Kategoriarkiv: Politikermoral

Dessa samhällets hycklare!

Dessa samhällets hycklare
Skriver gästkrönikor Olle Lindbeck i detta inlägg. Han tar upp hur rättssamhället sviker, när förövare inte bestraffas och hur de mest utsatta kvinnorna lämnas i sticket. Fegheten och hyckleriet hos regeringen är utbredd, långt ner i organisationen. När Lindbäck agerar externt till makthavare om könsstympning, barnäktenskap, blir det locket på.
När t.o.m. riksdagsledamoten Elin Lundgren (S) i Gävle anmäler Lindbeck för hets mot folkgrupp, när han på torget stod med ett plakat, där han protesterade mot kvinnovåldet, då förstår vi att skam går på torra land.
Att inte irritera islamister är högsta prioritet hos makteliten. Nu styrs regeringen av medias drev, till åtgärder mot trakasserier, men glömmer det grova våldet mot kvinnor utan valfrihet. Vid närmare granskning är det faktiskt rasism det handlar om.
…………………………………………………………………………………………………

”Förövare måste bestraffas 
Det krävdes endast att ett dussintal kändiskvinnor skulle gå ut i medierna om att män sextrakasserat dem för att drevet skulle vara i gång. Men som så ofta missar man problemets kärna. Med detta menar jag inte, att de egenmäktiga sexuella närmandena som inte leder till våld, men ändå är krän-kande skall accepteras. Självklart inte. Skall vår lagstiftning om jämställdhet mellan kvinna och man ha någon vikt och mening måste den som förorättar och kränker motsatt kön givetvis bestraffas.

Rättssamhället sviker
Men tyvärr är det så i dag att de som skall upprätthålla våra lagar och därmed rättssamhället, ständigt sviker. Detta gäller de allra grövsta sexuella, värdegrundsrelaterade kränkningarna av svenska som invandrarkvinnor. De händelser som nu har lett till att jämställdhetsministern inbjudit arbetsmarknadens parter till ett möte för att diskutera hur sexuella övergrepp och trakasserier kan förebyggas verkar emellertid något sen kommet. Självklart borde regeringen omgående efter massin-vandringen – från länder där kvinnor närmast betraktas som andra klassens medborgare och där mannen i stort sett kan behandla dem hur han vill – gått in med kraftfulla åtgärder för att förekomma och skydda dessa kvinnor. Därmed också förebyggt den våldtäktsvåg som nu sveper över vårt land och som vi ser och hör om så gott som dagligen. Då skulle man kanske inte minst kunnat skydda svenska kvinnor från de massvåldtäkter som nu blivit ett resultat av politikernas ”humanism”.

Svårast utsatta skall hjälpas först
Man kan likna dessa två problem vid en svårartad olycka. På en olycksplats befinner sig såväl psykiskt som fysiskt skadade människor. En del svårt skadade och traumatiserade andra mindre. Vad ambulansförarna då inte gör är att först ”rädda” de med lätta skador och föra dem i säkerhet. Självklart tar ambulanspersonalen hand om de traumatiserade och svårt fysiskt skadade först och sätter in snabb akut hjälp åt dem. När nu regeringen inbjuder arbetsmarknadens parter att diskutera hur problem som övergrepp och sexuella trakasserier kan förebyggas kan jag inte se det på annat sätt än att man lämnar de svårast skadade utan hjälp. Dessa är de tusentals kvinnor som våldtagits av in-vandrare och alla de invandrade kvinnor som dagligen utsätts för våld och trakasserier av ”sina egna” överallt i samhället inte minst i alla no-go-zoner och parallellsamhällen.

Regeringens fega hyckleri
Skall man hjälpa dessa – de svårast utsatta – så är det då inte heller i första hand arbetsmarknadens parter man skall föra dialog med.  Att detta beror på den vanligaste förnekelsen av invandringens många problem för rädslan att stämplas som främlingsfientlig, rasist etc är ostridigt. Men med denna feghet och hyckleri avslöjar man också att världens mest humanistiska regering i verkligheten är dess motsats. Liknelsen med en svår olycka kan väl överföras på dagens situation orsakad av massinvandringen.

Våldtäkterna och trakasserierna från invandrarmän mot svenska kvinnor/flickor har i dag närmast karaktären av en epidemi. Våldet mot invandrarkvinnor/flickor är inte mindre, men tar sig många fler uttryck. Det gemensamma med de våldtagna svenska kvinnorna och invandrarkvinnorna är att man från samhällets sida lämnat dem helt åt sitt öde i sin beröringsskräck för det som benämns invandrarfientlighet, rasism etc. Hellre får för-trycket och våldet mot dessa ta sig nästan vilka som helst uttryck utan att de ansvariga ingriper i rädslan av att bli fläckade som främlingsfientlig, rasist etc etc.

Lindbeck agerar, men ingen reagerar
Efter att det för några år sedan blivit känt att ett stort antal flickor vid skolor i Kalmar och Norrköping könsstympats uppmärksammade jag ett antal myndigheter om detta. I det arbetet hade jag kontakt med såväl Riksåklagaren (RÅ), åklagarkamrar, polis, riksdagsledamöter etc. Trots att jag skrev till ett stort antal riksdagsledamöter om missförhållandena fick jag aldrig något svar. (Det borde vara en grundlags-fäst skyldighet att regerings- riks-dagsledamöter skall vara skyldiga att i riksdagen eller till rättsmyndigheter anmäla händelser av allvarlig art som de meddelats av medborgarna). Till moderaternas f d justitieminister har jag skickat många mail om ovanstående utan att någon gång ha fått ett enda svar. Efter att ha lagt ner mycket arbete och energi i ett och ett halvt år fick jag vid ytterligare en påstötning till en åklagarkammare om könsstympningen beskedet att man från högre ort uppmanats att inte agera i frågan därför att det kunde irritera ledande islamister! Då gav jag upp. Men påtalade samtidigt detta för ett flertal riksdagsledamöter och myndighetspersoner utan att någon agerade!

Förbjud religiösa friskolor!
Samma arbete har jag också ägnat åt att få religiösa muslimska friskolor förbjudna. Ingen som arbetar inom skolväsendet eller på de myndigheter som har som uppgift att granska den svenska skolan är ovetande om att de muslimska friskolorna inte är något annat än koranskolor. Förutom att barnen i många fall utbildas att inte ta till sig våra värderingar, fostras de kvinnliga eleverna till samma underdånighet mot mannen som gäller i deras hemländer. Bl a Römosseskolan i Göteborg är ett utmärkt exempel på detta.

