Kategoriarkiv: Politikermoral

Nytt asylskäl; handläggningens tid?

Varför kryper regeringen så för ett parti vars legitimitet ligger runt 4 % spärren?
Samma kryperi ägnas åt muslimers krav, som ofta strider mot svensk lag.

http://jeanders-bilder.blogspot.se/2016/07/den-svenska-flatheten.html

Alliansen har sovit under snart fyra år och för dessa bröder är nyval värre än pesten. Decemberöverenskommelsen, som satte demokratin ur spel har ägt rum i praktiken, sedan dec 2014.
Alla undrar om Annie Lööf nu skall rösta ja till denna lagvidriga gymnasieamnesti den 4 juni, men med EU-domstolen i ryggen så är det väl ganska troligt. Undrar om hon håller med migrationsminister Helene Fritzon som anser att det är skillnad på juridik och politik? Så förvandlar regeringen Svea Rikes Lag till ett spel för gallerierna.

För nya läsare , tag gärna del av gästkrönikör Karin Ferms inlägg från den 17 jan i år. Där hon skriver att det är bättre att starta yrkesskolor i Afghanistan, än slösa bort miljarder här hemma, utan minsta krav på resultat. Sedan blir det låtsas arbeten för hela slanten, bidrag, stöd, förturer och återuppståndelse av familjen för återförening,  för ingen tror väl att någon gosse skulle återvända hem efter gymnasiestudierna?

Nu har debatten gått hög om just höghastighetståg. Kostnaden är astronomisk på > 250 miljarder, som säkert kommer att skena, se bara på nya KS svindlerier. Men vad ingen nämner är att de totala  samhällskostnaderna för 1 års migration kan uppgå till hela denna summa.  Migrationen är en helig ko, som aldrig får ifrågasättas, för då är man ond.

Merit Wager, alltid lika skarp och kunnig avslutar sitt inlägg från den 19 april så här:

Citat:
”Det är en helt ny sorts invandring som Centerpartiet nu vill ha.
Nämligen en ordning där unga män som vi inte ens vet vilka de är, från ofta våldsamma länder utanför Europa ska kunna vandra in och få sina liv bekostade av svenska skattebetalare som redan dignar under skattebördan. Och som i allt mindre utsträckning får del av det som staten ska tillhandahålla och garantera i enlighet med det samhällskontrakt som ingåtts när man betalar bland världens högsta skatter.

Är svenska folket medvetet om det?
Särskilt de personer som i september kanske hade tänkt rösta på ett parti med en så apart agenda? Ett parti vars slogan ”närodlad politik” också är en slogan om ”kravlös hitkommande-politik”?
Ett parti som megalomant struntar i de viktigaste samhällsorganens mycket allvarliga och skarpa kritik mot påhittet att ta in afghanska män i Sverige enligt den socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringens förslag?

Till slut två citat ur Lagrådets remissyttrande till regeringen:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd. Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.” Slut citat.

Jag vet att jag ständigt upprepar att  majoriteten av svenska folket vägrar att se vad som håller på att ske med vårt land. Nationalstaten skall bort, tack vare våra karriärtörstiga och okunniga politiker, som leder EU:s värstingliga i sin iver att förverkliga globalisternas NWO ideer.

Men kan bara en av alla nytillkomna prenumeranter tänka om, genom gästinlägg, kommentarer, länkar och övriga källor för annan röstsedel den 9 september, då är jag mer än nöjd. Jag kommer att fortsätta att belysa hårresande exempel i landet på vad regeringen med vänsterliberala vänner ställt till med, även om jag får rollen av en upprepande papegoja.

 

Regeringen offrar pensionärers väl, i sin omsorg om afghanmän som fått nej!

Statsministern jobbar vidare på att förädla sin dubbelmoral, som nog är svårslagen. Men om man betraktar honom som en mytoman, så blir hans agerande mer förklarligt.
(Källa: Illustrationen på Löfven kommer från Facebook ”Politikfakta”)

I Kållered var vänster aktivister höga på sitt godhetsknark knark, när de försökte hindra utvisningar av sina sin kära afghanska barn, som snabbt blev män. Sex av 27 kom till slut i väg, efter en stor insats av 50 poliser! För nu hade  ansökningar om gymnasieamnesti snabbt kommit i väg och då får inga utvisningar ske. Så bra uträknat av Löfven, utåt låtsas han om hårdare tag och sedan gör han allt för att tagen aldrig kan verkställas.
Tänk om rättsväsendet här vore lika generösa med utfärdandet av böter för denna vänstermobb, som när pensionärer luftat sin mening om orättvisor på nätet?
Man får verkligen erkänna att miljöpartiet har stor arbetslust med att hamna under 4% spärren, men det kan lika gärna vara tvärtom för landets godhetsknarkare skyr abstinensen som pesten.
Varför inte fortsätta med en uppföljare: Nu får fler hemlösa pensionärer en chans till bostad i sin kommun?
Att miljarderna rullar för denna grupp, där flertalet ljugit sig in, är inget som bekymrar regeringens mytomaner, just nu måste notan skrivas upp med 15 miljarder enligt SVT!
………………………………………………………………………………………
Obs! I dag, lördagen den 14 april, äger en demonstration rum i Stockholm, mot trådlös tekniks hälsorikser med mikrovågsstrålning.

Plats: Sergels Torg. KL. 13.15.

Se #Stop5G  som finns på facebook.

 

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

I detta gästinlägg återger Olle Ljungbeck ett brev till statsministern med sju befogade frågar. Testa gärna själv svaren och meddela i kommentatorsfältet hur många ja repektive nej svar Du fick.
……………………………………………………………………………………………………

Stefan Löfven känner du stolthet över din fortsatta förstörelse av Sverige och ditt folkbrott mot svenska folket?

Jag frågar därför att det som tog hundra år för hederliga svenska män och kvinnor att skapa ett av de finaste länderna (folkhem) i världen, tog endast en mandatperiod för dig Stefan Löfven att rasera!

Att skylla på internationella konventioner håller inte.

Du beviljade tre gånger så många uppehållstillstånd i fjol, som övriga Nordens länder tillsammans!

Medan Du slår dunster i folkets ögon att Du stramat upp massinvandringen och i vanlig ordning skyller ifrån Dig, nu på Din företrädare, som är av samma skrot och korn som Du själv.

Från att ha varit ett samhälle med fattigdom och otrygghet, arbetade dessa kvinnor och män osjälviskt för att förbättra levnadsförhållandena för sitt folk.

Några kan nämnas här; Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Tage Erlander, Kata Dahlström, Inga, Thorsson, Nancy Eriksson, Ulla Lindström, Ernst Wigfors, Gunnar Sträng, Rikard Sandler, August Palm, Gustav Möller och många fler.

Du Stefan Löfven har raserat det som bl a dessa kvinnor och män, som inte skämdes för att de älskade sitt land och folk  –  byggde upp. Detta har Du rasat ner för att förhärliga dig själv.

Du trodde att Du genom en ohämmad massinvandring utan hänsynstagande till konsekvenserna för det svenska folket skulle bli uppburen som en stor humanist, när Du i själva verket är motsatsen.

Jo visst är det så. Den okänslighet du fortlöpande visar mot dem som dagligen utsätts för enormt lidande i form av mord, våldtäkter, rån, otrygghet, materiell förstörelse etc från allt för många av de individer du släppt in i landet – utan att först rådfråga folket – röjer dig som den okänslige individ du är.

