Kategoriarkiv: Politikermoral

Ansvar och kompetens saknas!

Här återkommer Karin Ferm med en gästkrönika som ger tillbakablick på politikeruppdraget, som förvandlats från ett förtroendeuppdrag till egoistisk yrkeskarriär. Detta inlägg borde läsas av varenda yrkespolitiker i hela landet och av väljare som ännu tror på vad våra representanter säger. ……………………………………………………………………………………………………

”Bortglömda ideal
Sverige har under många år inte haft några politiker i Regeringen eller inom Svenska myndigheter som lever upp till de ideal som en gång var grunden för vårt lands välstånd och samförstånd!

Ansvarskänsla, yrkesheder, kompetens, ärlighet, hängivenhet, omtanke om landets innevånare, rättskänsla, samvete, moral, stolthet, fair play, hederlighet, redbarhet, etik, rättskaffenhet och omutlighet saknas i dag hos de som ska företräda folket och vår vilja.

Korruption var något som inte fanns i tankevärlden, då vi alla förväntades att solidariskt hjälpa till att bygga upp vår välfärd. Detta var en följd av att de folkvalda ville visa att de var duktiga att förvalta ett förtroende.

De förtroendevalda tog sitt uppdrag på allvar och de tog sin roll som ett föredöme på allvar. Att vara förtroendevald var ett ”hedersuppdrag” som togs på fullt allvar.

Att ha ett ansvar gentemot andra var något som var viktigt att leva upp till. Hela släktens och familjens heder hängde på att man tog sitt ansvar på allvar!

Habegäret urholkade både moralen och lagen
För att någon inte skulle avvika från den inslagna vägen upprättades lagar som reglerade vad man fick och inte fick göra som förtroendevald. Eller som tjänsteman oavsett om man var politiskt tillsatt eller anställd. Detta var innan hungern efter pengar och makt tog över! 

Man brukar säga att ”makt korrumperar” och ”mycket vill ha mer”.

Vissa av de förtroendevalda började snegla på de fördelar och förmögenheter personer inom finansvärlden och företagsvärlden hade, och ansåg att även de hade rätt till samma samhällsstandard.

Nu började högmodet och penninghungern ta över! De ansåg sig bättre och viktigare än ”vanligt folk”.

Inför väljarna försvarade de sina höjda löner och förmåner, med att de behövde visa upp samma standard som politiker från andra länder. Men de jämförde sig enbart med de från de rikaste länderna.

De folkvalda lärde upp sina barn till att ta efter dom, precis som de adliga och de med ärvda förmögenheter gjorde!

Politisk adel
Avundsjukan gjorde att ”de folkvalda” kopierade de med ärvda pengar och ville efterlikna dem. Så landet fick så småningom en ”politisk adel” där de valde in sina egna till de högre posterna. 

Det kunde de göra genom att landet har ”representativ demokrati”. Endast utvalda eller barn till tidigare förtroendevalda hade en chans att avancera inom politiken.

De folkvalda började  genom korruption att försäkra sig och sina närmaste fördelar, genom devisen ”kliar du min rygg, så kliar jag din”

Manipulation och vänskapskorruption
Följden av manipulation och vänskapskorruption blev att en privilegierad grupp  tog över förtroendeuppdragen, som förvandlades till en gynnad yrkesgrupp utan kontakt med ”vanligt folk”.

Det var inte längre ”folket” som valde sina representanter, utan folket fick bara välja parti. Vilka som skulle högst upp i partiet bestämde ”valberedningen” och den var genomsyrad av nepotism.

Uttrycket ”yrkespolitiker” blev allt vanligare! Det var inte längre personer med erfarenhet från olika delar av arbetslivet eller personer med de utbildningar som krävdes för att klara av de uppdrag en politiker har som valdes  till ”förtroendeuppdragen,” utan de mest anpassningsbara, ja-sägarna.

Falska nätverk
Man fick makten att hantera befolkningens skattepengar och ville själva få del av dessa pengar till sina partikamrater. Så de byggde upp ett nätverk av föreningar och organisationer under förevändning om att dessa var till ”för hela befolkningen”.

Sedan beslutade man inom politikers ramar att ge bidrag till dessa organisationer. Bidrag som skulle gå till att hjälpa, utbilda och informera befolkningen.

Men stadgarna stipulerade att det endast de som var partitrogna som skulle få sköta dessa organisationer. Och organisationerna själva skrev in i sina stadgar att viss procent av deras pengar skulle gå till partiet som partistöd.

På så sätt kunde partiet få mer pengar än det partistöd som samtliga politiska partier fick.

Förtroendeposter utan kompetens
Avundsjuka, svartsjuka började florera även inom partiet. Vissa ansåg sig ha blivit förbigångna. Så det gjordes upp en plan där vissa ”förtroendeposter” skulle alternera mellan de olika grupperna. Helt oberoende av kompetens och kunskap. Maktkampen blev stundtals hård och alla medel var tillåtna!

Vissa gick sängvägen, andra använde ren utpressning för att komma dit man ville!

Korruptionen blev till slut ett sätt att sköta landets angelägenheter. För den ärlige hade ingen chans att få ett förtroendeuppdrag.

Riksrätt och ämbetsmannaansvar togs bort
Värre blev det efter att en Regering först tog bort ”riksrätt”, med hänvisning att den lagen inte hade använts på över hundra år. Sedan var det inte långt tid innan de även tog bort Ämbetsmannaansvaret.

Då de började bli många inblandade i korruptionen så slutade man se på kompetensen utan tillsatte tjänster både inom Regeringen, myndigheterna, kommunerna och landstingen efter partitillhörighet och vänskapsband. Ibland som en betalning för utförda tjänster mellan näringslivet och politiken.

Den totala korruptionen som helt struntade i kunskap, kompetens och erfarenhet kring det man blev satt att sköta var ett faktum.

Maktfylld sekreterarstab
De löste det med att tillsätta sekreterare och en stab med mera kunskap än de själva hade. Alltid enligt devisen ”någon jag litar på”, alltså vänskapkorruption på högsta nivå. Men så småningom så var inte kunskap om det staben arbetade med så viltigt länge. Det var bara att skaffa sekreterare åt sin egen sekreterare och sedan kontorister.

På så sätt så kunde man säga att man ”skapade arbetstillfällen”, betalda med skattepengar naturligtvis.

Kvotering modeordet
För att göra först kvinnorörelsen nöjd, och sedan olika minoritetsgrupper, började man med ”kvotering”. Nu var kompetens, lämpighet, kunskap och erfarenhet helt plötsligt ett skällsord!

Många viljor skulle tillfredställas, så politikerna började rucka på lagen för att locka nya väljargrupper till sig. Ämbetsmannaansvaret var ju borttaget och blev man påkommen för oegentligheter var det bara att man flyttades till en annan tjänst.

De hade själva satt upp ett ”anställningsavtal” för tjänstemännen som garanterade lön under en viss tidsperiod oavsett om man skötte uppdraget eller inte.

Politikerna hade ett lite annorlunda avtal, men lika generöst! De måste ju se till att deras egen framtid var säkrad.

