idisslande ko….. den var inte min, men det var det ingen som trodde).

Sedan dess har denna pedagogik förbättrats, men har tyvärr spridits som en löpeld på alla utbildningsnivåer, med förödande effekter för de svagaste på de lägre.

Att skolpolitiker föll pladask för den var att då sopades tidigare generationers kunskap bort och fältet blev fritt för vänsterindoktrinering.
Resultatet ser vi överallt i dag. Det finns många Carina Bergfeldt på viktiga tjänster.
Billigt, för skolledningen, styrelser, givande för motiverade elever med resursstarka och välutbildade föräldrar, men katastrof för lågbegåvade med invandrarelever i spetsen för att inte tala om alla så kallade bokstavsbarn vars spring och bus radie däremed ökar. Dessa ungar behöver lugn och ro, med fasta regler och stöd från kunskapsfylld lärarkår.
Att en havererad skolgång kan vara ett större handikapp än förlamade ben, bekymrar inte skolpolitiker, vars råd är: Ös på mer med kosing på det som inte fungerar.
Att alla IG:n inte skulle skulle vara skolans och lärarens fel, får politiker att rysa. Insikten om att man kan leda hästen fram till vatten, men dricka måste den göra själv, är obefintlig. Därför höjs betygen, trots att kunskapen sjunker.

Ipads ger IQ brist
Nu återvänder jag till professor Martin Ingvar i dag.

IQ-testerna talar sitt tydliga språk – intelligensen i Sverige sjunker. Svenske hjärnforskaren Martin Ingvar pekar ut flera faktorer till varför det går utför. En bov i dramat är barns användande av tv och surfplattor.
https://www.svd.se/svenske-hjarnforskaren-ipads-och-tv-tittande-ger-barn-iq-brist

Nu pratar ungar bara till något/någon/några aldrig med vilket ger förlust i nuet. Virtuell verklighet kan inte konkurrera med den verkliga. Brist på rörelse och lek gör att både motorisk och kognitiv stimulering uteblir.

Men hur skall politiker i dag, som saknar arbetslivserfarenhet och där deras föräldrars politiska ämbeten öppnat vägen rakt in i politikens finrum, utan egna prestationer, kunna genomföra en kursändring? Nu går all kraft åt att bevaka sin plats på riksdagslistan, så inte det välbetalda jobbet ryker.,

Lästips!
-Martin Ingvar är en av författarna till boken Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas.

-Inger Enkvist, professor i Lund tillhör också utbildningens stora kritiker. Hennes bok ”God utbildning och dålig: Internationella exempel” borde mana skolpolitiker till insikt om haveriet, men karriärtörstiga tjänstemän på skolverket funderar nog på nästa reform, som säkert ökar lärarflykten.

-Gunnar Sandelin på bloggen ”Invandring och mörkläggning” för ev. läsare som tycker jag  överdriver, när han skriver om elefanten i klassrummet, som ingen vågar nämna för stämpeln rasist.

Genusperspektiv i teorin, men muslimskt kvinnoförtryck i praktiken

Att agera externt mot myndigheter, tidningsredaktioner, SR och SVT, när fel begåtts är föredömligt.
Här anmäler Olle Ljungbeck skolinspektionen till polismyndigheten för brott mot grundlagen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter m.fl. Anledningen är att den muslimska Römosseskolan får utvidgas med grundskola, förskola och fritisverksamhet, trots tidigare frekventa brott genom att diskriminera flickor.
Denna anmälan har även publicerats på
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/02/16/till-polismyndigheten/
…………………………………………………………………………………………………

 Till Polismyndigheten.

Jag anmäler härmed Skolinspektionen för att myndigheten godkänt en ny muslimsk friskola – Römosseskolan i Borås – med islamisten Abdisiriak Waberi som rektor.

Jag hänvisar – för min anmälan- förutom till nedanstående skrivelse under Waberis tid som rektor vid Römosseskolan i Göteborg även till följande lagar, deklarationer och konventioner.

  1. Svensk grundlag. (Då bör också förarbetena till denna tagas del av).
  2. Skollagen.
  3. Svensk jämställdhetslagstiftning
  4. Fn.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  5. Barnkonventionen

Samtliga var för sig lägger hinder i vägen för ett godkännande av Abdisiriak Waberi som rektor för Römosseskolan i Borås.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
…………………………………………………………………………………………………….

I teorin finns det från vår feministiska regering ingen hejd på dokument som skall råda bot på brister i jämställdhet.
Samtidigt ser man mellan fingrarna när kvinnoförtryckande muslimska friskolor får fortsätta sin expansion. Trots att detta strider mot FN:s barnkonvention.