Hederskultur blundas det för 
Det är väl känt av regeringen, myndigheter och politiker att i Sverige förekommer barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, men några reella åtgärder för att förhindra dessa förekommer inte. Offentliga organ påstår att ca åttio tusen ungdomar inte själva får välja den partner de vill vara tillsammans med. Vilka kränkningar är dessa ungdomar utsatta för när föräldrar/släktingar tvingar dem att vara ihop med individer mot sin vilja? Och vilka psykiska trakasserier innebär det under lång tid.

Drevet styr
När nu regeringen skall visa handlingskraft gör man det som vanligt utan att ha tänkt efter före. Utan följer de som skapat drevet. Om man hade för avsikt att avbryta massvåldtäkter och våldet och förtrycket mot invandrarkvinnor (inte minst hedersvåldet) är det ju inte i första hand arbetsmarknadens parter man skall diskutera frågan med. Låt dem gärna vara med men de kan inte gör mycket av de problem, som jag belyser här.

Riksdagskvinna(s) anmäler välgrundad protest
Ett obestridligt exempel på hur politiker etc vägrar erkänna våldet från invandrare blev jag själv på-mind om för någon vecka sedan. När jag då stod på Stortorget i Gävle med mitt plakat med fördömanden av våldet mot såväl svenska som invandrarkvinnor kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi. Utan att bry sig det minsta om ifall det som stod på mitt plakat höll sig inom yttrandefrihetens ram anmälde hon mig för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta hon anklagade mig också falskt (på Facebook) för att vara dömd för detta tidigare. När jag då polisanmälde henne eftersom jag i mitt 85-åriga liv aldrig blivit vare sig dömd eller straffad tog hon bort det utan någon som helst ursäkt! Polisen insåg emellertid med vem man hade att gör och ignorerade henne helt.

Sexuella trakasserier allvarligare än mord?
Jag kan inte se dagens manifestationer mot verbala och fysiska trakasserier på annat sätt, än att dessa primitiva beteenden enligt regeringen, pk-eliten inom politikerkåren, media och FI, är vad avser brutalitet, råhet, kränkning, livstids smärta och livslångt fysiskt och psykiskt lidande överordnat och allvarligare än : mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, kvinnlig könsstympning, barn -och tvångsäktenskap, hedersvåld begått av invandrare i massinvandringens spår.

Inga manifestationer mot förortens förövare
För varför ordnas det inga manifestationer och kraftfulla åtgärder från regeringens, mediernas och FI. S sida varifrån våldet än kommer? Och varför benämns vi som inte enbart vill bekämpa invandrarvåldet utan allt våld varifrån det än kommer för rasister, främlingsfientliga etc.

Skillnad i valmöjlighet
Jag vill dock nämna en icke oväsentlig skillnaden mellan å ena sidan den grupp som nu manifesterar och den andra gruppen våldtagna kvinnor och in-vandrakvinnor. MeToo:s kvinnor har haft friheten, åtminstone i flertalet fall att välja bort förnedringen. Att man inte gjort detta har såväl sina förklaringar som omöjliga sådana. De våldtagna, könsstympade, de utsatta för barn- äktenskap, tvångsgifta och utsatta för hedersvåld liksom de 80000 ungdomarna hade inte det och har det inte i dag heller.

PK-rasister?
Liknar inte dagens manifestationer den klassiska rasismen. Å ena sidan en viss befolkningsgrupp som dessutom vad hudfärg/kultur beträffar skiljer sig från den andra gruppen? Att inte våga kritisera en viss grupp om sakliga skäl föreligger är lika mycket rasism som att göra det om inga sådana finns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Tur att min far inte behöver uppleva vårt multikulturella samhälle

Beundran och ringaktning
Min far tyckte om Dag Hammarsköld, efter att han så tragiskt omkommit tröstade han sig med att vi har i alla fall kvar Tage Erlander, ”en rejäl karl”. 

Citat
”Sverige är svenskarnas land. Det är vårt gemensamma samhällsprojekt som tidigare gick ut på att skapa ett gott och sammanhållet folkhem för den svenska befolkningen och de relativt få och skötsamma invandrare som kommit från våra grannländer.
Få länder i världen har utvecklats till ett så bra land som vi hade i början av 1960-talet. Vi var ett etniskt homogent folk med goda kvaliteter som imponerade på övriga världen.”

Undrar vad Erlander skulle säga idag? Anade han vad som komma skulle när han sa ”var” i stället för ”är”?

Sverige är inte svenskarnas land är dagens utgångspunkt från Rosenbad och folkhemmet skall vara öppet för alla efter Olof Palmes mångkulturella övertygelse, som blev lag redan 1975 utan att vi fått en syl i vädret.

Min far litade inte på Olof Palme,  ”en lömsk överklass pöjk” var omdömet.

Finnarna tyckte han om, de stoppade in en pris snus, spotta i nävarna och fick spaden och sågen att gnissla förtjust. Arbetarna firade arbetsveckans slut på lördagen med att dela en flaska brännvin och en falukorvsring och finnarna var inte knussliga med att bjuda tillbaka.

Hjärtslag riskeras av tillståndet i dag
Tänk om far skulle levt i dag, då skulle han riskera hjärtslag, när han ser hur hans hårda slit och vedermödor under alla år, förslösas på andra, som aldrig behöver böja på knäna, sen de tagit sig hit.
Nyanlända/invandrare får det mesta serverat på en bricka, ofta utan ett uns av tacksamhet.
Det sistnämnda är tyvärr min egen erfarenhet och många andra som jag har talat med under åren t.ex SFI lärare, FK personal och socialarbetare, givetvis i slutet rum.

Allt gratis
Att duka av bordet blir lätt en kränkning, torka av ett golv är inte att tänka på, när dessa förvuxna gossar får uppassning av en ”Jean” dygnet om. Allt skall vara gratis.
Karlskrona kommun bjöd in en firad stjärna från Mellanöstern och bjöd på festival, tacken var sexuella trakasserier.

Sverige är och förblir ett land av honung. Bidragen bara forsar in och gör de inte det blir man förbannad, har rätt att bråka, skrika och hota förskräckt personal. Det brukar ge resultat, precis som gapigt förturskrav åstadkommer på akuten eller en vårdavdelning.

Kulturella möten kallas det från regeringskansliet.

Där funderar man mer på hur skatten skall kunna höjas, pensionerna sänkas och hur snabbt man kan vältra över kostnaderna för sin förödande flyktingpolitik på knäande kommuner. Det sistnämnda är regeringens specialitet. Aldrig att en tanke sipprar in hur dörren skall stängas för detta slöseri.

