Kategoriarkiv: Regeringsbildning

Hur kan medborgare släppa fram nationsförrädiska politiker?

Hur kan medborgare släppa fram nationsförrädiska politiker?
Frågar sig Olle Ljungbeck i detta gästinlägg och gör en sammanfattning över dagens politiska haveri.
Han frågar sig varför vi inte gör uppror?
I morgon kan övergångsregeringen skriva på FN:s migrationsavtal, att det kan knuffa välfärden ner i graven är inget som bekymrar dessa landsfientliga karriärister, för de har sitt på det torra.
När politiker nonchalerar lagar, avtal, accepterar människofientliga traditioner utifrån, hyllar kvasivetenskap, låter media vara deras megafon, vilket innebär att deras usla ledarskap har fått en dominoeffekt inom samhällets statliga organ.
Ljungbeck avslutar med att räkna upp den humanitära stormaktens alla rekord, men PK- isternas bara fortsätter med sina horribla bortförklaringar.
…………………………………………………………………………………………………
”Uppror uteblir mot nationsförstörande politiker
Hur kan medborgare som säger sig hävda reell demokrati, rättsstaten och allas likhet inför lagen – utan att protestera – än en gång låta de politiker (sjuklövern) som är de största förbrytarna någonsin i vårt land, sedan det blev en nation, få styra Sverige?

De politiker som representerat/ar 7-klövern i Sveriges riksdag och regering sedan 2006 kan utan minsta tvivel fastslås som de värsta förbrytare vi någonsin haft.

Hur är det möjligt att medborgarna inte gör uppror mot dem?

Ingen kan påstå att de är som tidigare politiker vad avser intellekt, moral, bildning, mognad, rättsmedvetande och omsorg om det egna landet och dess folk.

Trots detta gör vi inte uppror!

Med hänsyn till hur de agerar kan det inte vara svårt för varje medborgare att se att de istället för ansvar och trofasthet inför sin uppgift, är makten deras enda strävan, även om de leder Sverige mot otrygghet, invandrarvåld, demokratiskt, kulturellt och rättsligt förfall.

Nonchalans för regler och lagar
Ett utmärkande särdrag för sjuklöverns regeringar har varit och är nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning. Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området. Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts. 

Dominoeffekt av uselt ledarskap
Ett så uselt ”ledarskap” får följdverkningar inom hela den statliga och kommunala förvaltningen. Vi ser dagligen hur miljarder av medborgarnas bidrag i form av skatter försvinner genom uselt ledarskap i de statliga myndigheterna.

Acceptans av människofientliga traditioner
Dessa människors (sjuklöverns) bildningsnivå är så låg att de istället för att förbjuda spridning och tillämpning av islamsk primitivism, vidskeplighet, och kvinnoförakt de i stället accepterar denna.  Vi ser hur de mer och mer godtar islams kultur/religion och traditioner som är människofientliga ja rent ut sagt barbariska.

För faktum är att de accepterar könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, månggifte, hedersvåld, att flickor och pojkar inte får bada, gymnastisera etc tillsammans. Att kvinnor/flickor skall ha heltäckande baddräkter etc. Män som begår våldtäkter utvisas inte utom i undantagsfall. Eftersom det jag här redovisar är verklighet går det inte att förneka att sjuklöverns politiker anser att det är rätt att kvinnor/flickor behandlas som djur. Därför måste de (politikerna) anses vara primitiva, vidskepliga och inte nå upp till vad som är nedre gräns för vad vi kallar den civiliserade människan.

Om vi studerar 7-klöverns ledare i dag i samband med utseende av statsminister märks deras primitiva personligheter tydligt. Ingen gång har vi t ex sett att deras mandat gäller Sverige och Sveriges folk. Endast strävan efter makt åt det egna partiet. En egenskap som humor – vilken får betraktas som ett sundhetstecken och närmast nödvändigt för att vara en fullödig människa saknas totalt hos dessa individer.