Jag minns Ulla Lindström som vägrade niga för drottning Elisabeth.

Vad tror du hon hade sagt när du krökte ryggen för diktatorerna i Iran och tvingade de kvinnliga ministrarna att sätta på sig sjal och du därmed kränkte dem och gjorde dem till andra klassens individer?

Tyvärr delar Du skulden för landets haveri med andra karriärister.
Det började redan på Olof Palmes tid, då riksdagen 1975 beslöt att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land, utan att rådfråga det svenska folket. Landets maktlojala medier ”glömde” att föra ut frågan till folket.  Sedan har det fortsatt. Invandrare fick rätten att behålla sin kultur, sina traditioner utan krav på assimilering till vår egen värdegrund. Du och de dina inom arbetarrörelsens elit blundade för att alltför många migranter, främst från mellanöstern kom från dysfunktionella samhällen, där islam med sharialag är allena rådande.

Skäms Du inte när pensionärer som arbetat och gjort mer än rätt för sig under hela sitt liv, nu får gå till soppkök och blivit hemlösa, tack vare Din politik? Protester bestraffas med den ifrågasatta paragrafen hets mot folkgrupp, där skattesubventionerade skojare bedriver jakt på förtvivlade pensionärer.

Det är främst Du och Din föregångare Fredrik Reinfeldt som med Er gränslösa politik orsakat Sveriges kris, gemensamt hos Er båda är humanitär hybris, nej inte mot Era uppdragsgivare, folket, utan mot migranter utan skäl att vara här, baktanken är deras framtida röster. Svenska folket har Ni duperat med lögner med god hjälp av Era statliga verk och myndigheter.

Undertecknad vill därför ställa ett antal frågor till Dig, som du kan svara ja eller nej på genom att ringa in Ditt svar. När du är klar med detta kan du lämna dina svar till medierna så svenska folket får ta del av dem.

Historiskt sett har ingen tidigare skadat svenska folket som Stefan Löfven.

 1. Historiskt har ingen genom sina handlingar vållat landet en sådan katastrof som Stefan Löfven gjort genom massinvandringen. Ja, Nej
 2. Har du förståelse för att många föraktar dig för detta och att sådana känslor kan rättfärdigas genom det du är ansvarig för. Ja   Nej
 3. I Sverige växer i dag parallellsamhällen med skilda rättssystem upp i ett flertal av våra städer och samhällen. I dessa underordnas kvinnorna alla de rättigheter männen har.
  Kvinnor i hela Sverige våldtas, misshandlas, och fråntas den trygghet och du låter det ske. Men du tillåter också barn- och tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning etc eftersom dessa brott fortgår löpande! Vill du svara ärligt? Är du i själva verket antifeminist?  Ja   Nej
 4. Jag har sedan några år tillbaka genomfört enmansdemonstrationer mot massinvandringen och därmed förstörelsen av Sverige, på Stortorget i Gävle. Vid ett tillfälle kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi och blev enligt vad hon påstod i lokaltidningarna ” jävligt provocerad!”

Så inte nog med att hon gick till tidningarna utan hon anmälde mig också till polisen. Då hör det till saken att just detta plakat med text hade någon gjort en anmälan mot tidigare, varför åklagaren prövat om texten stred mot yttrande- och tryckfrihetslagen. Denne kom då fram till att det gjorde den inte och jag fick tillbaka mitt plakat och kunde demonstrera med det fortsättningsvis utan att bryta mot lagen.

5. Tycker du inte det är respektlöshet mot vår lagfästa yttrandefrihet att en riks-      dagsledamot gör såväl en anmälan till polisen, men också går till tidningarna innan hon vet om jag gjort något olagligt? Handlar en sann demokrat så?  Ja   Nej

Till slut. Jag håller inte för omöjligt att en framtida regering när massinvandringen kulminerat i en total katastrof för Sverige och svenska folket kommer att ställa dig Stefan Löfven och övriga medansvariga inför något vi kan kalla för riksrätt på grund av landsförräderi och att ni då blir dömda till långa fängelsestraff.

Därför vill jag fråga dig vilket straff du i ett sådant fall anser vara rimligt. 10, 20 år eller livstids fängelse?

Medan jag skriver detta och väntar på ditt svar fortlöper mord, våldtäkter, rån, terror etc. Och främst är det svenska kvinnor och flickor, som blir alltmer otrygga i det offentliga rummet.

6. Min sista fråga: Har du kanske fattat det här med feminism fel? Ja, Nej.

Skulle du av någon oförklarlig anledning inte känna för att svara på mina frågor lämnar vi det åt medborgarna att redovisa vad de tycker eller tror.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
……………………………………………………………………………………………………

I denna version har brevet med de ursprungliga frågorna kompletterats med vissa tillägg främst för alla nytillkomna bloggläsare. Glöm inte att svara själv!

Jag tror att Olle Ljungbeck faktiskt var före ”Mynttorgsaktivisterna” i Stockholm med sina tysta plakatmanifestationer. Här kommer en hälsning i från Mynttorgsaktivisterna, nu utan demonstrationstillstånd. ”Mullret från folkdjupet” måste tystas innan det når fler. 

 

 

Regeringen med sina supporter ökar takten med lögner och lagbrott

 Ibland vet jag inte vad jag ska börja lyfta fram från högen av förra veckans tokigheter i samhället. Gränsen för all anständighet har sprängts för länge sedan. Nu verkar det som en tävling pågår i lagbrott från regeringen med identitetsindränkta politiker för att värna mångkultur och islamisering.

Så här frågade en upprörd skattebetalare i Sala Allehanda?

Får klassrum i Möklinta tjäna som moské under lektionstid?
Javisst, nu fick några ungar stå utanför dörren en stund under lektionstid och vänta tills bönerna till Allah har levererats! Men kommunen säger att detta är fake News. Men efter att ha läst deras bortförklaringar är jag inte lika övertygad.
Att skolan skall erbjuda böneplatser under både  skoltid och arbetstid anser jag vara åsidosättande av religionsfrihet. Religionsutövning är en privatsak och får ske under fritiden.

Miljönämnden i Växjö kommun ligger inte så långt efter, för nu struntar de i lagen för att kunna tillåta böneutrop Nu är det bara ljudnivån som avgör, att fler faktorer skall vägas in enligt lagen, struntar de i. Anonyma handläggare har anställts för att hanha meilbombningen mot kommunen (Nya Tider v.14/2018).
Kanske djurplågaren Tomas Åberg med Juridikgruppens nätjagare har fått extra inkomstmöjligheter?

Aprilskämt?
”Först trodde jag det var ett försenat 1:a april skämt, men det är tydligen inte det”
, skrev min observanta väninna, när nyheten kom om att Sandviken blivit tryggare med gratis tacos bjudning för brottslingar.
Men med tanke på att Allahs återvändande krigare kan belönas med bostad, bidrag, körkort och låtsasjobb, så är väl denna genorisitet inte så mycket att hetsa upp sig för. Bränn en bil och få ett jobb, åk på skattefinansierad mördarturné och få belöning i stället för galler, råna folk och djävlas, så bjuder kommunen på tacos ….

Varför skall vi ha ett rättsväsende, när gärningsmän av annan etnicitet belönas i stället för sparkas ut?