Jag kan bara konstatera att det muslimska röstfjäskeriet  prioriteras av regeringen framför sin annars överdrivna FN beundran.

Med rättsväsendets goda hjälp blir skolinspektionen tandlös. Kanske skolinspektionen tar sig en funderare över sina beslut, när de tidigare godkändt muslimska friskolor, som efter godkännande brutit mot lag och rätt och nu fått Kammarrätten att godkänna skolans expansion.

Dessvärre har dessa identites- och falska genuspolitiker infiltrerat universitet/högskolor genom att strypa forskningsanslag via statens största forskningsfinansiärer, med Vetenskapsrådet i täten, om inte genusperspektivet finns med i ansökningarna. Det är inga småsummor det handlar av våra skattepengar, nämligen 11,16 miljarder!

”….Sättet regeringen styr forskningen i Sverige liknar snarast ideologiproduktion” skriver Ivar Arpi  sin artikel i SvD:s serie om genusvetenskapens dominans på universitet, verk och myndigheter.
https://www.sv d.se/sa-genuscertifieras-svensk-forskning

Över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala står med gyllene bokstäver ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större”!
Är det inte dags att vända på begreppen, att tänka rätt är stort, men tänka fritt är större?
När det rätta nu är identitet, relativism, genus, normkritiskt tänkande ….?

 

Arma Sverige och dess framtid!

Lärarhets från föräldrar och verklighetsfrånvända skolpolitiker

Skolpolitiken är i händerna på karriärtörstiga byråkrater och med barnrumpan Fridolin, som skolminister har klyftan mellan ideal och verklighet ökat dramatiskt.
Kanske vill han inte upprepa statsministerns vi har varit naiva” beträffande den okontrollerade massmigrationens destruktiva inflytande på skolan innan valet?
För insikt och åsikt går inte hand i hand hos karriärpolitiker med ringa erfarenhet från arbetslivet. Troligen läser han inte erfarenhetsbaserade böcker heller.

Först en bild som illustrerar haveriet med hur skolor abdikerat i invandringstäta områden. Resultaten är lika skrämmande, som de taffliga bortförklaringarna inför dessa ligisters dåd, som statsministern tycker att vi ska ösa mer pengar över, så de kommer upp på den rätta vägen, som de själva valt att icke beträda. Utvisning vore ett bättre förslag, men som idag är en omöjlighet med generöst medborgarskap.

Nästa bild kommer från Tyresö skola, där majoriteten av elever till svenska föräldrar bor.

Skillnaden gör att Fridolin vaknat till och föreslår bussning, så dessa elever skall bli krockkuddar för hans  ljusblå skolpolitik.

Under 2011 kom boken ”Hets! En bok om skolan” ut av idéhistoriker Sven-Eric Liedman, som har ett ben till vänster och det andra till höger, vilket gör hans genomgång intressant om utbildningens historia och numera förskingrade arv från Platon till fd skolminister Björklund.

Lärarhets
I dag är det mer föräldrar och elever som kan  hetsa lärare och rektorer, som mer tvingas premiera skolpengen och vinstkraven från ägarna, än arbetsmiljö och lärande med baskunskap. Lärarnas Riksförbund skriver i en debttartikel i SvD ”Skolan maktlös när föräldrar skapar drev mot lärare”. 

Kanske är det den kravfyllda och bortskämda generation ”snöflinga”, som nått fram till eget föräldraskap?

Egen kunskapssökning
Att söka kunskap själv, numera via datorn, är navet i den nya pedagogiken, med problembaserad inlärning/lärande. Och problem finns det i övermått, när inlärning skall vara lätt och glatt, då får baskunskaper och tragglande stryka på foten.

Vad dessa skolpolitiker glömde var att det är svårt med sökeriet, då man inte har baskunskap eller otillräcklig sådan att söka utifrån!
Det är som att bygga ett hus utan golv.

Här kommer några exempel från Lidemans bok:
Läraren: Sverige var inte alls så neutralt under kriget?
Eleverna: Vad är neutralt? Vilket krig?

Läraren: Gustav Vasa åkte nog aldrig skidor mellan Sälen och Mora”
Eleverna: Vem är Gustav Vasa?

Min dotter med > 25 års lärarerfarenhet berättar också om svårighet med Gustav Wasa. Eleverna skulle redovisa ett projektarbete om Wasaätten, men hon fick sig en redogörelse om Wasa knäckebröds historia!