Jämför t ex dagens 7-klöver med de Erlanderska ministärerna avseende bl a denna egenskap och Du skall finna en torftighet som närmast för sjuklöverns del måste anses vara att jämföra med brister i personligheten.
Rekord i förfall
Det är inte detta Sverige jag kämpat för sedan jag blev politisk medveten och genom mina skatter har stött och fortfarande stöder som pensionär.
Vi har största andelen analfabeter i EU ..
Vi har flest våldtäktsmän i Europa…
Vi har längsta vårdköerna i Europa…
Vi har också en av världens längsta bostadsköer…
Vi har flest bilbränder i Europa…
Vi har flest skolbränder i Europa…
Vi har det högsta antalet ”självantändande” bilar och byggnader (främst skolor) i hela Världen…
Vi har flest barnäktenskap i Europa…
Vi har flest månggifte i Europa…
Vi har flest tvångsgifte i Europa…
Vi har 2:a plats vad gäller kriminalitet i Europa…
Vi har mest återvända IS terrorister i Europa…
Endast i Sverige kan våldtäktsmän få skadestånd och blir ytterst sällan utvisade trots brottets beskaffenhet.
Sverige är det enda land i hela världen där man kan få barnbidrag för sin egen fru!

Genusvetenskap en murbräcka för familjens fortbestånd
Sjuklövern drar sig inte det minsta för att missbruka vetenskap och forskning om det kan tjäna egna syften. Sålunda används genusvetenskap och genuspedagogik för att omforma samhället så att det tjänar 7-klöverns intressen. 

Jeander visar hur en lektion i genusvetenskap kan gå till.

Men inte nog härmed.

Nu rekryteras en ojämförligt stor grupp av personer som avviker från normalfördelningen vad gäller   vissa speciella egenskaper till betydelsefulla tjänster inom stat, kommun och Svenska Kyrkan.

Detta får helt klart till följd att barn och vuxna kan påverkas på ett sätt som gynnar ”påverkarens” syften men missgynnar den påverkade.

Barn och unga mest mottagliga
Inte minst är risken för sådan påverkan stor i bl a dagis, förskolor, grundskolor och gymnasier, men även våra högskolor och universitet präglas mycket av kvasivetenskaplig genuspedagogik.
När Rapport för en vecka sedan hade ett inslag om spårvagnen i Göteborg, som åkte runt och folk fick skänka julklappar till barn vid hållplatserna, så rabblade en liten flicka mekaniskt upp att alla barn ”har lika mycket värde”. Tyvärr hjälper denna hjärntvätt föga, för mobbingen, sexuella trakasserier, överfall och tom knivdåd ökar på skolgårdarna. Borde inte dessa genuscertifierade pedagoger fundera över brister i mottaglighet hos elever och studenter? Men om de gjorde detta, så skulle både värdegrunden och allas lika värde rämna som förlåten i templet.

Kvasivetenskap
 Inte minst har vi där professorer som helt saknar vetenskaplig stringens för att inneha professurer eller överhuvudtaget vara lärare.

Finns rätt partibok så brukar kompetenskraven sjunka, om ej, går kraven i motsatt riktning. Då gäller det att under yrkestiden visa hur korrekt man är, i fall byte av tjänst planeras.

Vid dessa universitet/högskolor bedrivs helt klart en genuspedagogik som inte är vetenskaplig utan mer syftar till personlighets- och beteendeförändring i den riktning den påverkande önskar. Nyligen klädde en rektor, ut sig i kjol och målade naglarna, för att visa de stackars, förvirrade barnen att man får se ut hur som helst, så snart räcker det inte med tre kön, utan måste fyllas på med fler.

  Så det svenska folket – med öppna ögon åser och låter ske – är att man stillatigande ser på hur ledarna för sjuklöverpartierna trots en katastrofal migrationspolitik, men också i övrigt en katastrof åter ges möjlighet att regera Sverige.