Nu är vänsterns medelålders kvinnor saliga, när afghanen Arif Moradi som sexuellt trakasserade en ung flicka på kyrkans konfirmationsläger fått uppehållstillstånd, för han har snabbt blivit kristen ”och riskerar förföljelse i hemlandet”. Överklaga uppmanar Widar Andersson till Migrationsdomstolen. Min misstanke är att  shariatrogna muslimer lätt glidit  in som nämndemän i våra domstolar.

Kulturministerns utnämningsiver
Att Alice Bah Kunkhe är en katastrof som kulturminister är allmänt känt, men nu reagerar även terrorforskaren Magnus Ranstorp (utöver Ola Wong) över hennes utnämningsiver av identitetsfyllda vänsteraktivister till inflytelserika poster i kulturens finrum.

Dåliga nyheter för nationalmuseum skriver Smedjan/Timbro.”Barakat Ghebrehawariat, som regeringen nyligen utsåg till medlem av Nationalmuseums insynsråd, har både ett identitetspolitiskt bagage och en bakgrund i våldsbejakande miljöer. Utnämningen ligger med andra ord helt i linje med den miljöpartistiska kulturpolitiken.”

När jag sist hörde hennes floskeltirad var när Jan Scherman intervjuade damen i fråga i SVT:s program ”Länge leve demokratin. Den nya makten” den 5 april. Vilket resulterade i spänningshuvudvärk.

Varför inte en varning: ”Detta program kan innehålla floskler och lögner….”  Klart besked kom däremot från näringslivet, halvera antalet riksdagsledamöter, men då laddade intervjuade riksdagsmän om och upprört förkunnade hur oumbärliga de var.

SVT fortsätter sin vänsterpropaganda, friskoleskämtet sopades snabbt under mattan. ”Enligt barnprogrammet Morgonshowen är det inte alls fel att ha en utvisad flyktingfamilj i källaren. Men att onyanserat tuta i barnen att det är i sin ordning att bryta mot lagen är verkligen inte public service uppdrag”
Men vad hjälper det när regeringen visar vägen i lagbrott.

”Fortsatt massinvandring och befolkningsförändring”
Skrev Gunnar Sandelin om på bloggen ”Invandring och mörkläggning” den 31 mars med statistik från Affes Statistik blogg.

”Befolkningen med utländsk bakgrund har ökat med 1 262 841 personer medan den svenskättade delen av befolkningen minskat med 21 917 personer.

Löfvens haranger om åtstramning av flyktingpolitiken är bara ett skämt, bidragsmigranter fortsätter att strömma in, trots att välfärdssystemen knakar och pensionärer sover på gatan och blir rånade av unga, starka män. Och skulle rånarna vara av utomnordisk härkomst så är väl denna aktivitet bara ett litet extraknäck utöver regeringens omsorger och omvårdnad från vänstersinnade och hormonstinna medelålders kvinnor.

Men i Jönköping är nu stugor för nyanlända klara, för skulle de inhysas i en modern husvagn, då rycker vänsterns professionella gråterskor fram. En husvagn skulle vara en lycka för alla av värdlandets hemlösa, men denna grupp har vänstern övergivit för länge sedan. Förakt och jakt på dessa undanknuffade fd skattebetalare är vad som levereras från kotteriet i Södermalm, men som nu får sällskap av sina kära nyanlända. Nu ryker både parker och parkeringsplatser när de skall få bostäder. I Tantolunden på söder smäller kommunen upp trevliga modulhus. Likvärdighetsprincipen ligger sedan länge i papperskorgen.

”En snurrig värld, skrev min väninna ”pensionärer är hemlösa, men till nyanlända finns hur mycket resurser som helst”

Fortsätter detta folkutbyte så kommer värdlandets befolkning att vara en framtida minoritet i sitt eget land, men det är väl det som står på NWO:s manual. Vars mål är att krossa nationalstaten med folkutbyte, som kräver enorma lån, som resulterar i destabilisering och ofrihet.
En klen tröst är att vi som minoritet då kan anmäla denna nya majoritet för hets mot folkgrupp enligt justitiekanslerns dagsuppfattning, men då är det försent.

Tyvärr är jag rädd att Carolin Dahlman, klarsynt ledarskribent i Kristianstadbladet kan få rätt med varningen om att vi kan få dras med Löfven i fyra år till, om inte fler väljare inser att han är den största lögnhalsen av dem alla, tätt följd av finansminister Magdalena Andersson, som utan att rodna klämmer ur sig att vi har tagit ansvar för människor i nöd. Snart uppgår de direkta migrationskotnaderna till 70 miljarder årligen, men för regeringen är det inget problem, det är bara att finanspolitiken anpassas till den nya utgiftsnivån, dvs med besparingar, skattehöjningar och nya lån.

För stormaktens bevarande i humanitet har högsta prioritet i landet med nya rekord av fattigpensionärer och bidragsmigranter. Ett samband som regeringen och dess väljare vägrar att se.

Om Akilov hade blivit utvisad så hade dådet på Drottninggatan inte ägt rum, men nu satt ansvariga politiker och såg sorgsna ut under minnescermonin i Adolf Fredriks kyrka. Dessa lögnhalsar ger samtidigt förslag på amnesti åt 9000 afghaner, utan asylskäl, som lagrådet förkastar.  Regeringen har inte lyft ett finger för att utvisa de 80.000 illegala, som Morgan Johansson lovade att göra för länge sedan. Att det i denna samling kan finnas blivande ”Akilov” bekymmrar Löfven inte det minsta.

”Sverige skall vara öppet och inkluderande, terrorn skall inte segra, kärlek skall vinna över hatet….” är som ljuv musik i vår landsfaders öron, som föredrar handhjärtan utan handlingskraft.

Tänk om han med sina vänner i stället skulle fråga sig varifrån hatet kommer och dess bakomliggande orsaker?

Inse bästa läsare att ”Jeander” ständigt har rätt, när statsministern i DN dribblade bort sitt hyckleri och ansvar. Någon avslöjande följdfråga från journalisten ställdes aldrig, för då hade han blivit tagen i örat av Wolodarski och riskerat att bli satt i frysboxen.

Hatförbud råder om brottslingar har utomnordisk identitet av ”humana” politiker

Här skriver åter Olle Ljungbeck ett tankeväckande gästinlägg, som handlar om rådande hatförbud mot hänsynslösa förövare och deras bestialiska gärningar. Politiker försöker med alla medel styra våra känslor. Berättigat hat skall bort och ersättas med ”tycka-synd-om-ism.” Orsaken är statsministerns mål, att till vilket pris som helst behålla makten.
………………………………………………………………………………………………..

Medborgarnas emotioner skall dirigeras och kontrolleras
Känslor som kärlek, hat, empati, glädje, sorg, lust, äckel, vrede etc är sådana som finns hos varje sund och frisk människa. Detta går inte att förneka. Avgörande är hur vi hanterar dem.

Trots detta pågår det från PK-eliten (sjuklövern och pk-media) ett medvetet agerande för att avprogrammera svenska folket många av dessa naturliga känslor och därmed förneka verkligheten. I stället vill man ersätta dessa med vad t ex Ann Heberlein kallar godhetssyndrom och jag själv för snällism och tycka-syndom-ism.

Känslor, som t ex hat får inte svenska folket ge uttryck för hur berättigad en sådan känsla kan vara mot individer, som utför vissa ogärningar.