En annan gång skulle elever strax innan sin studentexamen, redovisa ett arbete om Martin Luther och konsekvenserna av hans uppspikade teser i Wittenberg. Men vid redovisningen började eleverna glatt sjunga ”We shall overcome some day” och därefter fick klassen höra om Martin Luther Kings gärning!

Åter till Lidemans bok.
Läraren i en skola med elever från övre medelklasshem, ville trimma eleverna i kritiskt tänkande, vilket i dag har fått kultstatus av politiker. Hon inledde med att ställa julevangeliets traditionella skildring av krubban i stallet mot mer vetenskapligt vedertagna förhållanden. Men hon stöp direkt i startblocken, vilket många lärare gör. Drygt 1/3 del av klassen hade aldrig hört talas om någon krubba, eller något Betlehem och skattskrivningar.

Följden av dåliga baskunskaper är förödande, universiteten tvingas till stödkurser och sänkta krav. På sikt gör det att hela näringslivet är i fara. Orsaken är främst skolans kommunalisering och när krav förvandlades till kränkning. Därutöver anhopning av invandrarelever, där killarna är bra på att skaps revir, medan deras systrar kämpar med skolböckerna den tid då de inte är bundna av hushållsarbete.

Vad ger då författaren för råd?
Jo, subversivitet!

(Wikipedia: Subversiv verksamhet, omstörtande verksamhet, innebär politisk verksamhet, ofta i det fördolda, med syfte att störta den statliga ordningen. Det kan bedrivas av grupper som tillhör totalitära ideologier)

Svenska lärare, lektorer och professorer måste ta efter sina kollegors arbetssätt i det forna Sovjet och DDR. Man nickade åt maktens byråkrater och försökte undanstöka administrationen så fort det gick för att komma till väsentligheter. Men i dag tar lärarnas administration minst en tredjedel av tiden och därutöver skall de ofta vara Nanny åt ouppfostrade ungar, medan rektorn fjäskar för kunderna, dvs kravfyllda föräldrar med curlad avkomma och invandrarkillar, som inte tål minsta tillrättavisning.

Att ge upp eller inte ge upp
Efter 2011 har många artiklar och alster satts på pränt i debatten om traditionell undervisning kontra PPL metodiken. Men vackra ord i teorin har en benägenhet att förflyktigas i praktiken.
Jag tror att gymnasielärarens debattartikel i SvD 2016-09-27 ”Jag är läraren som gett upp” ligger närmare sanningen, än repliken dagen efter från en kollega som inte hade gett upp. Denne, i mitt tycke, fjäskpelle har nu säkert tryggat sin karriär, för visst låter det vackert ”Respekt är något man förtjänar, det är inget man får….” Undrar vad lärare tycker, som blivit slagna gul och blå av respektkrävande elever?
-https://www.svd.se/jag-ar-lararen-som-har-gett-upp

-https://www.svd.se/jag-ar-lararen-som-inte-har-gett-upp

Tänk om skolan bara kunde ignorera genus, värdegrundsläran och trender,  och i stället lära ungarna läsa, skriva och räkna?

Om lärare med kunskap ”shall overcome some day” krävs subverisitet, vilket många andra samhällsområden också behöver.

Glöm inte att titta på ”Modern Educayshun” på Youtube som K-A Arnstberg presenterade på det senaste inlägget på bloggen ”Invandring och Mörkläggning”

Mitt i prick!

”Många studenter har stora problem att skriva”

Lärde i Lund protesterar
”Vi har undersökt skrivförmågan hos nybörjar­studenter på Lunds universitet. En femtedel bedömdes ha så stora brister att de knappast kan tas om hand inom ramen för utbildningen. Till exempel fann vi en text utan en enda korrekt ­mening, skriver forskarna Gunlög Josefsson och Sara Santesson, Lunds universitet.”
https://www.svd.se/manga-studenter-har-stora-problem-att-skriva

Ingen blir väl förvånad över denna slutsats.

Regeringens mål handlar om att frisera arbetslöshetsstatistiken genom att trycka in så många som möjligt till högskolan, oavsett deras kunskapsnivå. Politiker har också nästlat sig in i den högre utbildningens styrelser, allt för att bevara och sprida sin ideologi med indoktrinering.

Och som vanligt är det lärarna som enkelt skall fixa till det. Aldrig att dessa kunskapsförstörare i regeringen  kan erkänna, att ”det går att leda fram hästen till vattnet, men dricka måste den göra själv.”

Flumskolan
Denna oförmåga att klara av sina studier, beror på att spåren efter vänsterns flumskola nu fått full effekt på högskolenivå.

Roligt och lustfyllt skulle det vara med kunskapsinhämtningen, att traggla, repetera, anstränga sig och göra sina läxor blev förkastat av lata elever, föräldrar och politiker. Tvärtemot erfarenhet och tidigare kunskap.