Medias och maktens symbios
Detta visar väl om något att hjärntvätten och manipulationen av medborgarna redan orsakat sådana skador att det är tveksamt, om Sverige har en framtid som en civiliserad, kultiverad och utvecklad stat. En starkt bidragande sak – kanske orsaken – är massmedias och public services symbios med makten. Med en press som levt upp till sitt uppdragskulle sannolikt Sverige fortfarande varit en demokrati med en framtid vi alla kunnat se fram mot.

Till slut. Har någon innan Stefan Löfven blev politiker sett honom gå hand i hand med sin hustru vid deras närvaro vid olika evenemang etc. Nej inte en enda gång. Detta visar åter hans litenhet som person genom att så billigt efterapa dem han inte når upp till vare sig intellektuellt eller bildningsmässigt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Du som liksom jag själv inte ett ögonblick tror att människan skapat klimatförändringen föreslår jag att Du läser sjunde kapitlet ”Isiga tider” i boken ”En kortfattad historik över nästan allting”, av Bill Bryson. DS

Glöm inte att skriva på protestlistan mot FN: avtalet.
https://www.skrivunder.com/stoppa_sveriges_paskrift_av_avtal_med_fn_111?uv=12169168

Samtyckeslagen är vansklig, för både Lööf och Löfven

Att samtyckeslagen är vansklig i praktiken, får nu både Lööf och Löfven erfara. Jeander har kickat in i deras sovrum, men Lööfskans kravlista är lång, innan Löfven kan få komma till.
 
Jag kommer osökt att tänka på eleven som läst Strindbergs ”Giftas.” Där frun i huset, med sin kvinnliga fägring fick sin make, riksdagsmannen, att föra fram hennes motion i riksdagen, tror den handlade om kvinnofrågor. Eleven skrev ”hon gav sig åt honom för motionens  skull…”
Vad säjer LO om sänkta ingångslöner, urholkning av turordningeregler, friare arbetsrätt och hyressättning, för att inte tala om Sjöstedt, som nu knyter näven i byxfickan.?

Björklund med sina 5 % pratade på i Aktuellt i går, vad han menade undrar jag om han själv förstod? Men en stund i rampljuset för att föra fram sina floskler kändes nog bra för stunden. Han vill nu att alla partivänner bara blint skall lyda, precis som rekryterna på kaserngården, men det blir inte lika lätt. 

Jag tror att både Lööf och Björklund kan gå på pumpen i förhandlingar med den slipade Löfven, för han vill fortsätta, att som statsminister med att stötta den ostadige Junker i EU, därom råder inget tvivel. Men Lööf med sina Bilderbergervänner skulle nog kunna bli hans personliga assistent, med utbildning från den Trilaterala kommissionen.
Trots att Kristersson nu sitter på avbytarbänken, så finns ännu ett koppel kvar kring dessa svikande quislingar och lite längre bort står Sjöstedt och Åkesson och hoppas på nyval, som de andra partierna räds som pesten. Även här har Jeander koll på läget.

 

.

 

 

 

 

 

Hur tänker bortröstade Kristersson? Ser han inte skillnad på liv och död?