Tyvärr har hat också kommit att användas på ett icke relevant och funktionellt sätt, ex när någon påstår sig hata en person för dess hudfärg utan att denna person utfört gärningar, som kunnat rättfärdiga hatet.

För mig är det självklart att om en individ utför gärningar som mord, våldtäkt, rån, materiell förstörelse av egendom, försöker införa värderingar som helt strider mot vår grundlag och allmän lagstiftning så har jag full rätt att hata dessa personer.

Att hata gärningen, men inte den som står för och utför denna är ologiskt och bottnar ofta i politikers medvetna försök att skydda utövarna. Men det tyder ju också på avtrubbning och känslokyla.

Gärningen får hatas, men aldrig utföraren
I Sverige har dessa skillnader i synen på å ena sidan gärningen och å andra sidan gärningsmannen/männen nu gått så långt att sjuklövern och pk-media på alla sätt söker förhindra medborgarnas naturliga och sunda förhållningssätt mot de individer, som skapat den katastrof Sverige nu befinner sig i på grund av massinvandringen. Du får helt enkelt inte känna hat hur fruktansvärd gärningen än är.

 • Självklart är det sunt att känna hat mot Stefan Löfven och övriga sju-klövern genom den fasansfulla utveckling de orsakat svenska folketgenom massinvandringen.
 • Självklart är det rätt att hata de individer som vill påtvinga svenska folket islamska värderingar som helt strider mot det civiliserade samhällets krav på frihet och humanitet.
 • Självklart är det rätt att hata de individer som vill förändra vårt samhälle på en rad områden som t ex att ta ifrån de svenska kvinnorna deras rättigheter. Men också hata dem som gjort att de svenska kvinnorna i stor utsträckning upplever en otrygghet som inte fanns innan massinvandringen.
 • Självklart har jag rätt att hata de individer som nu driver fram parallellsamhällen där rättssystem och rättigheter helt går emot vad som gällt och gäller i övriga Sverige.

Varför hatar jag Stefan Löfven?
Självklart för hans gärningar. Och det är något speciellt med hans gärningar. Dessa – som vissa andra nu levande, men också historiska person gör och gjort – driver han helt av maktbegär och är beredd att utsätta svenska medborgare för nästan vad som helst för att behålla makten.

För maktens skull är han beredd att offra alla de värden som vi kämpat för i mer än hundra år. Han har visat detta genom att offra de svenska kvinnornas trygghet, men också vår lagstiftade jämlikhet. Han tillåter köns-stympning, barn- och tvångsäktenskap, hävdar aldrig kvinnors rättigheter. Förortens kvinnor ingår inte i den feministiska regeringens omsorger.

När han krävde av de kvinnliga ministrarna vid besöket i Iran att de skulle bära slöja var detta ett utslag av hans maktsträvanden, som jag tidigare i skrivit om. Genom att förhålla sig på ett sätt som de iranska diktatorerna gillade räknade han med att stärka sin position.

Vi har sett det tydligt att han är en ledare som inte vill leda i svåra situationer. Då skyller han ifrån sig  och delegerar när det passar. Ett nytt exempel var när han inte vill lagstifta mot böneutrop utan ansåg att det är en fråga för de kommunala församlingarna!
Trots att en imam i Lundby, gav kravet på förbud för böneutrop sitt fulla stöd med motiveringen att värdlandet är kristet, som vi måste respektera och böneutrop kan ske inne i moskén och skall inte drabba andra utanför. Just pga av religionsfriheten, men det har varken DN, VPK , MP eller opålitliga Centern förstått.

Makt till vilket pris som helst
Hos den politiska maktmänniskans handlande går som en röd tråd, att gärningarna hur hårt de än slår mot den egna befolkningen, alltid styrs av att kunna behålla och stärka den egna makten. Medborgarnas lidande kommer alltid i andra hand för skamfläckade politiker. Cynism och hänsynslöshet för att nå egna fördelar är några av statsministerns mera framträdande egenskaper.

Stefan Löfvens och därmed socialdemokratins möjlighet att behålla makten förutsätter att han vinner invandrarnas sympati. Detta vet han och är därför beredd att gå hur långt som helst i eftergivenhet och undfallenhet mot invandrare som därmed kan komma att rösta på partiet. På motsatt sätt är han beredd till vilka förbrytelser som helst mot svenska folket och framförallt de som är emot massinvandringen.

När han nu bl a inrättar en människorättsmyndighet, föreslår i ett lagförslag att åsikts- och yttrandefriheten skall inskränkas är detta ett led i hans strävan att ta ifrån de svenska medborgarna all möjlighet att värna sin kultur och vår värdegrund och frihet.

Svåra och ohanterliga kulturkrockar
Såväl vår kultur som vår värdegrund har i motsatt till islam, nått en så hög civilisationsnivå som vi kan vara stolta över, medan islam inte nått upp till civilisationens nedersta trappsteg. Att nu också ge 9000 invandrar-”ungdomar ” fortsatt uppehållstillstånd är en eftergift mot MP och Centern men också ännu ett svek mot tidigare löfte.

Vi har redan sett att Löfven fullständigt ignorerar att tiotusentals svenska kvinnor våldtagits eller utsatts för våldtäktsförsök. Vi kan konstatera att nästan hälften av Sveriges kvinnor känner ständig otrygghet och rädsla för att vistas ute ensamma. Jogging etc vågar de inte längre. Statistiken skenar och undersökning efter undersökning konstaterar att majoriteten av våldtäkter, ofta i grupp utgörs av gärningsmän med utomnordisk etnicitet. Men att påstå detta faktum kan rendera böter för hat mot folkgrupp, för sanningen är alltid maktgalna ledares första offer.

De islamistiska invandrare som hävdar kvinnans underlägsenhet och därmed rätten för muslimska män att bestämma över dem kunde inte fått en mer följsam och lojal gynnare och beskyddare än Stefan Löfven.

Så Svensson. Som jag sa tidigare är det hur vi hanterar hatet som kan försvara det.

Tror Du att det är kärlek eller hat de medborgare känner till – Stefan Löfven och övriga sjuklövern  – som drabbats av den

Floskler och straff för offren, förståelse för brottslingen
Det är bara drabbade som på riktigt kan förstå känslor med förakt, avsky och hat mot gärningsmannen/männen, men offren har ingen megafon för att uttrycka sig i systemmedia.
Politiker delger oss floskler om situationer som de aldrig själva har upplevt och straffar offren.
Ett aktuellt ex var kvinnan i Jönköping som efter misshandel och rån av misstänkta afghanska migranter, skrev om detta i arga kommentarer på Facebook, där åklagare yrkade på fängelse för hets mot folkgrupp. Men förlorde målet i tingsrätten, då hon inte kunde bevisa att den åtalde hade varit upphovsman.
Kanske kommer denna nitiska  åklagare att överklaga i en högre instans med förhoppning om, att ett prejudikat från Högsta Domstolen blir lag.

Brottsutsatta har rätt till sitt hat, men enligt denna diskutabla paragraf är det förenat med böter och fängelse om de använder den enda uttrycksmöjligheten de har för bearbetning, på sociala medier.

Tror Du att det är kärlek eller hat de anhöriga känner till de mördade och rånade?

Tror Du att det är kärlek till Stefan Löfven och sjuklövern alla de tusentals kvinnor känner som våldtagits, terroriserats och som skrämts att inte våga gå ut ensamma?