För både politikerna och tjänstemännen fanns ju annars ”elefantkyrkogården” om det inte fanns någon attraktiv tjänst inom någon myndighet ledig.

Väljare endast valboskap
Under åren har medborgarna blivit degraderade från att ha varit uppdragsgivare till att bli ”nyttiga idioter”, ”valboskap”, ”pöbeln”, ”folket” eller ”väljare”. Enda gången politikerna brydde sig om vad medborgarna ville var inför ett val! Då kom alla politiker med det ena löftet efter det andra, för att efter valet ha lite olika bortförklaringar och syndabockar varför de inte kunde uppfylla de löften de gav, som en välregisserad pjäs, för att ”folket” skulle tro att det var de som valde sina företrädare!

Sätt politiker på plats
Dags att Sveriges Politiker sätts på plats och blir ansvariga för sina handlingar och om de missköter sina uppdrag ska de inte bara bort, de ska inte heller ha rätt till några mera pengar från våra skatter! ”

………………………………………………………………………………………………………

Goda råd efterlyses hur denna politiska adel kan sättas på plats?? Nu har de också tryggat valboskapen med invandringen och islamiseringen. Frågan är om och när Muslimska brödraskapet bildar parti? När deras beskyddande miljöpartister blivit färre.

Sila mygg, svälja kameler och förslagna politiker.

Sila mygg och svälja kameler är vad makthavarna praktiserar dagligen, när det gäller, oegentligheter och lagbrott mot demokratin.

Dubbla medborgarskap, åldersfusk, stöldligor från Bulgarien, Rumänien, tiggeriet, hederskulturen, kvinnoförtrycket, bidragsfusket, förortens maffia osv, osv. Jag orkar inte räkna upp alla ”kameler” som svalts. 

Men, när det gäller att sila ”mygg” då är energin på topp av kamelblundande vänsterpolitiker med Aftonbladet, DN, SVT och SR som deras bästa vänner.

Polisen, Peter Springare i Örebro, som var så ”djävla trött” på makthavarnas skygglappar inför Ali, Amir, Samir och Muhammeds ständiga brott, blev anmäld för hets mot folkgrupp, men friades. Läraren John Dubeck, som också tog bladet från munnen om skolans förfall fick löpa gatlopp.

DO fäller små myggor, men blundar för kameler

DO har bråda dagar. Journalister har verkligen öppna hjärtan, när det gäller att på nätet nosa upp ”hets mot folkgrupp” och anmäla avsändaren, till DO. Beskyllningar som jag själv har erfarenhet av efter inlägg på alternativa medier.

För att gå säker och för att inte skända dagens första budord om ”allas lika värde”, måste man i varje mening helst skriva, att alla invandrare, asylsökande, ensamkommande, romer inte är kriminella etc utan arbetar och sköter sig….för att klara sig.

Allt som kan nagga den falska värdegrundslagen måste stoppas, så inte grunden för politiken raseras. Men risken är överhängande att värdet dunstat bort, med SD:s framgångar.

Däremot får imamer predika om död för otrogna svennar och avfällningar utan att ”DO” och medlöpare höjer på ögonbrynet. Borås och Uddevalla är aktuella städer och kulturministerns gödsling med miljonbidrag över muslimska brödraskapet borde vara avgångskrav.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/boras-moske-bjod-in-radikala-islamister

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6729741

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/100-is-anhangare-i-boras?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170624%3A100-is-anhangare-i-boras%3Anyh

Alla pionjärer som varnat och satt den invandringsrelaterade brottsligheten på pränt och islams oförsonlighet mot alla otrogna, har banat väg för artiklar och reportage om eländet; Sveriges suicidala flyktingpolitik. De är värda all beundran.

Nu förekommer kritiska artiklar, debattinlägg i små doser, jämfört med alla känsloreportage, men det är ändå en början.

CNS underlättar för saudisk mission i Sverige

Jag vill som exempel uppmärksamma hur journalist Niklas Orrenius skrev en lång artikel på DN.se i går om hur Sverige ger studiemedel via CNS till studier i våld, sharia lag (islams rätt) och whhabitiska läran i Saudiarabien. 71 personer har gödslats med 2,5 miljoner för att sedan sprida detta budskap härhemma.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/studiemedel-gar-till-saudisk-mission-i-sverige/

När CNS konfronteras så är de oskyldiga som små lamm, de har inte rätt att avgöra studiernas innehåll i kungariket, som stenar våldtagna kvinnor, knuffar ut homosexuella från tak, förföljer, torterar och avrättar oliktänkande och som kämpar för demokrati och det existentiella människovärdet. De har till skillnad från våra politiker förstått att det funktionella värdet kan vara avgrundsdjupt människor emellan.

Detta shejk kungarike hedrades av våra feministiska damer i regeringen med huvudduk vid besök, som finansministerns initialt jämförde med hatt!

”Mörka rötter” finns bara hos vissa 

Men när det gäller ”mörka rötter” då kommer vargarna fram. Aktiviteten från vänsterintellektuella är stor för att stoppa Nordiska Motståndsrörelsen under Almedalen och likaså Nya Tiders medverkan på bokmässan i Göteborg till hösten.

Att mörka rötter finns är inget att förneka, men total blindhet och ovillighet råder angående övriga partiers rotsystem, som kan få trädet att välta.

Men om detta får vi inte berätta.

Orsaken som många av Er noterat i kommentarer och som Karin Ferm tidigare har skrivit om, är politikers utbredda historielöshet, djupa okunskap och stora ovillighet om förgångna synder. Alltför många politiker är både historielösa och dessvärre också ryggradslösa.

Deras fokus är främst egen förträfflighet med karriärmöjligheter. Politikeryrket kan vara ett gott val för lata, smarta och verbala, som först efter en politisk karriär välkomnas av näringslivet för deras nätverk och bäste bror kompetens.

Trösten är att även här finns undantag. Politiker som kämpar i motvind och ser värdegrundens orimligheter.

Varför kan inte Hanif Bali (M) få ersätta den ständigt leende A-K Batra och Staffan Danielsson (C) den ”enkla jobb” tjatande Annie Lööf? Birgitta Ohlsson (L) får gärna ersätta Jan Björklund, för då ökar chansen att liberalerna åker ur riksdagen. ”Avskaffa Sverige” feminister stöds av en mindre, men högljudd grupp till skillnad från Sverigedemokraternas väljare, som är betydligt fler, men mer lågmälda på grund av mobbing från de humana.

Hanif Bali: http://www.expressen.se/debatt/straffa-is-jihadister-som-landsforradare/

Anders Ygeman av samma skrot och korn som Mona Sahlin?

Expressen

”Anders Ygeman, i dag minister med ansvar för polisväsendet, hyrde under 1990-talet en villa i Huddinge i Stockholm. Men han slutade betala hyran. Och lämnade huset nedslitet och vattenskadat, enligt ägarna. 

För de tre snickare som ägde huset blev det en ekonomisk katastrof.

– Jag lever än i dag på existensminimum och kommer aldrig att bli skuldfri, säger en av snickarna.