Efter att ha blivit nedröstad av sina allianskollegor (med undantag av KD) och vänstern, så klämmer han ur sig att han inte vill dödförklara Alliansen!
Märker han inte att den är död?
Dödsryckningarna började när Soros rödhåriga beundrarinna i sin medmänsklighet röstade för att fler potentiella våldtäktsmän skulle få stanna via en hokus pokus tillverkad gymnasielag.
Nu kråmar hon sig och bedyrar att denne nationaltorped är en stark och modig person, som gjort mycket gott…. och hintar om att nu rösta fram Löfven i fyra år till, tro på det, den som vill.
MUF frågar med all rätt ”Hur många högerskor kan Du äta Annie? Demonstranterna på Mynttorget i Stockholm konstaterar vidare att man aldrig skall lita på en folkpartist, för i Björklunds Sverige bestämmer Löfven. Statsministern firar nog med champagne i kväll för att Alliansens splittring har orsakat dess död, med röst siffrorna 195 mot Kristerssons kandidatur som statsminister.
Björklund jämrar sig för att ha blivit utsatt för ”en formidabel hets- hatkampanj av högerns extrema svans. För säkerhets skull har han den rosa offerkoftan runt axlarna.
Men vad ska man säga om Kristersson, som inte kan skilja på liv och död?
Jag kommer direkt att tänka på ”Uppdrag Granskning” i går kväll, om sjuksköterskan som fick legitimation efter att ha varit hönsskötare i hemlandet. Han var i sällskap med 26 andra som hade mutat Rumäniens rektor/lärare att fylla i närvarolistan, trots att de var i Sverige och tjändade kosing upp till 300.000 om året.
Om detta är toppen på ett isberg vet ingen, men med Ylva Johanssons dimridåer om att invandrare räddar den svenska sjukvården, så är det mycket troligt. Socialstyrelsen är som en miljöpartist när det handlar om åldersbestämning; Vi måste lita på det de säjer….. eller i dessa fall, på betyg utan täckning.
Lögnen om invandrares lönsamhet måste räddas till vilket pris som helst, allt fler patienter, som t.ex Olle Ljungbecks fru får betala priset för denna lögn, som kan kosta dem livet.
Denna Sverigelegitimerade vårdgivare kanske heller inte ser skillnad på liv och död?
Denna bluff finns att se på SVT Play.
Med tanke på Kristerssons meritlista, som signaturen ”TT” förmedlade, den 8 nov efter inlägget ”Muhammeds pedofili får inte nämnas, för då kan hans vänner hämnas!”
Så kanske Kristersson kan vara samma bluff som partiledare och ev. statsminister som Petru/Alex sjuksköterskan och också behöva uppmärksammas av ”Uppdrag Granskning”?
För er som inte har läst Ulf Kristerssons meritlista som sammanställts av Åke Sörbom. Ref. lisa finns i kommentaren till alla händelser, uttalanden som Kristersson inte talar om.
  1. Under sin tid som socialborgarråd i Stockholm sålde Kristersson ut förskolor och assistansbolag till ett värde av 81 miljoner kronor – för 3,4 miljoner kronor. På bara tre år gjordes vinster på 65 miljoner i dessa verksamheter. Till exempel såldes Kulturkrabatens förskolor i Årsta för 635.000 kronor och redan året efter hade den nya förskolechefen tagit ut 9 miljoner i vinst och köpt en gård för bolagets pengar för 2 miljoner. Vantörs Hemtjänst såldes för 69.500 kronor och redan efter nio månader gjorde man vinst på 5,4 miljoner. Utförsäljningarna har i flera instanser, bland annat av regeringens egna utredare, dömts ut som olagliga men Kristersson och Moderaterna har avfärdat och stridit för att allt har gått rätt till.
