Kategoriarkiv: Politikermoral

Riksrätt för ansvariga politiker?

Här kommer årets första gästinlägg av Olle Ljungbeck där han utifrån rättegångsbalken föreslår riksrätt både för statsministern och en passiv allians, som när som helst efter 2014 hade kunnat avsätta regeringen, men hellre får vänsterns fortsätta med sin destruktiva politik, än att samarbeta med SD. Ljungbeck tar åter upp kvinnornas otrygghet i det offentliga rummet och ger en rad konstruktiva förslag på åtgärder, för att förhindra landets islamisering.

……………………………………………………………………………………………

Riksrätt
Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”.

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc.

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408).

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).

Med ovanstående vill jag endast visa att Allianspartierna inte kan svära sig fria från den förstörelse som invandrade fundamentalister ges fria händer att utföra!

Vidöppna gränser utan tanke på konsekvenser
Genom att Stefan Löfven släppt in hundratusentals individer med en kultur och religion som utan överdrift måste betraktas som medeltida och inte civiliserad. Migranterna har sökt sig till Sverige för ett bättre liv, men utan tanke på anpassning till värdlandets lagar/regelverk och seder och bruk. Dessa enorma svårigheter har inte bekymrat statsministern, inga konsekvensanalyser har utförts, vilket förskräckt riksrevisionen, som givit Löfven stark kritik. Han har fört en ansvarslös politik och gjort sig skyldig till brottslig gärning, som aldrig någon tidigare gjort före honom. Den brottslighet han bär ansvaret för, tar sig uttryck i mord, våldtäkter, rån, stöld och förstörelse av privat och offentlig egendom avseende tiotusentals svenska medborgare.  Detta är oacceptabelt!

Kvinnors otrygghet
Till detta kommer en fruktansvärd utveckling för de svenska kvinnorna – OTRYGGHETEN – denna gör att flertalet av inte längre vågar gå ut ensamma! Endast detta, är skäl nog för att Löfven omedelbart måste avsättas eftersom han inte agerar enligt grundlagen – nämligen att garantera medborgarna trygghet.

En ”ledare” som Stefan Löfven, som kan utsätta medborgarna och inte minst kvinnorna för så fruktansvärda förhållanden att leva under måste avsättas och få det straff hans gärningar i underlåtenhet kräver.

Ett ledarskap som tillåter sådan OTRYGGHET och sådant VÅLD ske varje dag utan att göra något åt det, brister i alla egenskaper som humanism, empati, och handlingsförmåga.

Reinfeldt och Löfven ansvariga för landets islamisering
Den fortgående islamiseringen, som inte endast är en fruktansvärd skymf mot dagens kvinnor/flickor, utan också mot de kvinnor och män som fram till att Stefan Löfven tillträdde, hela tiden drev kvinnors rättigheter framåt. Med Stefan Löfven har de inte i dag ens den frihet och trygghet de garanterades efter kvinnofridslagarna på 1200-talet. Massinvandringen som skedde på Stefan Löfvens och hans företrädare Reinfeldts initiativ var enbart ett uttryck av ren egoism för att i andra länder och hos andra statschefer ge ett falskt intryck av humanisten. 

I stället för att fortsätta bygget av det goda samhället har Löfven lyckats förstöra Sverige totalt enligt följande. Det som varit en av Sveriges mest beundrade framsteg nämligen jämställdheten mellan kvinnor och män håller han på att rasera totalt. Denna reform, som skapats av kvinnor och män i Sverige de senaste hundra åren har han snart förvandlat till ett islamistiskt fängelse.

Hans tal om att vara feminist är inget annat än ett av de råaste hån, som en svensk politiker, vilken står för det Stefan Löfven gjort och i dag gör mot kvinnorna, – kan uttala.

Jag har varit personalchef och därmed också rekryterare av allt från springpojkar till direktörer. Därför anser  jag mig kunna ge en ganska klar karakteristik av Stefan Löfven. Han är en fullblodskarriärist och därmed också beredd att ”gå över lik” för att nå sina syften. Han är intellektuellt svag och därmed också obildad och okunnig. Han har stort behov av att visa sig i sammanhang där han umgås med etablissemanget. Som t ex vid kungabröllop- dop, nobelfestligheter etc. Ett tydligt tecken på hans ”litenhet” som människa. Han är ett extremt exempel på en individ som nästan alltid tar till de stora orden – superlativen – men aldrig låter dessa följas av handling. Personer som Löfven är alltid en katastrof på ett företag om han olyckligtvis hamnar som chef för företaget eller någon enhet.

Konkreta åtgärder ett måste
Det är mycket hög tid för handling om inte islamisterna skall ta över vårt land. Vi ser dagligen, förutom våldet och den otrygghet detta skapar, nya former av islam. Därför måste följande åtgärder vidtagas.

–  Islam förbjudas om utövare och förkunnare fortsättningsvis agerar mot våra grundlagsfästa och i allmän lag fastlagda värderingar.

–  Ingen hemspråksundervisning.

–  Inga skolor med annan än staten eller kommunerna som huvudman och ansvarig för driften.

–  Om förbuden mot barn- och tvångsgifte, könsstympning    överträds skall ansvarig utvisas.

–  Brottslig gärning som betingar fängelse skall följas av utvisning efter avtjänat straff.

–  Rätten att själv välja partner är den enskildes egen

–  Klädkoder förbjuds

–  Hedersvåld skall efter avtjänat fängelsestraff leda till utvisning.

–  Allt hindrande av kvinnors rätt till lika behandling som män skall bestraffas

–  Parallellsamhällen/klansamhällen skall ovillkorligen ”brytas upp”

–  Alla försök att införa värderingar eller regler etc som strider mot svensk lag eller stiftad värdegrund skall bestraffas.

–  Moskeer etc får ej byggas med medel från utlandet

–  Invandrare som tillämpar egna lagar och bestraffar individer enligt dessa i    parallellsamhällena/klansamhällen skall utvisas så länge dessa sam hällen finns kvar

–  Invandrare som påträffas med vapen eller sprängmedel skall omgående utvisas

Inför valet måste Du ha följande klart för dig SVENSSON! Alliansen kan när som helst av bryta förstörelsen av Sverige genom att avsätta Stefan Löfven. Om de inte gör detta är de medskyldiga till varje mord, våldtäkt, rån. misshandel, förstörelse av privat och allmän egendom som utförs av invandrare/asylsökande. De kan genom misstroendeförklaring åstadkomma detta så snart de önskar. Genom Sverigedemokraternas stöd är de garanterade att lyckas. De kan också härefter starta en rättegång mot honom. De har sålunda ingen annan än sig själva att skylla på att Sverige dag för dag närmar sig en nationell katastrof. De kan inte heller svära sig fria från att svenska kvinnor/flickor förlorat såväl jämställdhet som frihet. Inte minst friheten att röra sig fritt i samhället! ”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Regeringen, partiledarna och riksdagsledamöterna borde ställas inför folkets domstol!

Här går gästkrönikör Olle Ljungbeck till en modig och mycket berättigande attack mot hela regeringen, partiledarna och alla riksdagsledamöter, med kännedom till landets medborgare.
Han avslöjar med formell elegans deras feghet och underlåtenhetssynder, främst när det gäller barns och kvinnors utsatthet pga av patriarkaliska strukturer från islam, som tycks sopas under mattan av kulturelitens kvinnor i #MeToo kampanjen.
Vem vet, kanske fler medborgare vaknar och reser sig mot dessa folkförrädare, vars humanism mot invandrare och asylsökande 2015 inget annat var, än ett självförhärligande (hybris) för att få världen att imponeras av deras ”godhet”.

…………………………………………………………………………………………………

”Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Isabella Lövin

Samt för kännedom till ministrar, riksdagsledamöter och medborgare.

Etik utan moral är inget att ha
Det är mindre orden, men väl gärningen eller den uteblivna sådan, som avgör om någon är rasist.
Ni är typiska exempel på detta.