Hyckleriet på SVT
I SVT:s nyhetsprogram står man och ondgör sig över polisens tafatthet, när det gäller att ta fast och döma våldtäktsmän. Anledningen är att resurserna går åt till utredning av alla mord och skjutningar från kriminella gäng.
Polisens representant såg oerhört trött ut i gårdagens Aktuellt, när damerna eldade upp sig och insinuerade om manliga strukturer.  Men aldrig, aldrig ett ord om vilka förövarna är, för då kommer DO sättandes med hela den korrekta eliten.

 Försämra välfärden eller höj skatten
Är nu kommunernas pest eller kolera val.
Kommunalråden i avfolkningsbygder börjar inse att flyktingmottagande inte var någon framtida vinstaffär. De trodde att fler ben och armar skulle generera arbetstillfällen, som infödda inte hade klarat av.

Misslyckade jobbsatsningar för skattepengar har politiker stor fallenhet för, i tron att de skapar jobb. Nu skall visst Ylva Johansson läsa på om Riksrevisionens senaste rapport om AF: s misslyckade satsning för att få unga i jobb, 2 miljarder kosta det kalaset.

Kanske syftet var att skapa fler jobb på förmedlingen och inte för arbetslösa ungdomar?

Politikerna försöker nu överrösta varandra med löften om fler poliser, fler lärare, fler sköterskor etc. Fler invandrare sägs bara i slutna rum.

Vad de glömmer är att få vill satsa på yrken där arbetsmiljön  skadar kropp och själ.

Inga byggherrar vill bygga polisstationer i no go zoner, parkeringsvakter vägrar lappa i dessa områden, busschaufförer vill inte åka in, räddningspersonal måste ha poliseskort i dessa ”vitala och energirika områden,” som Karin Wanngård utropat.

Arma stockholmare med detta finansborgarråd, risk finns att hon snart är minister i regeringen, som belöning för sina klämmiga uttalanden.

Om dessa marodörer nu är så få som politiker alltid betonar, då vore det väl en barnlek att få dem inom lås och bom, eller ännu hellre kasta ut de som är >18 år. Inget händer mer än daltet från alla goda krafters samverkan, vilket enbart är näring för den kriminella karriären.

Lätt att komma in, men svårt att komma ut
Utbildningsplatser till polis står tomma och på lärarutbildningarna är kraven bottenlåga. Erfaren och duktig personal lämnar yrken, där möten med invandrare är vardag. Då hjälper ej tusenlappar i påök, när både kropp och själ tar stryk.

Politiker tillsammans med PK-eliten betraktas mer som ”Löjliga familjen” med Jimmie Åkesson som Joker. De ansvarar för en migrationspolitik där det är lätt att komma in vårt land, men mycket svårt att komma ut, oavsett om brotten är mord, våldtäkter och bedrägerier.

Min far skulle inte känna igen landet han lämnade 1980.

 

 

Väljare förstår, medan media och 7-klöverns partiledare bär sig illa åt.

Terror endast galenskap, ingen produkt av islam
”SVT har fullt jobb med att försöka övertyga oss om att mördandet inte har ett skvatt med invandringen att göra. Det är bara skumma krafter som försöker göra den kopplingen. Hur bedömer regimens medier vår förmåga att tänka själva, månntro?”
mejlade en vän.

Precis så är det. I SVT:s  nyhetssändningar får vi om och omigen höra att terrordåden utförs av enskilda individer, gärna med snabb galenskapsdiagnos. Nu klingar den tidigare post traumatiska diagnosen något falskt, när dåden utförs av andra generationens invandrare, som inte tycks ha förstått värdegrundsläran.

Mördandet har inget med gruppen invandrare att göra och absolut inget med islam. Is-krigarna skall betraktas som barn i utanförskap och bär de sig illa åt, så beror det på elaka människor som ställer krav. Främlingsfientlighet går ännu bra som förklaring till galenskap.

Men nu förhåller det sig så, att denna påstådda galenskap har sitt ursprung i Koranen.

När det gäller övertramp av påstådda nazister och höger extrema individer, så är hela gruppen ansvarig, här skall det stigmatiseras till 100 %, till skillnad mot muslimer. De skall  omges av hänsyn och respekt oavsett om de har en  blodig kniv i handen eller en Kalasjnikov under armen.

Tårtkalas prioriteras, när skotten viner
Nu har jag insett att det inte finns något hopp om alliansens partiledare och skulle Birgitta Ohlsson lyckas i sitt uppsåt, så är denna fyrklöver rökt.

När nya terrordåd skett i Barcelona, Cambrils, Åbo och skotten viner i snart varenda stad i vårt humana land, då lägger Annie Lööf ut en bild på hur dessa uppklädda damer med en inklämd Björklund går på tårtkalas och för att fira statsministerns 60-årsdag!
Inte ett ord om tryggheten som försvann.

Födelsedagsbarnet ordnade till ett mobbing kalas, för att visa vilken fin karl partiet har, genom att inte bjuda Jimmie Åkesson. Ett hån mot SD:s väljare,  men den gamla naziststämpeln har förlorat sin färg och fler inser att statsministern bara är EU:s lydige springpojke i stället för folkets vän.

Nytt dåd i Marseille?
I går morse rammade en skåpbil två hållplatser fulla med folk i Marseille, där en person dog, flera skadades, så ställ Dig bakom hållplatsen i storstaden, om Du är rädd om livhanken. Om detta misstänkta dåd nämnde Rapport på kvällen inte ett ord.

Vår nya adel åker limousine med vakter så fort de kliver ur. De har förkärlek för handhjärtan och floskler, som att inte hata, lev som vanligt och kärlek övervinner allt. Deras infantila och hånfulla budskap löper stor risk att framkalla galenskap.

Menar dessa godhetsapostlar att handhjärtan och kärleksbudskap skulle ha stoppat Hitlers, Francos, Castros, Stalins, Pol Pots, samt alla diktatorers mördarskvadroner i Afrika och Mellanöstern??

Nej, EU:s politiska elit är endast den globala finanselitens ”nyttiga idioter”, problemet för dem är att fler och fler i Europa tänker själva och ser förräderiet mot medborgarna och att kapitalets friheter går före människoliv.

Tänk om politiker!

 -Tänk om Elvira Batra tar bussen från Slussen ut till Nacka, där hennes föräldrar Anna-Karin och David Batra bor. På bussen kliver en man på, som sedan stiger av vid samma hållplats som Elvira, knuffar ner henne och släpar in henne i ett litet skogsparti bakom hållplatsen och våldtar henne brutalt.