  2. Som socialborgarråd så bodde Kristersson i en fin lägenhet i central Stockholm. Enda problemet är att lägenheten tillhörde föreningen Ersta Diakonisällskap och var avsedd för svårt sjuka och hemlösa. Stockholm stad köpte tjänster av föreningen för flera miljoner och en förundersökning om mutbrott inleddes men lades snabbt ner.
  3. 2005 uppdagades en stor barnhandelshärva där barn i Kina kidnappades och såldes för adoption till USA och Europa. Kristersson var vid tiden ordförande för Adoptionscentrum och valde att mörka skandalen, trots att flera av de adoptioner som gått genom Adoptionscentrum skett genom aktuella skandalbarnhem i Kina.
  4. Under sin tid som socialförsäkringsminister bosatte sig Kristersson med sin fru i en attraktiv lägenhet i Stockholm. Lägenheten införskaffades utanför bostadskön, genom kontakter med bostadskapitalisten Stefan Ränk, VD för bolaget Einar Mattsson. Kristersson hade lämpligt nog tidigare sålt ut 1200 allmännyttiga lägenheter till bolaget för 6.600 kronor kvadratmetern. Kristersson fick dock bo kvar trots att han och hustrun bodde på andra adresser – ett regelbrott som hyresgäster i vanliga fall blir vräkta för.
  5. Under större delen av 2001 anlitade Kristersson svart städhjälp och betalade en lön på 70-80 kronor i timmen.
  6. Under 2015-2016 åkte Kristersson 668 taxiresor för skattebetalarnas pengar. Notan blev 113.000 kronor. Detta trots att alla riksdagsledamöter tilldelas ett gratis SL-kort och ska enligt lag åka kollektivt. När TV4 konfronterade Kristersson sa han att det var jobbigt att åka kollektivt eftersom han ofta har bagage med sig.
  7. Under 2007, när Kristersson var socialborgarråd så åkte han och hans fru till Kina var trejde månad för 128.000 kronor. Självklart skattefinansierat. Kristersson påpekade att han var där för att föra samtal om mänskliga rättigheter och demokrati medan kritiker menar att i själva verket följde han med sin fru som för Swedish China Tradecouncils räkning sålde marknadsinformation.
  8. När Kristersson valdes in i riksdagen i början av 90-talet sa han att hans mål var att ”bekämpa och avveckla välfärdsstaten.” I boken ”Non-working generation” 1994 jämför han det svenska välfärdssamhället och fackets inflytande med apartheidsystemet i Sydafrika.
  9. 2013, under sin tid som socialförsäkringsminister, sa Kristersson att den som är anställd ska själv ansvara för att vara i form och kunna jobba längre. 2001 så uttalade han sig om att psykiskt sjuka borde gå till jobbet istället för att ligga sysslolösa hemma. I boken ”non-working generation” skriver han även att 40-talister är lata och skor sig själva och lämnar notan till de som kommer efter.
  10. När den borgerliga regeringen föreslog att pensionsåldern skulle höjas så motiverade Kristersson detta med att ”man har ett ansvar att hålla sig i fysisk trim. I vissa jobb ingår det som en del av jobbet att hålla sig i trim. Andra tvingas fysiskt tänka på det, hur ska jag hålla mig i fysisk form? Ulf Kristersson har gjort politisk karriär genom att köra över och sko sig på sjuka, hemlösa, bidragstagare och till och med oskyldiga utsatta barn. Ulf Kristersson kommer aldrig vara min statsminister.”
Tyvärr tror jag att denna meritlista inte är speciell unik vid granskning av den politiska eliten.
En Svensson, som trampar i klaveret är inte lika slipad och girig, som dessa broilers. De har sällan haft ett vanligt arbete eller studerat fram till en komplett examen. De är fostrade i ungdomsförbundens ”rövslickeri” och lär sig tidigt att folket kan köras över och att sanningen är mycket tänjbar.