Vi har i Sverige som en följd av er helt omdömeslösa, planlösa och oreglerade massinvandring blivit ett land där grovt våld, mord, rån, våldtäkter, hedersvåld etc blivit vardag för svenska folket.

Samma kvinnoförtryck här som där
Men också för invandrade kvinnor och flickor är livet ett helvete, eftersom ni tillåter samma förtryck mot dem här, som förekom i deras muslimska hemländer.

När vi påtalar detta liksom hederskulturens förtyck av invandrarkvinnor/flickor. så möts vi från er sida med ord som rasist etc.
I verkligheten är det ju så att ni bemöter oss med de ord och gärningar ni själva står för och är ett uttryck för.
Genom att ni av ren feghet inte agerar mot vare sig hedersvåld, könsstympning, barn och tvångsgifte, klädtvång, att ca 80000 invandrarungdomar inte själva får välja partner liksom ert förslag om att nu-varande religiösa muslimska skolor skall få vara kvar, är ni självklart rasister.

Feghet och rasism bakom fagert tal
När ni gör valet att nuvarande religiösa skolor skall få vara kvar, tar ni tydlig ställning för att människor är olika värda, men är också tydliga rasister, eftersom dessa barn har annan etnicitet. Försök inte slingra er från detta faktum.

Om beslutet att nuvarande religiösa friskolor skall få vara kvar, är detta jämförbart med såväl andlig som fysisk våldtäkt på de flickor, som ni därmed inte endast gör skoltiden till ett helvete för utan också accepterar att de livet ut skall vara mannen underdånig med enda uppgiften att föda barn. Kom inte och påstå att dessa barn kommer att integreras i det svenska samhället.

Sedan blir man ytterst beklämd av att se en tidigare kapten vara så feg att han inte vågar gå hela vägen och förbjuda alla religiösa skolor. Jag hoppas verkligen att Björklunds feghet inte genomsyrar den övriga officerskåren, för då bör vi lägga ned försvarsmakten.

Att Ebba Busch Thor trots sitt påstående om en befintlig och god gud förnekar dessa barn rätten att gå i skolor där de kan integreras och behandlas som likvärdiga med pojkar kan omöjligen göra att hon hävdar människors lika värde.

Jonas Sjöstedt och hans partikamrater har nu bestämt sig att kasta ut den partimedlem – Amineh Kakabaveh – som hävdar att hedersvåldsutsatta invandrarkvinnor liksom invandrarflickor i konfessionella skolor är lika mycket värda som andra kvinnor och flickor.

Att Annie Lööf trots sitt påstående om att Sverige skulle kunna ta emot 25 miljoner invandrare begär att vi skall anse henne som tillräknelig, visar på hennes verklighetsflykt. Inte några av de förutsättningar, som måste föreligga för att detta skulle kunna vara möjligt kan hon faktiskt redovisa.

Samtliga av er har ju så många gånger i ord, men motsatsen i gärning, uttryckt att människor är lika värda, att ingen längre tror er.

Ert nedlåtande och föraktfulla agerande mot dessa flickor står i starkt motsatsförhållande till inte minst Stefan Löfvens, men också er övrigas närmast rövslickande och fjäskande attityd för ”överklassen” och etablissemanget vid prins- och prinsessdop-bröllop och andra tillställningar, som t ex Akademin. I de här sammanhangen visar ni tydligt er litenhet och futtighet. Såväl mognad som moralisk resning saknas.

Kafka skulle kunna gjort en lysande ironisk komedi eller fars av ert apspel.

Dolt förakt bakom floskler
Min långa erfarenhet med människor har lärt mig, att de människor, som intar denna chosighet och servila hållning till ”överklassen” ofta slår mot och föraktar dem som befinner sig under dem själva i social ställning.

Ni är ett lysande exempel på detta såväl vad avser flickorna i religiösa skolor, som mot alla av invandrare våldtagna svenska kvinnor, men också de förtryckta invandrarkvinnorna i förorternas parallell- klansamhällen, som de könsstympade, de som tvingas till barn- och tvångsäktenskap etc. Sammanfattningsvis kan bara konstateras att Ni som oftast använder orden rasist, främlingsfientlig mot andra är de som i sin gärning mest ger uttryck för vad dessa ord står för.

Er s k humanism mot invandrare och asylsökande 2015 var ju inget annat än ett självförhärligande (hybris) för att få världen att imponeras av er ”godhet”.

Folkets domstol kan komma
Lägger man till ovanstående, den fruktansvärda katastrof ni vållat svenska folket genom att ha gjort vårt land till ett av de otryggaste och brottsligaste i världen borde det vara en självklarhet att ni ställs inför en folkdomstol och mister såväl frihet som egendom. Men var inte för säkra.

Efter #Metoo kanske svenska folket reser sig mot er. Det finns redan en rörelse på gång för de, som blivit våldtagna av invandrare och som anser att ni skall ställas till ansvar. Vi är många som är beredda att kämpa tills den dag ni står inför skranket.

Utan insikt om skuld, ingen förändring
Er litenhet som människa visar ni inte minst genom er fräckhet att inte erkänna era fruktansvärda brott mot hela svenska folket. Så gör endast riktigt förhärdade förbrytare.

En sanningsenlig beskrivning av er som individer skulle i stället för era egna påståenden om humanism komma fram till ord som känslokyla, hänsynslöshet, cynism, psykopati.

För mig är det helt oförklarligt att ingen av er en enda gång gått ut till alla av invandrare våldförda svenska kvinnor och erkänt er skuld, men samtidigt lovat göra ert yttersta för att de återigen skall tro på livet.

Att inte detta skett visar på en närmast brutal känslolöshet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

…………………………………………………………………………………………………

”…….Den 85-årige gävlebon Olle Ljungbeck skriver förtvivlat i ett mail att det inte räcker med att skriva artiklar och böcker. Han vill göra något mer, annars blir det ingen förändring. ”Kan inte Du och dina vänner som tycker som vi dra igång något? Jag ställer gärna upp. Avfärda inte mina synpunkter som orealiserbara. Jag tror att vi kan få många med oss….”

Från Arnstbergs/Sandelins blogg den 6 dec i slutet på artikeln ”Dumheten”.

Etablissemangets förfall

I detta avslöjande gästinlägg gör Olle Ljungbeck en svidande uppgörelse med etablissemangets kompetensbrister och dubbelmoral, där fokus ligger på kultureliten. Förfallet orsakas av vänskapskorruption hos landets ledare och hans ministrar, som spridit sig som ett gift i samhällskroppen. Media sköter inte sitt uppdrag, att skildra verkligheten utan filter. De har allierat sig med makten och bidrar till svartmålning och utstötning av sanningssägare.
……………………………………………………………………………………………………

”Det svenska etablissemanget med politiker, medias personer, artister och skådespelare uppvisar en degeneration och ett förfall, som både skrämmer och gör oss vanliga medborgare förbannade.

Förfallets spridningseffekt
När degenerationen och förfallet har sin rot i samhällets toppskikt (regering och riksdag) sprider det sig snabbt till övriga delar av etablissemanget.

Det råder ingen tvekan om, att den katastrof (massinvandringen) som Sveriges regering och riksdag försatt Sverige i, är en konsekvens av grava intellektuella brister, moraliskt och etiskt förfall hos dessa ansvariga.
Förfallet har de senaste åren accelererat inom såväl statlig som kommunal förvaltning. Självklart har det sin orsak i att ledarskapet från regering och riksdag har havererat och inte längre existerar som reglerande faktor.