– Jag hoppas att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig, säger inrikesministern.”

Denne Anders Ygeman av yngre årgång, bodde aldrig själv i huset, nej han hyrde ut det i andra hand, utan att underrätta ägarna (här står ord mot ord) om detta förfarande, vilket ledde till stort slitage på huset och vattenskador, som krävde stora reparationer.

Opålitlig karl?

Inrikesministern vill utstråla trygghet och pålitlighet, men jag litar inte på karln.

Nyss fick jag en länk från Expressen, som bekräftelse. Vännen skrev ”Vilken slemmig karl den där Ygeman verkar vara.”

Att fela är mänskligt, men inte att sätta felen i system

Jag är väl medveten om att man skall ta medias nyheter med en nypa salt, även beträffande händelser, som ligger långt tillbaka i tiden. Jag är också medveten om att vi alla kan göra fel under livet, som vi kan sona och sedan få dra ett streck över. Men när oegentligheter upprepas under flera år, med förnekelse och smitning från ansvar, då skall varningsklockorna ringa. 

Att endast avfärda massiva skulder hos kronofogden, med ett 30-tal betalningsanmärkningar som gått till domstol och vägra inställa sig till förhandling i tingsrätten om utebliven hyra och kontraktsbrott med förklaring att jag under en period hade dålig ekonomi och glömska, håller inte.

Vem av oss har inte haft dålig ekonomi? Men trots detta alltid betalat räkningar i tid. En egenskap som många av dagens politiker inte tycker är så viktig utanför retoriken.

SSU plantskola för karriär, men stora ??? för moralen där

Under åren 1987-1994 studerade Ygeman på deltid och började sin politiska karriär som ordförande för SSU i Stockholm, därefter ersatte han Mona Sahlin i riksdagen, som tog ”time out” efter sitt ”tobleronefusk” på > 50.000 kr.

Vilket radarpar dessa två övertygade socialdemokrater var i teorin, i praktiken rådde  oegentligheter med parkeringsböter, obetalda CNS lån, utmätning på lönen för obetalda fakturor som skickats till kronofogden. 

Ardalan Shekabari en annan bluffmakare fick avgå 2005, som SSU ordförande efter trixande med pengar, medlemslistor och andra försyndelser. Sådan kreativitet tycks uppskattats inom partiledningen för han har belönats med civilministerposten!

Karriär och katastrof

Beträffande hyrestvisten med snickarna ovan, så kom aldrig Ygeman till förhandlingarna i tingsrätten. Han dömdes att betala 27.297 kr i utebliven hyra, men detta kunde han senare trixa ner till 6.000 kr.

Kanske var ”bröder som ilar till bröders hjälp” åter i farten?

Inrikesministern har nu nått karriärens topp med rundlig lön och tryggad framtid. För snickarna blev det katastrof.

Av de tre snickarna som satsade sina besparingar på att köpa huset i Huddinge, har en avlidit, en som vill vara anonym lever på existensminimum och har stora skulder kvar.

Den tredje Kaku Lindstedt hade flera jobb under många år och kunde bli skuldfri. Idag har han en ny firma med högsta kreditvärdighet. Trovärdigheten för inrikesministern är däremot skral.

Anders Ygeman åker nu limousin och frotterar sig med kollegor som lämnat både medborgarna och moralen för högre syften.

Kanske är beteendet som han visade i yngre dagar motorn för dagens karriärpolitiker?

Reporter Michael Syrén avslutar reportaget med att ställa två frågor, den första till Kaku Lindstedt:

 • Vad skulle du vilja säga till Anders Ygeman?

– Jag vet inte om jag har så starka ord. 

Den andra till Anders Ygeman:

 • Vad skulle du vilja säga till snickarna i dag?

– Jag hoppas att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig, svarar han.

Jag undrar när vi får lägga dessa ministrar med regering bakom oss?

http://www.expressen.se/nyheter/snickarnas-miljonskulder-25-ar-efter-braket-med-ygeman/

Ps. Nu har Meret Kaplan åter vaknat till. Han vill ha mer i fallskärm och är på krigsstigen mot SPV (Statens tjänstepensionsverk) och överklagar deras nej, till förvaltningsrätten. Ds.

http://www.aftonbladet.se/a/7rKlw

Politikerveckan i Järva

De borde skämmas!

Nu sitter de där, våra partiledare, uppradade som hönor på en pinne i Järva och berättar leende om alla satsningar de skall göra i förorten. De borde skämmas i stället och be om ursäkt för alla sina underlåtenhetssynder.

Varningar har sannerligen inte saknats över det sluttande planet med ökad kriminalitet, knarkhandel, stenkastning mot blåljuspersonal, vandalism och inte minst hedersförtryck där ”skäggiga skuggor” förföljer och trakasserar främst kvinnor och unga som vill få bestämma över sitt eget liv.

Varningar har inte saknats i riksdagen

Denna 7 klöver har haft ett parti i riksdagen, som påpekat denna utveckling under åratal, men i stället för att lyssna har man i sin rädsla för konkurrens om de bekväma riksdagsplatserna, hånat, trakasserat och utestängt partiet och dess sympatisörer med en frenesi, som inte ligger långt efter dessa skäggiga skuggor.

Tänk om socialdemokraternas ledning kunde tala om varför de petade Nalin Pekul?

Bekväma riksdagsplatser skälet

Jo, de var rädda att hennes erfarenheter och mod att sätta dem på pränt skulle innebära tappade röster, som de så väl behöver, när deras väljare genomskådat den tomma retoriken. Att majoriteten av medborgarna anser att SD, detta hånade parti har den bästa invandringspolitiken och att var femte väljare nu lägger sin röst på partiet får dem bara att öka röststyrkan över partiets fula rötter.

Att syna sin egen backspegel och antidemokratiska vandel kommer aldrig på fråga för dessa oförvitliga och självgoda Sverigeplågare.

I stället för att i tid ha insett hur vansklig invandrarnas kultur och traditioner kan vara, så har man hämningslöst vräkt ut skattepengar på att förstärka dem. Muslimska brödraskapet har smekts medhårs med ständiga miljonbidrag, som bjudit in svavelosande predikanter till sina moskéer, som predikat om ond och bråd död åt otrogna, homosexuella, avfällningar och mot små flickor som inte vill bära sjal. 

Är detta en värdegrund som de delar?

Att klanen står över lagen, den utbredda tystnadskulturen, som ger fritt fram för tjuven. Tjuven, som utgörs av en hop från andra och tredje generationers invandrare, bortskämda gossar, som inte ids anstränga sig trots alla möjligheter, som stått till buds. Jakten på respekt och snabba pengar är mer bekvämt och tilltalande.

Nu höjs nattvandrande invandrande kvinnor till skyarna, men ingen frågor dem varför de och familjen har gett sina gossar frihet att bli en Svenne hatare och en  gatans marodör. Deras döttrar har det gått utmärkt att hålla inom lås och bom.