Allt är Åkessons fel

Från en mejlvän kommer denna kloka sammanfattning, som talmannen borde begrunda. Men eftersom det var Andreas Norlén som var arkitekten bakom DÖ, så finns ingen insikt om att prestige går före landets väl.
……………………………………………………………………………………………………

Hör och häpna, Löfven har misslyckats med att bilda regering! Efter fyra veckor har det alltså konstaterats något som kunde vara avklarat på två dagar. Visst är det fantastiskt!

Medan sjukvården håller på att rasa ihop, invandrarkriminaliteten slår nya rekord och massor med invandraranhöriga försörjningsmottagare väller in i landet, så är sju av åtta partiledare inte ett dugg intresserade av att styra landet.

De är inte ens intresserade av att driva sin egen politik. Det som står allra högst på deras prioritetslista är att stoppa det parti som verkligen vill förhindra att landet ska rasa ihop.

 Är detta fenomen av politiska skäl? Nej inte ett dugg! Utan endast av egen personlig prestige hos sju partiledare.

Så visst är det bra med den vuxne i rummet.”

……………………………………………………………………………………………………

En annan mejlvän skriver så här: Ett tredje block saknas!
”Det verkar som om både talman Andreas Norlén och SVT har påbörjat nästa valkampanj så smått. Jag tänker på talmannens policy att bara tala om två block. Mats Knutson hjälpte nyligen till med att förstärka knepet att utesluta det tredje blocket.
Man vill åter att allmänheten ska tro, att det egentligen rör sig om ett val mellan rött och blått, mellan Löfvens gäng och Kristerssons allians. Jodå Åkesson nämns, men då mer som publik på läktaren. Att han inte tillfrågas om sondering, beror nog på att Makten vill undvika få SD framställt som jämlikt de andra blocken.
 
SVT Aktuellts jourhavande: Åkesson tror att ett extraval skulle gynna SD, vad tänker du om det?
Mats Knutson:  Ja, han tror det, och så kan det ju bli. Men det kan lika gärna bli så, att väljarna koncentrerar sig på ettdera en Löfven-ledd regering, eller en Kristersson-ledd. 
(Ungefärligt återgivet.)
 
Ledande svar, alltså. I och med att Knutson väljer att lägga orden så, kan det få många att följa hans spådom. Vilket kan ha varit meningen.”
…………………………………………………………………………………………………..
Allt är Åkessons fel. Främlingsfientlighet, rasism, antisemitism, kriminalitet, våldtäkter ……..här är enigheten fullbordad (Från twitter).
En rödhårig Hallowen häxa svänger med trollstaven och Poff så försvann SD:s 1,2 miljoner väljare. Hon kraxar och ropar att de hör inte hemma i en demokrati. De har ersatts av hennes globala vänner, som lovat hjälpa henne till det högsta häxeriämbetet. Vad hon ständigt glömmer är att hennes hus är byggt av Bondeförbundets Hitlerbeundrare, glöm inte deras djupa rötter, partiprogrammet från 1933.

 

Åkesson agerar demokratiskt, när han trycker på den röda knappen.

Det finns så oerhört mycket läsvärt på nätet, problemet är att man inte hinner läsa alla kloka och kunskapsfyllda inlägg. Här är ett från ”Oberoende Förnuft” av Ian Fernheden 2018-09-27. Det enda som är klart är att regeringsbildningen är fullständigt oklar och höljd i dimma. Löfven och Kristersson prisar blocköverenskommelser, men bara ”Jag” blir statsminister.
Båda önskar Åkessons stöd, trots deras samtalsförbud. Den ende som uppför sig statsmannamässigt är Åkesson, som kommer att rösta nej till något han inte är en del av.
Motståndarna skriker sig nu hesa och beskyller Åkesson för kaos, när hans utsträckta hand besvaras av en knuten näve.
I morgon är det dags igen för talmannen att försöka få upp kombattanterna ur skyttegravarna.

……………………………………………………………………………………………………
”Efter valet 2014 spreds en lögn om att Sverigedemokraterna ”skapade kaos” genom att inte släppa fram regeringen Löfvens oförankrade budget, något som varenda ledande politiker och redaktion i Sverige marknadsförde som sanning; man demoniserade mycket skickligt verklighetsbeskrivningen. Nuförtiden är det dock ingen som tycker Miljöpartiet eller Socialdemokratin ”skapar kaos” när dom gör samma sak och vägrar stödja Alliansbudgeten?
Hur kan Sverigedemokraterna vara kaosskapande extremister men när andra gör samma sak då är det fullt legitimt?
Man kan undra hur vissa sover om nätterna när man sprider så mycket lögner dagtid, våra politiska beslutsfattare säger vad som helst, oavsett sanningshalt för att få makt; det borde skrämma varenda svensk in i benmärgen.
Partier bör rösta nej till regeringsunderlag de inte är en del av.
Det är en demokratisk tanke att rösta ner regeringar man inte är en del av och där man inte får inflytande, om det inte ger några fördelar.
Därför tänker Åkesson helt rätt när han säger att han kommer trycka på röd knapp för en Alliansregering och en rödgrön-regering, för ingen av dem tycks vilja samtala med honom; endast att de villkorslöst ska ge stöd.
Det innebär inte att man ”slår på landets pensionärer”, eller att man vill svälta ut olika grupper i samhället; en retorik Socialdemokraterna använt oerhört flitigt under mandatperioden.
Man har mycket hänsynslöst valt ut de grupper man berikat i sin budget och menat att Sverigedemokraterna som inte röstat för budgeten i sin helhet har en hemsk människosyn.
Uppenbart vilseleder man sina väljare när man sätter ordet demokrati i sitt namn när man så tydligt tar strid mot dessa värden genom sina lögner, därför borde man framtvinga ett namnbyte till Socialisterna? En demokrat demoniserar inte sina motståndare på det sättet.
”Vägrar bli gisslan”