Undermålig statsminister = undermåliga utnämningar
Genom usel eller tom avsaknad av en genomtänkt policy för tjänstetillsättningar, där krav på personlighet och lämplighet för uppgiften noga klargjorts, går det lätt att peka ut såväl ministrar som myndighets- och andra chefer, som i dag är helt olämpliga för sina uppgifter. (Min bakgrund som personalrekryterare och personaldirektör av tusentals medarbetare alltifrån springpojkar till direktörer säger mig detta).
Det har givetvis sin orsak i framför allt en regeringschef, som genom intellektuell undermålighet saknar resurser och förmåga att leda. I stället för att besätta här nämnda chefsfunktioner, efter personlighet och skicklighet får nepotism, styra tillsättningarna. Det finns många exempel på detta, som vänskapsförhållanden och partitillhörighet.

Skräckexempel
Det grövsta kan nog ändå påstås vara utnämningen av Alice Bah Kuhnke till kultur- och demokratiminister. Det är inte endast ett hån och ett förakt mot dessa båda områden utan visar också hans totala likgiltighet inte minst för demokratin.
Exemplen är många hur illa hon förvaltat sin uppgift. Priset tar hon nog när hon vid vad som har kallats en demokratiutredning, – som ordförande – tillsatte hon en person, som aldrig lyckats med någon uppgift han betrotts, eftersom han alltid tillsatts pga av vänskapskorruption och aldrig på grund av kvalifikationer och kompetens.
Resultatet av utredningen stannade i stort sett vid att rösträttsåldern borde sänkas till 16 år! Ett förslag som endast kan komma från någon helt förvirrad och icke seriös person.

Ledarskap saknas
Det vi nu ser i avsaknaden av gott ledarskap i myndigheter, institutioner och andra offentliga organisationer är en direkt följd av att samma katastrofala situation råder i regering och riksdag. Stefan Löfven, som gång på gång gått ut med att hans regering är världens mest feministiska och att han själv är feminist har på ett närmast provocerande sätt visat att detta påstående är ren lögn.

Hans undfallenhet mot könsstympning, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, där ca 80.000 invandrarungdomar, främst flickor inte får bestämma vem de skall dela sitt liv med, borde utgöra skäl för avgång. Tänk att bli tvingad till äktenskap, där samlevnaden består av förtryck!  Samma förtryck visas tidigt mot flickor i muslimska friskolor.  Med sin okänslighet för tusentals våldtäkter och sexterror mot svenska kvinnor och flickor utförda av invandrare, ger han ju också fritt fram, för primitiva svenska män, som tagit sig friheten att agera mot kvinnor, som om de inte kände till orden moral och respekt. Jag skulle vilja säga att statsministern sanktionerat kvinnoförtrycket med ett fegt carte blanche!

Kultursnobbism och rövslickeri
Självklart är det också så, att det vi av hävd kallar kulturinstitutioner inte existerar längre när utnämningar och tillsättningar vid sådana inte längre tillsätts efter den kompetens institutionen kräver.
Då tar personliga böjelser och egen behovstillfredsställelse hos  ansvariga överhanden och i stället för kultur får vi kultursnobbism, som samlar sådana som Arnault och likasinnade. När media och public service kallar sådana för kulturpersonligheter, då sviker de återigen sin uppgift att avslöja falskhet och bedrägeri. Inte minst blir då rövslickeri en ofta använd väg till egen ”framgång”.

Mediernas svek gör att dessa kompetenslösa personer kan behålla sina positioner så länge som skett i nu aktuella fall.

Svenska Akademins förfall 
Jag skall här ge en liten bild av händelserna kring den nu avslöjade kvinnoskändaren med anknytning till Svenska Akademin Jean-Claude Arnault.

Sedan någon vecka visar SVT ett program ”Liv och Horace Engdahl i Europa – den nya resan.”
Dessa båda presenteras som två av Sveriges mest tongivande kulturpersonligheter! Självklart är detta falsk varubeteckning.

När Horace Engdahl 1999 valdes in i Akademin tillträdde han också uppdraget som dess ständige sekreterare och innehade denna uppgift till 2009.

Valet chockade många riktiga författare och kulturpersonligheter. För det första hade han endast producerat sig några få gånger och många ansåg att alstren knappast kunde påstås vara litteratur i dess egentliga bemärkelse.

Hade t ex kulturgiganten Arthur Lundkvist levat vid denna tid hade Arnault aldrig fått sätta sin fot i Akademin. Inte heller hade Horace Engdahl eller nuvarande ständige sekreteraren kommit ifråga. Engdahl är förutom att ha varit gift med Ebba Witt Brattström också sedan ett tiotal år mycket god vän med Arnault.
Brattström har i dagarna också berättat om att hon väl kände till Arnaults agerande mot kvinnor! Faktum är också att denne Arnault är gift med Katarina Frostensson på stol nr 18! Kanske finns tröst i lyriken, när maken exporterar sin överdrivna charm till andra kvinnor?

Även Arnault uppges av media etablissemanget vara en ”stor” kulturpersonlighet och driver ett eget företag som påstås verka inom kultursektorn!

För sina ”förtjänster” har han tilldelats Nordstjärneorden av kulturminister Bah Kuhnke, som varit en stor beundrare av honom tills i går! Nu skall medaljen återkallas, tycker denna lömska madame, när charmen avslöjats som sexuella trakasserier.

Från Akademin har han dessutom erhållit betydande penningbelopp under åren. När nu Kuhnke hör om hans inte särskilt gentlemannamässiga närmanden till kvinnor, säger hon sig känna äckel. Vi får bara konstatera  att hennes äckelkänsla kommer något sent och jag tvivlar starkt på att avslöjandet kan ha kommit överraskande för henne.

Elitens utrop: Det hade jag ingen aaaaning om!
Här skulle jag vilja vara lite insinuant.
I partierna, bland politiker, på alla de institutioner där flertalet konstarter förekommer får vi nu se överraskade, såväl kvinnliga som manliga, chefer sätta upp ett förvånat ansikte och säga; ”Det hade jag ingen aaaaning om! När kulturelitens stora män avslöjas som kvinnoskändare av stora mått.

Skall vi tro detta?

Är det inte mer sannolikt att såväl kvinnliga som manliga ministrar, riksdagsledamöter, chefredaktörer, teaterchefer etc hela tiden vetat om detta, men varit alltför servila, hämmade, komplexfyllda och fega för att in-gripa.

Frågor som måste ställas är:
– Varför är man nu så upprörd över det som hänt på deras egna arbetsplatser, trots att det i flertalet fall inte skett några regelrätta våldtäkter?
– Varför har man inte agerat eller agerar till stöd för de tiotusentals invandrarkvinnor/flickor som får sina liv förstörda genom hedersförtryck?
(Vars innehåll är förfärande, som könsstympning, barn- och tvångs-äktenskap, där ca 80.000 invandrarflickor/pojkar inte får välja egen partner, utan ofta tvingas leva ett helt liv med en person de känner avsmak för).
– Varför ser man stumt på, när flickor i muslimska skolor från förskola och uppåt tvingas vistas i en miljö där man tar allt självförtroende ifrån dem?
– När skall någon samla alla de svenska kvinnor som gruppvåldtagits, våldtagits för att om möjligt ge dem livsviljan tillbaka?

Tabubelagd sanning landets skam
Borde inte vid det här laget mediafolket – chefredaktörer, journalister, public -service med flera få en tankeställare om, att just de kan vara de, som är de skyldiga till det, som nu seglar upp och kan bli den största skammen under årtionden – nämligen likriktning och tystnadskulturen, som medfört att sanningen är tabubelagd.

Känns det inte en aning genant när kända politiker som t ex Lars Ohly nu ställs vid skampålen. Han som står så högt över Åkesson i moral, att han vägrar ta honom i hand.

Eller Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsèn på vars tidning vi återfinner ett inte ringa antal av dessa kvinnoskändare och hon trots detta påstår sig ha så mycket högre moral än SD, så att detta parti inte kan tillåtas annonsera i hennes tidning.