Skulle de acceptera att inget riktigt signalement skickas ut, för att få gärningsmannen fast?

Nu handlade det om en misstänkt  våldtäkt på en ung flicka som tog bussen från Resecentrum i Linköping till hemmet, som ligger någon kilometer utanför centrum. Ett par dagar innan blev en annan flicka våldtagen av en 50-årig man och i Norrköping blev åter en kvinna utsatt för våldtäkt. Orsaken är självklart enbart om manliga strukturer, inte ett ord sägs om utomeuropeiska invandrare, som begår majoriteten av alla sexuella övergrepp och våldtäkter.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/annu-en-valdtakt-i-linkoping

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/misstankt-valdtakt-av-ung-flicka

-Tänk om  Carl-Johan och Annie Lööf ligger och sover i sitt hem i Nacka. Plötsligt står tre maskerade män inne i sovrummet och kräver nyckel till kassaskåpet, rafsar åt sig smycken och värdesaker. De har nästa ljudlöst brutit sig med en kofot, men det värsta av allt är, att de har låst in familjens lilla dotter i ett rum och hotar att döda henne. 

Jag undrar om modern då ångrar hur hon stod och hojtade under centerns partistämma hösten 2013 ”Kom till oss!” till alla som ville hit till evig försörjning?

Påståendet om berikning och mångkultur har i denna fiktiva händelse ersatts mot skräck, när en av kumpanerna viftar med ett basebollträ framför hennes ansikte.

Jag undrar om hon då skulle förstå att hennes omhuldade friheter har förvandlats till fri kriminalitet?

Denna skräcknatt fick en familj i Kristinehamn uppleva.

http://nwt.se/kristinehamn/2017/08/10/de-hotade-att-doda-var-dotter

Kanske fru Lööf skulle bli lite mer precis i sina uttalanden, jämfört med nu, då hon låter som en ”fröken Sverige” med intelligenta påståenden som ” jag tycker synd och känner för alla små och svaga i hela världen” vilket våra korkade journalister känner stor sympati för. Skarpa frågor om vilka grupper som skall stå tillbaka och betala det humanitära kalaset äger aldrig rum.

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/nar-ska-valjarna-avsloja-centerns-froken-sverige-politik/

-Tänk om statsministern med fru är ute på en kvällspromenad. Plötsligt stannar en bil och mannen i passagerarsätet frågar artigt efter vägen. Statsministern vill gärna hjälpa till för han känner väl till kvarteren i city. Men plötsligt griper en hand hårt tag om hans egen och bilen gör en rivstart och statsministern blir hängande efter sidan och släpas med ett 100-tal meter, innan han lyckas komma loss.

Kanske han efter chocken och omplåstring ångrar sitt tal om att i Sverige bygger man inga murar?

Kanske han tänker att de var på fel plats vid fel tid, som han kläckte ur sig efter Ikea morden på en mor med son i Västerås?

Detta är en ny ”bilsläpningslek” som dessa ”berikare” roar sig med i Malmö-Lund mot otrogna.

http://www.skd.se/2017/08/10/tredje-fallet-av-person-som-slapas-bakom-bil/

Vad måste till för att våra politiker skall inse, att de förstört landet och övergivit sina landsmän med sin humana politik?

Den kulturella identiteten har placerats på piedestal av den  vänsterliberala eliten  och på backen ligger vår egen lag, med ständiga undantag för alla berikare.

Våldet drabbar tyvärr inte eliten, utan skötsamma invandrare och medborgare, unga och gamla, som bara råkar vara på fel plats vid fel tid.

Men problemet är att de flesta platser under de flesta tider numera är fel för oss, med undantag av politiker med livvakter bakom ryggen.

Sexualupplysning för nyanlända och Anders Borg?

Nu har RFSU fått pengar för sexualupplysning för nyanlända, men varför inte börja med fd finansminister Anders Borg?? 

För det är inte bara muslimska män, som inte kan tygla sin sexualdrift, när de är ute och jagar.

Ingen har väl undgått Anders Borgs festhumör på en skärgårdsfest bland finanseliten, som tog sig kraftfulla amorösa uttryck. Utarbetad låter förklaringen, men då borde hela kroppen slaka, i stället för vilja mäta prestanda attribut.

Men vännerna håller med och bortförklarar denna black out.

Borg tjurar över att han fått skälla av A-K Batra, som är en god vän, men hans närmaste bröder håller självklart med denne broder som träffar världseliten inom ekonomin.

Vem vet kanske tävlar dessa herrar också i samma gren?

Länkar

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QV67V/uppgifter-anders-borg-visade-konet-pa-fest–och-hotade-arrangoren

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rfsu-far-pengar-forbattrar-sexualupplysningen-for-nyanlanda-kvinnor

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rfsu-far-pengar-forbattrar-sexualupplysningen-for-nyanlanda-kvinnor

 

Ansvar och kompetens saknas!

Här återkommer Karin Ferm med en gästkrönika som ger tillbakablick på politikeruppdraget, som förvandlats från ett förtroendeuppdrag till egoistisk yrkeskarriär. Detta inlägg borde läsas av varenda yrkespolitiker i hela landet och av väljare som ännu tror på vad våra representanter säger. ……………………………………………………………………………………………………

”Bortglömda ideal
Sverige har under många år inte haft några politiker i Regeringen eller inom Svenska myndigheter som lever upp till de ideal som en gång var grunden för vårt lands välstånd och samförstånd!

Ansvarskänsla, yrkesheder, kompetens, ärlighet, hängivenhet, omtanke om landets innevånare, rättskänsla, samvete, moral, stolthet, fair play, hederlighet, redbarhet, etik, rättskaffenhet och omutlighet saknas i dag hos de som ska företräda folket och vår vilja.

Korruption var något som inte fanns i tankevärlden, då vi alla förväntades att solidariskt hjälpa till att bygga upp vår välfärd. Detta var en följd av att de folkvalda ville visa att de var duktiga att förvalta ett förtroende.

De förtroendevalda tog sitt uppdrag på allvar och de tog sin roll som ett föredöme på allvar. Att vara förtroendevald var ett ”hedersuppdrag” som togs på fullt allvar.

Att ha ett ansvar gentemot andra var något som var viktigt att leva upp till. Hela släktens och familjens heder hängde på att man tog sitt ansvar på allvar!