Tycker Du inte att hatet är motiverat mot Stefan Löfven och sjuklövern, som tagit ifrån de svenska kvinnorna deras trygghet och hundra års utveckling för jämställdhet och lika värde? Att, sedan kalla sin regering för feministisk är höjden av hyckleri.

Om Du håller med mig om, att den utveckling jag redovisar här är sann, borde Du också finna det naturligt att hata dem.

Men då är det också viktigt att materialisera vårt hat till något som neutraliserar, men också bestraffar sådana som Stefan Löfven och sjuklövern.

Släckt hat och kraft att gå vidare, kan bara ske om ansvariga gärningsmän straffas, inte av psykologiska förklaringsmodeller om hur destruktivt och energikrävande hatet är.

Maktfråntagande enda utvägen
Det bästa vi då kan göra är att vid kommande val ta ifrån dem makten och därmed utestänga dem från ytterligare förstörelse av vårt land och vår kultur.

Än en gång Svensson. Det är legitimt att hata förtryck, våld, maktmissbruk och andra illgärningar. Men också viktigt och nödvändigt att materialisera det till handlingar som hindrar illgärningsmännen/maktmänniskorna att fort-sätta sitt raserande av vårt goda samhälle.

Genom att Du och en majoritet röstar bort sjuklövern kan vi återupprätta det goda samhälle som sjuklövern med islamska allierade gör allt för att rasera.

Sviker Du har dina barn och barnbarn ingen framtid.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Regeringens nya förslag till välfärdsmigranter; saknas asylskäl så kom ändå!

Callis Amid (L) är med all rätt upprörd över regeringens nya förslag om urholkning av asylrätten för gruppen ensamkommande afghaner utan asylskäl. Särbehandling efter att ha skrikit högst tillsammans med vänsteraktivister räcker för att kullkasta lagen med migrationsdomstolens beslut. Makten är viktigare än demokratin anser statsministen, inte konstigt att Nordkorea uppskattar Sveriges regering.
Jag begriper inte hur väljare tänker, som planerar att ge sin röst till regeringen med dess stödpartier och centerpartiet kan se sig själva i spegeln?

Callis Amid har tidigare kämpat för att afghanska tolkar skall få asyl i Sverige, som hjälpt svensk trupp, för att sedan bli lämnade åt sitt öde. Här saknas både känsla och förnuft, när politikernas kvarn malde långsamt. Men för sina aktivisters målgrupp, då går det fort.

Men först en eloge till ledarskribent Caroline Dahlman på Kristianstadbladet som alltid skriver kloka ledare, denna gång konstaterar hon att vänstern har rullat ut röda mattan för afghaner utan asylskäl, utan en tanke på vad det kostar och de ger heller inget svar på från vem och vilka pengarna skall tas. Dessa partiers godhetsknarkare verkar ha samma uppfattning, som mina patienter med annan etnicitet, att i Sverige finns det hur mycket pengar som helst. Nu hänger det på centern om detta förslag vinner laga kraft.
Så här twittrade Ann Heberlien
”För tre miljarder kan man alltså ge 9000 företrädesvis unga män utan asylskäl uppehåll och gymnasieutbildning i Sverige – eller lyfta
220 000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen. Politik är att välja.”
Men sådana val är nog inget för centerns kronprinssessa, för en fattigpensionär väcker inte samma känslosvall som bedjande mörkbruna ögon. Pensionärer är ett otyg som helst ska bort så fort som möjligt, inte minst för arga kommentarer på nätet.
Åter till Callis Amid som skrev följande på Facebook i går, den 20/3, om alla regeringens turer i fallet, som jag knappt längre orkar följa.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
………………………………………………………………………………………………………
”Regeringen har åter lagt ett förslag som urholkar asylrätten och som skapar en gräddfil för ensamkommande, primärt unga afghanska män som saknar skyddsskäl.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/
Och likt förra gången blir förslaget påhejat av ett centerparti som inte tycks ha några som helst invändningar mot att rösta igenom ett förslag vars inrättande innebär en särlagstiftning för en specifik grupp asylmigranter som Migrationsverket och domstolsväsendet menar saknar skyddsskäl.
https://www.svd.se/c-om-ensamkommande-stort-steg-framat
Att det är en fråga om en specifik grupp asylmigranter är det ingen tvekan om. Frågan rör primärt de unga afghanska män som kom till Sverige under hösten 2015. Under 2015 (december inräknat) sökte 35369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Av dessa kom 23480 från Afghanistan, vilket motsvarar drygt 66 procent av de ensamkommande. 92 procent av de ensamkommande var av manligt kön och 93 procent av de ensamkommande var pojkar mellan 16-17 år.
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf 
Och regeringens förslag att ge tusentals asylmigranter som saknar skyddsskäl ytterligare en möjlighet till uppehållstillstånd handlar om Socialdemokraternas försök att klamra sig fast vid makten och hindra Miljöpartiet från att göra frågan om de ensamkommande till en kabinettsfråga, även om det är på bekostnad av gängse rättsordning och den reglerade invandringen. 
I oktober 2017 intervjuades migrationsminister Heléne Fritzon (S) i Agenda. På frågan om de ensamkommande skulle få stanna, som regeringspartners Miljöpartiet vill, oaktat den rättsordning som landat i att tusentals av dem saknar skyddsskäl, svarade hon:
”Jag bedömer att det inte är möjligt, då skulle vi överge den reglerade invandringen och ställa oss utanför prövningen av asylskälen”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministern-kan-inte-gora-avsteg-fran-asylratten
Drygt en månad senare, efter att frågan orsakat stora friktioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gjorde statsminister Stefan Löfven (S) ett uttalande:
”Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre.”
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JPmWm/intern-strid-om-unga-lamslar-regeringen-mycket-dalig-stamning
Några veckor senare gjorde regeringen en kovändning och presenterade ett lagförslag som undergrävde asylrätten, var djupt orättvist, riskerade att öka drunkningspåbuden på Medelhavet och utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/en-ny-mojlighet-till-uppehallstillstand-for-ensamkommande/Igår kunde vi läsa om hur regeringen väljer att gå vidare med detta förslag som har sågats av remissinstanser. Gårdagens lagförslag skiljer till del från det som presenterades i november förra året. Nu ska det även vara möjligt att beredas uppehållstillstånd vid studier på deltid samtidigt som den sökande inte längre ska behöva göra sin identitet sannolik.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-mojlighet-till-uppehallstillstand/

I samma lagrådsremiss skriver regeringen att ”Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning”. Men regeringens nya hafsverk ger inget svar på hur vandels- och säkerhetsprövningar ska kunna genomföras på ett godtagbart sätt när kravet på att göra sin identitet sannolik slopas för en grupp asylmigranter som saknar skyddsskäl. Ett tankefel Thomas Gür belyste förtjänstfullt under gårdagen.

Och mitt i allt detta dyker en rad frågor upp för mitt inre:

– Hur kommer det sig att andra utsatta folkgrupper såsom kristna assyrier har att rätta sig efter ett avslagsbeslut medan afghaner utan skyddsskäl bereds en ny möjlighet till uppehållstillstånd?

– Hur menar regeringen att vi är lika inför lagen i Sverige när en grupp som skriker sig hesa under en sittstrejk på Medborgarplatsen får igenom ett förslag på särlagstiftning medan andra utsatta minoriteter förväntas resa tillbaka till sina hemländer efter avslagsbeslut?