Medias svek och medskyldighet till dagens haveri
Eller tidningen på min egen ort Gävle som går ut med att jag be-bedrivit hets mot folkgrupp och hädat trots att åklagaren helt frikänt mig. (Att hädelseparagrafen var avskaffad kände man inte till). Eller ger plats för en socialdemokratisk riksdagsledamot att i tidningen ge sken av att jag brutit mot lagen om yttrandefrihet, trots att detta inte är sant.  Det har jag tom åklagarens yttrande på. När jag då vill yttra mig, nekas detta! Ett exempel på svensk demokrati.

Självklart är media i grunden medskyldig till den ruttenhet som nu spelas upp. De som skall vara den tredje statsmakten har i stället lierat sig med makten och etablissemanget, mot folket som de lurar och söver med faktalösa känsloreportage.

De har i stället för att söka sanningen och avslöja rötan inom etablissemanget skapat sig en egen moral för att kunna bekämpa sanningssägarna. Skändligare kan ingen agera och svika sitt uppdrag.

I sin strävan att inte riskera att bli anklagade för att inte ha gjort det jobb vi rimligen kunnat begära av dem, gör vissa kvinnliga chefredaktörer och journalister sig till offer, hur litet de än utsatts för dessa ynkliga mäns tafsande.

En sak borde stå klar för varje tidningsläsare. Hade media gjort sitt jobb hade detta aldrig fått fortgå som det nu gjort. För en journalist måste det endast finnas en väg – nämligen sanningens. Troheten mot denna måste vara absolut och inte ett köpslående om den, med de som man delar sina sympatier med.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Dessa samhällets hycklare!

Dessa samhällets hycklare
Skriver gästkrönikor Olle Lindbeck i detta inlägg. Han tar upp hur rättssamhället sviker, när förövare inte bestraffas och hur de mest utsatta kvinnorna lämnas i sticket. Fegheten och hyckleriet hos regeringen är utbredd, långt ner i organisationen. När Lindbäck agerar externt till makthavare om könsstympning, barnäktenskap, blir det locket på.
När t.o.m. riksdagsledamoten Elin Lundgren (S) i Gävle anmäler Lindbeck för hets mot folkgrupp, när han på torget stod med ett plakat, där han protesterade mot kvinnovåldet, då förstår vi att skam går på torra land.
Att inte irritera islamister är högsta prioritet hos makteliten. Nu styrs regeringen av medias drev, till åtgärder mot trakasserier, men glömmer det grova våldet mot kvinnor utan valfrihet. Vid närmare granskning är det faktiskt rasism det handlar om.
…………………………………………………………………………………………………

”Förövare måste bestraffas 
Det krävdes endast att ett dussintal kändiskvinnor skulle gå ut i medierna om att män sextrakasserat dem för att drevet skulle vara i gång. Men som så ofta missar man problemets kärna. Med detta menar jag inte, att de egenmäktiga sexuella närmandena som inte leder till våld, men ändå är krän-kande skall accepteras. Självklart inte. Skall vår lagstiftning om jämställdhet mellan kvinna och man ha någon vikt och mening måste den som förorättar och kränker motsatt kön givetvis bestraffas.

Rättssamhället sviker
Men tyvärr är det så i dag att de som skall upprätthålla våra lagar och därmed rättssamhället, ständigt sviker. Detta gäller de allra grövsta sexuella, värdegrundsrelaterade kränkningarna av svenska som invandrarkvinnor. De händelser som nu har lett till att jämställdhetsministern inbjudit arbetsmarknadens parter till ett möte för att diskutera hur sexuella övergrepp och trakasserier kan förebyggas verkar emellertid något sen kommet. Självklart borde regeringen omgående efter massin-vandringen – från länder där kvinnor närmast betraktas som andra klassens medborgare och där mannen i stort sett kan behandla dem hur han vill – gått in med kraftfulla åtgärder för att förekomma och skydda dessa kvinnor. Därmed också förebyggt den våldtäktsvåg som nu sveper över vårt land och som vi ser och hör om så gott som dagligen. Då skulle man kanske inte minst kunnat skydda svenska kvinnor från de massvåldtäkter som nu blivit ett resultat av politikernas ”humanism”.

Svårast utsatta skall hjälpas först
Man kan likna dessa två problem vid en svårartad olycka. På en olycksplats befinner sig såväl psykiskt som fysiskt skadade människor. En del svårt skadade och traumatiserade andra mindre. Vad ambulansförarna då inte gör är att först ”rädda” de med lätta skador och föra dem i säkerhet. Självklart tar ambulanspersonalen hand om de traumatiserade och svårt fysiskt skadade först och sätter in snabb akut hjälp åt dem. När nu regeringen inbjuder arbetsmarknadens parter att diskutera hur problem som övergrepp och sexuella trakasserier kan förebyggas kan jag inte se det på annat sätt än att man lämnar de svårast skadade utan hjälp. Dessa är de tusentals kvinnor som våldtagits av in-vandrare och alla de invandrade kvinnor som dagligen utsätts för våld och trakasserier av ”sina egna” överallt i samhället inte minst i alla no-go-zoner och parallellsamhällen.

Regeringens fega hyckleri
Skall man hjälpa dessa – de svårast utsatta – så är det då inte heller i första hand arbetsmarknadens parter man skall föra dialog med.  Att detta beror på den vanligaste förnekelsen av invandringens många problem för rädslan att stämplas som främlingsfientlig, rasist etc är ostridigt. Men med denna feghet och hyckleri avslöjar man också att världens mest humanistiska regering i verkligheten är dess motsats. Liknelsen med en svår olycka kan väl överföras på dagens situation orsakad av massinvandringen.

Våldtäkterna och trakasserierna från invandrarmän mot svenska kvinnor/flickor har i dag närmast karaktären av en epidemi. Våldet mot invandrarkvinnor/flickor är inte mindre, men tar sig många fler uttryck. Det gemensamma med de våldtagna svenska kvinnorna och invandrarkvinnorna är att man från samhällets sida lämnat dem helt åt sitt öde i sin beröringsskräck för det som benämns invandrarfientlighet, rasism etc. Hellre får för-trycket och våldet mot dessa ta sig nästan vilka som helst uttryck utan att de ansvariga ingriper i rädslan av att bli fläckade som främlingsfientlig, rasist etc etc.

Lindbeck agerar, men ingen reagerar
Efter att det för några år sedan blivit känt att ett stort antal flickor vid skolor i Kalmar och Norrköping könsstympats uppmärksammade jag ett antal myndigheter om detta. I det arbetet hade jag kontakt med såväl Riksåklagaren (RÅ), åklagarkamrar, polis, riksdagsledamöter etc. Trots att jag skrev till ett stort antal riksdagsledamöter om missförhållandena fick jag aldrig något svar. (Det borde vara en grundlags-fäst skyldighet att regerings- riks-dagsledamöter skall vara skyldiga att i riksdagen eller till rättsmyndigheter anmäla händelser av allvarlig art som de meddelats av medborgarna). Till moderaternas f d justitieminister har jag skickat många mail om ovanstående utan att någon gång ha fått ett enda svar. Efter att ha lagt ner mycket arbete och energi i ett och ett halvt år fick jag vid ytterligare en påstötning till en åklagarkammare om könsstympningen beskedet att man från högre ort uppmanats att inte agera i frågan därför att det kunde irritera ledande islamister! Då gav jag upp. Men påtalade samtidigt detta för ett flertal riksdagsledamöter och myndighetspersoner utan att någon agerade!

Förbjud religiösa friskolor!
Samma arbete har jag också ägnat åt att få religiösa muslimska friskolor förbjudna. Ingen som arbetar inom skolväsendet eller på de myndigheter som har som uppgift att granska den svenska skolan är ovetande om att de muslimska friskolorna inte är något annat än koranskolor. Förutom att barnen i många fall utbildas att inte ta till sig våra värderingar, fostras de kvinnliga eleverna till samma underdånighet mot mannen som gäller i deras hemländer. Bl a Römosseskolan i Göteborg är ett utmärkt exempel på detta.