Habegäret urholkade både moralen och lagen
För att någon inte skulle avvika från den inslagna vägen upprättades lagar som reglerade vad man fick och inte fick göra som förtroendevald. Eller som tjänsteman oavsett om man var politiskt tillsatt eller anställd. Detta var innan hungern efter pengar och makt tog över! 

Man brukar säga att ”makt korrumperar” och ”mycket vill ha mer”.

Vissa av de förtroendevalda började snegla på de fördelar och förmögenheter personer inom finansvärlden och företagsvärlden hade, och ansåg att även de hade rätt till samma samhällsstandard.

Nu började högmodet och penninghungern ta över! De ansåg sig bättre och viktigare än ”vanligt folk”.

Inför väljarna försvarade de sina höjda löner och förmåner, med att de behövde visa upp samma standard som politiker från andra länder. Men de jämförde sig enbart med de från de rikaste länderna.

De folkvalda lärde upp sina barn till att ta efter dom, precis som de adliga och de med ärvda förmögenheter gjorde!

Politisk adel
Avundsjukan gjorde att ”de folkvalda” kopierade de med ärvda pengar och ville efterlikna dem. Så landet fick så småningom en ”politisk adel” där de valde in sina egna till de högre posterna. 

Det kunde de göra genom att landet har ”representativ demokrati”. Endast utvalda eller barn till tidigare förtroendevalda hade en chans att avancera inom politiken.

De folkvalda började  genom korruption att försäkra sig och sina närmaste fördelar, genom devisen ”kliar du min rygg, så kliar jag din”

Manipulation och vänskapskorruption
Följden av manipulation och vänskapskorruption blev att en privilegierad grupp  tog över förtroendeuppdragen, som förvandlades till en gynnad yrkesgrupp utan kontakt med ”vanligt folk”.

Det var inte längre ”folket” som valde sina representanter, utan folket fick bara välja parti. Vilka som skulle högst upp i partiet bestämde ”valberedningen” och den var genomsyrad av nepotism.

Uttrycket ”yrkespolitiker” blev allt vanligare! Det var inte längre personer med erfarenhet från olika delar av arbetslivet eller personer med de utbildningar som krävdes för att klara av de uppdrag en politiker har som valdes  till ”förtroendeuppdragen,” utan de mest anpassningsbara, ja-sägarna.

Falska nätverk
Man fick makten att hantera befolkningens skattepengar och ville själva få del av dessa pengar till sina partikamrater. Så de byggde upp ett nätverk av föreningar och organisationer under förevändning om att dessa var till ”för hela befolkningen”.

Sedan beslutade man inom politikers ramar att ge bidrag till dessa organisationer. Bidrag som skulle gå till att hjälpa, utbilda och informera befolkningen.

Men stadgarna stipulerade att det endast de som var partitrogna som skulle få sköta dessa organisationer. Och organisationerna själva skrev in i sina stadgar att viss procent av deras pengar skulle gå till partiet som partistöd.

På så sätt kunde partiet få mer pengar än det partistöd som samtliga politiska partier fick.

Förtroendeposter utan kompetens
Avundsjuka, svartsjuka började florera även inom partiet. Vissa ansåg sig ha blivit förbigångna. Så det gjordes upp en plan där vissa ”förtroendeposter” skulle alternera mellan de olika grupperna. Helt oberoende av kompetens och kunskap. Maktkampen blev stundtals hård och alla medel var tillåtna!

Vissa gick sängvägen, andra använde ren utpressning för att komma dit man ville!

Korruptionen blev till slut ett sätt att sköta landets angelägenheter. För den ärlige hade ingen chans att få ett förtroendeuppdrag.

Riksrätt och ämbetsmannaansvar togs bort
Värre blev det efter att en Regering först tog bort ”riksrätt”, med hänvisning att den lagen inte hade använts på över hundra år. Sedan var det inte långt tid innan de även tog bort Ämbetsmannaansvaret.

Då de började bli många inblandade i korruptionen så slutade man se på kompetensen utan tillsatte tjänster både inom Regeringen, myndigheterna, kommunerna och landstingen efter partitillhörighet och vänskapsband. Ibland som en betalning för utförda tjänster mellan näringslivet och politiken.

Den totala korruptionen som helt struntade i kunskap, kompetens och erfarenhet kring det man blev satt att sköta var ett faktum.

Maktfylld sekreterarstab
De löste det med att tillsätta sekreterare och en stab med mera kunskap än de själva hade. Alltid enligt devisen ”någon jag litar på”, alltså vänskapkorruption på högsta nivå. Men så småningom så var inte kunskap om det staben arbetade med så viltigt länge. Det var bara att skaffa sekreterare åt sin egen sekreterare och sedan kontorister.

På så sätt så kunde man säga att man ”skapade arbetstillfällen”, betalda med skattepengar naturligtvis.

Kvotering modeordet
För att göra först kvinnorörelsen nöjd, och sedan olika minoritetsgrupper, började man med ”kvotering”. Nu var kompetens, lämpighet, kunskap och erfarenhet helt plötsligt ett skällsord!

Många viljor skulle tillfredställas, så politikerna började rucka på lagen för att locka nya väljargrupper till sig. Ämbetsmannaansvaret var ju borttaget och blev man påkommen för oegentligheter var det bara att man flyttades till en annan tjänst.

De hade själva satt upp ett ”anställningsavtal” för tjänstemännen som garanterade lön under en viss tidsperiod oavsett om man skötte uppdraget eller inte.

Politikerna hade ett lite annorlunda avtal, men lika generöst! De måste ju se till att deras egen framtid var säkrad.

För både politikerna och tjänstemännen fanns ju annars ”elefantkyrkogården” om det inte fanns någon attraktiv tjänst inom någon myndighet ledig.

Väljare endast valboskap
Under åren har medborgarna blivit degraderade från att ha varit uppdragsgivare till att bli ”nyttiga idioter”, ”valboskap”, ”pöbeln”, ”folket” eller ”väljare”. Enda gången politikerna brydde sig om vad medborgarna ville var inför ett val! Då kom alla politiker med det ena löftet efter det andra, för att efter valet ha lite olika bortförklaringar och syndabockar varför de inte kunde uppfylla de löften de gav, som en välregisserad pjäs, för att ”folket” skulle tro att det var de som valde sina företrädare!

Sätt politiker på plats
Dags att Sveriges Politiker sätts på plats och blir ansvariga för sina handlingar och om de missköter sina uppdrag ska de inte bara bort, de ska inte heller ha rätt till några mera pengar från våra skatter! ”

………………………………………………………………………………………………………

Goda råd efterlyses hur denna politiska adel kan sättas på plats?? Nu har de också tryggat valboskapen med invandringen och islamiseringen. Frågan är om och när Muslimska brödraskapet bildar parti? När deras beskyddande miljöpartister blivit färre.