 

Under dagens presskonferens (27/9) sa Annie Lööf att hon vägrar bli gisslan till SD, vilket även det är demoniserande retorik.
Är man gisslan om man måste förhandla sig till röster från någon och inte får dem oavkortat?
Hur mycket demokrat är man om man själv har 8,6 % och är del av ett regeringsunderlag på ca 40 % men beter sig som om man hade majoritet?
Faktum är att inget av dessa regeringsalternativ har svenska folkets stöd, utan behöver förhandlas åt något håll för att nå 50 %.  Skillnaden mot Decemberöverenskommelsen var att dessa politiker gjorde en maktpakt där man avskaffade majoritetsbeslut och ersatte dem med relativ demokrati (störst antal ja men inte nödvändigtvis över 50 %), eftersom man vägrade samtala med varandra eller med Sverigedemokraterna.
2014 tog man således svenska folket som gisslan och avskaffade demokratin och parlamentarismen, i år har man flyttat fokus där Sverigedemokraterna nu är ”gisslantagaren”; Annie Lööf är en mycket hänsynslös retoriker.
Åkessons utsträckta hand är den enda utsträckta handen.
I grenen demokrati är det tydligt att Åkesson faktiskt är den enda demokraten runt bordet, han säger att han är beredd att samtala med alla och vara villig att kompromissa.
I de andras fall talas det om uträckta händer som visar sig vara knutna, och det är tydligt att övriga partier inte alls vill kompromissa om deras block inte själva får statsministerposten; vad är det för figurer vi har som politiska beslutsfattare?
Vi borde alla respektera Åkesson som säger att han inte är intresserad av regeringsmakten, men att han vill ha inflytande för sina idéer; så ska en klok politiker och statsman resonera.
Tittar man på de andra så borde vi alla skämmas som svenskar, vi har fått ett chickenrace där det gäller att få den andra sidan att vika ner sig och stödja partier över blockgränsen; ett maktspel med höga insatser. Åkessons inställning är därför ur ett demokratiskt perspektiv oerhört värdig eftersom hans hand faktiskt är utsträckt, samtidigt som han är tydlig med att rösta ner de som inte ens kan tänka sig föra en konversation med honom.

Hur mår det fria ordet i Sverige när de som skriker sig hesa om alla människors lika värde inte ens kan samtala med meningsmotståndare, och de som pratar om värdiga partier är de största maktsökande individer vi skådat i modern tid? 

Sverige behöver politiker som kan föra dialog och förhandla med sina politiska motståndare, eftersom det är konsensus som för oss som folk framåt. Vill det icke socialistiska blocket styra Sverige behöver man prata med SD och förankra sina idéer.

Vill Lööf och Björklund hellre göra upp med socialister, vilket sannolikt ligger närmare då marxismen är mycket påtaglig i dessa partier (framför allt i L som satsat mycket på marxistiska begrepp som ex. feminism); låt dem göra det på sin egen dödgrävargång ut ur riksdagen. Vi behöver seriösa partier som förstår vad ledarskap betyder.

”Our most basic common link is that we all inhabit this planet. We all breathe the same air. We all cherish our children’s future. And we are all mortal.”