Polisen får ständigt skäll, men deras inkompetenta rikspolischef han stryks medhårs. Han knåpar på armband I stället för att ge order om hårda och resoluta tag, som en förtvivlad poliskår önskat. Resultatet är att ett vakuum har skapats för gatans parlament.

Gav publicering om utsatta områden, partiledarna eld i baken?

Kanske var det publiceringen från underrättelsetjänsten om den dramatiska ökningen av så kallade utsatta områden, som ökat från 15 till 23 under de sista två åren, som fick partiledarna att hoppa upp på Järvapinnen?

En utsatthet som de själva är skyldiga till genom att öppna Sveriges gränser för denna massinvandring, som landet inte klarar av.

Deras lovsång över den kulturella identiteten, har inneburit brott mot lagen om demokrati med yttrandefrihet och jämlikhet.

Damerna i vår feministiska regering iklädde sig sjal under besöket i Saudiarabien för att visa sin respekt för dessa kungar, som finansierar moskéer, islams utbredning och IS krigarnas terror under ytan.

De som sjungit högst i regeringen är de förrädiska miljöpartisterna.

Deras och hela vänsterns identitetspolitik och mångkulturella hyllningar har banat väg för ”tjuven.”

Jag begriper inte hur dessa politiker orkar se de Järvabor i ögonen, som vill bli en del av det svenska samhället och som inte får det skydd de förtjänar.

Ålderslögn på pränt ger skarpa reaktioner

Varningar har inte saknats

 Den som bäst sammanfattar ”lögnens” upphovsmän/våra godhetsknarkare, är Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå kommun.

 Han skrev ”Åldersbedömning för barnens rättsäkerhet” i en debattartikel redan 2015 i SvD, som då hade en serie om ”Flykten till Europa” 

https://www.svd.se/jonas-andersson-aldersbedom-for-barnens-rattssakerhet

I går skrev han följande kommentar på Facebook:

”Tackade nej till att vara med i Aktuellt ikväll och debattera åldersbedömningar. Känner att jag liksom redan sagt allt under de år jag debatterat frågan, med start 2010 men främst under 2015.
Idag återstår bara att säga ”jaha” när facit kom. Jag känner ingen skadeglädje gentemot belackarna, ingen triumferande känsla, ingen lättnad.
Egentligen känner jag inte så mycket alls, möjligen en smula sorg över alla unga män som kanske helt i onödan satsat sina besparingar och gjort farliga resor, hitlurade av det svenska naiva systemet.
Kanske lite sorg över alla riktiga ungdomar som tvingats bo med vuxna män på HVB-boenden runtom i landet.

Kanske borde Barnläkarföreningen, Rädda Barnen, Anders Lindberg, Vänsterpartiet och diverse andra godhetsknarkare be dem om ursäkt, berätta för dem om sin naivitet och om hur de helt enkelt inte ville lyssna på oss som visste och slog larm.”

 RMV bedömer 

Förutom undersökningen via fingeravtryck från Marocko, så har RMV (Rättsmedicinalverket) nu undersökt en liten del av alla som ”frivilligt” accepterar åldersbedömning.

Vilket sker genom rtg bedömning av visdomständers tandmogning och knäleders skelettmogning.

Migrationsverket erhåller svar om ålder efter en tre gradig skala.

 1. Bedömningen talar för att den undersökte är 18 år eller äldre
 2. Bedömningen talar möjligen för att den undersökte är 18 år eller äldre
 3. Bedömningen talar för att den undersökte möjligen är < 18 år.

RMV skriver att sannolikheten är större för att den undersökte bedöms vara under18 år än över, vilket de rödfärgade representanterna för barnläkarföreningen inte vill ta in.

Av 582 personer, 564 ”pojkar” och 18 ”flickor”, har 442 bedömts vara 18 år eller äldre.

Alltså 76 %!!

 Godhetsknarkarnas dilemma

Hur skall nu alla tidigare belackare krångla sig ur detta dilemma?

Jag gissar på två väl beprövade strategier:

 • Relativisering

Exempel: Om jag hade varit i deras kläder hade jag nog också angivit fel ålder, de kanske inte vet hur gamla de är, det kan vara omöjligt att under brinnande krig skaffa fram ID handlingar(som 90 % slänger över bord), med deras svåra bakgrund måste vi visa tillit till det de säger..osv

Undanflykter, bortförklaringar med känslosamma ord haglar i vanlig ordning.

 • Efterkonstruktioner

Journalisterna, föreningar, förstående kvinnor, ja hela det rödgrönrosa gardet sitter nu och letar efter gamla uttalanden om att de också har tänkt i denna tankebana, dock utan fästa den på pränt.

En förklaring är att Åsa Romsons känslosamma uttalanden ”de är ju baaarn” fått vara utgångspunkt.

Dessa förvuxna barn delade ut blommar till en leende Isabella Lövin under MP:s kongress i Linköping, vilket också gladde representanter för ”vi står inte ut” uppropet på nätet.

Jag förstår att miljöpartiet nu snabbt vill vända blad tillbaka till sin miljöpolitik. Vilket kan båda gott för industrin med fler kärnkraftverk av detta svekfulla parti.

Regering utan ansvar 

Att någon skulle ställas till svars för regeringens feghet  och lögner kommer inte att ske.

Ett mord och en bestialisk våldtäkt av män som påstått sig vara under 18 år har skett, men som är betydligt äldre vilket fastslagits i domstol.

Hur många fall av misshandel, övergrepp, sexuella trakasserier som skett på kostsamma HVB hem av ”barn” över 18 år är det ingen som vet. Tystnadskulturen är väl utbredd. Personal har fått gömma sig i garderober när dessa ”barn” löpt amok och har i vissa fall smittats av denna kultur.

Vad vi däremot  ser är hur politiker med sin medborgarfientliga politik, ständigt missbrukar sin ansvarsfrihet, vilket bara är ett exempel på de små stegens tyranni allt enligt ”Monnet” metodens grundtanke i sin strävan mot en världsregering. Medvetet eller omedvetet kan diskuteras.

Jag bifogar de senaste dagarnas länkar för de som orkar ta del av fler reaktioner än den från Jonas Andersson

Länkar:

https://www.rmv.se/aktuellt/de-forsta-medicinska-aldersbedomningarna-klara/

http://www.fristad.eu/2017/05/sveriges-samst-bevarade-hemlighet/

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/motstandarna-mot-aldersbedomningar-borde-skammas-nu/

http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/felbestamning-av-aldrar-en-enorm-merkostnad/

https://www.svd.se/nej-vuxna-man-ar-inte-ensamkommande-barn

 

 

 

Dödssjukt barn blir utan hjälp, men dubbla bidrag till nyanlända är helt okej, liksom miljoner till muslimer.

Dubbla bidrag till nyanlända

Nu reagerar i alla fall två moderatpolitiker i Sthl, mot miljonslöseriet med dubbla bidrag till nyanlända. Politikerna skriver att orsaken är att Nyanländas bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan betalas ut retroaktivt, även för de månader då personen erhållit kommunalt försörjningsstöd. 