Sila mygg, svälja kameler och förslagna politiker.

Sila mygg och svälja kameler är vad makthavarna praktiserar dagligen, när det gäller, oegentligheter och lagbrott mot demokratin.

Dubbla medborgarskap, åldersfusk, stöldligor från Bulgarien, Rumänien, tiggeriet, hederskulturen, kvinnoförtrycket, bidragsfusket, förortens maffia osv, osv. Jag orkar inte räkna upp alla ”kameler” som svalts. 

Men, när det gäller att sila ”mygg” då är energin på topp av kamelblundande vänsterpolitiker med Aftonbladet, DN, SVT och SR som deras bästa vänner.

Polisen, Peter Springare i Örebro, som var så ”djävla trött” på makthavarnas skygglappar inför Ali, Amir, Samir och Muhammeds ständiga brott, blev anmäld för hets mot folkgrupp, men friades. Läraren John Dubeck, som också tog bladet från munnen om skolans förfall fick löpa gatlopp.

DO fäller små myggor, men blundar för kameler

DO har bråda dagar. Journalister har verkligen öppna hjärtan, när det gäller att på nätet nosa upp ”hets mot folkgrupp” och anmäla avsändaren, till DO. Beskyllningar som jag själv har erfarenhet av efter inlägg på alternativa medier.

För att gå säker och för att inte skända dagens första budord om ”allas lika värde”, måste man i varje mening helst skriva, att alla invandrare, asylsökande, ensamkommande, romer inte är kriminella etc utan arbetar och sköter sig….för att klara sig.

Allt som kan nagga den falska värdegrundslagen måste stoppas, så inte grunden för politiken raseras. Men risken är överhängande att värdet dunstat bort, med SD:s framgångar.

Däremot får imamer predika om död för otrogna svennar och avfällningar utan att ”DO” och medlöpare höjer på ögonbrynet. Borås och Uddevalla är aktuella städer och kulturministerns gödsling med miljonbidrag över muslimska brödraskapet borde vara avgångskrav.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/boras-moske-bjod-in-radikala-islamister

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6729741

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/100-is-anhangare-i-boras?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170624%3A100-is-anhangare-i-boras%3Anyh

Alla pionjärer som varnat och satt den invandringsrelaterade brottsligheten på pränt och islams oförsonlighet mot alla otrogna, har banat väg för artiklar och reportage om eländet; Sveriges suicidala flyktingpolitik. De är värda all beundran.

Nu förekommer kritiska artiklar, debattinlägg i små doser, jämfört med alla känsloreportage, men det är ändå en början.

CNS underlättar för saudisk mission i Sverige

Jag vill som exempel uppmärksamma hur journalist Niklas Orrenius skrev en lång artikel på DN.se i går om hur Sverige ger studiemedel via CNS till studier i våld, sharia lag (islams rätt) och whhabitiska läran i Saudiarabien. 71 personer har gödslats med 2,5 miljoner för att sedan sprida detta budskap härhemma.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/studiemedel-gar-till-saudisk-mission-i-sverige/

När CNS konfronteras så är de oskyldiga som små lamm, de har inte rätt att avgöra studiernas innehåll i kungariket, som stenar våldtagna kvinnor, knuffar ut homosexuella från tak, förföljer, torterar och avrättar oliktänkande och som kämpar för demokrati och det existentiella människovärdet. De har till skillnad från våra politiker förstått att det funktionella värdet kan vara avgrundsdjupt människor emellan.

Detta shejk kungarike hedrades av våra feministiska damer i regeringen med huvudduk vid besök, som finansministerns initialt jämförde med hatt!

”Mörka rötter” finns bara hos vissa 

Men när det gäller ”mörka rötter” då kommer vargarna fram. Aktiviteten från vänsterintellektuella är stor för att stoppa Nordiska Motståndsrörelsen under Almedalen och likaså Nya Tiders medverkan på bokmässan i Göteborg till hösten.

Att mörka rötter finns är inget att förneka, men total blindhet och ovillighet råder angående övriga partiers rotsystem, som kan få trädet att välta.

Men om detta får vi inte berätta.

Orsaken som många av Er noterat i kommentarer och som Karin Ferm tidigare har skrivit om, är politikers utbredda historielöshet, djupa okunskap och stora ovillighet om förgångna synder. Alltför många politiker är både historielösa och dessvärre också ryggradslösa.

Deras fokus är främst egen förträfflighet med karriärmöjligheter. Politikeryrket kan vara ett gott val för lata, smarta och verbala, som först efter en politisk karriär välkomnas av näringslivet för deras nätverk och bäste bror kompetens.

Trösten är att även här finns undantag. Politiker som kämpar i motvind och ser värdegrundens orimligheter.

Varför kan inte Hanif Bali (M) få ersätta den ständigt leende A-K Batra och Staffan Danielsson (C) den ”enkla jobb” tjatande Annie Lööf? Birgitta Ohlsson (L) får gärna ersätta Jan Björklund, för då ökar chansen att liberalerna åker ur riksdagen. ”Avskaffa Sverige” feminister stöds av en mindre, men högljudd grupp till skillnad från Sverigedemokraternas väljare, som är betydligt fler, men mer lågmälda på grund av mobbing från de humana.

Hanif Bali: http://www.expressen.se/debatt/straffa-is-jihadister-som-landsforradare/

Anders Ygeman av samma skrot och korn som Mona Sahlin?

Expressen

”Anders Ygeman, i dag minister med ansvar för polisväsendet, hyrde under 1990-talet en villa i Huddinge i Stockholm. Men han slutade betala hyran. Och lämnade huset nedslitet och vattenskadat, enligt ägarna. 

För de tre snickare som ägde huset blev det en ekonomisk katastrof.

– Jag lever än i dag på existensminimum och kommer aldrig att bli skuldfri, säger en av snickarna.

– Jag hoppas att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig, säger inrikesministern.”

Denne Anders Ygeman av yngre årgång, bodde aldrig själv i huset, nej han hyrde ut det i andra hand, utan att underrätta ägarna (här står ord mot ord) om detta förfarande, vilket ledde till stort slitage på huset och vattenskador, som krävde stora reparationer.

Opålitlig karl?

Inrikesministern vill utstråla trygghet och pålitlighet, men jag litar inte på karln.