Hederskultur blundas det för 
Det är väl känt av regeringen, myndigheter och politiker att i Sverige förekommer barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, men några reella åtgärder för att förhindra dessa förekommer inte. Offentliga organ påstår att ca åttio tusen ungdomar inte själva får välja den partner de vill vara tillsammans med. Vilka kränkningar är dessa ungdomar utsatta för när föräldrar/släktingar tvingar dem att vara ihop med individer mot sin vilja? Och vilka psykiska trakasserier innebär det under lång tid.

Drevet styr
När nu regeringen skall visa handlingskraft gör man det som vanligt utan att ha tänkt efter före. Utan följer de som skapat drevet. Om man hade för avsikt att avbryta massvåldtäkter och våldet och förtrycket mot invandrarkvinnor (inte minst hedersvåldet) är det ju inte i första hand arbetsmarknadens parter man skall diskutera frågan med. Låt dem gärna vara med men de kan inte gör mycket av de problem, som jag belyser här.

Riksdagskvinna(s) anmäler välgrundad protest
Ett obestridligt exempel på hur politiker etc vägrar erkänna våldet från invandrare blev jag själv på-mind om för någon vecka sedan. När jag då stod på Stortorget i Gävle med mitt plakat med fördömanden av våldet mot såväl svenska som invandrarkvinnor kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi. Utan att bry sig det minsta om ifall det som stod på mitt plakat höll sig inom yttrandefrihetens ram anmälde hon mig för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta hon anklagade mig också falskt (på Facebook) för att vara dömd för detta tidigare. När jag då polisanmälde henne eftersom jag i mitt 85-åriga liv aldrig blivit vare sig dömd eller straffad tog hon bort det utan någon som helst ursäkt! Polisen insåg emellertid med vem man hade att gör och ignorerade henne helt.

Sexuella trakasserier allvarligare än mord?
Jag kan inte se dagens manifestationer mot verbala och fysiska trakasserier på annat sätt, än att dessa primitiva beteenden enligt regeringen, pk-eliten inom politikerkåren, media och FI, är vad avser brutalitet, råhet, kränkning, livstids smärta och livslångt fysiskt och psykiskt lidande överordnat och allvarligare än : mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, kvinnlig könsstympning, barn -och tvångsäktenskap, hedersvåld begått av invandrare i massinvandringens spår.

Inga manifestationer mot förortens förövare
För varför ordnas det inga manifestationer och kraftfulla åtgärder från regeringens, mediernas och FI. S sida varifrån våldet än kommer? Och varför benämns vi som inte enbart vill bekämpa invandrarvåldet utan allt våld varifrån det än kommer för rasister, främlingsfientliga etc.

Skillnad i valmöjlighet
Jag vill dock nämna en icke oväsentlig skillnaden mellan å ena sidan den grupp som nu manifesterar och den andra gruppen våldtagna kvinnor och in-vandrakvinnor. MeToo:s kvinnor har haft friheten, åtminstone i flertalet fall att välja bort förnedringen. Att man inte gjort detta har såväl sina förklaringar som omöjliga sådana. De våldtagna, könsstympade, de utsatta för barn- äktenskap, tvångsgifta och utsatta för hedersvåld liksom de 80000 ungdomarna hade inte det och har det inte i dag heller.

PK-rasister?
Liknar inte dagens manifestationer den klassiska rasismen. Å ena sidan en viss befolkningsgrupp som dessutom vad hudfärg/kultur beträffar skiljer sig från den andra gruppen? Att inte våga kritisera en viss grupp om sakliga skäl föreligger är lika mycket rasism som att göra det om inga sådana finns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Tur att min far inte behöver uppleva vårt multikulturella samhälle

Beundran och ringaktning
Min far tyckte om Dag Hammarsköld, efter att han så tragiskt omkommit tröstade han sig med att vi har i alla fall kvar Tage Erlander, ”en rejäl karl”. 

Citat
”Sverige är svenskarnas land. Det är vårt gemensamma samhällsprojekt som tidigare gick ut på att skapa ett gott och sammanhållet folkhem för den svenska befolkningen och de relativt få och skötsamma invandrare som kommit från våra grannländer.
Få länder i världen har utvecklats till ett så bra land som vi hade i början av 1960-talet. Vi var ett etniskt homogent folk med goda kvaliteter som imponerade på övriga världen.”

Undrar vad Erlander skulle säga idag? Anade han vad som komma skulle när han sa ”var” i stället för ”är”?

Sverige är inte svenskarnas land är dagens utgångspunkt från Rosenbad och folkhemmet skall vara öppet för alla efter Olof Palmes mångkulturella övertygelse, som blev lag redan 1975 utan att vi fått en syl i vädret.

Min far litade inte på Olof Palme,  ”en lömsk överklass pöjk” var omdömet.

Finnarna tyckte han om, de stoppade in en pris snus, spotta i nävarna och fick spaden och sågen att gnissla förtjust. Arbetarna firade arbetsveckans slut på lördagen med att dela en flaska brännvin och en falukorvsring och finnarna var inte knussliga med att bjuda tillbaka.

Hjärtslag riskeras av tillståndet i dag
Tänk om far skulle levt i dag, då skulle han riskera hjärtslag, när han ser hur hans hårda slit och vedermödor under alla år, förslösas på andra, som aldrig behöver böja på knäna, sen de tagit sig hit.
Nyanlända/invandrare får det mesta serverat på en bricka, ofta utan ett uns av tacksamhet.
Det sistnämnda är tyvärr min egen erfarenhet och många andra som jag har talat med under åren t.ex SFI lärare, FK personal och socialarbetare, givetvis i slutet rum.

Allt gratis
Att duka av bordet blir lätt en kränkning, torka av ett golv är inte att tänka på, när dessa förvuxna gossar får uppassning av en ”Jean” dygnet om. Allt skall vara gratis.
Karlskrona kommun bjöd in en firad stjärna från Mellanöstern och bjöd på festival, tacken var sexuella trakasserier.

Sverige är och förblir ett land av honung. Bidragen bara forsar in och gör de inte det blir man förbannad, har rätt att bråka, skrika och hota förskräckt personal. Det brukar ge resultat, precis som gapigt förturskrav åstadkommer på akuten eller en vårdavdelning.

Kulturella möten kallas det från regeringskansliet.

Där funderar man mer på hur skatten skall kunna höjas, pensionerna sänkas och hur snabbt man kan vältra över kostnaderna för sin förödande flyktingpolitik på knäande kommuner. Det sistnämnda är regeringens specialitet. Aldrig att en tanke sipprar in hur dörren skall stängas för detta slöseri.

Hyckleriet på SVT
I SVT:s nyhetsprogram står man och ondgör sig över polisens tafatthet, när det gäller att ta fast och döma våldtäktsmän. Anledningen är att resurserna går åt till utredning av alla mord och skjutningar från kriminella gäng.
Polisens representant såg oerhört trött ut i gårdagens Aktuellt, när damerna eldade upp sig och insinuerade om manliga strukturer.  Men aldrig, aldrig ett ord om vilka förövarna är, för då kommer DO sättandes med hela den korrekta eliten.

 Försämra välfärden eller höj skatten
Är nu kommunernas pest eller kolera val.
Kommunalråden i avfolkningsbygder börjar inse att flyktingmottagande inte var någon framtida vinstaffär. De trodde att fler ben och armar skulle generera arbetstillfällen, som infödda inte hade klarat av.

Misslyckade jobbsatsningar för skattepengar har politiker stor fallenhet för, i tron att de skapar jobb. Nu skall visst Ylva Johansson läsa på om Riksrevisionens senaste rapport om AF: s misslyckade satsning för att få unga i jobb, 2 miljarder kosta det kalaset.

Kanske syftet var att skapa fler jobb på förmedlingen och inte för arbetslösa ungdomar?