Det var ”ut med det gamla och in med det nya” som Karin Ferm skrev om i går.

Redan under min yrkestid klagade handledare till studenter över deras dåliga skrivförmåga och värre har det blivit, när Rinkebysvenska anses fullt acceptabelt.

Rektorns favoriter
Den käcka, kamrat pedagogen blev snart rektorns favorit efter det fria skolvalet. Uppfostrargärningar gjorde att kunskapsöverföringen fick stryka på foten.

Rektorer har delat ut allt för många förstelärartjänster till lärare som står honom/henne närmast och inte är så kinkiga med betygen.

Dessutom har många elever, främst pojkar med invandrarbakgrund inte förutsättningar till högre studier. Att snällt godkänna deras förmågor under grundskolan och sedan (om de kom in) på gymnasiet är att göra dem en björntjänst, vilket också gäller för elever med svenskfödda föräldrar. Föräldrars egen utbildning och engagemang är avgörande för studieframgång.

Tyvärr fortsätter bara flummet
Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson, utan erfarenhet av högre studier, svamlar på om enkel bot för studenternas dåliga förkunskaper. Erfarenhet från ansvarsområdet är inget som statsministern prioriterar, när han utnämner sina ministrar.

Citat från ministern i artikeln: ”Brett deltagande handlar inte om att sänka krav, utan om att låta lärandet stå i centrum. Det handlar om att studenterna ska få möta en pedagogik som inte ­utgår från traditioner, utan som utgår från vetenskap om lärande.”

Vad som stått i centrum är kanske känsligt, för det går hon inte in på.

Tyvärr har hon missat mycket av vetenskapliga inlärningsstudier. Hon har nog bara lyssnat på inställsamma och karriärsugna tjänstemän på skolverket, inte på förtvivlade lärare som t.o.m. kan få stryk av kaxiga elever, som föräldrar och mesiga rektorer håller om ryggen.

Vad gör rektorer inte för skolpengen?

Hon har nog inte heller tagit del av gymnasielärare John Dubecks artiklar om förfallet i skolan, som först började med ett Facebook inlägg. Vilket fick vänstern att resa ragg och MSM att först nonchalera honom, sedan förfäras, när hans artiklar ändå publicerades. Samma behandling följde, som för Örebropolisens Peter Springare, som också vågade lyfta på locket.
https://www.facebook.com/lilouandjohn/posts/1842033946054229

Quick fix
Men med lite quick fix, så skall okunskapen avhjälpas på högskolan, anser regeringen med skyddsglasögon på. För att förhindra att insikt nås av deras förödande skolpolitik. Där Sverige sjunker som en sten i rankningslistor av världens universitet. Det borde inte komma som en överraskning efter fallet i Pisa undersökningarna.

Regeringen luras
”Med andra ord, med ny högskolepedagogik ska utmaningarna med breddat deltagande enkelt och lätt klaras av. Exakt vad denna nya pedagogik består i går hon inte in på.” skriver författarna och fortsätter ”…… Man kan faktiskt säga att man lurar in dessa studenter på en högskoleutbildning som de inte har förutsättningar att klara….”

Tyvärr är det inte bara här som regeringen luras, lögner sprids och löften sviks inom flera områden till godtrogna medborgare, som allt fler ser igenom.

Den indoktrinerade skolan

Professor varnar

Det här är en artikel, som jag önskar att lärare och föräldrar, speciellt boende på Söder i Stockholm skulle läsa.

Daniel B Klein, är professor i USA, med fru och barn boende i Sverige.

Han skriver om sin dotters erfarenheter i skolan och från egna upplevelser av skolsystemet både i Sverige och USA.

Jag ger här några citat från debattartikeln, som publicerades på Timbro.se den 23 maj 2017.

https://timbro.se/smedjan/sa-undviker-du-att-dina-barn-blir-indoktrinerade-skolan/

Skolans vänsterorientering

”Den svenska skolundervisningen är genomsyrad av ett vänsterpolitiskt perspektiv.

Men vad kan man egentligen göra som förälder för att förhindra att ens egna barn påverkas av den åsiktslikriktning som präglar såväl läroplanen som stora delar av lärarkåren?….”

”…Min dotter, som nu går i nionde klass, har år efter år berättat för mig om sina lektioner i skolan, och jag har följt hennes läxuppgifter. Tyvärr är mitt intryck att hela grundskolan verkar ha en dragning åt det röd-gröna hållet, och en del av det hon får lära sig är vilseledande, ibland till och med felaktigt…” 

”……Min dotter säger: ”Jag säger bara det de vill höra…..”