Inga system ska möjliggöra dubbla bidragsutbetalningar, istället ska vi ha strukturer för människor som leder bort från bidrag till egen försörjning. De dubbla bidragen är orättvisa. Gör om försörjningsstödet till förskottslån”

Att återbetala, som när medborgare fått för mycket i bostadsbidrag, är det inte tal om.

De olika bidragen är:

 • Etableringsersättning
 • Etableringstillägg
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg via AF
 • Barnbidrag
 • Flerbarnstillägg

Förslag om förskottslån får förmodligen stadens rödgrönrosa styre, att protestera av förtrytelse.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-betala-ut-dubbla-bidrag-till-nyanlanda-17226

Miljonregn till shiamuslimer

Tankesmedjan Timbro ordnade den 16 maj ett seminarium i Sthl med frågeställningen

”Hur får vi stopp på bidrag till extremister och blufforganisationer?”

Bakgrunden var att frilansjournalist Sofie Löwenmark har granskat miljonrullningen till extremistiska organisationer, där de muslimska skickligt har ljugit till sig mest bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) 

 ”…..På plats i den fullsatta seminariesalen hos Timbro fanns myndighetens generaldirektör Lena Nyberg. Jag trodde att hon skulle vara självkritisk, skriver Sadone Madon, ” I stället förminskade hon den granskning som gjorts och kallade den för ”tendensiösa bedömningar…..”

Generaldirektören tyckte att uttrycket var för milt, så hon klämde i med att den granskande journalisten raljerade mot civilsamhället, dvs. mot islam med dess omhuldade muslimer.

Man kan bli tokig för mindre.

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-sluta-ge-bidrag-till-extremister

Litet, svårt sjukt barn blir utan hjälp

När jag sedan läser följande artikel i GP av Lisa Rembek, förstår jag att samhället har blivit ett dårhus, där de svårast sjuka och mest utsatta skall betala godhetsapostlarnas humana kalas, när kommunen måste spara.

Hur skulle annars IS-krigarna finansiera sina terrorresor om inte de med lögn och list kunde tillförskansa sig assistentbidrag?? Då finns ingen sparsamhetsnit hos kommunen och handläggarna verkar ha tappat sitt granskande öga.

Så här inleder journalisten sitt reportage:

”I mitt knä sitter en ettårig flicka och undrar varför hennes mamma gråter. Men barnet är för litet för att förstå att hennes liv enligt lagens mening inte är berättigat goda levnadsvillkor. Inte när kommun och stat ska spara pengar….”

Den lilla flickan heter Iris och föddes med en ovanlig, mycket svår sjukdom i bukhinnan, som föranlett flera operationer (Beckwrith Wiedeman syndrom). Nu är också stämbanden förlamade vilket gör andningen svår, med risk för slemproppar som kan kväva den lilla. Därför är hon trakeotomerad, för att slemproppar kvickt kan sugas bort.

 ”….Livet har ett pris, det är inte gratis säger kommun och försäkringskassa. Två specialutbildade vuxna under dygnets alla timmar kostar pengar. Det går under föräldraansvaret, säger försäkringskassan. Ja, och vi måste spara pengar svarar kommunen….”

Under tre månader måste lilla Iris med föräldrar bo på sjukhus, med hopp om personlig assistans.

Håll i Er nu:

”Ni har ingen rätt till personlig assistans”, säger försäkringskassan, ”andning är faktiskt inte ett grundläggande behov”.

Och kommunen håller hårt i kassan, ”ni kanske kan vabba i stället” försöker man med.

Men försäkringskassan svarar ”Föräldrar till barn med trackealkanyl får avslag på vabb. Andning är inte ett grundläggande behov”.

Ett under händer

Men så händer ett under. Familjen träffar en erfaren handläggare, som ordnar fram hjälp av två personer som kan avlösa dessa hårt drabbade föräldrar, så en av dem kan börja jobba igen. Enligt en regel om ”avlösning under assistentliknande former.”

Men säg den glädje som varar, efter fyra månader med stor tacksamhet, kommer dråpslaget,  den gamla handläggaren  slutar och ersätts av en ung, orutinerad, som skall ta beslutet om fortsatt hjälp, vilket hon avslår, därför att andning är inget grundläggande behov !!!

Här i texten får jag nypa mig i kinderna för jag tror jag befinner mig i ett dårhus.

”Ska ni inte vabba?”, säger handläggaren. Vi får inte för försäkringskassan, svarar vi. ”Man ska ompröva ert antal avlösartimmar”, fortsätter handläggaren och förtydligar; ”Iris har ett SoL-beslut och då har man faktiskt inte rätt till goda levnadsvillkor. Iris har bara rätt till ett skäligt liv och vi måste ompröva och se om det kan uppnås på annat vis. Ni kanske kan vabba i stället?”, säger hon.

Med de orden stängs portarna och vi är i myndigheternas händer. Eller någonstans mellan deras fingrar. Kommunen hänvisar till försäkringskassan och försäkringskassan till kommunen….”

Och vi läsare har just fått reda på att andning inte är ett grundläggande behov!

Regeringen borde skämmas

Att statsministern med sina vänner kan se sig i spegeln förstår jag inte, när de vältrat över kostnaderna för sin havererade politik på landets kommuner.

Kanske statsministerns spegel i Rosenbad gick i tusen bitar, när han frågade: Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som godast mot ”flyktingar” är?

Deras floskler som ”Vi får inte se till kostnaderna, när det gäller medmänsklighet” gäller inte ett dödssjukt barn med svenska, skattebetalande föräldrar, utan endast för unga, friska män som söker låtsasasyl, för att muddra oss på pengar.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/har-v%C3%A5r-dotter-iris-inte-r%C3%A4tt-att-f%C3%A5-andas-1.4300001

Sveriges största fara; barnpolitiker utan kunskap

Dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna

Denna artikel skickade signaturen ”Peter” som skriver att författaren sätter ord på det många känner.

På Med bloggen (Medborgerlig Samling) skriver medlemmen Daniel Estefors att dagens barnpolitiker måste ersättas av vuxna.

”……Istället för ansvarstagande vuxna utgörs dagens politikerskrå av barn som agerar impulsivt utifrån spelteoretiska modeller, mediala åsiktskorridorer och en personlig jakt på moralisk njutning grundad i en på Södermalm hopsnickrad moralfilosofi…..” 

Vad grundorsaken är kan diskuteras.

Skribenten tar i artikeln upp bristen på kunskap, som råder inom alla områden, som litteratur, konst, historia, religion, sociologi, psykologi ….mm, som den största orsaken till politikers blindhet och folkets oförmåga att se igenom deras lögner.

Han skriver vidare:

”…….Vi måste också träna våra barn att genomskåda makthavarnas lögner. Vi måste lära dem att det är lögn om någon säger att vi måste lära oss leva med terrorattacker, att det var lika riskfyllt att gå på musikfestival för tjugo år sedan, att vi har en vård i världsklass, att vad en människa säger är viktigare än vad hon gör, att kritik mot makten är landsförräderi, att journalister besitter unik kunskap, och att skattefinansierad media är ett måste för en demokrati…..”

https://medbloggen.se/2017/05/19/barnpolitikerna-maste-ersattas-av-vuxna/

Enögd skola

Men detta är inte lätt när skolbarn förmås demonstrera för att Amir med familj måste få stanna. Barn som lider och dör i flyktinglägren, för att vårt bistånd delas ut till de som ej är flyktingar, ger inte samma frökenengagemang. Kanske samhällsengagemang för Amirs familj också kan förbättra lönen?