– Förstår regeringen och Centerpartiet att de, med detta förslag om särlagstiftning, underkänner det arbete som tjänstemän på Migrationsverket och juridiskt skolade på landets domstolar genomför, till stora kostnader?

– Dessa asylmigranter har kunnat tillgå en asylprocess som prövar individuella ärenden i inte mindre än tre instanser men har av professionella tjänsteutövare bedömts sakna skyddsskäl. Är Migrationsverkets och Sveriges Domstolars arbete ingenting värt?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vidden av det signalvärde som är associerat med detta förslag och att det faktiskt kan rendera fler drunkningspåbud på Medelhavet när fler söker sig till Sverige på nytt?

– Hur menar regeringen och Centerpartiet att Sverige ska kunna normalisera sin migrationspolitik till andra EU-länders när partierna så tydligt överger det fundament som utgör grunden i en reglerad invandring?

– Förstår regeringen och Centerpartiet vilka effekter detta förslag kan ha på utbredningen av Sveriges befintliga parallellsamhällen? Upp till 50 000 utvisningsärenden beräknas lämnas över till polisen under de närmaste åren. Polisen räknar dessutom med att asylsökande som väljer att hålla sig gömda efter avslagsbeslut kommer att öka.
https://www.facebook.com/callis.amid/posts/10155376624480863

– När ska det gå upp ett ljus för regeringen och Centerpartiet att migration och integration hänger ihop? Sveriges kapacitet att ta emot nyanlända är kopplat till landets integrationspotential, Sveriges förmåga att erbjuda nyanlända en nystart.

– När ska regeringen och Centerpartiet komma till insikt att Sveriges förmåga att ta emot och integrera nyanlända är begränsad?

– När kommer regeringen och Centerpartiet förstå att Sverige gör bäst i att använda landets ändliga resurser till att bistå dem med störst skyddsskäl framför dem med störst möjlighet att ta sig hit?

– Vad avser regeringen göra för att migrationspolitiken ska bli mer jämställd? Dagens system premierar dem med pengar och muskler i krigs- och konfliktzoner (läs män) medan de mest utsatta, kvinnor och barn, lämnas åt sina öden.

I slutändan kokar frågan ner till detta:
– Varför ska en grupp afghaner få en andra chans medan andra människor inte får det?

– Varför får en sittstrejk på Medborgarplatsen regeringen och Centerpartiet att göra avsteg från den reglerade invandring som de säger sig stå bakom?” 

………………………………………………………………………………………………………

Den humana stormaktens rättvisa av dessa hyckleriets mästare!

Hyckleriets ambassadörer

Hyckleridamer
Jag börjar med den största, utrikesminister Margot Wallström. Tag del av journalisten och författaren Rebecca Uvells redogörelse i fjol om denna egotrippade madames ekonomiska förehavanden, inte minst när det gäller hennes skattemoral från EU inkomster.
Konstigt att hennes kollega, finansminister Magdalena Andersson totalt glömde bort denna ”lagliga” skattesmitning, när hon med stor indignation skällde ut Leif Östlings för densamma efter hans ”Vad faen får jag för det”.

Bilden kommer från Uvells blogginlägg, med faktauppgifter från: SVT.

Sedan kan vi raskt gå över till advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som tycker att pensionärer skall ge avkall på sin välfärd för ”flyktingar som lider nöd”.  (Kristanstabladets ledare från 2016 är lika aktuell i dag).
Det är lätt att fälla upp sitt godhetsparply med en lyxlägenhet i Östermalm och med 200.000 i månadslön. Men det är klart hon måste hålla sina advokater varma, som fakturerar skattebetalarna miljonbelopp varje vecka, när de försvarar lyx- och välfärdsmigranter, som ständigt överklagar sina asylavslag.

Nya moderatsvängar
Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson är inte så dålig han heller, för när opinionsiffrorna stangerar och/eller sjunker, så svänger han, likt en slalomåkare,  från sina tidigare kaxiga uttalanden om tuffare migrationspolitik och lag och rätt.

”Vår politik är inte hårdare tag, det är rättsäkerhet” lät det i DN den 27/2.

Detta innebär i klartext att han inte vill veta invandringens astronomiska kostnader för skattebetalarna (som Elisabeth Svantesson försiktigt nämnde), han vill inte ha hårdare tag i migrationspolitiken, däremot vill han att landet skall omfamna globaliseringen med fri rörlighet och mångfald, tänk på det, Ni som har förledds av hans fagra tal.
Dessutom beundrar han vänsteraktivisten Justin Trudeau, premiärministern i Kanada. Jag Tycker liknelsen i Fria Tider med vår Gustav Fridolin passar bra, dvs. en oseriös pajas.

Den twitter frispråkige Hanif Bali  har moderatrna hitintills inte vågat peta, för han kan locka röster från SD. Men nu har även han tvingats pudla och har fått lämna partistyrelsen, efter att ha publicerat meilkonversation mellan UD och dess utvalde journalist Patrik Oksanen.
https://www.expressen.se/nyheter/bali-utreds-internt-av-moderaterna-/

Men på sociala medier går upprördheten åt motsatt håll, mot en feg partiledning, som inte står upp för sin mest populära politiker, kanske skjuter de sig i foten? Eller ligger andra aktörer bakom detta hycklande skådespel?
Jag har inte fattat hur UD fick till det med rysk signalspaning, när mejlkonversationen var en offentlig handling. Ryssarna behöver knappast spana, efter Transportstyreleskandalen. Men nu är det slut twittrat.
http://www.friatider.se/ilska-och-f-rv-ning-efter-att-hanif-bali-slutar-twittra

(Illustrationen kommer från ”Steget Efter” på Twitter)

Samma hyckleri i Norge
Lika lite förstår jag upprördheten i Norge, efter att deras justitieminister Sylvi Listhaug från Fremskrittsparitet på Facebook skrev, att ”Arbetarpartiet menar att terroristers rättigheter är viktigare än landets säkerhet.” Hon hade lagt fram ett förslag att man skulle kunna ta passet ifrån misstänkta terrorister utan domstolsförhandling.
Vilket jag anser vara en självklarhet, men grundlagens krav om att skydda sina och andra länders medborgare verkar nu vara passé. Så nu är det regeringskris för Erna Solberg.
https://www.svd.se/listhaug-over-gransen–nu-hotas-norge-av-kris

SD och alternativ oro
Tyvärr är jag lite orolig för konsekvenserna av SD:s utrensningsiver och vara till lags strävan inför mobbande 7-klöver. Fortsätter de så här, så får jag framöver skriva att  de ingår i 8-klövern. Men det kanske är det som är målet?  Att beskylla väljare, som är intresserade av Alternativ för Sverige (AfS) för att vara rasister och extremister är att skjuta över målet. Eller har SD tagit över 7-klöverns argument, när de kom in i riksdagen 2010? Mobbade brukar när tillfälle ges själva bli mobbare.

Utvecklingen för  ”Alternativ för Sverige” där asylstopp och återvändning är nyckelord.  Jimmie Åkesson  tror att få väljare skall lockas, men samma krav finns nu även i deras valbudskap.
Men osvuret är bäst, för på sociala medier är ilskan stor över SD:s låga profil, de nu måste spotta upp sig under valrörelsen och inte vela hit och dit i aktuella frågor. Jag undrar än hur de ställer sig till Nato? Skattefinansierad SVT tror jag fått deras stöd om de inte ändrat sig igen.