Politikerna försöker nu överrösta varandra med löften om fler poliser, fler lärare, fler sköterskor etc. Fler invandrare sägs bara i slutna rum.

Vad de glömmer är att få vill satsa på yrken där arbetsmiljön  skadar kropp och själ.

Inga byggherrar vill bygga polisstationer i no go zoner, parkeringsvakter vägrar lappa i dessa områden, busschaufförer vill inte åka in, räddningspersonal måste ha poliseskort i dessa ”vitala och energirika områden,” som Karin Wanngård utropat.

Arma stockholmare med detta finansborgarråd, risk finns att hon snart är minister i regeringen, som belöning för sina klämmiga uttalanden.

Om dessa marodörer nu är så få som politiker alltid betonar, då vore det väl en barnlek att få dem inom lås och bom, eller ännu hellre kasta ut de som är >18 år. Inget händer mer än daltet från alla goda krafters samverkan, vilket enbart är näring för den kriminella karriären.

Lätt att komma in, men svårt att komma ut
Utbildningsplatser till polis står tomma och på lärarutbildningarna är kraven bottenlåga. Erfaren och duktig personal lämnar yrken, där möten med invandrare är vardag. Då hjälper ej tusenlappar i påök, när både kropp och själ tar stryk.

Politiker tillsammans med PK-eliten betraktas mer som ”Löjliga familjen” med Jimmie Åkesson som Joker. De ansvarar för en migrationspolitik där det är lätt att komma in vårt land, men mycket svårt att komma ut, oavsett om brotten är mord, våldtäkter och bedrägerier.

Min far skulle inte känna igen landet han lämnade 1980.

 

 

Väljare förstår, medan media och 7-klöverns partiledare bär sig illa åt.

Terror endast galenskap, ingen produkt av islam
”SVT har fullt jobb med att försöka övertyga oss om att mördandet inte har ett skvatt med invandringen att göra. Det är bara skumma krafter som försöker göra den kopplingen. Hur bedömer regimens medier vår förmåga att tänka själva, månntro?”
mejlade en vän.

Precis så är det. I SVT:s  nyhetssändningar får vi om och omigen höra att terrordåden utförs av enskilda individer, gärna med snabb galenskapsdiagnos. Nu klingar den tidigare post traumatiska diagnosen något falskt, när dåden utförs av andra generationens invandrare, som inte tycks ha förstått värdegrundsläran.

Mördandet har inget med gruppen invandrare att göra och absolut inget med islam. Is-krigarna skall betraktas som barn i utanförskap och bär de sig illa åt, så beror det på elaka människor som ställer krav. Främlingsfientlighet går ännu bra som förklaring till galenskap.

Men nu förhåller det sig så, att denna påstådda galenskap har sitt ursprung i Koranen.

När det gäller övertramp av påstådda nazister och höger extrema individer, så är hela gruppen ansvarig, här skall det stigmatiseras till 100 %, till skillnad mot muslimer. De skall  omges av hänsyn och respekt oavsett om de har en  blodig kniv i handen eller en Kalasjnikov under armen.

Tårtkalas prioriteras, när skotten viner
Nu har jag insett att det inte finns något hopp om alliansens partiledare och skulle Birgitta Ohlsson lyckas i sitt uppsåt, så är denna fyrklöver rökt.

När nya terrordåd skett i Barcelona, Cambrils, Åbo och skotten viner i snart varenda stad i vårt humana land, då lägger Annie Lööf ut en bild på hur dessa uppklädda damer med en inklämd Björklund går på tårtkalas och för att fira statsministerns 60-årsdag!
Inte ett ord om tryggheten som försvann.

Födelsedagsbarnet ordnade till ett mobbing kalas, för att visa vilken fin karl partiet har, genom att inte bjuda Jimmie Åkesson. Ett hån mot SD:s väljare,  men den gamla naziststämpeln har förlorat sin färg och fler inser att statsministern bara är EU:s lydige springpojke i stället för folkets vän.

Nytt dåd i Marseille?
I går morse rammade en skåpbil två hållplatser fulla med folk i Marseille, där en person dog, flera skadades, så ställ Dig bakom hållplatsen i storstaden, om Du är rädd om livhanken. Om detta misstänkta dåd nämnde Rapport på kvällen inte ett ord.

Vår nya adel åker limousine med vakter så fort de kliver ur. De har förkärlek för handhjärtan och floskler, som att inte hata, lev som vanligt och kärlek övervinner allt. Deras infantila och hånfulla budskap löper stor risk att framkalla galenskap.

Menar dessa godhetsapostlar att handhjärtan och kärleksbudskap skulle ha stoppat Hitlers, Francos, Castros, Stalins, Pol Pots, samt alla diktatorers mördarskvadroner i Afrika och Mellanöstern??

Nej, EU:s politiska elit är endast den globala finanselitens ”nyttiga idioter”, problemet för dem är att fler och fler i Europa tänker själva och ser förräderiet mot medborgarna och att kapitalets friheter går före människoliv.

Tänk om politiker!

 -Tänk om Elvira Batra tar bussen från Slussen ut till Nacka, där hennes föräldrar Anna-Karin och David Batra bor. På bussen kliver en man på, som sedan stiger av vid samma hållplats som Elvira, knuffar ner henne och släpar in henne i ett litet skogsparti bakom hållplatsen och våldtar henne brutalt.

Skulle de acceptera att inget riktigt signalement skickas ut, för att få gärningsmannen fast?

Nu handlade det om en misstänkt  våldtäkt på en ung flicka som tog bussen från Resecentrum i Linköping till hemmet, som ligger någon kilometer utanför centrum. Ett par dagar innan blev en annan flicka våldtagen av en 50-årig man och i Norrköping blev åter en kvinna utsatt för våldtäkt. Orsaken är självklart enbart om manliga strukturer, inte ett ord sägs om utomeuropeiska invandrare, som begår majoriteten av alla sexuella övergrepp och våldtäkter.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/annu-en-valdtakt-i-linkoping

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/misstankt-valdtakt-av-ung-flicka

-Tänk om  Carl-Johan och Annie Lööf ligger och sover i sitt hem i Nacka. Plötsligt står tre maskerade män inne i sovrummet och kräver nyckel till kassaskåpet, rafsar åt sig smycken och värdesaker. De har nästa ljudlöst brutit sig med en kofot, men det värsta av allt är, att de har låst in familjens lilla dotter i ett rum och hotar att döda henne. 

Jag undrar om modern då ångrar hur hon stod och hojtade under centerns partistämma hösten 2013 ”Kom till oss!” till alla som ville hit till evig försörjning?

Påståendet om berikning och mångkultur har i denna fiktiva händelse ersatts mot skräck, när en av kumpanerna viftar med ett basebollträ framför hennes ansikte.

Jag undrar om hon då skulle förstå att hennes omhuldade friheter har förvandlats till fri kriminalitet?

Denna skräcknatt fick en familj i Kristinehamn uppleva.

http://nwt.se/kristinehamn/2017/08/10/de-hotade-att-doda-var-dotter

Kanske fru Lööf skulle bli lite mer precis i sina uttalanden, jämfört med nu, då hon låter som en ”fröken Sverige” med intelligenta påståenden som ” jag tycker synd och känner för alla små och svaga i hela världen” vilket våra korkade journalister känner stor sympati för. Skarpa frågor om vilka grupper som skall stå tillbaka och betala det humanitära kalaset äger aldrig rum.

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/nar-ska-valjarna-avsloja-centerns-froken-sverige-politik/

-Tänk om statsministern med fru är ute på en kvällspromenad. Plötsligt stannar en bil och mannen i passagerarsätet frågar artigt efter vägen. Statsministern vill gärna hjälpa till för han känner väl till kvarteren i city. Men plötsligt griper en hand hårt tag om hans egen och bilen gör en rivstart och statsministern blir hängande efter sidan och släpas med ett 100-tal meter, innan han lyckas komma loss.