Våra bildnings- och kunskapsinstitutioner är värdegrundsindoktrinerade från ett vänsterperspektiv. Att dess politiker är nickedockor till den ekonomiska eliten får aldrig Hanna och Andereas veta. De uppfostras till små miljö- och moralpoliser av lärare som svalt allt på utbildningar, där avvikande åsikter betraktatas som högerextremism.

Politikers klåfingrighet har förstört generationers förmåga till kritiskt tänkande. Skolverkets karriärtörstiga tjänstemän har inte legat på latsidan. Nya direktiv distribueras ut nästan varje månad till trötta lärare, som applåderas av deras olärde och naive skolminister Gustav Fridolin.

Vem vet, han kanske har en Koranskola som föredöme?

Grundkunskap viktigt för att googla rätt

Grunden till all kunskap är inte att bara klicka på Google, där man kan lätt kan hamna vilse, när inget eget golv finns att ta sats ifrån.

Om detta kan min äldsta dotter berätta, som arbetat som lärare i över 20 år, hur baskunskap saknas hos alltför många gymnasieelever, vilket också förskräcker universitetslärare.

Ett exempel är när de blivande studenterna presenterade sitt arbete inom religion med sång ”We shall overcame some day…” och började sedan berätta om Martin Luther King. Problemet var att uppgiften handlade om 1500-talets Martin Luther och hans teser….

Inger Engkvist kritisk

Inger Enkvist, professor i Lund, har länge varit en av dagens skola största kritiker, vilket självfallet irriterat de värdegrundsfrälsta, till vilka PPL kom som en skänk från ovan, tänk att få söka kunskap själv!

Kanon för dåligt utbildade lärare!

Katederundervisning dömdes ut, som en forntida relik, vilket gjort att det även här gått åt helvete för ungar som behöver den bäst.

Lovsången har dock dämpats en smula och boken ”Lärarens återkomst” av Jonas Linderoth rekommenderas till de som ännu tror på metodens välsignelser.

I boken ”Feltänkt” från år 2000, kritiserade Inger Enkvist skolsystemet och boken vållade stor uppståndelse, inte minst, bland många annars menlösa och fega rektorer.

Barnpolitiker följer endast lag och rätt

Men vid närmare eftertanke så följer bara dagens ”barnpolitiker” lag och rätt, som tar sin början 1975 med prop 1975:26 som en enig riksdag biföll. 

Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle. Olof Palmes internationella iver för socialistiska diktatorer var inte förgäves. Dessa folkmördare gnuggade händerna av förtjusning över Sveriges generösa biståndsmiljarder till nya vapen, som kunde tysta oliktänkande.

Leif ”blomman” Blombergs verk ”Sverige, framtiden och mångfald”

Många kanske minns Leif Blomberg (s) fd. invandrarminister som låg bakom SOU: 1996:55 vars titel löd ”Sverige, framtiden och mångfald.”

Alla samhällets områden, arbetsmarknad, social-, skol- och kulturpolitik skulle underordna sig dessa direktiv, vilka fått samma dignitet som tio Guds Bud.

Problemet var dock att medborgarna inget fick veta om denna proposition som sedan blev lag. Trots detta så har varenda arbetsplats temadagar om värdegrund och mångfald, vilka borde förses med röd varningsflagg till luttrad personal.

MSM sov eller kanske fick rådet att inte skriva om något, som kunde uppröra väljarna?

Eller var direktiven bara ett led i följsamhet till den sk. Monnet-metodens små, små tyranniska steg mot NWO??

I Leif Blombergs förslag betonades:

–  jämlikhet,

–  valfrihet

–  samverkan.

Invandrare skulle få samma rätt till välfärd som medborgarna (ibland mer, som 50.000 kr till möbelinköp, egen kommentar) och de skulle själva få välja om de ville bli integrerade till landets kultur eller om de hellre ville utveckla sin egen.

Vilket har gjorts med råge i invandrartäta no – go zoner, med moralpoliser, hedersförtryck, stenkastning, bilbränder, skottlossning och mord. 

Samverkan innebar att alla svenskar måste acceptera dessa mål, utan att få säga ett ord.

Vår historia och kultur suddas bort

Ansvariga politiker bestämde helt sonika, att det som skall hålla ihop Sverige endast var den samtida tillhörigheten. Gårdagen med vår gemensamma historia med mina och Era förfäders slit blev utan värde och hamnade på soptippen av dessa historielösa mångfaldsvurmare.

Vad värre var så glömde de bort sitt främsta uppdrag att skydda sin nation!

Desto mer värdefullt blev invandrarnas kultur, som visas i parti och minut, med förkärlek av SVT.

Inte ett uns av kärnan i all tillit finns hos dessa ” barnpolitiker,”att grunden för öppenhet för den andres förflutna, är att först få trygghet i vår egen.

Ödeläggelse av kulturarv

Rekord i förstörelse av vårt kulturarv innehas av kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) som trycker ner unika samlingar i källaren på statens muséer och låter platsen övertas av mångkulturella expositioner.

Vi kan vara glada över den kunnige och orädde experten Ola Wong, som ständigt protesterar mot denna ödeläggelse.

”Regeringen använder museer för egna politiska mål.

Är museerna verkligen fria om politikerna bestämmer vilka åsikter de ska propagera för? Ola Wong har läst den 240 sidor långa kulturarvspropositionen och ser hur den egna åsiktsstyrningen är en blind fläck för regeringen” löd ingressen för hans debattinlägg i SVD den 17 maj.

https://www.svd.se/tank-fritt–sa-lange-du-tanker-ratt

Jag förstår att mina åsikter och era kommentarer väcker ont blod hos de renläriga, för det är ju vi som bryter mot lagen!

Det är också orsaken till nedsläckta konton från SI myndigheten, utförda av en vänsteraktivist, men denna gång fick myndigheten backa och be om ursäkt, när protesterna blev dem övermäktiga.

Kruxet är svårigheten att bli delaktig i något som beslutats över våra huvuden. Det går inte att utesluta att forna Sovjets och DDR:s politik inspirerat till dessa diktatorfasoner.

Eller minns någon av Er läsare artiklar eller någon debatt om denna mångetniska utredning som blev lag 1997???

”Vi har varit naiva”

Naiv statsminister

 Vi har varit naiva” sade statsministern till det Svenska Folket på en presskonferens under november 2015 med anledning av den förhöjda terrornivån.

Men varför ändrar han då inte beteende?

Ett allvarligt terrordåd har nu skett och rapporterna om bidragsfusk bara flödar in, några exempel på denna miljardrullning togs upp i gårdagens inlägg, men det kommer bara fler.