Centerns rekordhyckleri
Så till centerns rekordhyckleri med bortförklaringar efter shariadomen i Solna tingsrätt (blogg inlägg den 6/2).

”Det hade vi inte en aning om” borde väl mana någon Stureplansväljare till insikt,
när följderna av deras mångkulturella vurm visas i öppen dager med ledningens, ihåliga bortförklaringar.

Deras partiordförande Anne Lööf twittrar på med samma gamla visa, som vi hört till leda: ”Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen.” 

Men om muslimers begäran om böneutrop med högtalare på minaretens topp i Växjö håller hon tyst, här ska KD:s Ebba Busch ha all heder för att ha satt ner foten, med ett tydligt nej. MP och VPK hänvisar till religionsfriheten och den vill många Växjöbor få behålla och inte tvingas bli överösta med rop om den ende sanne Guden, vilket inte går att jämföra med kyrkors klockringning. Statsministern fegar som vanligt ur och hänvisar frågan till lokala beslut.

Bosättningslagen, ett skämt?
Ett tidigt aprilskämt, undrar jag, när jag nu ser hur regeringen backar om bosättningslagen från 2016. Efter två år skall kontrakten till bostäder för nyanlända, som kommuner tvingats ordan boenden åt, upphöra. Förtursinnehavarna skall ut på den ordinarie bostadsmarknaden, men det var aldrig meningen. Självklart skall de få behålla sina kontrakt, så länge de vill. Några kommunpolitiker i Uppsala mumlar om att det kan tyckas orättvist, men självklart kommer integreringen i första hand.

Tänk att komma till ett land, där Du inte behöver lyfta en fena för egen försörjning. Du blir översköljd med bidrag, bostad och kan sitta av SFI kurser i rad. Jag har haft otaliga patienter som krävt tolk efter 10-20 år i landet. Att ta sedan dit man kommer och assimileras ger vänstern kalla rysningar.
Tror någon att ompysslade ”barn”,  utan utbildning, som haft kraft att ta sig > 600 mil upp till Norden, strävar mot egen försörjning, med en ideologi där värdlandets otrogna är mindre värda och där hemlandets seder får praktiseras i skydd av våra politiker?
För nu bedyrar bostadsminister Peter Eriksson, att den regeln inte längre gäller, utan kommunerna får ordna nya bostäder, till nästa tömning från flyktingförläggningarna och spara in mer på  gamla och andra resurssvaga. För nu måste förortens väljare hållas på gott humör inför valet.
Nu protesterar lägenhetsinnehavarna, ”Ni slänger ut oss på gatan”, ”Min son trivs så bra i Lidingö” ….Vänstern och miljöpartiet tolkar lagen, att kan man inte ordna bostad på egen hand, då får man bo kvar och för syns skull förlängs kontrakten månad för månad.
Fiffigt va?
Alla andra som kämpar för tak över huvudet ingår inte i lika värde lagen, där likvärdighetsprincipen effektivt satts ur spel.
Konstigt att politikers frekventa brott mot grundlagen helt förbises, trots att de i praktiken utgör betydligt större hot mot medborgarna, än arga kommentarer på sociala medier mot politikers förräderi.

Men jag tror aldrig att Annie Lööf, en sådan Bilderbergflicka, vaknar och ser partiets gradering av medborgarnas värde och likhet inför lagen.
Regeringens och centerns högsta prioritet att ”Stå emot främlingsfientliga krafter som söker inflytande” med adress till SD, förfaller något skrattretande efter  alla skandaler, där de rullat ut röda matten för muslimska fundamentalister, som trampar på vår lag. Waberiskandalen och Solna domen är bara förnamnet, på vad som lurar i vassen. Om dessa krafter inte är främlingsfientliga, så heter inte jag Harriet Larsson.

Fråga varför?
I debatten om makthavarnas strävan mot total nät censur, ställer Newsvoice:s  skarpa gästkrönikör Jan Norberg den rätta frågan till alla goda, etablerade debattörer, som förfasar sig över nätets hot mot politiker: Fråga varför, besvikna och desillusionerade medborgarna gör på detta viset? 

Men en sådan konkret fråga är inget för SVT, bara en part får föra problemets talan, (Rapport 11/3).

Citat från Norberg. ”…….Något har gått ordentligt snett när svenska myndigheter anser att folkvalda politiker bör skyddas mot sina väljare, dvs medborgarna vilka med sina skatter bekostar dessa politikers gärningar. Om medborgarna ägnar sig åt att uttrycka missnöjesyttringar i form av hot och hat mot sina egna folkvalda så känns det befogat att fråga sig: Varför?”

Återinför tjänstemannaansvar
Skribenten föreslår återinfört tjänstemannaansvar, som Karin Ferm krävt och redogjort för i gästinlägg på denna blogg i sällskap med Olle Ljungbeck, som i flera inlägg också krävt riksrätt för ansvariga politiker, där stöd finns hos den ideella föreningen MagMa direktdemokrati.

Den 18 april skall denna fråga diskuteras i riksdagen. Min misstanke är att riksdagsmännen upprepar samma hyckleri som tidigare… ”för då skulle ingen våga bli politiker.”
Konstigt att vi med legitimation inom vården har så mycket större mod än dessa blivande folkföreträdare?
Vi blir med all rätt anmälda för begångna fel och kan till sist bli av med legitimationen, men riksdagsmän, ministrar inom regeringen får bara lite snällt skäll från KU och så fortsätter de som förut.

Det högsta målet för makthavarna är att vi som protesterar skall hålla tyst.

”För att se vilka som har makten, se vilka som man ej får kritisera”
 Voltaires ord är lika aktuella i dag, för hyckleriets ambassadörer.

Tio viktiga frågor från Karl-Olof Arnstberg

”Folkfostran”

På sin och Gunnar Sandelins blogg ”Invandring och Mörkläggning” avslutar Karl-Olof Arnstberg sitt inlägg med att ställa 10 viktiga frågor, som bör ställas av medborgarna innan de går in i valbåset den 9 september.

https://morklaggning.wordpress.com/2018/03/08/folkfostran/#more-17443

”Med vilken rätt:

 1. Har makthavarna under 20000-talet släppt in och beviljat asyl till hundratusentals
 2. Har makthavarna vid universitet och högskolor bejakat, prioriterat och finansierat ren ideologiproduktion, som exempelvis genusteori?
 3. Ger makthavarna dem som beviljats asyl samma tillgång till skattefinansierad välfärd, som medborgarna har?
 4. Vägrar makthavarna att ge hederliga och uttömmande redovisningar av vad massinvandringen kostar?
 5. Förespråkar makthavarna mångkultur, en ideologi för vilken det saknas positiva förebilder och som forskarna vet är en källa till djupgående konflikter i samhället?
 6. För regeringen en feministisk politik, trots att historiker kan visa att det saknas exempel på lyckosamma feministiska samhällen?
 7. Tystas och skändas kritiker av den förda massinvandringspolitiken?
 8. Importerar makthavarna nya medborgare helt utan vana vid att leva i en demokrati, från länder som aldrig ens varit i närheten av att vara demokratiska?
 9. Har våra makthavare förbundit sig att med skattemedel försörja en miljon invånare, varav majoriteten utgörs av invandrare som inte är anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden?
 10. Ljuger politikerna för sina väljare och mörklägger besvärande fakta om våldtäkter, våldsbrott och annan kriminalitet, som hänger samman med massinvandringen.”
  Om väljare inte kan svara, så kanske det är dags att byta parti?