Nyss fick jag en länk från Expressen, som bekräftelse. Vännen skrev ”Vilken slemmig karl den där Ygeman verkar vara.”

Att fela är mänskligt, men inte att sätta felen i system

Jag är väl medveten om att man skall ta medias nyheter med en nypa salt, även beträffande händelser, som ligger långt tillbaka i tiden. Jag är också medveten om att vi alla kan göra fel under livet, som vi kan sona och sedan få dra ett streck över. Men när oegentligheter upprepas under flera år, med förnekelse och smitning från ansvar, då skall varningsklockorna ringa. 

Att endast avfärda massiva skulder hos kronofogden, med ett 30-tal betalningsanmärkningar som gått till domstol och vägra inställa sig till förhandling i tingsrätten om utebliven hyra och kontraktsbrott med förklaring att jag under en period hade dålig ekonomi och glömska, håller inte.

Vem av oss har inte haft dålig ekonomi? Men trots detta alltid betalat räkningar i tid. En egenskap som många av dagens politiker inte tycker är så viktig utanför retoriken.

SSU plantskola för karriär, men stora ??? för moralen där

Under åren 1987-1994 studerade Ygeman på deltid och började sin politiska karriär som ordförande för SSU i Stockholm, därefter ersatte han Mona Sahlin i riksdagen, som tog ”time out” efter sitt ”tobleronefusk” på > 50.000 kr.

Vilket radarpar dessa två övertygade socialdemokrater var i teorin, i praktiken rådde  oegentligheter med parkeringsböter, obetalda CNS lån, utmätning på lönen för obetalda fakturor som skickats till kronofogden. 

Ardalan Shekabari en annan bluffmakare fick avgå 2005, som SSU ordförande efter trixande med pengar, medlemslistor och andra försyndelser. Sådan kreativitet tycks uppskattats inom partiledningen för han har belönats med civilministerposten!

Karriär och katastrof

Beträffande hyrestvisten med snickarna ovan, så kom aldrig Ygeman till förhandlingarna i tingsrätten. Han dömdes att betala 27.297 kr i utebliven hyra, men detta kunde han senare trixa ner till 6.000 kr.

Kanske var ”bröder som ilar till bröders hjälp” åter i farten?

Inrikesministern har nu nått karriärens topp med rundlig lön och tryggad framtid. För snickarna blev det katastrof.

Av de tre snickarna som satsade sina besparingar på att köpa huset i Huddinge, har en avlidit, en som vill vara anonym lever på existensminimum och har stora skulder kvar.

Den tredje Kaku Lindstedt hade flera jobb under många år och kunde bli skuldfri. Idag har han en ny firma med högsta kreditvärdighet. Trovärdigheten för inrikesministern är däremot skral.

Anders Ygeman åker nu limousin och frotterar sig med kollegor som lämnat både medborgarna och moralen för högre syften.

Kanske är beteendet som han visade i yngre dagar motorn för dagens karriärpolitiker?

Reporter Michael Syrén avslutar reportaget med att ställa två frågor, den första till Kaku Lindstedt:

  • Vad skulle du vilja säga till Anders Ygeman?

– Jag vet inte om jag har så starka ord. 

Den andra till Anders Ygeman:

  • Vad skulle du vilja säga till snickarna i dag?

– Jag hoppas att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig, svarar han.

Jag undrar när vi får lägga dessa ministrar med regering bakom oss?

http://www.expressen.se/nyheter/snickarnas-miljonskulder-25-ar-efter-braket-med-ygeman/

Ps. Nu har Meret Kaplan åter vaknat till. Han vill ha mer i fallskärm och är på krigsstigen mot SPV (Statens tjänstepensionsverk) och överklagar deras nej, till förvaltningsrätten. Ds.

http://www.aftonbladet.se/a/7rKlw

Politikerveckan i Järva

De borde skämmas!

Nu sitter de där, våra partiledare, uppradade som hönor på en pinne i Järva och berättar leende om alla satsningar de skall göra i förorten. De borde skämmas i stället och be om ursäkt för alla sina underlåtenhetssynder.

Varningar har sannerligen inte saknats över det sluttande planet med ökad kriminalitet, knarkhandel, stenkastning mot blåljuspersonal, vandalism och inte minst hedersförtryck där ”skäggiga skuggor” förföljer och trakasserar främst kvinnor och unga som vill få bestämma över sitt eget liv.

Varningar har inte saknats i riksdagen

Denna 7 klöver har haft ett parti i riksdagen, som påpekat denna utveckling under åratal, men i stället för att lyssna har man i sin rädsla för konkurrens om de bekväma riksdagsplatserna, hånat, trakasserat och utestängt partiet och dess sympatisörer med en frenesi, som inte ligger långt efter dessa skäggiga skuggor.

Tänk om socialdemokraternas ledning kunde tala om varför de petade Nalin Pekul?

Bekväma riksdagsplatser skälet

Jo, de var rädda att hennes erfarenheter och mod att sätta dem på pränt skulle innebära tappade röster, som de så väl behöver, när deras väljare genomskådat den tomma retoriken. Att majoriteten av medborgarna anser att SD, detta hånade parti har den bästa invandringspolitiken och att var femte väljare nu lägger sin röst på partiet får dem bara att öka röststyrkan över partiets fula rötter.

Att syna sin egen backspegel och antidemokratiska vandel kommer aldrig på fråga för dessa oförvitliga och självgoda Sverigeplågare.

I stället för att i tid ha insett hur vansklig invandrarnas kultur och traditioner kan vara, så har man hämningslöst vräkt ut skattepengar på att förstärka dem. Muslimska brödraskapet har smekts medhårs med ständiga miljonbidrag, som bjudit in svavelosande predikanter till sina moskéer, som predikat om ond och bråd död åt otrogna, homosexuella, avfällningar och mot små flickor som inte vill bära sjal. 

Är detta en värdegrund som de delar?

Att klanen står över lagen, den utbredda tystnadskulturen, som ger fritt fram för tjuven. Tjuven, som utgörs av en hop från andra och tredje generationers invandrare, bortskämda gossar, som inte ids anstränga sig trots alla möjligheter, som stått till buds. Jakten på respekt och snabba pengar är mer bekvämt och tilltalande.

Nu höjs nattvandrande invandrande kvinnor till skyarna, men ingen frågor dem varför de och familjen har gett sina gossar frihet att bli en Svenne hatare och en  gatans marodör. Deras döttrar har det gått utmärkt att hålla inom lås och bom.