En insikt utan avsikt till förändring är att vilseleda medborgarna.

I söndagsskolan fick jag lära mig att det är fult att luras, att bära falsk vittnesbörd mot sin nästa, men det är vad regeringen gör hela tiden.

Att dupera och förleda väljarna verkar vara själva motorn i regerandet, med mål att skinna oss på våra pengar, så mycket det bara går.

Inflationstakten skenar beträffande kostnaden för massinvandringen, men i Rosenbad kluras det bara på, hur de ytterligare kan höja skatten, trots att Sverige går så bra.

Då måste det vara något fel på fördelningen eller räknar Magdalena Anderssons stab ständigt fel?

När man tror sig vara bäst, är det svårt att vara ödmjuk och lära av andra med mer kompetens.

All denna ansvarslöshet, mot landets och Europas medborgare, bara för att visa omvärlden vilken hög moral landet innehar, trots att det redan ramlat av sin humana piedestal.

Då måste minsta barn förstå, att andra krafter ligger bakom Sveriges öppna portar.

Men jag får inte in i min arma skalle hur man kan tro att hjälpa ett fåtal är moraliskt överlägset än att hjälpa flertalet??? 

När ett fåtal av ”fåtalet” saknar riktiga asylskäl, medan flertalet riktiga flyktingar lider nöd i flyktinglägren, då måste en annan förklaring finnas. 

Bakomliggande krafter är tabu att nämna

Jag upprepar, att det ligger helt andra krafter bakom detta mångkulturella experiment, med mångkultur följt av folkutbyte.

Svensk naivitet från lättcharmade och karriärtörstiga politiker har öppnat porten, för den globala finanselitens mål, en federal världsregering.

Vars täckmantel är humanitet och medmänsklighet, som har tillfredsställt politiker  både från vänster och höger med undantag av svartmålade, nationalistiska partier, som sätter käppar i hjulet.

Tyvärr kommer detta faktum sällan på pränt. Nu rapporteras det ändå om invandringens alla dilemman och kostnader, tidigare var det bara berikning och lönsamhet, som DN ännu klamrar sig fast vid.

Åtgärderna, som rekommenderas i utvärderingar och de rapporter, som jag har läst, handlar bara om kosmetika eller snarare verkningslös medicin.

Förbättrad samverkan, uppföljning, tillsynsverksamhet, helhetsperspektiv, kunskapsförbyggande åtgärder osv.  Bara uppräkning av vad som behövs, aldrig hur och när det konkret skall genomföras.

Aldrig ett knyst om det enda verkningsfulla; asylstopp, visumkrav och omgående utvisningar av de som saknar asylskäl. 

Tacksam för synpunkter!

 

Statsministern och hans ministrar bara ljuger

Att regeringen bara orkar fortsätta att ljuga och bortförklara  massinvandringens konsekvenser, övergår mitt förstånd.

Tror de att vi är dumma i skallen eller inbillar de sig att deras positioner inte skall framkalla förakt hos landets medborgare?

Statsministern 

Ivar Arpi ställer frågan ”Ljög Stefan Löfven om asylkrisen?” när han utfrågades i KU i april 2016 om vad regeringen visste om den annalkande krisen.

https://www.svd.se/ljog-stefan-lofven-om-asylkrisen-i-ku

Flyktingströmmen under hösten 2015 ”var omöjlig att förutse” låter det unisont från ansvariga politiker och medjamsande karriärister.

Migrationsverkets prognos i juli pekade på nedåtgående siffror, de angav en maxsiffrra på 77.000 flyktingar, i stället kom 163.000 tusen vällande in till välfärdslandet.

Men sanningen var den, att strax efter sommaren så fick Migrationsverket från olika källor besked om att stora strömmar var i rörelse från Syrien. Denna förändring meddelades regeringskansliet, men sedan hände inte ett dugg, mer än att statsministerns hälsade alla Välkomna på ett möte i Refugeees Welcomes regi och att Sverige inte byggde några murar.

Kritik framkommer nu i utredningen  ”Att ta emot människor på flykt” (SOU 2017:12)  om hanteringen av flyktingkrisen och brister i beredskap, men i vanlig ordning försvinner den i en byrålåda och sedan händer ingenting i dagens skendemokrati.

Arbetsmarknadsministern 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons ”Fake News” den 22 febr i BBC är väldokumenterade och som jag tidigare skrev i ett inlägg så fick hon pudla över sina lögner om att sexualbrotten minskar i Sverige, där Stockholm har fått benämningen ”Våldtäktshuvudstad,” i utländsk press. Arbetsmarknadsdepartementets försök till bortförklaringar, gjorde det hela bara värre.

http://www.realtid.se/debatt/arbetsmarknadsministerns-alla-faktafel-om-brotten

Biståndsministern 

Isabella Lövin försvarar biståndsarbetet i Afghanistan, som under åren kostat skattebetalarna upp till 27 miljarder, trots att en statlig rapport inte kan konstatera att dess mål om minskad fattigdom och förbättrade villkor för kvinnor/barn  har uppfyllts. Men som vanligt kommer resultatet på låååång sikt.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6649786

Kulturministern 

I Söndagens Agenda den 12/3 var det dags igen, när kulturminister Alice Bah Kunkhe åter svamlade och motsade sig själv om lyckade projekt för återvändande IS-krigare. Problemet var att Umeå som fick mycket beröm, inte hade tagit emot en enda en.

Protesterat har många skribenter, terroforskaren Magnus Ranstorp sågar hennes påstå- enden om IS avhoppare i SVD Nyheter den 13/3.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/magnus-ranstorp

”Dags att ersätta Alice Bah Kuhnke” skriver Alexandra Boscaning i dagens GP, men statsministern har ännu fortroende för sin  okunniga minister, som fick en språngbräda in i politiken tack vare sina muslimska vänner. Dessa har hon gödslat  med skattepengar i bidrag för att underlätta det mångkulturella Sverige,  vilket har bidragit till vissa moskéers rekryteringsverksamhet till IS. Så skälen är många för att kulturministern borde få sparken.

I Agenda fick vi också lyssna till en besviken ”Malik,”en hemvändande IS krigare, som inte fått någon hjälp, han var endast ett ”offer” för Jihad. Syftet var nog att vi skulle känna medlidande, men inslaget fick mer motsatt effekt.

”IS-återvändare ska sitta i fängelse, inte i Agenda”

Skriver Expressens krigskorrespondent Magda Gard, som är stationerad i Irak, på facebook, som återges i Fria Tider.

http://www.friatider.se/terv-ndare-ska-sitta-i-f-ngelse-inte-i-agenda

 ”…….Det här är en person som har brutit mot svensk lag det vill säga gjort en terrorresa och han ska sitta i fängelse inte i Agenda”, skriver hon på sin Facebook.

”Och vad gäller att behöva prata med någon om vad man har upplevt – ja det behöver alla miljoner OFFER i hela Irak och Syrien.”.

Enligt Gad ges ”Malik” mer uppmärksamhet än de verkliga offren, till exempel de barn i Mellanöstern som utsätts för exploderande granater. Det är skamligt, menar hon.