Floskelsvar i stället för fakta, från fega politiker

Med floskler i stället för fakta kan lätt politikernas svar till Olle Ljungbeck sammanfattas. Röster är viktigare än att skydda muslimska skolflickor från hedersförtryck. Borde inte regeringens väljare, se baksidan på vår feministiska regering?

………………………………………………………………………………….

 ”Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan.
Om ni (politiker) menar vad ni säger, ‘att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet
För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än 15 år.
Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs.

Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott. Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken.

Döljer händelser
Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi.
Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare?

Ni döljer nämligen nogsamt de händelser, som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln.

Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna. Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor.”

Allvarlig kritik
Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd.

Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen.

Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens
På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen.

Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall. Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endats behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land. Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!

Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem.

Så till ert tal om att vara frihetens parti.
I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida.
Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?

Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod.

Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

 Sju frågor till Abdisiriak Waberi
Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

 1. Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?
 2. Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?
 3. Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?
 4. Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etnska härkomst som vederbörande själv?
 5. Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastsera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?
 6. Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?
 7. Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler?

Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!”

Olle Ljungbeck, Gävle.

…………………………………………………………………………………………………….

Att inte höra, inte se och inte tala om muslimska lagbrott, verkar vara utgångspunkten för multikulturella politiker.

Jag misstänker att frågorna till Abdirisak Waberi är obesvarade. Han var tidigare politiker för moderaterna, men tack och lov kom han inte på valbar plats på riksdagslistan 2014.  I identitetspolitikens namn har vänsterliberala politiker mycket svårt att skilja agnarna från vetet.

Varningar står som spön i backen, men regeringen bara på Facebook hackar

Etableringstiden för nyanlända går mot sitt slut
Är det någon som tror att nyanlända, som glatt glidit förbi bostadsköer eller fått hyra (för skattepengar) bostadsrätter eller villor, skulle åka ut efter etableringstiden på 2 år?

I Lidingö har kommunpolitiker skickat brev till berörda och talat om att hyreskontraktet går ut efter två år. Då återstår det för socialförvaltningen att hitta annat boende, precis på samma villkor som för tusentals andra utan bostad.  Då lär protester och demonstrationer avlösa varandra. Precis som det var smärtsamt för forna tiders adel att tappa sina privilegier.
Men detta tilltag blev för mycket för en sann miljöpartist, som aldrig förnekar sin mångkulturella vurm, han anmälde kommunen till förvaltningsrätten, som nu skall tolka regeringens bosättningslag från 1 mars 2016.
Självklart får dessa tänkbara vänster väljare bo kvar, med generösa bidrag utan krav, när Ylva Johansson åter är i tagen med att vi, dvs. kommunen med skattebetalarna, skall klara av regeringens egotrippade och folkförrädiska synder.
Kommunen får väl dra ner på matkostnaden för omsorgens betalare, gröt har ingen dött av, viskas det nog i kommunhusen.
Att direkt öka skatten kan ju innebära att resursstarka personer flyttar och stryker dessa representanter från vallistorna och det passar sig kommunpolitikerna för i det längsta.
Att sätta ner foten och göra uppror mot regeringen, när både likvärdighetslagen och deras självbestämmanderätt ryker, är inget som lockar, för då är det slut på karriären.

När staten ideligen bryter mot lag och rätt, då borde kommuner och folket ta sig upprorsrätt!

Växande underskott
Att underskotten växer i välfärden, verkar inte bekymra vänsterns folk, beräkningar finns på 62 miljarder under kommande mandatperiod. Mer åt alla, är utgångspunkten hos vänsterfolket, men mest åt de som inte bidrar med en skattekrona. Nu vill de också kartlägga landets medborgare, enligt gårdagens saneringspolitik. Där paret Myrdal var framgångsrika i arbetarpartiets strävan att få bort undermåliga individer genom tvångsstreiliseringar. Undermåliga individer i dag, enligt vänstern, är nog jag, som pensionär med fel åsikter, som i stället för att ilsket blogga med gästskribenter, borde förbereda färden till Sankte Per.

Hets mot folkgrupp mycket populärt i förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten, dömer ut kännbara dagsböter för de som skrivit någon olämplig kommentar på nätet, ofta efter DO:s direktiv. Detta finns det både tid och resurser till, men att fånga in och ställa tjuven, rånaren, våldtäktsmän och flitiga marodörer mot blåljuspersonal inför skranket, det går inte.
Enligt vänstern är de ju så få, så det borde räcka med att Sjöstedt och Fridolin med några mångkulturella polare går ut en kväll och fångar in dem direkt.

Trimning av Islamisering pågår
Islamiseringen pågår med högsta hastighet, precis som brorsan trimmade sin Puch Dakota på 60-talet. Jag misstänker att trimningsaktörerna trängs i rättssamhället, där snälltolkning av lagar/straff når nya höjder.

Glassbil eller böneutrop sak samma enligt kyrkans man


Kyrkans vänsterapostlar förvånar väl ingen längre? Biskopen i Växjö tyckte att glassbilen stör lika mycket eller mer än regelbundna utrop från en minaret, när Växjöbor protesterade mot ett moskébygge.

Varför inte ta steget fullt ut och omvandla tomma kyrkor till moskéer? Valspråket ”Allahu Akbar” har redan ärkebiskopen fixat.

Kritiserad muslimsk friskola får starta fler
I Borås får en muslimsk friskola starta, trots starka protester från Borås stad. Römosseskolan får utvidgas trots kritik från skolinspektionen under flera år. Kammarrätten gick på blivande rektorns linje, Abdirizak Waberi, ledamot i föreningen islamaska skolan i Gtb. Nu får vi hålla tummarna att Högsta förvaltningsrätten begriper att dessa religiösa friskolor, är det största hotet mot integrationen, med fortsatt kvinnoförtryck och endast bidrar till växande motsättningar i samhället. Totralt förbud mot religiösa friskolor skall råda!

Jag skall inte plåga Er läsare med fler galenskaper, även om minst ett 20-tal artiklar finns kvar, att kommentera bara från sista veckan. Jag vill uppmärksamma läsare på, att de kommer från traditionell media.

Orolig regering
Men självklart oroar detta regeringen, när inte längre rasiststämpeln fäster, när verkligheten gjort att den tappat klistret, då måste strakare medel till.
Nu sitter Peter Eriksson (MP) i samtal med Facebook för att krafttag skall tas mot desinformation med tanke på valet.
Eriksson menar att allmänheten måste informeras om, att mycket av det som skrivs på nätet är propaganda och desinformation. Detta kan vara en risk för samhället fortsätter han.

Jag tror risken är större för denne man och regeringen, än för medborgarna i samhället.

Källor:
http://www.gp.se/ledare/boscanin-regeringen-l%C3%A4mnar-kommunerna-i-sticket-1.5179302

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/underskotten-vaxer-i-valfarden-20720

https://www.expressen.se/ledare/boras-borde-ha-sluppit-waberis-islamiska-skola/

https://nyheteridag.se/regeringen-i-samtal-med-facebook-for-att-stoppa-fake-news/