John Fitzgerald Kennedy, Amerikas 35:e president; skjuten i en bil – mycket tragiskt.”

Ian Fernheden är sedan 2015 Chefredaktör och Ansvarig utgivare för Tidskriften Oberoende Förnuft. Ian har studerat internationell ekonomi och brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren.

Länk: http://www.fornuft.se/index.php/2018/09/27/akesson-sd-agerar-demokratiskt-nar-han-rostar-nej-utan-inflytande/

……………………………………………………………………………………………..
Vad talmannen också borde ta del av är länken jag fick av en fd bloggerska om Kristerssons CV, som är i klass Med Mona Sahlins oegentligheter.
Talmannen kan också kontakta signaturen TT, som upplyst oss om om Kristerssons medverkan i barnastöld från Kina när han var gjorde karriär i Adoptionscentrum.

http://mxp.blogg.se/2018/september/ulf-kristersson-lamplig-som-statsminister-2.html

 

Alliansens vägran att samtala med SD, viktigare än att genomföra sin politik

Jag undrar om dessa bortvända huvuden kan vridas en aning mot Åkessons för att få igenom sin politik?

Drygt hälften av moderaternas tillfrågade kommunpolitiker tycker att det är skit att prestigen hos alliansens ledare med bojkott av SD samtal riskerar att Löfven blir kvar i 4 år till (Svd 19/9).
Jag tror att Lööf och Björklund är lättfångade byten, när Löfven promt vill få till en mittenregering  med bara centern och liberalerna.  Han vill snarast få död på blockpolitiken. Lööf och Fridolin är numera bara ett sänke och med Sjöstedt, som gärna vill bli vice statsminister förstår jag hans frierier.
Kanske han tom är beredd att skänka statsministerposten till Bilderbergarnas prinsessa, Annie Lööf, för då blir betalningen stor för ministerposter och genomförande av hans egen sakpolitik?

Om Annie Lööf kan motstå ett sådant erbjudande tvivlar jag på, för nu har hon klart uttalat att hon hellre lämnar alliansen, än pratar  med Åkesson. Denna lömska madame, som glömt att rensa bort bruna rötter från sitt eget parti. Bondeförbundets (centerns föregångare) partiprogram från 1933 var en hyllning till Hitler!

Nu gäller det att SD håller stången och fullföljer sitt löfte om att fälla varje regeringen som vägrar samtal med dom.

På måndag får vi preliminärt besked vid val av talman och på tisdag röstas med all sannolikhet statsministern bort från sitt ämbete. Men sen, kommer det stora problemet för talmannen att få riksdagen att godkänna en ny regering. Fyra försök har talmannen på sig, misslyckckas de, så blir det nyval. Fast en godkänd regering sitter ändå inte säkert i sadeln, för om deras budget röstas ner , så är vi tillbaka på ruta ett.

Ivar Arpi i SvD ”…….Vår egen riksdag underkände folkets röst redan efter förra valet. Trots att han inte behövde avgå så gjorde Fredrik Reinfeldt det. För att helt isolera Sverigedemokraterna slöt man decemberöverenskommelsen, vilket även innebar att oppositionen frivilligt avstod från att försöka driva igenom så mycket av sin politik som möjligt.
I rädsla för att anklagas för att ge SD inflytande gjorde man alla som röstat på Alliansen röstlösa i parlamentet.
Nu har samma folk producerat ungefär samma valresultat, förutom att Sverigedemokraterna har blivit ännu större. Den här gången har man ingen decemberöverenskommelse att bakbinda sig med. I stället har man bakbundit sig med löften som gör det nästintill omöjligt att bilda regering och få igenom en budget, utan att anklagas för vallöftessvek av åtminstone någon…….”
Lösningen kan då bli en väl inlindad DÖ nummer 2 eller att byta ut folket som ständigt röstar fel, kruxet är ju att valboskapen vill skapa ett eget parti.