Kanske han efter chocken och omplåstring ångrar sitt tal om att i Sverige bygger man inga murar?

Kanske han tänker att de var på fel plats vid fel tid, som han kläckte ur sig efter Ikea morden på en mor med son i Västerås?

Detta är en ny ”bilsläpningslek” som dessa ”berikare” roar sig med i Malmö-Lund mot otrogna.

http://www.skd.se/2017/08/10/tredje-fallet-av-person-som-slapas-bakom-bil/

Vad måste till för att våra politiker skall inse, att de förstört landet och övergivit sina landsmän med sin humana politik?

Den kulturella identiteten har placerats på piedestal av den  vänsterliberala eliten  och på backen ligger vår egen lag, med ständiga undantag för alla berikare.

Våldet drabbar tyvärr inte eliten, utan skötsamma invandrare och medborgare, unga och gamla, som bara råkar vara på fel plats vid fel tid.

Men problemet är att de flesta platser under de flesta tider numera är fel för oss, med undantag av politiker med livvakter bakom ryggen.

Sexualupplysning för nyanlända och Anders Borg?

Nu har RFSU fått pengar för sexualupplysning för nyanlända, men varför inte börja med fd finansminister Anders Borg?? 

För det är inte bara muslimska män, som inte kan tygla sin sexualdrift, när de är ute och jagar.

Ingen har väl undgått Anders Borgs festhumör på en skärgårdsfest bland finanseliten, som tog sig kraftfulla amorösa uttryck. Utarbetad låter förklaringen, men då borde hela kroppen slaka, i stället för vilja mäta prestanda attribut.

Men vännerna håller med och bortförklarar denna black out.

Borg tjurar över att han fått skälla av A-K Batra, som är en god vän, men hans närmaste bröder håller självklart med denne broder som träffar världseliten inom ekonomin.

Vem vet kanske tävlar dessa herrar också i samma gren?

Länkar

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QV67V/uppgifter-anders-borg-visade-konet-pa-fest–och-hotade-arrangoren

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rfsu-far-pengar-forbattrar-sexualupplysningen-for-nyanlanda-kvinnor

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rfsu-far-pengar-forbattrar-sexualupplysningen-for-nyanlanda-kvinnor

 

Ansvar och kompetens saknas!

Här återkommer Karin Ferm med en gästkrönika som ger tillbakablick på politikeruppdraget, som förvandlats från ett förtroendeuppdrag till egoistisk yrkeskarriär. Detta inlägg borde läsas av varenda yrkespolitiker i hela landet och av väljare som ännu tror på vad våra representanter säger. ……………………………………………………………………………………………………

”Bortglömda ideal
Sverige har under många år inte haft några politiker i Regeringen eller inom Svenska myndigheter som lever upp till de ideal som en gång var grunden för vårt lands välstånd och samförstånd!

Ansvarskänsla, yrkesheder, kompetens, ärlighet, hängivenhet, omtanke om landets innevånare, rättskänsla, samvete, moral, stolthet, fair play, hederlighet, redbarhet, etik, rättskaffenhet och omutlighet saknas i dag hos de som ska företräda folket och vår vilja.

Korruption var något som inte fanns i tankevärlden, då vi alla förväntades att solidariskt hjälpa till att bygga upp vår välfärd. Detta var en följd av att de folkvalda ville visa att de var duktiga att förvalta ett förtroende.

De förtroendevalda tog sitt uppdrag på allvar och de tog sin roll som ett föredöme på allvar. Att vara förtroendevald var ett ”hedersuppdrag” som togs på fullt allvar.

Att ha ett ansvar gentemot andra var något som var viktigt att leva upp till. Hela släktens och familjens heder hängde på att man tog sitt ansvar på allvar!

Habegäret urholkade både moralen och lagen
För att någon inte skulle avvika från den inslagna vägen upprättades lagar som reglerade vad man fick och inte fick göra som förtroendevald. Eller som tjänsteman oavsett om man var politiskt tillsatt eller anställd. Detta var innan hungern efter pengar och makt tog över! 

Man brukar säga att ”makt korrumperar” och ”mycket vill ha mer”.

Vissa av de förtroendevalda började snegla på de fördelar och förmögenheter personer inom finansvärlden och företagsvärlden hade, och ansåg att även de hade rätt till samma samhällsstandard.

Nu började högmodet och penninghungern ta över! De ansåg sig bättre och viktigare än ”vanligt folk”.

Inför väljarna försvarade de sina höjda löner och förmåner, med att de behövde visa upp samma standard som politiker från andra länder. Men de jämförde sig enbart med de från de rikaste länderna.

De folkvalda lärde upp sina barn till att ta efter dom, precis som de adliga och de med ärvda förmögenheter gjorde!

Politisk adel
Avundsjukan gjorde att ”de folkvalda” kopierade de med ärvda pengar och ville efterlikna dem. Så landet fick så småningom en ”politisk adel” där de valde in sina egna till de högre posterna. 

Det kunde de göra genom att landet har ”representativ demokrati”. Endast utvalda eller barn till tidigare förtroendevalda hade en chans att avancera inom politiken.

De folkvalda började  genom korruption att försäkra sig och sina närmaste fördelar, genom devisen ”kliar du min rygg, så kliar jag din”

Manipulation och vänskapskorruption
Följden av manipulation och vänskapskorruption blev att en privilegierad grupp  tog över förtroendeuppdragen, som förvandlades till en gynnad yrkesgrupp utan kontakt med ”vanligt folk”.

Det var inte längre ”folket” som valde sina representanter, utan folket fick bara välja parti. Vilka som skulle högst upp i partiet bestämde ”valberedningen” och den var genomsyrad av nepotism.

Uttrycket ”yrkespolitiker” blev allt vanligare! Det var inte längre personer med erfarenhet från olika delar av arbetslivet eller personer med de utbildningar som krävdes för att klara av de uppdrag en politiker har som valdes  till ”förtroendeuppdragen,” utan de mest anpassningsbara, ja-sägarna.

Falska nätverk
Man fick makten att hantera befolkningens skattepengar och ville själva få del av dessa pengar till sina partikamrater. Så de byggde upp ett nätverk av föreningar och organisationer under förevändning om att dessa var till ”för hela befolkningen”.

Sedan beslutade man inom politikers ramar att ge bidrag till dessa organisationer. Bidrag som skulle gå till att hjälpa, utbilda och informera befolkningen.

Men stadgarna stipulerade att det endast de som var partitrogna som skulle få sköta dessa organisationer. Och organisationerna själva skrev in i sina stadgar att viss procent av deras pengar skulle gå till partiet som partistöd.

På så sätt kunde partiet få mer pengar än det partistöd som samtliga politiska partier fick.

Förtroendeposter utan kompetens
Avundsjuka, svartsjuka började florera även inom partiet. Vissa ansåg sig ha blivit förbigångna. Så det gjordes upp en plan där vissa ”förtroendeposter” skulle alternera mellan de olika grupperna. Helt oberoende av kompetens och kunskap. Maktkampen blev stundtals hård och alla medel var tillåtna!

Vissa gick sängvägen, andra använde ren utpressning för att komma dit man ville!

Korruptionen blev till slut ett sätt att sköta landets angelägenheter. För den ärlige hade ingen chans att få ett förtroendeuppdrag.

Riksrätt och ämbetsmannaansvar togs bort
Värre blev det efter att en Regering först tog bort ”riksrätt”, med hänvisning att den lagen inte hade använts på över hundra år. Sedan var det inte långt tid innan de även tog bort Ämbetsmannaansvaret.

Då de började bli många inblandade i korruptionen så slutade man se på kompetensen utan tillsatte tjänster både inom Regeringen, myndigheterna, kommunerna och landstingen efter partitillhörighet och vänskapsband. Ibland som en betalning för utförda tjänster mellan näringslivet och politiken.