Polisen får ständigt skäll, men deras inkompetenta rikspolischef han stryks medhårs. Han knåpar på armband I stället för att ge order om hårda och resoluta tag, som en förtvivlad poliskår önskat. Resultatet är att ett vakuum har skapats för gatans parlament.

Gav publicering om utsatta områden, partiledarna eld i baken?

Kanske var det publiceringen från underrättelsetjänsten om den dramatiska ökningen av så kallade utsatta områden, som ökat från 15 till 23 under de sista två åren, som fick partiledarna att hoppa upp på Järvapinnen?

En utsatthet som de själva är skyldiga till genom att öppna Sveriges gränser för denna massinvandring, som landet inte klarar av.

Deras lovsång över den kulturella identiteten, har inneburit brott mot lagen om demokrati med yttrandefrihet och jämlikhet.

Damerna i vår feministiska regering iklädde sig sjal under besöket i Saudiarabien för att visa sin respekt för dessa kungar, som finansierar moskéer, islams utbredning och IS krigarnas terror under ytan.

De som sjungit högst i regeringen är de förrädiska miljöpartisterna.

Deras och hela vänsterns identitetspolitik och mångkulturella hyllningar har banat väg för ”tjuven.”

Jag begriper inte hur dessa politiker orkar se de Järvabor i ögonen, som vill bli en del av det svenska samhället och som inte får det skydd de förtjänar.

Ålderslögn på pränt ger skarpa reaktioner

Varningar har inte saknats

 Den som bäst sammanfattar ”lögnens” upphovsmän/våra godhetsknarkare, är Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå kommun.

 Han skrev ”Åldersbedömning för barnens rättsäkerhet” i en debattartikel redan 2015 i SvD, som då hade en serie om ”Flykten till Europa” 

https://www.svd.se/jonas-andersson-aldersbedom-for-barnens-rattssakerhet

I går skrev han följande kommentar på Facebook:

”Tackade nej till att vara med i Aktuellt ikväll och debattera åldersbedömningar. Känner att jag liksom redan sagt allt under de år jag debatterat frågan, med start 2010 men främst under 2015.
Idag återstår bara att säga ”jaha” när facit kom. Jag känner ingen skadeglädje gentemot belackarna, ingen triumferande känsla, ingen lättnad.
Egentligen känner jag inte så mycket alls, möjligen en smula sorg över alla unga män som kanske helt i onödan satsat sina besparingar och gjort farliga resor, hitlurade av det svenska naiva systemet.
Kanske lite sorg över alla riktiga ungdomar som tvingats bo med vuxna män på HVB-boenden runtom i landet.

Kanske borde Barnläkarföreningen, Rädda Barnen, Anders Lindberg, Vänsterpartiet och diverse andra godhetsknarkare be dem om ursäkt, berätta för dem om sin naivitet och om hur de helt enkelt inte ville lyssna på oss som visste och slog larm.”

 RMV bedömer 

Förutom undersökningen via fingeravtryck från Marocko, så har RMV (Rättsmedicinalverket) nu undersökt en liten del av alla som ”frivilligt” accepterar åldersbedömning.

Vilket sker genom rtg bedömning av visdomständers tandmogning och knäleders skelettmogning.

Migrationsverket erhåller svar om ålder efter en tre gradig skala.

  1. Bedömningen talar för att den undersökte är 18 år eller äldre
  2. Bedömningen talar möjligen för att den undersökte är 18 år eller äldre
  3. Bedömningen talar för att den undersökte möjligen är < 18 år.

RMV skriver att sannolikheten är större för att den undersökte bedöms vara under18 år än över, vilket de rödfärgade representanterna för barnläkarföreningen inte vill ta in.

Av 582 personer, 564 ”pojkar” och 18 ”flickor”, har 442 bedömts vara 18 år eller äldre.

Alltså 76 %!!

 Godhetsknarkarnas dilemma

Hur skall nu alla tidigare belackare krångla sig ur detta dilemma?

Jag gissar på två väl beprövade strategier:

  • Relativisering

Exempel: Om jag hade varit i deras kläder hade jag nog också angivit fel ålder, de kanske inte vet hur gamla de är, det kan vara omöjligt att under brinnande krig skaffa fram ID handlingar(som 90 % slänger över bord), med deras svåra bakgrund måste vi visa tillit till det de säger..osv

Undanflykter, bortförklaringar med känslosamma ord haglar i vanlig ordning.

  • Efterkonstruktioner

Journalisterna, föreningar, förstående kvinnor, ja hela det rödgrönrosa gardet sitter nu och letar efter gamla uttalanden om att de också har tänkt i denna tankebana, dock utan fästa den på pränt.

En förklaring är att Åsa Romsons känslosamma uttalanden ”de är ju baaarn” fått vara utgångspunkt.

Dessa förvuxna barn delade ut blommar till en leende Isabella Lövin under MP:s kongress i Linköping, vilket också gladde representanter för ”vi står inte ut” uppropet på nätet.

Jag förstår att miljöpartiet nu snabbt vill vända blad tillbaka till sin miljöpolitik. Vilket kan båda gott för industrin med fler kärnkraftverk av detta svekfulla parti.

Regering utan ansvar 

Att någon skulle ställas till svars för regeringens feghet  och lögner kommer inte att ske.

Ett mord och en bestialisk våldtäkt av män som påstått sig vara under 18 år har skett, men som är betydligt äldre vilket fastslagits i domstol.

Hur många fall av misshandel, övergrepp, sexuella trakasserier som skett på kostsamma HVB hem av ”barn” över 18 år är det ingen som vet. Tystnadskulturen är väl utbredd. Personal har fått gömma sig i garderober när dessa ”barn” löpt amok och har i vissa fall smittats av denna kultur.

Vad vi däremot  ser är hur politiker med sin medborgarfientliga politik, ständigt missbrukar sin ansvarsfrihet, vilket bara är ett exempel på de små stegens tyranni allt enligt ”Monnet” metodens grundtanke i sin strävan mot en världsregering. Medvetet eller omedvetet kan diskuteras.

Jag bifogar de senaste dagarnas länkar för de som orkar ta del av fler reaktioner än den från Jonas Andersson

Länkar:

https://www.rmv.se/aktuellt/de-forsta-medicinska-aldersbedomningarna-klara/

http://www.fristad.eu/2017/05/sveriges-samst-bevarade-hemlighet/

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/motstandarna-mot-aldersbedomningar-borde-skammas-nu/

http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/felbestamning-av-aldrar-en-enorm-merkostnad/

https://www.svd.se/nej-vuxna-man-ar-inte-ensamkommande-barn