Hur många av oss har inte tvingats jamsa med och sagt det omgivningen vill höra, för priset är för högt för att avvika. Det är enklast att bli som de man är med.

”….De Officiella problemen är inte bara en fråga om åsiktslikriktning inom lärarkåren, utan de genomsyrar hela läroplanen….”

Formuleringsrätten till dagens problem, miljö, flyktingkris, terror, ojämlikhet, goda och onda stater och människor etc bottnar i de välbeställdas rätt att vifta med pekpinnen och bakom alla dessa fina och ansvarstagande individer ligger den globala finanseliten.

I en demokrati gäller det att likrikta och få folket med sig, så de inte röstar fel. Diktaturer har det lite enklare, där finns bara ett parti, som väljarna gör bäst i att rösta på för att undvika repressalier. Om andra partier skulle finnas, så är de bara ett demokrati camouflage.

Lärarutbildningen visar vägen utför

Författaren berättar om en kvinna som går på lärarprogrammet vid Södertörns högskola, som säger ”… att när hon har en avvikande uppfattning döljer hon oftast vad hon tycker, hellre än att förneka sina åsikter (det vill säga låtsas som att hon har en åsikt som hon egentligen inte har)…..”

Precis samma strategi som hans dotter tvingas inta, vilket illustrerar effektiv påverkan i flera led.

Denna smygande ideologiska påverkan fanns redan för 25 år sedan, när min dotter utbildade sig till lärare. Hon hade tur att det då ännu gick att bli lärare med en kandidat eller magisterexamen inom sina ämnen, som kunskapsbas. För att sedan gå ett år på praktik ute på skolorna. Men där låg mångfaldsvurmare redan i startgroparna, som nu har intagit styrelserummen.

Muslimska gossar kan bli kränkta

Minns att hon berättade från ett bedömningstillfälle när hon undervisade i religion. Då en modig invandrarflicka räckte upp handen och frågade om inte Allah eller vår Gud också kunde vara en hon? Min dotter svarade att var och har rätt att bestämma över sin tro och även kön på alltings skapare. Men det svaret vållade nästan underkänt, trots en annars utmärkt och fängslande lektion. Förstod hon inte hur hon med detta svar kränkte de muslimska gossarna? Flickans undran var utan värde. (Lektionsbedömmaren var psykolog, vilket kan förklara en del…)

”……De flesta lärarna på utbildningen lämnar inte utrymme för några tvivel om att de tillhör vänstern. Det speglas i grundtonen på lektionerna och i kursmaterialet…..”

Detta är väl något som flertalet känner igen. Om en grundton från andra hållet skulle höras, så agerar rektorn fort med värdegrunden som rustning och vapen.

Hur många skolor har inte utestängt vissa partier när det gäller besök i skolan kring valen?

Det borde väl vara en bra övning för ungarna i kritiskt tänkande? Eller bottnar förbudet i rädsla för åsikter utanför värdegrunden?

Farlig likriktning

”… Då universitetslärare i pedagogik är omgivna av människor som har samma åsikter som de själva, och åberopar auktoriteter som har samma uppfattning som de själva, hamnar de ofta i ett grupptänkande – det vill säga ett felaktigt tänkande som delas av och förstärks av gruppen….”

Likriktning och grupptänkande är en farlig utveckling, förutom i skol-och universitetsvärlden, så utgör journalistiken ett paradexempel.

När kaka söker maka, så förtunnas rekryteringsbasen. De med andra åsikter, erfarenheter väljer annan yrkesbana i stället för att stånga sig blodiga mot inskränktheten, att ständigt tvingas ge avkall på sin uppfattning och rätta in sig i ledet. Många lärare byter yrkesbana, ett av skälen kan vara frustration över påtvingad falskhet och därutöver en skola i förfall.

När kritiska röster tystnar, så kan det lätt gå åt helvete, det finns det många exempel på genom historien. 

Rådet som författaren ger till föräldrar är att;

”….Berätta för dina barn att deras lärare till största delen är människor som tillhör vänstern, men att vänsterns politiska perspektiv inte nödvändigtvis är bra….”

Kruxet är, att en alltför stor del av föräldrakollektivet är vänster och förstärker skolans uppfattning även hemma.

Det är den största anledningen till politikers klåfingrighet och medborgarnas svårighet att nyktra till och inte bara godta bilden, som serveras på fat av ideologiskt blinda politiker. Skolan är för dem den främsta plattformen för indoktrinering och framtida röster.

Slutsats: ”När alla tänker lika, tänker ingen alls.”