Den totala korruptionen som helt struntade i kunskap, kompetens och erfarenhet kring det man blev satt att sköta var ett faktum.

Maktfylld sekreterarstab
De löste det med att tillsätta sekreterare och en stab med mera kunskap än de själva hade. Alltid enligt devisen ”någon jag litar på”, alltså vänskapkorruption på högsta nivå. Men så småningom så var inte kunskap om det staben arbetade med så viltigt länge. Det var bara att skaffa sekreterare åt sin egen sekreterare och sedan kontorister.

På så sätt så kunde man säga att man ”skapade arbetstillfällen”, betalda med skattepengar naturligtvis.

Kvotering modeordet
För att göra först kvinnorörelsen nöjd, och sedan olika minoritetsgrupper, började man med ”kvotering”. Nu var kompetens, lämpighet, kunskap och erfarenhet helt plötsligt ett skällsord!

Många viljor skulle tillfredställas, så politikerna började rucka på lagen för att locka nya väljargrupper till sig. Ämbetsmannaansvaret var ju borttaget och blev man påkommen för oegentligheter var det bara att man flyttades till en annan tjänst.

De hade själva satt upp ett ”anställningsavtal” för tjänstemännen som garanterade lön under en viss tidsperiod oavsett om man skötte uppdraget eller inte.

Politikerna hade ett lite annorlunda avtal, men lika generöst! De måste ju se till att deras egen framtid var säkrad.

För både politikerna och tjänstemännen fanns ju annars ”elefantkyrkogården” om det inte fanns någon attraktiv tjänst inom någon myndighet ledig.

Väljare endast valboskap
Under åren har medborgarna blivit degraderade från att ha varit uppdragsgivare till att bli ”nyttiga idioter”, ”valboskap”, ”pöbeln”, ”folket” eller ”väljare”. Enda gången politikerna brydde sig om vad medborgarna ville var inför ett val! Då kom alla politiker med det ena löftet efter det andra, för att efter valet ha lite olika bortförklaringar och syndabockar varför de inte kunde uppfylla de löften de gav, som en välregisserad pjäs, för att ”folket” skulle tro att det var de som valde sina företrädare!

Sätt politiker på plats
Dags att Sveriges Politiker sätts på plats och blir ansvariga för sina handlingar och om de missköter sina uppdrag ska de inte bara bort, de ska inte heller ha rätt till några mera pengar från våra skatter! ”

………………………………………………………………………………………………………

Goda råd efterlyses hur denna politiska adel kan sättas på plats?? Nu har de också tryggat valboskapen med invandringen och islamiseringen. Frågan är om och när Muslimska brödraskapet bildar parti? När deras beskyddande miljöpartister blivit färre.

Sila mygg, svälja kameler och förslagna politiker.

Sila mygg och svälja kameler är vad makthavarna praktiserar dagligen, när det gäller, oegentligheter och lagbrott mot demokratin.

Dubbla medborgarskap, åldersfusk, stöldligor från Bulgarien, Rumänien, tiggeriet, hederskulturen, kvinnoförtrycket, bidragsfusket, förortens maffia osv, osv. Jag orkar inte räkna upp alla ”kameler” som svalts. 

Men, när det gäller att sila ”mygg” då är energin på topp av kamelblundande vänsterpolitiker med Aftonbladet, DN, SVT och SR som deras bästa vänner.

Polisen, Peter Springare i Örebro, som var så ”djävla trött” på makthavarnas skygglappar inför Ali, Amir, Samir och Muhammeds ständiga brott, blev anmäld för hets mot folkgrupp, men friades. Läraren John Dubeck, som också tog bladet från munnen om skolans förfall fick löpa gatlopp.

DO fäller små myggor, men blundar för kameler

DO har bråda dagar. Journalister har verkligen öppna hjärtan, när det gäller att på nätet nosa upp ”hets mot folkgrupp” och anmäla avsändaren, till DO. Beskyllningar som jag själv har erfarenhet av efter inlägg på alternativa medier.

För att gå säker och för att inte skända dagens första budord om ”allas lika värde”, måste man i varje mening helst skriva, att alla invandrare, asylsökande, ensamkommande, romer inte är kriminella etc utan arbetar och sköter sig….för att klara sig.

Allt som kan nagga den falska värdegrundslagen måste stoppas, så inte grunden för politiken raseras. Men risken är överhängande att värdet dunstat bort, med SD:s framgångar.

Däremot får imamer predika om död för otrogna svennar och avfällningar utan att ”DO” och medlöpare höjer på ögonbrynet. Borås och Uddevalla är aktuella städer och kulturministerns gödsling med miljonbidrag över muslimska brödraskapet borde vara avgångskrav.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/boras-moske-bjod-in-radikala-islamister

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6729741

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/100-is-anhangare-i-boras?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170624%3A100-is-anhangare-i-boras%3Anyh

Alla pionjärer som varnat och satt den invandringsrelaterade brottsligheten på pränt och islams oförsonlighet mot alla otrogna, har banat väg för artiklar och reportage om eländet; Sveriges suicidala flyktingpolitik. De är värda all beundran.

Nu förekommer kritiska artiklar, debattinlägg i små doser, jämfört med alla känsloreportage, men det är ändå en början.

CNS underlättar för saudisk mission i Sverige

Jag vill som exempel uppmärksamma hur journalist Niklas Orrenius skrev en lång artikel på DN.se i går om hur Sverige ger studiemedel via CNS till studier i våld, sharia lag (islams rätt) och whhabitiska läran i Saudiarabien. 71 personer har gödslats med 2,5 miljoner för att sedan sprida detta budskap härhemma.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/studiemedel-gar-till-saudisk-mission-i-sverige/

När CNS konfronteras så är de oskyldiga som små lamm, de har inte rätt att avgöra studiernas innehåll i kungariket, som stenar våldtagna kvinnor, knuffar ut homosexuella från tak, förföljer, torterar och avrättar oliktänkande och som kämpar för demokrati och det existentiella människovärdet. De har till skillnad från våra politiker förstått att det funktionella värdet kan vara avgrundsdjupt människor emellan.

Detta shejk kungarike hedrades av våra feministiska damer i regeringen med huvudduk vid besök, som finansministerns initialt jämförde med hatt!

”Mörka rötter” finns bara hos vissa 

Men när det gäller ”mörka rötter” då kommer vargarna fram. Aktiviteten från vänsterintellektuella är stor för att stoppa Nordiska Motståndsrörelsen under Almedalen och likaså Nya Tiders medverkan på bokmässan i Göteborg till hösten.

Att mörka rötter finns är inget att förneka, men total blindhet och ovillighet råder angående övriga partiers rotsystem, som kan få trädet att välta.

Men om detta får vi inte berätta.

Orsaken som många av Er noterat i kommentarer och som Karin Ferm tidigare har skrivit om, är politikers utbredda historielöshet, djupa okunskap och stora ovillighet om förgångna synder. Alltför många politiker är både historielösa och dessvärre också ryggradslösa.

Deras fokus är främst egen förträfflighet med karriärmöjligheter. Politikeryrket kan vara ett gott val för lata, smarta och verbala, som först efter en politisk karriär välkomnas av näringslivet för deras nätverk och bäste bror kompetens.

Trösten är att även här finns undantag. Politiker som kämpar i motvind och ser värdegrundens orimligheter.

Varför kan inte Hanif Bali (M) få ersätta den ständigt leende A-K Batra och Staffan Danielsson (C) den ”enkla jobb” tjatande Annie Lööf? Birgitta Ohlsson (L) får gärna ersätta Jan Björklund, för då ökar chansen att liberalerna åker ur riksdagen. ”Avskaffa Sverige” feminister stöds av en mindre, men högljudd grupp till skillnad från Sverigedemokraternas väljare, som är betydligt fler, men mer lågmälda på grund av mobbing från de humana.

Hanif Bali: http://www.expressen.se/debatt/straffa-is-jihadister-som-landsforradare/