”Barn sitter ENSAMMA där granater exploderar vid fronterna och de gör vad de kan för att överleva oftast utan att gnälla, men denna person som gjort ett medvetet val att åka TILL IS efter att ha sett deras avrättningsfilmer ska sitta i svensk tv och gnälla!”, skriver Magda Gad.

”Det här är en sådan jävla skam och sådan jävla illa behandling av barnen här att jag finner inte fler ord nu”, avslutar hon.”

Javisst är det en ”jävla skam” att vi har en regering som ständigt ljuger och daltar med förövare av utomeuropeisk identitet, men glömmer offren, som förföljs, förtrycks, misshandlas, rånas, torteras och mördas både utomlands och i landet upp och ner.

”Är våra politiker skyldiga till trolöshet mot huvudman?”

Håkan Karlberg har skrivet denna uppskattade debattartikel i ”Det Goda Samhället” 2017-03-09.

Vi är många, som önskar att den skulle ligga på varje riksdagsmans bord, men självrannsakan verkar vara en förlorad egenskap hos både politiker och allt för många journalister. 

 ”Sveriges regeringsform slår i första kapitlet paragraf 1 och 4 fast: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Svensk invandring sedan 1990 har fått en omfattning, som kraftigt överskrider EU:s övriga länders. Invandringen i Sverige har under många år varit flera gånger den sammanlagda migrationen i våra nordiska grannländer och genomsnittet för EU.

Tillämpningen av den liberala ideologin om fria rörelser över landsgränserna har i svensk tappning för migranter och anhöriga inneburit fritt uppehälle och all samhällets service livet ut utan motkrav. Svenska villkor har fungerat som en magnet på strömmarna av asylsökande.

Politikerna har motiverat Sveriges invandringspolitik med argument såsom ”invandring är berikande”, ”länder med låga födelsetal behöver tillskott utifrån”, ”invandring ger ett modernt, spännande och dynamiskt samhälle”, ”invandringen behövs för våra framtida pensioner”, m.m.

Enligt riksdagsman Staffan Danielssons (C) i vittnesmål 2013 i SvD: ”När jag har lyft upp frågor om migration bemöts jag inte i sak. Skulle jag våga diskutera en anpassning till EU-praxis på några punkter – till exempel ålderstest, anhöriginvandring – bemöts jag med personangrepp. Genom att föra fram så ’extrema’ förslag står jag till exempel inte upp ’för alla människors lika rätt och värde’, mina åsikter är ’unkna’ eller ’brunfärgade. Många som inte går lika långt markerar ändå distans och kyla.” Detta betyder att den viktiga frågan om invandringen och dess konsekvenser inte har fått diskuteras i riksdagen av folkets främsta företrädare.

Politikerna har genomfört invandringspolitiken utan risk- och konsekvensanalys, ovilliga att se de problem som stor invandring på kort tid för med sig och utan att politiken har fått debatteras som i våra grannländer. Detta trots att SOM-institutets enkäter under ett antal år visat att endast ca 30 procent av befolkningen har stött politiken. Det svenska folkhemmet har i globalismens och solidaritetens namn blivit ett hem för alla folk.

Mikael Sandström, Fredrik Reinfeldts statssekreterare, i eftertankens kranka blekhet formulerat följande ord: ”De problem vi står inför kommer att ta decennier att hantera. Ansvaret för att situationen blev så allvarlig i Sverige är vårt eget. Flera regeringar, inte minst den som jag arbetade för under åtta år, har uraktlåtit att fatta beslut som hade varit nödvändiga för att göra den svenska migrationspolitiken långsiktigt hållbar. Antalet migranter blev många gånger större än vad systemet var anpassat för och vad Sverige kan hantera.”

Detta har förorsakat de växande problem vi nu ser: omfattande och växande utanförskap, laglösa zoner, rättsväsendet som lokalt har kollapsat som följd av växande kriminalitet, bostäder som saknas för många av de som nu strömmar ut från asylboenden, i ett av världens mest teknologiserade länder saknas förutsättningar för att sysselsätta en växande kö av lågkvalificerade invandrare, skolans situation lokalt är kaotisk, vården är överbelastad, en abnorm åldersbalans i spannet 15 – 20 år med 120 pojkar på 100 flickor. Vi får svårhanterade kulturkrockar och oro.

Det är många politiker, media och andra med skygglappar, som är medskyldiga till vad vi nu bevittnar. Det var de som hade fel – inte de som varnade.

Tino Sanandaji har i sin bok ”Massutmaning” diskuterat konsekvenserna av svensk invandring och därvid använt sig av officiell statistik. Sanandaji pekar på att ”Sveriges experiment med storskalig invandring från tredje världen till en välfärdsstat har varit unik i sin omfattning och har i många avseenden misslyckats”. ”Påståendet att flyktinginvandring är nödvändigt för att hantera den åldrande befolkningen är helt enkelt en skröna, som politiker gärna upprepar för att vanligt folk inte är insatta i demografiska kalkyler och därför lätta att vilseleda.”

Tidigare har på samma sätt Karl-Olov Arnstberg/Gunnar Sandelin, första boken redan 2012, och Jan Tullberg publicerat invandringskritiska böcker med liknande underlag och slutsatser som Sanandaji. I motsats till Sanandajis bok, som har presenterats i Riksdagshuset samt recenserats av Svenska Dagbladet m.fl. tidningar, har politiker och pressen blundat för dessa.

På privat initiativ och finansiering och med utnyttjande av information ur offentliga källor har Sanandaji, Arnstberg/Sandelin och Tullberg gjort analyser och bedömningar, som borde gjorts av regering och riksdag som underlag för val av politik. ”Folkets företrädare” har istället på grundval av tyckanden och antaganden, och utan fri debatt med redovisning av kostnader och övriga konsekvenser, fattat beslut om en mycket omfattande förändring av Sverige.

Svenska politikers och de flesta journalisters självbild är att vi när det gäller demokrati är ett föredöme. Men våra grannländer har sedan länge fört en öppen debatt om invandringens konsekvenser. I Sverige har, som Staffan Danielsson vittnat, ifrågasättande av migrationspolitiken lett till personliga obehag i form av skambeläggning och mobbning – i det forum som har getts i uppdrag att företräda folket. Resultatet är att vi nu enligt Sandström står inför problem som det kommer att ta decennier att hantera.

Som frustrerad medborgare och med oro för mina barns och barnbarns framtid undrar jag hur det kan vara möjligt att våra politiker haft så dålig förståelse för vilka krav regeringsformen ställer på maktens utövande att de som folkets främsta företrädare – med vilseledande argument, utan debatt och ovanför våra huvuden – har genomfört ett irreversibelt socialt experiment med allvarliga konsekvenser och som för all framtid förändrat Sverige.

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholm samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma.”

Läs gärna alla positiva kommentarer, där svaret på hans fråga är ett tydligt JA!

 https://detgodasamhallet.com/2017/03/09/gastskribent-hakan-karlberg-ar-vara-politiker-skyldiga-till-troloshet-mot-huvudman/